System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Przemysław Jacewicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 12 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Model analysis and synthesis of complex physical systems using cellular automata / Przemysław Jacewicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2003 .- 134 s. : bibliogr.rys.tab. - (Lecture Notes in Control and Computer Science ; Vol. 4) .- ISBN: 838932167X
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6692] [data modyf: 15-05-2007 12:55]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Using Toboggan Segmentation in Detection of Centers and Radius of Cell Nuclei / Przemysław Jacewicz, Józef Korbicz
// W: Image Processing and Communications Challenges 9 : 9th International Conference, IP&C'2017 / eds. M. Choraś, R. S. Choraś .- Cham : Springer International Publishing, 2018 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; 681) - s. 35--42 .- ISBN: 9783319687193
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-68720-9_5   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[WZCZ-19509] [data modyf: 30-05-2019 16:32]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] LUCAS: an original tool for landscape modelling / Samira El Yacoubi, A. El Jai, Przemysław Jacewicz, J. G. Pausas // Environmental Modeling & Software .- 2003, Vol. 18, iss. 5, s. 429--437 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: cellular automation, gap model, landscape, modelling
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1016/S1364-8152(03)00007-0         Cytowania wg Scopus: 21 [14-10-2019]
[AWCZ-16218] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analyse et contrôle par automates cellulaires / Samira El Yacoubi, Przemysław Jacewicz, Nezha Ammor // W: Annals of University of Craiowa - (Mathematics and Computer Science Series) .- 2003, Vol. 30, no 1, s. 210--221 : bibliogr.rys.summ. .- [staż badawczy - Univ. de Perpignan]
Słowa kluczowe: automates cellulaires, contrôlabilite, etalabilite, systemes distribues,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9191] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Combining image thresholding and fast marching for nuclei extraction in microscopic images / Marek Kowal, Przemysław Jacewicz, Józef Korbicz // W: Image Processing and Communications Challenges 8 : 8th International Conference, IP&C 2016, Advances in Intelligent Systems and Computing. Bydgoszcz, Polska, 2016 .- Bydgoszcz : Springer, Cham, 2016, s. 195--202 .- ISBN: 978-3-319-47274-4
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-47274-4_23   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-22570] [data modyf: 22-03-2017 16:17]
[2] Zabezpieczanie danych - studium przypadku / Przemysław Jacewicz, Adam Rybicki // W: Przestępczość teleinformatyczna : VIII seminarium naukowe. Szczytno, Polska, 2005 .- Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2005, s. 59--66 .- ISBN: 8374620277
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17611] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] A cellular automata approach to modelling forest dynamics / Przemysław Jacewicz, Józef Korbicz // W: System - Modelling - Control : 10th International Conference. Zakopane, Polska, 2001 .- Łódź : Institute of Computer Science Technical University of Łódź, 2001 .- Vol. 1, s. 307--314
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10114] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Cellular automata and controllability problem / Samira El Yacoubi, Przemysław Jacewicz // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2000 : The fourteenth International Conference : Book of abstracts. Perpignan, Francja, 2000 .- Perpignan : [brak wydawcy], 2000, s. 127 .- Pełne materiały na CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1781] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] A genetic programming approach to structural identification of cellular automata / Przemysław Jacewicz, Samira El Yacoubi // W: Parallel Processing and Applied Mathematics - PPAM '99 : Proceedings of the Third International Conference. Kazimierz Dolny, Polska, 1999 .- Czestochowa : [brak wydawcy], 1999, s. 148--157
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3961] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Some properties of complex spatio-temporal systems modelled by cellular auto / Samira El Yacoubi, Przemysław Jacewicz // W: Intelligent Information Systems : Proceedings of the Workshop. Ustroń, Polska, 1999 .- Warszawa : Instytut Podstaw Informatyki PAN, 1999, s. 183--192
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4043] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Implementacja algorytmów programowania nieliniowego w środowisku Maple V / Przemysław Jacewicz, Dariusz Uciński // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : I Krajowa Konferencja. Kraków, Polska, 1997 .- Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1997, s. 381--388
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10381] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[8] Projektowanie regulatorów optymalnych z zastosowaniem pakietu Matlab / Przemysław Jacewicz // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996 .- T. 4 : Informatyka, s. 74--80
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15943] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski