System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Piotr Krycki
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 14 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Die Textsorte Wetterbericht in den Kommunikationsbereichen Wissenschaft und Massenmedien : Eine textlinguistische, systemtheoretische und funktionalstilistische Textsortenbeschreibung, 2018. Piotr Krycki, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 188 s. , ISBN: 9788378423300, bibliogr. rys. summ.
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14586] [data modyf: 28-05-2019 14:17]
[100] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Populärwissenschaftlicher Zeitungsartikel als Textsorte der strukturellen Kopplung, Piotr Krycki
// W: Wortschätze und Sprachwelten. Beiträge zu Sprachtypologie, kontrastiver Wort- bzw. Wortschatzforschung und Pragmatik, 2019. . Band 10, Berlin : Peter Lang GmbH (Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik), s. 285--296, ISBN: 9783631792155
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21169] [data modyf: 25-10-2019 10:05]
[20] [1]
[2] Konvergenz der syntaktischen und semantischen Funktionen von "sein", "to be" und "być" und im Deutschen, Englischen und Polnischen, Piotr Krycki
// W: To be or not to be? The Verbum Substantivum from Synchronic, Diachronic and Typological Perspectives, 2015. / ed. by Michail L. Kotin in collaboration with Richard J. Whitt, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, s. 335--352, ISBN: 9781443880701
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17425] [data modyf: 07-12-2015 11:37]
[3] Systemtheoretisch basierte Textsortenbeschreibung am Beispiel der Textsorte "Wettervorhersage" im Kommunikationsbereich "Wissenschaft", Piotr Krycki
// W: Wschód - Zachód. Sprachliche Einheiten in System und Text, 2013. / Hrsg. von Oleksij Prokopczuk, Klaudiusz Bobowski, Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 73--80, ISBN: 9788374672054
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15713] [data modyf: 13-12-2013 13:23]
[4] Systemtheoretische Textsortenbeschreibung am Beispiel der Regierungserklärungen, Piotr Krycki
// W: Die Sprache in Aktion. Pragmatik - Sprechakte - Diskurs = Language in Action. Pragmatic - Speech Acts - Discourse, 2011. / Herausgegeben von Michail L. Kotin, Elizaveta G. Kotorova, Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, s. 195--204, ISBN: 9783825360023
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14368] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Von der DWD - Vorhersagekarte bis zum Tagesschauwetter. Wetterberichte als Anschlusskommunikation, Piotr Krycki
// W: Textsorten und Systemtheorie, 2008. / Christina Gansel (Hg.), Göttingen : V&R unipress, s. 139--154, ISBN: 9783899714708
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11003] [data modyf: 27-03-2009 09:28]
[6] Vom tradierten Kanon zur Kanonöffnung. Theorie und Praxis bei der Curriculadiskussion, Paweł Zimniak, Piotr Krycki
// W: "Schuhnummer oder Leben!". Beiträge zur Literaturdidaktik und zum kinder- und jugendliterarischen Schrifttum, 2007. / Edward Białek, Czesław Karolak (Hg.), Dresden - Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT, Neisse Verlag (Orbis Linguarum Band 60), s. 138--156, ISBN: 9788374321723
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9343] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Zur sprachlichen Gestaltung von Wetterberichten in Zeitungen unter besonderer Berűcksichtingung der Mittel zum Ausdruck der Modalität des Geltugsgrades, Piotr Krycki
// W: Textsorten des Alltags und ihre typischen sprachlichen Mittel, 2001. , Frankfurt am Main : Peter Lang (Sprache System und Tätigkeit Bd. 39), s. 35-46, ISBN: 3631367333
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5547] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Grenzen der sozialen Systeme - Grenzen der Kommunikation? / Piotr Krycki, 2017. Linguistische Treffen in Wrocław: Grenzen der Sprache - Grenzen der Sprachwissenschaft I vol. 13, 117--126, ISSN: 2084-3062, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Luhmann, communication, social system, structural coupling
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.23817/lingtreff.13-11
[AWCZ-23043] [data modyf: 04-09-2018 12:01]
[8] [1]
[2] Eine Feierstunde zu Ehren von Louis Ferdinand Helbig / Piotr Krycki, 2007. Silesia Nova: Vierteljahresschrift für Kultur und Geschichte, nr 1, 120
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12062] [data modyf: 07-02-2008 13:17]
[3] Polsko-niemieckie szkolnictwo mieszane / Piotr Krycki, 2004. Rocznik Lubuski: Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym, T. 30 cz. 1, 193--198, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11665] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Lexikalische Besonderheiten der Wetterberichte, 2004. Piotr Krycki // W: Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach : Synchronie - Diachronie - Sprachkontrast - Glottodidaktik: Akten der Internationale Fachtagung anlässlich des 30jähringen Bestehens der Germanistik in Zielona Góra. Zielona Góra, Polska Frankfurt am Mein : Peter Lang, 2006, s. 293--198, ISBN: 3621534892
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17969] [data modyf: 27-10-2006 11:41]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Lingwistyka Stosowana / (Red.) Agnieszka Andrychowicz-Trojano, Piotr Krycki .- Warszawa : Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytet Warszawski, 2017, t. 23, nr 3, 220 s. .- ISSN: 2080-4814
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5695] [data modyf: 12-03-2018 10:13]
[2] Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach / (Red.) Mikhail Kotin, Piotr Krycki, Marek Laskowski, Tadeusz Zuchewicz .- Frakfurt am Mein : Peter Lang, 2006, 417 s. .- ISBN: 3631534892
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4245] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski