System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Cezary Lipiński
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: literaturoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 114 pozycji bibliograficznych
23 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Poeta poetów. Studia na polską duchowością religijną na przykładzie recepcji Angelusa Silesiusa, 2011. Cezary Lipiński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 406 s. , ISBN: 9788374813952,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10100] [data modyf: 08-04-2011 11:15]
[2] Ad quaeque summa natus. Do dzieł najwyższych powołan. Kalendarium życia i twórczości Johannesa Schefflera alias Angelusa Silesiusa, 2009. Cezary Lipiński, Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa 101 s. , ISBN: 9788388425882,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9102] [data modyf: 30-07-2009 11:28]
[3] Der Triumph des Mythos : Zur mythisch-archetypischen Distribution im narrativen Werk von Carl Wilhelm Salice-Contessa, 2001. Cezary Lipiński, Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" 196 s. , ISBN: 8387299677,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7071] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wider die "groben kunst vertrücker". Die Reformation und der Paradigmenwechsel in der Kunst, Cezary Lipiński
// W: Die Reformation 1517 : Zwischen Gewinn und Verlust, 2020. / Hg. Cezary lipiński, Wolfgan Brylla . Band 66, Göttingen : Vandenhoeck&Ruprecht (Refo500 Academic Studies), s. 215--239, ISBN: 9783525564813
Kod: MOR-WII-H    BibTeX   (pkt: 75)
[WZCZ-21303] [data modyf: 27-01-2020 09:22]
[75] [1]
[2] Zwischen "amor patriae" und Nationalismus. Humanistische Schlesien-Projektionen im 15. und 16. Jahrhundert, Cezary Lipiński
// W: Im Clash der Identitäten : Nationalismen im literatur- und kulturgeschichtlichen Diskurs, 2020. / Hg. Wolfgang Brylla, Cezary Lipiński, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, s. 31--54, ISBN: 9783847111405
Kod: MOR-WII-H    BibTeX   (pkt: 75)
[WZCZ-21476] [data modyf: 30-04-2020 11:10]
[75] [1]
[3] Do czego właściwie zobowiązuje sąsiedztwo? Glosy na przykładzie motywów zdawnych dziejów Polski wutworach autorów niemieckich, Cezary Lipiński
// W: Sąsiedztwo zobowiązuje... : 50 tomów Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej, 2019. / red. nauk. Hubert Orłowski, Ryszard Wryk, Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, s. 211--231, ISBN: 9788365988294
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20893] [data modyf: 23-05-2019 09:57]
[20] [1]
[4] Bilder um der "Gesundheit der Seelen" willen. Ikonotextuelle Strategien und Apologie der Bilder bei Johannes Scheffler, Cezary Lipiński
// W: Literatur und Malerei : Literatura - Konteksty, 2018. / Hrsg. Joanna Godlewicz-Adamiec, Paweł Piszczatowski i Tomasz Szybisty . Band III, Kraków-Warszawa : iMedius, s. 21--42, ISBN: 9788394430870
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19977] [data modyf: 30-05-2019 14:57]
[5] [1]
[5] Gott, der an Frauenbrüsten ruht. Zur Rolle der Erotik in der christlichen Mystik am Beispiel des "Fließenden Lichts der Gottheit" Mechthilds von Magdeburg, Cezary Lipiński
// W: Eros und Logos : Literarische Formen des sinnlichen Begehrens in der (deutschsprachigen) Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart, 2018. / Hrsg. Albrecht Classen, Wolfgang Brylla, Andrey Kotin, Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, s. 30--46, ISBN: 9783823381235
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19952] [data modyf: 23-05-2019 09:54]
[20] [1]
[6] Kryzys duchowości luterańskiej na XVII-wiecznym Śląsku, Cezary Lipiński
// W: Reformacja protestancka 1517 roku. Spory o dziedzictwo, 2018. / red. Cezary Lipiński i Wolfgang Brylla, Wrocław : Quaestio, s. 77--108, ISBN: 9788365815163
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20601] [data modyf: 29-05-2019 12:32]
[5] [1]
[7] Między wyzwoleniem a irytacją. Mariaż sztuki i religii w paradygmacie kultury do ery rewolucji romantycznych., Cezary Lipiński
// W: Sztuka a religia - Debaty niemieckie od XVI do XXI wieku, 2018. / red. nauk. Cezary Lipiński, Maria Wojtczak, Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, s. 7--77, ISBN: 9788364864810
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20144] [data modyf: 30-05-2019 15:01]
[20] [1]
[8] Zur Denkfigur des wahren und falschen Christentums beim schlesischen religiösen Sucher Abraham von Franckenberg (1593-1652), Cezary Lipiński
// W: Śląska Republika Uczonych. Schlesische Gelehtenrepublik. Slezská Védecká Obec, 2018. / red. nauk. Marek Hałub . vol. 8, Dresden-Wrocław : Neisse Verlag, Oficyna Wydawnicza ATUT (Res Publica Doctorum Silesiaca), s. 79--103, ISBN: 9788379773534
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20336] [data modyf: 04-06-2019 11:37]
[20] [1]
[9] Zur Erfindung der Sprache als skulpturales Material im Umkreis der Dadaisten, Cezary Lipiński
// W: Literatura a rzeźba = Literatur und Skulptur, 2018. / red. Joanna Godlewicz-Adamiec, Tomasz Szybisty, Kraków - Warszawa : Umiwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Warszawski (Literatura - Konteksty t. IV), s. 81--94, ISBN: 9788395251504
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20608] [data modyf: 29-05-2019 12:34]
[20] [1]
[10] ,[G]eacht' wie Schaf zur Schlacht? - Verfolgung als Schicksal und Impuls. Überlegungen zu einer theologischen Denkfigur am Beispiel literarischer Zeugnisse der Täuferbewegung, Cezary Lipiński
// W: Beiträge zur Germanistik. Germanistische Forschung in Polen. : Gegenstände und Methoden, Formen und Wirkungen, 2017. / Hrsg. Ewa Żebowska, Magdalena Olpińska-Szkiełko, Magdalena Latkowska, Warszawa : Wissenschaftliche Beiträge des Verbandes Polnischer Germanisten, s. 175--201, ISBN: 9788364020599
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19063] [data modyf: 30-05-2019 14:51]
[5] [1]
[11] Johannes Schefflers alias Angelus Silesius' Tätigkeit vor dem Hintergrund der habsburgischen Politik, Cezary Lipiński
// W: Zwischen Breslau und Wien : Zu schlesisch-österreichischen Kulturbeziehungen in Geschichte und Gegenwart, 2017. / Hrsg. Edward Białek, Krzysztof Huszcza, Dresden : Neisse Verlag, s. 31--52, ISBN: 9783862762439
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19714] [data modyf: 30-05-2019 14:59]
[5] [1]
[12] Od "Bożego Miasta" (Gottesstadt) do "Nowego Jeruzalem" (Neues Jerusalem). Mistyczna metafora miasta na przykładzie twórczości Angelusa Silesiusa, Cezary Lipiński
// W: Literatura a architektura, 2017. / pod red. Joanny Godlewicz-Adamiec i Tomasza Szybistego . tom I, Kraków : iMEDIUS, s. 91--112, ISBN: 9788394430818
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18938] [data modyf: 19-04-2017 10:52]
[5] [1]
[13] Ein "Mann der Ausführung". Christian Jakob Salice Contessa (1767?1825). Ein Porträt, Cezary Lipiński
// W: Literarisches Hirschberg : Beiträge zur Kulturgeschichte der "Riesengebirgs-Goldstadt" und ihrer Umgegend, 2016. / Hrsg. Edward Białek, Cezary Lipiński, Józef Zaprucki, Dresden : Neisse Verlag, s. 211--272, ISBN: 9783862762002
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17784] [data modyf: 19-04-2016 10:05]
[14] Karkonosze w twórczości Carla Wilhelma Salice-Contessy, Cezary Lipiński
// W: Pamięć miejsca. Miejsca pamięci : Jagniątków i inne motywy karkonoskie w literaturze, 2016. / red. Jan Pacholski i Natalia Poludniak, Wrocław : Quaestio, s. 67--84, ISBN: 9788362571895
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17886] [data modyf: 18-05-2016 11:02]
[15] "[S]teinern ist Leben und Kunst". Eine biographische Skizze über Karl Wilhelm Salice Contessa, Cezary Lipiński
// W: Literarisches Hirschberg : Beiträge zur Kulturgeschichte der "Riesengebirgs-Goldstadt" und ihrer Umgegend, 2016. / Hrsg. Edward Białek, Cezary Lipiński, Józef Zaprucki, Dresden : Neisse Verlag, s. 185--209, ISBN: 9783862762002
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17783] [data modyf: 19-04-2016 09:58]
[16] Śląskie baśnie i legendy w twórczości Carla Wilhelma Salice-Contessy, Cezary Lipiński
// W: Pamięć miejsca. Miejsca pamięci : Jagniątków i inne motywy karkonoskie w literaturze, 2016. / red. Jan Pacholski i Natalia Poludniak, Wrocław : Quaestio, s. 45--61, ISBN: 9788362571895
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17885] [data modyf: 18-05-2016 10:35]
[17] Auf der Suche nach einem narrativen Zentrum Überlegungen zu Karl von Holteis "Ein Mord in Riga" (1855), Cezary Lipiński
// W: Facetten des Kriminalromans : Ein Genre zwischen Tradition und Innovation, 2015. / Hrsg. Eva Parra-Menbrives, Wolfgang Brylla, Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag (Popular Fiction Studies Band 3), s. 27--50, ISBN: 9783823369462
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17429] [data modyf: 07-12-2015 13:30]
[18] Rom des Nordens. Zur Erfindung von Schlesien im 16. Jahrhundert, Cezary Lipiński
// W: Literarische Topographien in Ostmitteleuropa bis 1945, 2014. / Hrsg. Elżbieta Nowikiewicz, Frankfurt am Main : Peter Lang Edition (Posener Beiträge zur Germanistik Band 35), s. 131--150, ISBN: 9783631643679
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16225] [data modyf: 28-08-2014 10:01]
[19] Silesia - issues of language and ethnicity in the long 16th century, Cezary Lipiński
// W: The Strengthening of Silesian Regionalism (1526-1740), 2014. / eds Lucyna Harc, Gabriela Wąs, Wrocław : Publishing House eBooki.com.pl (Cuius regio? Ideological and Territorial Cohension of Silesia vol. 2), s. 145--165, ISBN: 9788392713265
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17694] [data modyf: 18-03-2016 14:53]
[20] Nie taki diabeł straszny, jak... baba. Rzut oka na możliwości adaptacyjne motywu Fausta na przykładzie persyflażowej noweli Carla Wilhelma Contessy "Magister Rösslein" (1810), Cezary Lipiński
// W: Powroty Fausta. Studia z literatury XIX i XX wieku, 2013. / red. Jerzy Fiećko, Sławomir Piontek, Poznań : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Językow Obcych im. Samuela B. Lindego, s. 65--82, ISBN: 9788360241158
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16348] [data modyf: 07-11-2014 14:26]
[21] Überlegungen zu Carl Hauptmanns spätem novellistischem Werk, Cezary Lipiński
// W: Carl Hauptmann w polskiej nauce i krytyce literackiej, 2012. / pod red. Krzysztofa A. Kuczyńskiego, Włocławek : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 315--340, ISBN: 9788360607381
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14958] [data modyf: 07-09-2015 10:01]
[22] Zur literarhistorischen Positionierung Carl Hauptmanns. Mit einem Beitrag zu dessen Rezeptionsbild, Cezary Lipiński
// W: Carl Hauptmann w polskiej nauce i krytyce literackiej, 2012. / pod red. Krzysztofa A. Kuczyńskiego, Włocławek : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 607--641, ISBN: 9788360607381
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14959] [data modyf: 07-09-2015 10:01]
[23] Anioł Ślązak/Angelus Silesius (1624-1677). Cherubinowy wędrowiec. Ja w rękach Boga, a on w moich, Cezary Lipiński
// W: Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej : szkice - komentarze - interpretacje. Tom I, 2011. / red. Edward Białek i Grzegorz Kowal, Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, s. 13--27, ISBN: 9788374327596
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13789] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[24] Wolframs von Eschenbach "Parzival" als Vorläufer des Adoleszenzromans, Cezary Lipiński
// W: Zwischenzeit, Grenzüberschreitung, Aufstörung : Bilder von Adoleszenz in der deutschsprachigen Literatur, 2011. / Herausgegeben von Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, s. 191--223, ISBN: 9783825357917
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13581] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[25] Aus der Atlantis im Herzen Europas. Carl und Gerhart Hauptmann im Spannungsfeld zwischen Anerkennung und Musealisierung, Cezary Lipiński
// W: "Verzeih[t], oh Meister, ruhm- und glanzumgeben...". Erkundungen zu Carl und Gerhart Hauptmann, 2009. / herausgegeben von Cezary Lipiński und Edward Białek, Dresden : Neisse Verlag, s. 237--252, ISBN: 9783940310736
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11290] [data modyf: 23-09-2009 11:35]
[26] "Die keusche Schönheit Ihrer Dichtungen" Deutsch - polnische Literaturbeziehungen vor dem Hintergrund der Briefe Jan Kaczkowskis an Carl Hauptmann, Cezary Lipiński
// W: Dem Sonnenwanderer auf der Spur. Neue Beiträge zu Carl Hauptmann, 2009. / herausgegeben von Edward Białek und Mirosława Czarnecka, Dresden : Neisse Verlag, s. 119--127, ISBN: 9783940310712
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11288] [data modyf: 23-09-2009 08:44]
[27] (Meta-)Textsorte Vorwort. Witold Gombrowiczs Metakritik des polnischen Nationalgedächtnisses in seinen Vorworten zu (polnischen) Trans - Atlantik - Ausgaben, Cezary Lipiński
// W: Rhetorik der Erinnerung - Literatur und Gedächtnis in den >geschlossenen Gesellschaften< des Real - Sozialismus, 2009. / Carsten Gansel (Hg.), Göttingen : V&R unipress (Deutschsprachige Gegenwartsliteratur und Medien 1), s. 229--257, ISBN: 9783899715439
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11007] [data modyf: 27-03-2009 10:05]
[28] Zur literarhistorischen Positionierung Carl Hauptmanns, Cezary Lipiński
// W: "Verzeih[t], oh Meister, ruhm- und glanzumgeben...". Erkundungen zu Carl und Gerhart Hauptmann, 2009. / herausgegeben von Cezary Lipiński und Edward Białek, Dresden : Neisse Verlag, s. 11--35, ISBN: 9783940310736
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11289] [data modyf: 23-09-2009 11:27]
[29] Carl Wilhelm Salice - Contessa als Entdecker und Propagator des Riesengebirges, Cezary Lipiński
// W: "Über allen Gipfeln..." : Bergmotive in der deutschsprachigen Literatur des 18. bis 21. Jahrhunderts, 2008. / Herausgegeben von Edward Białek und Jan Pacholski, Dresden - Wrocław : Neisse Verlag, Oficyna Wydaw. ATUT, s. 345--370, ISBN: 9783940310248
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10202] [data modyf: 09-06-2008 12:05]
[30] Die Angelus - Silesius - Rezeption in Polen (1875 - 2006), Cezary Lipiński
// W: Schlesien als literarische Provinz. Literatur zwischen Regionalismus und Universalismus, 2008. / herausgegeben von Marek Adamski und Wojciech Kunicki, Leipzig : Leipziger Universitätsverlag (Beiträge des Städtischen Museums Gerhart-Hauptmann-Haus in Jelenia Góra Bd. 2), s. 185--196, ISBN: 9783865832443
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10546] [data modyf: 21-10-2008 14:57]
[31] O głównych nurtach recepcji Angelusa Silesiusa w Polsce (1875-2006), Cezary Lipiński
// W: Śląsk jako prowincja literacka : literatura między regionalizmem i uniwersalizmem, 2008. / pod red. Małgorzaty Kęsickiej i Józefa Zapruckiego, Jelenia Góra : Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna", s. 134-144, ISBN: 9788392354581
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11036] [data modyf: 16-04-2009 13:04]
[32] Universitäre (Aus)Bildungsprozesse im Bologna - Kontext - Zur Literaturvermittlung in Theorie und Praxis im Institut für Germanistik der Universität Zielona Góra, Cezary Lipiński, Paweł Zimniak
// W: Der Bologna - Prozess. Konsequenzen für germanistische Ausbildung im internationalen Rahmen, 2008. / Herausgegeben von Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Karl W. Bauer, Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren, s. 171--186, ISBN: 9783834003959
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10023] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Zur Erzählkunst Carl Hauptmanns anhand der Novelle "Claus Tinnappel" aus dem Band "Nächte" (1912), Cezary Lipiński
// W: Między Śląskiem w Wiedniem : Księga Jubileuszowa z okazji 60. urodzin prof. dr hab. Krzysztofa A. Kuczyńskiego, 2008. / po red. Aleksandra Kozłowskiego, Małgorzaty Znyk, Płock : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 591--614, ISBN: 9788391969199
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10218] [data modyf: 03-02-2009 11:20]
[34] Aigner, Christoph Wilhelm, Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne, 2007. / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury, Warszawa : Wiedza Powszechna, s. 1--2, ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9347] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Beyer, Marcel, Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne, 2007. / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury, Warszawa : Wiedza Powszechna, s. 25--26, ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9348] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Czurda, Elfriede, Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne, 2007. / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury, Warszawa : Wiedza Powszechna, s. 48--49, ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9349] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Einzinger, Erwin, Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne, 2007. / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury, Warszawa : Wiedza Powszechna, s. 76--77, ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9350] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Grzimek, Martin, Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne, 2007. / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury, Warszawa : Wiedza Powszechna, s. 115--116, ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9351] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Hahn, Ulla, Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne, 2007. / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury, Warszawa : Wiedza Powszechna, s. 120--122, ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9352] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Happel, Lioba, Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne, 2007. / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury, Warszawa : Wiedza Powszechna, s. 127, ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9353] [data modyf: 29-01-2008 11:39]
[41] Heidenreich, Gert, Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne, 2007. / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury, Warszawa : Wiedza Powszechna, s. 128--130, ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9354] [data modyf: 29-01-2008 11:39]
[42] Honigmann, Barbara, Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne, 2007. / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury, Warszawa : Wiedza Powszechna, s. 147--148, ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9355] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Kling, Thomas, Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne, 2007. / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury, Warszawa : Wiedza Powszechna, s. 177--178, ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9356] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Kofler, Werner, Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne, 2007. / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury, Warszawa : Wiedza Powszechna, s. 180--181, ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9357] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Krausser, Helmut, Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne, 2007. / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury, Warszawa : Wiedza Powszechna, s. 190--191, ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9359] [data modyf: 28-01-2008 17:49]
[46] Kuckart, Judith, Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne, 2007. / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury, Warszawa : Wiedza Powszechna, s. 195--196, ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9360] [data modyf: 28-01-2008 17:49]
[47] Plessen, Elisabeth, Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne, 2007. / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury, Warszawa : Wiedza Powszechna, s. 258--259, ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9358] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Scharang, Michael, Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne, 2007. / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury, Warszawa : Wiedza Powszechna, s. 294--295, ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9361] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Stefan, Verena, Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne, 2007. / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury, Warszawa : Wiedza Powszechna, s. 333, ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9362] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Überlegungen zur didaktischen Brauchbarkeit des Kanons im universitären Literaturunterricht, Cezary Lipiński
// W: "Schuhnummer oder Leben!". Beiträge zur Literaturdidaktik und zum kinder- und jugendliterarischen Schrifttum, 2007. / Edward Białek, Czesław Karolak (Hg.), Dresden - Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT, Neisse Verlag (Orbis Linguarum Band 60), s. 113--125, ISBN: 9788374321723
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9342] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Wondratschek, Wolf, Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne, 2007. / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury, Warszawa : Wiedza Powszechna, s. 379--381, ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9363] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Angelus Silesius. Im Spannungsfeld zwischen "GOtt leben" und "Selbst=vernichtingung", Cezary Lipiński
// W: Zwischen Verlust und Fűlle : Studien zur Literatur und Kultur . Festschrift fűr Ferdinand Helbig, 2006. / hrsg. Edward Białek und Detlef Haberland, Wrocław - Dresden : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, Neisse Verlag, Detlef Krell (Orbis Linguarum Bd. 50), s. 133--174, ISBN: 8374321709
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8638] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Holzwege des modernen Humanismus im Lichte der Dialektik der Aufklärung von Th. W. Adorno und M. Horkheimer, Cezary Lipiński
// W: Reden und Schweigen in der deutschsprachigen Literatur nach 1945 : Fallstudien, 2006. / Hg. Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Wrocław - Dresden : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe; Neisse Verlag (Orbis Linguarum B. 49), s. 72--89, ISBN: 8374321288
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8523] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Űberlegungen zu Carl Hauptmanns spätem novellistischen Werk, Cezary Lipiński
// W: Carl und Gerhart Hauptmann : zwischen regionaler Vereinahmung und Eurapäischer Perspektivierung, 2006. / Hrsg. Edward Białek und Mirosława Czarnecka, Wrocław - Dresden : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe; Neisse Verlag, s. 59--85, ISBN: 9788374321662
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8767] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Johann(es) Scheffler alias Angelus Silesius kalendarium życia, Cezary Lipiński
// W: "Przedziwna to rzecz jest, człowiek..." : Angelusa Silesiusa myśl o jedności świata: wybór rozpraw i poezji, 2005. / red. i słowo wstępne Cezary Lipiński, Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, s. 151--178, ISBN: 8388425919
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8542] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] O recepcji Angelusa Silesiusa w Polsce, Cezary Lipiński
// W: "Przedziwna to rzecz jest, człowiek..." : Angelusa Silesiusa myśl o jedności świata: wybór rozpraw i poezji, 2005. / red. i słowo wstępne Cezary Lipiński, Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, s. 29--60, ISBN: 8388425919
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8541] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Słowo wstępne, Cezary Lipiński
// W: "Przedziwna to rzecz jest, człowiek..." : Angelusa Silesiusa myśl o jedności świata: wybór rozpraw i poezji, 2005. / red. i słowo wstępne Cezary Lipiński, Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, s. 9--15, ISBN: 8388425919
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8540] [data modyf: 06-10-2006 09:41]
[58] Deutsche Vergangenheit und polnisch-niederschlesische Identität. Zur Rezeption der schlesischen Mystik in Polen nach 1945, Cezary Lipiński
// W: Verhandlungen der Identiät. Literatur und Kultur in Schlesien seit 1945, 2004. / Hg. Jürgen Joachimsthaler und Walter Schmitz, Dresden : Thelem (Silesica Bd. 4), s. 265--291, ISBN: 3935712375
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8544] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Sprache, Mystik, und Dekonstruktion. Eine Vorstudie, Cezary Lipiński
// W: Texte in Kontexten, 2004. / Hrsg. Robert Buczek, Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski 3), s. 51--72, ISBN: 8389712296
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6897] [data modyf: 06-02-2008 14:13]
[60] Carl Wilhelm Salice Contessa als Anreger der Riesengebirgsdichtung, Cezary Lipiński
// W: Eine Provinz in der Literatur : Schlesien zwischen Wirklichkeit und Imagination, 2003. / Hrsg. Edward Białek, Robert Buczek und Paweł Zimniak, Wrocław - Zielona Góra : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe (Orbis Linguarum Bd. 19), s. 35--45, ISBN: 8389247291
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5855] [data modyf: 06-02-2008 14:30]
[61] Die "geistliche Hochzeit". Zur allegorischen Einkleidung der unio mystica bei barocken Dichtern, Cezary Lipiński
// W: Hochzeit als ritus und casus : zu interkulturellen und multimedialen Präsentationsformer im Barock, 2001. / Mirosława Czarnecka, Jolanta Szafarz, Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut", s. 189--212, ISBN: 8387299472
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7086] [data modyf: 06-02-2008 13:54]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Mit Schweigen singen (Angelus Silesius). Das Versagen der Sprache und die Macht der Aphopatik am Beispiel ausgewählter Texte deutscher Mystiker / Cezary Lipiński, 2019. Kwartalnik Neofilologiczny LXVI, z.4, 585--596, ISSN: 0023-5911, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Silesia, mysticism, silence, the Baroque, the Middle Ages
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.24425/kn.2019.130859
[AWCZ-24960] [data modyf: 18-02-2020 14:36]
[20] [1]
[2] Baukasten Sprache. Zur dadaistischen Skulpturalisierung und Abstraktifizierung der Sprache der Lyrik / Cezary Lipiński, 2017. Thalloris, 2, 233--258, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Hugo Ball, dadaism, fine arts, lyric poetryof the twentieth century, sound poetry
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23126] [data modyf: 27-09-2018 11:48]
[5] [1]
[3] Editorial / Cezary Lipiński, 2017. Thalloris, 2, 7--9, ISSN: 2543-8689,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)        Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[AWCZ-23113] [data modyf: 27-09-2018 10:24]
[5] [1]
[4] Gratulationes in honorem. Prof. zw. d hab. Edawd Białek / Cezary Lipiński, 2016. Thalloris, nr 1, 13--16, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21296] [data modyf: 20-04-2017 11:20]
[5] Weg mit dem Mittelweg / Cezary Lipiński, 2016. Thalloris, nr 1, 9--11, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21295] [data modyf: 20-04-2017 11:18]
[6] Kwestie etniczne i językowe na Śląsku w "Długim wieku" XVI / Cezary Lipiński, 2013. Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka", nr 2, 75--84, ISSN: 0037-7511,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17911] [data modyf: 21-07-2015 12:58]
[7] Lessing in den höheren Kattowitzer Schulen im Zeitraum 1875-1914 / Cezary Lipiński, 2012. Silesia Nova: Vierteljahresschrift für Kultur und Geschichte, Heft 4, 65--80 bibliogr. summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17094] [data modyf: 26-02-2013 12:36]
[8] Verlust und Fülle. Laudatio für Prof. Dr Louis Ferdinand Helbig anläßlich seines 70. Geburtstages / Cezary Lipiński, 2007. Silesia Nova: Vierteljahresschrift für Kultur und Geschichte, nr 1, 121--122
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12061] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] "Der meiste Theil wird mich einen Narren schleten" : Angelus Silesius, der bedeutendste religőse Dichter des Barock / Cezary Lipiński, 2006. Silesia Nova: Zweitmonatszeischrift für Kultur und Geschichte, nr 1, 59--92
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11126] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Schlesiens vergessener Romantiker : zue schlesischen Dominante bei Carl Wilhelm Salice-Contessa / Cezary Lipiński, 2005. Silesia Nova: Zweitmonatszeischrift für Kultur und Geschichte, nr 3, 62--68
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11125] [data modyf: 07-02-2008 13:18]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] O znaczeniu twórczości Carla Wilhelma Salice-Contessy (1777-1825) / Cezary Lipiński // W: Studia Niemcoznawcze .- 2012, tom XLIV, s. 133--154, ISSN: 0208-4597, bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9364] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[2] "Niemand lebt bloß im Augenblick". Jan Assmanns Programm der Neuverortung des Alten Ägyptens und Konzeption des kulturellen Gedächtnisses in der deutschen Presse seit 1995 / Cezary Lipiński // W: Orbis Linguarum .- 2011, Vol. 37, s. 167--188, ISSN: 1426-7241, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9304] [data modyf: 05-02-2013 12:05]
[3] Der dornige Weg schlesischer Jugend zur Gelehrtenwelt am Beispiel Christoph Kölers. Eine literarhistorische Fallstudie zur Bildungskultur des 17. Jahrhunderts / Cezary Lipiński // W: Śląska Republika Uczonych = Schlesische Gelehrtenrepublik = Slezská Vědecká Obec .- 2008, vol. 3, s. 267--292 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8172] [data modyf: 07-07-2008 10:55]
[4] Große Kontroversen um den kleinen Mann / Cezary Lipiński // W: Orbis Linguarum .- 2008, Vol. 33, s. 399--413, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8192] [data modyf: 07-09-2009 12:22]
[5] Der Bolognaprozess aus doppelter Sicht. Theorie und Praxis der Literaturvermittlung im Institut für Germanistik der Universität Zielona Góra / Cezary Lipiński, Paweł Zimniak // W: Orbis Linguarum .- 2007, Vol. 32, s. 137--169, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8021] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Świat jako tekst. Objawienia okiem filologa / Cezary Lipiński // W: Borussia .- 2007, Nr 42, s. 139--148
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8326] [data modyf: 11-03-2009 09:43]
[7] Der Schrei der Stille. Zur apophatischen Dimension der Sprache der Mystik / Cezary Lipiński // W: Orbis Linguarum .- 2006, Vol. 30, s. 119--141, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7585] [data modyf: 07-09-2009 12:22]
[8] "Jak zjeść swoją rodzoną głowę z uszami", czyli o destrukcji świata u Ludwika Sztyrmera na przykładzie opowiadania "Frenofagiusz i Frenolesty" / Cezary Lipiński // W: Orbis Linguarum .- 2004, Vol. 25, s. 311--332, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6539] [data modyf: 29-09-2006 07:22]
[9] Zwischen Sittenlosigkeit und Volkserziehung. Zu sittlich-religiősen Zeitgebrechen in Schlesien um die Wende des 18. zum 19. Jh. im Spiegiel der "Schlesischen Provinzionalblätter" / Cezary Lipiński // W: Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne .- 2002, Vol. 20, s. 47--67
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5607] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Von der Befriedigung des "philologischen Triebs". Friedrich Schlegels Theorie des Lesens / Cezary Lipiński // W: Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne .- 2001, 17, s. 71--97
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6807] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Śląskie baśnie i legendy w twórczości Karola Wilhelma Salice Contessy / Cezary Lipiński // W: Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne .- 2000, Vol. 16, s. 85--102
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5610] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Zur Bedeutung der Mythos - Archetyp - Achse für die Literatur / Cezary Lipiński // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka .- 2000, nr 15, s. 149--156
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5450] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Der Doppelgänger. Zur archetypischen Behandlung des Motivs in Carl Wilhelm Salice Contessas "Meister Dietrich" / Cezary Lipiński // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka .- 1998, nr 14, s. 223--243
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5473] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Über den trivialen Charakter "Des Mordkretschams bei Wiesau" / Cezary Lipiński // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka .- 1997, nr 13, s. 137--150
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5478] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Die Reformation 1517 : Zwischen Gewinn und Verlust / (Red.) Cezary Lipiński, Wolfgang Brylla .- Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2020, 332 s. .- ISBN: 9783525564813 .- Seria: Refo500 Academic Studies, Band 66
Kod: RED-MON-WII-H    BibTeX   (pkt: 150)
[RED-5862] [data modyf: 27-01-2020 09:45]
[2] Im Clash der Identitäten : Nationalismen im literatur- und kulturgeschichtlichen Diskurs / (Red.) Wolfgang Brylla, Cezary Lipiński .- Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, 2020, 412 s. .- ISBN: 9783847111405
Kod: RED-MON-WII-H    BibTeX   (pkt: 150)
[RED-5898] [data modyf: 30-04-2020 10:58]
[3] Reformacja protestancka 1517 roku. Spory o dziedzictwo / (Red.) Cezary Lipiński, Wolfgang Brylla .- Wrocław : Quaestio, 2018, 341 s. .- ISBN: 9788365815163
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5778] [data modyf: 29-05-2019 13:32]
[4] Sztuka a religia - Debaty niemieckie od XVI do XXI wieku / (Red.) Cezary Lipiński, Maria Wojtczak .- Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2018, 667 s. .- ISBN: 9788364964810
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5729] [data modyf: 29-05-2019 14:21]
[5] Thalloris / (Red.) Cezary Lipiński, Wolfgang Brylla .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, Vol. 2, 334 s. .- ISSN: 2543-8689
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5753] [data modyf: 27-09-2018 12:04]
[6] Literarisches Hirschberg : Beiträge zur Kulturgeschichte der "Riesengebirgs-Goldstadt" und ihrer Umgegend / (Red.) Edward Białek, Cezary Lipiński, Józef Zaprucki .- Dresden : Neisse Verlag, 2016, 625 s. .- ISBN: 9783862762002
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5441] [data modyf: 19-04-2016 09:52]
[7] Texte in Bewegung setzen. Aufsätze zur Literatur- und Fremdsprachendidaktik / (Red.) Edward Białek, Krzysztof Huszcza, Cezary Lipiński .- Dresden - Wrocław : Neisse Verlag, Quaestio, 2011, 349 s. .- ISBN: 9783862760183
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4866] [data modyf: 08-04-2011 14:27]
[8] "Verzeih[t], oh Meister, ruhm- und glanzumgeben...". Erkundungen zu Carl und Gerhart Hauptmann / (Red.) Cezary Lipiński, Edward Białek .- Dresden : Neisse Verlag, 2009, 311 s. .- ISBN: 9783940310736
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4631] [data modyf: 23-09-2009 11:43]
[9] Orbis Linguarum / (Red.) Edward Białek, Cezary Lipiński, Eugeniusz Tomiczek .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2007, Vol. 32
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4408] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] "Przedziwna to rzecz jest, człowiek..." / (Red.) Cezary Lipiński .- Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2005, 292 s. .- ISBN: 84888425919
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4268] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Śladami wielkiego dziedzictwa / (Red.) Edward Białek, Krzysztof A. Kuczyński, Cezary Lipiński .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2001, 212 s. .- ISBN: 8387299626
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4088] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Gotthold Ephraim Lessings "Nathan der Weise" im Kulturraum Schule (1830-1914) / / Carsten Gansel/ Birka Siwczyk (Hg.) .- Göttingen : V&R unipress , 2009 (Rec.) Cezary Lipiński // Silesia Nova .- 2009, 1, s. 118--122
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Hochverehrter Herr Doctor - Jean Paul d'Ardeschahs Briefe an Carl Hauptmann. 1909 - 1913 / / Hg. von Izabela Surynt und Marek Zybura .- Dresden : Neisse Verlag , 2007 (Rec.) Cezary Lipiński // Silesia Nova .- 2008, 4, s. 88--93
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Sämtliche Werke / / Hauptmann C. .- Stuttgart-Bad Cannstatt , 2005 (Rec.) Cezary Lipiński // Silesia Nova .- 2006, nr 3, s. 101--104
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Sämtliche Werke. Bd. 8, 1: Späte Erzahlungen / / Hautmann C. .- Stuttgart - Bad Cannstatt , 2005 (Rec.) Cezary Lipiński // Orbis Linguarum .- 2006, Vol.30
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Sämtliche Werke. Bd. 9, 1: Erzählungen und epische Fragmnete aus dem NAchlaß / / Hauptmann C. .- Stuttgart - Bad Cannstatt , 2004 (Rec.) Cezary Lipiński // Orbis Linguarum .- 2005, Vol. 28, s. 449--452
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Briefwechsel / / Johannes Reuchlin , 1999 (Rec.) Cezary Lipiński // Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne .- 2001, 17, s. 258--260
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Cherubowy Wędrowiec / / Anioł Ślązak .- Mikołów : Instytut Mikołowski , 2000 (Rec.) Cezary Lipiński // Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne .- 2001, 18, s. 228--231
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Germanistik 2000 Wrocław-Breslau / .- Wrocław , 2001 (Rec.) Cezary Lipiński // Zbliżenia Polska-Niemcy .- 2001, 2 (29), s. 135--138
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Literatura niemieckojęzyczna w Polsce 1887-1914. Biblioteka przekładów / / Piotr Obrączka .- Opole : Uniwersytet Opolski , 1999 (Rec.) Cezary Lipiński // Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne .- 2001, 18, s. 225--228
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Sämtliche Werke / / Johannes Reuchlin , 1999 (Rec.) Cezary Lipiński // Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne .- 2001, 17, s. 260--263
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski