System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski


Dyscypliny naukowe:
Jednostka:
Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski


Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 86 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Między naturalizmem a nadnaturalizmem: pojęcie i koncepcja logosu w doktrynach Heraklita, Platona i Arystotelesa, Stanisław Hanuszewicz
// W: Ministrare : prace poświęcone Śp. prof. zw. dr hab. Zachariaszowi Łyko, 2010. , Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, s. 285-291, ISBN: 9788361087885
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12231] [data modyf: 29-09-2010 14:11]
[2] Racjonalizm krytyczny Karla R. Poppera a hermeneutyka: konflikt czy nieporozumienie?, Stanisław Hanuszewicz
// W: Filozofia jako mądrość bycia : Profesorowi Krzystofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin, 2009. / red. naukowa i opracowanie Stefan Konstańczak i Tomasz Turowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 87--96, ISBN: 9788374812771
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11415] [data modyf: 28-10-2009 08:50]
[3] Amoralizm, Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 17, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10117] [data modyf: 15-05-2008 16:34]
[4] Apatia, Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 21--22, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10118] [data modyf: 15-05-2008 16:35]
[5] Arete, Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 22, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10119] [data modyf: 15-05-2008 16:35]
[6] Arystoteles ze Stagiry (384-322 p.n.e.), Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 22, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10120] [data modyf: 15-05-2008 16:37]
[7] Ataraksja, Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 23, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10121] [data modyf: 15-05-2008 16:37]
[8] Augustyn, św., Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 24--25, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10122] [data modyf: 15-05-2008 16:39]
[9] Cnota, Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 49--50, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10123] [data modyf: 15-05-2008 16:40]
[10] Comte Auguste (1798-1857), Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 50--51, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10124] [data modyf: 15-05-2008 16:41]
[11] Egoizm, Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 67, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10125] [data modyf: 15-05-2008 16:42]
[12] Epikur z Samos (340--270 p.n.e.), Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 84, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10126] [data modyf: 15-05-2008 16:43]
[13] Etyka niezależna, Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 88, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10127] [data modyf: 15-05-2008 16:43]
[14] Eudajmonizm, Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 94--95, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10128] [data modyf: 15-05-2008 16:44]
[15] Felicytologia, Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 101, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10129] [data modyf: 15-05-2008 16:45]
[16] Fleck Ludwik (1896-1961), Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 106--107, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10130] [data modyf: 15-05-2008 16:46]
[17] Hedonizm, Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 117--118, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10131] [data modyf: 15-05-2008 16:47]
[18] Immoralizm, Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 130, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10132] [data modyf: 15-05-2008 16:48]
[19] Imperatyw, Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 131, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10133] [data modyf: 15-05-2008 16:49]
[20] Imperatyw kategoryczno-hipotetyczny, Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 131, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10134] [data modyf: 15-05-2008 16:50]
[21] Kant Immanuel (1724-1804), Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 142, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10135] [data modyf: 15-05-2008 16:56]
[22] Kanta Etyka, Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 142--143, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10136] [data modyf: 15-05-2008 16:55]
[23] Konsekwencjalizm etyczny, Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 152, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10137] [data modyf: 15-05-2008 16:56]
[24] Platon (Arystokles 427-347 p.n.e.), Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 201--202, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10138] [data modyf: 15-05-2008 16:58]
[25] Pragmatyzm w etyce, Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 212, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10139] [data modyf: 15-05-2008 16:58]
[26] Relatywizm etyczny, Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 229--230, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10140] [data modyf: 15-05-2008 17:00]
[27] Sceptycyzm etyczny, Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 237--238, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10141] [data modyf: 15-05-2008 17:01]
[28] Sokrates, Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 243, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10142] [data modyf: 15-05-2008 17:02]
[29] Sumienie, Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 251, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10143] [data modyf: 15-05-2008 17:02]
[30] Tomasz z Akwinu, św., Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 267, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10144] [data modyf: 15-05-2008 17:03]
[31] Tomizm, Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 267, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10145] [data modyf: 15-05-2008 17:04]
[32] Utylitaryzm, Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, 2008. / red. nauk. Mariusz Ciszek, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 273--274, ISBN: 9783390708928
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10146] [data modyf: 15-05-2008 17:05]
[33] Krytyczna recepcja Kantowskich "Krytyk": Peirce i Popper, Stanisław Hanuszewicz
// W: Pytania i perspektywy transcendentalizmu : w dwusetną rocznicę śmierci Immanuela Kanta, 2006. / Andrzej J. Noras, Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 2439), s. 187--207
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8649] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Popper a socjologia wiedzy, Stanisław Hanuszewicz
// W: Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, 2006. / pod red. Pawłą Bytniewskiego, Mirosława Chałubińskiego . T. 1, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Studia z Podstaw Socjologii Wiedzy), s. 198--210, ISBN: 9788322726327
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8814] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Fallibilizm jako antidotum na fundamentalizm, Stanisław Hanuszewicz
// W: Propositiones : prace zebrane, 2005. / pod red. Tomasza Mroza i Marcina Sieńki, Zielona Góra : Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 21--36, ISBN: 839217200X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7664] [data modyf: 30-09-2005 11:48]
[36] Popper o fallibilizmie Peirce'a, Stanisław Hanuszewicz
// W: Informacja, perswazja, logika, 2005. / pod red. Ireny Trzcienieckiej-Schneider i Ewy Żarneckiej-Biały, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego (Dialogikon Vol. XIII), s. 193--204, ISBN: 8323319812
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7895] [data modyf: 15-12-2005 17:04]
[37] Fleck Ludwik (1896-1961) - polski mikrobiolog, immunolog i filozof, Stanisław Hanuszewicz
// W: Filozofowie współcześni : leksykon, 2003. / pod red. Jana Szmyda, Bydgoszcz-Kraków : Wydawnicwo Krakowskie, Oficyna Wydaw. Branta, s. 140--146, ISBN: 8389073242
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-5854] [data modyf: 17-06-2003 15:29]
[38] Argument i argumetacja z punktu widzenia fallibilizmu, Stanisław Hanuszewicz
// W: Komunikaty i argumenty, 2002. / pod red. Ewy Żarneckiej-Biały i Ireny Trzcinieckiej-Schneider, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego (Dialogikon vol. 11), s. 137--144, ISBN: 8323316058
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5511] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[39] "Filozofia a zwierciadło natury" Richard Rorty, Stanisław Hanuszewicz
// W: Leksykon dzieł filozoficznych, 2001. , Kraków : Wydaw. Znak, s. 69--72, ISBN: 8324000119
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4952] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Przekład, Stanisław Hanuszewicz
// W: Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, 2001. , Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Uniwersitas, s. 229--234, ISBN: 8370527817
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4950] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] "Przygodność, ironia i solidarność" Richard Rorty, Stanisław Hanuszewicz
// W: Leksykon dzieł filozoficznych, 2001. , Kraków : Wydaw. Znak, s. 231--232, ISBN: 8324000119
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4953] [data modyf: 03-04-2002 12:54]
[42] Popper a Kartezjusz w kwestii błędów i błądzenia, Stanisław Hanuszewicz
// W: Między prawdą i normą a błędem, 1997. , Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego (Dialogikon T. 6), s. 130-142, ISBN: 8323310785
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4949] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Trzy światy czy cztery warstwy: naturalistyczny pluralizm ontologiczny Karla Raimunda Poppera i Nicolaia Hartmanna / Stanisław Hanuszewicz, 2010. Ruch Filozoficzny LXVII, nr 1, 35--52, ISSN: 0035-9599,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15328] [data modyf: 20-01-2011 09:55]
[2] Kantowska obrona teizmu naturalistycznego / Stanisław Hanuszewicz, 2009. Edukacja Filozoficzna Vol. 47, 207--216, ISSN: 0860-3839,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13869] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[3] Kolektyw myślowy i styl myślowy (hasło z encyklopedii "Epistema") / Stanisław Hanuszewicz, 2009. Wiedza i Edukacja, [7]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13819] [data modyf: 08-05-2009 12:49]
[4] Nowe książki w Czytelni Instytutów Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego / Stanisław Hanuszewicz, 2009. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 5, 35-36, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14400] [data modyf: 05-05-2017 11:03]
[5] Wykład prof. Pawła Zeidlera / Stanisław Hanuszewicz, 2009. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 3-4, 32, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13884] [data modyf: 05-05-2017 10:59]
[6] XXI Olimpiada Filozoficzna / Stanisław Hanuszewicz, 2009. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 3-4, 31--32, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13883] [data modyf: 05-05-2017 10:59]
[7] Ludwik Fleck (1896?1961) (hasło z encyklopedii "Epistema") / Stanisław Hanuszewicz, 2008. Wiedza i Edukacja, [6]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13820] [data modyf: 08-05-2009 12:50]
[8] Ogólne wprowadzenie do czystej fenomenologii / Stanisław Hanuszewicz, 2008. Wiedza i Edukacja, [9]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13821] [data modyf: 08-05-2009 12:51]
[9] Tomasz Turowski doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii / Stanisław Hanuszewicz, 2008. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 7, 44--45, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13296] [data modyf: 05-05-2017 10:57]
[10] VI Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne / Stanisław Hanuszewicz, 2008. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 7, 45, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13297] [data modyf: 05-05-2017 10:57]
[11] Wykład dr. Tomasza Mroza / Stanisław Hanuszewicz, 2008. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 12, 35, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13662] [data modyf: 05-05-2017 10:57]
[12] Wykład ks. dr. Jarosława Stosia / Stanisław Hanuszewicz, 2008. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 2, 29--30, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13243] [data modyf: 05-05-2017 11:02]
[13] Wykład prof. Tomasza Skury / Stanisław Hanuszewicz, 2008. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 12, 35, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13661] [data modyf: 05-05-2017 10:57]
[14] Wykład prof. Zbigniewa Drozdowicza / Stanisław Hanuszewicz, 2008. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 2, 30, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13241] [data modyf: 05-05-2017 11:02]
[15] Plan działalności Zielonogórskiego Oddziału PTF na rok 2007 / Stanisław Hanuszewicz, 2007. Ruch Filozoficzny, 2, 349, ISSN: 0035-9599,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13000] [data modyf: 16-05-2008 09:38]
[16] Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zielonogórskiego Oddziału PTF za rok 2006 / Stanisław Hanuszewicz, 2007. Ruch Filozoficzny, nr 2, 340--341, ISSN: 0035-9599,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12999] [data modyf: 16-05-2008 09:36]
[17] Wykład dr. Piotra Bylicy / Stanisław Hanuszewicz, 2007. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 9/1, 36, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13242] [data modyf: 05-05-2017 11:10]
[18] Agnieszka Szczap doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii / Stanisław Hanuszewicz, 2006. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 9/1, 27, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13240] [data modyf: 05-05-2017 11:01]
[19] Cztery obrony doktorskie w IF UZ / Stanisław Hanuszewicz, 2006. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 10, 31, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13239] [data modyf: 05-05-2017 11:01]
[20] Logica est omnia et nihil / Stanisław Hanuszewicz, 2006. Filozoficznie: Szukaj, Burz, Buduj, Jesień, [1-4]
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13017] [data modyf: 30-05-2008 09:34]
[21] Profesora Wojciecha Żełańca Glossae ad fratrem Matthaeum / Stanisław Hanuszewicz, 2006. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 3, 26--27, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13235] [data modyf: 05-05-2017 11:01]
[22] Wykład dra Macieja Witka w ramach Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego / Stanisław Hanuszewicz, 2006. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 2, 24--25, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13234] [data modyf: 05-05-2017 11:01]
[23] Wykład prof. Andrzeja de Lazariego / Stanisław Hanuszewicz, 2006. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 6, 20, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13237] [data modyf: 05-05-2017 11:01]
[24] Wykłady dr Anny Rykowskiej i prof. Andrzeja Wiśniewskiego / Stanisław Hanuszewicz, Maciej Witek, 2006. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 4/5, 22--23, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13236] [data modyf: 05-05-2017 11:10]
[25] Wykłady zielonogórskich etyków / Stanisław Hanuszewicz, 2006. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 6, 21--22, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13238] [data modyf: 05-05-2017 11:01]
[26] Metafizyka / Stanisław Hanuszewicz, 2005. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 9, 44, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13229] [data modyf: 05-05-2017 10:56]
[27] O prawdzie, języku i poznaniu w książce Macieja Witka / Stanisław Hanuszewicz, 2005. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 7, 34--35, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13226] [data modyf: 05-05-2017 10:55]
[28] Powołanie Zielonogórskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego / Stanisław Hanuszewicz, 2005. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 10/1, 30, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13233] [data modyf: 05-05-2017 11:00]
[29] Propositiones: prezentacja najmłodszego pokolenia zielonogórskich filozofów / Stanisław Hanuszewicz, 2005. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 9, 45, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13228] [data modyf: 05-05-2017 10:56]
[30] V Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne / Stanisław Hanuszewicz, 2005. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 8, 37--38, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13227] [data modyf: 05-05-2017 10:56]
[31] Doktoraty w Instytucie Filozofii UZ / Stanisław Hanuszewicz, 2004. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 3, 21--22, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13223] [data modyf: 05-05-2017 10:54]
[32] Nowe doktoraty / Stanisław Hanuszewicz, 2004. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 7, 26--27, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13224] [data modyf: 05-05-2017 10:55]
[33] Nowe habilitacje: Beata Frydryczak / Stanisław Hanuszewicz, 2004. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 8, 12--13, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13225] [data modyf: 05-05-2017 10:55]
[34] Wykład prof. dr hab. Jacka Juliusza Jadackiego / Stanisław Hanuszewicz, 2001. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 3/1, 15, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13222] [data modyf: 05-05-2017 10:54]
[35] Sceptycyzm a krytycyzm / Stanisław Hanuszewicz, 1996. Kwartalnik Filozoficzny, nr 4, 49--68, ISSN: 1230-4050,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9258] [data modyf: 02-12-2003 09:07]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Z dziejów pojęcia tolerancji - czy tolerancja jest czymś naturalnym? / Stanisław Hanuszewicz // W: Studia Paradyskie .- 2009, T. 19, s. 177--187, ISSN: 0860-8539,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8584] [data modyf: 30-03-2010 08:53]
[2] Ludwiga Feuerbacha koncepcja religii jako formy alienacji człowieka / Stanisław Hanuszewicz // W: Studia Paradyskie .- 2008, T. 17-18, s. 9--22, ISSN: 0860-8539,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-8396] [data modyf: 02-06-2009 12:46]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Studia Paradyskie / (Red.) Grzegorz Chojnacki, Stanisław Hanuszewicz .- Paradyż - Zielona Góra - Szczecin : Wydaw. Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2009, tom 19
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4714] [data modyf: 30-03-2010 08:50]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Eriugena / / Agnieszka Kijewska .- Warszawa : Wydaw. Państwowe "Wiedza Powszechna" , 2005 (Rec.) Stanisław Hanuszewicz // Ruch Filozoficzny .- 2008, Tom LXV, Nr 4, s. 709--711
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Wychowanie jako spotkanie. Józefa Tischnera filozofia człowieka jako źródło inspiracji pedagogicznych / / Walczak P. .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2007 (Rec.) Stanisław Hanuszewicz // Uniwersytet Zielonogórski .- 2008, 8, s. 45
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęcia i poglądy / / Jodkowski K. .- Warszawa : Wydaw. Megas , 2007 (Rec.) Stanisław Hanuszewicz // Uniwersytet Zielonogórski .- 2007, nr 9/1
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Pojęcie prawdy w językach nauk empirycznych // W: Postacie prawdy / / Grobler A. .- Cieszyn , 1996 (Rec.) Stanisław Hanuszewicz // Sygnały Semiotyczne; streszczenia prac z dziedziny semiotyki .- 1998, Nr 65--66
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] The Semiotics of Passions. From States of Affairs to States of Feelings / / Greimas A., Fontanille J. .- Miineapolis , 1993 (Rec.) Stanisław Hanuszewicz // Reports on Philosophy .- 1998, Nr 18, s. 131--134
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Znaczenie fallibilizmu / Stanisław Hanuszewicz .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytu Filozofii, 2003 / Promotor: prof. dr hab. Adam Grobler .- http://wiedzaiedukacja.pl/archives/522
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski