System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Lilla Młodzik
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o polityce i administracji (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 41 pozycji bibliograficznych
26 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Kultura współdziałania służby ochrony bezpieczeństwa publicznego na przykładzie funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, 2018. Lilla Młodzik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 248 s. , ISBN: 9788378423157, bibliogr. summ.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14383] [data modyf: 28-05-2019 14:26]
[100] [1]
[2] Tożsamość w naukach społecznych a ekonomiczne zróżnicowanie dochodów w ramach bogactwa i bezpieczeństwa społeczeństw, 2018. Lilla Młodzik, Michał Mackiewicz, Ireneusz Miciuła, Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia 116 s. , ISBN: 9788365929389,
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14578] [data modyf: 28-05-2019 12:28]
[6,67] [0,33]
[3] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, 2015. Paweł Bartoszczuk, Anna Florek-Paszkowska, Ewa Mazur-Wierzbicka, Lilla Młodzik, Przemysław Wołczek, Anna Wziątek-Staśko, Warszawa : Texter Sp. z o.o. 160 s. , ISBN: 9788377907986,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12888] [data modyf: 05-01-2016 09:08]
[4] Kultura organizacyjna w instytucji publicznej, 2014. Lilla Młodzik, Zielona Góra : Wydawnictwo Stowarzyszenia Maximus Primus 132 s. , ISBN: 9788363438029, .- [wyd. elektr.]
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11987] [data modyf: 16-03-2017 10:47]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zarządzanie w instytucjach administracji publicznej, Lilla Młodzik
// W: System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane aspekty, 2020. / red. Danuta Plecka i in., Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 155--178, ISBN: 9788381802895
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21662] [data modyf: 21-09-2020 09:45]
[20] [1]
[2] Ethics, Lilla Młodzik
// W: The Dictionary of Political Knowledge, 2019. / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 159--164, ISBN: 9788381801171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21421] [data modyf: 14-04-2020 10:08]
[20] [1]
[3] Political marketing, Lilla Młodzik
// W: The Dictionary of Political Knowledge, 2019. / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 350--354, ISBN: 9788381801171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21422] [data modyf: 14-04-2020 10:07]
[20] [1]
[4] Political organization, Lilla Młodzik
// W: The Dictionary of Political Knowledge, 2019. / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 357--358, ISBN: 9788381801171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21423] [data modyf: 14-04-2020 10:11]
[20] [1]
[5] Psychology of politics, Lilla Młodzik
// W: The Dictionary of Political Knowledge, 2019. / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 390--391, ISBN: 9788381801171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21424] [data modyf: 14-04-2020 10:13]
[20] [1]
[6] Elementy etosu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w świetle badań empirycznych, Lilla Młodzik
// W: Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań, 2018. / red. nauk. P. Majdan, A. Mróz-Jagiełło, A. Zagórska, Warszawa : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym), s. 245--262, ISBN: 9788365850447
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20890] [data modyf: 13-05-2019 09:38]
[5] [1]
[7] Etyka, Lilla Młodzik
// W: Leksykon wiedzy politologicznej, 2018. / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 110--115, ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20801] [data modyf: 04-06-2019 11:27]
[20] [1]
[8] Marketing polityczny, Lilla Młodzik
// W: Leksykon wiedzy politologicznej, 2018. / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 259--264, ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20802] [data modyf: 04-06-2019 11:27]
[20] [1]
[9] Organizacja polityczna, Lilla Młodzik
// W: Leksykon wiedzy politologicznej, 2018. / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 330--331, ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20803] [data modyf: 04-06-2019 11:43]
[20] [1]
[10] Psychologia polityki, Lilla Młodzik
// W: Leksykon wiedzy politologicznej, 2018. / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 387--388, ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20804] [data modyf: 04-06-2019 11:43]
[20] [1]
[11] Współdziałanie - cecha konstytutywna współczesnych organizacji publicznych związanych ze sferą bezpieczeństwa, Lilla Młodzik
// W: Demokracja w Polsce po 2015 roku, 2018. / red. nauk. Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 207--222, ISBN: 9788380199156
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20136] [data modyf: 03-06-2019 11:18]
[20] [1]
[12] Autorytet przywódcy w służbach mundurowych, Lilla Młodzik
// W: Uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji, 2017. / red. nauk. Patrycja Zwiech, Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski (Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim 12), s. 117--132, ISBN: 9788378677307
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19913] [data modyf: 03-06-2019 11:09]
[5] [1]
[13] Etos zawodowy w organizacji publicznej, Lilla Młodzik
// W: Człowiek - społeczeństwo - gospodarka. Problemy zatrudnienia w organizacjach, 2017. / red. nauk. Maria Agnieszka Paszkowicz, Jerzy Kaźmierczak, Anatolii Hrynenko, Bogusław Pietrulewicz, Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, s. 131--139, ISBN: 9788394231354
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19914] [data modyf: 03-06-2019 09:41]
[5] [1]
[14] Praxeological ethics as an element of organizational culture of functionals of the Near-Oder Boarder Guard Unit, Lilla Młodzik
// W: The Organizational Competitiveness: Approaches & Challenges, 2017. / Eds. Piotr Jedynak, Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Kraków : Jagiellonian University Press (Comprehensive Management Issues), s. 101--114, ISBN: 9788323344230
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20034] [data modyf: 03-06-2019 11:49]
[20] [1]
[15] Organizacja ucząca się w wymiarze różnic kulturowych, Lilla Młodzik
// W: Stosunki międzykulturowe. Strategie bezpieczeństwa i komunikacji we współczesnym świecie, 2016. / pod red. Agnieszki Opalińskiej i Andrzeja Małkiewicza . t. 1, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 115--128, ISBN: 9788378422532
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18289] [data modyf: 21-10-2016 08:41]
[16] Stres jako element dezorganizacji kulturowej w pracy, Lilla Młodzik
// W: Człowiek - społeczeństwo - gospodarka. Zarządzanie personelem. Kapitał ludzki, 2015. / red. nauk. Maria Agnieszka Paszkowicz, Anatolij Hrynienko, Boguslaw Pietrulewicz . T. 2, Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, s. 51--63, ISBN: 9788393228058
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17119] [data modyf: 25-09-2015 10:35]
[17] Formy zachowań politycznych w kulturze demokracji, Lilla Młodzik
// W: Osobliwości polskiej demokracji w XXI wieku : uwarunkowania kulturowo-medialne, 2011. / red. Janusz Golinowski, Filip Pierzchalski, Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 139--150, ISBN: 9788370968175
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13708] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Problemy przewodzenia a rozwój mniejszości według Francisa, Lilla Młodzik
// W: Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej po upadku komunizmu, 2006. / red. nauk. Bohdan Halczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 37--47, ISBN: 9788374810661
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8819] [data modyf: 28-01-2008 16:20]
[19] Miejsce i znaczenie grupy studenckiej w nowoczesnej edukacji uniwersyteckiej, Lilla Młodzik
// W: Polski system edukacji po reformie 1999 roku : stan, perspektywy, zagrożenia, 2005. / red. Z. Andrzejak, L. Kacprzak, K. Pająk . T. 2, Poznań-Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 135--146, ISBN: 8371516657
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7293] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Uwarunkowania kulturowe organizacji europejskiej, Lilla Młodzik
// W: Europa regionów : tradycje i perspektywy: praca zbiorowa, 2002. / pod red. nauk. Bernardetty Nitschke, Zielona Góra : Instytut Politologii Uniwersytetu Zielongórskiego, s. 141--148
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5629] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Socjologiczne uwarunkowania rozwoju zawodowego człowieka, Lilla Młodzik
// W: Czynniki determinujące aktywność zawodową pracowników, 2000. , Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, s. 331--334, ISBN: 8391199800
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3978] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Szkoła jako instytucja kształcąca - ewolucja pojęcia, Lilla Młodzik
// W: Problemy zarządzania w instytucjach edukacyjnych w okresie transformacji systemowej w Polsce, 1997. , Zielona Góra : Wydaw. WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego (Organizacja i Zarządzanie), s. 173--176, ISBN: 8386832193
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5105] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Cooperative Competencies of Public Officials on the Example of the Border Guards Department in Poland / Lilla Młodzik, 2020. Democracy and Security, 1--20, ISSN: 1741-9166, , eISSN: 1555-5860, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cooperative competencies, public officials, security
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1080/17419166.2020.1818227         Cytowania wg Scopus: 0 [11-01-2021]
[AWCZ-25723] [data modyf: 16-10-2020 11:31]
[100] [1]
[2] Cultural Factors of Aggression in the Public Field / Lilla Młodzik, 2019. Political Preferences 24, 57--72, ISSN: 2450-873X, , eISSN: 2449-9064, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: aggression, liberal and restrictive cultures, populism, stereotypes
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-24703] [data modyf: 16-12-2019 13:09]
[20] [1]
[3] Sprawozdanie z konferencji "Administracja publiczna. Wybory do samorządu terytorialnego AD 2018", Łagów Lubuski, 13-14 grudnia 2018 roku / Lilla Młodzik, 2019. Nowa Polityka Wschodnia, nr 2, 165--169, ISSN: 2084-3291,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24242] [data modyf: 10-07-2019 10:45]
[0] [0]
[4] Cooperative affiliation in the area of cooperative competence of public officers on the example of the Near-Oder Border Guards Department / Lilla Młodzik, 2018. Politične Žittâ 1, 72--80, ISSN: 2519-2949, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: affiliation, cooperation, cooperative competence, public officers, security
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22669] [data modyf: 18-04-2018 13:15]
[5] [1]
[5] Dobro wspólne a zaufanie w organizacjach na rzecz bezpieczeństwa / Lilla Młodzik, 2018. Securitologia, nr 1, 80--92, ISSN: 1898-4509, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dobro publiczne, dobro wspólne, kierowanie, zaufanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23591] [data modyf: 28-01-2019 12:30]
[7] [1]
[6] Lider bezpieczeństwa / Lilla Młodzik, 2018. Nowa Polityka Wschodnia, nr 4 (19), 104--116, ISSN: 2084-3291, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: authority, diversity, knowledge, leader, safety
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-23698] [data modyf: 18-02-2019 12:44]
[6] [1]
[7] Profil osobowo-moralny funkcjonariuszy mundurowych / Lilla Młodzik, 2018. Przegląd Policyjny, 4 (132), 190--204, ISSN: 0867-5708, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: civic virtue, cnota obywatelska, ethics, etyka, funkcjonariusz mundurowy, morality, moralność, service, służba, uniformed oficer
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-23969] [data modyf: 29-03-2019 09:39]
[8] [1]
[8] Zaufanie jako kluczowa wartość organizacji publicznych w świetle badań żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego / Lilla Młodzik, 2018. Marketing i Zarządzanie, nr 1, 279--288, ISSN: 1509-0507, , eISSN: 2353-2874, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, organizacja publiczna, wartość, zaufanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/iz.2018.51-27
[AWCZ-22907] [data modyf: 02-07-2018 09:27]
[9] [1]
[9] Praxeological ethics as an element of organizational culture of functionals of the Near-Oder Boarder Guard Unit / Lilla Młodzik, 2017. Jagiellonian Journal of Management t. 3, nr 2, 93--106, eISSN: 2450-114X, bibliogr. mapy. tab. summ.
Słowa kluczowe: border guard, cooperation, organizational culture, praxeological ethics, service ethos
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.4467/2450114XJJM.17.007.7737
[AWCZ-22480] [data modyf: 12-03-2018 10:04]
[5] [1]
[10] Organizacja ucząca się i jej zdolność do ciągłej adaptacji i zmiany / Lilla Młodzik, 2011. Transformacje: pismo interdyscyplinarne, nr 3-4, 42--57, ISSN: 1230-0292, bibliogr. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16663] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[11] Zachowania stereotypowe i ich następstwa w procesie uczenia się / Lilla Młodzik, 2008. Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie, nr 1, 135--144 bibliogr. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-15498] [data modyf: 07-03-2011 08:13]
[12] Wartości grupowe jako element zarządzania przez kulturę organizacyjną na przykładzie banków województwa lubuskiego / Janina Stankiewicz, Lilla Młodzik, 2002. Management Vol. 6, no 2, 25--34, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11496] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Racjonalność vs. nieracjonalność zachowań politycznych obywateli / Lilla Młodzik // W: Disputatio .- 2010, Tom XI, s. 297--307, ISSN: 0873-626X, bibliogr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-8854] [data modyf: 07-03-2011 08:31]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Szkoła jako system społeczno-kulturowy, 1999. Lilla Młodzik // W: Problemy edukacji w okresie transformacji systemowej w Polsce : III konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : ORGANON, 1999, s. 230--235, ISBN: 8387294063
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14270] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Analiza współpracy uczelni polskich i ukraińskich na tle porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i rekomendacje / / Jerzy Woźnicki .- Poznań-Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UAM , 2015 (Rec.) Andrzej Małkiewicz, Lilla Młodzik, Jarosław Poliszczuk // Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe .- 2017, vol. 3, s. 199--203
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski