System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Iwona Grzegorzewska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: psychologia (100 %)
Jednostka: Instytut Psychologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 69 pozycji bibliograficznych
21 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Uzaleznienia behawioralne / Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska ; iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska. .- - : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018 .- 466 s. : bibliogr.summ. .- ISBN: 9788301198237
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14355] [data modyf: 28-05-2019 14:32]
[2] Dzieci alkoholików w perspektywie rozwojowej i klinicznej / Lidia Cierpiałkowska, Iwona Grzegorzewska .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016 .- 258 s. : bibliogr. .- ISBN: 9788323231110
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13509] [data modyf: 20-01-2017 08:26]
[3] Człowiek wobec wyzwań i zagrożeń współczesności. Rozwój - rodzina - edukacja / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Jerzy Herberger, Iwona Grzegorzewska, Anna Mróz, Katarzyna Grunt-Mejer, Dorota Niewiedział, Marzanna Farnicka, Urszula Gembara .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 .- 223 s. .- ISBN: 9788378421795
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12804] [data modyf: 09-11-2015 09:41]
[4] Odporność psychiczna dzieci alkoholików / Iwona Grzegorzewska .- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013 .- 315 s. .- ISBN: 9788373836594
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11724] [data modyf: 28-07-2015 11:20]
[5] Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym / Iwona Grzegorzewska .- Warszawa : Wydaw. Naukowe SCHOLAR, 2011 .- 217 s. .- ISBN: 9788373835108
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10258] [data modyf: 12-09-2011 09:41]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Przemoc seksualna wobec dzieci - problemy ujawnienia / Iwona Grzegorzewska
// W: Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie / red. nauk. Grażyna Miłkowska, Agnieszka Nowicka i Lidia Wawryk .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 97--104 .- ISBN: 9788378422969
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19993] [data modyf: 03-06-2019 11:30]
[2] Eastern European Immigrants / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Iwona Grzegorzewska
// W: The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies / ed. by Constance L. Shehan .- - : Wiley-Blackwell, 2016 - s. 607--610 .- ISBN: 9781119085621
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17818] [data modyf: 26-04-2016 11:53]
[3] Family Correlates of Adolescents' Readiness to Assume the Role of Aggressor or Victim / Marzanna Farnicka, Iwona Grzegorzewska
// W: Aggression as a Challenge. Theory and research. Current Problems / eds. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016 - s. 107--121 .- ISBN: 9783631656884
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[WZCZ-18040] [data modyf: 11-07-2016 09:03]
[4] Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży / Iwona Grzegorzewska, Ewa Pisula, Aneta R. Borkowska
// W: Psychologia kliniczna / red. Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk .- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016 - s. 449--496 .- ISBN: 9788301188252
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18597] [data modyf: 20-01-2017 08:23]
[5] Disability as an early risk factor in the course of child development / Iwona Grzegorzewska
// W: Early Support for a Child with a Disability in the Polish and International Perspective / ed. by Jaroslaw Bąbka, Anna I. Brzezińska .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015 - (International Forum for Education ; 8) - s. 75--86 .- ISBN: 9788380194441
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18169] [data modyf: 26-09-2016 09:20]
[6] Współczesne kierunki pomocy psychologicznej rodzinom z problemem alkoholowym / Iwona Grzegorzewska
// W: Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu / red. Jan Chodkiewicz, Krzysztof Gąsior .- Warszawa : Difin SA, 2013 - s. 166--185 .- ISBN: 9788376419749
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15765] [data modyf: 03-01-2014 11:59]
[7] Wzorce przywiązania u nieletnich sprawców przestępstw seksualnych / Iwona Grzegorzewska
// W: Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego / red. nauk. Jolanta Lipińska-Lokś, Grażyna Miłkowska, Anna Napadło-Kuczera .- Zielona Góra : Stowarzysz. Penitencjarne "Patronat" oddz. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ, 2013 - s. 363--378 .- ISBN: 9788378421214
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15924] [data modyf: 19-03-2014 11:24]
[8] Dzieci alkoholików z perspektywy psychopatologii rozwojowej / Iwona Grzegorzewska
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011) / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 337--345 .- ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13673] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Podatność na traumę czy budowanie odporności? Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym / Iwona Grzegorzewska
// W: Interpersonalna trauma : mechanizmy i konsekwencje / red. nauk. Agnieszka Widera-Wysoczańska, Alicja Kuczyńska .- Warszawa : Difin SA, 2011 - s. 225--238 .- ISBN: 9788376415871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14431] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Czynniki wspierające rozwój dzieci z rodzin alkoholowych / Iwona Grzegorzewska
// W: Leczenie alkoholików i członków ich rodzin : perspektywa badawcza i praktyczna / red. nauk. Krzysztof Gąsior, Jan Chodkiewicz .- Kielce : Wydaw. Jedność, 2010 - s. 336--347 .- ISBN: 9788376602394
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12532] [data modyf: 10-01-2011 09:57]
[11] Opiniowanie psychologiczno-sądowe nieletnich sprawców przestępstw seksualnych / Agnieszka Felińska, Iwona Grzegorzewska
// W: Białe plamy w psychologii sądowej / pod red. Bożeny Gulli, Iwony Niewiadomskiej, Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk .- Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010 - s. 183--196 .- ISBN: 9788323329770
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12533] [data modyf: 10-01-2011 10:05]
[12] Miłość rodzicielska w rodzinach z problemem alkoholowym / Iwona Grzegorzewska
// W: Miłość jako wartość we współczesnej pedagogice / pod red. Waldemara Furmanka .- Rzeszów : Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009 - (Wartości w pedagogice) - s. 235--243 .- ISBN: 9788375860177
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11174] [data modyf: 13-07-2009 11:56]
[13] Miłość w relacjach rodzice - dzieci w okresie adolescencji / Iwona Grzegorzewska
// W: "Kocha się raz?" : miłość w relacjach partnerskich i rodzinnych / red. nauk. Wojciech Muszyński .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009 - s. 370--382 .- ISBN: 9788376113494
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11128] [data modyf: 17-06-2009 15:47]
[14] Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży w kontekście trudności w realizacji zadań rozwojowych / Iwona Grzegorzewska
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych : profilaktyka - reedukacja - resocjalizacja / red. naukowa Grażyna Miłkowska, Anna Napadło .- Zielona Góra : Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat", 2009 - s. 19-28 .- ISBN: 9788392639503
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11971] [data modyf: 20-05-2010 09:47]
[15] Psychologiczne uwarunkowania realizacji zadań rozwojowych przez dzieci alkoholików / Lidia Cierpiałkowska, Iwona Grzegorzewska
// W: Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej - Pleczyk .- Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009 - s. 35--50 .- ISBN: 9788323326618
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11173] [data modyf: 13-07-2009 11:49]
[16] Realizacja zadań rozwojowych okresu dorastania w rodzinach dysfunkcyjnych / Iwona Grzegorzewska
// W: Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu : trudy dorastania, trudy dorosłości / pod red. Iwony Chrzanowskiej, Beaty Jachimczak, Doroty Podgórskiej-Jachnik .- Łódź : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Edukacyjna Grupa Projektowa, 2009 - s. 159--165 .- ISBN: 9788392671985
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11631] [data modyf: 18-01-2010 11:18]
[17] Wspieranie potencjału dzieci podatnych na zagrożenie, czyli kilka słów o zjawisku resilience / Iwona Grzegorzewska
// W: Rzeczywistość, perswazyjność, falsyfikacja w optyce wychowania i edukacji / red. nauk. Mirosław Kisiel, Tomasz Huk .- Katowice : Oficyna Wydaw. WW, 2009 - s. 318--325 .- ISBN: 9788360743195
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11483] [data modyf: 24-11-2009 10:33]
[18] Czas realizacji zadań rozwojowych a przebieg rozwoju dzieci i młodzieży / Iwona Grzegorzewska
// W: Wartości w pedagogice : czas jako wartość we współczesnej pedagogice / pod red. Waldemara Furmanka .- Rzeszów : Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008 - s. 246--253 .- ISBN: 9788375860030
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10437] [data modyf: 23-09-2008 10:38]
[19] Czy podjęcie leczenia zmienia jakość funkcjonowania? Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym / Iwona Grzegorzewska
// W: Jakość życia od wykluczonych do elity / pod red. Romualda Derbisa .- Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2008 - s. 501--514 .- ISBN: 9788374550352
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10497] [data modyf: 03-10-2008 13:34]
[20] Doświadczenia życiowe jako źródło zdrowia lub zaburzeń w przebiegu rozwoju dzieci i młodzieży / Iwona Grzegorzewska
// W: Zdrowie - stres - choroba : w wymiarze psychologicznym / pod red. nauk. Heleny Wrony - Polańskiej .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008 - s. 131--143 .- ISBN: 9788373089273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10549] [data modyf: 22-10-2008 15:15]
[21] Dziecko w rodzinie z leczącym się alkoholikiem - charakterystyka zjawiska / Iwona Grzegorzewska
// W: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu - wyzwania praktyki / pod red. Iwony Chrzanowskiej i Beaty Jachimczak .- Łódź : Satoridruk, 2008 - s. 310-317 .- ISBN: 9788392508533
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10285] [data modyf: 08-07-2008 11:54]
[22] Kompetencje psychologiczne a zachowania zawodowe nauczycieli / Iwona Grzegorzewska
// W: Zachowania zawodowe nauczycieli i ich uwarunkowania / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 191--199 .- ISBN: 9788374811828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10728] [data modyf: 07-01-2009 13:10]
[23] Miłość i dyscyplina w rodzinach z problemem alkoholowym / Iwona Grzegorzewska
// W: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse - zagrożenia - patologie / red. nauk. Wojciech Sikora .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2008 - s. 385--397 .- ISBN: 9788376110745
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10524] [data modyf: 17-10-2008 09:17]
[24] Rodzina z leczącym się alkoholikiem. Charakterystyka zjawiska / Iwona Grzegorzewska
// W: Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń / pod red. Lucyny Golińskiej i Bohdana Dudka .- Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2008 - s. 331--340 .- ISBN: 9788375251876
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10438] [data modyf: 23-09-2008 11:09]
[25] Sprawowanie funkcji rodzicielskiej wobec dziecka niepełnosprawnego / Iwona Grzegorzewska
// W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak - Krzyżanowskiej .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008 - s. 349--356 .- ISBN: 9788373084803
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10541] [data modyf: 18-10-2008 13:09]
[26] Czynniki ryzyka i ochrony w przebiegu rozwoju dzieci alkoholików / Iwona Grzegorzewska
// W: Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska .- Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006 - s. 195--210 .- ISBN: 832321641X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9532] [data modyf: 28-01-2008 16:52]
[27] Osoba niepełnosprawna w środowisku rodzinnym - znaczenie potrzeby akceptacji / Iwona Grzegorzewska
// W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. I / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Agnieszki Nowickiej .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006 - s. 99--107 .- ISBN: 8373086455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8949] [data modyf: 28-01-2008 16:34]
[28] Psychologiczne aspekty kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Iwona Grzegorzewska
// W: Historyczne i współczesne konteksty kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji / pod red. Wiesławy Leżańskiej .- Łódż : Wyższa Szkoła Informatyki, 2004 - s. 279--288 .- ISBN: 8391725650
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7281] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Uzależnienia od gier video u dzieci - mity czy rzeczywistość? / Iwona Grzegorzewska, Agnieszka Felińska // Polskie Forum Psychologiczne .- 2018, XXIII, nr 3, s. 483--501, ISSN: 1642-1043, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: dzieci, gry komputerowe, młodzież, zachowania nałogowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.14656/PFP20180301
[AWCZ-23323] [data modyf: 21-11-2018 08:49]
[2] Behavioural addictions in children and adolescents / Iwona Grzegorzewska // Current Issues in Personality Psychology .- 2017, 5(3), s. 206--214, ISSN: 2353-4192, , eISSN: 2353-561X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: addiction, childhood and adolescence, gambling, gaming, risk and protective factors
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: https://doi.org/10.5114/cipp.2017.70144
[AWCZ-21766] [data modyf: 09-10-2017 12:18]
[3] Attachment and the risk of mental health disorders during adolescence / Iwona Grzegorzewska, Marzanna Farnicka // Health Psychology Report .- 2016, 4 (1), s. 8--15, ISSN: 2353-4184, , eISSN: 2353-5571,
Słowa kluczowe: adolescence, aggressiveness, externalizing, internalizing problems
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19801] [data modyf: 16-03-2017 12:09]
[4] Intrapersonalne korelaty agresywności u młodych ludzi - uwarunkowania podejmowania roli agresora lub ofiary / Marzanna Farnicka, Iwona Grzegorzewska // Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka .- 2016, Vol. 15, No. 2, s. 147--170, ISSN: 1644-6526, http://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/558 .- [przedruk]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21050] [data modyf: 16-02-2017 09:01]
[5] Parentyfikacja w rodzinach z problemem alkoholowym / Iwona Grzegorzewska // Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction .- 2016, Vol. 29, 1, s. 27--38, ISSN: 0867-4361, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Alcohol families, Models of parentification, Nature of parentification, Role reversal, istota parentyfikacji, modele parentyfikacji, odwrócenie ról, rodziny alkoholowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-19969] [data modyf: 16-03-2017 16:14]
[6] Rodzinne uwaunkowania problemów i zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży / Iwona Grzegorzewska // Psychologiczne Zeszyty Naukowe .- 2016, nr 2, s. 87--95, ISSN: 2451-1420, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: dzieci i młodzież, przywiązanie, struktura rodziny, zdrowie psychiczne
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21439] [data modyf: 02-06-2017 11:51]
[7] Intrapersonal correlates of aggression in adolescents: determinants of undertaking the role of the perpetrator and the victim / Marzanna Farnicka, Iwona Grzegorzewska // Current Issues in Personality Psychology .- 2015, 3(1), s. 25--35, ISSN: 2353-4192, , eISSN: 2353-561X,
Słowa kluczowe: aggression, attachment styles, hostility, temperamental characteristics
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-18966] [data modyf: 07-01-2016 09:45]
[8] Negative life events, coping and mental health in middle childhood / Iwona Grzegorzewska // Health Psychology Report .- 2015, Vol. 3(3), s. 1--9, ISSN: 2353-4184, , eISSN: 2353-5571,
Słowa kluczowe: externalizing, internalizing problems, life satisfaction, stress, youth development
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19201] [data modyf: 08-01-2016 12:07]
[9] Patterns of Aggressive Behaviour and Victimization in Adolescents / Marzanna Farnicka, Iwona Grzegorzewska // The Open Psychology Journal .- 2015, Vol. 8, s. 23--31, ISSN: 1874-3501,
Słowa kluczowe: assertiveness, attachment, family determinants, perpetrator role, victimization
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)        Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-18847] [data modyf: 31-07-2015 12:33]
[10] Pozytywna i negatywna adaptacja dzieci i młodzieży rodziców uzależnionych od alkoholu / Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska // Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction .- 2015, 28, s. 221?233, ISSN: 0867-4361,
Słowa kluczowe: Externalising and internalising disorders, Families with alcohol related problems, Mental health, Risk of negative outcomes in children
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-19655] [data modyf: 04-01-2016 11:03]
[11] Rodzina dysfunkcyjna jako czynnik ryzyka w rozwoju dziecka / Iwona Grzegorzewska // Remedium .- 2015, zesz. 5, s. 4--5, ISSN: 1230-7769,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19202] [data modyf: 14-03-2017 10:43]
[12] Szkoła jako ważny kontekst rozwoju dzieci i młodzieży ? cz. I / Iwona Grzegorzewska // Remedium .- 2015, zesz. 6, s. 21--22, ISSN: 1230-7769,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19203] [data modyf: 14-03-2017 10:44]
[13] Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Ujęcie kliniczno-rozwojowe / Iwona Grzegorzewska // Polskie Forum Psychologiczne .- 2015, t. 20, nr 4, s. 484--498, ISSN: 1642-1043, : bibliogr.
Słowa kluczowe: aggression, clinical assessment, development of aggression, risk and protective factors
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19917] [data modyf: 17-03-2016 10:48]
[14] Psychospołeczne predyktory zachowań ryzykownych młodzieży / Iwona Grzegorzewska // Rocznik Lubuski: Uwarunkowania zachowań ryzykownych .- 2014, Tom 40, cz. 1, s. 29--42, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: adolescence, externalization of problems, problem behaviours, risk factors and resources
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18723] [data modyf: 29-07-2015 11:16]
[15] Social Support and Externalizing Symptoms in Children from Alcoholic Families / Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska // Polish Journal of Applied Psychology .- 2014, vol. 12 (4), s. 9--28, ISSN: 1642-1892, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: behavior problems, children of alcoholics, dzieci alkoholików, problemy z zachowaniem, social support sources, wsparcie społeczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18974] [data modyf: 07-09-2015 12:20]
[16] Aktualny stan badań nad zjawiskiem odporności psychicznej w populacji dzieci alkoholików / Iwona Grzegorzewska // Polskie Forum Psychologiczne .- 2013, tom 18, nr 4, s. 385--399, ISSN: 1642-1043, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: children of alcoholics, positive adaptation, protective factors, risk
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18053] [data modyf: 21-07-2015 11:59]
[17] Eksternalizacja i internalizacja zaburzeń a poczucie satysfakcji życiowej dzieci i młodzieży / Iwona Grzegorzewska // Czasopismo Psychologiczne .- 2013, tom 19, nr 1, s. 95--103, ISSN: 1425-6460,
Słowa kluczowe: children, disorder, mental health, well-being
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17600] [data modyf: 21-07-2015 10:12]
[18] Individual predispositions and positive adaptation of children of alcoholics / Iwona Grzegorzewska // Current Issues in Personality Psychology .- 2013, Vol. 1, 2013, s. 11--25, ISSN: 2353-4192, , eISSN: 2353-561X, : bibliogr.
Słowa kluczowe: alcoholism, attachment, developmental results, resiliency, temperament
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.5114/cipp.2013.40633
[AWCZ-19200] [data modyf: 14-03-2017 10:48]
[19] The Correlates of the Resilience of the Children of Alcoholics / Iwona Grzegorzewska, Marzanna Farnicka // Psychology .- 2013, Vol. 4, No. 12, s. 956--962, ISSN: 2152-7180, , eISSN: 2152-7199, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Alkoholics Family, Children, Positive Adaptation, Resiliance
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.4236/psych.2013.412138
[AWCZ-17789] [data modyf: 21-07-2015 11:57]
[20] Czy zachowania rodziców wobec dzieci są niezmienne? Uwarunkowania stabilności i zmienności sprawowania funkcji rodzicielskich / Iwona Grzegorzewska // Edukacja Dorosłych .- 2012, nr 1, s. 89--98, ISSN: 1230-929X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: elastyczność, rodzicielstwo, stałość, wychowanie
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17220] [data modyf: 09-04-2013 15:35]
[21] Emocje w procesie uczenia się i nauczania / Iwona Grzegorzewska // Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja .- 2012, nr 1, s. 39--48, ISSN: 1505-8808, : bibliogr.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-16536] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[22] Realizacja zadań rozwojowych przez młodzież z rodzin z leczącym się i pijącym ojcem alkoholikiem / Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska // Polskie Forum Psychologiczne .- 2012, tom 17, nr 1, s. 5-26, ISSN: 1642-1043,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16617] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[23] Rodzina z problemem alkoholowym w pracy socjalnej / Iwona Grzegorzewska // Praca Socjalna .- 2012, 3, s. 18--25, ISSN: 0860-3480,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16535] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[24] Czynniki wspierające rozwój zawodowy dzieci i młodzieży zagrożonej niepowodzeniami szkolnymi / Iwona Grzegorzewska // Problemy Profesjologii .- 2011, nr 1, s. 83--94, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15944] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[25] Developmental Task Attainment in Adolescents from Families with a Recovering Alcoholic or Active Alcoholic Father / Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska // Polish Psychological Bulletin .- 2011, vol. 42, s. 95--104, ISSN: 0079-2993, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: alcoholic parents under treatment, children of alcoholics, developmental tasks, high-risk development, protective factors
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.2478/v10059-011-0013-y         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-16388] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[26] Odporność psychiczna dzieci i młodzieży - wyzwanie dla współczesnej edukacji / Iwona Grzegorzewska // Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja .- 2011, nr 1, s. 37--51, ISSN: 1505-8808,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-15675] [data modyf: 26-05-2011 13:02]
[27] Realizacja zadań rozwojowych przez dorastające dzieci alkoholików / Iwona Grzegorzewska // Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction .- 2011, Tom 24, nr 3, s. 175--187, ISSN: 0867-4361, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16250] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[28] Rola pracownika socjalnego w budowaniu odporności psychicznej dzieci i ich rodzin / Iwona Grzegorzewska // Praca Socjalna .- 2011, 4, s. 3--14, ISSN: 0860-3480, : rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15799] [data modyf: 08-08-2011 09:54]
[29] Postrzegane relacje rodzice - dzieci a realizacja zadań rozwojowych okresu dorastania / Iwona Grzegorzewska // Rocznik Lubuski: dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia .- 2010, Tom 36, cz. 1, s. 37--49, ISSN: 0485-3083, : tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15138] [data modyf: 04-11-2010 14:03]
[30] Uwarunkowania realizacji zadań rozwojowych okresu dorastania / Iwona Grzegorzewska // Forum Oświatowe .- 2008, 1, s. 113--127, ISSN: 0867-0323,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13276] [data modyf: 03-10-2008 13:19]
[31] Profilaktyka niepunktualności w realizacji zadań rozwojowych przez dzieci alkoholików / Iwona Grzegorzewska // Czasopismo Psychologiczne .- 2007, T. 13, nr 1, s. 19--29, ISSN: 1425-6460,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12610] [data modyf: 03-01-2008 13:45]
[32] Kryzys psychiczny rodziców w zwiazku z pojawieniem się w rodzinie dziecka niepełnosprawnego / Iwona , Mirosław Popielecki // Szkoła Specjalna .- 2000, nr 1, s. 15-19
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10243] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Poczucie sensu życia u rodziców a akceptacja niepełnosprawnego dziecka / Iwona // Psychologia Wychowawcza .- 1999, nr 4, s. 340--349
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10241] [data modyf: 20-04-2005 12:03]
[34] Zmiana przez poznanie - NLP w pracy z rodzicami / Iwona , Mirosław Popielecki // Nowiny Psychologiczne .- 1999, nr 4, s. 73--82
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10242] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Individual predispositions and positive adaptation of children of alcoholics / Iwona Grzegorzewska // W: Current Issues in Personality Psychology .- 2013, Vol. 1, s. 11--25, ISSN: 2353-4192, , eISSN: 2353-561X,
Słowa kluczowe: alcoholism, attachment, developmental results, resiliency, temperament,

Kod: ANK4_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9867] [data modyf: 21-02-2017 11:37]
[2] Odporność psychiczna dzieci i młodzieży w kontekście rodziny i wychowania / Iwona Grzegorzewska // W: Studia Gdańskie .- 2011, T. 28, s. 133--142, ISSN: 0137-4338, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: czynniki ochronne, odporność psychiczna, rodzina, wychowanie,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9319] [data modyf: 28-11-2012 12:23]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski