System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski


Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego Mirosław Świt
Dyscypliny naukowe:
Jednostka:
Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-06512: przy "SKIN.TOOLBOX", linia 1385 . Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski


Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 14 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Świadomość kulturowa jako wyznacznik procesów tożsamościowych w Europie, Mirosław Świt
// W: O polityce, która rządzi losami człowieka, 2011. / red. nauk. Maciej Franz, Karol Kościelniak, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 28--44, ISBN: 9788377800218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13604] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[2] Mesjańskie mosty między przeszłością i teraźniejszością w ujęciu Waltera Benjamina, Mirosław Świt
// W: Filozofia jako mądrość bycia : Profesorowi Krzystofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin, 2009. / red. naukowa i opracowanie Stefan Konstańczak i Tomasz Turowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 77--86, ISBN: 9788374812771
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11414] [data modyf: 28-10-2009 08:49]
[3] Europa jako wspólnota ludzka, Mirosław Świt
// W: Oblicza europejskiego pluralizmu, 2003. / red. nauk. Zbigniew Drozdowicz, Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, s. 4--58, ISBN: 8371120419
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6281] [data modyf: 29-01-2004 17:51]
[4] Liberalna demokracja jako koniec ideologicznej ewolucji ludzkości (?), Mirosław Świt
// W: Filozoficzne i empiryczne zagadnienia współczesnej demokracji, 2003. / red. nauk. Włodzimierz Kaczocha, Poznań : Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej, s. 89--104, ISBN: 8389430002
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6117] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Kłopoty z historią w sytuacjach konfliktów cywilizacji, Mirosław Świt
// W: Stary kontynent w nowym tysiącleciu, 2002. , Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, s. 185--195, ISBN: 8371120508
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5166] [data modyf: 17-07-2002 13:35]
[6] Europa w okresie "końca historii", Mirosław Świt
// W: Adaptacja przez transformacje, 2001. , Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, s. 117--125, ISBN: 8371120516
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3307] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Historia jako forma pamiętania: (w ujęciu Waltera Bejamina), Mirosław Świt
// W: Pamięć i zapomnienie w Europie przełomu wieków, 2001. , Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, s. 87--95, ISBN: 8371121784
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3716] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Miejsce mitu w procesie kształtowania sie religii w świetle prac Ignacego Redlińskiego, Mirosław Świt
// W: Człowiek, język, wartości, 1994. / pod red. Lilianny Kiejzik, Zielona Góra : WSP, s. 69--79, ISBN: 8385693408
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5939] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Postęp techniczny i polityczny a moralność / Mirosław Świt, 2008. Przegląd Religioznawczy, nr 3, 121--132, ISSN: 1230-4379,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-14737] [data modyf: 11-06-2010 09:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Technika a kultura w ujęciu Waltera Benjamina w polskich opracowaniach z drugiej połowy XX wieku / Mirosław Świt // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2009, 3, s. 31--46, ISSN: 1899-2722,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8607] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[2] Immanuela Kanta rozumienie historii powszechnej / Mirosław Świt // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2008, Tom 2, s. 91--108, ISSN: 1899-2722, summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8274] [data modyf: 15-01-2009 13:34]
[3] Idee historozoficzne Waltera Benajmina na przykładzie tez "O pojęciu historii" / Mirosław Świt // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Biznesu w Poznaniu .- 1999, z. 1, s. 85--95
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4447] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Krytyczna analiza procesu dziejowego a problemy współczesności w ujęciu Waltera Benjamina / Mirosław Świt // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Humanistyka i Nauki Społeczne - (Seria Socjologiczna) .- 1997, z. 45, s. 67--74
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5480] [data modyf: 22-03-2002 14:16]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The Importance of Ethics in the Sphere of Employment in Polish Banking Sector, 2011. Jerzy Kaźmierczyk, Mirosław Świt // W: International Conference on Eurasian Economies 2011 : Bishkek - Kyrgyzstan 12-14 October 2011. Bishkek, Kirgistan Bishkek : Beykent University and Kyrgyzstan - Turkey Manas University, 2011, s. 299--305, ISBN: 9789756319147
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20398] [data modyf: 28-11-2012 12:23]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski