System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Marta Ruszczyńska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: literaturoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 75 pozycji bibliograficznych
22 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Pogranicze. Studia i szkice literackie, 2015. Marta Ruszczyńska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 195 s. (Historia Literatury Pogranicza cz. 5), ISBN: 9788378422198,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12995] [data modyf: 08-03-2016 12:05]
[2] Słowianie i Słowianofile. O słowianofilskich dyskursach w literaturze polskiego romantyzmu, 2015. Marta Ruszczyńska, Kraków : Collegium Columbinum 326 s. (Biblioteka Tradycji nr CXLVII), ISBN: 9788376241883,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12878] [data modyf: 17-12-2015 13:20]
[3] Ziewonia : romantyczna grupa literacka, 2002. Marta Ruszczyńska, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski 224 s. , ISBN: 8389048140,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6214] [data modyf: 17-07-2002 10:24]
[4] Dominik Magnuszewski : między historią i naturą, 1995. Marta Ruszczyńska, Zielona Góra : WSP 248 s. , ISBN: 8385693777,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7433] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Der polnischsprachige romantische Regionalismus aus Sicht ausgewählter Literaturschulen, Marta Ruszczyńska
// W: Regionalität als historische Kategorie : Ostmitteleuropäische Perspektiven, 2019. / Hrsg. Sabine Jagodzinski, Aleksandra Kmak-Pamirska, Miloš Řezník, Osnabrück : fibre Verlag, s. 135--152, ISBN: 9783944870625
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20733] [data modyf: 04-06-2019 11:48]
[20] [1]
[2] Słowiańskie przedmurze czy pomost między Wschodem a Zachodem w pismach filozoficzno-politycznych Zygmunta Krasińskiego, Marta Ruszczyńska
// W: Krasiński. Żywioły kultury, żywioły natury, 2019. / red. nauk. Małgorzata Burzka-Janik i Jarosław Ławski, Białystok - Opole : Wydawnictwo Temida 2, s. 341--352, ISBN: 9788365696328
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21213] [data modyf: 12-11-2019 12:12]
[20] [1]
[3] Bohaterki słowiańskiej historii. Królowe, kapłanki i ofiarnice w utworach Juliusza Słowackiego (na wybranych przykładach), Marta Ruszczyńska
// W: Kobiety-pisarki, kobiety-bohaterki, 2018. / red. nauk. Nel Bielniak, ALeksandra Urban-Podolan . Tom 11, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego), s. 89--99, ISBN: 9788378423584
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21043] [data modyf: 11-09-2019 11:02]
[20] [1]
[4] Regionalistyczny model tworczości w romansie kresowym Michała Czajkowskiego, Marta Ruszczyńska
// W: Studia Kresowe. Literatura - język - kulturologia, 2018. / red. nauk. Katarzyna Węgorowska, Katarzyna Grabias-Banaszewska, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 51--68, ISBN: 9788395119705
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20115] [data modyf: 29-05-2019 11:44]
[20] [1]
[5] Kryminał - okna i świat, Marta Ruszczyńska
// W: Kryminał. Okna na świat, 2017. / red. Marta Ruszczyńska, Dorota Kulczycka, Wolfgang Brylla, Elżbieta Gazdecka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. t. IX), s. 29--39, ISBN: 9788378423034
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20005] [data modyf: 03-06-2019 11:41]
[20] [1]
[6] Historie kryminalne w powieści galicyjskiej drugiej połowy XIX wieku, Marta Ruszczyńska
// W: Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem, 2016. / red. nauk. Marta Ruszczyńska, Dorota Kulczycka, Wolfgang Brylla, Elżbieta Gazdecka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. t. 5), s. 63--74, ISBN: 9788378422303
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18215] [data modyf: 11-10-2016 08:35]
[7] Koloryt lokalny, Marta Ruszczyńska
// W: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia - terminy - zjawiska - przekroje. Tom 1: A-M], 2016. / red. nauk. Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Miroslaw Strzyżewski, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 540--546, ISBN: 9788323134954
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18896] [data modyf: 31-03-2017 09:18]
[8] Między Słowiańszczyzną a Orientem. Na przykładzie wybranych powieści Michała Czajkowskiego, Marta Ruszczyńska
// W: Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, 2016. / red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok : Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód" Uniwersytet w Białymstoku (Colloquia Orientalia Bialostocensia. Literatura / Historia), s. 97--114, ISBN: 9788364081330
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18278] [data modyf: 18-10-2016 09:46]
[9] O recyklingu w konstruowaniu kryminalnych światów w wybranych powieściach Joanny Chmielewskiej, Marta Ruszczyńska
// W: Tropy literatury i kultury popularnej (II), 2016. / pod red. Sławomira Buryły, Lidii Gąsowskiej, Danuty Ossowskiej, Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, s. 139--152, ISBN: 9788364703652
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18103] [data modyf: 01-09-2016 09:47]
[10] Słowiańszczyzna, czyli zapomniana historia w dramatach Słowackiego, Marta Ruszczyńska
// W: Słowacki i wiek XIX. W kręgu badań postmodernistycznych, 2016. / red. Marta Ruszczyńska, Jakub Rawski . t. 2, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 37--53, ISBN: 9788378422495
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18530] [data modyf: 20-12-2016 11:14]
[11] Szkoła literacka, Marta Ruszczyńska
// W: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia - terminy - zjawiska - przekroje. Tom 2: N-Z, 2016. / red. nauk. Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Miroslaw Strzyżewski, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 605--610, ISBN: 9788323134954
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18899] [data modyf: 31-03-2017 09:34]
[12] Wieszcz, Marta Ruszczyńska
// W: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia - terminy - zjawiska - przekroje. Tom 2: N-Z, 2016. / red. nauk. Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Miroslaw Strzyżewski, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 755--762, ISBN: 9788323134954
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18900] [data modyf: 31-03-2017 09:34]
[13] "Ziewonia", Marta Ruszczyńska
// W: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia - terminy - zjawiska - przekroje. Tom 2: N-Z, 2016. / red. nauk. Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Miroslaw Strzyżewski, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 798--802, ISBN: 9788323134954
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18901] [data modyf: 31-03-2017 09:34]
[14] Mesjańskie imaginaria Słowiańszczyzny w polskiej literaturze romantycznej, Marta Ruszczyńska
// W: Mesjańskie imaginaria Europy (i okolic), 2015. / red. Anna Janek, Adam Regiewicz, Artur Żywiołek, Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (Chrześcijaństwo - kultura - ponowoczesność t. II), s. 139--150, ISBN: 9788374554435
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17253] [data modyf: 19-10-2015 09:00]
[15] Anarchia i sielanka. Dwie wizje Słowiańszczyzny w powieściach historycznych J. I. Kraszewskiego, Marta Ruszczyńska
// W: Kraszewski i wiek XIX. Studia, 2014. / red. nauk. Anna Janicka, Krzysztof Czajkowski, Paweł Kuciński, Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego (Przełomy / Pogranicza. Studia Literackie), s. 487--500, ISBN: 9788363470333
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17048] [data modyf: 23-07-2015 09:04]
[16] Między "romansem tajemnic" a powieścią społeczną. Wokół wybranych elementow prozy Józefa Dzierzkowskiego, Marta Ruszczyńska
// W: Eugeniusz Sue. Życie - twórczość - recepcja, 2014. / red. nauk. Dorota Kulczycka, Aneta Narolska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. t. 3), s. 209--223, ISBN: 9788378421610
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16597] [data modyf: 06-08-2015 12:11]
[17] Kresowy raj utracony w opowiadaniach Zygmunta Trziszki, Marta Ruszczyńska
// W: Miejsce i tożsamość : Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii, 2013. / pod red. Małgorzaty Mikołajczak, Kamili Gieby i Mariki Sobczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Historia Literatury Pogranicza cz. 2), s. 277--287, ISBN: 9788378420439
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15253] [data modyf: 17-04-2013 09:16]
[18] Literackie portrety mieszkańców pogranicza w powieściach Abgara Sołtana, Marta Ruszczyńska
// W: Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, 2013. / red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego (Colloquia Orientalia Bialostocensia : literatura, historia; Wiktor Choriew in memoriam s. II), s. 689--696, ISBN: 9788363470142
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15902] [data modyf: 17-03-2014 09:34]
[19] Wieszcz w krytyce literackiej XIX wieku, Marta Ruszczyńska
// W: W stronę literatury i języka, 2013. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska 5), s. 105--117, ISBN: 9788378421160
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16208] [data modyf: 27-08-2014 08:40]
[20] Estetyczny i regionalny wymiar "szkoły literackiej" w krytyce polskiego romantyzmu, Marta Ruszczyńska
// W: Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918 : wokół "Słownika polskiej krytyki literackiej", 2012. / pod red. Mirosława Strzyżewskiego . 2, Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 99--112, ISBN: 9788323127727
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14535] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[21] Słowiańszczyzna w "Królu-Duchu" Słowackiego, czyli udręczenie i śmierć ciała, Marta Ruszczyńska
// W: Słowacki i wiek XIX : praca zbiorowa, 2012. / pod red. Marty Ruszczyńskiej . Tom I, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 63--77, ISBN: 9788374814607
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14559] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[22] "Białoruska szkoła poetów", Marta Ruszczyńska
// W: Etniczność - tożsamość - literatura, 2010. / pod red. Pawła Bukowca, Doroty Siwor, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS (Biblioteka Literatury Pogranicza tom 19), s. 87--101, ISBN: 9788324213399
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12625] [data modyf: 03-02-2011 10:28]
[23] Dominik Magnuszewski w świetle legendy literackiej, Marta Ruszczyńska
// W: Między biografią, literaturą i legendą, 2010. / pod red. Marka Stanisza i Kazimierza Maciąga, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 106--116, ISBN: 9788373385108
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11780] [data modyf: 26-02-2010 10:35]
[24] Południowa Słowiańszczyzna w twórczości Romana Zmorskiego, Marta Ruszczyńska
// W: Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, 2010. / red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Obrazy Kultury Polskiej), s. 55--65, ISBN: 9788322730560
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12035] [data modyf: 07-06-2010 14:46]
[25] "Słowiański barbarzyńca" w prelekcjach paryskich Mickiewicza. Perspektywa postkolonialna, Marta Ruszczyńska
// W: Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, 2010. / red. Krzysztof Stępnik, Dariusz Trześniowski, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Obrazy Kultury Polskiej), s. 111--122, ISBN: 9788322731796
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12617] [data modyf: 01-02-2011 11:28]
[26] Emilia Plater. Przemiany mitu w literaturze XIX i XX wieku, Marta Ruszczyńska
// W: Polska i kraje bałtyckie w dialogu kultur = Polija un Baltija kulturas dialoga, 2008. / Barkovska K. un A. Kazjukevičs, Daugavpils : Daugavpils Universitate (Polsko - Bałtyckie związki kulturowe 2), s. 92--103, ISBN: 9789984144061
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10661] [data modyf: 05-02-2010 08:49]
[27] Idea jedności Słowian w "Prelekcjach paryskich" Mickiewicza, Marta Ruszczyńska
// W: Literatura, język, dydaktyka : szkice humanistyczne, 2008. / red. nauk. M. Sinica, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 110--117, ISBN: 9788374811576
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10263] [data modyf: 11-02-2010 10:43]
[28] Estetyka codzienności w prozie Włodzimierza Wolskiego (1824 - 1882), Marta Ruszczyńska
// W: Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku : od Adalberta Stiftera do współczesności, 2007. / pod red. Grażyny Borkowskiej i Anety Mazur, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 203--211, ISBN: 9788373952553
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9605] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Kraszewski i Magnuszewski - dwie koncepcje powieści historycznej, Marta Ruszczyńska
// W: Powieść historyczna dawniej i dziś, 2007. / pod red. Renaty Stachury, Tadeusza Budrewicza, Bolesława Farona, przy współpracy Kazimierza Gajdy, Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 76--84, ISBN: 8372714088
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9029] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Obrazki moralnego doskonalenia się Zofii Klimańskiej, Marta Ruszczyńska
// W: Kresowianki : krąg pisarek heroicznych, 2006. / red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 31--37, ISBN: 8322725183
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8783] [data modyf: 05-02-2010 10:47]
[31] Probleme der nationalen Wiedergeburt in der polnischen Literatur der Romantik bis 1831, besonders im Warschauer Milieu, Marta Ruszczyńska
// W: Literatur und nationale Identität III : Zur Literatur und Geschichte des 19. Jahrhunderts im Ostseeraum: Finnland, Estland, Lettland, Litauen und Polen, 2000. , Stockholm : Universität Stockholm (Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia 22), s. 87--99, ISBN: 9122019030
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4895] [data modyf: 28-03-2008 11:36]
[32] Die nationale Landschaft Polens in der Literatur des 19. Jahrhunderts, Marta Ruszczyńska
// W: Literatur und nationale Identität II, 1999. , Tampere : Universitat Tampere, s. 135--147, ISBN: 9514445937
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4896] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Białoruska szkoła poetów" w perspektywie romantycznego regionalizmu / Marta Ruszczyńska, 2019. Acta Albaruthenica 19, 47--57, ISSN: 1898-8091, summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24196] [data modyf: 25-10-2019 10:57]
[5] [1]
[2] Kryminał w literaturze polskiej XIX wieku. Kilka uwag / Marta Ruszczyńska, 2018. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica T. 50, Nr 4, 13--28, ISSN: 1505-9057, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: crime fiction, culture, fikcja kryminalna, historia, history, kultura
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.18778/1505-9057.50.02
[AWCZ-24144] [data modyf: 07-06-2019 13:54]
[12] [1]
[3] Powieści kryminalne Walerego Przyborowskiego. W poszukiwaniu gatunku / Marta Ruszczyńska, 2018. Ruch Literacki R. LIX, z. 4, 409--428, ISSN: 0035-9602, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: historia, kryminał, literatura popularna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.24425/122714
[AWCZ-23955] [data modyf: 26-03-2019 14:15]
[10] [1]
[4] Słowiańska krucjata Mickiewicza / Marta Ruszczyńska, 2016. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 2, 39--48, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21128] [data modyf: 06-03-2017 08:58]
[5] Portret rodziny w powieściach Narcyzy Żmichowskiej między harmonią a samotnością / Marta Ruszczyńska, 2006. Prace Polonistyczne, seria LXI, tom I, 221--230
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13447] [data modyf: 09-12-2008 11:38]
[6] Idee słowianofilskie. Ziewonia, prelekcje paryskie Mickiewicza i słowiańszczyzna Towiańskiego / Marta Ruszczyńska, 2005. Ruch Literacki XLVI, 4-5, 341--353, ISSN: 0035-9602,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10830] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] "W świecie literatury romantycznej" 13-14 kwietnia 1987 / Marta Ruszczyńska, 1998. Biuletyn Polonistyczny, nr 3/4, 82-87
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11596] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Stepháne Malarmé 1842-1898 / Marta Ruszczyńska, 1983. Nowy Medyk, nr 14, 11
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10224] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] W kręgu młodopolskich uwikłań i obsesji / Marta Ruszczyńska, 1983. Krajobrazy: tygodnik suwalsko-mazurski, nr 11, 11
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10225] [data modyf: 15-04-2005 12:06]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Między romansem a powieścią społeczną. Wokół wybranych elementów prozy Józefa Dzierzkowskiego / Marta Ruszczyńska // W: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria(nr 134) .- 2013, XIII, s. 3--18, ISSN: 2081-1853, summ.
Słowa kluczowe: Polish 19th century novel, fiction schema, mystery novel, romance, social novel, space,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9705] [data modyf: 22-07-2015 09:54]
[2] Władysław Syrokomla - poeta kresowej prowincji / Marta Ruszczyńska // W: Studia Kresowe .- 2010, Tom1, s. 131--145
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8905] [data modyf: 12-04-2011 10:38]
[3] Rinaldo Rinaldini w twórczości ziewończyków / Marta Ruszczyńska // W: Filologia Polska / Uniwersytet Zielonogórski(Z. 2) .- 2005, s. 45--52
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7015] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Romantyczny krajobraz czyli kartki z podróży po Galicji / Marta Ruszczyńska // W: Almanach Historycznoliteracki .- 1999, T. 2, s. 123--130
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5345] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
[5] Romantyczna proza historyczna Dominika Magnuszewskiego / Marta Ruszczyńska // W: Almanach Historycznoliteracki .- 1998, T. 1, s. 75--83
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4515] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] "Rozbójnik salonowy" - zapomniany dramat Dominika Magnuszewskiego / Marta Ruszczyńska // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(z. 9) .- 1996, s. 43--54
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5744] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Juwenilia Dominuika Magnuszewskiego / Marta Ruszczyńska // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(z. 8) .- 1995, s. 7--21
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5724] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
[8] "Pod znakiem powstańczej pieśni" Dominika Magnuszewskiego / Marta Ruszczyńska // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(Z. 6) .- 1990, s. 49--68
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7411] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Wokół niektórych motywów prozy poetyckiej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Marta Ruszczyńska // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska .- 1988, s. 59--77
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7401] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Funkcje aluzji literackiej w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Marta Ruszczyńska // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(z. 4) .- 1984, s. 141--164
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6253] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Kresowy pitoresk w "Opowiadaniach podolskich" Juliana Wołoszynowskiego, 2013. Marta Ruszczyńska // W: Świat Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w literaturze i sztuce : Zielona Góra 17-18 X 2013. Zielona Góra, Polska ZIelona Góra : Księgarnia Akademicka, 2014, s. 209--217, ISBN: 9788360218440
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21645] [data modyf: 05-08-2015 09:59]
[2] Przywracanie narodowej pamięci w "Śpiewkach o dawnych Litwinach" Jana Czeczota, 2008. Marta Ruszczyńska // W: Europejskość ojczyzn. Litewsko-polskie związki literackie, kulturowe i językowe : materiały międzynarodowej konferencji naukowej: Wilno, 23-24 października 2008 roku. Wilno, Litwa Wilno : Wydaw. Uniwersytetu Wileńskiego, 2009, s. 153--164, ISBN: 9789955335061
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19509] [data modyf: 26-02-2010 09:46]
[3] Symboliczność pisma. Słowo i znak w poezji Norwida wobec romantycznych teorii estetycznych, 2002. Marta Ruszczyńska // W: Słowo do oglądania : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 161--167, ISBN: 8389712385
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17160] [data modyf: 27-05-2006 10:51]
[4] Romantyczne rozmyślania o śmierci w poezji Zygmunta Krasińskiego, 2000. Marta Ruszczyńska // W: Wydalony z Parnasu : księga poświęcona pamięci Zygmunta Krasińskiego: materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej 140 rocznicy śmierci Zygmunta Krasińskiego zorganizowanej pzrez Komisję Filologiczną Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 23-25 listopada 2000. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2003, s. 169--174, ISBN: 83700633730
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15661] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Idee słowianofilskie w poezji Norwida, 2001. Marta Ruszczyńska // W: Norwid nasz współczesny : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Zakład Teorii Literatury IFP Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wojewódzką i Miejską Biliotekę Publiczną im. Cypriana Kamila Norwida w dniach 22-23 października 2001. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Pro Libris, 2002, s. 93--98, ISBN: 8388336223
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15292] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Mickiewicz z Galicji. Próba rekonstrukcji wizerunku i twórczości poety w środowisku Ziewonii, 1997. Marta Ruszczyńska // W: Adam Mickiewicz i kultura światowa. Grodno - Nowogródek, Litwa Siedlce : Wydaw. Uczelniane Akademii Podlaskiej, 2001, s. 69--76, ISBN: 8370511155
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14614] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Przestrzeń w dramatach historycznych Dominika Magnuszewskiego, 1994. Marta Ruszczyńska // W: Literatura, kultura, język : z warsztatów badawczych. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000, s. 195--202, ISBN: 8372680337
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14307] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Galicyjski portret Mickiewicza, 1997. Marta Ruszczyńska // W: Maska i cień : Sympozja Mickiewiczowskie (9 grudnia1997, 20 maja 1998). Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Pro Libris, 1998, s. 31--37, ISBN: 8390888440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14327] [data modyf: 13-03-2002 18:16]
[9] Romantyczna wersja "Barbary Radziwiłłówny" Dominika Magnuszewskiego, 1987. Marta Ruszczyńska // W: W świecie literatury romantycznej : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : WSP, 1991, s. 197--207
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17773] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] W kręgu barokowego rodowodu poezji J.M. Rymkiewicza i S. Grochowiaka, 1984. Marta Ruszczyńska // W: Z problemów literatury czterdziestolecia Polski Ludowej : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : WSP, 1986, s. 71--85
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17777] [data modyf: 08-06-2006 18:41]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Kryminał. Okna na świat / (Red.) Marta Ruszczyńska, Dorota Kulczycka, Wolfgang Brylla, Elżbieta Gazdecka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielona Góra, 2017 .- ISBN: 9788378423034
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5710] [data modyf: 31-05-2019 11:47]
[2] Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego / (Red.) Marta Ruszczyńska, Piotr Kładoczny .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, nr 2 .- ISSN: 2450-3584
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5567] [data modyf: 06-04-2017 08:50]
[3] Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem : (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Scripta Humana, t. 5) / (Red.) Marta Ruszczyńska, Dorota Kulczycka, Wolfgang Brylla, Elżbieta Gazdecka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 .- ISBN: 9788378422303
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5496] [data modyf: 11-10-2016 08:31]
[4] Słowacki i wiek XIX. W kręgu badań postmodernistycznych / (Red.) Marta Ruszczyńska, Jakub Rawski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, t. 2, 176 s. .- ISBN: 9788378422495
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5523] [data modyf: 20-12-2016 11:28]
[5] Słowacki i wiek XIX : praca zbiorowa / (Red.) Marta Ruszczyńska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, tom 1, 188 s. .- ISBN: 9788374814607
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4997] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źrodeł / / Zbigniew Chojnowski, Małgorzata Mikołajczak (red.) .- Kraków : Universitas , 2016 (Rec.) Marta Ruszczyńska // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2017, 3, s. 313--316
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Lucjan Siemieński. Od wczesnych utworów do "Trzech wieszczb" / / Małecki M. .- Częstochowa , 1997 (Rec.) Marta Ruszczyńska // Pamiętnik Literacki .- 2001, z. 3, s. 266--268
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski