System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Artur Pastuszek
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Artystyczny Artur Pastuszek
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 48 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Metafizyczne grymasy : czysta forma Witkacego jako kategoria metafizyki, 2001. Artur Pastuszek, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek 179 s. , ISBN: 8371749414,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6176] [data modyf: 31-05-2002 13:19]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Moralne ramy artystycznych praktyk: Witalistyczna etyka Stanisława Przybyszewskiego, Artur Pastuszek
// W: Perspektivy profesijnej etiky, 2014. / ed. Vasil Gluchman, Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity w Prešove (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis), s. 261--272, ISBN: 9788055511047
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16451] [data modyf: 15-02-2017 11:52]
[2] Fantasmagoria polityki, Artur Pastuszek
// W: Kultura jako problem filozofii : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Kurowickiemu, 2013. / pod red. Tadeusza Borysa i Adama Płachciaka, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 97--104, ISBN: 9788376953939
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15619] [data modyf: 15-02-2017 11:49]
[3] Montaż jako konstrukcyjna zasada nowoczesnego świata, Artur Pastuszek
// W: Terytoria kultury - topografia obecności*, 2013. / red. nauk. Artur Pastuszek, Stefan Konstańczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 81--92, ISBN: 9788378420798
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15547] [data modyf: 15-02-2017 11:49]
[4] Stanisława Ignacego Witkiewicza walka o formę (z formą), Artur Pastuszek
// W: Filozoficzna refleksja nad kulturą : Polska humanistyka pierwszej połowy XX wieku, 2013. / red. nauk. Michał Rydlewski, Radosław Wiśniewski, Toruń : Wydawnictwo Naukowe GRADO, s. 225--256, ISBN: 9788362941490
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15872] [data modyf: 24-02-2014 09:05]
[5] Dyssens i upodmiotowienie - polityczna praktyka a heterotopiczność artystycznej przestrzeni w ujęciu Jacques'a Ranciere'a, Artur Pastuszek
// W: W(okół) współczesnej filozofii francuskiej : Komentarze, nawiązania, inspiracje, 2012. / red. nauk. Bogna Choińska, Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 261--280, ISBN: 9788374671965
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15157] [data modyf: 01-03-2013 16:10]
[6] Estetyczny reżim sztuki a mechanizm adiaforyzacji, Artur Pastuszek
// W: Etika a Politika, 2011. / Vasil Gluchman (ed.), Prešov : Filozofická fakulta PU, s. 387--395, ISBN: 9788055502663
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14532] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Estetyzacja cielesności jako poszerzanie granic kulturowej tożsamości podmiotu, Artur Pastuszek
// W: Współczesne refleksje wokół kartezjańskiej wizji podmiotu, 2011. / red. nauk. Aldona Pobojewska, Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, s. 141--153, ISBN: 9788374055161
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12806] [data modyf: 28-03-2011 09:14]
[8] Konstruowanie podmiotu - montażowe praktyki artystyczne, Artur Pastuszek
// W: Res philosophica : szkice z filozofii współczesnej, 2011. / red. nauk. Hubert T. Mikołajczyk, Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, s. 41--54, ISBN: 9788374671682
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14536] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Ciało politycznie obramowane - pomiędzy wzniosłością i wstrętem, Artur Pastuszek
// W: Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie filozoficznym, 2010. / pod red. Andrzeja Kiepasa i Elżbiety Struzik, Katowice : Uniwersytet Śląski, s. 513--524, ISBN: 9788392602248
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12595] [data modyf: 27-01-2011 12:19]
[10] Homo creator - antropologiczne przesłanki estetyki fenomenologicznej Romana Ingardena, Artur Pastuszek
// W: Fenomenologia jako dialog, 2009. / red. nauk. Enrico Sperfeld, Paweł Walczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (MitOst Editionen tom 18), s. 47--64, ISBN: 9788374812375
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11783] [data modyf: 01-03-2010 10:47]
[11] Homo creator. Die anthropologischen Voraussetzungen der phänomenologischen Ästhetik Roman Ingardens, Artur Pastuszek
// W: Phänomenologie als Dialog, 2009. / herausgegeben von Enrico Sperfeld und Paweł Walczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (MitOst Editionen Band 18), s. 55--74, ISBN: 9788374812375
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11424] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[12] Józef Tischner und die Phänomenologie. Die Philosophischen Inspirationen des Ingarden-Schülers/ Paweł Walczak; aus dem Polnischen von, Artur Pastuszek, Enrico Sperfeld
// W: Phänomenologie als Dialog*, 2009. / herausgegeben von Enrico Sperfeld und Paweł Walczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (MitOst Editionen Band 18), s. 75--88, ISBN: 9788374812375
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12810] [data modyf: 28-03-2011 10:55]
[13] Mitologia rozpaczy. Melancholijna dominanta indywidualizmu Stanisława Przybyszewskiego, Artur Pastuszek
// W: Człowiek - Świat - Filozofia : Bronisławowi Burlikowskiemu w 50. lecie pracy naukowo - dydaktycznej, 2009. , Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, s. 443--456, ISBN: 9788361087649
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12807] [data modyf: 28-03-2011 09:37]
[14] Samuel Beckett - trzy epifanie nicości, Artur Pastuszek
// W: Bezsens ludzkiej egzystencji : Friedrich Dürrenmatt - Samuel Barclay Beckett - Fëdor Mihájlovič Dostoévskij, 2009. / [red. nauk. Wojciech Słomski], Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, s. 111--122, ISBN: 9788361087724
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12808] [data modyf: 28-03-2011 09:44]
[15] Sztuka porządkowania i nieporządek sztuki, Artur Pastuszek
// W: Filozofia jako mądrość bycia : Profesorowi Krzystofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin, 2009. / red. naukowa i opracowanie Stefan Konstańczak i Tomasz Turowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 123--134, ISBN: 9788374812771
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11416] [data modyf: 28-10-2009 08:53]
[16] Teomorficzny fundament antropologii filozoficznej Maxa Schelera, Artur Pastuszek
// W: Navigare necesse est : Księga Jubileuszowa dla Profesora Wojciecha Słomskiego z okazji 40. urodzin, 2009. , Warszawa : Wydaw. Naukowe Mega - Plast, s. 523--532, ISBN: 8389884712
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11796] [data modyf: 02-03-2010 06:56]
[17] Globalizacja - koniec radości? Refleksje na marginesie Slavoja Žižka diagnozy współczesności, Artur Pastuszek
// W: Filozofia wobec problemów globalizacji, 2008. / red. Bogna Choińska, Stefan Konstańczak, Małgorzata Olech, Słupsk : Wydaw. Akademii Pomorskiej, s. 33--42, ISBN: 9788374670937
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11118] [data modyf: 09-06-2009 11:04]
[18] Stanisław Brzozowski wobec artystycznego projektu polskiego modernizmu, Artur Pastuszek
// W: Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, 2008. / red. nauk. Wojciech Słomski, Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, s. 107--117, ISBN: 9788361087441
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11117] [data modyf: 09-06-2009 10:48]
[19] Teomorficzny fundament antropologii filozoficznej Maxa Schelera, Artur Pastuszek
// W: Człowiek i filozofia : prace poświęcone Wojciechowi Słomskiemu z okazji nadania Doktoratu Honoris Causa przez L'Universitas Internationalis Studiorum Superiorum "Pro Deo", 2008. , Warszawa : Europejskie Kolegium Edukacyjne, s. 105--114, ISBN: 8389884496
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10980] [data modyf: 20-03-2009 12:40]
[20] Twórczość Friedricha Dürrenmatta wobec prozaiczności i adiaforyzacji nowoczesnego życia, Artur Pastuszek
// W: Friedrich Dürrenmatt : dehumanizacja człowieczeńswa, 2008. / red. nauk. Wojciech Słomski, Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, s. 125--133, ISBN: 9788361087403
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11116] [data modyf: 09-06-2009 10:46]
[21] Abrahama Joushuy Heschela idea spotkania jako otwarcie przestrzeni religijnego dialogu, Artur Pastuszek
// W: Wokół humanistycznych wartości : w 70. rocznicę urodzin Profesora Henryka Pilusia, 2007. , Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 279--289, ISBN: 9788361087007
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11141] [data modyf: 15-06-2009 14:56]
[22] Spektakl, dramat, tragedia - nowoczesne metafory dekadencji, Artur Pastuszek
// W: Polylog jako wyzwanie edukacyjne współczesności, 2007. / red. nauk. Józef Kwapiszewski, Małgorzata Chrzanowska, Słupsk : Katedra Filozofii Akademii Pomorskiej, s. 125--136, ISBN: 9788392027065
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9006] [data modyf: 29-01-2008 09:45]
[23] Tolerancja - maska przemocy, czy permisywizmu?, Artur Pastuszek
// W: Filozofia wobec problemów współczesnego świata, 2007. / red. nauk. Stefan Konstańczak i Miła Kwapiszewska - Antas, Słupsk : Katedra Filozofii Akademii Pomorskiej, s. 70--78, ISBN: 9788392027058
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8903] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Żadna religia nie jest samotną wyspą. Idea spotkania Abrahama J. Heschela, Artur Pastuszek
// W: Przechować pamięć o przeszłości. Z. 2**, 2006. / oprac. red. Beata Hebzda-Sołogub, Dzierżoniów : Edytor Drukarnia-Wydawnictwo, s. 54--63, ISBN: 8389818256
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11745] [data modyf: 19-02-2010 10:25]
[25] Myślenie jako akt moralny: Jacques'a Derridy potyczki z koncepcją etyki absolutnej Emmanuela Lévinasa, Artur Pastuszek
// W: Wyzwania filozoficzne i etyczne współczesnej edukacji, 2005. / pod red. nauk. Ryszarda Czyżewskiego i Bogdana Drozdowicza, Słupsk : Katedra Filozofii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, s. 78---84, ISBN: 8392027027
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7875] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Ruiny czy zabytki? Pejzaże ponowoczesnego świata, Artur Pastuszek
// W: Świat człowieka w perspektywie wiedzy humanistycznej : (Józef Rusiecki - pro memoriam), 2005. / pod red. Witolda Tulibackiego i Andrzeja Moździerza, Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, s. 39--47, ISBN: 8389067188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7247] [data modyf: 12-04-2005 13:49]
[27] Muzyka - Sztuka Czysta versus sztuka "zdehumanizowana"? "Sonata Belzebuba" Stanisława Ignacego Witkiewicza, Artur Pastuszek
// W: Filozofia muzyki : studia, 2003. / pod red. Krzysztofa Guczalskiego, Kraków : Musica Iagellonica, s. 267--279, ISBN: 8370991262
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6153] [data modyf: 03-12-2003 18:23]
[28] Holacaust jako odrzucenie idei monoteizmu? Próba zracjonalizowania barbarzyństwa w teorii kultury George'a Steinera, Artur Pastuszek
// W: Przechować pamięć o przeszłości, 2002. / oprac. red. Beata Hebzda-Sołogub, Dzierżoniów : Dzierzoniowski Ośrodek Kultury, s. 65--77, ISBN: 8391560120
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5420] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Człowiek a świat wartości: kilka uwag o antroplogii Maxa Schelera, Artur Pastuszek
// W: Człowiek, język, wartości, 1994. / pod red. Lilianny Kiejzik, Zielona Góra : WSP, s. 37--44, ISBN: 8385693408
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5937] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Nowoczesny kontekst i perspektywy filozofii pracy / Artur Pastuszek, 2015. Problemy Profesjologii, nr 2, 41--52, ISSN: 1895-197X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: aktywizm, destabilizacja, doświadczenie nowoczesności, experiencing the modernity, filozofia pracy, kapitał, labour philosophy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19701] [data modyf: 15-01-2016 13:46]
[2] Stanisława Ignacego Witkiewicza potyczki z psychoanalizą / Artur Pastuszek, 2008. Lumen Poloniae: studia z filozofii polskiej, nr 1, 61--75, ISSN: 1897-9742, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-15568] [data modyf: 28-03-2011 09:48]
[3] Dekadentyzm Stanisława Przybyszewskiego. Estetyczne kontrowersje źródeł polskiego modernizmu = Stanisław Przybyszewski's Decadence. Aesthetic Controversies of Sources of Polish Modernism / Artur Pastuszek, 2007. Parerga: Międzynarodowe Studia Filozoficzne, Nr 3, 51--63 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: decadence, desacralization, immanent aesthetics, modernism, naked soul, nihilism
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13873] [data modyf: 10-06-2009 09:37]
[4] Stanisław Przybyszewski - kształtowanie się światopoglądu filozoficznego polskiego modernizmu = Stanisław Przybyszewski - Shaping Philosophical Worldview of Polish Modernism / Artur Pastuszek, 2007. Parerga: Międzynarodowe Studia Filozoficzne, Nr 4, 221--233 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: aesthetism, cultural pessimism, disenchantment of the world, individualism, mass culture, modernism, philosophical worldview
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13874] [data modyf: 10-06-2009 09:40]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Oswajanie atopii - fantasmagoryczna i polityczna moc estetyki / Artur Pastuszek // W: Słupskie Studia Filozoficzne .- 2012, nr 11, s. 101--112, ISSN: 1641-9669, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9585] [data modyf: 07-06-2013 09:03]
[2] Globalność a epizodyczność - perypetie kultury ponowoczesnej / Artur Pastuszek // W: Ežegodnik 2010 krasnodarskogo regional'nogo otdelenia Rossijskogo Filosofskogo obšestva .- 2010, s. 26--33
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8818] [data modyf: 27-01-2011 12:35]
[3] Patologia genialności. Ewolucja twórczego indywiduum w ujęciu Stanisława Przybyszewskiego / Artur Pastuszek // W: Studia z Filozofii Polskiej .- 2010, tom 5, s. 217--228, ISSN: 1897-8584, summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9209] [data modyf: 15-09-2014 09:19]
[4] Związek filozofii i sztuki w twórczości S.I. Witkiewicza / Artur Pastuszek // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu - (Nauki Humanistyczne ; z. 6) .- 2001, nr 897, s. 373--381
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5595] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Witkacy : ucieczka od absurdu jako pogoń za nim / Artur Pastuszek // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia(nr 33) .- 1998, s. 65--73
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5628] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Podrobenie a autonómia. Priestor slobody podl'a M. Foucaulta, 2011. Artur Pastuszek // W: Sloboda a jej projekcie : Zborník vedeckých príspevkov z jubilejného 10. výročného stretnutia Slovenského filozofického združenia spojeného s medzinárodnou konferenciou. Stará Lesná, Słowacja Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, s. 251--257, ISBN: 9788055506197
Słowa kluczowe: Disciplining, Forms of subjection, Individuation, Reigning

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20792] [data modyf: 08-04-2013 13:36]
[2] Filozof - "wychowawca", "prawodawca" czy "interpretator"? Miejsce filozofii w ponowoczesnym pejzażu kultury, 2003. Artur Pastuszek // W: Filozofia w Szkole : filozofia w życiu. Kielce, Polska Kielce : Wydaw. Phaenomena, 2004, T. 5, s. 279--284, ISBN: 8391021688
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16689] [data modyf: 04-11-2004 17:21]
[3] Konflikt dwóch porządków aksjologicznych. Granice sztuki czy granice życia?, 2002. Artur Pastuszek // W: Literatura w kręgu wartości : materiały z VI sesji z cyklu "Świat jeden , ale nie jednolity", Bydgoszcz, 21-23 października 2002 roku. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2003, s. 375--384, ISBN: 8370964931
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16004] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Od "boga wina" do "ogłupjansów" czyli o "Narkotykach" S.I. Witkiewicza, 2000. Artur Pastuszek // W: Używki w literaturze : od Młodej Polski do współczesności: [materiały konferencyjne]. Słups, Polska Pelplin : WDP "Bernardinum", 2002, T. 2, s. 103--109, ISBN: 83889357
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15242] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Witkacy : filozofia powieści czy filozofia w powieści?, 2000. Artur Pastuszek // W: Gatunki okołoliterackie : (materiały z konferencji naukowej). Szczawo Zdrój, Polska Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2002, s. 63--70, ISBN: 838842565X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14958] [data modyf: 11-09-2002 13:17]
[6] Filozoficzna perspektywa konstrukcji świata przedstawionego Stanisława Ignacego Witkiewicza, 1999. Artur Pastuszek // W: Witkacy w Polsce i na świecie : [materiały konferencji]. Szczecin, Polska Szczecin : Wydaw. naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001, s. 147--162, ISBN: 8372411409
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14825] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Terytoria kultury - topografia obecności / (Red.) Artur Pastuszek, Stefan Konstańczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 238 s. .- ISBN: 9788378420798
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5132] [data modyf: 15-02-2017 11:51]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski