System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Nel Bielniak
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 86 pozycji bibliograficznych
28 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 233,59 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 90,59 (9,06)    CZASOP: 113 (8,69)    RED: 30 (10)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

8,34 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
214,84 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 90,59 (9,06)    CZASOP: 113 (8,69)    RED: 11,25 (3,75)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

7,67 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Historia a jednostka w twórczości Siergieja Siergiejewa - Censkiego / Nel Bielniak .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007 .- 169 s. .- ISBN: 9788374810692
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7950] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Kobiecy świat we "Wspomnieniach" Nadieżdy Teffi / Nel Bielniak
// W: Twórczość rosyjskiej zagranicy - satyra i memuarystyka / red. Tatiana Marczenko, Iwona Anna NDiaye, Dymitrij Nikolajew .- Olsztyn : Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie, 2018 - (Luminarze Rosyjskiej Emigracji) - s. 119--127 .- ISBN: 9788394574482
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20476] [data modyf: 29-05-2019 11:54]
[2] Piękno i brzydota w opowiadaniach Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak
// W: Estetyczne modele literatury rosyjskiej / pod red. Agnieszki Baczewskiej-Murdzek, Weroniki Biegluk-Leś, Ewy Pańkowskiej .- Białystok : Wydawnictwo Prymat; Uniwersytet w Białymstoku, 2018 - s. 85--100 .- ISBN: 9788376572437
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20548] [data modyf: 12-06-2019 09:38]
[3] Wątki tanatyczne w późnej twórczości Iwana Bunina (na przykładzie niedokończonego opowiadania "Śmierć w Jałcie") / Nel Bielniak
// W: Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1 / red. Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwesytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 31--39 .- ISBN: 9788378423348
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20614] [data modyf: 29-05-2019 12:56]
[4] "Damy s kameliâmi" i ih škala cennostej skvoz' prizmu russkoj novellistiki konca XIX načala XX veka / Nel Bielniak
// W: Revitalizace hodnot: umění a literatura III / ed. Josef Dohnal .- Brno : Ústav slavistiky FF MU, 2017 - s. 23--35 .- ISBN: 9788026313052
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19235] [data modyf: 31-05-2019 11:53]
[5] Motyw domu i bezdomności w "Dziennikach" Iwana Bunina / Nel Bielniak
// W: Topos domu w literaturach wschodniosłowiańskich / red. nauk. Joanna Dziedzic, Anna Alsztyniuk, Anna Sakowicz .- Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2017 - s. 9--22 .- ISBN: 9788374315340
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19947] [data modyf: 03-06-2019 11:24]
[6] Świat dzieciństwa w opowiadaniach Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak
// W: Studia wschodniosłowiańskie. Literatura i język 2 / pod red. nauk. Małgorzaty Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszki Łazar i Aleksandry Urban-Podolan .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 9--20 .- ISBN: 9788378422273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19029] [data modyf: 23-05-2017 08:55]
[7] Bałakława z bliska i z daleka, czyli słów kilka o twórczości Aleksandra Kuprina okresu emigracji / Nel Bielniak
// W: Słowianie na emigracji. Literatura - kultura - język / red. nauk. Bronisław Kodzis, Maria Giej .- Opole - Racibórz : Uniwersytet Opolski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2015 - s. 175--185 .- ISBN: 9788360730867
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17730] [data modyf: 06-04-2016 09:17]
[8] Rosyjska literatura radziecka dla dzieci / Nel Bielniak
// W: Encyklopedia dzieciństwa / red. nauk. Danuta Waloszek .- Zielona Góra : Fundacja Edukacja - Demokracja - Rozwój, 2015 - s. - .- ISBN: - http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Main_Page .- [on-line]
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17530] [data modyf: 21-01-2016 12:51]
[9] Večnye cennosti v tvorčestve Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak
// W: Revitalizace hodnot: umění a literatura II / ed. Josef Dohnal .- Brno : Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015 - s. 397--406 .- ISBN: 9788026309093
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16860] [data modyf: 06-08-2015 12:02]
[10] Zachodnioeuropejskie impresje w cyklu szkiców Aleksandra Kuprina "Lazurowe wybrzeża" / Nel Bielniak
// W: "Obcy świat" w dyskursie europejskim* / red. nauk. Nel Bielniak, Dorota Kulczycka . tom 4 .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego.) - s. 105--120 .- ISBN: 9788378421771
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17036] [data modyf: 16-07-2015 09:38]
[11] Budni i prazdniki geroev Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak
// W: Poetik des Alltags. Russische Literatur im 18.-21. Jahrhundert = Poetika byta. Russkaâ literatura XVIII - XXI vv. / Hrsg. Aleksander Graf .- München : Herbert Utz Verlag, 2014 - s. 119--128 .- ISBN: 9783831643868
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16296] [data modyf: 06-08-2015 12:40]
[12] Motywy tanatologiczne w opowiadaniach Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak
// W: Studia wschodniosłowiańskie: literatura i język* / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan .- Zielona Góra : Wydawnictwo Morpho, 2014 - s. 49--61 .- ISBN: 9788362352241
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16586] [data modyf: 06-08-2015 12:50]
[13] Kuprinowskie bohaterki na tle przemian społecznych przełomu XIX i XX wieku / Nel Bielniak
// W: Epoka a literatura i język w Słowiańszczyźnie Wschodniej* / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Polina Stasińska, Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 111--121 .- ISBN: 9788378420705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15347] [data modyf: 25-11-2014 13:09]
[14] Refleksje nad związkiem człowieka z naturą w twórczości Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak
// W: Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim / pod red. Doroty Paśko-Koneczniak .- Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012 - s. 83--92 .- ISBN: 9788323128052
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14659] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Dialog realizma i modernizma v proze Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak
// W: Russkaa literatura XVIII-XXI vv. = Literatura rosyjska XVIII-XXI w. : v dialoge s literaturnym i kul'turnym naslediem=W dialogu ze spuścizną literacka i kulturową .- Łódź : Primum Verbum, 2010 - s. 262-271 .- ISBN: 9788362157211
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12596] [data modyf: 27-01-2011 12:22]
[16] Instytucja małżeństwa w opowiadaniach Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak
// W: Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu* / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Małgorzata Łuczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 257--263 .- ISBN: 9788374813822
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12917] [data modyf: 07-06-2011 09:50]
[17] Antysemityzm przez pryzmat powieści Ilji Erenburga "Niezwykłe przygody Julia Jurenity i jego uczniów" / Nel Bielniak
// W: Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku : poszukiwania, eksperymenty, re - wizje / pod red. Lucyny Kapały i Liliany Kality .- Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2008 - s. 213--225 .- ISBN: 9788373264793
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10237] [data modyf: 18-06-2008 12:23]
[18] Motywy żydowskie w twórczości Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak
// W: Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi** / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Polina Stasińska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 47--57 .- ISBN: 8374812344
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11102] [data modyf: 27-05-2009 17:16]
[19] Rosja popaździernikowa w powieści Ilji Erenburga "Niezwykłe przygody Julia Jurenity i jego uczniów" / Nel Bielniak
// W: Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku** / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Bazyli Tichoniuk .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007 - s. 83--93 .- ISBN: 9788374810999
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9094] [data modyf: 28-01-2008 15:37]
[20] Wielki Inkwizytor odarty z legendy (Ilja Erenburg "Niezwykłe przygody Julia Jurenity i jego uczniów ") / Nel Bielniak
// W: Świat Słowian w języku i kulturze** : Literaturoznawstwo / pod red. nauk. Ewy Komorowskiej i Żanety Kozickiej - Borysowskiej . T. 7 .- Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2006 - s. 16--20 .- ISBN: 9788360903162
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9434] [data modyf: 29-01-2008 11:19]
[21] Stereotypy etniczne w powieści Ilji Erenburga "Niezwykłe przygody Julia Jurenity i jego uczniów" / Nel Bielniak
// W: Świat Słowian w języku i kulturze : Literaturoznawstwo / pod red. nauk. Ewy Komorowskiej i Żanety Kozickiej - Borysowskiej . T. 6 .- Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2005 - s. 14--18 .- ISBN: 8360065020
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9431] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Modernistiskie trevogi načała XX veka v rannem tvorčestve Sergea Sergeeva-Cenckogo / Nel Bielniak
// W: Problemy współczesnej komparystyki. T. 2 / pod red. Haliny Chałacińskiej-Wiertelak i Wołodymyra Wasyłenki .- Poznań : Wydaw. UAM, 2004 - s. 129--135 .- ISBN: 8323214476
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7869] [data modyf: 28-03-2008 07:41]
[23] Rosja Radziecka w mikropowieściach Siergieja Siergiejewa-Censkiego "Okrucieństwo" i "Cud" / Nel Bielniak
// W: Ze studiów nad językami i literaturami wschodniosłowiańskimi / red. nau. Bzyli Tichoniuk, Włodzimierz Wilczyński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 205--210 .- ISBN: 8389712601
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7571] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Pejzaż literacki S.N. Siergiejewa-Censkiego / Nel Bielniak
// W: Dialog w literaturach i językach słowiańskich. T. : Literaturoznawstwo / pod red. Wandy Laszczak i Aleksandry Wieczorek .- Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2003 - (Studia i Szkice Slawistyczne ; T. 4) - s. 85--91
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6331] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Reminiscencje koncepcji filozoficznych przełomu wieków we wczesnej twórczosci Siergieja N. Siergiejewa-Censkiego / Nel Bielniak
// W: Literatury i języki wschodniosłowiańskie : z perspektywy końca XX wieku / red. nauk. Bazyli Tichoniuk, Andrzej Ksenicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2003 - s. 63-71 .- ISBN: 8389321343
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6332] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Istorija i ličnost' v rannem tvorčestve S.N. Sergeeva Censkogo / Nel Bielniak
// W: Istorija i sovremennost' v russkoj literature. [T.] 2 .- Rzeszów : Wydaw. WSP, 2001 - s. 65--73 .- ISBN: 8372620342
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4246] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Nostalgia" i inne opowiadania Nadieżdy Teffi, czyli Rosjanie w Paryżu lat 20. XX wieku / Nel Bielniak // Studia Rossica Posnaniensia .- 2019, vol. XLIV, nr 1, s. 25--34, ISSN: 0081-6884, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Russian Paris, Teffi, emigration, national identity, nostalgia
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.14746/strp.2019.44.1.3
[AWCZ-24099] [data modyf: 24-05-2019 14:28]
[2] Motyw śmierci w intymistyce Iwana Bunina / Nel Bielniak // Slavica Wratislaviensia .- 2018, 167, s. 363--374, ISSN: 0137-1150, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Bunin, death, diaries, illness, letters, old age
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.19195/0137-1150.167.31
[AWCZ-23534] [data modyf: 17-01-2019 11:08]
[3] "Płótno, piołun, sandały...". Maksymilian Wołoszyn we wspomnieniach / Nel Bielniak // Acta Polono-Ruthenica .- 2018, XXIII/1, s. 7--19, ISSN: 1427-549X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Maximilian Voloshin, appearance, civil war, clothing, personality, relationships with mother, revolution
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-23037] [data modyf: 03-09-2018 09:10]
[4] Polski epizod Aleksandra Wertyńskiego / Nel Bielniak // Acta Polono-Ruthenica .- 2018, XXIII/3, s. 7--18, ISSN: 1427-549X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Alexander Vertinsky, Poland, a singer, the first wave of emigration, the interwar period
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-23561] [data modyf: 22-01-2019 09:02]
[5] Iwan Bunin a kultura ludowa / Nel Bielniak // Przegląd Środkowo-Wschodni .- 2017, nr 2, s. 151--164, ISSN: 2543-618X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: egodocuments, egodokumanty, folk culture, kultura duchowa, kultura ludowa, kultura materialna, material culture, prose, proza, spiritual culture
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21555] [data modyf: 07-07-2017 09:40]
[6] Nadieżdy Teffi związki z Polską / Nel Bielniak // Acta Polono-Ruthenica .- 2017, XXII, 2, s. 7--16, ISSN: 1427-549X, : bibliogr.
Słowa kluczowe: Nadezhda Teffi, Polish-Russian literary contacts, Russian literature in immigration, family
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-22482] [data modyf: 12-03-2018 10:23]
[7] Poleskie reminiscencje w literaturze polskiej i rosyjskiej / Nel Bielniak // Acta Albaruthenica .- 2017, t. 17, s. 11--22, ISSN: 1898-8091, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21384] [data modyf: 22-05-2017 09:58]
[8] Trudna sztuka dorastania bohaterów Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak // Acta Polono-Ruthenica .- 2017, XXII, 1, s. 7--21, ISSN: 1427-549X, : bibliogr.
Słowa kluczowe: adolescence, education system, nymphet, psychophysical changes, value system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-22483] [data modyf: 12-03-2018 10:39]
[9] Między rajem a piekłem. Obraz dzieciństwa w twórczości Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak // Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze .- 2016, 26, s. 131--142, ISSN: 0208-5038, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: angel, child, family, home, upbringing
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21690] [data modyf: 21-09-2017 10:20]
[10] Oblicza starości w opowiadaniach Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich .- 2016, nr 12, s. 151--162, ISSN: 0137-1150, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.19195/0137-1150.163.13
[AWCZ-21368] [data modyf: 16-05-2017 09:16]
[11] Žurnalistskoe delo v izobraženii Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak // Russkaâ Literatura i Žurnalistika v Dviženii Vremeni .- 2016, 2015, s. 89--103, ISSN: 2410-9312,
Słowa kluczowe: A. Kuprin, autobiographism, capital city, journalist and journalism, province
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19881] [data modyf: 03-03-2016 09:03]
[12] Cykl poleski Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak // Acta Neophilologica .- 2015, XVII, 2, s. 81--91, ISSN: 1509-1619,
Słowa kluczowe: Volhynian Polesye, educated person, ethnography, hunting, nature
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20159] [data modyf: 17-06-2016 09:03]
[13] Francja Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak // Polilog. Studia Neofilologiczne .- 2015, nr 5, s. 59--70, ISSN: 2083-5485,
Słowa kluczowe: France, emigration, nostalgia, sensory perception
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19721] [data modyf: 18-01-2016 14:14]
[14] O cygańskiej duszy, czyli artyści w opowiadaniach Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak // Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze .- 2015, 25, s. 51--63, ISSN: 0208-5038, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: artist, audience, fame, lifestyle, work of art
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20104] [data modyf: 30-05-2016 09:54]
[15] Rosyjska wielokulturowość w opowiadaniach Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak // Acta Neophilologica .- 2014, XVI, 1, s. 141--151, ISSN: 1509-1619, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: ethnocentrism, multiculturalism, national identity, tradition cultivation, xenophobia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18787] [data modyf: 29-07-2015 10:35]
[16] Śmierć i choroba w opowiadaniach Aleksandra Kuprina (w świetle refleksji społeczno-psychologiczno-kulturowych) / Nel Bielniak // Studia Wschodniosłowiańskie .- 2014, tom 14, s. 15--28, ISSN: 1642-557X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: choroba, normy kulturowe, obrzędy pogrzebowe, śmierć, żałoba
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-18612] [data modyf: 31-07-2015 11:04]
[17] Życie na pograniczu w zwierciadle opowiadań Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak // Acta Neophilologica .- 2014, XVI, 2, s. 113--124, ISSN: 1509-1619, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: cultural diffusion, cultural syncretism, heterogeneity, settlement zone, south-west borderland of the Russian Empire
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19054] [data modyf: 29-07-2015 11:33]
[18] Reminiscencje literackie w twórczości Siergieja Siergiejewa-Censkiego / Nel Bielniak // Przegląd Rusycystyczny .- 2003, nr 3, s. 32--57, ISSN: 0137-298X,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9394] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Metafizyka życia i śmierci w opowiadaniach Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak // W: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze .- 2014, 24, s. 77--90, ISSN: 0208-5038, : summ.
Słowa kluczowe: death, impermance, life,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-10174] [data modyf: 03-08-2015 09:49]
[2] Różnorodność sensualnego doświadczania świata na przykładzie opowiadań Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia - (Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 11: Zmysły) .- 2014, CLVIII, s. 125--136, ISSN: 0137-1150,
Słowa kluczowe: emotional states, evanscence, illusions, memory, senses,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-10063] [data modyf: 03-08-2015 09:48]
[3] Provincial'naă žizn' rubeža XIX i XX vekov skvoz' prizmu tvorčestva Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak // W: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze .- 2013, 23, s. 38--47, ISSN: 0208-5038,
Słowa kluczowe: miasto, morality, moralność, morals, obyczajowość, province, prowincja, town, village, wieś,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-9933] [data modyf: 22-07-2015 10:04]
[4] Motywy oniryczne w opowiadaniach Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia(T. CLV) .- 2012, Nr 3436, s. 156--163, ISSN: 0137-1150, : summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9512] [data modyf: 29-01-2013 12:33]
[5] Formirovanie ženskoj identičnosti v belletristike Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak // W: Gender and Media .- 2011, 2010, s. 26-35
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9217] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Kobiece ciało przez pryzmat twórczości Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia(T. 153) .- 2011, Nr 3277, s. 279--288, ISSN: 0137-1150, : summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-8938] [data modyf: 28-05-2011 12:45]
[7] Ženskie obrazy v proze Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak // W: Žmogus Kalbos Erdveje .- 2010, 6, s. 32-38 .- http://www.khf.vu.lt/images/stories/fakultetas/struktura/katedros/uzsienio/leidiniai/zmogus_erdveje_2010.pdf [dostęp: 28-10-2011]
Kod:
CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9104] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Kapryśna wola Fortuny a świat bohaterów Aleksandra Kuprina / Nel Bielniak // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia(T. 149) .- 2009, Nr 3114, s. 99--105, ISSN: 0137-1150, : summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8500] [data modyf: 04-12-2009 10:15]
[9] Refleksje nad kondycją ludzką we wczesnej prozie Siergieja Siergiejewa Censkiego / Nel Bielniak // W: Acta Universitatis Wratislaviensis - (Slavica Wratislaviensia ; Nr 78) .- 2004, T. 2665, s. 121--128
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7086] [data modyf: 21-09-2005 09:03]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Žurnalistskaâ professiâ i vozmožnosti dialoga v predstavleniâh A. Kuprina / Nel Bielniak // W: Žurnalistika v 2014 godu: Smi kak faktor obščestvennogo dialoga : Materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Moskva, Rosja, 2015 .- Moskva : Fakul'tet žurnalistiki MGU imeni M.V. Lomonosova, 2015, s. 352--353 .- ISBN: 9785911770853
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22058] [data modyf: 14-01-2016 09:39]
[2] Nostal'gičeskij obraz Rosii v proizvedeniâh Aleksandra Kuprina emigrantskogo perioda / Nel Bielniak // W: Cultural Memory. Conference Proceedings. Skopje, Republika Macedonii, 2013 .- Skopje : Knigoizdatelstvo MI-AN, 2014 .- Vol. 1, s. 155--164 .- ISBN: 9789989191299
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21579] [data modyf: 05-08-2015 09:42]
[3] Satiričeskie rasskazy N.A. Teffi i A.T. Averčenko v vospriatii pol'skih studentov-filologov / Nel Bielniak // W: Azyk, kul'tura, mentalitet: problemy izučenia v innostrannoj auditorii : materialy VII Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Sankt-Peterburg, Rosja, 2008 .- Sankt-Peterburg : [brak wydawcy], 2008, s. 144-146
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19264] [data modyf: 14-12-2009 12:31]
[4] Optymistyczna wizja świata w opowiadaniach Siergieja Siergiejewa Censkiego z początku XX wieku / Nel Bielniak // W: Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku : [materiały konferencyjne]. Gdańsk, Polska, 2003 .- Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, s. 183--190 .- ISBN: 8373268
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17437] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Rzeczywistość radziecka w opowiadaniach Siergieja Siergiejewa-Censkiego z drugiej połowy lat 1920-ych / Nel Bielniak // W: Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język : [materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej]. Szklarska Poręba, Polska, 2003 .- Kraków : Poligrafix Sc, 2004, s. 17--24 .- ISBN: 8391709222
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16669] [data modyf: 25-10-2004 13:47]
[6] Świat dzieciństwa w twórczości Siergieja Siergiejewa-Censkiego / Nel Bielniak // W: Świat Słowian w języku i kulturze : [materiały Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej Młodych Naukowców]. Pobierowo, Polska, 2004 .- Szczecin : PPH ZAPOL, 2004 .- V: Literaturoznawstwo, s. 43--48 .- ISBN: 8360140502
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17674] [data modyf: 10-03-2006 13:13]
[7] Zmienność losów bahaterów Siergieja Siergiejewa -Censkiego / Nel Bielniak // W: Konteksty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku : [Międzynarodowe Sympozjum Slawistyczne]. Zielona Góra, Polska, 1999 .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000, s. 33--40
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13580] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Kobiety-pisarki, kobiety-bohaterki : Scripta Humana: Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego / (Red.) Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, Tom 11, 171 s. .- ISSN: 2657--5906 .- ISBN: 9788378423584
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5840] [data modyf: 11-09-2019 10:55]
[2] Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1 / (Red.) Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 316 s. .- ISBN: 9788378423348
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5779] [data modyf: 29-05-2019 13:32]
[3] Studia wschodniosłowiańskie. Literatura i język 2 / (Red.) Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 .- ISBN: 9788378422723
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5576] [data modyf: 22-05-2017 10:56]
[4] "Obcy świat" w dyskursie europejskim* / (Red.) Nel Bielniak, Dorota Kulczycka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 207 s. .- ISBN: 9788378421771
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5336] [data modyf: 17-07-2015 09:19]
[5] Studia wschodniosłowiańskie: literatura i język / (Red.) Andrzej Ksenicz, Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan .- Zielona Góra : Wydawnictwo Morpho, 2014, 393 s. .- ISBN: 9788362352241
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5287] [data modyf: 02-09-2015 16:29]
[6] Epoka a literatura i język w Słowiańszczyźnie Wschodniej / (Red.) Andrzej Ksenicz, Polina Stasińska, Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 449 s. .- ISBN: 9788378420705
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5103] [data modyf: 02-09-2015 16:17]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Symbolika "Ognistego anioła". Z badań nad powieścią Walerego Briusowa / / Radosław Gajda .- Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego , 2015 (Rec.) Nel Bielniak // Acta Neophilologica .- 2016, XVIII, 1, s. 171--175
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Russkaa povest' serebranogo veka. (Problemy poetiki sužeta i žanra). Monografia / / Tamarčenko N.D. .- Moskva (Rec.) Nel Bielniak // Slavia Orientalis .- 2009, LVIII, 3, s. 374-378
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Russkaa kul'tura / .- Moskva : Enciklopedia , 2007 (Rec.) Nel Bielniak // Slavia Orientalis .- 2008, LVII, 1, s. 169-172
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Sovremennaa russkaa literatura / / Černak M.A. .- Sankt-Peterburg, Moskva : Saga, Forum , 2004 (Rec.) Nel Bielniak // Slavia Orientalis .- 2006, 55, 1, s. 132-136
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Ekzistencialnaa tradicia v russkoj literature XX veka. Dialogi na granicach stoletij. / / Zamanskaa W.W. .- Moskva , 2002 (Rec.) Nel Bielniak // Przegląd Rusycystyczny .- 2005, nr 2, s. 135--138
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Niemarksistowska filozofia rosyjska: antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej płowy XX wieku. Cz. 2 / .- Łódź , 2002 (Rec.) Nel Bielniak // Slavia Orientalis .- 2004, nr 2, s. 304--308
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Niemarksistowska filozofia rosyjska: antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX wieku. Cz. 1 / .- Łódź , 2001 (Rec.) Nel Bielniak // Przegląd Rusycystyczny .- 2002, nr 1, s. 121--123
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Duma, radivšajasja gde - to: Marina Cvetaeva i Kristin doč Lavransa / / Kertman L. .- Moskva , 2000 (Rec.) Nel Bielniak // Przegląd Rusycystyczny .- 2001, nr 2, s. 110-111
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Impresjonizm w literaturze rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku / / Malej I. .- Warszawa , 1997 (Rec.) Nel Bielniak // Przegląd Rusycystyczny .- 2000, nr 2, s. 116-118
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Twórczość Walentina Katajewa / / Supa W. .- Białystok , 1996 (Rec.) Nel Bielniak // Slavia Orientalis .- 1999, nr 3, s. 479--481
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Włodzimierz Sołowjow / / Kiejzik L. .- Zielona Góra (Rec.) Nel Bielniak // Przegląd Rusycystyczny .- 1998, nr 3/4, s. 150-152
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski