System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Bogumiła Husak (dawniej: Husak-Pikuła)
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 29 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 54 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ: 25 (25)    WZ-ROZ: 20 (5)    CZASOP: 9 (9)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

9 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
51,5 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ: 25 (25)    WZ-ROZ: 17,5 (4,38)    CZASOP: 9 (9)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

8,58 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Kochamy amigurumi. Wir lieben Amigurumi. My lubim Amigurumi. We love Amigurumi : Pojęcia i zwroty szydełkowe w języku polskim, niemieckim, rosyjskim i angielskim / Bogumiła Husak .- Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, 2017 .- 125 s. .- ISBN: 9788394656911
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13950] [data modyf: 02-10-2017 10:06]
[2] Zawsze młodzi... Stowarzyszenie "Pokolenia Lubuszan" w latach 1993-2013 / Bogumiła Burda, Bogumiła Husak .- Zielona Góra : Drukarnia - Wydawnictwo "Druk-Ar", 2013 .- 146 s. .- ISBN: 9788360087732
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11560] [data modyf: 28-07-2015 09:01]
[3] Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grünberg: abriss einer monographie 1994-2009 = Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze: zarys monografii 1994-2009 / Bogumiła Husak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 .- 143 s. .- ISBN: 9788374813037
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9386] [data modyf: 03-02-2010 12:09]
[4] Aktuelle Probleme der Pädagogik in Polen/ herausgegeben von J.F. Materne ; [übersetzung aus dem Polnischen] / Bogumiła Husak, Barbara Komenda .- Pulheim : Materne Verlag, 1997 .- 229 s. .- ISBN: 3980500608
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9433] [data modyf: 24-02-2010 09:31]
[5] Zur Fragen der heutigen Theorie und Methodologie der wissenschaftlichen Erkenntnis/ herausgegeben von Jan Such, Irena Czerwonogóra, Bogumiła Husak, Janusz Wiśniewski; aus dem Polnischen / Bogumiła Husak .- Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1992 .- 174 s. .- ISBN: 8323204691
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9435] [data modyf: 24-02-2010 10:08]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Pastorzy i nauczyciele szkół łacińskich w XVI-XVII wieku i ich działalność na pograniczu śląsko-wielkopolskim i na ziemi wschowskiej / Bogumiła Burda, Bogumiła Husak
// W: Życie duchowe na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim / pod red. Marty Małkus i Kamili Szymańskiej .- Wschowa - Leszno : Stowarzyszenie Czas A.R.T., Muzeum Okręgowe w Lesznie, 2017 - s. 527--541 .- ISBN: 9788363363369
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19910] [data modyf: 07-03-2018 12:07]
[2] Deutsches Museum Nordschleswig (Sonderburg) oraz Deutsches Schulmuseum Nordschleswig (Apenrade) i ich rola edukacyjna dla mniejszości niemieckiej w Północnym Szlezwiku (Dania) / Bogumiła Husak
// W: Człowiek i praca / red. nauk. Grażyna Pańko i Katarzyna Ruhland .- Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2016 - s. 135--148 .- ISBN: 9788394763428
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19712] [data modyf: 11-01-2018 09:18]
[3] Centrum Oświatowo-Rekreacyjne Jugendhof Knivsberg i jego rola w krzewieniu kultury niemieckiej w Szlezwiku Północnym / Bogumiła Husak
// W: Kultura 2011 / pod red. nauk. Grażyny Pańko, Małgorzaty Skotnickiej-Palki, Barbary Techmańskiej .- Wrocław : Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wr., 2014 - (Edukacja - Kultura - Społeczeństwo ; t. 2) - s. 69--84 .- ISBN: 9788393481484
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15934] [data modyf: 20-03-2014 11:25]
[4] Sigrun Schleipfer alias Sigrun Freifrau von Schlichting i jej działalność w Niemczech i w Polsce / Bogumiła Husak
// W: Społeczeństwo 2011 / pod red. nauk. Grażyny Pańko, Małgorzaty Skotnickiej-Palki, Barbary Techmańskiej . tom 3 .- Wrocław : Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wr., 2014 - (Edukacja - Kultura - Społeczeństwo) - s. 273--289 .- ISBN: 9788393481491
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15935] [data modyf: 21-03-2014 08:25]
[5] Ludzie, których nie wolno zapomnieć - Franz Scholz / Bogumiła Husak
// W: Nasz Zgorzelec : Artykuły, szkice, eseje / red. Kazimierz Prosyniak .- Zgorzelec : Muzeum Łużyckie, 2012 - s. 66--73 .- ISBN: 97883616980908
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15369] [data modyf: 07-06-2013 08:31]
[6] Franz Scholz wspomina. Goerlitz-Zgorzelice-Zgorzelec 1945-1946 / tłum. / Bogumiła Husak
// W: Na nowym wśród obcych : Wystawa w dniach 25.05.2011-31.03.2012 .- Zgorzelec : Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu, 2011 - s. 32--33 .- ISBN: 9788361698067
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15370] [data modyf: 07-06-2013 08:40]
[7] Sigrun Freifrau von Schlichting, właścicielka pałacu Czerwony Róg w Jędrzychowicach (gmina Szlichtyngowa), jako przykład kontrowersyjnej elity rodowej / Bogumiła Husak
// W: Elity województwa lubuskiego : mity i prawdy / praca zbiorowa pod red. Bogumiły Burdy .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 53--61 .- ISBN: 9788374813785
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12572] [data modyf: 20-01-2011 08:25]
[8] Szlichtyngowa na łamach tak zwanej Heimatzeitung "Das Fraustädter Ländchen" / Bogumiła Husak
// W: "Duża i mała ojczyzna" w świadomości historycznej, źródłach i edukacji / pod red. Bogumiły Burdy i Małgorzaty Szymczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 85--98 .- ISBN: 9788374813662
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12482] [data modyf: 21-12-2010 10:28]
[9] Absolventen niederschlesischer Oberschulen im 16.-18. Jahrhundert und ihre Lebenskarrieren / Bogumiła Burda, Bogumiła Husak
// W: Texte in Kontexten / Hrsg. Robert Buczek, Carsten Gansel, Paweł Zimniak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski ; 3) - s. 223--232 .- ISBN: 8389712296
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6903] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Deutsche konservative Denker gegen Bismarks Politik und seinen Kulturkampf / Bogumiła Husak, Zygmunt Kowalczuk
// W: Texte in Kontexten / Hrsg. Robert Buczek, Carsten Gansel, Paweł Zimniak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski ; 3) - s. 249--259 .- ISBN: 8389712296
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6905] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Konserwatyści niemieccy wobec polityki Bismarcka i kulturkampfu / Bogumiła Husak, Zygmunt Kowalczuk
// W: W kręgu historii, prawa i nauki o polityce : księga dedykowana pamięci Profesora Alberta Pawłowskiego; praca zbiorowa / pod red. Wiesława Hładkiewicza .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 61--70 .- ISBN: 8388327801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6812] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Martin Luthers, Philipp Melanchthons und Valentin Trozendorfs Einfluss af unterrichtsmethoden in den ausgewählten niederschlesischen Städten im 16. Jahrhundert / Bogumiła Burda, Bogumiła Husak
// W: Sprachkontakte und Literaturvermittlung : Prof. Dr. Eugeniusz Klin zum 70. Geburtstag .- Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001 - (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski) - s. 93--100 .- ISBN: 8372680566
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3851] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Deklaracje bońsko-kopenhaskie jako wzór regulacji prawnych wobec mniejszości narodowych we współczesnej Europie / Bogumiła Husak // Studia Zachodnie .- 2015, 17, s. 276--288, ISSN: 1428-0663, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20278] [data modyf: 24-01-2018 07:52]
[2] Menschen, die man nicht vergessen darf - Franz Scholz=Ludzie, których nie wolno zapomnieć - Franz Scholz / Bogumiła Husak // Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne .- 2005, nr 1, s. 6--15, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10184] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Wspomnienia z Görlitz 1945/1946 / Franz Scholz ; przełożyła / Bogumiła Husak // Autograf: literatura, sztuka, krytyka, życie społeczne, Gdańsk, Słupsk .- 2005, nr 2-3, s. 31--34
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14485] [data modyf: 10-06-2010 08:26]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Die Darstellung der Geschichte Deutschlands nach 1989 in polnischen Lehrbüchern für Geschichte / Bogumiła Burda, Bogumiła Husak // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka .- 1998, nr 14, s. 31--36
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5459] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Das Verbfeld "Űbergang einer Tageszeit in der andere" im Deutschen und im Polnischen / Bogumiła Husak // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka(nr 10) .- 1997, s. 55--63
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7613] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Poetik und Stilistik in der Polonistik: Zielona Góra/Polen / Bogumiła Husak, Augustyn Mańczyk // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka .- 1997, nr 13, s. 125--127
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5477] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Zur theorie und Praxis des unilatelaren Vergleichsverfahrens bei konfrontativen Untersuchungen / Bogumiła Husak // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka(nr 10) .- 1997, s. 39--53
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7612] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Probleme der Konfrontation einstelliger deutscher Verben und ihrer polnischen Entsprechungen (semantische Verbanalyse) / Bogumiła Husak // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka .- 1992, nr 6, s. 33--42
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8554] [data modyf: 23-02-2010 08:30]
[6] Ermittlung von Äguivalenten durch semantische Bedeutungsanalyse / Bogumiła Husak // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka .- 1990, nr 5, s. 31--50
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8552] [data modyf: 23-02-2010 08:24]
[7] Quasi-identische Verbbedeutungen im Deutschen und im Polnischen (dargestellt am Beispiel der deutschen AS-Inchoativa und ihrer polnischen Entsprechungen) / Bogumiła Husak // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka .- 1990, nr 7, s. 73--84
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8553] [data modyf: 23-02-2010 08:28]
[8] Einteiliege Tätigkeitsaussagen des Deutschen un ihre Mehrliedrigen Entsprechungen im Polnischen / Bogumiła Husak // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka(nr 4) .- 1988, s. 61--76
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7691] [data modyf: 15-02-2007 09:14]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Zur Fragen der heutigen Theorie und Methodologie der wissenschaftlichen Erkenntnis / (Red.) Jan Such, Irena Czerwonogóra, Bogumiła Husak, Janusz Wiśniewski .- Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1992, 174 s. .- ISBN: 8323204691
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4697] [data modyf: 24-02-2010 10:12]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski