System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski


Dyscypliny naukowe:
Jednostka:
Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-06512: przy "SKIN.TOOLBOX", linia 1385 . Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski


Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 53 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wsparcie społeczne w rozwoju zawodowym nauczycieli, 2010. Anna Szczęsna-Szeib, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 226 s. , ISBN: 9788374812993,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9552] [data modyf: 26-04-2010 08:43]
[2] Teoretyczno - metodyczne podstawy opieki i wychowania w internacie i bursie szkolnej : scenariusze spotkań wychowawawczych z młodzieżą, 2009. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Elżbieta Turska . 11, Zielona Góra : PEKW "GAJA" 320 s. , ISBN: 9788392105886,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10109] [data modyf: 12-04-2011 09:48]
[3] Teoretyczno - metodyczne aspekty wychowania : scenariusze zajęć wychowawczych, 2008. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński . 2 wyd. III, rozsz., zm. i popr., Zielona Góra : PEKW "GAJA" 272 s. , ISBN: 9788392105855,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8674] [data modyf: 22-09-2008 09:45]
[4] Teoretyczno - metodyczne aspekty wychowania młodzieży a warsztat pedagoga : scenariusze zajęć wychowawczych, 2008. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński . 3 wyd. III zmienione, Zielona Góra : PEKW "GAJA" 262 s. , ISBN: 9788392105862,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8714] [data modyf: 10-10-2008 15:54]
[5] Teoretyczno-metodyczne podstawy warsztatu wychowawcy kolonii : scenariusze zajęć wychowawczych, programy kolonii, półkolonii, obozów, biwaków, 2008. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Elżbieta . T. 10, Zielona Góra : PEKW "GAJA" 255 s. , ISBN: 9788392105831,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8423] [data modyf: 12-04-2011 10:34]
[6] Toretyczne i metodyczne aspekty kalendarza wychowawcy : scenariusze zajęć wychowawczych, 2008. Grażyna Gajewska, Artur Doliński, Anna Szczęsna-Szeib . 5 wyd. III zmienione, Zielona Góra : PEKW "GAJA" 323 s. , ISBN: 9788392105848,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8653] [data modyf: 13-08-2008 09:42]
[7] Wychowanie do tolerancji. Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : Scenariusze zajęć. Z. 9, 2006. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Elżbieta , Zielona Góra : PEKW "GAJA" 220 s. , ISBN: 8392105818,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10110] [data modyf: 12-04-2011 10:10]
[8] Warsztat opiekuna - wychowawcy młodszych dzieci : Scenariusze zajęć z zastosowaniem opowieści wychowawczej- zeszyt 6, 2004. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Elżbieta , Zielona Góra : PEKW "GAJA" 152 s. , ISBN: 8391768856,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6784] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania : scenariusze zajęć wychowawczych, 2003. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński . T. 2 Wyd. 2 zm., uzup. i popr., Zielona Góra : PEKW "GAJA" 227 s. , ISBN: 8391768813,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6383] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży : Scenariusze zajęć wychowawczych, 2003. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński . T. 4 Wyd. 2 zm., uzup. i popr., Zielona Góra : PEKW "GAJA" 199 s. , ISBN: 839176883X,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6385] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Teoretyczne i metodyczne aspekty kalendarza wychowawcy : scenariusze zajęć wychowawczych, 2002. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński . T. 5 Wyd. 2 popr., uzup. i zm., Zielona Góra : PEKW "GAJA" 3000 s. , ISBN: 8391768848,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6397] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Teorytyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży a warsztat pracy pedagoga : scenariusze zajęć wychowawczych, 2002. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński . T. 3 [Wyd. 2 zm., uzup. i posz.], Zielona Góra : PEKW"GAJA" 220 s. , ISBN: 8391768821,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6396] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Kalendarz metodyczny : refleksja teoretyczna i metodyczna: scenariusze zajęć - zeszyt 5, 2001. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński, Zielona Góra : Stowarzyszenie Edukacyjne Pedagogów Praktyków "Cogito" 2001 s. (Zeszyty Metodyczne dla Pedagogów), ISBN: 8390190957,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-5587] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Warsztat pracy pedagoga : zbiór scenariuszy - zeszyt 4, 2000. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński, Zielona Góra : Stowarzyszenie Edukacyjne Pedagogów Praktyków "Cogito" 224 s. (Zeszyty Metodyczne dla Pedagogów), ISBN: 8391090949,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-5586] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Warsztat pracy pedagoga : zbiór scenariusz - zeszyt 3, 2000. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński, Zielona Góra : Stowarzyszenie Edukacyjne Pedagogów Praktyków "Cogito" 260 s. (Zeszyty Metodyczne dla Pedagogów), ISBN: 8391090930,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-5585] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Warsztat pracy pedagoga : zbiór scenariuszy - zeszyt 2, 1999. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński, Zielona Góra : Stowarzyszenie Edukacyjne Pedagogów Praktyków "Cogito" 239 s. (Zeszyty Metodyczne dla Pedagogów), ISBN: 8391090922,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-5584] [data modyf: 13-01-2003 18:16]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Kondycja psychiczna nauczycieli jako warunek adekwatnego wspierania dzieci w zdrowiu i chorobie, Anna Szczęsna-Szeib
// W: Obszary i przestrzenie edukacji. Meandry - konteksty - dylematy : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Jasińskiemu w 70. rocznicę urodzin, 2016. / red. nauk. Eugenia Karcz-Taranowicz, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 433--440, ISBN: 9788373957053
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18163] [data modyf: 21-09-2016 11:23]
[2] Infoholizm, socjomania, cyberprzemoc i inne współczesne wyzwania w profilaktyce społecznej, Anna Szczęsna-Szeib, Sandra Staśkiewicz
// W: Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, 2013. / red. nauk. Jolanta Lipińska-Lokś, Grażyna Miłkowska, Anna Napadło-Kuczera, Zielona Góra : Stowarzysz. Penitencjarne "Patronat" oddz. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ, s. 275--301, ISBN: 9788378421214
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15921] [data modyf: 19-03-2014 11:20]
[3] Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań w pracy z młodzieżą, Anna Szczęsna-Szeib
// W: Człowiek wobec wyzwań współczesności. Konteksty edukacyjne : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Korczyńskiemu, 2013. / red. nauk. Anna Krasnodębska, Ewelina J. Konieczna, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 89--105, ISBN: 9788373955608
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15821] [data modyf: 30-01-2014 09:01]
[4] "Palący" problem wypalenia zawodowego nauczycieli jako wyzwanie dla pedeutologii, Anna Szczęsna-Szeib
// W: Opieka, edukacja, profilaktyka i resocjalizacja - wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej, 2013. / red. nauk. Agnieszka Nowicka i Renata M. Ilnicka, Lubin : Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie, s. 275--286, ISBN: 9788392663461
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15962] [data modyf: 27-03-2014 12:45]
[5] Pedagog szkolny jako osobowe źródło wsparcia społecznego nauczycieli, Anna Szczęsna-Szeib
// W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne ( w poszukiwaniu wzorców pracy pedagogicznej), 2011. / pod red. Stefanii Walasek, Ewy Kowalskiej, Roberta Fudalego, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 137--145, ISBN: 9788375875508
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14362] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Wsparcie społeczne nauczycieli i uczniów jako wymiar jakości pracy szkoły, Anna Szczęsna-Szeib
// W: Jakość życia i jakość szkoły : wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły, 2010. / red. nauk. Inetta Nowosad, Iris Mortag, Jana Ondráková, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 249--264, ISBN: 9788374813747
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12467] [data modyf: 09-12-2010 10:52]
[7] Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne w miejscu pracy na przykładzie profesji nauczycielskiej, Anna Szczęsna-Szeib
// W: Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo : od teorii do praktyki, 2010. / red. nauk. Magdalena Piorunek, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 599--613
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12647] [data modyf: 09-02-2011 12:08]
[8] Sieci wsparcia społecznego nauczycieli w środowiskach szkolnych, Anna Szczęsna-Szeib
// W: Kultura organizacyjna szkoły, 2009. / pod red. Ewy Augustyniak, Kraków : Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne AGH, s. 227--236, ISBN: 9788374642019
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11368] [data modyf: 21-10-2009 12:26]
[9] Wsparcie społeczne nauczycieli w środowisku profesjonalnym jako wyzwanie współczesnej szkoły, Anna Szczęsna-Szeib
// W: Czas na wychowanie : główne konteksty i uwarunkowania, 2009. / red. nauk. Barbara Piątkowska, Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, s. 19--27, ISBN: 9788388425783
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11110] [data modyf: 01-06-2009 13:15]
[10] Rola dyrektora szkoły w sieci wsparcia społecznego nauczyciela, Anna Szczęsna-Szeib
// W: Zachowania zawodowe nauczycieli i ich uwarunkowania, 2008. / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 253--260, ISBN: 9788374811828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10730] [data modyf: 07-01-2009 13:13]
[11] Wsparcie społeczne w zawodzie policjanta, Anna Szczęsna-Szeib
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo regionalne, wyzwania edukacyjne, 2008. / red. Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Andrzej Zduniak, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 320-329, ISBN: 9788361304050
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10858] [data modyf: 05-02-2009 11:15]
[12] Poczucie wsparcia u wychowawców dzieci i młodzieży niepełnosprawnych a obraz psychologiczny podopiecznych, Anna Szczęsna-Szeib, Krzysztof Jadkowski
// W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. I, 2006. / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Agnieszki Nowickiej, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 143--160, ISBN: 8373086455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8952] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Poczucie wsparcia społecznego nauczycieli w środowisku profesjonalnym, Anna Szczęsna-Szeib
// W: Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe, 2005. / red. naukowa Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 459--471, ISBN: 8374810041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8310] [data modyf: 30-01-2008 08:52]
[14] Dziecko "zamknięte" ("wycofane") na zajęciach socjoterapeutycznych - propozycje ćwiczeń, Anna Szczęsna-Szeib, Magdalena Dąbrowny
// W: Terapia pedagogiczna : Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć, 2004. / red. Ewa Małgorzata Skorek . 2, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 158--161, ISBN: 8373083596
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6839] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Wspierać wspierających - wokół problematyki wsparcia wychowawców, Anna Szczęsna-Szeib
// W: Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji : T. 1: Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego; T. 2: Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej, 2003. / pod red. Doroty Rybczyńskiej, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 235--249, ISBN: 8373082549
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6412] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Instytucjonalne formy doskonalenia kompetencji wobec postulatów i oczekiwań nauczycieli-wychowawców w aspekcie profilaktyki wypalenia zawodowego, Anna Szczęsna-Szeib
// W: Kompetencje nauczyciela : stan, potrzeby i kierunki zmian, 2002. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 191--200, ISBN: 83893321165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5754] [data modyf: 13-05-2003 11:41]
[17] Wychowawca wobec wyzwań tworzenia i prowadzenia kolonijnej grupy wychowawczej, Anna Szczęsna-Szeib
// W: Świat przygody... świat przyrody... i coś tam jeszcze, i jeszcze coś tam, i jeszcze coś, 2002. , Zielona Góra : Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP, s. 31--38, ISBN: 83919386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4974] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Aktualne wyzwania w pracy wychowawczej z młodzieżą gimnazjalną / Anna Szczęsna-Szeib, 2010. Rocznik Lubuski: dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia Tom 36, cz. 1, 227--243, ISSN: 0485-3083, wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15149] [data modyf: 04-11-2010 14:38]
[2] Czynniki zapobiegające występowaniu syndromu wypalenia zawodowego (w opiniach nauczycieli) / Anna Szczęsna-Szeib, 2009. Problemy Profesjologii, nr 1, 79--91, ISSN: 1895-197X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-14330] [data modyf: 04-01-2010 13:59]
[3] Sieć wsparcia w środowisku zawodowym nauczycieli / Anna Szczęsna-Szeib, 2007. Problemy Profesjologii, nr 2, 69--83, ISSN: 1895-197X, rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-12861] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Poczucie wsparcia u wychowawców osób niepełnosprawnych a obraz psychologiczny podopiecznych / Anna Szczęsna-Szeib, Krzysztof Jadkowski, 2005. Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 3/4, 138--147
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11191] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Diagnozowanie potrzeb nauczycieli - wychowawców w zakresie doskonalenia w ujęciu modelu interakcji organizm - środowisko / Anna Szczęsna-Szeib, 2002. Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja, nr 3, 95--103, ISSN: 1505-8808,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8473] [data modyf: 11-06-2010 15:34]
[6] W atmosferze zaufania / Anna Szczęsna-Szeib, 2002. Wychowanie w Przedszkolu, nr 9, 553--555
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8558] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Elementy wsparcia społecznego nauczycieli w środowisku profesjonalnym, 2002. Anna Szczęsna-Szeib // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji. Kazimierz Dolny, Polska Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004, s. 143--152, ISBN: 8322722575
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17345] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Profilaktyka w szkole. Założenia a stan faktyczny, 2002. Anna Szczęsna-Szeib, Magdalena Dąbrowny // W: Modelowe rozwiązania działalności profilaktycznej w grupach dzieci i młodzieży : [materiały konferencyjne]. Wiechlice, Polska Zielona Góra : Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, 2003, s. 175--183, ISBN: 8391393895
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15480] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Wychowanie XXI wieku. Wsparcie i ograniczenia w doskonaleniu kompetencji wychowawczych, 2001. Anna Szczęsna-Szeib // W: Wychowawca i środowisko lokalne w paradygmacie wychowania XXI wieku : Wojewódzka Konferencja Naukowo- Metodyczna: materiały pokonferencyjne. Wiechlice, Polska Zielona Góra : Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej, 2001, s. 107-114
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12403] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Miejsce Aleksandra Kamińskiego w pedagogice społecznej, 1992. Anna Szczęsna-Szeib, Piotr Sikora // W: Aleksander Kamiński : działacz i uczony: materiały z seminarium naukowego :Aktualność dziedzictwa pedagogicznego Aleksandra KAmińskiego. Opole, Polska Opole : WSP Instytut Nauk Pedagogicznych, 1993, s. 62--67
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17407] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Świat przygody... świat przyrody... i coś tam jeszcze, i jeszcze coś tam, i jeszcze coś... / (Red.) Grażyna Gajewska, Artur Doliński, Elżbieta , Anna Szczęsna-Szeib .- Zielona Góra : Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej, 2002, 262 s. .- ISBN: 839139836
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3811] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Do przodu / (Red.) Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński .- Zielona Góra : Chrągiew Ziemi Lubuskiej ZHP, 2000, 38 s. .- ISBN: 8391393801 .- Program wychowania zdrowotnego "Na ścieżkach życia"
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3824] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Energia życia / (Red.) Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński .- Zielona Góra : Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP, 2000, 57 s. .- ISBN: 8391393801 .- Program wychowania zdrowotnego "Na ścieżkach życia"
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3816] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Na równoważni / (Red.) Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński .- Zielona Góra : CHoragiew Ziemi Lubuskiej ZHP, 2000, 46 s. .- ISBN: 83913938 .- Program wychowania zdrowotnego "Na ścieżkach życia"
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3818] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Po drugiej stronie lustra / (Red.) Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński .- Zielona Góra : Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP, 2000, 30 s. .- ISBN: 8391393801 .- Program wychowania zdrowotnego "Na ścieżkach życia"
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3819] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Ślepy zaułek / (Red.) Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński .- Zielona Góra : Chorągiew Ziemi Lubuskliej ZHP, 2000 .- ISBN: 8391393801 .- Program wychowania zdrowotnego "Na ścieżkach życia"
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3817] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Zdrowiem pomagać innym / (Red.) Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński .- Zielona Góra : Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP, 2000, 24 s. .- ISBN: 8391393801 .- Program wychowania zdrowotnego "Na ścieżkach życia"
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3812] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno - informatycznej / / Eunika Baron - Polanczyk .- Zielona Góra , 2006 (Rec.) Anna Szczęsna-Szeib // Problemy Profesjologii .- 2008, nr 1, s. 181--183
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Kariera i sukces. Analizy socjologiczne / / Kazimierz M. Słomczyński (red. nauk.) .- Zielona Góra - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Filozofii i Socjologii PAN , 2007 (Rec.) Anna Szczęsna-Szeib // Problemy Profesjologii .- 2007, nr 2, s. 189--191
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Społeczne przystosowanie dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego / / Sendyk M. .- Kraków : "Impuls" , 2001 (Rec.) Anna Szczęsna-Szeib // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2002, 3, s. 59
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski