System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Małgorzata Łuczyk
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 70 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Funkcional;no-semantičeskoe pole intraperceptivnosti v russkom azyke na fone pol'skogo azykovogo soznania / Małgorzata Łuczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 298 s.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8790] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[2] Nabludatel' v semantičeskoj strukture bezličnych predloženij russkogo i pol'skogo azykov / Małgorzata Łuczyk .- Zielona Góra : Małgorzata Łuczyk, 2006 .- 212 s. .- ISBN: 8392430409
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7857] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Vkuso-ocenočnye smysly na materiale bloga "Kulinarnye zametka Alekseâ Onegina" / Małgorzata Łuczyk
// W: Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1 / red. Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwesytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 209--217 .- ISBN: 9788378423348
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20620] [data modyf: 29-05-2019 12:57]
[2] Sensorno-emocional'naâ sinesteziâ na materiale hudožestvennyh proizvedenij Âroslava Ivaškeviča / Małgorzata Łuczyk
// W: Revitalizace hodnot: umění a literatura III / ed. Josef Dohnal .- Brno : Ústav slavistiky FF MU, 2017 - s. 163--171 .- ISBN: 9788026313052
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19237] [data modyf: 31-05-2019 11:53]
[3] Sladko pahnet rezedoj, t.e. o "vkusovyh" zapahah v proze Âroslava Ivaškeviča / Małgorzata Łuczyk
// W: Studia wschodniosłowiańskie. Literatura i język 2 / pod red. nauk. Małgorzaty Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszki Łazar i Aleksandry Urban-Podolan .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 191--201 .- ISBN: 9788378422273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19050] [data modyf: 23-05-2017 11:25]
[4] Aksiologičeskij aspekt kategorial'noj cituacii vospriâtiâ zapaha alkogolâ / Małgorzata Łuczyk
// W: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne / pod red. Joanny Mampe i Łady Owczinnikowej . t. 1 .- Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014 - s. 15--24 .- ISBN: 9788378652342
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16251] [data modyf: 06-08-2015 12:47]
[5] Čuvstvitel'nost' k zapahu alkogolâ kak osoboe proâvlenie obonâtel'nyh oščuščenij. (Na materiale russkogo âzyka) / Małgorzata Łuczyk
// W: Studia wschodniosłowiańskie: literatura i język* / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan .- Zielona Góra : Wydawnictwo Morpho, 2014 - s. 285--294 .- ISBN: 9788362352241
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16589] [data modyf: 06-08-2015 12:51]
[6] "Ekstravertnye" i "intpavertnye" situacii, otobražaemye russkimi i pol'skimi perceptibnymi predloženiâmi s predikativami / Małgorzata Łuczyk
// W: Russkij âzyk segodnâ : Aktual'nye voprosy teorii i ih metodičeskaâ interpretaciâ .- Talin : Izdatel'stvo Tallinnskogo universiteta, 2013 - (Acta Universitatis Tallinnensis. Humaniora) - s. 51--62 .- ISBN: 9789985587720
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16144] [data modyf: 03-07-2014 08:37]
[7] Sinestezia v sisteme obonatel'nyh ošušenij na materiale hudožestvennoj prozy XIX-XX vv. / Małgorzata Łuczyk
// W: Sovremennoe russkoe azykoznanie i lingvodidaktika : sbornik naučnyh trudov, posvašennyj 90-letiu so dna roždenia akademika RAO N.M. Šanskogo .- Moskva : Izd-vo MGOU, 2012 .- vyp. 3 - s. 198-204 .- ISBN: 9785701719734
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15001] [data modyf: 14-01-2013 11:14]
[8] Stepen' proavlenia perceptora v opisyvaemych sobytiach kak sredstvo, sinteziruušee azykovye edinicy so značeniem intraperceptovnosti (na materiale russkogo i pol'skogo azykov) / Małgorzata Łuczyk
// W: Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu* / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Małgorzata Łuczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 67--73 .- ISBN: 9788374813822
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12926] [data modyf: 07-06-2011 11:33]
[9] O prostransvennyh modelah bezličnyh predloženij russkogo i pol'skogo azykov / Małgorzata Łuczyk
// W: Russkij jazyk kak inostrannyj: teoria. issledovania. praktika / I.P Lysakova . X .- Sankt-Peterburg : Izd. "Sudaryna", 2009 - s. 155-158
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11239] [data modyf: 17-08-2009 08:43]
[10] Perceptor kak sub'ekt ocenki v bezličnyh predloženiah s "obonatel'nymi" predikatami (na materiale russkogo i pol'skogo azykov) / Małgorzata Łuczyk
// W: Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi** / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Polina Stasińska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 217--222 .- ISBN: 8374812344
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11107] [data modyf: 29-05-2009 11:43]
[11] Perceptivnost' i prostranstvennaa orientacia: vnešnee i vnutrennee prostranstvo / Małgorzata Łuczyk
// W: Wschód-Zachód : Dialog kultur / red. Galina Nefagina . 1 .- Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2007 - s. 286--290
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9831] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Ponatie "pregrady v vospriatii" v sematike bezličnych perceptivnyvh predloženij russkogo i pol'skogo azykov / Małgorzata Łuczyk
// W: Russkij azyk kak inostrannyj : teoria, issledovania, praktika .- Sankt-Peterburg : Izd. "Sudaryna", 2007 .- vyp. IX - s. 260--266 .- ISBN: 5874990437
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9104] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Nabludatel' v leksičeskoj i grammatičeskoj semantike (na materiale bezličnych predloženij) / Małgorzata Łuczyk
// W: Leksyka i gramatyka w tekście : konfrontatywne studia rusycystyczne / ykred. Małgorzata Borek, Henryk Fontański .- Katowice : Wyda. Uniwersytetu Śląskiego, 2005 - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) - s. 67--73
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8873] [data modyf: 28-03-2008 07:38]
[14] Ukazania na perceptora v strukture bezličnyh predloženij tipa "pod krovat'u zavozilos'" / Małgorzata Łuczyk
// W: Ze studiów nad językami i literaturami wschodniosłowiańskimi / red. nau. Bzyli Tichoniuk, Włodzimierz Wilczyński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 63--68 .- ISBN: 8389712601
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7574] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Koncept nabludatelâ v semantičeskoj strukture bezličnych predloženij s predikatami, nazyvaušimi ošušeniâ obonâniâ / Małgorzata Łuczyk
// W: Literatury i języki wschodniosłowiańskie : z perspektywy końca XX wieku / red. nauk. Bazyli Tichoniuk, Andrzej Ksenicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2003 - s. 289--294 .- ISBN: 8389321343
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5876] [data modyf: 28-03-2008 08:17]
[16] Infinitivnye predloženija kak trudnyj slučaj grammatiki v obučenii russkomu jazyku kak inostrannomu polskich studentov-filologov / Małgorzata Łuczyk
// W: Tradicii i innovacii v prepodavanii russkogo jazyka v vyze i škole : mežvuzovskij sbornik metodičeskich materialov .- Tomsk : Tomskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, 2002 - s. 30--35
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5376] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] O bezličnych głagolnych predikatach sostojanija lica v russkom jazyke / Małgorzata Łuczyk
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 243--248 .- ISBN: 8389321025
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5355] [data modyf: 28-03-2008 07:46]
[18] Subektnyj komponent v semantičeskoj strukture predłoženija tipa "V komnate pachnet jabłokami" / Małgorzata Łuczyk
// W: Sprachkontakte und Literaturvermittlung : Prof. Dr. Eugeniusz Klin zum 70. Geburtstag .- Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001 - (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski) - s. 173--178 .- ISBN: 8372680566
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3869] [data modyf: 06-02-2008 14:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sinesteziâ v kulinarnom bloge kak proâvlenie âzykovoj kreativnosti / Małgorzata Łuczyk // Acta Neophilologica .- 2018, XX, 1, s. 17--27, ISSN: 1509-1619, : bibliogr.
Słowa kluczowe: food blog, linguistic creativity, synesthesia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-23588] [data modyf: 28-01-2019 09:30]
[2] The Verbal-semantic Level of the Foreign Student Language Identity (Based on Internet Discourse) / Svetlana L. Savilova, Olga G. Shchitova, Daria A. Shchitova, Małgorzata Łuczyk // Procedia - Social and Behavioral Sciences: International Conference for International Education and Cross-cultural Communication. Problems and Solutions (IECC-2015), 09-11 June 2015, Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia .- 2015, 215, s. 312--315, ISSN: 1877-0428,
Słowa kluczowe: bilingual, borrowing, online communication, slang, student discourse, student lingual identit
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.11.639
[AWCZ-21078] [data modyf: 22-02-2017 09:48]
[3] Perceptivnost' i evidencial'nost' (na materiale bezličnyh predloženij russkogo i pol'skogo azykov) / Małgorzata Łuczyk // Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego .- 2009, T. 18, s. 47--53
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15571] [data modyf: 28-03-2011 11:46]
[4] Perceptor v russkih i pol'skih bezličnyh predloženiah, fiksiruuših sostoanie prirody / Małgorzata Łuczyk // Mova: naukovo-teoretičnij časopis z movoznavstva .- 2006, 11, s. 328--333
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13001] [data modyf: 19-05-2008 08:59]
[5] Sub'ektno-predikatno-ob'ektnye otnošenia v semantičeskoj strukture bezličnych perceptivnych predloženij russkogo i pol'skogo azykov / Małgorzata Łuczyk // Izvestia tomskogo politechničeskogo universiteta .- 2005, 308, 3, s. 197--201
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10460] [data modyf: 08-02-2008 09:37]
[6] Vlianie pozicii nabludatela na realizaciu sub'ektno-predikatno-ob'ektnych otnošenij v bezličnom predloženii russkogo i pol'skogo azykov / Małgorzata Łuczyk // Izvestia Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta .- 2005, 8, s. 113--129, ISSN: 2305-8404,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10697] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Ob odnom tipe bezličnyh perceptivnyh predloženij russkogo i pol'skogo azykov / Małgorzata Łuczyk // Izvestia Rossijskogo Gosudarstvennogo Pedagogičeskogo Universiteta im. A. I. Gercena: obšestvennye i gumanitarnye nauki .- 2004, 4, s. 59--67
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10104] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Aksiologičeskij aspekt bezličnyx perceptivnyh predloženij (na materiale russkogo i pol'skogo âzykov) / Małgorzata Łuczyk // W: Slavânskie Čteniâ .- 2013, 7, s. 62--70, ISSN: 1407-7817,
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9966] [data modyf: 22-07-2015 09:42]
[2] "Vkus na rasstoanii" kak proavlenie sinestetičeskih ošušenij (na materiale russkogo i pol'skogo azykov) / Małgorzata Łuczyk // W: Vestnik nauki Sibiri .- 2013, 2, s. 151--154, ISSN: 2226-0064, http://sjs.tpu.ru/journal/article/view/716
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9622] [data modyf: 07-08-2015 10:12]
[3] K voprosu o semantičeskih priznakah bezličnosti v russkom azyke / Małgorzata Łuczyk // W: Acta Polono-Ruthenica .- 2009, T. 14, s. 423-431, ISSN: 1427-549X,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8881] [data modyf: 28-03-2011 11:51]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Zapah kak pamât' naših emocij (na materiale proizvedenij Ivaškeviča) / Małgorzata Łuczyk // W: Dialog âzykov i kultur: Rossiâ - Pol'ša. : Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii 17-18 noâbrâ 2016 goda. Smolensk, Rosja, 2016 .- Smolensk : OOO "Print-Ekspress", 2017, s. 141--145 .- ISBN: 9785880186167
Słowa kluczowe: Russian and Polish, emotions, olfactory memory

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22892] [data modyf: 10-01-2018 12:53]
[2] Predstavleniâ o vkusah i zapahah (na materiale russkih i pol'skih hudožestvennyh tekstov / Małgorzata Łuczyk // W: Rusistika i sovremennost : XIX meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ. Astana, Kazachstan, 2016 .- Astana, 2016, s. 380--384 .- ISBN: 9786013017839
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22544] [data modyf: 22-02-2017 09:30]
[3] O sub''ektivno-harakterizuuščih smyslah, othosâščihsâ k zapahu (na materiale proizvedenij Â. Ivaškeviča / Małgorzata Łuczyk // W: Cognitive Studies of Language. Language, Knowledge, Culture: Methodology of Cognitive Research. Chelyabinsk, Rosja, 2014 .- Moscow-Tambov-Chelyabinsk : [brak wydawcy], 2014 .- Vol. XVIII, s. 316--319 .- ISBN: 9785890164421
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21443] [data modyf: 05-08-2015 09:39]
[4] Aksiologia v mehanizmah vospriatia zapaha (na materiale russkogo i pol'skogo azykov) / Małgorzata Łuczyk // W: Slavanskie azyki i kul'tury: prošloe, nastoašee, budušee : materialy V Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Irkutsk, Rosja, 2013 .- Irkutsk : [brak wydawcy], 2013, s. 175--180
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21075] [data modyf: 07-08-2015 10:17]
[5] Svoeobrazie zapaha v proizvedeniah V. Bykova / Małgorzata Łuczyk // W: Azyk i mežkul'turnye kommunikacii. Vilnius - Minsk, Białoruś, 2013 .- Minsk : [brak wydawcy], 2013, s. 115--119
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20834] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] "Vkus na rasstoanii" - neskol'ko zamečanij o perceptivnyh obonatel'nyh predloženiah (na materiale russkogo i pol'skogo azykov) / Małgorzata Łuczyk // W: Kommunikativnye aspekty azyka i kul'tury : sbornik materialov XIII Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii studentov i molodyh učenyh. Tomsk, Rosja, 2013 .- Tomsk : [brak wydawcy], 2013, s. 105--111
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21076] [data modyf: 07-08-2015 10:16]
[7] "Vkus na rasstoânii" - neskol'ko zamečanij o perceptivnyh obonâtel'nyh predloženiâh (na matetiale pusskogo i pol'skogo âzykov) / Małgorzata Łuczyk // W: Kommunikativnye aspekty azyka i kul'tury : XIII Meždunarodnaă naučno-praktičeskaâ konferenciă studentov i molodyh učenyhj. Sbornik materialov, č. 2. Tomsk, Rosja, 2013 .- Tomsk : Izd. Tomskogo politehničeskogo universiteta, 2013, s. 105--111
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21364] [data modyf: 29-07-2015 09:02]
[8] Prostransvennaa harakteristika situacii s pozicii perceptora v russkih i pol'skih predloženiah s predikativami na "-o" / Małgorzata Łuczyk // W: Azyk v prostranstve kommunikacii i kul'tury : Materialy VI Meždunarodnoj naučnoj konferencii po aktual'nym problemam teorii azyka i kommunikacii. Moskva, Rosja, 2012 .- Moskva : [brak wydawcy], 2012, s. 575-582
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-20597] [data modyf: 16-10-2013 11:34]
[9] Perceptivnye elementy v vyskazyvaniah s glagolom "Kazat'ca" (na materiale russkogo i pol'skogo azykov) / Małgorzata Łuczyk // W: Rusistika i sovremennost. Riga, Łotwa, 2011 .- Riga : [brak wydawcy], 2011, s. 273-276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20073] [data modyf: 22-07-2011 11:16]
[10] Osobennosti struktury funkcional'no-semantičeskogo pola intraperceptivnosti v russkom azyke na fone pol'skogo azykovogo soznania / Małgorzata Łuczyk // W: Russkij azyk v azykovom i kul'turnom prostranstve evropy i mira : Čelovek. Soznanie. Kommunikacia. Internet. Warszawa, Polska, 2008 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2008, s. 104-105 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18805] [data modyf: 30-05-2008 09:19]
[11] Nekotorye aspekty sintaksičeskoj semantiki v obučenii pol'skich studentov-rusistov / Małgorzata Łuczyk // W: Metodika prepodavania slavanskich azykov kak inostrannych s ispol'zovaniem technologii dialoga kul'tur : materialy II meždunarodnoj naučnoj konferencii. Tomsk, Rosja, 2006 .- Tomsk : Tomskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, 2007, s. 82--87
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18375] [data modyf: 01-06-2007 09:48]
[12] O "missii" bezličnogo predloženia v sisteme russkogo azyka na fone pol'skogo azykovogo soznania / Małgorzata Łuczyk // W: Mir russkogo slova i russkoe slovo v mire : azyk, soznanie, ličnost' ; kommunikacia na russkom azyke v mežkul'turnoj srede. Varna, Bułgaria, 2007 .- Sofia : Heron Press, 2007 .- 4, s. 164--169
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18516] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Polifunkcional'nost' azykovyh edinic, obrazuuših funkcional'no-semantičeskoe pole intraperceptivnosti / Małgorzata Łuczyk // W: Rusistika i sovremennost : Dialog kul'tur v prepodavanii russkogo azyka i russkoj slovestnosti. Sankt-Peterburg, Rosja, 2007 .- Sankt-Peterburg : Izdatel'skij Dom "MIRS", 2007 .- 2, s. 157--162
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18730] [data modyf: 05-03-2008 10:09]
[14] Vzaimodejstve funkcional'no-semantičeskih polej intraperceptivnosti i sostoania : (na materiale russkogo i pol'skogo azykov) / Małgorzata Łuczyk // W: Novoe v teorii i praktike opisanija i prepodavanija russkogo jazyka. Warszawa, Polska, 2007 .- Warszawa : Indygo-Press, 2007, s. 81--86
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18731] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Perceptor kak vremennaa točka otsčeta v bezličnych predloženiach s predikativami "vidno", slyšno/ widać, słychać russkogo i pol'skogo azykov / Małgorzata Łuczyk // W: Acta Albaruthenica, Rossica, Polonica : VII mižnarodnaa naukovaa kanferencya. Vicebsk, Białoruś, 2005 .- Vicebsk : [brak wydawcy], 2006, s. 29--32
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18132] [data modyf: 05-01-2007 10:24]
[16] Nabludatel' v semantičeskoj strukture predloženij tipa "Vodoj razmylo bereg" / Małgorzata Łuczyk // W: Rusistika i sovremennost: lingvokulturologija i mežkulturnaja kommunikacija. Sankt-Peterburg, Rosja, 2004 .- Sankt-Peterburg : [brak wydawcy], 2005 .- 1, s. 241--247
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18196] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] O sredstvach vyraženia perceptora v bezličnom predloženii / Małgorzata Łuczyk // W: Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język. Cieszyn, Polska, 2004 .- Kraków : Collegium Columbinum, 2005, s. 353--360 .- ISBN: 8389973200
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17753] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] K voprosu o prezentacii bezličnyh predloženij v pol'skoj auditorii / Małgorzata Łuczyk // W: Metodika prepodavania slavanskih azykov i literatur kak inostrannyh s primeneniem tehnologii dialoga kul'tur. Tomsk, Rosja, 2003 .- Tomsk : [brak wydawcy], 2004, s. 69--73 .- ISBN: 5894281482
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16683] [data modyf: 29-10-2004 08:22]
[19] Figura perceptora v strukture otricatel'nych predloženij russkogo i pol'skogo azykov : X Meždunarodnaja naučno-metodičeskaja konferencija / Małgorzata Łuczyk // W: Novoe v teorii i praktike opisanija i prepodavanija russkogo jazyka. Warszawa, Polska, 2003 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2003, s. 162--167 .- ISBN: 8391039161
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15973] [data modyf: 03-11-2003 15:18]
[20] Nekotorye semantiko-pragmatičskie osobennosti predloženij s nezavisimym infinitivom v russkom i pol'skom azykach / Małgorzata Łuczyk // W: Pragmatyczne aspekty opisu języków wschodniosłowiańskich. Katowice, Polska, 2003 .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003, s. 186--191
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16036] [data modyf: 25-11-2003 12:29]
[21] O bezličnych perceptivnych predloženijach v russkom i polskom jazykach / Małgorzata Łuczyk // W: Belaruska-Ruska-Polskae supastauljal'nae movaznaustva, litaraturaznaustva, kul'turalogija : materyjaly VI mižnarodnaj navukovaj kanferencyi. Vicebsk, Białoruś, 2003 .- Vicebsk : [brak wydawcy], 2003 .- 1, s. 29--30 .- ISBN: 985425206X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15551] [data modyf: 22-05-2003 12:59]
[22] K voprosu o vyraženii sub'ekta v infinitivnych predloženijach / Małgorzata Łuczyk // W: Innowacje w językach wschodniosłowiańskich. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Wydaw. Uniwersytetu Zielonogóskiego, 2002, s. 195-198 .- ISBN: 8389048191
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15057] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Nekotorye zamečanija o realizacii roli nabljudatelja v bezličnych predloženijach russkogo jazyka : IX Meždunarodnaja naučno-metodičeskaja konferencija / Małgorzata Łuczyk // W: Novoe v teorii i praktike opisanija i prepodavanija russkogo jazyka. Warszawa, Polska, 2002 .- Choroszcz : Wydaw. Artico, 2002, s. 229--232 .- ISBN: 8391637220
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15222] [data modyf: 16-01-2003 10:18]
[24] Semantičeskij sub'ekt v strukture bezličnych predloženij tipa "Svetaet" v russkom i pol'skom jazykach / Małgorzata Łuczyk // W: Russkij jazyk kak inostrannyj: teoria. issledovania. praktika : materiały IV meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii "Rusistika i sovremennost'". Sankt-Peterburg, Rosja, 2001 .- Sankt-Peterburg : izd. Sudaryna, 2002, s. 237--244
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16059] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] K vyjavleniju osobennostej sub'ektnogo dativa pri niezavisimom infinitive / Małgorzata Łuczyk // W: Jazykovye, literaturnye i kulturologičeskie kontakty Evropy i mira : sbornik naučnych dokladov, pročitannych na meždunarodnoj naučnoj konferencii rusistov. Prešov, Słowacja, 2000 .- - : [brak wydawcy], 2001, s. 115--121 .- ISBN: 8080680469
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14668] [data modyf: 20-02-2003 09:53]
[26] Sub'ektnyj komponent v semantičeskoj strukture bezličnogo predloženija v russkom jazyke / Małgorzata Łuczyk // W: Novoe v teorii i praktike opisanija i prepodavanija russkogo jazyka. Warszawa, Polska, 2001 .- Warszawa : Wydaw. Artico, 2001, s. 237--241 .- ISBN: 8391637204
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14667] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] O funkcionalno-semantičeskoj kategorii in-personalnosti / Małgorzata Łuczyk // W: Słowo. Tekst. Czas. Szczecin, Polska, 1999 .- Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000, s. 182--184 .- ISBN: 8372410828
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14598] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[28] O sposobach vyraženija sub'ekta v infinitivnych predloženijach v russkom i polskom jazykach / Małgorzata Łuczyk // W: Rusistika i sovremennost. Sankt-Peterburg, Rosja, 1999 .- Sankt-Peterburg : Wydaw. Sudarynja, 1999, s. 195--197 .- ISBN: 874990526
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14593] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] O strukturno-semantičeskich osobennostjach infinitiva v aspekte kategorii in-personalnosti / Małgorzata Łuczyk // W: Nowe elementy teorii i praktyki opisu i dydaktyki nauczania języka rosyjskiego. Warszawa, Polska, 1999 .- Choroszcz : Wydaw. Artico, 1999, s. 159--164 .- ISBN: 8391232808
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14591] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Trudnye slučai grammatiki v obučenii russkomu jazyku kak inostrannomu polskich studentov-filologov / Małgorzata Łuczyk // W: Tendencii razvitija jazykovogo i literaturnogo obrazovanija v škole i v vuze. Sankt-Peterburg, Rosja, 1998 .- - : Wydaw. Sudarynja, 1998, s. 268--269 .- ISBN: 5887180013
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14596] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1 / (Red.) Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 316 s. .- ISBN: 9788378423348
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5779] [data modyf: 29-05-2019 13:32]
[2] Studia wschodniosłowiańskie. Literatura i język 2 / (Red.) Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 .- ISBN: 9788378422723
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5576] [data modyf: 22-05-2017 10:56]
[3] Studia wschodniosłowiańskie: literatura i język / (Red.) Andrzej Ksenicz, Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan .- Zielona Góra : Wydawnictwo Morpho, 2014, 393 s. .- ISBN: 9788362352241
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5287] [data modyf: 02-09-2015 16:29]
[4] Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu / (Red.) Andrzej Ksenicz, Małgorzata Łuczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 375 s. .- ISBN: 9788374813822
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4881] [data modyf: 06-06-2011 10:38]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Kratkij slovar' lingvističeskich terminov / / Vasil'eva N. V., Vinogradov V. A. .- Moskva : Wydaw. Russkij Jazyk , 1995 (Rec.) Małgorzata Łuczyk // Języki Obce w Szkole .- 1998, nr 4, s. 376--378
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Russkij jazyk dlja delovogo obščenija / / Fast Ł., Bolszakowa N. .- Moskva : Wydaw. ITAR-TASS , 1995 (Rec.) Małgorzata Łuczyk // Języki Obce w Szkole .- 1998, nr 3, s. 278--280
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Učebnyj slovar' sistemy ponjatij lingvističeskoj semantiki / .- Rzeszów : Wydaw. WSP , 1995 (Rec.) Małgorzata Łuczyk // Języki Obce w Szkole .- 1997, nr 1, s. 78--79
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski