System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Lilla Młodzik
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Politologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 34 pozycji bibliograficznych
21 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 242,27 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ: 145 (48,33)    WZ-ROZ: 62,27 (5,66)    CZASOP: 35 (5,83)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

11,54 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
242,27 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ: 145 (48,33)    WZ-ROZ: 62,27 (5,66)    CZASOP: 35 (5,83)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

11,54 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Kultura współdziałania służby ochrony bezpieczeństwa publicznego na przykładzie funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej / Lilla Młodzik .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 .- 248 s. : bibliogr.summ. .- ISBN: 9788378423157
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14383] [data modyf: 28-05-2019 14:26]
[2] Tożsamość w naukach społecznych a ekonomiczne zróżnicowanie dochodów w ramach bogactwa i bezpieczeństwa społeczeństw / Lilla Młodzik, Michał Mackiewicz, Ireneusz Miciuła .- Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2018 .- 116 s. .- ISBN: 9788365929389
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14578] [data modyf: 28-05-2019 12:28]
[3] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw / Paweł Bartoszczuk, Anna Florek-Paszkowska, Ewa Mazur-Wierzbicka, Lilla Młodzik, Przemysław Wołczek, Anna Wziątek-Staśko .- Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2015 .- 160 s. .- ISBN: 9788377907986
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12888] [data modyf: 05-01-2016 09:08]
[4] Kultura organizacyjna w instytucji publicznej / Lilla Młodzik .- Zielona Góra : Wydawnictwo Stowarzyszenia Maximus Primus, 2014 .- 132 s. .- ISBN: 9788363438029 .- [wyd. elektr.]
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11987] [data modyf: 16-03-2017 10:47]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Elementy etosu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w świetle badań empirycznych / Lilla Młodzik
// W: Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań / red. nauk. P. Majdan, A. Mróz-Jagiełło, A. Zagórska .- Warszawa : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2018 - (Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym) - s. 245--262 .- ISBN: 9788365850447
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20890] [data modyf: 13-05-2019 09:38]
[2] Etyka / Lilla Młodzik
// W: Leksykon wiedzy politologicznej / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - s. 110--115 .- ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20801] [data modyf: 04-06-2019 11:27]
[3] Marketing polityczny / Lilla Młodzik
// W: Leksykon wiedzy politologicznej / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - s. 259--264 .- ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20802] [data modyf: 04-06-2019 11:27]
[4] Organizacja polityczna / Lilla Młodzik
// W: Leksykon wiedzy politologicznej / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - s. 330--331 .- ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20803] [data modyf: 04-06-2019 11:43]
[5] Psychologia polityki / Lilla Młodzik
// W: Leksykon wiedzy politologicznej / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - s. 387--388 .- ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20804] [data modyf: 04-06-2019 11:43]
[6] Współdziałanie - cecha konstytutywna współczesnych organizacji publicznych związanych ze sferą bezpieczeństwa / Lilla Młodzik
// W: Demokracja w Polsce po 2015 roku / red. nauk. Danuta Plecka .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - s. 207--222 .- ISBN: 9788380199156
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20136] [data modyf: 03-06-2019 11:18]
[7] Autorytet przywódcy w służbach mundurowych / Lilla Młodzik
// W: Uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji / red. nauk. Patrycja Zwiech .- Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017 - (Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim ; 12) - s. 117--132 .- ISBN: 9788378677307
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19913] [data modyf: 03-06-2019 11:09]
[8] Etos zawodowy w organizacji publicznej / Lilla Młodzik
// W: Człowiek - społeczeństwo - gospodarka. Problemy zatrudnienia w organizacjach / red. nauk. Maria Agnieszka Paszkowicz, Jerzy Kaźmierczak, Anatolii Hrynenko, Bogusław Pietrulewicz .- Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, 2017 - s. 131--139 .- ISBN: 9788394231354
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19914] [data modyf: 03-06-2019 09:41]
[9] Praxeological ethics as an element of organizational culture of functionals of the Near-Oder Boarder Guard Unit / Lilla Młodzik
// W: The Organizational Competitiveness: Approaches & Challenges / Eds. Piotr Jedynak, Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka .- Kraków : Jagiellonian University Press, 2017 - (Comprehensive Management Issues) - s. 101--114 .- ISBN: 9788323344230
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20034] [data modyf: 03-06-2019 11:49]
[10] Organizacja ucząca się w wymiarze różnic kulturowych / Lilla Młodzik
// W: Stosunki międzykulturowe. Strategie bezpieczeństwa i komunikacji we współczesnym świecie / pod red. Agnieszki Opalińskiej i Andrzeja Małkiewicza . t. 1 .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 115--128 .- ISBN: 9788378422532
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18289] [data modyf: 21-10-2016 08:41]
[11] Stres jako element dezorganizacji kulturowej w pracy / Lilla Młodzik
// W: Człowiek - społeczeństwo - gospodarka. Zarządzanie personelem. Kapitał ludzki / red. nauk. Maria Agnieszka Paszkowicz, Anatolij Hrynienko, Boguslaw Pietrulewicz . T. 2 .- Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, 2015 - s. 51--63 .- ISBN: 9788393228058
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17119] [data modyf: 25-09-2015 10:35]
[12] Formy zachowań politycznych w kulturze demokracji / Lilla Młodzik
// W: Osobliwości polskiej demokracji w XXI wieku : uwarunkowania kulturowo-medialne / red. Janusz Golinowski, Filip Pierzchalski .- Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011 - s. 139--150 .- ISBN: 9788370968175
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13708] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Problemy przewodzenia a rozwój mniejszości według Francisa / Lilla Młodzik
// W: Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej po upadku komunizmu / red. nauk. Bohdan Halczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 37--47 .- ISBN: 9788374810661
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8819] [data modyf: 28-01-2008 16:20]
[14] Miejsce i znaczenie grupy studenckiej w nowoczesnej edukacji uniwersyteckiej / Lilla Młodzik
// W: Polski system edukacji po reformie 1999 roku : stan, perspektywy, zagrożenia / red. Z. Andrzejak, L. Kacprzak, K. Pająk . T. 2 .- Poznań-Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2005 - s. 135--146 .- ISBN: 8371516657
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7293] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Uwarunkowania kulturowe organizacji europejskiej / Lilla Młodzik
// W: Europa regionów : tradycje i perspektywy: praca zbiorowa / pod red. nauk. Bernardetty Nitschke .- Zielona Góra : Instytut Politologii Uniwersytetu Zielongórskiego, 2002 - s. 141--148
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5629] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Socjologiczne uwarunkowania rozwoju zawodowego człowieka / Lilla Młodzik
// W: Czynniki determinujące aktywność zawodową pracowników .- Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, 2000 - s. 331--334 .- ISBN: 8391199800
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3978] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Szkoła jako instytucja kształcąca - ewolucja pojęcia / Lilla Młodzik
// W: Problemy zarządzania w instytucjach edukacyjnych w okresie transformacji systemowej w Polsce .- Zielona Góra : Wydaw. WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1997 - (Organizacja i Zarządzanie) - s. 173--176 .- ISBN: 8386832193
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5105] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sprawozdanie z konferencji "Administracja publiczna. Wybory do samorządu terytorialnego AD 2018", Łagów Lubuski, 13-14 grudnia 2018 roku / Lilla Młodzik // Nowa Polityka Wschodnia .- 2019, nr 2, s. 165--169, ISSN: 2084-3291,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24242] [data modyf: 10-07-2019 10:45]
[2] Cooperative affiliation in the area of cooperative competence of public officers on the example of the Near-Oder Border Guards Department / Lilla Młodzik // Politične Žittâ .- 2018, 1, s. 72--80, ISSN: 2519-2949, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: affiliation, cooperation, cooperative competence, public officers, security
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22669] [data modyf: 18-04-2018 13:15]
[3] Dobro wspólne a zaufanie w organizacjach na rzecz bezpieczeństwa / Lilla Młodzik // Securitologia .- 2018, nr 1, s. 80--92, ISSN: 1898-4509, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: dobro publiczne, dobro wspólne, kierowanie, zaufanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23591] [data modyf: 28-01-2019 12:30]
[4] Lider bezpieczeństwa / Lilla Młodzik // Nowa Polityka Wschodnia .- 2018, nr 4 (19), s. 104--116, ISSN: 2084-3291, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: authority, diversity, knowledge, leader, safety
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-23698] [data modyf: 18-02-2019 12:44]
[5] Profil osobowo-moralny funkcjonariuszy mundurowych / Lilla Młodzik // Przegląd Policyjny .- 2018, 4 (132), s. 190--204, ISSN: 0867-5708, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: civic virtue, cnota obywatelska, ethics, etyka, funkcjonariusz mundurowy, morality, moralność, service, służba, uniformed oficer
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-23969] [data modyf: 29-03-2019 09:39]
[6] Zaufanie jako kluczowa wartość organizacji publicznych w świetle badań żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego / Lilla Młodzik // Marketing i Zarządzanie .- 2018, nr 1, s. 279--288, ISSN: 1509-0507, , eISSN: 2353-2874, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, organizacja publiczna, wartość, zaufanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/iz.2018.51-27
[AWCZ-22907] [data modyf: 02-07-2018 09:27]
[7] Praxeological ethics as an element of organizational culture of functionals of the Near-Oder Boarder Guard Unit / Lilla Młodzik // Jagiellonian Journal of Management .- 2017, t. 3, nr 2, s. 93--106, eISSN: 2450-114X, : bibliogr.mapy.tab.summ.
Słowa kluczowe: border guard, cooperation, organizational culture, praxeological ethics, service ethos
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.4467/2450114XJJM.17.007.7737
[AWCZ-22480] [data modyf: 12-03-2018 10:04]
[8] Organizacja ucząca się i jej zdolność do ciągłej adaptacji i zmiany / Lilla Młodzik // Transformacje: pismo interdyscyplinarne .- 2011, nr 3-4, s. 42--57, ISSN: 1230-0292, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16663] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[9] Zachowania stereotypowe i ich następstwa w procesie uczenia się / Lilla Młodzik // Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie .- 2008, nr 1, s. 135--144 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-15498] [data modyf: 07-03-2011 08:13]
[10] Wartości grupowe jako element zarządzania przez kulturę organizacyjną na przykładzie banków województwa lubuskiego / Janina Stankiewicz, Lilla Młodzik // Management .- 2002, Vol. 6, no 2, s. 25--34, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11496] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Racjonalność vs. nieracjonalność zachowań politycznych obywateli / Lilla Młodzik // W: Disputatio .- 2010, Tom XI, s. 297--307, ISSN: 0873-626X, : bibliogr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)
[AWI-8854] [data modyf: 07-03-2011 08:31]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Szkoła jako system społeczno-kulturowy / Lilla Młodzik // W: Problemy edukacji w okresie transformacji systemowej w Polsce : III konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 1999 .- Zielona Góra : ORGANON, 1999, s. 230--235 .- ISBN: 8387294063
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14270] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Analiza współpracy uczelni polskich i ukraińskich na tle porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i rekomendacje / / Jerzy Woźnicki .- Poznań-Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UAM , 2015 (Rec.) Andrzej Małkiewicz, Lilla Młodzik, Jarosław Poliszczuk // Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe .- 2017, vol. 3, s. 199--203
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski