System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Tomasz Banaszak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Politologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 28 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Przyzwoitość i demokracja : (autorski wybór tekstów opublikowanych w latach 2006-2010 na łamach miesięcznika PULS) / Tomasz Banaszak .- Zielona Góra : Stowarzyszenie Dialog-Współpraca-Rozwój, 2010 .- 48 s.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9715] [data modyf: 12-08-2010 11:56]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wojna jako składowa pokoju w myśli klasycznego liberalizmu / Tomasz Banaszak
// W: Stan nadzwyczajny : analizy z perspektywy nauk politycznych i prawnych / red. J. Markiewicz-Stanny, P. Łukomski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 25--34 .- ISBN: 9788378422266
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17970] [data modyf: 17-06-2016 09:40]
[2] Filozofia polityczna Hobbesa w świetle współczesnych interpretacji kontraktualistycznych / Tomasz Banaszak
// W: W kręgu polityki* / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Ryszard Kessler .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Instytut Politologii UZ, 2010 .- wyd. II rozszerzone - s. 221--229 .- ISBN: 9788393159710
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12749] [data modyf: 08-03-2011 10:43]
[3] Filozofia polityczna Hobbesa w świetle współczesnych interpretacji kontraktualistycznych / Tomasz Banaszak
// W: W kręgu polityki / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki .- Zielona Góra - Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, 2009 - s. 202--212 .- ISBN: 9788392569985
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11521] [data modyf: 30-11-2009 09:59]
[4] Hobbes und Spinoza über den Gesselschaftsvertrag / Tomasz Banaszak
// W: Spinoza im Osten : systematische und rezeptionsgeschichtliche Studien / Hg. Werner Röhr .- Berlin : Edition Organon, 2005 - s. 63--80 .- ISBN: 3931034089
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7603] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Historie und Ontologie in den Schriften von Heideger und Patočka / Tomasz Banaszak
// W: Die Zeit Heideggers / Norbert Leśniewski, Ewa Nowak-Juchacz (Hrsg.) .- Frankfurt am Mein : Peter Lang, 2002 - s. 173--180 .- ISBN: 3631397569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6416] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Od komentatora do mordercy / Tomasz Banaszak // Puls .- 2010, nr 6, s. 28--29
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14931] [data modyf: 21-07-2010 12:57]
[2] Inkwizycja jako Ministerstwo Miłości / Tomasz Banaszak // Puls .- 2009, nr 3, s. 18--19
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14927] [data modyf: 21-07-2010 12:51]
[3] Czy PO jest partią liberalną? / Tomasz Banaszak // Puls .- 2008, nr 1, s. 28--29
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14928] [data modyf: 21-07-2010 12:53]
[4] Kwilenie niemowlęcia w kołysce / Tomasz Banaszak // Puls .- 2008, nr 4, s. 22
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14930] [data modyf: 21-07-2010 12:56]
[5] Przyzwoitość i demokracja / Tomasz Banaszak // Puls .- 2008, nr 12, s. 24--25
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14926] [data modyf: 21-07-2010 12:49]
[6] Kłopoty idei regionalizmu / Tomasz Banaszak // Rocznik Lubuski: Przegląd życia społeczno - politycznego w województwie lubuskim .- 2007, T. 33, cz. 2, s. 47--54, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12750] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Kto wyhodował Kaczyńskich? / Tomasz Banaszak // Puls .- 2006, nr 5, s. 18--19
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14918] [data modyf: 21-07-2010 12:31]
[8] Sflaczały muskuł władzy / Tomasz Banaszak // Puls .- 2006, nr 11, s. 18--19
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14929] [data modyf: 21-07-2010 12:54]
[9] Tyle wolności, ile odpowiedzialności / Tomasz Banaszak // Puls .- 2006, nr 9, s. 20--21
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14933] [data modyf: 21-07-2010 13:00]
[10] Wolność dla każdego / Tomasz Banaszak // Puls .- 2006, nr 6, s. 24--25
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14917] [data modyf: 21-07-2010 12:28]
[11] Jeszcze raz o Lubuskiej Racji Stanu / Tomasz Banaszak // Puls .- 2005, nr 7-8, s. 28--29
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14922] [data modyf: 21-07-2010 12:44]
[12] O zielonogórskiej zdradzie klerków / Tomasz Banaszak // Puls .- 2005, nr 3, s. 30--31
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14932] [data modyf: 21-07-2010 12:58]
[13] Wszystko po staremu / Tomasz Banaszak // Puls .- 2005, nr 6, s. 28--29
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14924] [data modyf: 21-07-2010 12:47]
[14] Żołnierze czerwonej twierdzy / Tomasz Banaszak // Puls .- 2005, nr 12, s. 18--19
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14919] [data modyf: 21-07-2010 12:37]
[15] Inteligent też człowiek / Tomasz Banaszak // Puls .- 2004, nr 1, s. 16--17
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14925] [data modyf: 21-07-2010 12:48]
[16] Żarty boga pragmatyzmu / Tomasz Banaszak // Puls .- 2004, nr 4, s. 16--17
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14921] [data modyf: 21-07-2010 12:41]
[17] Paradoksy regionalizacji / Tomasz Banaszak // Puls .- 2003, nr 10, s. 22--23
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14923] [data modyf: 21-07-2010 12:46]
[18] Regionalna racja stanu / Tomasz Banaszak // Puls .- 2003, nr 11, s. 24--25
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14920] [data modyf: 21-07-2010 12:39]
[19] Społeczeństwo kontraktu / Tomasz Banaszak // Puls .- 2003, nr 9, s. 30--31
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14916] [data modyf: 21-07-2010 12:27]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Prawo bez miecza / Tomasz Banaszak // W: Studia Zielonogórskie .- 2005, T. 11, s. 34--37, ISSN: 1233-815X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7224] [data modyf: 13-01-2006 14:29]
[2] Problem autokratyzacji ustroju demokratycznego / Tomasz Banaszak // W: Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki .- 1997, T.4, s. 381--398
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8712] [data modyf: 12-08-2010 11:50]
[3] Kilka uwag o pojęciu wolności u Gombrowicza / Tomasz Banaszak // W: Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki .- 1996, T.3, s. 193--203
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8713] [data modyf: 12-08-2010 11:53]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski