System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Ryszard Michalak
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o polityce i administracji (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 93 pozycji bibliograficznych
26 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Polityka wyznaniowa. Aspekty teoretyczne i egzemplifikacje, 2018. Radosław Zenderowski, Ryszard Michalak, Zielona Góra : Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi Uniwersytetu Zielonogórskiego, Morpho 196 s. , ISBN: 9788362352500,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14815] [data modyf: 28-05-2019 13:00]
[71] [0,71]
[2] Polska 1945-2015. Historia polityczna, 2016. Andrzej Piasecki, Ryszard Michalak, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 426 s. , ISBN: 9788301186920,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13298] [data modyf: 23-11-2016 09:30]
[3] Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych w latach 1945-1989, 2014. Ryszard Michalak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 450 s. , ISBN: 9788378421245,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11958] [data modyf: 16-03-2017 10:58]
[4] Historia polityczna Polski 1952-2002, 2003. Ryszard Michalak, Andrzej Piasecki, Łódź : ["Tęcza"] 280 s. , ISBN: 8391863913,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6670] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Kościoły protestanckie i władze partyjno-państwowe w Polsce : (1945-1956), 2002. Ryszard Michalak, Warszawa : Wydaw. Naukowe "Semper" 364 s. , ISBN: 8389100118,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6230] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Concordat, Ryszard Michalak
// W: The Dictionary of Political Knowledge, 2019. / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 84--85, ISBN: 9788381801171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21441] [data modyf: 14-04-2020 12:28]
[20] [1]
[2] Decommunization, Ryszard Michalak
// W: The Dictionary of Political Knowledge, 2019. / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 137--138, ISBN: 9788381801171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21442] [data modyf: 14-04-2020 12:31]
[20] [1]
[3] Despotism, Ryszard Michalak
// W: The Dictionary of Political Knowledge, 2019. / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 145--145, ISBN: 9788381801171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21445] [data modyf: 14-04-2020 13:15]
[20] [1]
[4] Political science of religion, Ryszard Michalak
// W: The Dictionary of Political Knowledge, 2019. / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 364--368, ISBN: 9788381801171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21443] [data modyf: 14-04-2020 12:43]
[20] [1]
[5] Religious policy, Ryszard Michalak
// W: The Dictionary of Political Knowledge, 2019. / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 410--411, ISBN: 9788381801171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21444] [data modyf: 14-04-2020 12:47]
[20] [1]
[6] Dekomunizacja, Ryszard Michalak
// W: Leksykon wiedzy politologicznej, 2018. / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 81--82, ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20789] [data modyf: 04-06-2019 11:45]
[20] [1]
[7] Despotyzm, Ryszard Michalak
// W: Leksykon wiedzy politologicznej, 2018. / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 91--91, ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20790] [data modyf: 04-06-2019 11:44]
[20] [1]
[8] Konkordat, Ryszard Michalak
// W: Leksykon wiedzy politologicznej, 2018. / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 203--204, ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20791] [data modyf: 04-06-2019 11:44]
[20] [1]
[9] Politologia religii, Ryszard Michalak
// W: Leksykon wiedzy politologicznej, 2018. / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 344--348, ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20792] [data modyf: 04-06-2019 11:28]
[20] [1]
[10] Polityka wyznaniowa, Ryszard Michalak
// W: Leksykon wiedzy politologicznej, 2018. / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 355--357, ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20793] [data modyf: 04-06-2019 11:44]
[20] [1]
[11] Inwigilacja środowisk ewangelickich na Górnym Śląsku w latach 1945-1956, Ryszard Michalak
// W: Umbra transit lux permanet. Ewangelicy na Górnym Śląsku na przestrzeni wieków, 2017. / pod red. Joanny Lusek, Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, s. 149--163, ISBN: 9788388880933
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19601] [data modyf: 15-01-2020 10:41]
[20] [1]
[12] Platoniczna islamofobia czy nieplatoniczny antyoksydentalizm? Polskie studia nad euroislamem a ideologia political corectness, Ryszard Michalak
// W: Ideologia w późnej nowoczesności, 2017. / pod red. Agnieszki Lenartowicz-Podbielskiej i Przemsława Jastrzębskiego, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 156--174, ISBN: 9788380196575
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18973] [data modyf: 03-06-2019 11:56]
[20] [1]
[13] Profil badań w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (1997-2017), Stefan Dudra, Łukasz Młyńczyk, Ryszard Michalak
// W: Adónde vas, Espana? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku, 2017. / red. nauk. Stefan Dudra, Łukasz Młyńczyk, Ryszard Michalak, Zielona Góra : Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogorskiego, Wydawnictwo Morpho, s. 13--15, ISBN: 9788362352425
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19651] [data modyf: 18-12-2017 12:01]
[1,67] [0,33]
[14] Protestanckie i badackie wspólnoty wyznaniowe, Ryszard Michalak
// W: Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, 2017. / pod red. Tomasza Osińskiego i Mariusza Mazura, Lublin : IPN, Oddział w Lublinie, s. 239--263, ISBN: 9788380982413
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19602] [data modyf: 31-05-2019 13:50]
[20] [1]
[15] Ruch antyislamski w państwach nordyckich. Między natywizmem a kontrkultuacją, Ryszard Michalak
// W: Nowe ruchy społeczne, 2017. / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko i Doroty Maj, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 119--137, ISBN: 9788322790120
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19592] [data modyf: 31-05-2019 13:49]
[20] [1]
[16] Szwedzki nurt islamosceptyzmu. Uzasadnienia postulatu deszariatyzacji, Ryszard Michalak
// W: Polityczne uwarunkowania religii. Religijne uwarunkowania polityki, 2017. / pod red. Stafana Dudry, Ryszarda Michalaka i Łukasza Młyńczyka, Sieniawa Żarska : Wydawnictwo Morpho; Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi UZ (Politologia religii), s. 287--305, ISBN: 9788362352418
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19608] [data modyf: 31-05-2019 13:54]
[20] [1]
[17] Bariery w badaniach nad rolą czynnika religijnego w polityce, Ryszard Michalak
// W: Czynnik religijny w polityce wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia : wybrane problemy, 2016. / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 51--61, ISBN: 9788377848234
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18155] [data modyf: 16-09-2016 12:29]
[18] Wstęp. Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej jako podstawowy cel badań w zakresie politologii religii, Ryszard Michalak
// W: Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej, 2016. / red. nauk. Ryszard Michalak, Sieniawa Żarska : Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi Uniwersytetu Zielonogórskiego, Morpho (Politologia religii), s. 5--8, ISBN: 9788362352357
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18235] [data modyf: 12-10-2016 09:20]
[19] The ideaolgical basis of the religious policy in Soviet-type regimes, Ryszard Michalak
// W: Between Western and Eastern Europe. Political studies: past and the present, 2015. / eds. Stefan Dudra, Piotr Pochyły, Chicago : print king, inc., s. 143--154, ISBN: 9780692585610
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17610] [data modyf: 17-02-2016 11:44]
[20] Wstęp. O politycznych ścieżkach religijnosci i dychotomii koniunktury badawczej politologii religii, Ryszard Michalak
// W: Polityka jako wyraz lub następstwo religijności, 2015. / red. nauk. Ryszard Michalak, Sieniawa Żarska : Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi Uniwersytetu Zielonogórskiego, Morpho (Politologia religii), s. 5--10, ISBN: 9788362352258
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17083] [data modyf: 07-09-2015 11:42]
[21] Nationalist and Islamic Radicalism in Russia - Religious Factors and Mutual Interactions, Ryszard Michalak
// W: From Political and Historical Studies, 2014. / eds. Stefan Dudra and Piotr Pochyły, Stockholm : [b.d.], s. 43--54, ISBN: 9789163748769
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15998] [data modyf: 29-04-2014 12:37]
[22] Wstęp. Politologia religii - postulowana subdyscyplina politologii, Ryszard Michalak
// W: Religijne determinanty polityki, 2014. / red. nauk. Ryszard Michalak, Sieniawa Żarska : Wydawnictwo Morpho (Politologia religii), s. 5--11, ISBN: 9788362352203
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16023] [data modyf: 13-05-2014 09:29]
[23] Polityczne i społeczne uwarunkowania działalności stowarzyszeń mniejszości narodowych w PRL, Ryszard Michalak
// W: Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej, 2013. / pod red. Stefana Dudry i Bernadetty Nitschke, Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, s. 24--32, ISBN: 9788376881003
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15681] [data modyf: 03-12-2013 12:49]
[24] Koncepcja "redukcjonizmu religijnego" w programie urzędu do spraw wyznań i organizacji proateistycznych, Ryszard Michalak
// W: Interpretacje polityki : księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin, 2010. / red. nauk. Roman Bäcker, Wiesław Hładkiewicz, Andrzej Małkiewicz, Robert Potocki, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 738--752, ISBN: 9788376117386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12348] [data modyf: 02-11-2010 13:41]
[25] Kościoły protestanckie w koncepcjach i działaniach Urzędu do Spraw Wyznań (1950-1989), Ryszard Michalak
// W: Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu, 2009. / zbiór studiów pod red. Jarosława Kłaczkowa, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 145--214, ISBN: 9788376113616
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11381] [data modyf: 26-10-2009 12:38]
[26] Miejsce Kościołów protestanckich w polityce wyznaniowej PRL, Ryszard Michalak
// W: Protestantyzm w Polsce na przestrzeni wieków, 2009. / red. Piotr Gołdyn, Poznań : Wydaw. "Rys", s. 95--116, ISBN: 9788360517401
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11653] [data modyf: 27-01-2010 09:52]
[27] Środowiska protestanckie wobec kwestii współpracy duchownych ze służbą bezpieczeństwa PRL, Ryszard Michalak
// W: Kościoły, polityka, historia : ze studiów nad problemami mniejszości wyznaniowych w Polsce w XX i XXI wieku, 2009. / red. Stefan Dudra, Olgierd Kiec, Warszawa : Wydaw. Naukowe "Semper", s. 161--175, ISBN: 9788375070699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11306] [data modyf: 30-09-2009 08:52]
[28] Dziel i rządź (o polityce wobec Kościołów protestanckich w PRL z Ryszardem Michalakiem rozmawia Barbara Polak), Ryszard Michalak
// W: Stół bez kantów : i inne rozmowy Biuletynu IPN z lat 2003-2005, 2008. , Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, s. 154--166, ISBN: 9788376290188
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11686] [data modyf: 10-02-2010 13:19]
[29] "Ludność ewangelicka była najgorzej traktowana z całej ludności rodzimej na Ziemiach Zachodnich i Północnych" (rozm. z Ryszardem Michalakiem), Ryszard Michalak
// W: Rozmowy z ewangelikami początku wieku, 2008. / Jan Szturc, Katowice : Wydaw. "Głos Życia", s. 199--211, ISBN: 9788360438138
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11687] [data modyf: 10-02-2010 13:29]
[30] Renesans koncepcji trzeciego Rzymu, Ryszard Michalak
// W: Studia politologiczne i historyczne : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Pasierbowi, 2005. / red. nauk. Czesław Osękowski, Jarosław Macała, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 295--306, ISBN: 8389712911
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7798] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Państwo, cerkiew i Kościół Rzymskokatolicki w Rosji w 2002. Tajny raport "O ekstermizmie religijnym w Federacji Rosyjskiej", Ryszard Michalak
// W: W kręgu historii, prawa i nauki o polityce : księga dedykowana pamięci Profesora Alberta Pawłowskiego; praca zbiorowa, 2004. / pod red. Wiesława Hładkiewicza, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 231--256, ISBN: 8388327801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6822] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Unia Zborów Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce w latach 1945-1957, Ryszard Michalak
// W: Historia i polityka w XX wieku, 2001. , Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego (Studia i Materiały Uniwersytetu Zielonogórskiego. Politologia nr 1), s. 33--55, ISBN: 8389048000
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4721] [data modyf: 15-03-2002 13:02]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] History of Politology of Religion in Poland. A Research Overview / Ryszard Michalak, 2020. Politics and Religion Journal Vol. XIV, No. 2, 219--262, ISSN: 1820-6581, , eISSN: 1820-659X,
Słowa kluczowe: Poland, political science of religion, politology of religion, religion and politics, religious studies, retrospective political science, sociology of religion
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-25925] [data modyf: 09-12-2020 11:11]
[20] [1]
[2] Polityka wyznaniowa. Zakres zjawiska / Ryszard Michalak, 2019. Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio K Politologia Vol. XXVI, 1, 23--35, ISSN: 1428-9512, , eISSN: 2300-7567, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: political science of religion, politologia religii, politology of religion, polityka religijna, polityka wyznaniowa, polityka wyznaniowa likwidacji, polityka wyznaniowa reglamentacji, religious policy, religious policy of liquidation, religious policy of rationalizing, religious policy of the concession
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.17951/k.2019.26.1.23-35
[AWCZ-24506] [data modyf: 30-10-2019 11:34]
[20] [1]
[3] The significance of the religious factor in the internal and external policies of Turkey / Ryszard Michalak, 2019. Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities: Sports as the expression of nation issues, 9, 165--174, ISSN: 2084-848X, , eISSN: 2543-9391, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Diyanet, Erdoganism, Islamic nationalism, Kemalism, Middle East, Sunniism, Turkey, Turkish Confessional Policy, domestic policy, foreign policy, political Islam, religious minority, state and religion
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/pn-2019-0013
[AWCZ-25265] [data modyf: 19-05-2020 10:37]
[20] [1]
[4] Totalitarny islamizm czy totalny islam? Irracjonalny lęk czy uzasadniony strach? Mirosława Sadowskiego integralna i kontekstowa analiza szariatu / Ryszard Michalak, 2019. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem (Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis) 41, nr 3, 201--213, ISSN: 2300-7249, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Islam, Islamism, Islamophobia, Islamoscepticism, law, political correctness, religion, sharia, total theocracy, totalitarianism
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.19195/2300-7249.41.3.12
[AWCZ-24507] [data modyf: 30-10-2019 14:09]
[70] [1]
[5] The Methodist Church in Poland in reality of liquidation policy. Operation "Moda" / Ryszard Michalak, 2018. Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities: Nations without state or states without nations, nr 8, 199--224, ISSN: 2084-848X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Methodism, Methodist Church, liquidation policy, regulatory policy, religious policy, special services
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-23577] [data modyf: 25-01-2019 12:58]
[6] [1]
[6] Czynnik religijny w procesie kształtowania nowego wymiaru nordyckiej wspólnoty kulturowej / Ryszard Michalak, 2017. Roczniki Kulturoznawcze Vol 8, No 4, 7--43, ISSN: 2082-8578, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: anti-islamism, antyislamizm, contracculturation, islamism, islamizm, kontrakulturacja, multiculturalism, national identity, nativism, natywizm, nordism, nordyzm, political correctness, poprawność polityczna, scandinavism, skandynawizm, tożsamość narodowa, wielokulturowość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.18290/rkult.2017.8.4-1
[AWCZ-22477] [data modyf: 09-03-2018 12:10]
[7] [1]
[7] "Pod przykryciem turystyki...". Obserwacje i analizy Biura Paszportów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jako elementy uzupełniające politykę wyznaniową PRL / Ryszard Michalak, 2014. Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities: Romowie, nr 3, 147--158
Słowa kluczowe: Biuro Paszportów, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Rzymskokatolicki, Republika Federalna Niemiec, mniejszości religijne, polityka wyznaniowa, rewizjonizm
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18924] [data modyf: 21-02-2017 09:32]
[8] Protestanci polscy w "nowej rzeczywistości" (1925-1956) / Ryszard Michalak, 2004. Więź, 1, 86-95
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9374] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Działalność kwakrów na Mazurach (1946-1947 / Ryszard Michalak, 2003. Myśl Protestancka: kwartalnik społeczno-kulturalny, nr 1/2, 73--76
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9375] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Ks. Jan Zajączkowski, pastor pionier / Ryszard Michalak, 2002. Pionierzy, nr 1, 11--12
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-17117] [data modyf: 07-03-2013 09:59]
[11] Niemcy w Zielonej Górze (1945-1946) w świetle dokumentów / Ryszard Michalak, 2002. Pionierzy, nr 3, 22--24
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-17116] [data modyf: 07-03-2013 09:55]
[12] Problem przejmowania kościołów ewangelickich przez Kościół rzymskokatolicki na Mazurach po drugiej wojnie światowej / Ryszard Michalak, 2002. Borussia, nr 26, 211--224
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7874] [data modyf: 21-02-2003 14:07]
[13] Profesor Michał Szczaniecki (1910-1977) / Ryszard Michalak, 2002. Pionierzy, nr 2, 18--19
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-17118] [data modyf: 07-03-2013 10:00]
[14] Kościoły protestanckie w polityce wyznaniowej państwa polskiego (1945-1956) / Ryszard Michalak, 2001. Dzieje Najnowsze, nr 3, 151--156
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-7871] [data modyf: 10-06-2010 12:37]
[15] Kwestia ewangelickich "zborów niepolskich" w latach 1945-1957 / Ryszard Michalak, 2001. Przegląd Zachodniopomorski, z. 2, 7--30, ISSN: 0552-4245,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7873] [data modyf: 04-04-2003 09:53]
[16] O przejmowaniu kościołów ewangelickich na Górnym Śląsku po II wojnie światowej. Głos w sprawie kościoła w Bytomiu / Ryszard Michalak, 2001. Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka", nr 3, 407--420, ISSN: 0037-7511,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8916] [data modyf: 04-04-2003 09:48]
[17] Organizacja Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce po II wojnie światowej (1945-1956) / Ryszard Michalak, 2001. Przegląd Historyczny, z. 1, 65--84, ISSN: 0033-2186,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-7872] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] Protestantyzm polski po 1945 roku - spuścizna sporów narodowościowych i polityki wyznaniowej Drugiej Rzeczypospolitej / Ryszard Michalak, 2001. Myśl Protestancka: Kwartalnik społeczno-kulturalny, nr 4, 22--37
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7870] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Rywalizacja Kościołów ewangelicko-augsburskiego i metodystycznego na Mazurach po II wojnie światowej / Ryszard Michalak, 2001. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr4, 621--639
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8481] [data modyf: 05-02-2007 13:07]
[20] Kościół metodystyczny na Warmii i Mazurach w latach stalinizmu / Ryszard Michalak, 2000. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 2, 245--254
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7868] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[21] Kościoły protestanckie wobec kwestii repolonizacji ludności rodzimej Warmii i Mazur w latach 1945-1956 / Ryszard Michalak, 1999. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 3, 361--379
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7869] [data modyf: 04-04-2003 09:52]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Na drugim planie". Nierzymskokatolickie Kościoły i związki wyznaniowe na obrzeżach głównego nurtu polityki wyznaniowej PRL / Ryszard Michalak // W: Studia Zachodnie .- 2014, t. 16, s. 153--176, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-10031] [data modyf: 03-08-2015 09:42]
[2] Tożsamość religijna jako wyznacznik konfrontacji rosyjskich środowisk narodowo-radykalnych z islamem / Ryszard Michalak // W: Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2013, nr 2, s. 57--67 summ.
Słowa kluczowe: Orthodoxy, determinants of religious, determinanty religijne, feedback, islam, prawosławie, radical nationalism, radykalny nacjonalizm, sprzężenie zwrotne,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9960] [data modyf: 24-08-2015 14:52]
[3] Religijne uwarunkowania radykalnego rosyjskiego nacjonalizmu. Tożsamość rosyjsko-prawosławna a islam - kwestia sprzężenia zwrotnego / Ryszard Michalak // W: Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne .- 2012, vol. 33, s. 23--35, ISSN: 1505-2192, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9368] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[4] Wytyczne KW PZPR w Zielonej Górze w sprawie przeprowadzenia kampanii wyjaśniającej w związku z wynikami radziecko - niemieckich rokowań w 1953 roku/ oprac. / Ryszard Michalak // W: Studia Zachodnie .- 2008, T. 10, s. 195--202, ISSN: 1428-0663, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8315] [data modyf: 31-05-2010 14:39]
[5] Kościół Polskokatolicki i Samodzielne Niezależne Parafie Rzymskokatolickie w polityce wyznaniowej państwa polskiego po 1956 roku. Źródła do sprawy Gądkowa Wielkiego / Ryszard Michalak // W: Studia Zachodnie .- 2007, T. 9, s. 183--216, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7945] [data modyf: 03-10-2007 08:17]
[6] Divide et impera. Szkic o złożonosci polityki wyznaniowej PRL wobec kościołów mniejszościowych i jej następstwach / Ryszard Michalak // W: Pamięć i Sprawiedliwość .- 2005, nr 1 (7), s. 53--70, ISSN: 1427-7476,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7151] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Powrót koncepcji Trzeciego Rzymu / Ryszard Michalak // W: Doctrina: Międzynarodowy Przegląd Humanistyczny .- 2004, nr 1, s. 91--105
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6667] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Polityka wyznaniowa władz partyjno-państwowych w powiecie żarskim w latach stalinizmu / Ryszard Michalak // W: Studia Zachodnie .- 2000, T. 5, s. 97-123, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4029] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
[9] Kościół chrześcijan wiary ewangelicznej w województwie wrocławskim w latach 1945-1950 / Ryszard Michalak // W: Studia Zachodnie .- 1999, T. 4, s. 185--195, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4892] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Państwo wobec działalności kościołów protestanckich typu ewangeliczno-babtystycznego w latach 1947-1960 na przykladzie ziem zachodnich / Ryszard Michalak // W: Studia Zachodnie .- 1998, T. 3, s. 173--186, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4881] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Kościół Metodystyczny w polityce wyznaniowej państwa polskiego w latach 1945-1956, 1999. Ryszard Michalak // W: Religia i polityka. Kraków, Polska Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 255--274, ISBN: 8323313407
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14413] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities : World of Slaves = Świat Słowian / (Red.) Ryszard Michalak, Piotr Pochyły .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, nr 7, 484 s. .- ISSN: 2084-848X
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5705] [data modyf: 04-04-2018 11:16]
[2] Adónde vas, Espana? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku / (Red.) Stefan Dudra, Łukasz Młyńczyk, Ryszard Michalak .- Zielona Góra : Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydawnictwo Morpho, 2017, 193 s. .- ISBN: 9788362352425
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5666] [data modyf: 03-06-2019 11:14]
[3] Polityczne uwarunkowania religii. Religijne uwarunkowania polityki / (Red.) Stefan Dudra, Ryszard Michalak, Łukasz Młyńczyk .- Sieniawa Żarska : Wydawnictwo Morpho; Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi UZ, 2017
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5659] [data modyf: 31-05-2019 11:30]
[4] Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej / (Red.) Ryszard Michalak .- Sieniawa Żarska : Wydawnictwo Morpho; Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi UZ, 2016, 235 s. .- ISBN: 9788362352357
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5497] [data modyf: 19-02-2019 08:37]
[5] Polityka jako wyraz lub następstwo religijności / (Red.) Ryszard Michalak .- Sieniawa Żarska : Wydawnictwo Morpho, 2015, 410 s. .- ISBN: 9788362352258
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5343] [data modyf: 07-09-2015 11:42]
[6] Religijne determinanty polityki / (Red.) Ryszard Michalak .- Sieniawa Żarska : Wydawnictwo Mprpho; Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi UZ, 2014, 219 s. .- ISBN: 9788362352203
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5200] [data modyf: 19-02-2019 08:45]
[7] Informator o studiach na Wydziale Humanistycznym na kierunku Politologia : Instytut Politologii: 2005/2006 / (Red.) Bernadetta Nitschke-Szram, Ryszard Michalak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, 130 s.
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4683] [data modyf: 26-09-2015 09:54]
[8] Informator o studiach w Instytucie Politologii : 2004/2005 / (Red.) Bernadetta Nitschke-Szram, Ryszard Michalak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, 92 s.
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4684] [data modyf: 26-09-2015 09:54]
[9] Informator o studiach w Instytucie Politologii: 2003/2004 / (Red.) Monika Bil, Ryszard Michalak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, 113 s.
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4685] [data modyf: 10-02-2010 10:27]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Dylematy polskiego nacjonalizmu. Powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha / / Bogumił Grott .- Warszawa : Wydawnictwo von Borowiecky , 2014 (Rec.) Ryszard Michalak // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2015, nr 4, s. 291--299
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej / / Tomasz Stępniewski (red.) .- Lublin - Warszawa : Wydawnictwo KUL , 2013 (Rec.) Ryszard Michalak // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2015, nr 4, s. 271--275
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Religia i polityka. Zarys problematyki / / Piotr Burgoński, Michał Gierycz (red.) .- Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa , 2014 (Rec.) Ryszard Michalak // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2015, nr 4, s. 277--280
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Religia w kontekście społecznym / / Meredith B. McGuire .- Kraków : Zakład Wydaw. Nomos , 2012 (Rec.) Ryszard Michalak // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2013, nr 2, s. 191--194
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Ewangelicy na Górnym Śląsku w ruchu oporu wobec hitleryzmu i stalinizmu (1939-1946) / / red. Jan Szturc .- Katowice , 2007 (Rec.) Ryszard Michalak // Studia Zachodnie .- 2010, t. 12, s. 221--224
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Ewangelicy na Górnym Śląsku w ruchu oporu wobec hitleryzmu i stalinizmu (1939-1946) / / red. Jan Szturc .- Katowice , 2007 (Rec.) Ryszard Michalak // In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2009, 3, s. 131--134
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce / / Borowiak J. .- Warszawa , 1999 (Rec.) Ryszard Michalak // Komunikaty Mazursko-Warmińskie .- 2003, nr 1, s. 97--100
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Losy poewangelickich obiektów sakralnych na terenie diecezji gdańskiej po 1945 roku / / Szczudłowski P. .- Lublin , 2001 (Rec.) Ryszard Michalak // Kwartalnik Historyczny .- 2002, nr 4, s. 168--172
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Kościół warmiński a polityka wyznaniowa po II wojnie swiatowej / / Kopiczko A. .- Olsztyn , 1996 (Rec.) Ryszard Michalak // Myśl Protestancka .- 1999, nr 2, s. 81--88
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Kościoły protestanckie w polityce wyznaniowej państwa polskiego (1945 - 1956) / Ryszard Michalak .- Wyższa Szkoła Pedagogiczna - Zielona Góra : Wydział Humanistyczny, 2000 .- 540 s. / Promotor: dr hab. Tadeusz Marczak
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski