System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Radosław Sztyber
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 83 pozycji bibliograficznych
18 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Najdawniejsze współczesne relacje o bitwie chocimskiej z 1621 roku. Szkice (nie tylko) o tekstach, 2019. Radosław Sztyber, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego 220 s. , ISBN: 9788395119729,
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14948] [data modyf: 28-05-2019 11:24]
[2] Polski traktat historiozoficzny z 1633 roku. Studia i szkice, 2017. Radosław Sztyber, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego 216 s. , ISBN: 9788394227722,
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14399] [data modyf: 31-05-2019 10:45]
[3] "Skądże to zbłaźnienie świata?" : Wojciecha Dembołęckiego "Wywód jedynowłasnego państwa świata" (studium monograficzne i edycja krytyczna), 2012. Radosław Sztyber, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 487 s. , ISBN: 9788374814539,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11029] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Wojciech Dembołęcki : kapelan lisowczyków, ideolog szlachecki i... wagabunda, 2011. Radosław Sztyber, Warszawa - Zielona Góra : Księgarnia Akademicka 120 s. , ISBN: 9788360218198,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10247] [data modyf: 18-08-2011 13:37]
[5] Wojciech Dembołęcki o lisowczykach wierszem i prozą (1620-1621), 2011. Radosław Sztyber, Warszawa : Wydaw. DiG 325 s. , ISBN: 9788371817076,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10602] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Tuz, kralka, wyżnik, niżnik i inne karty : dwa barokowe zabytki literacko-plastyczne, 2009. Radosław Sztyber, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 205 s. , ISBN: 9788374812580,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9292] [data modyf: 05-02-2010 07:36]
[7] Piórem, kropidłem i szablą : Wojciecha Dembołęckiego pisarska i kapelańska przygoda z lisowczykami (1619-1923): studia i szkice, 2005. Radosław Sztyber, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 309 s. , ISBN: 8389712598,
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7253] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Przewagi elearów polskich, co ich niegdy lisowczykami zwano; oprac., 2005. Radosław Sztyber, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 354 s. , ISBN: 83744411031,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-15004] [data modyf: 31-05-2019 09:19]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Dzieje "Wywodu jedynowłasnego państwa świata" w druku. Przegląd bibliograficzny, Radosław Sztyber
// W: W kręgu bibliologii, literatury, prasy i teatru. : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Franciszkowi Pilarczykowi w 80. rocznicę urodzin, 2019. / red. nauk. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Andrzej Buck, Przemsław Bartkowiak, Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, Wydawnictwo WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, s. 213--228, ISBN: 9788365466785
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21228] [data modyf: 21-11-2019 12:08]
[2] Między Lwowem a Chocimiem. Pospolite ruszenie z 1621 roku w świetle wybranych zabytków piśmienniczych i literackich XVII wieku (rekonesans), Radosław Sztyber
// W: Studia Kresowe. Literatura - język - kulturologia, 2018. / red. nauk. Katarzyna Węgorowska, Katarzyna Grabias-Banaszewska, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 35--50, ISBN: 9788395119705
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20114] [data modyf: 29-05-2019 11:43]
[3] "Kwiat i szumowina fantazji polskiej". Portret lisowczyka w swietle zabytków z lat 1620-1623, Radosław Sztyber
// W: Mitologizacja człowieka w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej, 2016. / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha, Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, s. 239--273, ISBN: 9788394050610
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18626] [data modyf: 25-01-2017 12:55]
[4] Mitologizacja, demitologizacja czy remitologizacja? Wokół herbarza Wacława Potockiego, Radosław Sztyber
// W: Mitologizacja człowieka w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej, 2016. / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha, Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, s. 619--643, ISBN: 9788394050610
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18634] [data modyf: 25-01-2017 13:10]
[5] "Chorągiew sauromatcka [...]" Marcina Paszkowskiego. Druga w XXI wieku (re)edycja siedemnastowiecznej broszury (w stronę uzupełnień, sprostowań, wyjaśnień), Radosław Sztyber
// W: Studia bibliologiczno-edytorskie : Edycje. Prasa. Czytelnictwo (analizy - materiały - przeglądy), 2015. / red. nauk. Katarzyna Grabias-Banaszewska, Radoslaw Sztyber, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej, s. 7--25, ISBN: 9788394227708
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17467] [data modyf: 11-01-2016 11:16]
[6] Propagandowy potencjał tradycji w świetle współczesnych polskich "gazet ulotnych" o batalii chocimskiej w 1621 roku, Radosław Sztyber
// W: Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej, 2015. / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha, Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, s. 153--174, ISBN: 9788394050689
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17152] [data modyf: 01-10-2015 11:34]
[7] Wokół wybranych propozycji nazewniczych Dembołęckiego w świetle idei "Wywodu jedynowłasnego państwa świata", Radosław Sztyber
// W: Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze, 2015. / red. Artur Gałkowski, Renata Gliwa, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 345--358, ISBN: 9788379696260
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17400] [data modyf: 30-11-2015 14:06]
[8] Od historii (tj. "histryjoństwa"), poprzez "istorię" (czyli "jako co było" naprawdę) do... historii. Etnogenetyczne gry Dembołęckiego, Radosław Sztyber
// W: Człowiek w zwierciadle przeszłości : ucieczka od historii do Historii, 2014. / red. T. Ratajczak, B. Trocha, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Fantastyczność i cudowność), s. 325--347, ISBN: 9788378421443
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16814] [data modyf: 27-08-2015 11:36]
[9] Propagandowe iluzje wizerunkow zwaśnionych państw z początku trzeciej i czwartej dekady XVII wieku (przegląd wybranych zagadnień), Radosław Sztyber
// W: Mitologizacje państwa w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej, 2014. / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha, Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, s. 181--202, ISBN: 9788394050603
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16457] [data modyf: 16-12-2014 14:02]
[10] W oczekiwaniu na wytęsknione i "pocieszne nowiny" z 1621 roku. Zapomniany "prolog" do "Diariusza" Prokopa Zbigniewskiego, Radosław Sztyber
// W: Historia i historie, 2014. / red. Dorota Kulczycka, Radoslaw Sztyber . t. 2, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego.), s. 15--38, ISBN: 9788378421351
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16284] [data modyf: 10-10-2014 09:43]
[11] W stronę "polskiego" panteonu. Dębołęckiego poszukiwania... nieutraconego i niezagubionego, Radosław Sztyber
// W: "Homo mythicus" - mityczne wzorce tożsamości, 2014. / pod red. Haliny Kubickiej, Grzegorza Trębickiego i, Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, s. 205--219, ISBN: 9788394050641
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16506] [data modyf: 14-01-2015 15:14]
[12] "Gdzie dziś Twój żagiel się bieli", Radosław Sztyber
// W: Starość. Doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury : seria II Zapisy i odczytania, 2013. / red, nauk. Anna Janicka, Elżbieta Wesołowska, Łukasz Zabielski, Białystok : Katadra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód" Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku (Czarny Romantyzm), s. 683--693, ISBN: 9788364081057
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15831] [data modyf: 05-02-2014 11:14]
[13] O wymowie "Chorągwi sauromatckiej" Marcina Paszkowskiego, Radosław Sztyber
// W: Interpretacje i reinterpretacje, 2013. / red. nauk. Dorota Kulczycka, Małgorzata Mikołajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. tom 1), s. 55--71, ISBN: 9788378420859
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15594] [data modyf: 17-10-2013 07:47]
[14] Pisany kolos na glinianych nogach. Przypadek Wojciecha Dembołęckiego, Radosław Sztyber
// W: Język, wielokulturowość, tożsamość, 2013. / pod red. Marii Pająkowskiej-Kensik, Anny Paluszak-Bronki i Krzysztofa Kołatki, Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe (Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego nr XXIII), s. 439--453, ISBN: 9788360775387
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15628] [data modyf: 05-11-2013 15:35]
[15] U źródeł legendy o lisowczykach (rekonesans), Radosław Sztyber
// W: Mit - Literatura - Tajemnica, 2013. / red. W. Gruszczyński, T. Ratajczak, B. Trocha, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Fantastyczność i cudowność), s. 209--234, ISBN: 9788378421153
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15981] [data modyf: 27-08-2015 09:31]
[16] Wojciecha Dębołęckiego "wywodowa" koncepcja władzy i własności, Radosław Sztyber
// W: W stronę literatury i języka, 2013. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska 5), s. 59--77, ISBN: 9788378421160
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16206] [data modyf: 27-08-2014 08:31]
[17] Niechciany wyjazd... Liryczne pożegnanie Zbigniewa Morsztyna w świetle jego poetyckich "innych domów", Radosław Sztyber
// W: Powrót do domu : studia z antropologii i poetyki przestrzeni, 2012. / praca zbiorowa pod red. Doroty Kulczyckiej i Anastazji Seul, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 73--85, ISBN: 9788374814454
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14634] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Od preludium gloryfikującego po symfonię aplauzu (między "Przewagami..." a "Wywodem..." Dembołęckiego), Radosław Sztyber
// W: Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa : przekroje i zbliżenia, 2012. / pod red. Piotra Borka, Kraków : Collegium Columbinum, s. 179--200, ISBN: 9788376240749
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14785] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Uszlachetnianie prawdy w "Przewagach elearów polskich", Radosław Sztyber
// W: Proza staropolska, 2011. / pod red. Krystyny Płachcińskiej i Marcina Bauera, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 191--209, ISBN: 9788375256222
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14467] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] Konwersatoria i seminaria otwarte w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogorskiego. Sprawozdanie, Radosław Sztyber
// W: Wokół tekstów kultury* : Literatura - Język - Teatr - Internet, 2009. / red. naukowa Maria Januszewicz, Tomasz Ratajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski tom 4), s. 411--415, ISBN: 9788374813174
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15293] [data modyf: 26-04-2013 08:14]
[21] Początek wojny trzydziestoletniej w opiniach i kontekście "uwielbienia" lisowczyków Wojciecha Dembołęckiego ( 1619 - 1622), Radosław Sztyber
// W: Między historią, literaturą a polityką, 2009. / red. nauk. Tomasz Nodzyński, Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, s. 77--100, ISBN: 9788392569947
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11716] [data modyf: 16-02-2010 08:03]
[22] "Przewagi i męstwa aby były znaczniejsze" - o pisanej w latach 160-1623 promocji lisowczyków, Radosław Sztyber
// W: Wokół tekstów kultury : Literatura - Język - Teatr - Internet, 2009. / red. nauk. Maria Januszewicz, Tomasz Ratajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski nr 4), s. 15--30, ISBN: 9788374813174
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15291] [data modyf: 25-04-2013 12:36]
[23] Internet - źródło wiedzy czy niewiedzy? Na marginesie "Bogurodzicy" w cyberprzestrzeni, Radosław Sztyber
// W: Edukacja literacka wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych, 2008. / red. Marian Sinica, Leszek Jazownik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 295-303, ISBN: 9788374812184
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10842] [data modyf: 05-02-2010 09:06]
[24] Inwersja - element kunsztu poetyckiego Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Radosław Sztyber
// W: Literatura, język, dydaktyka : szkice humanistyczne, 2008. / red. nauk. M. Sinica, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 105--110, ISBN: 9788374811576
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10262] [data modyf: 11-02-2010 10:43]
[25] "Przewagi elearów polskich" Wojciecha Dembołęckiego na tle wybranych pamiętników polskich XVII wieku (rekonesans), Radosław Sztyber
// W: Między słowem a obrazem, 2007. / red. nauk. Karol Smużniak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski (Filologia Polska 3), s. 111--133, ISBN: 9788374810937
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9081] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Wojciech Dembołęcki i pochwalne lisowiana (rekonesans), Radosław Sztyber
// W: Trzydziestolecie polonistyki zielonogórskiej, 2003. / red. nauk. Jerzy Brzeziński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski 1), s. 239--268, ISBN: 8389321432
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6067] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] 400 years after the Battle of Humenné. A Polish source on the Siege of Vienna and its aftermath (1619-21) / Radosław Sztyber, 2019. Hungarian Studies Vol. 33, No. 2, 317--336, ISSN: 0236-6568, , eISSN: 1588-2772, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Battle of Humenné, Lisovchiks, Polish writings, Wojciech Dembołęcki, national megalomania
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1556/044.2019.33.2.8
[AWCZ-25482] [data modyf: 22-07-2020 09:16]
[2] Pozorna unia... Rzeczpospolita, Polacy i rodzina narodów słowiańskich w "Wywodzie" Dembołęckiego (geneza - znaczenie - predestynacja) / Radosław Sztyber, 2019. Tematy i Konteksty: Literatura w kręgu unijnych zbliżeń. W 450. rocznicę Unii Lubelskiej nr 9 (14), 220--234, ISSN: 2299-8365, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Polish philosophy of history, Sarmaticism, Wojciech Dembołęcki, megalomania narodowa, national megalomania, polska historiozofia, sarmatyzm
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.15584/tik.2019.13
[AWCZ-25030] [data modyf: 23-03-2020 14:01]
[3] Śladami zapisów kaznodziei wojskowego z 1623 roku, czyli jak Dembołęcki pisał swoje "Przewagi" / Radosław Sztyber, 2018. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 4, 39--51, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Przewagi elearów polskich, Wojciech Dembołęcki, lisowczycy, piśmiennictwo osobiste
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24102] [data modyf: 27-05-2019 13:17]
[4] "Poseł z Wołoch z obozu polskiego" - polska gazeta ulotna o batalii chocimskiej w 1621 roku (minimonografia i edycja krytyczna zabytku) / Radosław Sztyber, 2017. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 3, 31--58, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: "Poseł z Wołoch z obozu polskiego, Polish occasional literature of XVii century, The Envoy from Wallachia from Polish Camp, bitwa chocimska z 1621 roku, polska literatura okolicznościowa XVII wieku, the Battle of Khotyn 1621
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22396] [data modyf: 21-02-2018 09:43]
[5] Tydzień z internetową odsłoną "Gazety Lubuskiej" (4-10 stycznia 2017 r.). Tematyka - jakość - profil - strategie informacyjne - sprawstwo i źrodla danych / Radosław Sztyber, 2017. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 3, 389--403, ISSN: 2450-3584,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22406] [data modyf: 21-02-2018 10:37]
[6] Wymiar quasi-religijny polskich gazet ulotnych o batalii chocimskiej z 1621 r. i kilka przyczynków (przegląd wybranych zagadnień) / Radosław Sztyber, 2016. Tematy i Konteksty, 6 (11), 204--224, ISSN: 2299-8365, summ.
Słowa kluczowe: Marcin Paszkowski, bitwa chocimska z 1621, literatura okolicznościowa i polskie gazety ulotne XVII w., occasional literature and occasional newspapers of 17th c., the Battle of Khotyn in 1621
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20377] [data modyf: 21-09-2016 11:08]
[7] Na marginesie i wokół zagadkowego rebusu z 1621 roku / Radosław Sztyber, 2015. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 1, 39--62, ISSN: 2450-3584,
Słowa kluczowe: Khotyn war in 1621, Samuel Łaszcz, polish occasional literature of XVII century, polska literatura okolicznościowa XVII wieku, rebus, wojna chocimska 1621 roku
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19659] [data modyf: 05-01-2016 10:57]
[8] O Polsce z perspektywy XVII wieku w proroczych wizjach Wojciecha Dembołęckiego / Radosław Sztyber, 2013. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Poetica Folia 145, I, 15--30
Słowa kluczowe: Polish literature in the 17th century, Wojciech Dembołęcki, historiosophy, sarmatism
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17940] [data modyf: 21-02-2017 09:11]
[9] Wojciech Dembołęcki (Dębołęcki). Człowiek - dzieła - czyny / Radosław Sztyber, 2013. Lignum Vitae: Rocznik Teologiczny, nr 14, 167--208 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17346] [data modyf: 21-07-2015 10:02]
[10] Z "lelum polelum" przez wieki w stronę rodzimej teorii etnogenetycznej z 1633 roku / Radosław Sztyber, 2012. Literatura Ludowa, 1, 3--20, ISSN: 0024-4708, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16565] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[11] Granice, rubieże i progi... rozczarowań : przestrzenie refleksji Kingi Mazur / Radosław Sztyber, 2011. Pro Libris, nr 1-2, 90--96, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16442] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[12] Drukowany zabytek z 1623 roku o elearach w wojnie trzydziestoletniej / Radosław Sztyber, 2004. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 2, 90--93, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9662] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Przysłowia w "Przewagach elearów polskich" Wojciecha Dembołęckiego / Radosław Sztyber, 1999. Literatura Ludowa, nr 2, 37--48, ISSN: 0024-4708,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8046] [data modyf: 10-01-2003 11:08]
[14] Między śmiechem a grozą : wokół niektórych rysów kreacji Śmierci i Polikarpa w "De Morte prologus" / Radosław Sztyber, 1998. Edukacja Humanistyczna, nr 4, 91-101
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-6472] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Zróżnicowanie gatunkowe "Przewag elearów polskich" Wojciecha Dembołęckiego / Radosław Sztyber, 1997. Pamiętnik Literacki, z. 4, 109-122, ISSN: 0031-0514,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8045] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wokół dwóch broszur z czasów chocimskich bojów w 1621 roku (o potrzebie reedycji, relektury i o niezbędnych rewizjach) / Radosław Sztyber // W: Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze .- 2013, z. 5, s. 25--41, ISSN: 2299-3363,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9567] [data modyf: 22-07-2015 09:46]
[2] Wokół "Żywota kozaków lisowskich" / Radosław Sztyber // W: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae .- 2012, vol. XXX, 1, s. 7--25, ISSN: 0239-426X, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-9735] [data modyf: 10-12-2013 17:32]
[3] Do zoila nie-zoila, bo Gryzosława / Radosław Sztyber // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury .- 2010, zeszyt 65, s. 42--61, ISSN: 1643-0522, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8935] [data modyf: 25-05-2011 12:11]
[4] Odrębność i specyfika lisowczyków w świetle utworów Wojciecha Dembołęckiego / Radosław Sztyber // W: Studia Kresowe .- 2010, Tom1, s. 93--129
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8904] [data modyf: 12-04-2011 09:34]
[5] Niebylski, bydlę, frez, zadek i udawany hrabia... Wokół niektórych zagadek "Deklaracji abo objaśnienia kart kozackich" / Radosław Sztyber // W: Prace Edytorskie .- 2009, 1, s. 235--248
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8461] [data modyf: 20-10-2009 09:26]
[6] Z zagadnień edytorstwa elektronicznego / Radosław Sztyber // W: Prace Edytorskie .- 2009, 1, s. 37--44
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8457] [data modyf: 20-10-2009 09:12]
[7] W stronę Dembołęckiego. Wokół niektórych wątków poruszonych w tomie "Krwawy świt, mroczny dzień..." ("Napis" 2006, seria XII) / Radosław Sztyber // W: Napis(Seria XIII) .- 2007, s. 239--247
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8207] [data modyf: 10-10-2009 12:29]
[8] Wokół druku "Rytmów albo wierszy polskich" w 1601 roku. Kilka sprostowań / Radosław Sztyber // W: Filologia Polska / Uniwersytet Zielonogórski(Z. 2) .- 2005, s. 9--16
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7012] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] "Banialuki" i "ambaje", czyli o pseudoetymologicznej pochwale elearów (lisowczyków) / Radosław Sztyber // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska .- 1999, z. 10, s. 123--142
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4396] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
[10] O niektórych uchybieniach i nieporozumieniach wokół "Przewag elearów polskich" Wojciecha Dembołęckiego / Radosław Sztyber // W: Almanach Historycznoliteracki .- 1999, T. 2, s. 293--304
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5356] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] O postępach i postulatach badawczych dotyczących "Kroniki" Janka z Czarnkowa : glosa do drugiej w XX wieku edycji dzieła / Radosław Sztyber // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska .- 1999, z. 10, s. 143--152
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4397] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Dlaczego Dembołęcki "przerobił" lisowczyka na eleara ? / Radosław Sztyber // W: Almanach Historycznoliteracki .- 1998, T. 1, s. 7--19
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4509] [data modyf: 29-06-2005 09:40]
[13] "Kronika" Janka z Czarnkowa - zagadnienia gatunku / Radosław Sztyber // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(z. 9) .- 1996, s. 7--31
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5742] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] "Genialny idiota" w warsztacie polonisty : o modernizację zaplecza naukowego / Radosław Sztyber // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(z. 8) .- 1995, s. 225--228
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5741] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Znaczone karty : wokół literacko-plastycznego świata alegorezy historycznej w "karciętach" z 1621 roku, 2002. Radosław Sztyber // W: Słowo do oglądania : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 73--93, ISBN: 8389712385
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17157] [data modyf: 29-06-2005 09:49]
[2] Misja kondotierów : o wybranych motywach w "Przewagach elearów polskich" Wojciecha Dembołęckiego, 1997. Radosław Sztyber // W: Wyobraźnia epok dawnych : materiały sesji dedykowanej Profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim. Prądocin koło Bydgoszczy, Polska Bygoszcz : Wydawn. Akademii Bydgoskiej, 2001, s. 263--288, ISBN: 9370964087
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15042] [data modyf: 16-10-2002 14:01]
[3] Błogosławiona Dorota z Mątowów protoplastką Mickiewiczowskiej "nieznanej, pobożnej niewiasty"?, 1994. Radosław Sztyber // W: Literatura, kultura, język : z warsztatów badawczych. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000, s. 174--185, ISBN: 8372680337
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14306] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego / (Red.) Radosław Sztyber .- ZIelona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, t.5, 337 s. .- ISSN: 2450-3584 .- [red. naczelny]
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5907] [data modyf: 08-07-2020 09:32]
[2] Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego / (Red.) Radosław Sztyber .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, nr 4, 590 s. .- ISSN: 2450-3584
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5824] [data modyf: 31-05-2019 08:39]
[3] Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego / (Red.) Radosław Sztyber .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 3, 544 s. .- ISSN: 2450-3584
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5693] [data modyf: 07-03-2018 09:11]
[4] Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego / (Red.) Radosław Sztyber .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, 2016 (2)
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5560] [data modyf: 21-03-2017 08:29]
[5] Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego / (Red.) Radosław Sztyber .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 1, 323 s. .- ISSN: 2450-3584
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5395] [data modyf: 07-01-2016 09:38]
[6] Studia bibliologiczno-edytorskie : Edycje. Prasa. Czytelnictwo (analizy - materiały - przeglądy) / (Red.) Katarzyna Grabias-Banaszewska, Radosław Sztyber .- Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej, 2015, 118 s. .- ISBN: 9788394227708
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5397] [data modyf: 11-01-2016 11:46]
[7] Historia i historie / (Red.) Dorota Kulczycka, Radosław Sztyber .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, 197 s. .- ISBN: 9788378421351
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5237] [data modyf: 02-09-2015 16:28]
[8] Almanach Historycznoliteracki : pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Literatury w Zielonej Górze / (Red.) Leszek Libera, Radosław Sztyber .- Zielona Góra : Wydaw. Organon, 1999, T. 2, 320 s. .- ISBN: 8387294071
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3750] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] . Studia o książkach i tekstach / / Wiesław Wydra .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza , 2017 (Rec.) Radosław Sztyber // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2018, nr 4, s. 464--474
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Józef Bartłomiej Zimorowic. Utwory młodzieńcze / / Roman Krzywy .- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa , 2016 (Rec.) .- Jeszcze o "Żywocie Kozaków Lisowskich" (na marginesie reedycji "Józef Bartłomiej Zimorowic. Utwory młodzieńcze", oprac. R. Krzywy, Warszawa 2016 / Radosław Sztyber // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2017, 3, s. 320--337
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Poradnik autora, tłumacza i redaktora / / Barbara Osuchowska .- Warszawa , 2005 (Rec.) .- O książce o książce / Radosław Sztyber // Między słowem a obrazem .- 2007, s. 467--470
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Archeologia tekstu. Polskie pieśni średniowieczne: studia o tekstach / / Wydra W. .- Warszawa , 2003 (Rec.) Radosław Sztyber // Pro Libris .- 2005, nr 1, s. 133--135
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano "Bogurodzicę"?: trzy rozdziały o najdawniejszych polskich pieśniach. T. 2 / / Wydra W. .- Poznań , 2000 (Rec.) Radosław Sztyber // Pro Libris .- 2002, nr 1, s. 133--136
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Literackie epitafium barokowe: teoria i geneza gatunku / / Rećko J. .- Zielona Góra , 1992 (Rec.) Radosław Sztyber // Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska .- 1995, z. 8, s. 212--217
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski