System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Pola Kuleczka
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 119 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Bohdan Dyakowski : monografia literackiej twórczości popularyzatora wiedzy o przyrodzie / Pola Kuleczka .- Kraków : Wydaw. "SECESJA", 2000 .- 327 s. .- ISBN: 8387345814
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5995] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Tatry w literaturze polskiej dla dzieci i młodzieży do roku 1939 / Pola Kuleczka .- Zielona Góra : WSP, 1994 .- 240 s. .- ISBN: 8385693629
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7348] [data modyf: 26-10-2005 09:43]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] A disabled person on tourist trail / Michalina Pańczak, Pola Kuleczka
// W: Educational Opole University Annual / red. nauk. Z. Jasiński . Vol. 2 .- Opole : Uniwersytet Opolski, 2017 - s. 181--193
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20181] [data modyf: 03-06-2019 14:46]
[2] Okruchy ze świata Profesora Jana Grzesiaka / Pola Kuleczka
// W: Aksjologiczno-docymologiczne konteksty ewaluacji w edukacji : Książka wydana z okazji jubileuszu XV Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego, dedykowana Profesorowi Janowi Grzesiakowi - Jubilatowi LXX / red. nauk. Zenon Jasiński, Ryszard Parzęcki .- Kalisz - Konin : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, 2017 - (Innowacje i ewaluacja w edukacji) - s. 82--83 .- ISBN: 9788365512215
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20182] [data modyf: 08-06-2018 14:07]
[3] "Chrzest i umieranie to twoja niedziela" czyli motyw śmierci w twórczości Tadeusza Staicha / Pola Kuleczka
// W: Tadeusz Staich (1913-1987) : Studia, impresje, wspomnienia, inedita / pod red. Wiesława A. Wójcika .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy", Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2014 - s. 91--110 .- ISBN: 9788362473458
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16154] [data modyf: 07-07-2014 12:20]
[4] Edukacyjne aspekty twórczości Tadeusza Staicha / Pola Kuleczka
// W: Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz .- Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2014 - (Edukacja Jutra) - s. 253--268 .- ISBN: 9788361991793
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16152] [data modyf: 07-07-2014 12:07]
[5] Wybrane aspekty poprawy jakości edukacji krajoznawczej / Pola Kuleczka
// W: Ewaluacja poprawy jakości kształcenia / pod red. Jana Grzesiaka .- Kalisz - Konin : WPA UAM w Kaliszu, PWSZ w Koninie, 2014 - (Ewaluacja i innowacje w edukacji) - s. 555--562 .- ISBN: 9788388335952
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16153] [data modyf: 14-03-2017 10:34]
[6] Alfabet życia. Krótka peregrynacja / Pola Kuleczka
// W: Edukacja oczekiwania a rzeczywistość : książka dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Denekowi w 80. rocznicę urodzin / pod red. Jana Grzesiaka, Anny Karpińskiej, Janusza Mastalskiego .- Kalisz : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, 2012 - (Ewaluacja i innowacje w edukacji) - s. 295--298 .- ISBN: 9788362135790
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14504] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[7] Nie ma dziecka, jest człowiek... / Pola Kuleczka
// W: Janusz Korczak i oblicza dzieciństwa [1] : Janusz Korczak i jego poglądy w recepcji współczesnych / red. Katarzyna Barbara Kochan, Ewa Małgorzata Skorek . Tom 1 .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 29--46 .- ISBN: 9788378420514
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15373] [data modyf: 10-06-2013 15:30]
[8] Odchodzenie czasu / Pola Kuleczka
// W: Edukacja jutra w kontekście wyzwań współczesności / red. K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz .- Sosnowiec : Oficyna Wydaw. "Humanitas", 2011 - (Edukacja Jutra ; XVII) - s. 233--240 .- ISBN: 9788361991335
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15876] [data modyf: 26-02-2014 13:06]
[9] Literackie przystanki pod Giewontem / Pola Kuleczka
// W: Proces kształcenia i jego uczestnicy / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Wojciech Kojs, Piotr Oleśniewicz .- Sosnowiec : Oficyna Wydaw. "Humanitas", 2010 - s. 19--27 .- ISBN: 9788361991724
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15875] [data modyf: 26-02-2014 12:54]
[10] Nauczyciel kraju ojczystego - odpowiedzialność czy zabawa / Pola Kuleczka
// W: Ewaluacja i innowacje w edukacji. Kompetencje i odpowiedzialność nauczyciela / pod red. nauk. Jana Grzesiaka .- Kalisz - Konin : WPA UAM w Kaliszu, PWSZ w Koninie, 2010 - s. 585--590 .- ISBN: 9788388335594
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12020] [data modyf: 31-05-2010 10:02]
[11] Pożytek z lektury / Pola Kuleczka
// W: Oblicza edukacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Kojsowi / red. Jolanta Gabzdyl, Beata Oelszlaeger .- Sosnowiec : Oficyna Wydaw. "Humanitas", 2010 - s. 64--73 .- ISBN: 9788361991960
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12826] [data modyf: 05-04-2011 08:41]
[12] Trudny dialog w przestrzeni / Pola Kuleczka
// W: Proces kształcenia i jego uczestnicy / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Wojciech Kojs, Piotr Oleśniewicz .- Sosnowiec : Oficyna Wydaw. "Humanitas", 2010 - s. 83--89 .- ISBN: 9788361991724
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12540] [data modyf: 10-01-2011 13:29]
[13] Z kalendarza pszczelarza / Pola Kuleczka
// W: Miód w naturze i kulturze / pod red. Poli Kuleczki .- Sulechów : Klub PTTK Edukacji Krajoznawczej i Regionalizmu prz PWSZ w Sulechowie, Wydaw. Edytor, 2010 - s. 3--5 .- ISBN: 9788360579589
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12539] [data modyf: 24-02-2011 10:52]
[14] Misja nauczyciela kraju ojczystego / Pola Kuleczka
// W: O potrzebie krajoznawstwa w edukacji szkolnej : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Denka, Lecha Drożdżyńskiego i Andrzeja Gordona .- Warszawa - Poznań : Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, 2009 - s. 115--126 .- ISBN: 9788370055059
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11139] [data modyf: 15-06-2009 13:48]
[15] Ocena i samoocena na turystycznym szlaku / Pola Kuleczka
// W: Ewaluacja i innowacje w edukacji : samoocena i ocena w kształceniu i wychowaniu / pod red. nauk. Jana Grzesiaka .- Kalisz - Konin : WPA UAM w Kaliszu, PWSZ w Koninie, 2009 - s. 383--391 .- ISBN: 9788388335457
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11084] [data modyf: 07-05-2009 11:34]
[16] Szlakiem winnych wzgórz... / Pola Kuleczka
// W: Edukacyjny dialog na szlaku winnych wzgórz / pod red. Poli Kuleczki .- Sulechów : Klub PTTK Edukacji Krajoznawczej i Regionalizmu prz PWSZ w Sulechowie, Wydaw. Edytor, 2009 - s. 7--12 .- ISBN: 9788360579466
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11148] [data modyf: 16-06-2009 16:41]
[17] Aktywnie i godnie żyć / Pola Kuleczka
// W: Turystyka i krajoznawstwo niepełnosprawnych, czyli "Wędrować każdy może...". Wybrane aspekty / pod red. Poli Kuleczki .- Sulechów : Klub PTTK Edukacji Krajoznawczej i Regionalizmu prz PWSZ w Sulechowie, Wydaw. Edytor, 2008 - s. 31--38 .- ISBN: 9788360579404
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10894] [data modyf: 13-02-2009 15:40]
[18] Bo życie jest podróżą... / Pola Kuleczka
// W: Turystyka i krajoznawstwo niepełnosprawnych, czyli "Wędrować każdy może...". Wybrane aspekty / pod red. Poli Kuleczki .- Sulechów : Klub PTTK Edukacji Krajoznawczej i Regionalizmu prz PWSZ w Sulechowie, Wydaw. Edytor, 2008 - s. 3--6 .- ISBN: 9788360579404
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10893] [data modyf: 13-02-2009 14:26]
[19] Krajoznawstwo i turystyka, czyli dialog w przestrzeni / Pola Kuleczka
// W: Ewaluacja i innowacje w edukacji. Ewaluacja w dialogu - dialog w ewaluacji / pod red. Jana Grzesiaka .- Kalisz - Konin : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008 - s. 97--105 .- ISBN: 9788388335358
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10162] [data modyf: 20-05-2008 13:35]
[20] Województwo lubuskie / Pola Kuleczka
// W: Informator (nie)pełnosprawnego turysty .- Warszawa : Wydaw. PTTK "Kraj", 2008 - s. 26--38 .- ISBN: 9788370054991
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12657] [data modyf: 14-02-2011 09:55]
[21] Wspinające się talenty / Pola Kuleczka
// W: XII Biennale Ekslibrisu dzieci i młodzieży: katalog .- Żary : Miejska Biblioteka Publiczna, 2008 - s. 3--6 .- ISBN: 9788388846304
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10527] [data modyf: 18-10-2008 12:08]
[22] Fenomen biblioteki / Pola Kuleczka
// W: Biblioteka - czym jest ... i Wierszobranie .- Żary : Miejska Biblioteka Publiczna, 2007 - s. 35--39 .- ISBN: 9788388846267
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9883] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Nauczyciel na trudne czasy / Pola Kuleczka
// W: Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli / red. nauk. Jan Grzesiak . Tom 1 .- Kalisz : Wydział Pedagogiczno - Artystyczny UAM, 2007 - s. 277--285 .- ISBN: 9788392386971
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9533] [data modyf: 28-01-2008 17:01]
[24] "Otwieranie" się dziecka na naturę i kulturę / Pola Kuleczka
// W: Obszary wspólnego zaangażowania w edukacji dzieci / red. nauk. Iwona Kopaczyńska, Agnieszka Nowak - Łojewska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 229--240 .- ISBN: 9788374811156
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9517] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Tęsknoty i powroty (posłowie) / Pola Kuleczka
// W: Świat moich słów / Zofia Bukowska Kasyjanowa .- Kościelisko : Podhalańska Oficyna Wydawnicza, 2007 - s. 74--79 .- ISBN: 9788391549544
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9413] [data modyf: 28-01-2008 17:47]
[26] Turystyka i krajoznawstwo najmłodszych / Pola Kuleczka
// W: "Pojedziemy w cudny kraj" - konkurs krajoznawczy o gminie Sulechów / pod red. Poli Kuleczki .- Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007 - s. 3--6 .- ISBN: 978836092001
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9518] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] "W górach słychać Boga", czyli edukacyjny aspekt duszpasterstwa na łonie natury / Pola Kuleczka
// W: Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody .- Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, 2007 - (Studia i Monografie ; nr 40) - s. 75--100 .- ISBN: 9788389121929
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8931] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Przedmowa / Pola Kuleczka
// W: Edukacja* : dziś - jutro / Kazimierz Denek .- Leszno - Poznań - Żary : Wydaw. Łużyckiej Szkoły Humanistycznej[i inni], 2006 - s. 7--18 .- ISBN: 8360143013
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9444] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Język siłą i nadzieją poznawania świata przez niepełnosprawnych / Pola Kuleczka
// W: Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych / red. Franciszek Midura, Jarosław Żbikowski .- Biała Podlaska : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II, 2005 - s. 17--26 .- ISBN: 8392336615
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8012] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Tatrzańskie perygrynacje Jacka Kolbuszewskiego w literaturze / Pola Kuleczka
// W: Pejzaże kultury** : prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznicę urodzin / pod red. Władysława Dynaka i Mariana Ursela .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005 - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2792) - s. 919--930 .- ISBN: 8322926138
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12045] [data modyf: 10-06-2010 14:02]
[31] Krajoznawstwo a życie narodu / Pola Kuleczka
// W: Historia Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK 1954-2004 / Anna Becker-Kulińska, Krzysztof R. Mazurski .- Warszawa : Wydawnictwo PTTK "Kraj", 2004 - s. 8--15 .- ISBN: 8370054749
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7683] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] "Podróż naturalistów" - słowem malowana / Pola Kuleczka
// W: Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej : kultura / red. Józef Partyka . II .- Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2004 - s. 199--204 .- ISBN: 8391974734
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7684] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] "Wpisany" w krajobrazy / Pola Kuleczka
// W: W kręgu edukacji, nauk pedagogicznych i krajoznawstwa / pod red. Eugeniusza Kameduły, Ignacego Kuźniaka , Eugeniusza Piotrowskiego .- Poznań : Firma Wydaw. "MS Ag", 2003 - s. 399--406 .- ISBN: 8291938662
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6249] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Góry w twórczości literackiej Wincentego Pola / Pola Kuleczka
// W: Góry - Literatura - Kultura . T. 4 .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001 - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 2221) - s. 171--181 .- ISBN: 8322921349
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4868] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] Idea nauczania blokowego na przykładzie działalności Bohdana Dyakowskiego / Pola Kuleczka
// W: Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000 - s. 309--319 .- ISBN: 8372680094
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2526] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Krajoznawstwo a życie narodu / Pola Kuleczka
// W: Komisja Krajoznawcza ZG PTTK w 50-leciu Towarzystwa .- Wrocław : Oficyna Wydaw. SUDETY, 2000 - s. 14--18 .- ISBN: 87320714
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4872] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[37] "Biblia podhalańska" - w 40-lecie wydania / Pola Kuleczka
// W: Góry - literatura - kultura . t. 3 .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998 - (Acta Universitatis Wratislaviensis) - s. 111--119 .- ISBN: 8322917392
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4929] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Staichowe krajobrazy / Pola Kuleczka // Nad Wisłą .- 2014, R. 7, nr 2/26, s. 36--38 : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17972] [data modyf: 21-08-2015 09:52]
[2] Podróż szlakami ludzkich myśli / Pola Kuleczka // Wędrujemy .- 2011, nr 3-4, s. 7--8
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17960] [data modyf: 27-02-2014 10:39]
[3] Rozważania w drodze / Pola Kuleczka // Wędrujemy .- 2011, nr 1-2, s. 7--8
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17959] [data modyf: 27-02-2014 10:36]
[4] Ból ostatniej wędrówki / Pola Kuleczka // Wędrujemy .- 2010, nr 1, s. 5--6
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15426] [data modyf: 14-02-2011 09:07]
[5] Gazda z Harendy / Pola Kuleczka // Wędrujemy .- 2010, nr 3, s. 160--161
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15577] [data modyf: 05-04-2011 08:46]
[6] Przymiarka do zimowej wędrówki / Pola Kuleczka // Wędrujemy .- 2010, nr 4, s. 6--7
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17961] [data modyf: 27-02-2014 10:52]
[7] Słowa serdeczne / Pola Kuleczka // Wędrujemy .- 2010, nr 2, s. 5--6
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15427] [data modyf: 14-02-2011 09:08]
[8] Trudny dialog w przestrzeni / Pola Kuleczka // Wychowanie na co Dzień .- 2010, Nr 7-8, s. 8--11, ISSN: 1230-7785,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15428] [data modyf: 14-02-2011 09:29]
[9] Wędrując z babim latem / Pola Kuleczka // Wędrujemy .- 2010, nr 3, s. 6--7
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15576] [data modyf: 05-04-2011 08:45]
[10] Podróż w Nowy Rok 2009 / Pola Kuleczka // Wędrujemy .- 2009, nr 1, s. 5--6
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13879] [data modyf: 15-06-2009 13:43]
[11] W poszukiwaniu drogi... / Pola Kuleczka // Wędrujemy .- 2009, nr 2, s. 5--6
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14558] [data modyf: 16-03-2010 13:50]
[12] Droga do niwelowania barier [wstęp] / Pola Kuleczka // Wędrujemy .- 2008, nr 1, s. 5-6
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13127] [data modyf: 19-03-2009 10:17]
[13] I znów na początku drogi...(wstęp) / Pola Kuleczka // Wędrujemy .- 2008, nr 3, s. 5--6
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13598] [data modyf: 23-02-2009 13:04]
[14] Pamięci Tadeusza Staicha[wstęp] / Pola Kuleczka // Wędrujemy .- 2008, nr 2, s. 5--7
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13304] [data modyf: 19-03-2009 10:18]
[15] Staichowa kraina - migawki / Pola Kuleczka // Wędrujemy .- 2008, nr 2, s. 67--74
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13306] [data modyf: 21-10-2008 17:14]
[16] Zafascynowani wędrówką i krajobrazami (wstęp) / Pola Kuleczka // Wędrujemy .- 2008, nr 4, s. 5--6
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13858] [data modyf: 26-05-2009 15:22]
[17] Wędruj z nami (wstęp) / Pola Kuleczka // Wędrujemy .- 2007, nr 3, s. 5--6
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12516] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Krajoznawstwo w literaturze i w sztuce / Pola Kuleczka // Ziemia: 100 - lecie powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 1906 - 2006 .- 2006, s. 81--96
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12693] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Język źródłem tożsamości narodowej / Pola Kuleczka // Przegląd Wielkopolski .- 2005, nr 1, s. 25--29
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10394] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] "Miasto prastare od wieków" / Pola Kuleczka // Wędrujemy .- 2005, 2, s. 37--43
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10736] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] Klasztor augustianów żagańskich jako ośrodek naukowy / Pola Kuleczka // Rocznik Lubuski: Rozwój badań naukowych na pograniczu śląsko-łużyckim od XVI do XX wieku .- 2002, T. 28 cz. 1, s. 111--123, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11726] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Krajoznawcy w Gnieźnie / Pola Kuleczka // Małopolska: regiony - regionalizmy - małe ojczyzny .- 2001, III, s. 213--216
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10387] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Piękno jest wolne..." czyli o wydawnictwach Oficyny Podhalańskiej w Krakowie / Pola Kuleczka // W: Wierchy .- 1997, s. 325--326
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5566] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Jak dzieciom Pieniny pokazywano... / Pola Kuleczka // W: Prace Pienińskie .- 1996, T. 8, s. 17--28
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7115] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Krajoznawstwo w dydaktyce literatury / Ryszard Harajda, Pola Kuleczka // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(z. 4) .- 1984, s. 289--301
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6257] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Wybrane elementy leksyki ukraińskiej w "Zamku kaniowskim" Seweryna Goszczyńskiego / Pola Kuleczka // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(z. 4) .- 1984, s. 303--308
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6258] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Krajoznawcze rozdroża / Pola Kuleczka // W: Ziemia : VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego. Warszawa, Polska, 2010 .- Warszawa : Zarząd Główny PTTK, 2013, s. 291--302
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21213] [data modyf: 02-09-2015 11:41]
[2] Literatura - lekarstwo nie tylko dla duszy / Pola Kuleczka // W: The II International Logopaedics Conference: Logopaedics versus Special educational needs. Zielona Góra, Polska, 2013 .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, s. 16 .- ISBN: 9788378420804
Słowa kluczowe: child development, literatura, literature, rozwój dziecka, speech disorder, zaburzenia mowy

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21207] [data modyf: 07-09-2015 12:39]
[3] Dać sześciolatkom siebie / Pola Kuleczka // W: Edukacja jutra=Education of Tommorow=Bildung von Morgen : XV Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Zakopane, Polska, 2009 .- Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2009, s. 447--458 .- ISBN: 978837340587
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19257] [data modyf: 01-07-2009 12:27]
[4] Przestrzenie Jana Pawła II, czyli edukacja na szlaku / Pola Kuleczka // W: Edukacja jutra=Education of Tommorow=Bildung von Morgen : XIV Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Zakopane, Polska, 2008 .- Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2008 .- Tom 1, s. 41-54 .- ISBN: 978837340556
Słowa kluczowe: Jan Paweł II, edukacja, szlak

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18833] [data modyf: 08-07-2008 12:21]
[5] Kulturowe aspekty szlaków turystycznych / Pola Kuleczka // W: Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna : materiały po Międzynarodowej Konferencji Popularno - Naukowej organizowanej w ramach projektu "Roku Szlaków Turystycznych PTTK". -, Polska, 2007 .- Warszawa : Wydawnictwo PTTK "Kraj", 2007, s. 29--38 .- ISBN: 9788370054908
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18650] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] "Przynoszę ci kilka pieśni..."- czyli Jan z Harendy="I am bringing you a few songs" - ora Jan from Harenda / Pola Kuleczka // W: Edukacja jutra=Education of Tommorow=Bildung von Morgen. Zakopane, Polska, 2006 .- Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006, s. 59--67 .- ISBN: 8373740422
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17820] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Nierozłączni - Chałubiński i Sabała / Pola Kuleczka // W: Edukacja jutra : XI Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Zakopane, Polska, 2005 .- Szczecin : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005, s. 23--30 .- ISBN: 8392225406
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17137] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Skąd się wzięły góry? Literacka edukacja / Pola Kuleczka // W: Edukacja jutra : VIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Zakopane, Polska, 2005 .- Częstochowa : Agencja Promocji Nauki i Kultury "Menos" , 2005, s. 361--371 .- ISBN: 8391201988
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17338] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Śmierć w górach zapisana / Pola Kuleczka // W: Problemy współczesnej tanatologii : medycyna - antropologia kultury - humanistyka: [materiały IX Konferencji TANATOS 2005]. Szklarska Poręba, Polska, 2005 .- Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe Wydawnictwo, 2005 .- IX, s. 443--452 .- ISBN: 8373740376
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17490] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] "Krwawe i zielone" w twórczości Tadeusza Staicha / Pola Kuleczka // W: Problemy współczesnej tanatologii : medycyna - antropologia kultury - humanistyka. Karpacz, Polska, 2004 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2004 .- VIII, s. 401--410 .- ISBN: 8373740252
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17337] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Obrońca Zakopanego i Tatr (O hr. Władysławie Zamoyskim) / Pola Kuleczka // W: Edukacja jutra : X Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Zakopane, Polska, 2004 .- Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe , 2004, s. 63--71 .- ISBN: 8373740228
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17341] [data modyf: 07-10-2005 10:11]
[12] "Chrzest i umieranie to twoja niedziela" czyli motyw śmierci w twórczości Tadeusza Staicha / Pola Kuleczka // W: Problemy współczesnej tanatologii : medycyna - antropologia kultury - humanistyka. Karpacz, Polska, 2003 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2003 .- VII, s. 517--526 .- ISBN: 8373740082
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17336] [data modyf: 07-10-2005 09:41]
[13] Krajoznawczym szlakiem Tadeusza Staicha / Pola Kuleczka // W: Tadeusz Staich - człowiek gór, sługa słowa : materiały z sympozjum. Kraków, Polska, 2003 .- Kraków : [brak wydawcy], 2003, s. 65--92 .- ISBN: 8391971333
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17343] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Wołanie o Witkiewicza / Pola Kuleczka // W: Edukacja jutra : IX Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Zakopane, Polska, 2003 .- Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe , 2003, s. 57--62 .- ISBN: 837374004X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17340] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] "Poczytaj mi mamo", czyli literatura dla najmłodszych i jej obiegi / Pola Kuleczka // W: Dziecko Rodzina Biblioteka : materiały z konferencji ogólnopolskiej. Zielona Góra, Polska, 2001 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2002, s. 17--22 .- ISBN: 838858104X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17342] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Refleksja o śmierci w pieśni kościelnej / Pola Kuleczka // W: Problemy współczesnej tanatologii : medycyna - antropologia kultury - humanistyka. Karpacz, Polska, 2002 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2002 .- VI, s. 644--651 .- ISBN: 8373740031
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17335] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Instruktorzy Krajoznawstwa w Tarnowie / Pola Kuleczka // W: Tarnów i "Ziemia Tarnowska" : XXXI Centralny Zlot Krajoznawców Małopolska. Tarnów, Polska, 2001 .- Tarnów : PTTK, 2001, s. 112--114 .- ISBN: 8390326029
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14582] [data modyf: 26-03-2002 10:28]
[18] "Językiem miasta budują..." / Pola Kuleczka // W: Języki obce u progu integracji europejskiej : wolumin pokonferencyjny Koła Naukowego Języka Angielskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Sulechów, Polska, 2001 .- Sulechów : PWSZ, 2001, s. 7--11 .- ISBN: 8391853713
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16308] [data modyf: 01-04-2004 16:53]
[19] Problematyka śmierci w twórczości Bohdana Dyakowskiego (1861-1940) / Pola Kuleczka // W: Problemy współczesnej tanatologii : medycyna - antropologia kultury - humanistyka: [materiały konferencji naukowe]. Karpacz, Polska, 2001 .- Wrocław : SUDETY Oficyna Wydaw. Oddziłu Wrocławskiego PTTK, 2001 .- V, s. 191--198 .- ISBN: 8387320978
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14298] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Tatry a edukacja / Pola Kuleczka // W: Edukacja jutra : VII Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Zakopane, Polska, 2001 .- Częstochowa : MENOS, 2001, s. 13--21 .- ISBN: 8391201937
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14295] [data modyf: 13-03-2002 12:42]
[21] Gazda z Harendy w życiu Tadeusza Staicha / Pola Kuleczka // W: Gazda z Harendy. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Pro Libris, 1999, s. 33-49 .- ISBN: 8388336010
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14583] [data modyf: 26-03-2002 10:58]
[22] Krajoznawstwo - życie czy podróż? / Pola Kuleczka // W: Sejmik przedkongresowy "Krajoznawstwo wśród młodzieży". Poznań, Polska, 1999 .- Poznań : [brak wydawcy], 1999, s. 107--115
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14584] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Literatura dziecięca w książkach i mass mediach : ( z badań własnych ) / Pola Kuleczka // W: Dzieci a mass media. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Warszawa : Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, 1999, s. 53--61 .- ISBN: 8390957442
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14655] [data modyf: 28-03-2002 12:52]
[24] Dziecięca literatura o Tatrach / Pola Kuleczka // W: W kręgu arcydzieł literatury młodzieżowej : Interpretacje - Przekłady - Adaptacje. Tarnobrzeg, Polska, 1991 .- Lublin : Wydaw. UMCS, 1998, s. 301--316 .- ISBN: 832271226X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14653] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Jak dzieciom księdza Stolarczyka pokazywano / Pola Kuleczka // W: 150 lat organizacji parafialnej w Zakopanem. Zakopane, Polska, 1997 .- Kraków : Wydaw. św. Stanisława, 1998, s. 89--94 .- ISBN: 838796011X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14654] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Motywy kulinarne w twórczości Kornela Makuszyńskiego / Pola Kuleczka // W: Oczywisty urok biesiadowania. Wrocław, Polska, 1995 .- Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1998, s. 200--206 .- ISBN: 8370910475
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14651] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] Ludowy bohater literatury dla dzieci 1864-1918 / Pola Kuleczka // W: Oblicze duchowe. Rzeszów, Polska, 1995 .- Rzeszów : Wydaw. WSP, 1997, s. 189--198 .- ISBN: 838728811X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14585] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Wędrujemy / (Red.) Pola Kuleczka .- Kalisz : Wydaw. Edytor, 2011, nr 1-4
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5178] [data modyf: 27-02-2014 10:28]
[2] Wędrujemy / (Red.) Pola Kuleczka .- Sulechów : Klub PTTTK Edukacji Krajoznawczej i Regionalizmu przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, 2010, nr 1-3
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4796] [data modyf: 05-04-2011 08:43]
[3] Wędrujemy / (Red.) Pola Kuleczka .- Sulechów : Klub PTTTK Edukacji Krajoznawczej i Regionalizmu przy Państwowej Wyższe Szkole Zawodowej, 2010, nr 4
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5180] [data modyf: 03-03-2014 12:35]
[4] Miód w naturze i kulturze / (Red.) Pola Kuleczka .- Sulechów : Klub PTTK Edukacji Krajoznawczej i Regionalizmu prz PWSZ w Sulechowie, Wydaw. Edytor, 2010, 170 s. .- ISBN: 9788360579589
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4821] [data modyf: 10-01-2011 10:58]
[5] Wędrujemy / (Red.) Pola Kuleczka .- Sulechów : Klub PTTTK Edukacji Krajoznawczej i Regionalizmu przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, 2009, nr 1-4
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4608] [data modyf: 11-02-2011 11:42]
[6] Edukacyjny dialog na szlaku winnych wzgórz / (Red.) Pola Kuleczka .- Sulechów : Klub PTTTK Edukacji Krajoznawczej i Regionalizmu przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, 2009, 178 s. .- ISBN: 9788360579466
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4619] [data modyf: 11-02-2010 12:48]
[7] Wędrujemy / (Red.) Pola Kuleczka .- Sulechów : Klub PTTTK Edukacji Krajoznawczej i Regionalizmu przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, 2008, nr 1 - 4, 140 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4495] [data modyf: 26-05-2009 15:24]
[8] Turystyka i krajoznawstwo niepełnosprawnych, czyli "Wędrować każdy może...". Wybrane aspekty / (Red.) Pola Kuleczka .- Sulechów : Klub PTTK Edukacji Krajoznawczej i Regionalizmu przy PWSZ w Sulechowie, Wydaw. Edytor, 2008 .- ISBN: 978836057944
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4574] [data modyf: 13-02-2009 16:07]
[9] Wędrujemy / (Red.) Pola Kuleczka .- Sulechów : Klub PTTTK Edukacji Krajoznawczej i Regionalizmu przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, 2007, 1-4 .- ISSN: 1734-2716
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4322] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] "Pojedziemy w cudny kraj" - konkurs krajoznawczy o gminie Sulechów / (Red.) Pola Kuleczka .- Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007, 69 s. .- ISBN: 978836092001
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4395] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna / (Red.) Pola Kuleczka .- Warszawa : Wydaw. PTTK "Kraj", 2007, 224 s. .- ISBN: 9788370054908
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4433] [data modyf: 06-02-2008 10:34]
[12] Wędrujemy / (Red.) Pola Kuleczka .- Sulechów : Klub PTTTK Edukacji Krajoznawczej i Regionalizmu przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, 2006, 1-4 .- ISSN: 1734-2716
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4288] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Wędrujemy / (Red.) Pola Kuleczka .- Sulechów : Klub PTTTK Edukacji Krajoznawczej i Regionalizmu przy Państwowej Wyższe Szkole Zawodowej, 2005, 1-4 .- ISSN: 1734-2716
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4203] [data modyf: 23-02-2006 18:12]
[14] Gazda z Harendy / (Red.) Pola Kuleczka .- Zielona Góra : Pro Libris, 1999, nr 2, 53 s. .- ISBN: 8388336010
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3787] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] O Janie Kasprowiczu : w siedemdziesięciolecie zgonu / (Red.) Pola Kuleczka .- Kraków : Oficyna Podhalańska, 1997, 100 s. .- ISBN: 8386077891
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3786] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Skarbczyk tatrzański: antologia poezji o Tatrach dla dzieci i młodzieży. Do 1939 roku / (Red.) Pola Kuleczka .- Wrocław : Wydaw. Wacław Bagiński, 1996, 163 s. .- ISBN: 86237309
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4166] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Prawo w turystyce i rekreacji / / Jerzy Gospodarek : Wydawnictwo Difin , 2007 (Rec.) Pola Kuleczka // Wędrujemy .- 2007, nr 4, s. 107--112
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Człowiek dobry / / Edward Hajduk .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2005 (Rec.) Pola Kuleczka // Kwartalnik Pedagogiczny .- 2006, 1, s. 171--174
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Jawnie i skrycie / / Jagiełło M. .- Warszawa , 2000 (Rec.) Pola Kuleczka // Pro Libris .- 2002, nr 1, s. 139--140
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Oswajanie z kulturą w kręgu inspiracji folklorystycznych w literaturze dla dzieci i młodzieży / / Maria Jazowska-Gumulska .- Kraków , 2001 (Rec.) .- Fascynacja Tatrami i kulturą Podhala raz jeszcze / Pola Kuleczka // Wierchy .- 2001, 67, s. 259--261
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Polska Najada, czyli Głos wodospadu Łaby na Śląsku / / Stęczyński B.Z. .- Katowice : Biblioteka Fundacji "Pallas Silesia" , 2000 (Rec.) Pola Kuleczka // Wierchy .- 2001, nr 66, s. 272-273
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Znaczenia i wartości przyrody polskiej / / Kolbuszewski J. .- Wrocław : "SUDETY" , 2000 (Rec.) Pola Kuleczka // Nowe Książki .- 2001, nr 6, s. 18--19
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Literatura i przyroda. Antologia ekologiczna; Znaczenia i wartości przyrody polskiej / / Jacek Kolbuszewski .- Katowice; Wrocław , 2000 (Rec.) .- Przyroda, literatura, kultura / Pola Kuleczka // Wierchy .- 2000, 66, s. 276--279
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Polska Najada, czyli Głos wodospadu Łaby na Śląsku / / Bogusz Zygmunt Stęczyński .- Katowice-Pszczyna , 2000 (Rec.) .- Nieznany poemat Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego / Pola Kuleczka // Wierchy .- 2000, 66, s. 272--273
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Ku jasnym dniom / / Gut - Stapińska A. .- Kraków , 1998 (Rec.) Pola Kuleczka // Wierchy .- 1999, s. 327--328
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Literatura wobec historii / / Kolbuszewski J. .- Wrocław , 1997 (Rec.) Pola Kuleczka // Nowe Książki .- 1998, nr 5, s. 32
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Góry - literatura - kultura / .- Wrocław , 1996 (Rec.) Pola Kuleczka // Wierchy .- 1997, nr 62, s. 248--249
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski