System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Andrzej Ksenicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 76 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Język a polityka. Przypadek Ukrainy, 2017. Andrzej Ksenicz, Andrzej Małkiewicz ; pod red. Andrzeja Ksenicza, Jewhena Perhudy, Switłany Sawojskiej, Wadima Semko, Andrzeja Małkiewicza., Zielona Góra : Wydział Humanistyczn Uniwersytetu Zielonogóskiego 172 s. , ISBN: 9788394656928, bibliogr. summ.
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-13753] [data modyf: 31-05-2019 11:08]
[2] Movna politika v Ukraini: miž simvoličnim nasillâm ta vil'nim movnim viborom, 2017. Evgen Pereguda, Andrzej Małkiewicz, Wadim Semko, Andrzej Ksenicz, Kiiv : Kiivs'kij nacionalnij universitet budovnictva i arhitekturi 207 s. , ISBN: 9789662081253,
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14111] [data modyf: 31-05-2019 10:46]
[3] Ścieżkami bohaterów Antona Czechowa, 2007. Andrzej Ksenicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 225 s. , ISBN: 9788374811101,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8221] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Słowiański wielogłos : czyli od Antona Czechowa do Jerzego Harasymowicza, 1999. Andrzej Ksenicz, Zielona Góra : Wydaw. WSP 155 s. , ISBN: 838632673,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-4447] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Antoni Czechow i świat jego dzieła, 1992. Andrzej Ksenicz, Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna 180 s. , ISBN: 8385693041,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9487] [data modyf: 17-03-2010 13:08]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Kontekst miejsca i czasu w poezji Jerzego Harasymowicza, Andrzej Ksenicz
// W: Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1, 2018. / red. Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwesytetu Zielonogórskiego, s. 93--103, ISBN: 9788378423348
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20616] [data modyf: 29-05-2019 12:56]
[2] Zelenij swit poezii Bogdana-Igorâ Antoniča, Andrzej Ksenicz
// W: LEMKOVIA, BOJKOVIA, RUSÍNI - dejiny, súčasnosť, materiálna aduchovná kultúra. Tom VII, cz.2, 2018. / Michal Šmigeľ, Bohdan Halczak, Roman Drozd, Stefan Dudra, Olena Kozakevych, Banská Bystrica : Vydavateľ:Belianum, s. 137--143, ISBN: 9788055715117
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21036] [data modyf: 10-09-2019 09:18]
[3] Ihora Kałyncia tłumaczenie poezji Jerzego Harasymowicza, Andrzej Ksenicz
// W: Szkice slawistyczne : Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Walentemu Piłatowi, 2017. / red. nauk. Iwona Anna NDiaye, Olsztyn : Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM, s. 233--244, ISBN: 9788394113384
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20657] [data modyf: 04-06-2019 11:18]
[4] Cerkiew w poezji Jerzego Harasymowicza, Andrzej Ksenicz
// W: Łemkowie, Bojkowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa [t. VI], 2016. / red. nauk. Bohdan Halczak, Roman Drozd, Stefan Dudra, Olena Kozakevych, Oksana Kuzmenko, Paul J. Best, Michal Šmigel' . t. VI, Słupsk : TYRSA Sp. z o.o., s. 458--465, ISBN: 9788389085160
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18162] [data modyf: 21-09-2016 10:49]
[5] Dmytra Pawłyczki podróż w czasie, Andrzej Ksenicz
// W: Studia wschodniosłowiańskie. Literatura i język 2, 2016. / pod red. nauk. Małgorzaty Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszki Łazar i Aleksandry Urban-Podolan, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 79--88, ISBN: 9788378422273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19031] [data modyf: 23-05-2017 09:00]
[6] Bohdana Ihora Antonycza obraz łemkowskiej wioski, Andrzej Ksenicz
// W: Łemkowie, Bojkowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa [t. V], 2015. / red. nauk. Bohdan Halczak, Stefan Dudra, Roman Drozd, Miroslav Sopoliga, Artur Izhevskyy, Okasna Kuzmenko, Lesya Horoshko, Paul J. Best, Evhen Ladna, Michal Šmigel' . t. V, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 601--609, ISBN: 9788378421900
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16987] [data modyf: 03-07-2015 11:15]
[7] Kobieta, kochanka, Madonna w poezji B. I. Antonycza, Andrzej Ksenicz
// W: Metamorfozy kobiecości w życiu i w literaturze, 2015. / pod red. Walentyny Jakimiuk-Sawczyńskiej, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 85--93, ISBN: 9788374314695
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17932] [data modyf: 06-06-2016 08:56]
[8] Antona Czechowa portret kobiety, Andrzej Ksenicz
// W: Literatury słowiańskie w kręgu tradycji kulturowych : Księga poświęcona pamięci Profesor Aleksandry Wieczorek, 2014. / pod red. Jolanty Greń-Kuleszy, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 13--23, ISBN: 9788373956179
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16280] [data modyf: 31-08-2015 10:03]
[9] Europejski kontekst w poezji B. I. Antonycza i O. Olżycza, Andrzej Ksenicz
// W: Studia wschodniosłowiańskie: literatura i język*, 2014. / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan, Zielona Góra : Wydawnictwo Morpho, s. 107--115, ISBN: 9788362352241
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16587] [data modyf: 06-08-2015 12:51]
[10] Specyfika humoru łemkowskiego, Andrzej Ksenicz
// W: Humor polski, 2014. / pod red. Doroty Brzozowskiej i Władysława Chłopickiego, Kraków : Tertium(4), s. 519--532, ISBN: 9788361678090
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16568] [data modyf: 29-01-2015 12:20]
[11] Czas zamknięty w słowo: poezja Ołeha Olżycza, Andrzej Ksenicz
// W: Epoka a literatura i język w Słowiańszczyźnie Wschodniej*, 2013. / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Polina Stasińska, Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 255--266, ISBN: 9788378420705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15349] [data modyf: 27-05-2013 10:27]
[12] Bohdan Ihor Antonycz w anglojęzycznych przekładach i krytyce literackiej (okres pierwszy: lata 1963-1980)/ Marko Robert Stech, tłum. z jęz. ang., Andrzej Ksenicz
// W: Łemkowie, Bojkowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa*, 2012. / red. nauk. Stefan Dudra, Bohdan Halczak, Roman Drozd, Iryna Betko, Michal Šmigeľ . Tom IV, Słupsk - Zielona Góra : [b. w.], s. 625--638, ISBN: 9788360087633
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-14608] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Humour of the Russniak (Lemko) people, Andrzej Ksenicz
// W: Polish Humour, 2012. / Edited by: Dorota Brzozowska, Władysław Chłopicki, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium" (Humour and Culture 2), s. 491--502, ISBN: 9788361678441
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14618] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Konfederaci barscy w powieści "Szubieniczny Wierch" Wołodymyra Chylaka, Andrzej Ksenicz
// W: Łemkowie, Bojkowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, 2012. / red. nauk. Stefan Dudra, Bohdan Halczak, Roman Drozd, Iryna Betko, Michal Šmigeľ . Tom IV, cz. 2, Słupsk - Zielona Góra : [b. w.], s. 525--533, ISBN: 9788360087633
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14601] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Antoni Czechow - nowator czy klasyk swojej epoki?, Andrzej Ksenicz
// W: Antoni Czechow (w stupięćdziesięcioletnią rocznicę urodzin), 2011. / pod red. Kazimierza Prusa, Krosno - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 7--14, ISBN: 9788362843329
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13081] [data modyf: 15-09-2011 07:33]
[16] Elementy beskidzkiej kultury materialnej i duchowej w poezji B.I. Antonycza, Andrzej Ksenicz
// W: Łemkowie, Bojkowie, Rusini: historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, 2010. / red. nauk. Stefan Dudra, Bohdan Halczak, Roman Drozd, Iryna Betko, Michal Šmigeľ . Tom III, Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk - Ar", s. 297--304, ISBN: 9788360087459
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12247] [data modyf: 01-10-2010 11:30]
[17] "Step" Antona Czechowa według Profesora Zbigniewa Barańskiego, Andrzej Ksenicz
// W: Mistrzowi i przyjacielowi : pamięci Profesora Zbigniewa Barańskiego, 2010. / red. Anna Paszkiewicz, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Wiesława Zybura, Wrocław : Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 297--304, ISBN: 9788388178948
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12717] [data modyf: 28-02-2011 13:18]
[18] "Szubieniczy wierch" Wołodymyra Chylaka jako próba powieści historycznej, Andrzej Ksenicz
// W: Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu*, 2010. / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Małgorzata Łuczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 227--234, ISBN: 9788374813822
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12916] [data modyf: 07-06-2011 09:41]
[19] Świat rzeczy a doświadczenie bytu w ujęciu Antona Czechowa, Andrzej Ksenicz
// W: Tekst - rzecz - egzystencja : w literaturach słowiańskich, 2009. / pod red. Barbary Stempczyńskiej i Justyny Tymienieckiej-Suchanek, Katowice : Wydaw. Naukowe "Śląsk", s. 55--63, ISBN: 9788371646324
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11656] [data modyf: 29-01-2010 12:53]
[20] Fakt fabularny a moment historyczny w rozumieniu Antona Czechowa, Andrzej Ksenicz
// W: Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi**, 2008. / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Polina Stasińska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 39--45, ISBN: 8374812344
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11101] [data modyf: 27-05-2009 17:14]
[21] Antoni Czechow wobec europejskich prądów w sztuce i w literaturze swego czasu, Andrzej Ksenicz
// W: Literatury wschodniosłowiańskie w kręgu europejskich idei estetyczno - filozoficznych, 2007. / pod red. Aleksandry Wieczorek, Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego (Studia i Szkice Slawistyczne t. 8), s. 55--62
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9748] [data modyf: 14-02-2008 07:44]
[22] Bohater Antona Czechowa wobec swego czasu i środowiska, Andrzej Ksenicz
// W: Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku**, 2007. / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Bazyli Tichoniuk, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 39--46, ISBN: 9788374810999
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9093] [data modyf: 28-03-2008 07:30]
[23] Literatura jako wyraz tożsamości grupowej i narodowej, Andrzej Ksenicz
// W: Łemkowie, Bojkowie, Rusini: historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, 2007. / red. nauk. Stefan Dudra, Bohdan Halczak, Andrzej Ksenicz, Jerzy Starzyński, Legnica - Zielona Góra : Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera", s. 57--69, ISBN: 9788391667705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9790] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Literatura jako wyraz tożsamości grupowej i narodowej, Andrzej Ksenicz
// W: Ukrains'ka kul'tura : s novih doslidžen', 2007. , L'viv : Institut narodoznavstva NAN Ukraini, s. 132--141
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10229] [data modyf: 16-06-2008 11:47]
[25] Ruch i taniec w poezji Bohdana Ihora Antonycza, Andrzej Ksenicz
// W: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 7, cz. 2, 2007. / red. Miłosz Bukwalt, Tadeusz Klimowicz, Manuela Maciołek, Agnieszka Matusiak, Sylwia Wójtowicz, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Slavica Wratislaviensia 143), s. 299--306, ISBN: 978832292875
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9580] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Čelovek, geroj, ličnost' v tvorčestve A.P. Čechova, Andrzej Ksenicz
// W: Istoria i sovremennost' v russkoj literature, 2006. / red. Kazimierz Prus . IV, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 86--92, ISBN: 9788373381933
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8872] [data modyf: 06-02-2008 13:57]
[27] Wątek niemiecki w twórczości i mysleniu Antoniego CZechowa, Andrzej Ksenicz
// W: Ze studiów nad językami i literaturami wschodniosłowiańskimi, 2004. / red. nau. Bzyli Tichoniuk, Włodzimierz Wilczyński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 185--194, ISBN: 8389712601
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7570] [data modyf: 28-06-2005 17:24]
[28] Czechowskie rozumienie funkcji czasu, Andrzej Ksenicz
// W: Literatury i języki wschodniosłowiańskie : z perspektywy końca XX wieku, 2003. / red. nauk. Bazyli Tichoniuk, Andrzej Ksenicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 55--61, ISBN: 8389321343
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5868] [data modyf: 25-06-2003 16:13]
[29] Slovo o veršach Jakova Dudry, Andrzej Ksenicz
// W: Z'vizdy na skybach, 2002. , Gorlice : Zjednoczenie Łemków, s. 5--7, ISBN: 8390764504
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5705] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Realii i ich dožestvennoe otraženie v tvorčestvie Antona Čechova, Andrzej Ksenicz
// W: Istorija i sovremennost' v russkoj literature. [T.] 2, 2001. , Rzeszów : Wydaw. WSP, s. 55--64, ISBN: 8372620342
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4245] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[31] Anton Pavłowič Čechov - pisatel antiistoričeskij?, Andrzej Ksenicz
// W: Istorija i sovremennoct' v russkoj literature, 1999. , Rzeszów : Wydaw. WSP, s. 77-84, ISBN: 8387288845
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4244] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Motyw domu w Czechowowskim modelu kreowania świata / Andrzej Ksenicz, 2017. Białorutenistyka Białostocka t. 9, 193--205, ISSN: 2081-2515, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: aesthetic function, architekture, artistic expresion, modes of character representation, surroundings
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22695] [data modyf: 24-04-2018 10:25]
[2] Jerzy Harasymowicz - poeta pogranicza / Andrzej Ksenicz, 2016. Acta Polono-Ruthenica XXI, 185--193, ISSN: 1427-549X, summ.
Słowa kluczowe: Beskid Niski, customs, folk culture, religions calendar, tradition
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-20559] [data modyf: 07-11-2016 08:45]
[3] Od "Płatonowa" do Sachalina / Andrzej Ksenicz, 2016. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 26, 122--130, ISSN: 0208-5038, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Anton Czekhov, drama, russian literature
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21691] [data modyf: 21-09-2017 10:30]
[4] Możliwość wykorzystania elementów literatury łemkowskiej w polskiej szkole / Andrzej Ksenicz, 2004. Rocznik Lubuski: Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym, T. 30 cz. 1, 77-88, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11661] [data modyf: 20-02-2007 13:43]
[5] Beskidzkie konteksty - czyli rzecz o zapomnianej literaturze / Andrzej Ksenicz, 2001. Slavia Orientalis, nr 2, 235--248, ISSN: 0037-6744,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-7430] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Bohdan Ihor Antonycz - urodzony w Galicji / Andrzej Ksenicz, 1999. Slavia Orientalis, nr 1, 19--28, ISSN: 0037-6744,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-7429] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rok 1812 w poezji rosyjskiej / Andrzej Ksenicz // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2014, nr 8, s. 43--52, ISSN: 1899-2722, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9992] [data modyf: 31-07-2015 12:58]
[2] Sen w koncepcji artystycznej utworów Antona Czechowa / Andrzej Ksenicz // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia(T. CLV) .- 2012, Nr 3436, s. 143--153, ISSN: 0137-1150, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9511] [data modyf: 29-01-2013 12:32]
[3] Antonyczowska teatralizacja legendy o karpackim opryszku / Andrzej Ksenicz // W: Studia i szkice slawistyczne .- 2011, XI, s. 161--167, ISSN: 1644-4191,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9328] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Kanon kobiecości w rozumieniu Antona Czechowa / Andrzej Ksenicz // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia(T. 153) .- 2011, Nr 3277, s. 271--278, ISSN: 0137-1150, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-8937] [data modyf: 28-05-2011 12:42]
[5] Elementy kultury materialnej i duchowej w poezji B.I. Antonycza / Andrzej Ksenicz // W: Acta Polono-Ruthenica .- 2009, T. 14, s. 127--135, ISSN: 1427-549X,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8719] [data modyf: 14-09-2010 13:36]
[6] Pieniądz, występek, zło w rozumieniu Antona Czechowa / Andrzej Ksenicz // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia(T. 149) .- 2009, Nr 3114, s. 83--90, ISSN: 0137-1150, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8499] [data modyf: 04-12-2009 10:13]
[7] Bohdan-Ihor Antonycz - poeta pogranicza / Andrzej Ksenicz // W: Acta Polono-Ruthenica .- 2006, T. 11, s. 199--206
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7850] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Nie tylko "Wiśniowy sad" / Andrzej Ksenicz // W: Studia Rossica .- 2005, T. 16, s. 195--204
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7195] [data modyf: 09-12-2005 14:37]
[9] Bohater Antona Czechowa - Rosjanin czy Europejczyk? / Andrzej Ksenicz // W: Acta Universitatis Wratislaviensis - (Slavica Wratislaviensia ; Nr 78) .- 2004, T. 2665, s. 83--90
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7069] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Bohdan Ihor Antonycz - próba samookreślenia / Andrzej Ksenicz // W: Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze .- 2000, t. 10, s. 191--197
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5066] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Łemkowie i Beskid Niski w poezji Jerzego Harasymowicza, 2011. Andrzej Ksenicz // W: Vedecký zborník múzea ukrajinskej kultúry vo : Ukrajinci v prihraničných oblastiach Karpát: problémy akulturácie, asimilácie, identifikácie: materiály medzinárodnej vedeckej konferencie Svidník, 17.-18. júna 2011. Svidník, Słowacja Svidník : [brak wydawcy], 2011, s. 314--324, ISBN: 9788089392421
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20288] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Pol'skij opyt omscenirovok n'es Antona Čechova, 2004. Andrzej Ksenicz // W: Jak čtemy ruské klasiky=Kak my čitaem russkich klassikov : sborník z konference vénovwané 100. výročí úmrtí A. P. Čechova=Vystuplenia na konferencii, posvašennoj stoletnej godovšine so dna smerti A. P. Čechova. Praha, Czechy Praha : Národni knihovna ČR, 2005, s. 29--33, ISBN: 8070504641
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17646] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Istota i zadania sztuki w ujęciu Antona P. Czechowa, 2001. Andrzej Ksenicz // W: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich : [materiały konferencyjne]. Wrocław, Polska Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 2003, T. 4, s. 101--109, ISBN: 8322923678
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16263] [data modyf: 19-03-2004 14:03]
[4] Rossijskij graždanin i literaturnyj geroj Antona Čechova, 2002. Andrzej Ksenicz // W: Istoria i sovremennost' v russkoj literature. Rzeszów, Polska Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003, s. 25--32
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15862] [data modyf: 17-10-2003 15:12]
[5] Czechowowskie przemiany wewnętrzne, 1999. Andrzej Ksenicz // W: Konteksty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku : [Międzynarodowe Sympozjum Slawistyczne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000, s. 17--24
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13579] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[6] Elementy komizmu w twórczości A. P. Czechowa po roku 1890, 1998. Andrzej Ksenicz // W: Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich : [materiały konferencyjne]. Białystok, Polska Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, 2000, T. 4, s. 144--151
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13715] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Wołodymyr Chylak - zapomniany dziejopis beskidzki, 1997. Andrzej Ksenicz // W: Literatura Słowian Wschodnich: tendencje rozwojowe i przewartościowania : [materiały Międzynarodowego Slawistycznego Sympozjum Literackiego]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999, s. 123--131
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13718] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[8] Evrejskaa tematika v proze i perepiske Antona Čehova, 1998. Andrzej Ksenicz // W: Izbrannye aspekty izučenia russkogo azyka i literatury. Poznan, Polska Poznań : [brak wydawcy], 1998, s. 135--141
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19506] [data modyf: 24-02-2010 12:32]
[9] Od Aleksandra Duchnowicza do Jerzego Harasymowicza - czyli w zaczarowanym beskidzkim kregu, 1995. Andrzej Ksenicz // W: Słowiańszczyzna Wschodnia: twórczość artystyczna a doświadczenie zbiorowe : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998, s. 211--224, ISBN: 8386832541
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16973] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Europejski kontekst kulturowy w twórczości Antona Czechowa, 1995. Andrzej Ksenicz // W: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich : [materiały konferencyjne]. Wrocław, Polska Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1997, s. 109--116
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13711] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Motywy religijne w twórczości Bohdana Ihora Antonycza, 1996. Andrzej Ksenicz // W: Literatury i języki wschodniosłowiańskie: stan obecny i tendencje rozwojowe : materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Opole, Polska Opole : [br. wyd.], 1997, T. 1, s. 63--71
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13709] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Anton Czechow - nieco inaczej o sobie i innych, 1991. Andrzej Ksenicz // W: Słowiańskie kontakty : język i literatura. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSP w Zielonej Górze, 1996, s. 87--105, ISBN: 8385693815
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16929] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Studia wschodniosłowiańskie: literatura i język / (Red.) Andrzej Ksenicz, Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan .- Zielona Góra : Wydawnictwo Morpho, 2014, 393 s. .- ISBN: 9788362352241
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5287] [data modyf: 02-09-2015 16:29]
[2] Epoka a literatura i język w Słowiańszczyźnie Wschodniej / (Red.) Andrzej Ksenicz, Polina Stasińska, Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 449 s. .- ISBN: 9788378420705
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5103] [data modyf: 02-09-2015 16:17]
[3] Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu / (Red.) Andrzej Ksenicz, Małgorzata Łuczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 375 s. .- ISBN: 9788374813822
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4881] [data modyf: 06-06-2011 10:38]
[4] Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi / (Red.) Andrzej Ksenicz, Polina Stasińska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 424 s. .- ISBN: 8374812344
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4604] [data modyf: 27-05-2009 17:25]
[5] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku / (Red.) Andrzej Ksenicz, Bazyli Tichoniuk .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007, 339 s. .- ISBN: 9788374810999
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4332] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Łemkowie, Bojkowie, Rusini: historia, współczesność, kultura materialna i duchowa / (Red.) Stefan Dudra, Bohdan Halczak, Andrzej Ksenicz, Jerzy Starzyński .- Legnica - Zielona Góra : Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera", 2007, 534 s. .- ISBN: 9788391667705
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4447] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Literatury i języki wschodniosłowiańskie / (Red.) Bazyli Tichoniuk, Andrzej Ksenicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2003, 404 s. .- ISBN: 8389321343
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3949] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Z'vizdy na skybach / (Red.) Andrzej Ksenicz .- Gorlice : Zjednoczenia Łemków, 2002, 122 s. .- ISBN: 8390764504
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3926] [data modyf: 03-04-2003 12:43]
[9] Słowiańszczyzna Wschodnia : twórczość artystyczna a doświadczenie zbiorowe / (Red.) Andrzej Ksenicz .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998, 246 s. .- ISBN: 8386832541
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3624] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski