System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Anita Kucharska-Dziedzic
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 17 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] "Powiedz prawdę, do tego służysz" : O literaturę niezależną i pełną wolność słowa (1968--1989) / Anita Kucharska-Dziedzic .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 .- 334 s. .- ISBN: 9788374814201
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11572] [data modyf: 13-06-2013 12:08]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Między profetyzmem a projektowaniem przyszlości. Krystalizowanie się idei współpracy w Europie Wschodniej w środowisku paryskiej "Kultury" / Anita Kucharska-Dziedzic
// W: Studia Kresowe. Literatura - język - kulturologia / red. nauk. Katarzyna Węgorowska, Katarzyna Grabias-Banaszewska .- Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 87--106 .- ISBN: 9788395119705
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20117] [data modyf: 29-05-2019 11:44]
[2] Aleksander Janta-Połczyński o żołnierskim losie w "Kłamałem, aby żyć" / Anita Kucharska-Dziedzic
// W: Pamieć czasu Zagłady : 1939 - 2009 / red. Maria Jazownik, Anita Kucharska - Dziedzic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 201--213 .- ISBN: 9788360218235
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13035] [data modyf: 08-08-2011 09:12]
[3] Dać świadectwo prawdzie, pamiętać, czuwać - kilka uwag o "Białych Kurierach" Marka Celta (Tadeusz Chciuka) / Anita Kucharska-Dziedzic
// W: Pamieć czasu Zagłady : 1939 - 2009 / red. Maria Jazownik, Anita Kucharska - Dziedzic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 215--225 .- ISBN: 9788360218235
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13036] [data modyf: 08-08-2011 09:14]
[4] O przemocy seksualnej wobec kobiet w Polsce z perspektywy kobiecego NGO-su / Anita Kucharska-Dziedzic
// W: Kobiety we współczesnej Europie : rola i miejsce kobiet na rynku pracy, w polityce i w społeczeństwie / praca zbiorowa pod red. Magdaleny Musiał - Karg .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009 - s. 205--224 .- ISBN: 9788376115023
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11488] [data modyf: 05-02-2010 08:09]
[5] Wracać? Współpracować? Drukować? Pisarze emigracyjni wobec odwilży w Polsce / Anita Kucharska-Dziedzic
// W: Wokół tekstów kultury : Literatura - Język - Teatr - Internet / red. nauk. Maria Januszewicz, Tomasz Ratajczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski ; nr 4) - s. 169--190 .- ISBN: 9788374813174
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15280] [data modyf: 25-04-2013 11:35]
[6] Violence against Polish women - life and literature / Anita Kucharska-Dziedzic
// W: La Fractura social de género en la Unión Europea. Los casos de Polonia y Espana / coordinadores: Felipe Centelles, Rubén Torres .- Toledo : Editorial Azacanes, 2008 - s. 171--186 .- ISBN: 9788488480620
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10851] [data modyf: 03-02-2009 10:58]
[7] Stan wojenny w literaturze polskiej / Anita Kucharska-Dziedzic
// W: Między słowem a obrazem / red. nauk. Karol Smużniak .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007 - (Filologia Polska ; 3) - s. 207--232 .- ISBN: 9788374810937
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9086] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Pokolenie 68 wobec twórczości i postawy Zbigniewa Herberta / Anita Kucharska-Dziedzic
// W: Herbert i znaki czasu : Colloquia Herbertiana (I) / red. Elżbieta Felisiak, Mariusz Leś, Elżbieta Sidoruk . 1 .- Białystok : Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, 2001 - (Komparatystyka ; 2) - s. 161--189
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8715] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Między służbą a opus magnum" (pierwszy tom "Dziennika pisanego nocą Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Anita Kucharska-Dziedzic
// W: O Gustawie Herlingu-Grudzińskim. T. 3 .- Kielce : Wydaw. WSP, 1999 - s. 57--76 .- ISBN: 837133107X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4717] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kody geopolityczne w szkicach politycznych Józefa Conrada Korzeniowskiego / Anita Kucharska-Dziedzic // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2015, 1, s. 87--103, ISSN: 2450-3584,
Słowa kluczowe: First World War, Józef Conrad Korzeniowski, geopolitical codes / visions / discourses, geopolityczne kody / wizje / dyskursy, pierwsza wojna światowa, political novels, szkice polityczne
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19663] [data modyf: 05-01-2016 12:09]
[2] Uty Ranke-Heinemann młot na kontrolerów małżeńskiej alkowy / Anita Kucharska-Dziedzic // Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne .- 2008, nr 2, s. 41--45, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13251] [data modyf: 25-09-2008 12:36]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kilka uwag o solidarności, nieufności i prawdzie. Postawy pisarzy w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku / Anita Kucharska-Dziedzic // W: Filologia Polska / Uniwersytet Zielonogórski(Z. 2) .- 2005, s. 175--194
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7020] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Kornel Filipowicz - baczny obserwator i dokumentalista ludzkich losów / Anita Kucharska-Dziedzic // W: Almanach Historycznoliteracki .- 1999, T. 2, s. 159--174
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5348] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Między metafizyką a fantastyką : w kregu opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Anita Kucharska-Dziedzic // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska .- 1999, z. 10, s. 59--68
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4392] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
[4] Gustawa Herlinga-Grudzińskiego zmagania z wiarą i religijnością / Anita Kucharska-Dziedzic // W: Almanach Historycznoliteracki .- 1998, T. 1, s. 155--162
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4521] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Pamieć czasu Zagłady : 1939 - 2009 / (Red.) Maria Jazownik, Anita Kucharska-Dziedzic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 449 s. .- ISBN: 9788360218235
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4901] [data modyf: 08-08-2011 09:25]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski