System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Iwona Korcz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Politologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 111 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Podstawy decydowania biznesowego i politycznego / Iwona Korcz .- Zielona Góra - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2012 .- 516 s. .- ISBN: 9788361304678
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11617] [data modyf: 16-07-2013 10:20]
[2] Stres liderski / Iwona Korcz .- Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji - AGNON, 2004 .- 284 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 8392011805
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6970] [data modyf: 25-10-2004 13:01]
[3] Kariera zawodowa / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz .- Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ, 2003 .- 114 s. : bibliogr.wykr. .- ISBN: 8391198821
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6773] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Przedsiębiorczość : podstawy społeczno-pedagogiczne i ekonomiczne / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 .- 157 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 8391198878
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6570] [data modyf: 23-06-2003 12:49]
[5] Sukces menedżerski / Iwona Korcz .- Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, 2000 .- 189 s. : bibliogr.wykr. .- ISBN: 8391199835
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6635] [data modyf: 14-10-2003 09:14]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Gerontologia a polityka: wstęp do geropolityki / Iwona Korcz
// W: Osoby starsze wobec polityki : rola osób starszych w kształtowaniu polityki / red. Małgorzata Krzysztofik i Dariusz Gauza ; Uniwersytet Zielonogórski .- Zielona Góra : Wydawnictwo Majus, 2010 - s. 48--104 .- ISBN: 9788360389101
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11923] [data modyf: 26-04-2010 08:13]
[2] Kompetentne zarządzanie i przywództwo w wielokulturowej Europie / Iwona Korcz
// W: Zarządzanie międzykulturowe w jednoczącej się Europie / red. nauk. Renata Krzykała - Schaefer .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2010 - s. 179--203 .- ISBN: 9788372052841
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11908] [data modyf: 16-04-2010 08:51]
[3] Style decyzyjne a zarządzanie rynkiem / Iwona Korcz
// W: Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / red. nauk. Andrzej Zduniak, Renata Reclik . T. 1 .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2010 - (Edukacja XXI Wieku ; 22) - s. 183--197 .- ISBN: 9788361304234
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12494] [data modyf: 21-12-2010 11:16]
[4] Szef jako zawód: wybrane zagadnienia. Refleksja nad pracą współczesnych kierowników / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Edukacja - praca - rynek pracy / pod red. B. Pietrulewicza .- Zielona Góra : Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego ; IETI Uniwersytet Zielonogórski, 2010 - s. 273--284 .- ISBN: 9788393228003
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12667] [data modyf: 14-02-2011 15:26]
[5] Emocjonalnie inteligentny Papież Polak przykładem naturalnego przywództwa europejskiego i globalnego / Iwona Korcz
// W: Jan Paweł II i Europa / pod red. Katarzyny Kalinowskiej, Barbary Brodzińskiej, Małgorzaty Zamojskiej .- Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009 - s. 167--188 .- ISBN: 9788323123545
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11154] [data modyf: 30-07-2009 11:19]
[6] Terroryzm - niebezpiecznym megatrendem i smiertelnym zagrożeniem dla współczesnego świata / Iwona Korcz
// W: Państwa - regiony - świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej / pod red. Katarzyny Kamińskiej, Sylwii Mrozowskiej, Grzegorza Piwnickiego .- Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2009 - s. 418--426 .- ISBN: 9788373266469
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11555] [data modyf: 11-12-2009 12:58]
[7] Bezpieczeństwo istoty ludzkiej w kontekście personalnym i w nowej duchowej perspektywie / Iwona Korcz
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo regionalne, wyzwania edukacyjne / red. Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Andrzej Zduniak .- Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008 - s. 11-21 .- ISBN: 9788361304050
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10859] [data modyf: 05-02-2009 11:24]
[8] Dostęp oraz psychologiczno - socjologiczne aspekty Internetu w społeczeństwie sieci / Iwona Korcz
// W: Oblicza Internetu** : Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu / red. nauk. Marek Sokołowski .- Elbląg : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008 - s. 15--27 .- ISBN: 9788392731580
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10616] [data modyf: 24-11-2008 10:23]
[9] Europejskie przywództwo na drodze ku prawdziwej wielkości / Iwona Korcz
// W: Unia Europejska w międzynarodowej perspektywie / red. nauk. M. Dudek .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008 - s. 53--72 .- ISBN: 9788374811736
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12184] [data modyf: 06-09-2010 12:27]
[10] Globalizacja terroryzmu problemem numer jeden bezpieczeństwa globalnego / Iwona Korcz, Andrzej Zduniak
// W: Edukacja bez granic - mimo barier : przestrzeń tworzenia / red. nauk. Tomasz Smal, Andrzej Zduniak . T. 2 .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008 - (Edukacja XXI Wieku ; 14) - s. 485--496 .- ISBN: 9788361304012
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10220] [data modyf: 13-06-2008 11:36]
[11] Inteligencja duchowa zwornikiem bezpieczeństwa jednostki ludzkiej oraz rola sfery duchowej w kreowaniu bezpiecznego środowiska pracy / Iwona Korcz
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo regionalne, wyzwania edukacyjne / red. Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Andrzej Zduniak .- Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008 - s. 310-319 .- ISBN: 9788361304050
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10860] [data modyf: 05-02-2009 11:32]
[12] Inteligencja społeczna - warunkiem dobrej pracy / Iwona Korcz
// W: Ergonomia w zarządzaniu warunkami pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - (Inżynieria Ergonomii ; t. 1) - s. 51--61 .- ISBN: 9788374811606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10587] [data modyf: 07-11-2008 14:17]
[13] Kształtowanie i ocena zachowań przywódczych wśród nauczycieli / Iwona Korcz
// W: Zachowania zawodowe nauczycieli i ich uwarunkowania / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 201--214 .- ISBN: 9788374811828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10729] [data modyf: 07-01-2009 13:11]
[14] Mądre przywództwo gospodarcze w Europie / Iwona Korcz
// W: Polityka unijnej integracji : wybrane problemy rynku wewnętrznego / red. nauk. M. Dudek .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008 - s. 99--115 .- ISBN: 9788374811729
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10360] [data modyf: 31-07-2008 14:19]
[15] Patologie liderskie w rzeczywistości biznesowej i politycznej Unii Europejskiej / Iwona Korcz
// W: Polityka unijnej integracji : wybrane problemy rynku wewnętrznego / red. nauk. M. Dudek .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008 - s. 69--82 .- ISBN: 9788374811729
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10358] [data modyf: 31-07-2008 14:16]
[16] Pracoholizm przejawem deficytu inteligencji emocjonalnej / Iwona Korcz
// W: Dolegliwości zdrowotne a warunki pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 11--20 .- ISBN: 9788374811590
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10640] [data modyf: 08-12-2008 10:23]
[17] Psychoanalityczna perspektywa przywództwa w kontekście gospodarki europejskiej / Iwona Korcz
// W: Polityka unijnej integracji : wybrane problemy rynku wewnętrznego / red. nauk. M. Dudek .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008 - s. 83--98 .- ISBN: 9788374811729
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10359] [data modyf: 31-07-2008 14:18]
[18] Unia Europejska w perspektywie przywódczej / Iwona Korcz
// W: Unia Europejska w międzynarodowej perspektywie / red. nauk. M. Dudek .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008 - s. 73--88 .- ISBN: 9788374811736
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12185] [data modyf: 06-09-2010 12:29]
[19] Bezpieczna szkoła jako obszar rozwoju ucznia / Iwona Korcz, Andrzej Zduniak
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń, edukacja wobec zagrożeń szkolnych / red. D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2007 - s. 167--187 .- ISBN: 8392290984
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9671] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Emocjonalny biznes po europejsku: zarządzanie emocjami i nastrojami klientów / Iwona Korcz
// W: Integracja europejska i procesy globalizacji / red. M. Dudek .- Legnica -Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, 2007 - s. 235--256 .- ISBN: 9788374811033
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9129] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] "Europejskie marzenie" wyzwaniem dla polskiej przestrzeni edukacyjnej / Iwona Korcz, Andrzej Zduniak
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń, edukacja wobec zagrożeń szkolnych / red. D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2007 - s. 614--637 .- ISBN: 8392290984
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9672] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Europejskie przywództwo gospodarcze: orientacja kulturowa / Iwona Korcz
// W: Polityki unijne dwa lata po akcesji - wybrane problemy / red. nauk. M. Dudek .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007 - s. 101--121 .- ISBN: 9788374811378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10318] [data modyf: 28-07-2008 12:24]
[23] Inteligencja emocjonalna - gwarantem bezpieczeństwa i determinantą rozwoju uczniów / Iwona Korcz
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń, edukacja wobec zagrożeń szkolnych / red. D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2007 - s. 102--125 .- ISBN: 8392290984
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9670] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Rozważania o pedagogice i edukacji ekologicznej / Iwona Korcz
// W: Edukacja w społeczeństwie "ryzyka". T. 2 : bezpieczeństwo jako wartość / red. M. Gwoździcka-Piotrowska, A. Zduniak .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2007 - (Edukacja XXI Wieku ; 11) - s. 292--298 .- ISBN: 8392290968
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8981] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] W obliczu toksycznych zachowań przywódczych w szkole: wampiryzm emocjonalny i radzenie sobie z nim / Iwona Korcz
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń, edukacja wobec zagrożeń szkolnych / red. D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2007 - s. 56--83 .- ISBN: 8392290984
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9669] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Charyzmatyczny lider w świecie edukacji / Iwona Korcz
// W: Education in turbulent times = Edukacja w czasach burzliwych / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 213--221 .- ISBN: 837481037X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8553] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Ekomenedżment / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Opieka zdrowotna nad pracującymi : wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 55--64 .- ISBN: 8374810475
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8528] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Europrzywództwo oparte na inteligencji emocjonalnej: przegląd ważniejszych stylów liderskich / Iwona Korcz
// W: Integracja i europejski rynek pracy / red. M. Dudek .- Legnica -Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2006 - s. 169--177 .- ISBN: 8360357900
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9149] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Inteligencja duchowa w rozwoju zawodowym / Iwona Korcz
// W: Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 1 / red. A. Kozubska, A. Zduniak .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2006 - s. 80--87 .- ISBN: 8392290917
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8200] [data modyf: 29-03-2006 11:54]
[30] Inteligencja emocjonalna w kształceniu zawodowym / Iwona Korcz, Andrzej Zduniak
// W: Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 2 / red. A. Kusztelak, A. Zduniak .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2006 - s. 34--38 .- ISBN: 8392290925
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8248] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Inteligencja emocjonalna w świecie off-line i on-line / Iwona Korcz
// W: Oblicza internetu : internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku / red. M. Sokołowski .- Elbląg : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2006 - s. 73--84 .- ISBN: 8392282337
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8671] [data modyf: 28-12-2006 13:25]
[32] Kompetencje europejskiego lidera / Iwona Korcz
// W: Otwarta Europa / red. Tomasz Marcinkowski .- Gorzów Wlkp : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006 - s. 71-86 .- ISBN: 8389682451
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8849] [data modyf: 28-01-2008 17:24]
[33] Koncepcja salutogenezy Antonowsky'ego jako fundament edukacji zdrowotnej / Iwona Korcz
// W: Edukacja w społeczeństwie "ryzyka" : bezpieczeństwo jako wartość / red. M. Gwoździcka-Piotrowska, A. Zduniak . T. 1 .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2006 - (Edukacja XXI Wieku ; 10) - s. 184--190 .- ISBN: 839229095X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8876] [data modyf: 06-03-2007 14:51]
[34] Multimożliwości potencjału ludzkiego we współczesnej praktyce zawodowej / Iwona Korcz
// W: Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego w zastosowaniu praktycznym / red. H. Skłodowski .- Łódź : Wydaw. "Green", 2006 - (Studia i Monografie ; 13) - s. 243--258 .- ISBN: 9788360230077
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8581] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Od społeczeństwa "ryzyka" do epoki cywilizacji mądrości / Iwona Korcz, Andrzej Zduniak
// W: Edukacja w społeczeństwie "ryzyka" : bezpieczeństwo jako wartość / red. M. Gwoździcka-Piotrowska, A. Zduniak . T. 1 .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2006 - (Edukacja XXI Wieku ; 10) - s. 23--34 .- ISBN: 839229095X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8875] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Odpowiedzialność decydenta politycznego / Iwona Korcz
// W: Teorie i casusy globalizacji / pod red. Romana Bäckera, Joanny Marszałek-Kawy .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006 - (Problemy współczesnego świata ; Nr 5) - s. 116--130 .- ISBN: 8374414898
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8670] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Organizacyjna kultura negocjacyjna jako czynnik zwiększenia skuteczności działań rynkowych w nowej rzeczywistości europejskiej / Iwona Korcz
// W: Integracja i europejski rynek pracy / red. M. Dudek .- Legnica -Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2006 - s. 154--168 .- ISBN: 8360357900
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9148] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[38] Prospektowa medycyna środowiskowa i globalna profilaktyka ekologiczna / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Opieka zdrowotna nad pracującymi : wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 65--72 .- ISBN: 8374810475
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8529] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Trójwymiarowość przywództwa charyzmatycznego w globalnej sieci edukacyjnej / Iwona Korcz
// W: Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 330--353 .- ISBN: 8374810368
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8493] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Zespół wypalenia zawodowego. Edukacja antywypaleniowa / Iwona Korcz
// W: Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 2 / red. A. Kusztelak, A. Zduniak .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2006 - s. 79--92 .- ISBN: 8392290925
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8249] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Biologiczne bezpieczeństwo człowieka / Iwona Korcz
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa : życia, nauki, pracy / red. A. Kusztelak .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2005 - s. 71--85 .- ISBN: 8392290909
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7747] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Emocjonalnie inteligentna organizacja : nowe podejście do pracy / Bogusław Pietrulewicz, Iwona Korcz
// W: Promocja zdrowia w środowisku pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 105--109 .- ISBN: 838971292X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7762] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[43] Huntingtonowskie zderzenie cywilizacji a edukacja społeczeństwa planetarnego / Iwona Korcz
// W: Polski system edukacji po reformie 1999 roku : stan, perspektywy, zagrożenia / red. Z. Andrzejak, L. Kacprzak, K. Pająk . T. 2 .- Poznań-Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2005 - s. 373--380 .- ISBN: 8371516657
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7297] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Inteligencja duchowa - gwarantem bezpieczeństwa, rozwoju i wzrostu człowieka XXI wieku / Bogusław Pietrulewicz, Iwona Korcz
// W: Wybrane zagadnienia rozwoju człowieka / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005 - s. 25--31 .- ISBN: 8392011821
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7770] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[45] Internet a człowiek w kontekście globalizującego się świata / Iwona Korcz
// W: Oblicza internetu : internet a globalne społeczeństwo informacyjne / Marek Sokołowski .- Elbląg : Zakład "ALGRAF", 2005 - s. 29--33 .- ISBN: 8391548422
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7735] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Miejsce pracy zawodowej w systemie wartości uniwersalnych współczesnego społeczeństwa informacyjno-innowacyjnego / Iwona Korcz, Emilia Korcz-Biernat
// W: Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005 - s. 57--63 .- ISBN: 8374810106
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8029] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[47] Mobbing w pracy / Iwona Korcz
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa : życia, nauki, pracy / red. A. Kusztelak .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2005 - s. 342--355 .- ISBN: 8392290909
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7749] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Poczucie własnej wartości jako klucz do rozwoju potencjału ludzkiego, osiągania prawdziwych sukcesów i szczęścia / Iwona Korcz
// W: Polski system edukacji po reformie 1999 roku : stan, perspektywy, zagrożenia / red. R. Pęczkowski . T. 3 .- Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2005 - s. 377--385 .- ISBN: 837156665
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7518] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Potrzeba własnej warości - elementarną potrzebą współczesnego człowieka / Iwona Korcz
// W: Polski system edukacji po reformie 1999 roku / red. Piotr Waśko, Marta Wrońska, Anrzej Zduniak . 1 .- Poznań - Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2005 - s. 341--347 .- ISBN: 837156509
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7104] [data modyf: 25-01-2005 18:17]
[50] Proces prognostyczno-zapobiegawczego kierowania zatrudnieniem i kompetencjami pracowników - stymulatorem gospodarki europejskiej / Iwona Korcz
// W: Makroekonomia europejskich stosunków gospodarczych : wybrane problemy / red. M. Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 313--325 .- ISBN: 8389712741
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7649] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Rozważania o bezpieczeństwie sensu largissimo / Iwona Korcz, Andrzej Zduniak
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa : życia, nauki, pracy / red. A. Kusztelak .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2005 - s. 18--32 .- ISBN: 8392290909
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7746] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[52] Satysfakcja z pracy / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Promocja zdrowia w środowisku pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 63--71 .- ISBN: 838971292X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7758] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[53] Sens pracy a burnout syndrome / Iwona Korcz, Emilia Korcz-Biernat
// W: Możliwości doskonalenia procesu kształcenia - wybrane zagadnienia / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005 - s. 251--258 .- ISBN: 8374810114
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8050] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[54] Wartości nadrzędne człowieka w dobie zmian społecznych / Iwona Korcz
// W: Wybrane zagadnienia rozwoju człowieka / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005 - s. 55--60 .- ISBN: 8392011821
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7772] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Zarządzanie karierami czynnikiem mobilizującym i integrującym ekonomiczną przestrzeń Europy / Iwona Korcz
// W: Makroekonomia europejskich stosunków gospodarczych : wybrane problemy / red. M. Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 327--335 .- ISBN: 8389712741
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7651] [data modyf: 21-09-2005 14:00]
[56] Agresja - wyzwaniem cywilizacyjnym / Iwona Korcz
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa : wybrane perspektywy / red. D. Kowalski, M. Kwiatkowski, A. Zduniak .- Lublin : Wydaw. O'CHIKARA, 2004 - s. 239--254 .- ISBN: 8387670553
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7055] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Człowiek późnonowoczesny wyzwaniem dla edukacji globalnej / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Edukacja i nauka w społeczeństwie informacyjnym / red. Daniel Fic .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 77--85 .- ISBN: 8388327828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6883] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Kultura ludzi-podmiotów a polska rzeczywistość XXI wieku / Iwona Korcz
// W: Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego / red. nauk. Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak . T. 1 .- Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2004 - s. 45--53 .- ISBN: 8371516150
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6433] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Perspektywa stanów lękowych / Iwona Korcz
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa : wybrane perspektywy / red. D. Kowalski, M. Kwiatkowski, A. Zduniak .- Lublin : Wydaw. O'CHIKARA, 2004 - s. 45--54 .- ISBN: 8387670553
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7054] [data modyf: 03-01-2005 14:27]
[60] Podmiotowość i wolność człowieka we współczesnej perspektywie / Iwona Korcz
// W: Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego / red. nauk. Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak . T. 2 .- Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2004 - s. 57--69 .- ISBN: 8371516169
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6436] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Sens istnienia styl i polityka życia człowieka w erze globalizacji / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Edukacja i nauka w społeczeństwie informacyjnym / red. Daniel Fic .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 69--76 .- ISBN: 8388327828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6882] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Strategiczny kapitał ludzki, społeczny i intelektualny - kluczową wartością rynku europejskiego / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : handel, finanse i procesy integracyjne (wybrane zagadnienia) / red. nauk. M. Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 395--407 .- ISBN: 8389712024
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6674] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] Doskonalenie kompetencji euromenedżerskich w dobie procesów globalizacyjnych / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Edukacja menedżerska i szkolenie pracowników w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 53--62 .- ISBN: 8388327690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5971] [data modyf: 25-09-2003 12:59]
[64] Edukacja menedżerska w warunkach mundializacji / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Edukacja menedżerska i szkolenie pracowników w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 33--42 .- ISBN: 8388327690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5969] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[65] Filary inteligencji emocjonalnej na współczesnym rynku pracy / Iwona Korcz
// W: Praca : zawód : rynek pracy .- Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2003 - s. 301--318 .- ISBN: 8391199886
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6320] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] Globalna inteligencja emocjonalna i przejawy jej dysfunkcji / Iwona Korcz
// W: Globalizacja : wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego: praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesława Hładkiewicza, Andrzeja Małkiewicza .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Politologii, Regionalne Centrum Animacji Kultury, 2003 - s. 231--250 .- ISBN: 8388059378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6298] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] Integracja i dezintegracja społeczna a przedsiębiorczość / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Rozpoznawanie zjawisk patologicznych i profilaktyka / red.Z. Płoszyński, E. Bilińska-Suchanek .- Słupsk : Wydaw. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2003 - s. 257--273 .- ISBN: 8388731629
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6047] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[68] Inteligencja stosunków międzyludzkich - inteligencją emocjonalną stosowaną / Iwona Korcz
// W: Praca : zawód : rynek pracy .- Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2003 - s. 319--332 .- ISBN: 8391199886
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6321] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[69] Kompetencje menedżersko-liderskie XXI wieku - niezbędne kompetencje emocjonalne / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Edukacja menedżerska i szkolenie pracowników w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 43--52 .- ISBN: 8388327690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5970] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[70] Mechanizmy wywierania wpływu na ludzi w środowisku pracy / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz
// W: Praca : zawód : rynek pracy .- Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2003 - s. 111--120 .- ISBN: 8391199886
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6314] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[71] Opozycja indywidualizm-kolektywizm a globalizacja / Iwona Korcz
// W: Globalizacja : wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego: praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesława Hładkiewicza, Andrzeja Małkiewicza .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Politologii, Regionalne Centrum Animacji Kultury, 2003 - s. 221--229 .- ISBN: 8388059378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6297] [data modyf: 02-02-2004 14:48]
[72] Szukam pracy - rola pierwszego wrażenia / Aleksandra Poślednik, Iwona Korcz
// W: Wybrane problemy przygotowania zawodowego pracowników i funkcjonowania zakładów pracy / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ, 2003 - s. 157--165 .- ISBN: 8391199894
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6359] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[73] Znaczenie proksemiki w środowisku pracy / Iwona Korcz, Aleksandra Poślednik
// W: Wybrane problemy przygotowania zawodowego pracowników i funkcjonowania zakładów pracy / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ, 2003 - s. 221--230 .- ISBN: 8391199894
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6361] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[74] Homo Transgressivus we współczesnej firmie / Iwona Korcz
// W: Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników / red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : [B.w.], 2002 - s. 411--435 .- ISBN: 839119886X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5693] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[75] Inteligencja emocjonalna menedżerów / Iwona Korcz
// W: Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników / red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : [B.w.], 2002 - s. 369--387 .- ISBN: 839119886X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5690] [data modyf: 02-04-2003 14:26]
[76] Kierowanie kapitałem intelektualnym nowoczesnej organizacji / Iwona Korcz
// W: Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników / red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : [B.w.], 2002 - s. 389--397 .- ISBN: 839119886X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5691] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[77] Organizacja ucząca się - mit czy rzeczywistość ? / Iwona Korcz
// W: Czynniki determinujące aktywność zawodową pracowników .- Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, 2000 - s. 177--183 .- ISBN: 8391199800
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4837] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[78] Wymiar etyczny organizacji uczących się i ich liderzy / Iwona Korcz
// W: Czynniki determinujące aktywność zawodową pracowników .- Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, 2000 - s. 287--297 .- ISBN: 8391199800
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3976] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[79] Komunikacja a płeć / Iwona Korcz
// W: Zarządzanie i finansowanie w systemie edukacji w Polsce a integracja z Unią Europejską .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999 - s. 307--322 .- ISBN: 8386832819
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4674] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[80] Edukacja współczesnych liderów firm / Iwona Korcz
// W: Problemy rozwoju zawodowego pracowników .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1998 - s. 181--195 .- ISBN: 8390634899
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4157] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[81] Gnoseologičeskaa specifika diagnostiki / Iwona Korcz
// W: Ličnost' i poznanie .- Moskva : Akademia obšestvennyh nauk pri CK KPSS, 1991 - s. 158-179
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13781] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kompetencje pracownicze w zarządzaniu organizacją / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz // Problemy Profesjologii .- 2008, nr 2, s. 59--63, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-13602] [data modyf: 24-02-2009 11:58]
[2] Kompetencje lubuskiego lidera / Iwona Korcz // Rocznik Lubuski: Przegląd życia społeczno - politycznego w województwie lubuskim .- 2007, T. 33, cz. 2, s. 229--248, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12759] [data modyf: 25-09-2009 14:32]
[3] Kultura profesjonalizmu jako klucz do rozwoju zawodowego i kariery profesjonalnej we współczesnych organizacjach / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz // Problemy Profesjologii .- 2007, nr 1, s. 23--44, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-12605] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Holistyczny człowiek a potencjał pracy / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz // Problemy Profesjologii .- 2006, nr 1, s. 51--60, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-11577] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Liderzy emocjonalnie inteligentnych organizacji - sztuka przewodzenia pracownikom / Iwona Korcz // Problemy Profesjologii .- 2006, nr 2, s. 195--214, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-11878] [data modyf: 12-03-2008 11:55]
[6] Zespołowa inteligencja emocjonalna - czynnikiem powodzenia w pracy / Iwona Korcz // Problemy Profesjologii .- 2006, nr 2, s. 123--148, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-11874] [data modyf: 12-03-2008 11:53]
[7] Entrepreneurship and ergonomics in technical-IT education / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz // Technical Sciences .- 2005, no 8, s. 305--311 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: education, entrepreneurship, ergonomic preparation, technical-IT education
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10590] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Multipotencjał człowieka w rozwoju zawodowym / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz // Problemy Profesjologii .- 2005, nr 1, s. 49--68, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-10559] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Przywództwo transformacyjne w dobie europejskich (r)ewolucji pokojowych / Iwona Korcz // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2010, Tom 4, s. 169--187, ISSN: 1899-2722, : tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8872] [data modyf: 15-09-2014 09:08]
[2] Kompetentnisnij pidhid u profesijnomu rozbitku ludini: teoretiko-metodologični aspekti / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 2007, nr 4, s. 81--84 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7961] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Kształcenie euromenedżerów a zarządzanie przyszłości / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz // W: Studium Vilnense A .- 2006, Vol. 2, s. 117--119 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7359] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Pidtrimka procesu pidgotovki do praci - zavdannja profesijnoj konsul'tacij (na materiali Pol'sci) / Bogusław Pietrulewicz, Iwona Korcz // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 2004, nr 3, s. 171--173 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6553] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Kar'erne navcannja ta orientacijni i konsul'tativni procesi (na prikladi Pol'sci) / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 2003, nr 3, s. 127--132 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6312] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Kompetencje menedżera agrobiznesu jako istotny element przewagi konkurencyjnej na rynku europejskim / Iwona Korcz, Aleksandra Poślednik // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2003, nr 983, T. 1, s. 396--404 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6120] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Nowoczesne zarządzanie agrobiznesem : ważniejsze podejścia koncepcyjne i determinanty jakościowe / Iwona Korcz, Piotr Poślednik // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2003, nr 983, T. 1, s. 405--412 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6121] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Styl negocjonowania, typ osobowości i typ negocjatora a poziom inteligencji emocjonalnej menedżerów / Iwona Korcz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej - (Materiały Konferencyjne ; 7) .- 2000, z. 6, s. 95--113 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6207] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Ocena komunikacyjnych umiejętności kierowniczej kadry służby zdrowia w okresie przekształceń systemowych / Iwona Korcz // W: Zastosowania Ergonomii .- 1997, nr 2, s. 25--37 : bibliogr.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5267] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Przywództwo służebne w wydaniu Jana Pawła II / Iwona Korcz // W: ...mieliśmy papieża!. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT, 2007, s. 42--56 .- ISBN: 9788374321987
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18506] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Inteligencja emocjonalna w świecie off-line i on-line / Iwona Korcz // W: Oblicza internetu : internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku: wydano z okazji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Oblicza Internetu" PWSZ Elbląg 16, 17 listopada 2006 r.]. Elbląg, Polska, 2006 .- Elbląg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006, s. 73--84 .- ISBN: 8392282337
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18111] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Euromanagers education in terms of future management / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz // W: Nauka a jakość życia : VIII międzynarodowa konferencja. Wilno, Litwa, 2004 .- Vilnius : [brak wydawcy], 2004, s. [1] CD-ROM [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17252] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Kompetencje pracownicze - zarządzanie kompetencjami / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz // W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove, Czechy, 2004 .- Hradec Kralove : Gaudeamus, 2004 .- T. 2, s. 32--36 .- ISBN: 8070413425
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16204] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Mądrość elit politycznych / Iwona Korcz // W: Wpływ elit na rozwój społeczno-gospodarczy i polityczny województwa lubuskiego. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2004, s. 65--82 .- ISBN: 8388327909
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17029] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Przedsiębiorczość i ergonomia w edukacji techniczno-informatycznej / Iwona Korcz, Bogusław Pietrulewicz // W: Rozwój budownictwa, budowy maszyn, techniki rolniczej oraz edukacji technicznej : Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Olsztyn, Polska, 2004 .- Olsztyn : [brak wydawcy], 2004, s. 62--63 [streszcz.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16811] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] PTSD - Post - Traumatic Stress Disorder / Iwona Korcz // W: Edukacja dla bezpieczeństwa : w rodzinie, szkole i pracy. Trzcianka, Polska, 2004 .- Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2004, s. 307--321 .- ISBN: 8371516495
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16675] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Inteligencja emocjonalna menadżerów oświaty w dobie reformy edukacji / Iwona Korcz // W: Problemy edukacji w okresie transformacji systemowej w Polsce : III konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 1999 .- Zielona Góra : ORGANON, 1999, s. 194--203 .- ISBN: 8387294063
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14269] [data modyf: 25-04-2002 14:44]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski