System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Piotr Krycki
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 11 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 5 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 5 (5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

2,5 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
5 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 5 (5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

2,5 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Konvergenz der syntaktischen und semantischen Funktionen von "sein", "to be" und "być" und im Deutschen, Englischen und Polnischen / Piotr Krycki
// W: To be or not to be? The Verbum Substantivum from Synchronic, Diachronic and Typological Perspectives / ed. by Michail L. Kotin in collaboration with Richard J. Whitt .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015 - s. 335--352 .- ISBN: 9781443880701
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17425] [data modyf: 07-12-2015 11:37]
[2] Systemtheoretisch basierte Textsortenbeschreibung am Beispiel der Textsorte "Wettervorhersage" im Kommunikationsbereich "Wissenschaft" / Piotr Krycki
// W: Wschód - Zachód. Sprachliche Einheiten in System und Text / Hrsg. von Oleksij Prokopczuk, Klaudiusz Bobowski .- Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2013 - s. 73--80 .- ISBN: 9788374672054
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15713] [data modyf: 13-12-2013 13:23]
[3] Systemtheoretische Textsortenbeschreibung am Beispiel der Regierungserklärungen / Piotr Krycki
// W: Die Sprache in Aktion. Pragmatik - Sprechakte - Diskurs = Language in Action. Pragmatic - Speech Acts - Discourse / Herausgegeben von Michail L. Kotin, Elizaveta G. Kotorova .- Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 2011 - s. 195--204 .- ISBN: 9783825360023
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14368] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Von der DWD - Vorhersagekarte bis zum Tagesschauwetter. Wetterberichte als Anschlusskommunikation / Piotr Krycki
// W: Textsorten und Systemtheorie / Christina Gansel (Hg.) .- Göttingen : V&R unipress, 2008 - s. 139--154 .- ISBN: 9783899714708
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11003] [data modyf: 27-03-2009 09:28]
[5] Vom tradierten Kanon zur Kanonöffnung. Theorie und Praxis bei der Curriculadiskussion / Paweł Zimniak, Piotr Krycki
// W: "Schuhnummer oder Leben!". Beiträge zur Literaturdidaktik und zum kinder- und jugendliterarischen Schrifttum / Edward Białek, Czesław Karolak (Hg.) .- Dresden - Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT, Neisse Verlag, 2007 - (Orbis Linguarum ; Band 60) - s. 138--156 .- ISBN: 9788374321723
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9343] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Zur sprachlichen Gestaltung von Wetterberichten in Zeitungen unter besonderer Berűcksichtingung der Mittel zum Ausdruck der Modalität des Geltugsgrades / Piotr Krycki
// W: Textsorten des Alltags und ihre typischen sprachlichen Mittel .- Frankfurt am Main : Peter Lang, 2001 - (Sprache System und Tätigkeit ; Bd. 39) - s. 35-46 .- ISBN: 3631367333
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5547] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Eine Feierstunde zu Ehren von Louis Ferdinand Helbig / Piotr Krycki // Silesia Nova: Vierteljahresschrift für Kultur und Geschichte .- 2007, nr 1, s. 120
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12062] [data modyf: 07-02-2008 13:17]
[2] Polsko-niemieckie szkolnictwo mieszane / Piotr Krycki // Rocznik Lubuski: Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym .- 2004, T. 30 cz. 1, s. 193--198, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11665] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Lexikalische Besonderheiten der Wetterberichte / Piotr Krycki // W: Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach : Synchronie - Diachronie - Sprachkontrast - Glottodidaktik: Akten der Internationale Fachtagung anlässlich des 30jähringen Bestehens der Germanistik in Zielona Góra. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Frankfurt am Mein : Peter Lang, 2006, s. 293--198 .- ISBN: 3621534892
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17969] [data modyf: 27-10-2006 11:41]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Lingwistyka Stosowana / (Red.) Agnieszka Andrychowicz-Trojano, Piotr Krycki .- Warszawa : Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytet Warszawski, 2017, t. 23, nr 3, 220 s. .- ISSN: 2080-4814
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5695] [data modyf: 12-03-2018 10:13]
[2] Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach / (Red.) Mikhail Kotin, Piotr Krycki, Marek Laskowski, Tadeusz Zuchewicz .- Frakfurt am Mein : Peter Lang, 2006, 417 s. .- ISBN: 3631534892
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4245] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski