System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Paweł Truszkiewicz
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Prawa i Administracji Paweł Truszkiewicz
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 13 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 0 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)

(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

0 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
0 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)

(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

0 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Die Grundlagen der Analyse von Verkaufsgesprächen / Paweł Truszkiewicz
// W: Texte und Medien in kontextuellem Verbund / Herausgeber Robert Buczek .- Zielona Góra : Wydaw. Stowarzyszenia Maximus Primus, 2012 - s. 78--94 .- ISBN: 9788363438005 .- http://www.maximusprimus.pl/publikacje/TuMikV.pdf [dostęp: 12-10-2012]
Kod:
MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14789] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Einführung in die Grundlagen der Dialoganalyse / Paweł Truszkiewicz
// W: Texte und Medien in kontextuellem Verbund / Herausgeber Robert Buczek .- Zielona Góra : Wydaw. Stowarzyszenia Maximus Primus, 2012 - s. 57--77 .- ISBN: 9788363438005 .- http://www.maximusprimus.pl/publikacje/TuMikV.pdf [dostęp: 12-10-2012]
Kod:
MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14788] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Grundlagen der Sprechakttheorie in den Verkaufsdialogen / Paweł Truszkiewicz
// W: Aktionsfeld Sprache: Methoden - Wege - Medien / Hrsg. Paweł Truszkiewicz .- Zielona Góra : Wydawnictwo Maximus Primus, 2012 - s. 35--48 .- ISBN: 9788363438012 .- http://www.maximusprimus.pl/publikacje/Aktionsfeld.Sprache.pdf [dostęp: 21-12-2012]
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14979] [data modyf: 21-12-2012 16:11]
[4] Illokutionär-pragmatische Analyse eines Verkaufsgesprächs aus Ostdeutschland / Paweł Truszkiewicz
// W: Deutsch als Werkzeug, Medium und Objekt: Kompetenz - Gebrauch - Form / Hrsg. Marek Biszczanik .- Zielona Góra : Wydawnictwo Excalibur, 2012 - s. 80--92 .- ISBN: 9788363403003 .- MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14970] [data modyf: 17-12-2012 16:23]
[5] Illokutionär-pragmatische und syntaktische Analyse eines Verkaufsgesprächs / Paweł Truszkiewicz
// W: Aktionsfeld Sprache: Methoden - Wege - Medien / Hrsg. Paweł Truszkiewicz .- Zielona Góra : Wydawnictwo Maximus Primus, 2012 - s. 49--82 .- ISBN: 9788363438012 .- http://www.maximusprimus.pl/publikacje/Aktionsfeld.Sprache.pdf [dostęp: 21-12-2012]
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14980] [data modyf: 21-12-2012 16:13]
[6] Struktur und Semantik der Verkaufsdialoge / Paweł Truszkiewicz
// W: Deutsch als Werkzeug, Medium und Objekt: Kompetenz - Gebrauch - Form / Hrsg. Marek Biszczanik .- Zielona Góra : Wydawnictwo Excalibur, 2012 - s. 70--79 .- ISBN: 9788363403003 .- MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14969] [data modyf: 17-12-2012 16:19]
[7] Fragen und Rhetorik als spezifische Rersuasionsmittel in einem Verkaufsgespräch / Paweł Truszkiewicz
// W: Kommunikation für Europa II : Sprache und Identität / Jürgen Schiewe, Ryszard Lipczuk, Krzysztof Nerlicki, Werner Westphal (Hrsg.) .- Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011 - s. 169--176 .- ISBN: 9783631580141
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12365] [data modyf: 05-11-2010 11:54]
[8] Die kognitiven Voraussetzungen der pragmatisch - semantischen Untersuchung der Textsorte Verkaufsgespräch / Paweł Truszkiewicz
// W: Terra grammatica. Ideen - Methoden - Modelle : Festschrift für Józef Darski zum 65. Geburtstag / Herausgegeben von Beata Mikołajczyk und Michail Kotin .- Frankfurt am Main : Peter Lang, 2008 - (Posener Beiträge zur Germanistik ; Band 18) - s. 459--462 .- ISBN: 9783631575253
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9719] [data modyf: 06-02-2008 13:48]
[9] Metapher als Sprachmittel bei Verkaufsgesprächen in der gegenwärtigen Gesellschaft / Paweł Truszkiewicz
// W: Wschód - Zachód : dialog kultur / pod red. Doroty Werbińskiej, Barbary Widawskiej . Tom II .- Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, 2007 - s. 146--150 .- ISBN: 9788374671279
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9849] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Didaktisierung zu Karl Dedecius: Kulturvermittlung oder die Brücken der Sprache / Paweł Truszkiewicz
// W: Sprachkontakte und Literaturvermittlung : Prof. Dr. Eugeniusz Klin zum 70. Geburtstag .- Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001 - (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski) - s. 83--89 .- ISBN: 8372680566
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3850] [data modyf: 06-02-2008 14:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zur Begriffsbestimmung der Werbesprache / Paweł Truszkiewicz // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka .- 2000, nr 15, s. 217--222
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5458] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Zur Textsorte Verkaufsgesprach. Aspekte der "Űberzeugungsstrategie" / Paweł Truszkiewicz // W: Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach : Synchronie - Diachronie - Sprachkontrast - Glottodidaktik: Akten der Internationale Fachtagung anlässlich des 30jähringen Bestehens der Germanistik in Zielona Góra. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Frankfurt am Mein : Peter Lang, 2006, s. 327--334 .- ISBN: 3621534892
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18166] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Aktionsfeld Sprache: Methoden - Wege - Medien / (Red.) Paweł Truszkiewicz .- Zielona Góra : Wydawnictwo Maximus Primus, 2012 .- ISBN: 9788363438012 .- http://www.maximusprimus.pl/publikacje/Aktionsfeld.Sprache.pdf [dostęp: 21-12-2012]
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5047] [data modyf: 21-12-2012 16:28]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski