System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Marek Biszczanik
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 61 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
18 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 66,17 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 34,17 (3,8)    CZASOP: 22 (7,33)    RED: 10 (3,33)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

3,68 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
62,84 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 34,17 (3,8)    CZASOP: 22 (7,33)    RED: 6,67 (2,22)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

3,49 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Die ältesten Stadtbücher von Sprottau/Szprotawa : Ein Beitrag zur Erforschung des Frühneuhochdeutschen in Niederschlesien / Marek Biszczanik .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 .- 420 s. .- ISBN: 9788378420576
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11593] [data modyf: 28-07-2015 09:05]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Verbalformen in den Schweidnitzer Rechtsbüchern aus dem 14. Jahrhundert / Marek Biszczanik
// W: Beiträge zur Germanistik. Germanistische Forschung in Polen. : Gegenstände und Methoden, Formen und Wirkungen / Hrsg. Ewa Żebowska, Magdalena Olpińska-Szkiełko, Magdalena Latkowska .- Warszawa : Wissenschaftliche Beiträge des Verbandes Polnischer Germanisten, 2017 - s. 17--26 .- ISBN: 9788364020599
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19060] [data modyf: 24-05-2017 09:29]
[2] Städtische Kommunikation in der Kanzleien des Mittelalters und der Frühen Neuzeit / Marek Biszczanik
// W: Kontakty językowe w komunikowaniu / red. nauk. Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze ; 2015) - s. 271--281 .- ISBN: 9788378422617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18653] [data modyf: 30-01-2017 10:34]
[3] Zur Ermittlung und Didaktik der Sprachvergangenheit = Research and teaching with reference to the language past / Marek Biszczanik
// W: A dialogic contribution to determinants of glottodidactic space / eds. Marlena Iwona Bielak, Janusz Taborek .- Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2016 - s. 13--26 .- ISBN: 9788362617647
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18059] [data modyf: 21-07-2016 09:01]
[4] Formenparallelität als Factor des Sprachwandels am Beispiel von verbalen Morphosyntaktika im "Ersten Stadtbuch" aus Schwednitz / Marek Biszczanik
// W: Sprache in der Zeit - Zeit in der Sprache / Hrsg. von Waldemar Czachur, Marta Czyżewska, Kinga Zielińska .- Warszawa : Zakład Językoznawstwa Germańskiego Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015 - s. 179--199 .- ISBN: 9788394145248
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16798] [data modyf: 16-04-2015 09:38]
[5] Parömiolgische Geschlechtsspzifika zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit / Marek Biszczanik
// W: Phraseologie und kommunikatives Handeln / Hrsg. Grażyna Zenderowska-Korpus .- Landau : Verlag Empirische Pädagogik, 2015 - (Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung ; 21) - s. 61--74 .- ISBN: 9783944996158
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16934] [data modyf: 19-06-2015 14:23]
[6] Curriculum żarskiej Szkoły Miejskiej z 1735 roku / Marek Biszczanik
// W: Silva Rerum Soraviensium. Studia i szkice z dziejów dawnych Żar / red. Edward Białek, Łukasz Bieniasz, Marek Biszczanik .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014 - s. 233--249 .- ISBN: 9788379770731
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16564] [data modyf: 28-01-2015 13:34]
[7] Nunc vero Soraviam tener cum laude pietatis, justitiae, sapientiae... Historyczny opis Żar - miasta Promnitzów - pióra Samuela Magnusa / Marek Biszczanik
// W: Silva Rerum Soraviensium. Studia i szkice z dziejów dawnych Żar / red. Edward Białek, Łukasz Bieniasz, Marek Biszczanik .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014 - s. 187--232 .- ISBN: 9788379770731
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16563] [data modyf: 28-01-2015 13:32]
[8] Statuty miasta Żary. Przyczynek do badań nad początkami języka nowo-wysoko-niemieckiego / Ilpo Tapani Piirainen; przeł. / Marek Biszczanik
// W: Silva Rerum Soraviensium. Studia i szkice z dziejów dawnych Żar / red. Edward Białek, Łukasz Bieniasz, Marek Biszczanik .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014 - s. 9--34 .- ISBN: 9788379770731
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16565] [data modyf: 28-01-2015 13:37]
[9] Zur Deutung der altdeutschen Rechtsterminologie im Nachlass von Jacob Grimm / Marek Biszczanik
// W: Aspekte der philologischen Forschung von Jacob Grimm und der Märchenübersetzung ins Polnische / Hrsg. Hanna Biaduń-Grabarek, Sylwia Firyn .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2014 - (Schriften zur diachronen und synchronen Linguistik ; Band 13) - s. 77--86
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16241] [data modyf: 08-09-2014 13:50]
[10] Mann-Frau-Relationen in Parömiologischen Wendungen der deutschen Sprachvergangenheit / Marek Biszczanik
// W: Deutsche Sprache in Forschung und Lehre : Wort - Phrasem - (Fach)Text / Hrsg. Anna Majkiewicz, Grażyna Zenderowska-Korpus, Magdalena Duś .- Częstochowa : Wyższa Szkoła Lingwistyczna, 2013 - s. 93--104 .- ISBN: 9788361425304
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15822] [data modyf: 30-01-2014 09:28]
[11] Ab erroribus ad fontes. Textkritik auf der Suche nach der besten Textredaktion / Marek Biszczanik
// W: Aktionsfeld Sprache: Methoden - Wege - Medien / Hrsg. Paweł Truszkiewicz .- Zielona Góra : Wydawnictwo Maximus Primus, 2012 - s. 4--18 .- ISBN: 9788363438012 .- http://www.maximusprimus.pl/publikacje/Aktionsfeld.Sprache.pdf [dostęp: 21-12-2012]
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14977] [data modyf: 21-12-2012 16:04]
[12] "Bilder in den Köpfen" ? das Polenbild im deutschsprachigen Diskurs voriger Jahrhunderte / Marek Biszczanik
// W: Texte und Medien in kontextuellem Verbund / Herausgeber Robert Buczek .- Zielona Góra : Wydaw. Stowarzyszenia Maximus Primus, 2012 - s. 30--56 .- ISBN: 9788363438005 .- http://www.maximusprimus.pl/publikacje/TuMikV.pdf [dostęp: 12-10-2012]
Kod:
MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14787] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Variablen sprachlicher Wandelprozesse in der Genese und Evolution des Hochdeutschen und seiner Nachbarsprachen / Marek Biszczanik
// W: Texte und Medien in kontextuellem Verbund / Herausgeber Robert Buczek .- Zielona Góra : Wydaw. Stowarzyszenia Maximus Primus, 2012 - s. 4--29 .- ISBN: 9788363438005 .- http://www.maximusprimus.pl/publikacje/TuMikV.pdf [dostęp: 12-10-2012]
Kod:
MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14786] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Zu den Grundlagen der textologischen Fehlerbehandlung / Marek Biszczanik
// W: Deutsch als Werkzeug, Medium und Objekt: Kompetenz - Gebrauch - Form / Hrsg. Marek Biszczanik .- Zielona Góra : Wydawnictwo Excalibur, 2012 - s. 105--116 .- ISBN: 9788363403003 .- MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14972] [data modyf: 17-12-2012 16:27]
[15] Zur Authentizitätsfrage in der Textkritik / Marek Biszczanik
// W: Aktionsfeld Sprache: Methoden - Wege - Medien / Hrsg. Paweł Truszkiewicz .- Zielona Góra : Wydawnictwo Maximus Primus, 2012 - s. 19--34 .- ISBN: 9788363438012 .- http://www.maximusprimus.pl/publikacje/Aktionsfeld.Sprache.pdf [dostęp: 21-12-2012]
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14978] [data modyf: 21-12-2012 16:07]
[16] Zur Variantenentstehung bei der textkritischen Lesartenanalyse älterer Texte / Marek Biszczanik
// W: Deutsch als Werkzeug, Medium und Objekt: Kompetenz - Gebrauch - Form / Hrsg. Marek Biszczanik .- Zielona Góra : Wydawnictwo Excalibur, 2012 - s. 93--104 .- ISBN: 9788363403003 .- MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14971] [data modyf: 17-12-2012 16:24]
[17] Das Bild der deutschen Nation, Kultur und Sprache in den Augen polnischer Wissenschaftler und Publizisten des 19. Jahrhunderts / Marek Biszczanik
// W: Im deutsch-polnischen Spiegel : Sprachliche Nachbarschaftsbilder / Edyta Grotek, Anna Just (Hrsg.) .- Frankfurt am Main : PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2011 - (Schriften zur diachronen und synchronen Linguistik ; Band 2) - s. 53--65 .- ISBN: 9783631616765
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13079] [data modyf: 14-09-2011 09:06]
[18] Historische Linguistik - ein veraltetes Diskursfeld? Zur Aufdeckung mittelalterlicher Kommunikation in den Handschriften am Beispiel Schlesiens / Marek Biszczanik
// W: Der Worte Echo im Spiegel der Sprache : Festschrift für Maria Katarzyna Lasatowicz / Stanisław Prędota, Andrea Rudolph (Hg.) .- Berlin : Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, 2011 - s. 59--71 .- ISBN: 9783896269775
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12963] [data modyf: 21-06-2011 12:48]
[19] Inner- und außersprachliche Faktoren von Veränderungen des Verhältnisses zwischen dem Laut- und Schreibsprachsystem im spätmittelalterlichen Schlesisch am Beispiel der Entwicklung der Präposition auf / Marek Biszczanik
// W: Geschichte und Typologie der Sprachsysteme = History and Typology of Language Systems / Herausgegeben von Michail L. Kotin, Elizaveta G. Kotorova unter Mitarbeit von Martin Durrell .- Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 2011 - s. 405--412 .- ISBN: 9783825358792
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12901] [data modyf: 16-06-2011 09:53]
[20] Schreibsprachen mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Schlesiens zwischen ostmitteldeutschen Usus und lokalem Dialekt / Marek Biszczanik
// W: Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge II / herausgegeben von Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek .- Wrocław - Dresden : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe; Neisse Verlag, 2011 - (Linguistische Treffen in Wrocław ; vol. 7) - s. 59--66 .- ISBN: 9788374326841
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14399] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[21] Soziopragmatischer Wert diskurstypischer Marker im kanzleilich-amtlichen Gebrauch am Beispiel des untergegangenen Lexems bittlich im 15.-19. Jahrhundert / Marek Biszczanik
// W: Felder der Sprache - Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge / Herausgegeben von Dorota Kaczmarek, Jacek Makowski, Marcin Michoń, Zenon Weigt . Vol. 1 .- Łódź : PRIMUM VERBUM, 2011 - s. 43--52 .- ISBN: 9788362157228
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12772] [data modyf: 10-03-2011 13:20]
[22] Sprachwandelprozesse an der Schwelle zwischen dem Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit am Beispiel der Dokumentation von den niederschlesischen Städten / Marek Biszczanik
// W: Kanzleisprachen auf dem Weg zum Neuhochdeutschen / Herausgegeben von Christian Braun .- Wien : Praesens Verlag, 2011 - (Beiträge zur Kanzleisprachenforschung ; Band 7) - s. 239--249 .- ISBN: 9783706906685
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13078] [data modyf: 14-09-2011 08:56]
[23] Spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Stadtbücher im diskursanalytischen Kontext / Marek Biszczanik
// W: Diskurslinguistik - Systemlinguistik : Theorien - Texte - Fallstudien / Ryszard Lipczuk, Dorota Misiek, Jürgen Schiewe & Werner Westphal (Hrsg.) .- Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2010 - s. 289--300 .- ISBN: 9783830048633
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11968] [data modyf: 18-05-2010 13:51]
[24] Die sprachwissenschaftliche Ausbildungskomponente am Germanistischen Institut der Universität zu Zielona Góra: prospektive Studiengestaltung / Marek Biszczanik, Mikhail Kotin, Elizaveta Kotorova, Irmtraud Rösler, Tadeusz Zuchewicz
// W: Förderung der Lesekompetenz im schulischen und universitären Bereich : Beiträge zur Literatur- und Fremdsprachendidaktik / herausgegeben von Edward Białek und Krzysztof Huszcza .- Dresden - Wrocław : Neisse Verlag, Oficyna Wydaw. ATUT, 2009 - s. 241--273 .- ISBN: 9783940310743
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11296] [data modyf: 24-09-2009 12:58]
[25] Kanzleien und Kanzleisprachen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit als Träger des Sprachausgleiches und der Sprachkontakte / Marek Biszczanik
// W: Fundamenta linguisticae / herausgegeben von Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek . Band 1 .- Wrocław - Dresden : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe; Neisse Verlag, 2007 - (Linguistische Treffen in Wrocław ; vol. 1) - s. 55--60 .- ISBN: 9788374323321
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9813] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Zur Paläographie der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften / Marek Biszczanik
// W: Kommunikation für Europa : interkulturelle Kommunikation als Schlüsselqualifikation / Hrsg. Jürgen Schiewe, Ryszard Lipczuk, Werner Wesphal .- Frankfurt am Main : PETER LANG, 2006 - s. 117--123 .- ISBN: 3631550766
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8698] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Frühneuhochdeutsch in den Ratsprotokollen der niederschlesischen Stadt Sprottau zu Beginn des 16. Jahrhunderts / Marek Biszczanik
// W: Aufgaben einer künftigen Kanzleisprachenforschung / Herausgegeben von Jörg Meier und Arne Ziegler .- - : Edition Praesens Verlag für Literatur- und Sprachwissenschaft, 2003 - (Beiträge zur Kanzleisprachenforschung ; Band 3) - s. 145--156 .- ISBN: 3706902036
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9796] [data modyf: 25-02-2008 11:23]
[28] Die graphematische Untersuchung der "schweren" Nebensliben in den Sprottauer Handschriften zum Anfang des 16. Jahrhunderts / Marek Biszczanik
// W: Sinngebung zwischen Festlegung und Pluralität .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002 - (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski ; 2) - s. 185--192 .- ISBN: 8389321033
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5315] [data modyf: 29-09-2015 12:26]
[29] Die Groß- und Kleinschreibung in den frühneuhochdeutschen Handschriften aus Sprottau / Marek Biszczanik
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 5--13 .- ISBN: 8389321025
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5346] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Das Textsortenspektrum des Frühneuhochdeutschen. Entwicklung, Funktion und Anwendungsbereiche der Textsorten im 16. Jahrhundert / Marek Biszczanik
// W: Sprachkontakte und Literaturvermittlung : Prof. Dr. Eugeniusz Klin zum 70. Geburtstag .- Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001 - (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski) - s. 9--25 .- ISBN: 8372680566
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3844] [data modyf: 09-03-2011 11:10]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Das erste Stadtbuch aus Schweidnitz im Lichte der Textallianzen- und Textsortenproblematik / Marek Biszczanik // Germanica Wratislaviensia .- 2016, nr 141, s. 163--181, ISSN: 0435-5865, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Frühneuhochdeutsch, Kanzleisprache, Mittelhochdeutsch, Stadtbuch
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.19195/0435-5865.141.11
[AWCZ-21269] [data modyf: 19-04-2017 10:29]
[2] Dialektales und Überlandschaftliches in der nominalen Mophosyntaktik der altschlesischen Schriftsprache / Marek Biszczanik // Thalloris .- 2016, nr 1, s. 319--331, ISSN: 2543-8689, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Silesian dialects, morpho-syntactic, noun, writing form of language
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21285] [data modyf: 20-04-2017 09:40]
[3] Phrasenbildende Konstituente "zu" im Schlesischen des 14.-16. Jahrhunderts / Marek Biszczanik // Linguistische Treffen in Wrocław: Phrasenstrukturen und -interpretationen im Gebrauch II .- 2015, Vol. 11, s. 25--33, ISSN: 2084-3062, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20608] [data modyf: 28-11-2016 08:40]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dimensionen sprachhistorischer Varietäten / Marek Biszczanik // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia .- 2012, nr 20, s. 109--119, ISSN: 0867-5791, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9363] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Die mittelhochdeutschen e-Laute im Frühneuhochdeutschen und deren graphemischer Niederschlag / Marek Biszczanik // W: Prace Germanistyczne = Germanistische Werkstatt .- 2008, 3, s. 11--18 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8330] [data modyf: 14-03-2009 14:38]
[3] Zu einigen Aspekten der Graphematik der Stadtbücher aus Schweidnitz im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit / Marek Biszczanik // W: Orbis Linguarum .- 2007, Vol. 31, s. 43--51, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8089] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Zur vokalischen Graphematik der Ratsprotokolle der niederschlesischen Stadt Sprottau am Anfang des 16. Jahrhunderts / Marek Biszczanik // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka .- 2000, nr 15, s. 15--22
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5444] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Zensur und Selbstzensur - Schillers "Räuber" als ihr Wirkungsobjekt / Marek Biszczanik // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka .- 1998, nr 14, s. 115--123
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5465] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Die Sprachbetrachtung von Laurentius Albertus in seiner "Teutsch Grammatick" / Marek Biszczanik // W: Aktuelle Tendenzen der Sprachwissenschaft : Ausgewählte Beiträge zu den GeSuS-Linguistiktagen an der Metropolitan Universität Prag, 26.-28. Mai 2011. Praga, Czechy, 2011 .- Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 299--309 .- ISBN: 9783830071037
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-20810] [data modyf: 29-07-2015 08:59]
[2] Sprachwandelprozesse am Beispiel der mittelalterlichen Handschriften aus Schweidnitz / Marek Biszczanik // W: Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit; Band 17. Warszawa, Polska, 2010 .- Frankfurt am Main : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2013, s. 119--123 .- ISBN: 9783631632178
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20800] [data modyf: 29-07-2015 08:59]
[3] Sprachgeschichtsforschung zwischen Historischer Korpuslinguistik und kommunikationsorientierter Historischer Soziopragmatik / Marek Biszczanik // W: Sprachvergleich und Sprachdidaktik : Beiträge zu den 19. GeSuS-Linguistiktagen Freiburg im Breisgau, 2.-4. März 2010. Freiburg im Breisgau, Niemcy, 2010 .- Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2011, s. 3--12 .- ISBN: 9783830052050
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20190] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[4] Das älteste Schöffenbuch von Schweidnitz / Marek Biszczanik // W: Kanzleisprache - ein mehrdimensionales Phänomen : Tagungsband für Prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc., zum 80. Geburtstag. Olomouc, Czechy, 2008 .- Wien : Praesens Verlag, 2009, s. 57--68 .- ISBN: 9783706905657
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19296] [data modyf: 24-09-2009 12:49]
[5] Zu Befugnissen und Aufgaben mancher öffentlichen Funktionspersonen im Sachsenspiegel und anderen verwandten Rechtssammlungen des späteren Mittelalters / Marek Biszczanik // W: Deutsche Sprache in der Slowakei : Festschrift für Prof. Dr. Ilpo Tapani Piirainen zum 65. Geburtstag; Internationale Fachtagung, Piešťany, den 13.-15. Juni 2007. Piešťany, Słowacja, 2007 .- Trnava - Bratislava : Universität der Hl. Cyrill und Method, Metodicko-pedagogické centrum, 2009, s. 233--240
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19329] [data modyf: 07-10-2009 10:45]
[6] Zur Sprache der Schweidnitzer Rechtsbücher aus dem 14.-15. Jahrhundert / Marek Biszczanik // W: Kanzleistil: Entwicklung, Form, Funktion : Beiträge der 4. Tagung des Arbeitskreises Historische Kanzleisprachenforschung, Wien 24. und 25. November 2006. Wien, Austria, 2006 .- Wien : Praesens Verlag, 2009, s. 57--69
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19330] [data modyf: 09-03-2011 11:08]
[7] Das Stadtrecht von Schweidnitz und dessen Umfeld in Schlesien / Marek Biszczanik // W: Akten des 36. Deutschen Rechtshistorikertages : Halle an der Saale, 10.-14. September 2006. Halle, Niemcy, 2006 .- Baden - Baden : Nomos Verlag, 2008, s. 479--488 .- ISBN: 9783832923587
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18857] [data modyf: 07-08-2008 11:41]
[8] Zur Syntax in mittelalterlichen Rechtstexten aus Schweidnitz / Marek Biszczanik // W: Beiträge zu Sprache und Sprachen 6 : Vorträge der 16. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen (Gesus e. V.). Bochum, Niemcy, 2007 .- München : LINCOM EUROPA, 2008, s. 141--149
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19007] [data modyf: 28-11-2008 13:34]
[9] Der Sprachwandel im Bereich der frühneuhochdeutschen Diphthonge / Marek Biszczanik // W: Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach : Synchronie - Diachronie - Sprachkontrast - Glottodidaktik: Akten der Internationale Fachtagung anlässlich des 30jähringen Bestehens der Germanistik in Zielona Góra. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Frankfurt am Mein : Peter Lang, 2006, s. 65--70 .- ISBN: 3621534892
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17964] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Kontakty językowe w komunikowaniu : (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze, 2015) / (Red.) Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 .- ISBN: 9788378422617
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5541] [data modyf: 30-01-2017 09:56]
[2] Traditionales Kolloquium 1990 - 2015 / (Red.) Claus Ensberg, Liliana Sadowska, Marek Biszczanik, Anne-Sophie Petit .- Angers, Vechta, Zielona Góra : Université d'Angers, Universität Vechta, Uniwersytet Zielonogórski, 2015 .- ISBN: 9788394227500
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5351] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[3] Silva Rerum Soraviensium. Studia i szkice z dziejów dawnych Żar / (Red.) Edward Białek, Łukasz Bieniasz, Marek Biszczanik .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014, 360 s. .- ISBN: 9788379770731
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5282] [data modyf: 02-09-2015 16:27]
[4] Deutsch als Werkzeug, Medium und Objekt: Kompetenz - Gebrauch - Form / (Red.) Marek Biszczanik .- Zielona Góra : Wydawnictwo Excalibur, 2012 .- ISBN: 9788363403003 .- RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5046] [data modyf: 17-12-2012 16:30]
[5] Lubuskie. Touristisches Handbuch : / Bearbeitung Jadwiga Błoch, Magdalena Pankiewicz, Piotr Bujakowski ; Deutsche Fassung / (Red.) Marek Biszczanik .- Zielona Góra : Die Lebuser Regionale Organisation für Tourismus "LOTUR", 2009, 213 s.
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4659] [data modyf: 27-11-2009 10:09]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Deutsche und Polen im Kontakt. Sprache als Indikator gegenseitiger Beziehungen / / Edyta Grotek (Hg.) .- Frankfurt am Main : Peter Lang , 2012 (Rec.) Marek Biszczanik // Muttersprache .- 2013, 2, s. 171--174
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Die Dekrete des Krakauer Oberhofs (1456-1504) als Textallianzen und Textsorten / / Krystyna Waligóra .- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (Rec.) .- Historische Textallianzen und Textsorten im Krakauer Oberhof / Marek Biszczanik // Tekst i dyskurs = Text und Diskurs .- 2011, 4, s. 190--192
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Idial für Polen. Deutsch für polnischsprachige Studenten. B2 / / Zuchewicz Tadeusz, Adaszyński Zbigniew .- Zielona Góra - Göttingen : SandMedia , 2009 (Rec.) Marek Biszczanik // Info Daf .- 2011, 38. Jahrgang, Nr. 2-3, s. 384--387
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Kleine Geschichte der deutschen Sprache / / Wolfgang Krischke .- München : Beck , 2009 (Rec.) Marek Biszczanik // Sprache&Sprachen .- 2010, 41, s. 58--61
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Komunikacja myśli / / Augustyn Mańczyk .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej , 2001 (Rec.) Marek Biszczanik // Orbis Linguarum .- 2002, Vol. 22, s. 259--261
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski