System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Anna Szóstak
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: literaturoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 109 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Odsłony mitu. Metafizyczne źródła myślenia mitycznego w wybranych projektach ideowych literatury XX i XXI wieku, 2018. Anna Szóstak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 266 s. , ISBN: 9788378423140,
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14396] [data modyf: 28-05-2019 12:48]
[100] [1]
[2] Między mitem a rzeczywistością : Topos dzieciństwa w prozie polskiej po roku 1989, 2012. Anna Szóstak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 216 s. , ISBN: 9788378420378,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11330] [data modyf: 21-01-2013 08:17]
[3] W stronę mitu : Metafizyczne tęsknoty literatury XX i XXI wieku, 2012. Anna Szóstak, Zielona Góra : Księgarnia Akademicka 285 s. , ISBN: 9788360218167,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11343] [data modyf: 25-01-2013 10:58]
[4] W poszukiwaniu tożsamości : liryczne horyzonty mitu dzieciństwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku, 2007. Anna Szóstak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 299 s. , ISBN: 9788374811019,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10034] [data modyf: 28-02-2011 10:23]
[5] Od modernizmu do lingwizmu : o przemianach w twórczości Jana Brzechwy, 2003. Anna Szóstak, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców prac Naukowych UNIVERSITAS 421 s. , ISBN: 8324200231,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6683] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Nurt lingwistyczny we współczesnej polskiej poezji dziecięcej, 2000. Anna Szóstak, Zielona Góra : Wydaw. WSP 112 s. , ISBN: 8372680124,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-4446] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Trügerischer Reiz des Nationalismus. Zu Ideologieansprüchen und Ideologiefallen in den realsozialistischen Gedichtbänden von Tadeusz Różewicz, Anna Szóstak
// W: Im Clash der Identitäten : Nationalismen im literatur- und kulturgeschichtlichen Diskurs, 2020. / Hg. Wolfgang Brylla, Cezary Lipiński, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, s. 301--316, ISBN: 9783847111405
Kod: MOR-WII-H    BibTeX   (pkt: 75)
[WZCZ-21479] [data modyf: 30-04-2020 11:45]
[75] [1]
[2] Czy przyjemność jest antytezą bohaterstwa? O metamorfozach mitu bohaterskieo w literaturze popularnej na przykładzie postaci Cohena Barbarzyńcy z cyklu o Świecie Dysku Terry'ego Pratchetta, Anna Szóstak
// W: Literatura i przyjemności : Szkice o literaturze XX i XXI wieku, 2019. / red. nauk. Barbara Gutkowska, Agnieszka Nęcka, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), s. 253--273, ISBN: 9788322637234
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21268] [data modyf: 02-01-2020 14:33]
[20] [1]
[3] Odkrywanie metafizyki Orientu. O fantastyce "Klechd Sezamowych" Bolesława Leśmiana raz jeszcze, Anna Szóstak
// W: Słowiańska literatura i kultura popularna. Figury swojskości i obcości współczesnego świata w literaturze i kulturze popularnej krajów słowiańskich, 2019. / red. nauk. Tatiana Hajder, Roman Sapeńko, Katarzyna Grabias-Banaszewska, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Filologii Polskiej Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury (Najnowsza słowiańska literatura i kultura popularna), s. 221--234, ISBN: 9788394050696
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21350] [data modyf: 14-02-2020 11:20]
[20] [1]
[4] Sen i noc. O poezji Mariana Kisiela, Anna Szóstak
// W: Pergamin wspomnień. Szkice o poezji Mariana Kisiela, 2019. / pod red. Ewy Bartos, Pawła Majerskiego, Katarzyny Niesporek, Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, s. 255--266, ISBN: 9788374535977
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21148] [data modyf: 17-10-2019 10:48]
[20] [1]
[5] Metafizyczna podszewka rzeczywistości. O symbolice wody w wierszach Władysława Sebyły, Anna Szóstak
// W: Władysław Sebyła. Lektury, 2017. / pod red. Joanny Kisiel i Elżbiety Wróbel, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 61--75, ISBN: 9788322631454
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19920] [data modyf: 03-06-2019 11:26]
[20] [1]
[6] Poza granicami słowa. O przestrzeni języka jako metafizycznej przestrzeni mitu miasta w "Snach i kamieniach" Magdaleny Tulli, Anna Szóstak
// W: Literatura i granice. Szkice o literaturze XX i XXI wieku, 2017. / red. Barbara Gutkowska, Agnieszka Nęcka, Katarzyna Gutkowska-Ociepa, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 127--150, ISBN: 97883801231416
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19690] [data modyf: 03-06-2019 09:26]
[20] [1]
[7] "Przyniosło mnie tutaj z nieskończoności". Metafizyka istnienia: mityczny światopogląd poetycki Juliana Tuwima, Anna Szóstak
// W: Julian Tuwim - tradycja, recepcja, perspektywy badawcze, 2017. / red. nauk. Ewa Gorlewska, Monika Jurkowska, Krzysztof Korotkich, Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, s. 151--170, ISBN: 97883860644702
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20029] [data modyf: 03-06-2019 11:46]
[20] [1]
[8] Metafizyczne żywioły męskości i kobiecości w późnych wierszach Czesława Miłosza, Anna Szóstak
// W: Miłosz. Dyskursy, 2016. / pod red. Marka Bernackiego i Angeliki Matuszek, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 121--135, ISBN: 9788365182548
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18570] [data modyf: 09-01-2017 11:45]
[9] Porządek chaosu, czyli Ankh-Morpork jako mit i prefiguracja współczesnej metopolis O twórczości Terry'ego Pratchetta, Anna Szóstak
// W: Literatura i chaos : Szkice o literaturze XX i XXI wieku, 2016. / pod red. Barbary Gutkowskiej i Agnieszki Nęckiej, Katowice : Wydawnictwo Uniwerstetu Śląskiego, s. 277--296, ISBN: 9788380126992
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18931] [data modyf: 11-04-2017 10:26]
[10] Matafizyka ostateczności: eschatologiczny wymiar mitu w ostatnich tomach poetyckich Jarosława Iwaszkiewicza, Anna Szóstak
// W: Ślady, zerwania, powroty... Metafizyka i religia w literaturze współczesnej, 2015. / red. Edyta Sołtys-Lewandowska, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, s. 31--54, ISBN: 9788324227174
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18006] [data modyf: 28-06-2016 11:16]
[11] Od mitów zbiorowych do mitów jednostkowych: metafizyczne fundamenty ideowe poezji skamandrytów, Anna Szóstak
// W: Skamander. Reinterpretacje [11], 2015. / pod red. Macieja Tramera i Agnieszki Wójtowicz . t. 11, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 3301), s. 29--43, ISBN: 9788380123847
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18007] [data modyf: 28-06-2016 11:23]
[12] Racja Logos i racja Mythos. Metafizyczne wymiary poezji Wisławy Szymborskiej, Anna Szóstak
// W: Niepojęty przypadek. O poezji Wisławy Szymborskiej, 2015. / pod red. Joanny Grądziel-Wójcik i Krzysztofa Skibskiego, Kraków : Wydawnictwo Pasaże, s. 195--213, ISBN: 9788364511097
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17194] [data modyf: 05-10-2015 09:24]
[13] "Czytadło" Tadeusza Konwickiego - interpretacja po latach, Anna Szóstak
// W: Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje : Centrum i pogranicza literatury, 2014. / pod red. Elżbiety Dutki i Grażyny Maroszczuk . t. 3, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 3151), s. 37--54
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17017] [data modyf: 08-07-2015 11:06]
[14] Metafizyczność przestrzeni i transcendentny wymiar mitu "małej ojczyzny". O prozie Pawła Huellego, Anna Szóstak
// W: Literatura i obiektyw(izm) : Szkice o literaturze XX i XXI wieku, 2014. / red. Barbara Gutkowska i Agnieszka Nęcka, Katowice : Oficyna Wydawnicza Wiesław Walasek, s. 139--155, ISBN: 9788360743935
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16789] [data modyf: 09-04-2015 09:11]
[15] Metafizyczny wymiar doświadczenia wojennego w trylogii Andrzeja Struga "Żółty krzyż" a nowoczesna świadomość europejska, Anna Szóstak
// W: Historia i historie, 2014. / red. Dorota Kulczycka, Radoslaw Sztyber . t. 2, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego.), s. 137--149, ISBN: 9788378421351
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16285] [data modyf: 10-10-2014 09:45]
[16] Problematyka mitów genezyjskich w powieściowym cyklu o Świecie Dysku Terry'ego Pratchetta, Anna Szóstak
// W: Człowiek w zwierciadle przeszłości : ucieczka od historii do Historii, 2014. / red. T. Ratajczak, B. Trocha, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Fantastyczność i cudowność), s. 197--207, ISBN: 9788378421443
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16813] [data modyf: 27-08-2015 11:36]
[17] Dziedzictwo zmityzowanej świadomości człowieka Kresów w literackim dorobku Czesława Miłosza, Anna Szóstak
// W: Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, 2013. / red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego (Colloquia Orientalia Bialostocensia : literatura, historia; Wiktor Choriew in memoriam s. II), s. 635--644, ISBN: 9788363470142
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15903] [data modyf: 17-03-2014 09:39]
[18] Im Kreis mythischer Identität der Kindheit: Arkadia a'rebours in "Ślicznotka doktora Josefa" ("Schönes Mädchen Doktor Josefs") von Zyta Rudzka, Anna Szóstak
// W: Homo mythicus : Mythische Identitätsmuster, 2013. / Bogdan Trocha, Paweł Wałowski (Hg.), Berlin : Frank&Timme (Literaturwissenschaft Band 35), s. 91--106, ISBN: 9783865964359
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15576] [data modyf: 07-10-2013 10:40]
[19] Porachunki z historią i groteskowa wizja Polski współczesnej w "Dzidzi" Sylwii Chutnik, Anna Szóstak
// W: W stronę literatury i języka, 2013. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska 5), s. 233--242, ISBN: 9788378421160
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16214] [data modyf: 27-08-2014 09:28]
[20] Refleksja eschatologiczna w aspekcie problematyki czasoprzestrzeni w powieści Terry'ego Pratchetta Złodziej czasu, Anna Szóstak
// W: Mit - Literatura - Tajemnica, 2013. / red. W. Gruszczyński, T. Ratajczak, B. Trocha, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Fantastyczność i cudowność), s. 137--146, ISBN: 9788378421153
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15980] [data modyf: 27-08-2015 09:31]
[21] Znaki czasu minionego: kilka słów o poezji Andrzeja K. Waśkiewicza w kontekście pokoleniowych mitów Orientacji Poetyckiej "Hybrydy", Anna Szóstak
// W: Miejsce i tożsamość : Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii, 2013. / pod red. Małgorzaty Mikołajczak, Kamili Gieby i Mariki Sobczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Historia Literatury Pogranicza cz. 2), s. 329--341, ISBN: 9788378420439
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15256] [data modyf: 17-04-2013 10:31]
[22] Czesław Miłosz i Wisława Szymborska wobec mitów polskiego romantyzmu, Anna Szóstak
// W: Słowacki i wiek XIX : praca zbiorowa, 2012. / pod red. Marty Ruszczyńskiej . Tom I, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 167--181, ISBN: 9788374814607
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14562] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[23] Czy powinniśmy się bać Harry'ego Pottera? Fenomenologia zła w powieściowym cyklu J. K. Rowling, Anna Szóstak
// W: Teksty i konteksty w tradycji i współczesności edukacji polonistycznej : Język - Literatura - Sztuka, 2012. / pod red. Zofii Ożóg-Winiarskiej, Kielce : Oficyna Wydawnicza "Marka", s. 239--250, ISBN: 978838601711
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14976] [data modyf: 19-12-2012 15:52]
[24] Fenomenologia starości w późnej poezji Czesława Miłosza, Anna Szóstak
// W: Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza, 2012. / pod red. Anny Janickiej, Krzysztofa Korotkicha, Jaroslawa Ławskiego, Białystok : Uniwersytet w Białymstoku (Przełomy / Pogranicza. Studia Literackie nr 1), s. 627--638, ISBN: 9788363631222
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15047] [data modyf: 25-01-2013 12:18]
[25] Wielkie Teraz czasu mitycznego jako aktualizacja historii i poszukiwanie sensu w poezji Zbigniewa Herberta, Anna Szóstak
// W: Bór nici : wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta, 2011. / red. Małgorzata Mikołajczak, Kraków : Wydaw. Platan, s. 43--55, ISBN: 9788389711878
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13705] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[26] Źródła i charakter poetyckiej mitologii dzieciństwa w twórczości Józefa Czechowicza, Anna Szóstak
// W: Mityczne scenariusze : od mitu do fikcji - od fikcji do mitu, 2011. / pod red. Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy . 1, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Fantastyczność i cudowność), s. 171--182, ISBN: 9788374814317
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14153] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[27] Mityczna perspektywa doczesności w poezji Starych Mistrzów po roku 1989, Anna Szóstak
// W: Nowe Dwudziestolecie (1989-2009) : rozpoznania, hierarchie, perspektywy, 2010. / red. nauk. Hanna Gosk, Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 417--432, ISBN: 9788371518737
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12716] [data modyf: 28-02-2011 12:59]
[28] Przemiany w obrębie mitycznego paradygmatu pojęcia śmierci na wybranych przykładach współczesnej literatury fantasy, Anna Szóstak
// W: Fantasy w badaniach naukowych, 2009. / pod red. Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Fantastyczność i cudowność), s. 71--84, ISBN: 9788374812443
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11066] [data modyf: 05-02-2010 07:51]
[29] Realizm zmityzowany. O "złym" i "dobrym" micie w prozie współczesnej po 1989 roku (wstępna próba rozpoznania zjawiska), Anna Szóstak
// W: Wokół tekstów kultury : Literatura - Język - Teatr - Internet, 2009. / red. nauk. Maria Januszewicz, Tomasz Ratajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski nr 4), s. 221--230, ISBN: 9788374813174
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15278] [data modyf: 25-04-2013 10:50]
[30] Kobieta w twórczości Jana Brzechwy - przekleństwo czy natchnienie, Anna Szóstak
// W: Między słowem a obrazem, 2007. / red. nauk. Karol Smużniak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski (Filologia Polska 3), s. 197--206, ISBN: 9788374810937
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9085] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Romantyczny mit kraju dzieciństwa w twórczości poetyckiej Czesława Miłosza, Anna Szóstak
// W: Światło w dolinie : prace ofiarowane profesor Halinie Krukowskiej, 2007. / pod red. Krzysztofa Korotkicha, Jarosława Ławskiego, Danuty Zawadzkiej, Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, s. 921--931, ISBN: 9788389190994
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9565] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Czy żydowstwo tkwi w genach? Leśmian i Brzechwa:pochodzenie pisarza a kwestia świadomości twórczej, Anna Szóstak
// W: Przechować pamięć o przeszłości. Z. 2, 2006. / oprac. red. Beata Hebzda-Sołogub, Dzierżoniów : Edytor Drukarnia-Wydawnictwo, s. 26---34, ISBN: 8389818256
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11741] [data modyf: 19-02-2010 10:19]
[33] Józefa Czechowicza apokalipsa negatywna, Anna Szóstak
// W: Apokalipsa : symbolika - tardycja - egzegeza, 2006. / pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego, Białystok : Wydaw. Uniwersytetu, s. 151--166, ISBN: 9788374311045
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8765] [data modyf: 05-02-2010 10:37]
[34] Leśmiana i Brzechwy lekcja tolerancji. Pochodzenie pisarza a kwestia świadomości twórczej, Anna Szóstak
// W: Korowód idei i metod : prace na jubileusz Profesora Czesława P. Dutki i Zakładu Teorii Literatury, 2006. / red. nauk. Grzegorz Kubski, Małgorzata Mikołajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 93--101, ISBN: 8374810564
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9020] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] Literacki wizerunek Franza Kafki w powieści Anny Boleckiej "Kochany Franz", Anna Szóstak
// W: Z problemów prozy - powieść o artyście, 2006. / pod red. Wojciecha Gutowskiego i Ewy Owczarz, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 476--489, ISBN: 837441295X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8764] [data modyf: 05-02-2010 10:34]
[36] Niebiosa, gwiazdy i księżyc w metafizycznym wszechświecie międzywojennej liryki Jana Brzechwy, Anna Szóstak
// W: Poezja i astronomia, 2006. / pod red. Bogdana Burdzieja i Grażyny Halkiewicz - Sojak, Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 493--508, ISBN: 8323119201
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9035] [data modyf: 05-02-2010 11:00]
[37] Skrywanie namiętności i miłosne psychozy, czyli słów kilka o "Opowiadaniach drastycznych" Jana Brzechwy, Anna Szóstak
// W: Intymność wyrażona, 2006. / pod red. Mariana Kisiela i Macieja Tramera, Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, s. 168--182, ISBN: 9788322615812
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12715] [data modyf: 28-02-2011 10:20]
[38] "Tego progu nie przekroczę teraz i zawsze". Generacyjne i egzystencjalne lęki w poezji Tadeusza Różewicza, Anna Szóstak
// W: Przestrzenie lęku : lek w kulturze i sztuce XIX-XX wieku, 2006. / pod red/. Dariusza Konrada Sikorskiego, Tadeusza Sucharskiego, Słupsk : Wydaw. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, s. 87--97, ISBN: 8374670568
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8588] [data modyf: 05-02-2010 10:28]
[39] Elementy fantastyki, futurologii i groteski w "Akademii pana Kleksa" Jana Brzechwy, Anna Szóstak
// W: Wymiary szkolnej edukacji polonistycznej, 2005. / red. nauk. Dorota Amborska-Głowacka, Romuald Marek Jabłoński, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 211--224, ISBN: 8389712679
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7454] [data modyf: 10-06-2010 13:48]
[40] Od zanku plastycznego do znaku poetyckiego. O cyklu "Madonny polskie" Jerzego Harasymowicza, Anna Szóstak
// W: Semiotyka cyklu : cykl w muzyce, plastyce, i literaturze, 2005. / Pod red. Mieczysłąwy Dębskiej-Trębacz, Krystynay Jakowskiej i Radosława Siomy, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu (Wokół Cyklu), s. 425--439
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8587] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] "Śnię wspaniałe pomysły". Fantastyczne światy międzywojennej poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Anna Szóstak
// W: Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Tom drugi, 2005. / pod red. Adama Kulawika i Jerzego S. Ossowskiego, Kraków : Collegium Columbinum, s. 571--590, ISBN: 838997309X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8055] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Bóg jako miara wszechrzeczy. Rozważnia o "psalmach" Tadeusza Nowaka, Anna Szóstak
// W: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, 2003. / red. nauk. Zofia Abramowicz, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, s. 257--266, ISBN: 8389031787
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8586] [data modyf: 27-10-2006 10:10]
[43] Pod znakiem Leśmiana. W kręgu literackich zależności w liryce Jana Brzechwy, Anna Szóstak
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001, 2002. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 427--442, ISBN: 8389321025
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5365] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Zbigniewa Herberta rtefleksja nad codziennością, Anna Szóstak
// W: Herbert i znaki czasu : Colloquia Herbertiana (I); praca zbiorowa, 2002. / pod red. Elżbiety Feliksiak, Mariusza Lesia i Elżbiety Sidoruk . 2, Białystok : Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddział Białostocki (Komparytystyka T. 3), s. 173--186, ISBN: 8306188308
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8590] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Fantastyka "Klecht sezamowych", Anna Szóstak
// W: Twórczość Bolesława Leśmiana : studia i szkice, 2000. , Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych"Universitas", s. 295--302, ISBN: 8370527388
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4745] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[46] Z problematyki gatunków literackich w poezji dziecięcej, Anna Szóstak
// W: Genologia i konteksty, 2000. / red. Czesław Dutka, Małgorzata Mikołąjczak, Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 189--194, ISBN: 8372680021
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3386] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Performatywny potencjał Logos jako element agitacyjno-propagandowej formuły socrealistycznych tomików Wisławy Szymborskiej / Anna Szóstak, 2018. Orbis Linguarum Vol. 52, 23--35, ISSN: 1426-7241, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Logos, performativeness, poetry, poezja per formatywny potencjał, propaganda
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-24201] [data modyf: 27-06-2019 11:30]
[10] [1]
[2] Słowo kontra obraz. Świadomość mityczna a kwestia (nie)czytania / Anna Szóstak, 2014. Polonistyka, nr 8, 8--11, ISSN: 0551-3707,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19142] [data modyf: 08-07-2015 11:14]
[3] Kulturowe, filozoficzne i światopoglądowe aspekty przemijania w późnej poezji Starych Mistrzów (Różewicz, Szymborska, Miłosz) / Anna Szóstak, 2013. Świat i Słowo, nr 2 (21), 107--128, ISSN: 1731-3317, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: "Old Masters" of Polish poetry, contemporary poetry, metaphysics, myth, time
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19144] [data modyf: 08-07-2015 11:25]
[4] Archetypalna symbolika Domu a problem zakorzenienia w cyklu Joanne K. Rowling o Harrym Potterze / Anna Szóstak, 2009. Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty Kulturowe, Nr 1-2, 11--23
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15487] [data modyf: 28-02-2011 12:40]
[5] [Wprowadzenie do rozprawy habilitacyjnej] / Anna Szóstak, 2009. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 9/1, 10--12, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15483] [data modyf: 05-05-2017 11:04]
[6] Czas trudnych wyborów : rzeczywistość polska pierwszego powojennego dwudziestolecia w satyrycznej twórczości Jana Brzechwy / Anna Szóstak, 2007. Guliwer: czasopismo o książce dla dzieci, Nr 2, 20--30
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-15485] [data modyf: 28-02-2011 10:28]
[7] Codzienność podszyta tajemniczością: Zygmunta Kowalczuka czekanie na słowo = Die Alltäglichkeit unterlegt mit dem Geheimnisvollen: Zygmunt Kowalczuks Warten auf das Wort / Anna Szóstak, 2006. Pro Libris, nr 2, 42--51, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-15486] [data modyf: 28-02-2011 11:48]
[8] "Granice mego języka oznaczają granice mego świata" - elementy lingwistyczne w "Podróżach Pana Kleksa" i "Tryumfie Pana Kleksa" Jana Brzechwy / Anna Szóstak, 2006. Guliwer: czasopismo o książce dla dziecka, nr 1, 53--59
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11200] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Poetycka silva rerum Ireneusza Krzysztofa Szmidta = Die poetischen silvae rerum I.K. Szmidts / Anna Szóstak, 2006. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, Nr 3, 58--65, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-15484] [data modyf: 28-02-2011 10:13]
[10] Trauma istnienia. O poezji Jolanty Pytel=Ein trauma der Existenz. Zur poesie von Jolanta Pytel / Anna Szóstak, 2006. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 4, 75--81, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11348] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Czy na pewno znamy Jana Brzechwę? / Anna Szóstak, 2004. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 3, 11--13, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-15482] [data modyf: 05-05-2017 11:04]
[12] Fantasy - klęska czy triumf literatury współczesnej? / Anna Szóstak, 2003. Pro Libris, 1, 75--78, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8995] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Poeta dzieciom. O zabawie słowem w wierszach Jana Brzechwy / Anna Szóstak, 2003. Guliwer: czasopismo o książce dla dziecka, nr 1, 5--10
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9369] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Chaos realności i harmonia fikcji, czyli o pochwale literatury / Anna Szóstak, 2002. Pro Libris: Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne, nr 2, 42--48, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8672] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Dydaktyzm inaczej, czyli o proweniencji oraz dydaktycznych i ludycznych walorach nonsensu w poezji Juliana Tuwima i Jana Brzechwy / Anna Szóstak, 1998. Edukacja Humanistyczna, nr 4, 41-53
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-6471] [data modyf: 09-02-2008 11:40]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dzieciństwo jako kolebka myślenia mitycznego. Aspekty mitu dzieciństwa w opowiadaniach Brunona Schulza / Anna Szóstak // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2011, t. 8, s. 67--75, ISSN: 1505-280X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8995] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[2] "Moja połączona z przywiązaniem niechęć". Mit Kresów w poezji i estetyce Czesława Miłosza / Anna Szóstak // W: Studia Kresowe .- 2010, Tom1, s. 147--161
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8906] [data modyf: 12-04-2011 10:42]
[3] Do czego służą monografie literackie. Uwagi metodologiczne na marginesie pracy nad monografią Brzechwy / Anna Szóstak // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2006, T. 4, s. 27--37, ISSN: 1505-280X,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7513] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Znany poeta i zapomniany filozof: Jan Brzechwa i Antoni Lange, czyli związki krwi, idei i filozofii / Anna Szóstak // W: Filologia Polska / Uniwersytet Zielonogórski(Z. 2) .- 2005, s. 145--154
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7019] [data modyf: 26-03-2008 13:09]
[5] Nowoczesna dydaktyka oraz kształcenie świadomości językowej i estetycznej w wierszach Juliana Tuwima i Jana Brzechwy dla dzieci / Anna Szóstak // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2003, T. 3, s. 35--42, ISSN: 1505-280X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6482] [data modyf: 09-02-2008 11:51]
[6] "Dzieciństwo sielskie, anielskie..." - wiejskie. Kilka refleksji o "piosnkach wiejskich dla ochronek" Edmunda Bojanowskiego / Anna Szóstak // W: Grabonoskie Zapiski Regionalne .- 2002, Z. 10, s. 49--62
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6005] [data modyf: 03-03-2005 12:46]
[7] Organizacja warstwy brzmieniowej tekstu w wierszach Juliana Tuwima i Jana Brzechwy dla dzieci / Anna Szóstak // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska .- 1999, z. 10, s. 113--122
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4395] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Terapetyczne funkcje książek dla dzieci Jana Brzechwy : (przyczynek do biblioterapii) / Anna Szóstak // W: Almanach Historycznoliteracki .- 1999, T. 2, s. 141--147
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5347] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
[9] Lingwistyczna strategia gry poetyckiej we współczesnej polskiej poezji dla dzieci / Anna Szóstak // W: Almanach Historycznoliteracki .- 1998, T. 1, s. 141--154
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4520] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Problematyka przynależności gatunkowej wierszy dla dzieci Juliana Tuwima i Jana Brzechwy / Anna Szóstak // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(z. 8) .- 1995, s. 134--150
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5733] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Socrealizm jako mit. O debiutach Wisławy Szymborskiej i Tadeusza Nowaka raz jeszcze, 2014. Anna Szóstak // W: Oblicza utopii, obłudy i zakłamania III. Cisna, Polska Poznań : Wydawnictwo "Eco", 2015, s. 165--176, ISBN: 978838743731X
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21693] [data modyf: 05-08-2015 10:03]
[2] Mitologizacja rzeczywistości totalitarnej w "Moim wieku" Aleksandra Wata, 2013. Anna Szóstak // W: Oblicza utopii, obłudy i zakłamania II. Łagów, Polska Poznań : Wydawnictwo Eco, 2014, s. 317--327, ISBN: 9788387437301
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21288] [data modyf: 05-08-2015 09:36]
[3] "Fantasy" -mit współczesny, 2005. Anna Szóstak // W: Fantasy jako dobra nowina : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2005, s. 11--24, ISBN: 8388425862
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17272] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] "Podajmy dalej / niebotyczne pismo obłoków" : tradycja kontra ideologia we wczesnej twórczości poetów Nowej Fali, 2004. Anna Szóstak // W: Więzy tradycji : [materiały konferencyjne]. Bielsko Biała, Polska Bielsko Biała : Wydaw. "scriptum" Tomasz Sekuła, 2005, s. 257--268, ISBN: 8391981460
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17153] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Jana Brzechwy alchemia słowa, 2002. Anna Szóstak // W: Słowo do oglądania : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 181--188, ISBN: 8389712385
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17161] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Leśne zauroczenia i inspiracje w poezji Jerzego Harasymowicza, 2003. Anna Szóstak // W: Las w kulturze polskiej : III Ogólnopolska Konferencja pt. "Las w kulturze Polskiej": materiały z konferencji. Orzechowo koło Ustki, Polska Poznań : Wydaw. "Eco", 2004, s. 331--341, ISBN: 838743714X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16487] [data modyf: 31-08-2004 13:49]
[7] Socrealizm a etyka. Przypadek Różewicza, 2002. Anna Szóstak // W: Literatura w kręgu wartości : materiały z VI sesji z cyklu "Świat jeden , ale nie jednolity", Bydgoszcz, 21-23 października 2002 roku. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2003, s. 201--214, ISBN: 8370964931
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16003] [data modyf: 12-11-2003 18:36]
[8] Motyw lasu w liryce Jana Brzechwy, 2001. Anna Szóstak // W: Las w kulturze polskiej : II Ogólnopolska Konferencja pt. "Las w kulturze Polskiej": materiały z konferencji. Gołuchów, Polska Poznań : Wydaw. "Eco", 2002, s. 396--403, ISBN: 8387437093
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15457] [data modyf: 24-03-2003 18:36]
[9] Motywy oniryczne w twórczości Juliana Tuwima i Jana Brzechwy dla dzieci, 1997. Anna Szóstak // W: Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej w XX wieku. Ciechocinek, Polska Toruń : Wydaw. UMK, 1999, s. 105--113, ISBN: 8723111596
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14486] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Dziecięcy "świat na opak" we współczesnej poezji dla dzieci, 1993. Anna Szóstak // W: Dziecko i jego światy w poezji dla dzieci. Szczecin, Polska Szczecin : Książnica Szczecińska, 1994, s. 194--205, ISBN: 8390085526
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14487] [data modyf: 20-03-2002 10:36]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Symultana / / Dariusz Dziurzyński .- Warszawa : Jirafa Roja , 2010 (Rec.) .- "Nadal szukam iglic". Poetyckie filozofowanie Dariusza Dziurzyńskiego / Anna Szóstak // Tekstualia : palimpsesty literackie artystyczne naukowe .- 2012, 1 (28), s. 199--200
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Metrum / / Dariusz Dziurzyński .- Warszawa : Wydaw. Nowy Świat , 2005 (Rec.) Anna Szóstak // Pro Libris .- 2009, Nr 1, s. 151--154
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Pomarańcza Newtona / / Ewa Lipska .- Kraków : Wydaw. Literackie , 2007 (Rec.) Anna Szóstak // Tekstualia : palimpsesty literackie artystyczne naukowe .- 2009, nr 2, s. 187--190
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Tutaj / / Wisaława Szymborska .- Kraków : Wydaw. Znak , 2009 (Rec.) Anna Szóstak // Pro Libris .- 2009, nr 1, s. 149--151
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Kup kota w worku / / Tadeusz Różewicz .- Wrocław : Biuro Literackie , 2008 (Rec.) Anna Szóstak // Pro Libris .- 2008, nr 4, s. 153--155
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Drzazga / / Ewa Lipska .- Kraków , 2006 (Rec.) Anna Szóstak // Pro Libris .- 2006, Nr 3, s. 150--152
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Dwukropek / / Wisława Szymborska .- Kraków : Wydaw. a5 , 2006 (Rec.) Anna Szóstak // Pro Libris .- 2006, Nr 1, s. 143--145
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Gdzie indziej / / Ewa Lipska .- Kraków : Wydaw. Literackie , 2005 (Rec.) Anna Szóstak // Pro Libris .- 2006, nr 2, s. 116--119
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Supliki / / Kozioł U. .- Kraków , 2005 (Rec.) Anna Szóstak // Pro Libris .- 2006, 4, s. 133--136
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Tchnienie / / Wojciech Śmigielski .- Zielona Góra : Pro Libris , 2006 (Rec.) Anna Szóstak // Pro Libris .- 2006, nr 2, s. 119--121
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Historia. Poezja. Los / / Waśkiewicz A.K. .- Kielce , 2005 (Rec.) Anna Szóstak // Pro Libris .- 2005, nr 3, s. 143--145
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Ostatnie historie / / Tokarczuk O. .- Kraków , 2004 (Rec.) Anna Szóstak // Pro Libris .- 2005, nr 2, s. 122--124
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Pokalanie / / Piotr Czerwiński .- Warszawa , 2005 (Rec.) Anna Szóstak // Pro Libris .- 2005, Nr 4, s. 141--143
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[14] Epitafia / / Dziurzyński D. .- Warszawa , 2001 (Rec.) Anna Szóstak // Pro Libris .- 2004, nr 3/4, s. 143--146
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[15] Powrót / / Zagajewski A. .- Kraków (Rec.) Anna Szóstak // Pro Libris .- 2004, nr 1, s. 118--119
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[16] Chwila / / Szymborska W. .- Kraków , 2002 (Rec.) Anna Szóstak // Pro Libris .- 2003, nr 1, s. 112--114
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[17] Fotografie / / Anderman J. .- Kraków , 2002 (Rec.) Anna Szóstak // Pro Libris .- 2003, nr 2, s. 96-97
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[18] Szara strefa / / Różewicz T. .- Wrocław , 2002 (Rec.) Anna Szóstak // Pro Libris .- 2003, nr 1, s. 118--120
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[19] W kręgu futuryzmu i awangardy: studia i szkice / / Waśkiewicz A.K. .- Wrocław , 2003 (Rec.) Anna Szóstak // Pro Libris .- 2003, nr 2, s. 94-95
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[20] 47 na odlew / / Goerke N. .- Warszawa , 2002 (Rec.) Anna Szóstak // Pro Libris .- 2002, nr 2, s. 116--118
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[21] Mercedes-Benz / / Huelle P. .- Kraków , 2001 (Rec.) Anna Szóstak // Pro Libris .- 2002, nr 1, s. 125--127
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[22] Nożyk profesora / / Różewicz T. .- Wrocław , 2001 (Rec.) Anna Szóstak // Pro Libris .- 2002, nr 2, s. 114--115
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski