System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Ryszard Zaradny
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 36 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Władza i społeczność Zielonej Góry w latach 1945 - 1975, 2009. Ryszard Zaradny, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 714 s. , ISBN: 9788374812320,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8957] [data modyf: 26-02-2009 13:25]
[2] System polityczny Polski w latach 1948-1956, 2000. Ryszard Zaradny, Zielona Góra : Pracownia Wydaw. AND 246 s. , ISBN: 8397052647,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6054] [data modyf: 02-04-2002 11:31]
[3] System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2000. Mariusz Gulczyński, Ryszard Zaradny, Wrocław : Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu 233 s. , ISBN: 839129338,
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6007] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Droga do sowietyzmu, 1998. Ryszard Zaradny, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. AND 90 s. , ISBN: 8387052442,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6053] [data modyf: 02-04-2002 11:27]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Ewolucja systemu politycznego po 1989 roku, Ryszard Zaradny
// W: System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane aspekty, 2020. / red. Danuta Plecka i in., Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 43--64, ISBN: 9788381802895
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21658] [data modyf: 21-09-2020 09:35]
[2] The axiological founfations of the local self-gouverment functioning in Poland, Ryszard Zaradny
// W: Culture - Education - Professional work : Polish and Vietnamese Experiences, 2018. / Eds. Zdzisław Wołk, Cao Long Van, Nguyen Van Cuong, Ngo Dinh Phuong, Tran van Thuc, Zielona Góra : Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, s. 83--94, ISBN: 9788394571481
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20045] [data modyf: 03-06-2019 11:50]
[3] Kulturowe uwarunkowania systemu politycznego Rosji, Ryszard Zaradny
// W: Stosunki międzykulturowe. Strategie bezpieczeństwa i komunikacji we współczesnym świecie, 2016. / pod red. Agnieszki Opalińskiej i Andrzeja Małkiewicza . t. 1, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 209--227, ISBN: 9788378422532
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18294] [data modyf: 21-10-2016 08:50]
[4] Status miasta i jego wpływ na rozwój demograficzny - doświadczenia Zielonej Góry, Ryszard Zaradny
// W: Miasta - społeczne aspekty funkcjonowania, 2014. / red. Katarzyna Kuć-Czajkowska, Monika Sidor, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 351--364, ISBN: 9788377844519
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15984] [data modyf: 15-04-2014 12:33]
[5] Prasa w Zielonej Górze w latach 1945-1956, Ryszard Zaradny
// W: Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945-2012, 2013. / red. nauk. Andrzej Buck, Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Zielona Góra : Pro Libris - Wydawnictwo WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, s. 76--89, ISBN: 9788388336959
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15456] [data modyf: 29-07-2013 10:53]
[6] Analiza wyników referendalnych i wyborczych w województwie lubuskim, Ryszard Zaradny
// W: Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, 2012. / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko i Stanisława Michałowskiego, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 389--400, ISBN: 9788377841501
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14781] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Stosunek społeczności lokalnej do samorządu terytorialnego po 1998 roku (na przykładzie Zielonej Góry), Ryszard Zaradny
// W: 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce : sukcesy, porażki, perspektywy, 2012. / pod red. Katarzyny Mieczkowskiej-Czerniak, Katarzyny Radzik-Maruszak, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 495--515, ISBN: 9788377842041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14878] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Życie społeczno-polityczne w Zielonej Górze w latach 1950-1980, Ryszard Zaradny
// W: Historia Zielonej Góry : dzieje miasta w XIX i XX wieku, 2012. / pod red. Wojciecha Strzyżewskiego . tom II, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 441--635, ISBN: 9788378420217
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14747] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Aktywizacja społeczności zielonogórskiej po październiku 1956 roku, Ryszard Zaradny
// W: Interpretacje polityki : księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin, 2010. / red. nauk. Roman Bäcker, Wiesław Hładkiewicz, Andrzej Małkiewicz, Robert Potocki, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 705--721, ISBN: 9788376117386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12345] [data modyf: 02-11-2010 13:12]
[10] Elity zielonogórskie w Marcu 1968, Ryszard Zaradny
// W: W kręgu polityki*, 2010. / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Ryszard Kessler, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Instytut Politologii UZ .- wyd. II rozszerzone, s. 73--82, ISBN: 9788393159710
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12741] [data modyf: 08-03-2011 10:31]
[11] Kultura studencka w latach 70. XX wieku w Zielonej Górze, Ryszard Zaradny
// W: W służbie władzy czy społeczeństwa? : wybrane problemy kultury i nauki na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1989, 2010. / red. nauk. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Zielona Góra : Pro Libris, s. 122--130, ISBN: 9788388336782
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12458] [data modyf: 09-12-2010 09:35]
[12] Elity zielonogórskie w Marcu 1968, Ryszard Zaradny
// W: W kręgu polityki, 2009. / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Zielona Góra - Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, s. 71--83, ISBN: 9788392569985
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11514] [data modyf: 27-11-2009 13:52]
[13] Samorządne społeczeństwo obywatelskie w RP, Ryszard Zaradny
// W: System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2009. / pod red. Danuty Waniek i Mariusza Gulczyńskiego, Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 205--226, ISBN: 9788360197813
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11097] [data modyf: 26-05-2009 11:23]
[14] Zasady ładu światopoglądowego, Ryszard Zaradny
// W: System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2009. / pod red. Danuty Waniek i Mariusza Gulczyńskiego, Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 125--143, ISBN: 9788360197813
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11096] [data modyf: 26-05-2009 11:22]
[15] Procesy kreowania lokalnych struktur społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Ryszard Zaradny
// W: Polska demokracja : koncepcje, płaszczyzny, instytucje, 2008. / pod red. Sylwestra Wróbla, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 339--360, ISBN: 9788376110080
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10919] [data modyf: 26-02-2009 13:04]
[16] Globalizacja a subsydiarność, Ryszard Zaradny
// W: Demokracja w dobie globalizacji : w praktyce politycznej, 2006. / pod red. Jana Iwanka i Marka Mazura . Tom 1, Katowice : Wydaw. Uniwersytetetu Śląskiego, s. 156--164, ISBN: 8322615167
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10920] [data modyf: 26-02-2009 13:10]
[17] Procesy kreowania lokalnych i regionalnych struktur społeczeństwa obywatelskiego, Ryszard Zaradny
// W: Szanse i zagrożenia procesu konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej, 2005. / red. nauk. Jerzy Kuciński, Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 297--311, ISBN: 8360197040
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10921] [data modyf: 26-02-2009 13:15]
[18] Walka ze spekulacją i nadużyciami gospodarczymi w pierwszym dziesięcioleciu po II wojnie śwaitowej (na przykładzie Zielonej Góry), Ryszard Zaradny
// W: W kręgu historii, prawa i nauki o polityce : księga dedykowana pamięci Profesora Alberta Pawłowskiego; praca zbiorowa, 2004. / pod red. Wiesława Hładkiewicza, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 177--190, ISBN: 8388327801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6820] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Globalizacja a położenie geopolityczne małych państw - przykład Słowacji, Andrzej Małkiewicz, Ryszard Zaradny
// W: Globalizacja : wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego: praca zbiorowa, 2003. / pod red. nauk. Wiesława Hładkiewicza, Andrzeja Małkiewicza, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Politologii, Regionalne Centrum Animacji Kultury, s. 91--100, ISBN: 8388059378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6290] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Zasada subsydiarności w polityce regionalnej Unii Europejskiej i Polski, Ryszard Zaradny
// W: Europa regionów : tradycje i perspektywy: praca zbiorowa, 2002. / pod red. nauk. Bernardetty Nitschke, Zielona Góra : Instytut Politologii Uniwersytetu Zielongórskiego, s. 149--156
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5630] [data modyf: 10-03-2003 16:53]
[21] Główne doktryny wieku XX, Ryszard Zaradny
// W: Państwo w społeczeństwie : wstęp do politologii współczesnej, 1995. / pod red. Alberta Pawłowskiego . T. 1, Zielona Góra : Wydaw. ORGANON, s. 55--68, ISBN: 8390213540
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6336] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Historyczne teorie powstania państwa, Ryszard Zaradny
// W: Państwo w społeczeństwie : wstęp do politologii współczesnej, 1995. / pod red. Alberta Pawłowskiego . T. 1, Zielona Góra : Wydaw. ORGANON, s. 9--21, ISBN: 8390213540
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6333] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Społeczna doktryna kościoła katolickiego, Ryszard Zaradny
// W: Państwo w społeczeństwie : wstęp do politologii współczesnej, 1995. / pod red. Alberta Pawłowskiego . T. 1, Zielona Góra : Wydaw. ORGANON, s. 39--53, ISBN: 8390213540
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6335] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Integryzm kościła katolickiego w Polsce, Ryszard Zaradny
// W: Fundamentalizm współczesny : praca zbiorowa, 1994. / pod red. Alberta Pawłowskiego, Zielona Góra : WSP, s. 36--38, ISBN: 8385693424
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7146] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Aksjologiczne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce / Ryszard Zaradny, 2018. Relacje. Studia z nauk społecznych, nr 5, 9--21, ISSN: 2543-5124, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: demokracja liberalna, dobro wspólne, pluralizm, subsydiarność, suwerenność narodu
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23622] [data modyf: 07-02-2019 11:00]
[2] Kościół katolicki w Zielonej Górze przed konfliktem w maju 1960 roku / Ryszard Zaradny, 2013. Rocznik Lubuski: Pedagogika społeczna na rzecz społeczności lokalnych, Tom 39, cz. 2, 63--70, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17807] [data modyf: 21-07-2015 11:20]
[3] Polityka oświatowa w Zielonej Górze w pierwszym dziesięcioleciu powojennym / Ryszard Zaradny, 2007. Rocznik Lubuski: Kalejdoskop życia społecznego na Ziemi Lubuskiej, T. 33, cz. 1, 53--71, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12770] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Władze lokalne Zielonej Góry w pierwszych latach powojennych / Ryszard Zaradny, 2007. Rocznik Lubuski: Przegląd życia społeczno - politycznego w województwie lubuskim, T. 33, cz. 2, 205--228, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12758] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Teoretyczne rozważania nad społecznością lokalną, 2018. Ryszard Zaradny // W: Regional'na politika: istoriâ, politiko-pravovi zasadi, arhitektura, urbanistika : Četverta Mižnarodna naukovo-praktična konferenciâ. Zbirnik naukovih prac'. Kiiv, Ukraina Kiiv : Kiivs'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2018, s. 31--44, ISBN: 9789662061246
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-23380] [data modyf: 25-02-2019 09:23]
[2] System wyborczy do samorządów terytorialnych, 2017. Ryszard Zaradny // W: Regional'na politika: istoriâ, politiko-pravovi zasadi, arhitektura, urbanistika : Tretâ Mižnarodna naukovo-praktična konferenciâ. Zbirnik naukobih prac'. Kiiv, Ukraina Kiiv : Kiivs'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2017, s. 106--114, ISBN: 9789664572863
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-22843] [data modyf: 30-11-2017 11:15]
[3] Relacje pomiędzy marszałkiem województwa a wojewodą, 2016. Ryszard Zaradny // W: Regional'na politika: zakonodavče reguliuvannâ ta praktična realizaciâ : druga mižnarodna naukobo-praktična konferenciâ. Kiiv, Ukraina Kiiv : Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini, Kiivc'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2016, s. 109--114, ISBN: 9789666544417
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22446] [data modyf: 16-01-2017 08:44]
[4] Aksjologiczne podstawy systemu politycznego III RP, 2004. Ryszard Zaradny // W: Przeobrażenia systemowe w państwach Europy Środkowej i Wschodniej : stan aktualny i perspektywy: [materiały konferencyjne]. Siedlce, Polska Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2004, s. 363--376, ISBN: 8370513239
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16952] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski