System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Piotr Łukomski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 19 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Odpowiedzialność polityków : sposoby rozumienia i uzasadniania, 2004. Piotr Łukomski, Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 170 s. , ISBN: 8389757044,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7731] [data modyf: 30-11-2018 13:40]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Metaforyczna struktura pojęcia działania politycznego, Piotr Łukomski
// W: Metafory polityki 4, 2013. / pod red. nauk. Bohdana Kaczmarka, Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 25--34, ISBN: 9788371512346
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16278] [data modyf: 03-10-2014 13:13]
[2] Polityczność jako relacja wrogości, Piotr Łukomski
// W: Metafory polityki 4, 2013. / pod red. nauk. Bohdana Kaczmarka, Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 227--238, ISBN: 9788371512346
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16279] [data modyf: 03-10-2014 13:15]
[3] Odpowiedzialność polityków wobec współczesnych i przyszłych pokoleń, Piotr Łukomski
// W: Dylematy nie tylko młodych, 2008. / red. Bronisław Gołębiowski ; Pracownia Pamiętnikarstwa Socjopolitycznego Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa : Instytut Nauk Politycznych UW, s. 59--69
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12697] [data modyf: 18-02-2011 08:40]
[4] Polityka jako dyskurs, Piotr Łukomski
// W: Metafory polityki. T. 3, 2005. / pod red. Bohdana Kaczmarka, Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 87--102, ISBN: 8371517092
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8609] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Polityka jako dziedzina władzy sądzenia, Piotr Łukomski
// W: Metafory polityki. T. 3, 2005. / pod red. Bohdana Kaczmarka, Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 74--86, ISBN: 8371517092
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8608] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Polityka jako inżynieria społeczna, Piotr Łukomski
// W: Metafory polityki. T. 3, 2005. / pod red. Bohdana Kaczmarka, Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 186--196, ISBN: 8371517092
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8613] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Personalistyczna interpretacja polityki, Piotr Łukomski
// W: Współczesne teorie polityki - od logiki do retoryki, 2004. / pod red. Tadeusza Klementewicza, Warszawa : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Studia Politologiczne. Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego vol. 8), s. 138--147, ISBN: 8389757052
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8610] [data modyf: 16-11-2006 12:26]
[8] Polityka jako teatr, Piotr Łukomski
// W: Metafory polityki. T. 2, 2003. / pod red. nauk. Bohdana Kaczmarka, Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 283--290, ISBN: 8371515308
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6244] [data modyf: 23-01-2004 18:41]
[9] O władzy i wolności, czyli o antropologicznych korzeniach polityki, Piotr Łukomski
// W: Historia i polityka w XX wieku, 2001. , Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego (Studia i Materiały Uniwersytetu Zielonogórskiego. Politologia nr 1), s. 7--15, ISBN: 8389048000
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4719] [data modyf: 15-03-2002 12:57]
[10] Polityka jako fiasko człowieka, Piotr Łukomski
// W: Metafory polityki, 2001. , Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 277--282, ISBN: 838371513917
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4704] [data modyf: 14-03-2002 14:05]
[11] Polityka jako powołanie do odpowiedzialności, Piotr Łukomski
// W: Metafory polityki, 2001. , Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 253--259, ISBN: 838371513917
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4702] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Polityka jako religia i świątynia władzy, Piotr Łukomski
// W: Metafory polityki, 2001. , Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 261--267, ISBN: 838371513917
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4703] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Funkcja krytyczna teorii polityki z perspektywy porządków dyskursu / Piotr Łukomski, 2018. Teoria Polityki, nr 2, 53-?68, ISSN: 2543-7046, , eISSN: 2544-0845, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: criticism, orders of discourse, political behaviour, political theory, social practices
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.4467/25440845TP.18.003.8438
[AWCZ-23385] [data modyf: 30-11-2018 13:38]
[2] Metafora pojęciowa jako forma eksperymentu myślowego / Piotr Łukomski, 2017. Studia Politologiczne vol. 46, 96-116, ISSN: 1640-8888, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-22352] [data modyf: 13-02-2018 13:10]
[3] Kultura polityczna jako kultura odpowiedzialności / Piotr Łukomski, 2005. Rocznik Nauk Politycznych R. 7, nr 8, 145--156
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11852] [data modyf: 08-03-2008 11:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Stan nadzwyczajny : analizy z perspektywy nauk politycznych i prawnych / (Red.) Joanna Markiewicz-Stanny, Piotr Łukomski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 295 s. .- ISBN: 9788378422266
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5459] [data modyf: 04-08-2016 12:09]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Morfogeneza przywództwa politycznego. Pomiędzy strukturą a podmiotowością sprawczą" / / Filip Pierzchalski .- Bydgoszcz : - , 2013 (Rec.) .- Bohater Carlyle,a w świecie systemów złożonych: Filip Pierzchalski, "Morfogeneza przywództwa politycznego. Pomiędzy strukturą a podmiotowościa sprawczą", Bydgoszcz 2013, s. 353 / Piotr Łukomski // e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego .- 2014, nr X, s. 169--175
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski