System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Tadeusz Zuchewicz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 41 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Deutsche Ratgeber für das Fach "Akademisches Schreiben" : Ein bibliographischer Abriss 2000-2016, 2017. Monika Schönherr, Tadeusz Zuchewicz ; pod red. Lesława Cirko, Adama Gołębiewskiego, Moniki Schönherr, Tadeusza Zuchewicz., Wrocław - Dresden : Neisse Verlag 93 s. , ISBN: 9788362571994, bibliogr. tab.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13719] [data modyf: 28-04-2017 10:07]
[5] [0,25]
[2] Język jako klucz do współpracy, 2014. Radosław Buraczyński, Tadeusz Zuchewicz, Zielona Góra : Sandmedia 30 s. , ISBN: 9788393953240,
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12633] [data modyf: 16-03-2017 10:46]
[3] Sprache als Schlüssel zur Zusammenarbeit, 2014. Radosław Buraczyński, Tadeusz Zuchewicz, Zielona Góra : Sandmedia 30 s. , ISBN: 9788393953257,
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12634] [data modyf: 16-03-2017 10:46]
[4] Idial für Polen : deutsch für polnischsprachige Studenten B2, 2009. Tadeusz Zuchewicz, Zbigniew Adaszyński, Joanna Zuchewicz, Zielona Góra - Göttingen : San Media 121 s. , ISBN: 9788391817644,
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9389] [data modyf: 22-02-2010 13:20]
[5] Wissenschaftliches Schreiben im Studium von Deutsch als Fremdsprache, 2003. Günter Starke, Tadeusz Zuchewicz, Frakfurt am Main : Ptere Lang 132 s. (Sprache System und Tätigkeit Bd. 46), ISBN: 3631396023,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6465] [data modyf: 06-02-2008 13:07]
[6] Schreiben : Selbstlernmaterial, 2001. Tadeusz Zuchewicz, Zbigniew Adaszyński, Dresden : Technische Universität 59 s.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7297] [data modyf: 06-02-2008 13:18]
[7] Zielona Góra i okolice. Wędrówka śladami przeszłości = Grünberg und Umgebung. Auf der Suche nach den Spuren der Vergangenheit/ oprac. red. Mieczysław Ostrowski ; tłum., 1999. Robert Buczek, Jan Grzegorczyk, Tadeusz Zuchewicz, Zielona Góra : Wydaw. Verbum 78 s. , ISBN: 8390937522,
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9590] [data modyf: 20-05-2010 11:02]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Gliederung studentischer Texte im deutsch-polnischen Sprachvergleich, Tadeusz Zuchewicz
// W: Wissenschaftliches Schreiben interkulturell: Kontrastive Perspektiven, 2018. / Hrsg. Lesław Cirko, Karin Pittner, Berlin : Peter Lang GmbH, s. 283--296, ISBN: 9783631770702
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20674] [data modyf: 04-06-2019 11:22]
[20] [1]
[2] VORSCHLAG als Sprachhandlungsmuster: Methodologie der kontrastiven Analyse am Beispiel des deutsch-polnischen Sprachvergleichs, Elizaveta Kotorova, Tadeusz Zuchewicz
// W: Markiertheit, Markers. Phänomene im syntaktischen, semantischen und pragmatischen Bereich, 2018. / Hrsg. Edyta Błachut, Adam Gołębiowski . Band 7, Wrocław - Dresden : Oficyna Wydawnicza ATUT; Neisse Verlag (Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft), s. 57--87, ISBN: 9788379774029
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20842] [data modyf: 04-06-2019 11:24]
[10] [0,5]
[3] Das Sprachhandlungsmuster DROHUNG im Deutschen und Polnischen: eine typologisch-vergleichende Analyse, Wolfgang Gladrow, Tadeusz Zuchewicz
// W: Sprache und Kommunikation in Theorie und Praxis, 2016. / Hrsg. Edyta Błachut, Adam Gołębiowski . Band 5, Wrocław - Dresden : Oficyna Wydawnicza ATUT; Neisse Verlag (Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft), s. 75--94, ISBN: 9788379772797
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20841] [data modyf: 02-04-2019 13:15]
[4] Initiativer und reaktiver Ratschlag im Deutschen und Polnischen: pragmatische, strukturelle und funktionale Aspekte, Elizaveta Kotorova, Tadeusz Zuchewicz
// W: Sprache und Meer / und mehr : Linguistische Studien und Anwendungsfelder, 2015. / Ryszard Lipczuk, Magdalena Lisiecka-Czop, Krzysztof Nerlicki (Hrsg.), Hamburg : Verlag Dr. Kovač (Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft Band 6), s. 239--260, ISBN: 9783830084150
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17098] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[5] Język niemiecki "na służbie" w polsko-niemieckim regionie przygranicznym, Tadeusz Zuchewicz
// W: Sprache als Schlüssel zur Zusammenarbeit* : Status und Prestige der Nachbarsprachen im polnisch-sächsischen Grenzgebiet, 2015. / Hrsg. Christian Prunitsch, Annette Berndt, Radosław Buraczyński, Frankfurt am Main : Peter Lang Edition (Fremdsprachen Lebenslang Lernen Band 3), s. 157--167, ISBN: 9783631653944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17040] [data modyf: 17-07-2015 09:37]
[6] Sprache als Schlüssel zur Zusammenarbeit. Zur Bereitschaft von Polen im sächsisch-polnischen Grenzgebiet zum Erlernen der deutschen Sprache, Joanna Zuchewicz, Tadeusz Zuchewicz
// W: Sprache als Schlüssel zur Zusammenarbeit : Status und Prestige der Nachbarsprachen im polnisch-sächsischen Grenzgebiet, 2015. / Hrsg. Christian Prunitsch, Annette Berndt, Radosław Buraczyński, Frankfurt am Main : Peter Lang Edition (Fremdsprachen Lebenslang Lernen Band 3), s. 138--156, ISBN: 9783631653944
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17039] [data modyf: 17-07-2015 09:30]
[7] Befähigung zur Lernerautonomie durch Reflexion über Sprache, Tadeusz Zuchewicz
// W: Die Sprache in Aktion. Pragmatik - Sprechakte - Diskurs = Language in Action. Pragmatic - Speech Acts - Discourse, 2011. / Herausgegeben von Michail L. Kotin, Elizaveta G. Kotorova, Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, s. 105--114, ISBN: 9783825360023
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14366] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Interkulturowy i psycholingwistyczny kontekst edukacji językowej, Tadeusz Zuchewicz
// W: Język obcy w przedszkolu : od edukacji językowej do interkulturowej, 2011. / red. nauk. Agnieszka Olczak, Zielona Góra : San Media, s. 7--23, ISBN: 9788391817628
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13023] [data modyf: 22-07-2011 12:43]
[9] Das Germanistikstudium im Kontext der Bologna - Reform am Beispiel der Universität Zielona Góra, Tadeusz Zuchewicz
// W: Sprachpraxis der DaF- und Germanistikstudiengänge im europäischen Hochschulraum, 2009. / Hiltraud Casper - Hehne, Annegret Middeke (Hg.), Göttingen : Universitätsverlag Göttingen, s. 115--124, ISBN: 9783940344830
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11675] [data modyf: 08-02-2010 09:11]
[10] Die sprachwissenschaftliche Ausbildungskomponente am Germanistischen Institut der Universität zu Zielona Góra: prospektive Studiengestaltung, Marek Biszczanik, Mikhail Kotin, Elizaveta Kotorova, Irmtraud Rösler, Tadeusz Zuchewicz
// W: Förderung der Lesekompetenz im schulischen und universitären Bereich : Beiträge zur Literatur- und Fremdsprachendidaktik, 2009. / herausgegeben von Edward Białek und Krzysztof Huszcza, Dresden - Wrocław : Neisse Verlag, Oficyna Wydaw. ATUT, s. 241--273, ISBN: 9783940310743
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11296] [data modyf: 24-09-2009 12:58]
[11] Fremdsprachenlernen im virtuellen Zeitalter: Im Alleingang oder doch mit "führender" Hand?, Tadeusz Zuchewicz
// W: Werte und Wertungen : Sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen: Festschrift für Eugeniusz Tomiczek zum 60. Geburstag, 2004. / Hrsg. Iwona Bartoszewicz, Marek Hałub und Alina Jurasz, Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe (Orbis Linguarum Bd. 26), s. 313--319, ISBN: 8389247542
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6998] [data modyf: 27-03-2008 07:12]
[12] Sprachenlernen als Sorachgebrauch. Ein Baustein fűr das kooperative und autonome Fremdsparchenlernen, Tadeusz Zuchewicz
// W: "Wo ein Herz spricht, da hört ein Herz" : Festschrift für Prof. Dr. Dagmar Blei, 2004. / red. M.A. Dorothea Spaniel, [Dresden] : Technische Universität Dresden, s. 22--25
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7595] [data modyf: 06-02-2008 15:07]
[13] Statements von DaF-Fachexperten, Tadeusz Zuchewicz
// W: Zur Fachgeschichte Deutsch als Fremdsprache : Eigengeschichten zur Wissenschaftgeschichte, 2003. / Hrsg. Dagmar Blei, Frankfurt am Mein : Peter Lang (Deutsch als Fremdsprache in der Diskussion Bd. 6), s. 210--215, ISBN: 3631506414
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7609] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] O pisaniu w języku obcym, internecie oraz autonomii studentów filologii germańskiej, Tadeusz Zuchewicz
// W: Wokół autonomizacji w dydaktyce języków obcych : badania i refleksje, 2002. , Poznań : Wydaw. Naukowe UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Językoznawstwo Stosowane), s. 183--190, ISBN: 832321235X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5488] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Schriftliches Problemlösen im Germanisikstudium: Schreiben nach Gefühl oder nach Modell? / Tadeusz Zuchewicz, 2017. Linguistische Treffen in Wrocław: Grenzen der Sprache - Grenzen der Sprachwissenschaft I vol. 13, 281--289, ISSN: 2084-3062, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: scientific texts, skills of writing, teaching of writing
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.23817/lingtreff.13-24
[AWCZ-23045] [data modyf: 04-09-2018 12:09]
[8] [1]
[2] Das Sprachhandlungsmuster VERSPRECHEN und seine Realisierungsformen aus deutsch-polnischer Perspektive / Elizaveta Kotorova, Tadeusz Zuchewicz, 2016. Thalloris, nr 1, 301--317, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: contrastive linguistics, intercultural communication, promise, speech behavior
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21284] [data modyf: 20-04-2017 09:37]
[3] Befähingung zum wissenschaflichen Schreiben in der Fremdsprache Deutsch / Tadeusz Zuchewicz, 2001. Deutsch als Fremdsprache, H. 1, 14--19
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8877] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sisyphos online: Zum Schreiben und Schreiben-Lernen im Studium von Deutsch als Fremdschprache / Tadeusz Zuchewicz // W: Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen .- 2002, s. 405--413
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5992] [data modyf: 10-03-2003 13:56]
[2] Schreibförderungen im DaF-Studium - ein vergessens Problems der Sprachdidaktik? / Tadeusz Zuchewicz // W: Materialen Deutsch als Fremdsprache .- 1997, Bd.43, s. 457--461
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5597] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Lehrziel schriftsprachliche Kompetenz. Eine notwendige Umorientierung in der Proritätenverteilung für den Fremdsprachenunterricht (Philologen) / Tadeusz Zuchewicz // W: Germanistische Linguistik .- 1990, Bd. 104/105, s. 29--37
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7066] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Einige Bemerkungen zum Gebrauch dre Internationalismen in der deutschen und polnischen Fußballsprache / Tadeusz Zuchewicz // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka(nr 3) .- 1988, s. 123--134
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7700] [data modyf: 15-02-2007 10:37]
[5] Tätigkeitsanforderungen an das Schreiben von Magisterarbeit im Germanistikstudium / Tadeusz Zuchewicz // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka(nr 4) .- 1988, s. 51--60
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7690] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Die Germanistik in Zielona Góra: Lehre, Forschung, internationale Kooperation, 2011. Paweł Zimniak, Mikhail Kotin, Tadeusz Zuchewicz // W: Die deutsche Sprache, Kultur und Literatur in polnisch-deutscher Interaktion : Beiträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten 17.-19. Juni 2011, Zielona Góra. Zielona Góra, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Wydaw. Euro-Edukacja, 2011, s. 387--404, ISBN: 9788360729281
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20354] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Neue Lernsituationen im fremdsprachlichen (Deutsch-) Unterricht und veränderte Sprachgewohnheiten im Alltag - Chance oder Gefar fűr das Schreibenlernen?, 2004. Tadeusz Zuchewicz // W: Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach : Synchronie - Diachronie - Sprachkontrast - Glottodidaktik: Akten der Internationale Fachtagung anlässlich des 30jähringen Bestehens der Germanistik in Zielona Góra. Zielona Góra, Polska Frankfurt am Mein : Peter Lang, 2006, s. 411--417, ISBN: 3621534892
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18167] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Sprechend und schreibend interkulturell kommunizieren, 1992. Tadeusz Zuchewicz // W: Polska w zjednoczonej Europie : nauczanie języków obcych. Lublin, Polska Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1993, s. 163--166, ISBN: 832270593X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17282] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Ddie Motivation der Bedeutung am Beispiel der von Tiernamen abgeleiteten Verben im Deutschen und Polnischen, 1985. Tadeusz Zuchewicz // W: Theorie und Praxis der deutsch-polnischen Konfrontation und Translation : [materiały z miedzynarodowej konferencji odbytej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w RZeszowie w dniach 3-5.06.1985 r. n.t. "Teoria i praktyka translacji i konfrontacji polsko-niemieckiej"]. Rzeszów, Polska Rzeszów : WSP, 1989, s. 189--27
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17281] [data modyf: 09-09-2005 11:43]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Az govora b'lgarski. A ti?: b'lgarski ezik za nemskoezični studenti: B2 / Ludmila Ivanova, Stoan Burov / (Red.) Hiltraud Casper-Hehne, Annegret Middeke, Nikolina Burneva, Matthias Freise, Emilia Nemcová, Tadeusz Zuchewicz .- Plovdiv : Izdatelstvo "Letera", 2009, 159 s. .- ISBN: 9789545166358
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4699] [data modyf: 24-02-2010 12:09]
[2] Deutsch im interkulturellen Dialog: B2/ R.Kozmová, D.Drinková, V.Miklošíková, J.Demčišák / (Red.) Hiltraud Casper-Hehne, Annegret Middeke, Andrea Bogner, Nikolina Burneva, Matthias Freise, Emilia Nemcová, Tadeusz Zuchewicz .- Plovdiv : Lettera Verlag, 2009, 170 s. .- ISBN: 9789545166389
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4691] [data modyf: 22-02-2010 13:48]
[3] Deutsch lernen in Bulgarien: B2/ Nikolina Burneva, Rada Vassileva, Janka Koeva / (Red.) Hiltraud Casper-Hehne, Annegret Middeke, Andrea Bogner, Nikolina Burneva, Matthias Freise, Emilia Nemcová, Tadeusz Zuchewicz .- Plovdiv : Lettera Verlag, 2009, 159 s. .- ISBN: 9789545166464
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4694] [data modyf: 22-02-2010 13:54]
[4] Polski bez tajemnic: język polski dla studentów niemieckojęzycznych: B1/ Ewa Skorupa, Ewa Lipińska / (Red.) Hiltraud Casper-Hehne, Nikolina Burneva, Matthias Freise, Annegret Middeke, Emilia Nemcová, Tadeusz Zuchewicz .- Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, 151 s. .- ISBN: 9788323327844
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4692] [data modyf: 22-02-2010 13:46]
[5] Russkij azyk bez kul'turnyh granic dla nemeckoazyčnyh studentov: B1 / Matthias Freise, Elena Grimming, Sibille Rigler / (Red.) Hiltraud Casper-Hehne, Nikolina Burneva, Matthias Freise, Annegret Middeke, Emilia Nemcová, Tadeusz Zuchewicz .- Zielona Góra : [Sanmedia], 2009, 175 s. .- ISBN: 9788391817636
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4700] [data modyf: 24-02-2010 12:19]
[6] Slovenčina interkultúrne. Učebnica slovenčiny pre študentov hovoriacich po nemecky: B1/ Emília Nemcová, Viera Nemčoková / (Red.) Hiltraud Casper-Hehne, Nikolina Burneva, Matthias Freise, Annegret Middeke, Emilia Nemcová, Tadeusz Zuchewicz .- Plovdiv : Vydavateľstvo Lettera, 2009, 146 s. .- ISBN: 9789545166365
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4695] [data modyf: 24-02-2010 08:27]
[7] Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach / (Red.) Mikhail Kotin, Piotr Krycki, Marek Laskowski, Tadeusz Zuchewicz .- Frakfurt am Mein : Peter Lang, 2006, 417 s. .- ISBN: 3631534892
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4245] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Sinngebung zwischen Festlegung und Pluralität / (Red.) Augustyn Mańczyk, Paweł Zimniak, Tadeusz Zuchewicz, Robert Buczek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002, 273 s. .- ISBN: 8389321033
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3910] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski