System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Anna Garycka
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 7 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zum problem der dichterischen Naturauffassung in komparatistischen Studien über Goethe und die polnische Romantik / Anna Garycka
// W: Sprachkontakte und Literaturvermittlung : Prof. Dr. Eugeniusz Klin zum 70. Geburtstag .- Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001 - (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski) - s. 133--162 .- ISBN: 8372680566
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3866] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Weimarski dwór muz / Anna Garycka
// W: Świat Goethego i Schillera w zbiorach Wilhelma Ogoleita 1989-1953 .- Gorzów Wlkp. : Muzeum Lubuskie im Jana Dekerta, 2000 - s. 65-72
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4811] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Die Schweizer Erlebnislyrik von Goethe und Mickiewicz / Anna Garycka // W: Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne .- 2003, Vol. 23, s. 155--166
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6088] [data modyf: 17-06-2003 15:55]
[2] Goethes Schweizer Reisen als Wegmarken seiner sich wandelnden Naturschaung / Anna Garycka // W: Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen .- 2002, s. 153--175
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5991] [data modyf: 24-05-2006 11:38]
[3] Die geistesgeschichtliche Endteckung der Schweizer Alpenwelt / Anna Garycka // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka .- 2000, nr 15, s. 71--82
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5446] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Goethes "Faust" und Totenfeier, Teil III" im Lichte der deutsch-polnischen Literaturkritik / Anna Garycka // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka(nr 4) .- 1988, s. 93--112
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7694] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Zur Frage des Volksglaubens in Goethes "Faust" und Mickiewiczs "Totenfeier" / Anna Garycka // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka(nr 3) .- 1988, s. 13--22
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7698] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski