System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Tadeusz Zuchewicz
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 37 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 15 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 15 (5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

2,14 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
10 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 10 (3,33)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

1,43 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Deutsche Ratgeber für das Fach "Akademisches Schreiben" : Ein bibliographischer Abriss 2000-2016 / Lesław Cirko, Adam Gołębiewski, Monika Schönherr, Tadeusz Zuchewicz ; pod red. Lesława Cirko, Adama Gołębiewskiego, Moniki Schönherr, Tadeusza Zuchewicz. .- Wrocław - Dresden : Neisse Verlag, 2017 .- 93 s. : bibliogr.tab. .- ISBN: 9788362571994
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13719] [data modyf: 28-04-2017 10:07]
[2] Język jako klucz do współpracy / Radosław Buraczyński, Tadeusz Zuchewicz .- Zielona Góra : Sandmedia, 2014 .- 30 s. .- ISBN: 9788393953240
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12633] [data modyf: 16-03-2017 10:46]
[3] Sprache als Schlüssel zur Zusammenarbeit / Radosław Buraczyński, Tadeusz Zuchewicz .- Zielona Góra : Sandmedia, 2014 .- 30 s. .- ISBN: 9788393953257
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12634] [data modyf: 16-03-2017 10:46]
[4] Idial für Polen : deutsch für polnischsprachige Studenten B2 / Tadeusz Zuchewicz, Zbigniew Adaszyński, Joanna Zuchewicz .- Zielona Góra - Göttingen : San Media, 2009 .- 121 s. .- ISBN: 9788391817644
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9389] [data modyf: 22-02-2010 13:20]
[5] Wissenschaftliches Schreiben im Studium von Deutsch als Fremdsprache / Günter Starke, Tadeusz Zuchewicz .- Frakfurt am Main : Ptere Lang, 2003 .- 132 s. - (Sprache System und Tätigkeit ; Bd. 46) .- ISBN: 3631396023
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6465] [data modyf: 06-02-2008 13:07]
[6] Schreiben : Selbstlernmaterial / Tadeusz Zuchewicz, Zbigniew Adaszyński .- Dresden : Technische Universität, 2001 .- 59 s.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7297] [data modyf: 06-02-2008 13:18]
[7] Zielona Góra i okolice. Wędrówka śladami przeszłości = Grünberg und Umgebung. Auf der Suche nach den Spuren der Vergangenheit/ oprac. red. Mieczysław Ostrowski ; tłum. / Robert Buczek, Jan Grzegorczyk, Tadeusz Zuchewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Verbum, 1999 .- 78 s. .- ISBN: 8390937522
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9590] [data modyf: 20-05-2010 11:02]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Initiativer und reaktiver Ratschlag im Deutschen und Polnischen: pragmatische, strukturelle und funktionale Aspekte / Elizaveta Kotorova, Tadeusz Zuchewicz
// W: Sprache und Meer / und mehr : Linguistische Studien und Anwendungsfelder / Ryszard Lipczuk, Magdalena Lisiecka-Czop, Krzysztof Nerlicki (Hrsg.) .- Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2015 - (Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft ; Band 6) - s. 239--260 .- ISBN: 9783830084150
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17098] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[2] Język niemiecki "na służbie" w polsko-niemieckim regionie przygranicznym / Tadeusz Zuchewicz
// W: Sprache als Schlüssel zur Zusammenarbeit* : Status und Prestige der Nachbarsprachen im polnisch-sächsischen Grenzgebiet / Hrsg. Christian Prunitsch, Annette Berndt, Radosław Buraczyński .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2015 - (Fremdsprachen Lebenslang Lernen ; Band 3) - s. 157--167 .- ISBN: 9783631653944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17040] [data modyf: 17-07-2015 09:37]
[3] Sprache als Schlüssel zur Zusammenarbeit. Zur Bereitschaft von Polen im sächsisch-polnischen Grenzgebiet zum Erlernen der deutschen Sprache / Joanna Zuchewicz, Tadeusz Zuchewicz
// W: Sprache als Schlüssel zur Zusammenarbeit : Status und Prestige der Nachbarsprachen im polnisch-sächsischen Grenzgebiet / Hrsg. Christian Prunitsch, Annette Berndt, Radosław Buraczyński .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2015 - (Fremdsprachen Lebenslang Lernen ; Band 3) - s. 138--156 .- ISBN: 9783631653944
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17039] [data modyf: 17-07-2015 09:30]
[4] Befähigung zur Lernerautonomie durch Reflexion über Sprache / Tadeusz Zuchewicz
// W: Die Sprache in Aktion. Pragmatik - Sprechakte - Diskurs = Language in Action. Pragmatic - Speech Acts - Discourse / Herausgegeben von Michail L. Kotin, Elizaveta G. Kotorova .- Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 2011 - s. 105--114 .- ISBN: 9783825360023
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14366] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Interkulturowy i psycholingwistyczny kontekst edukacji językowej / Tadeusz Zuchewicz
// W: Język obcy w przedszkolu : od edukacji językowej do interkulturowej / red. nauk. Agnieszka Olczak .- Zielona Góra : San Media, 2011 - s. 7--23 .- ISBN: 9788391817628
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13023] [data modyf: 22-07-2011 12:43]
[6] Das Germanistikstudium im Kontext der Bologna - Reform am Beispiel der Universität Zielona Góra / Tadeusz Zuchewicz
// W: Sprachpraxis der DaF- und Germanistikstudiengänge im europäischen Hochschulraum / Hiltraud Casper - Hehne, Annegret Middeke (Hg.) .- Göttingen : Universitätsverlag Göttingen, 2009 - s. 115--124 .- ISBN: 9783940344830
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11675] [data modyf: 08-02-2010 09:11]
[7] Die sprachwissenschaftliche Ausbildungskomponente am Germanistischen Institut der Universität zu Zielona Góra: prospektive Studiengestaltung / Marek Biszczanik, Mikhail Kotin, Elizaveta Kotorova, Irmtraud Rösler, Tadeusz Zuchewicz
// W: Förderung der Lesekompetenz im schulischen und universitären Bereich : Beiträge zur Literatur- und Fremdsprachendidaktik / herausgegeben von Edward Białek und Krzysztof Huszcza .- Dresden - Wrocław : Neisse Verlag, Oficyna Wydaw. ATUT, 2009 - s. 241--273 .- ISBN: 9783940310743
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11296] [data modyf: 24-09-2009 12:58]
[8] Fremdsprachenlernen im virtuellen Zeitalter: Im Alleingang oder doch mit "führender" Hand? / Tadeusz Zuchewicz
// W: Werte und Wertungen : Sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen: Festschrift für Eugeniusz Tomiczek zum 60. Geburstag / Hrsg. Iwona Bartoszewicz, Marek Hałub und Alina Jurasz .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2004 - (Orbis Linguarum ; Bd. 26) - s. 313--319 .- ISBN: 8389247542
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6998] [data modyf: 27-03-2008 07:12]
[9] Sprachenlernen als Sorachgebrauch. Ein Baustein fűr das kooperative und autonome Fremdsparchenlernen / Tadeusz Zuchewicz
// W: "Wo ein Herz spricht, da hört ein Herz" : Festschrift für Prof. Dr. Dagmar Blei / red. M.A. Dorothea Spaniel .- [Dresden] : Technische Universität Dresden, 2004 - s. 22--25
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7595] [data modyf: 06-02-2008 15:07]
[10] Statements von DaF-Fachexperten / Tadeusz Zuchewicz
// W: Zur Fachgeschichte Deutsch als Fremdsprache : Eigengeschichten zur Wissenschaftgeschichte / Hrsg. Dagmar Blei .- Frankfurt am Mein : Peter Lang, 2003 - (Deutsch als Fremdsprache in der Diskussion ; Bd. 6) - s. 210--215 .- ISBN: 3631506414
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7609] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] O pisaniu w języku obcym, internecie oraz autonomii studentów filologii germańskiej / Tadeusz Zuchewicz
// W: Wokół autonomizacji w dydaktyce języków obcych : badania i refleksje .- Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2002 - (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Językoznawstwo Stosowane) - s. 183--190 .- ISBN: 832321235X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5488] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Das Sprachhandlungsmuster VERSPRECHEN und seine Realisierungsformen aus deutsch-polnischer Perspektive / Elizaveta Kotorova, Tadeusz Zuchewicz // Thalloris .- 2016, nr 1, s. 301--317, ISSN: 2543-8689, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: contrastive linguistics, intercultural communication, promise, speech behavior
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21284] [data modyf: 20-04-2017 09:37]
[2] Befähingung zum wissenschaflichen Schreiben in der Fremdsprache Deutsch / Tadeusz Zuchewicz // Deutsch als Fremdsprache .- 2001, H. 1, s. 14--19
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8877] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sisyphos online: Zum Schreiben und Schreiben-Lernen im Studium von Deutsch als Fremdschprache / Tadeusz Zuchewicz // W: Convivium: Germanistisches Jahrbuch Polen .- 2002, s. 405--413
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5992] [data modyf: 10-03-2003 13:56]
[2] Schreibförderungen im DaF-Studium - ein vergessens Problems der Sprachdidaktik? / Tadeusz Zuchewicz // W: Materialen Deutsch als Fremdsprache .- 1997, Bd.43, s. 457--461
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5597] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Lehrziel schriftsprachliche Kompetenz. Eine notwendige Umorientierung in der Proritätenverteilung für den Fremdsprachenunterricht (Philologen) / Tadeusz Zuchewicz // W: Germanistische Linguistik .- 1990, Bd. 104/105, s. 29--37
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7066] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Einige Bemerkungen zum Gebrauch dre Internationalismen in der deutschen und polnischen Fußballsprache / Tadeusz Zuchewicz // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka(nr 3) .- 1988, s. 123--134
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7700] [data modyf: 15-02-2007 10:37]
[5] Tätigkeitsanforderungen an das Schreiben von Magisterarbeit im Germanistikstudium / Tadeusz Zuchewicz // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka(nr 4) .- 1988, s. 51--60
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7690] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Die Germanistik in Zielona Góra: Lehre, Forschung, internationale Kooperation / Paweł Zimniak, Mikhail Kotin, Tadeusz Zuchewicz // W: Die deutsche Sprache, Kultur und Literatur in polnisch-deutscher Interaktion : Beiträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten 17.-19. Juni 2011, Zielona Góra. Zielona Góra, Polska, 2011 .- Warszawa : Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Wydaw. Euro-Edukacja, 2011, s. 387--404 .- ISBN: 9788360729281
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20354] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Neue Lernsituationen im fremdsprachlichen (Deutsch-) Unterricht und veränderte Sprachgewohnheiten im Alltag - Chance oder Gefar fűr das Schreibenlernen? / Tadeusz Zuchewicz // W: Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach : Synchronie - Diachronie - Sprachkontrast - Glottodidaktik: Akten der Internationale Fachtagung anlässlich des 30jähringen Bestehens der Germanistik in Zielona Góra. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Frankfurt am Mein : Peter Lang, 2006, s. 411--417 .- ISBN: 3621534892
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18167] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Sprechend und schreibend interkulturell kommunizieren / Tadeusz Zuchewicz // W: Polska w zjednoczonej Europie : nauczanie języków obcych. Lublin, Polska, 1992 .- Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1993, s. 163--166 .- ISBN: 832270593X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17282] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Ddie Motivation der Bedeutung am Beispiel der von Tiernamen abgeleiteten Verben im Deutschen und Polnischen / Tadeusz Zuchewicz // W: Theorie und Praxis der deutsch-polnischen Konfrontation und Translation : [materiały z miedzynarodowej konferencji odbytej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w RZeszowie w dniach 3-5.06.1985 r. n.t. "Teoria i praktyka translacji i konfrontacji polsko-niemieckiej"]. Rzeszów, Polska, 1985 .- Rzeszów : WSP, 1989, s. 189--27
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17281] [data modyf: 09-09-2005 11:43]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Az govora b'lgarski. A ti?: b'lgarski ezik za nemskoezični studenti: B2 / Ludmila Ivanova, Stoan Burov / (Red.) Hiltraud Casper-Hehne, Annegret Middeke, Nikolina Burneva, Matthias Freise, Emilia Nemcová, Tadeusz Zuchewicz .- Plovdiv : Izdatelstvo "Letera", 2009, 159 s. .- ISBN: 9789545166358
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4699] [data modyf: 24-02-2010 12:09]
[2] Deutsch im interkulturellen Dialog: B2/ R.Kozmová, D.Drinková, V.Miklošíková, J.Demčišák / (Red.) Hiltraud Casper-Hehne, Annegret Middeke, Andrea Bogner, Nikolina Burneva, Matthias Freise, Emilia Nemcová, Tadeusz Zuchewicz .- Plovdiv : Lettera Verlag, 2009, 170 s. .- ISBN: 9789545166389
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4691] [data modyf: 22-02-2010 13:48]
[3] Deutsch lernen in Bulgarien: B2/ Nikolina Burneva, Rada Vassileva, Janka Koeva / (Red.) Hiltraud Casper-Hehne, Annegret Middeke, Andrea Bogner, Nikolina Burneva, Matthias Freise, Emilia Nemcová, Tadeusz Zuchewicz .- Plovdiv : Lettera Verlag, 2009, 159 s. .- ISBN: 9789545166464
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4694] [data modyf: 22-02-2010 13:54]
[4] Polski bez tajemnic: język polski dla studentów niemieckojęzycznych: B1/ Ewa Skorupa, Ewa Lipińska / (Red.) Hiltraud Casper-Hehne, Nikolina Burneva, Matthias Freise, Annegret Middeke, Emilia Nemcová, Tadeusz Zuchewicz .- Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, 151 s. .- ISBN: 9788323327844
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4692] [data modyf: 22-02-2010 13:46]
[5] Russkij azyk bez kul'turnyh granic dla nemeckoazyčnyh studentov: B1 / Matthias Freise, Elena Grimming, Sibille Rigler / (Red.) Hiltraud Casper-Hehne, Nikolina Burneva, Matthias Freise, Annegret Middeke, Emilia Nemcová, Tadeusz Zuchewicz .- Zielona Góra : [Sanmedia], 2009, 175 s. .- ISBN: 9788391817636
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4700] [data modyf: 24-02-2010 12:19]
[6] Slovenčina interkultúrne. Učebnica slovenčiny pre študentov hovoriacich po nemecky: B1/ Emília Nemcová, Viera Nemčoková / (Red.) Hiltraud Casper-Hehne, Nikolina Burneva, Matthias Freise, Annegret Middeke, Emilia Nemcová, Tadeusz Zuchewicz .- Plovdiv : Vydavateľstvo Lettera, 2009, 146 s. .- ISBN: 9789545166365
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4695] [data modyf: 24-02-2010 08:27]
[7] Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach / (Red.) Mikhail Kotin, Piotr Krycki, Marek Laskowski, Tadeusz Zuchewicz .- Frakfurt am Mein : Peter Lang, 2006, 417 s. .- ISBN: 3631534892
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4245] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Sinngebung zwischen Festlegung und Pluralität / (Red.) Augustyn Mańczyk, Paweł Zimniak, Tadeusz Zuchewicz, Robert Buczek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002, 273 s. .- ISBN: 8389321033
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3910] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski