System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Edyta Bartkowiak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 43 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Formacje zakonne wobec problemu dzieci pozbawionych opieki w Polsce w latach 1918-1939 / Edyta Bartkowiak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 .- 295 s. .- ISBN: 9788374812849
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9278] [data modyf: 18-11-2009 11:54]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Aktywność opiekuńcza stowarzyszeń katolickich na rzecz dzieci w świetle miesięcznika "Ruch Charytatywny" (1930-1939) / Edyta Bartkowiak
// W: Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa i oświaty w przekazie prasowym XX i pierwszych lat XXI wieku / pod red. Iwonny Michalskiej, Grzegorza Michalskiego .- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018 - s. 385--398 .- ISBN: 9788380888456
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20279] [data modyf: 29-05-2019 11:50]
[2] Edukacja małego dziecka w poglądach twórców polskiej pedologii / Edyta Bartkowiak
// W: Obraz edukacji dziecka w Polsce i na Ukrainie / pod red. Mirosławy Nyczaj-Drąg .- - : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2015 - s. 11--41 .- ISBN: 9788378596455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17672] [data modyf: 31-05-2016 11:48]
[3] Edukacja twórcza w teorii i praktyce szkolnej. Historyczno-pedagogiczne dygresje wokół pytania: "Jak budzić geniusz i twórczą aktywność dziecka?" / Edyta Bartkowiak
// W: Edukacja dziecka. Badania i praktyka pedagogiczna / red. nauk. Waldemar Segiet, Bogumiła Walak, Anna Lis-Zaldivar .- Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2015 - s. 23--38 .- ISBN: 9788389682406
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18067] [data modyf: 01-08-2016 11:57]
[4] Jan Władysław Dawid wobec wyzwań pedagogiki Nowego Wychowania / Edyta Bartkowiak
// W: Recepcja myśli pedagogicznej Jana Władysława Dawida w XX i XXI wieku / pod red. nauk. Stefanii Walasek, Kamili Gandeckiej .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015 - s. 57--73 .- ISBN: 9788379771691
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17924] [data modyf: 31-05-2016 12:16]
[5] Opiekunki w habicie. Z doświadczeń zgromadzeń zakonnych w organizowaniu opieki nad dziećmi w Drugiej Rzeczypospolitej / Edyta Bartkowiak
// W: Wzrastać w cieniu historii. Dzieci i młodzież w instytucjach edukacyjnych w Polsce (1918-1989) / red. nauk. Elżbieta Gorloff .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015 - s. 65--82 .- ISBN: 9788380193321
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17923] [data modyf: 28-03-2017 17:25]
[6] Edukacja wczesnoszkolna w dwóch (niecodziennych) wariantach. Analiza porównawcza wybranych teorii nauczania / Edyta Bartkowiak
// W: Codzienność szkoły. Uczeń / pod red. Ewy Bochno, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014 - s. 209--220 .- ISBN: 9788378505310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16310] [data modyf: 24-10-2014 11:31]
[7] (Nie)szczęśliwe dzieciństwo. Konteksty (nie)dzisiejsze / Edyta Bartkowiak
// W: Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym* / red. nauk. Ewa Kowalska, Paweł Prüfer, Mirosław Kowalski .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014 - s. 117--135 .- ISBN: 9788378505334
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15953] [data modyf: 26-03-2014 14:52]
[8] Działania sióstr zakonnych na rzecz rodziny i dzieci potrzebujących w II RP. Wybrane przykłady / Edyta Bartkowiak
// W: Między wychowaniem a karierą zawodową / red. Beata Jakimiuk .- Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013 - s. 219--234 .- ISBN: 9788377027998
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16988] [data modyf: 03-07-2015 12:30]
[9] Filozof dziecięcego obywatelstwa - wspomnienie o Januszu Korczaku / Edyta Bartkowiak, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: Janusz Korczak i oblicza dzieciństwa [1] : Janusz Korczak i jego poglądy w recepcji współczesnych / red. Katarzyna Barbara Kochan, Ewa Małgorzata Skorek . Tom 1 .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 15--28 .- ISBN: 9788378420514
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15372] [data modyf: 10-06-2013 15:27]
[10] Praca w reedukacji nieletnich. Ujęcie retrospektywne / Edyta Bartkowiak
// W: Labor czy opus?** : Socjopedagogiczne konteksty ludzkiej pracy / red. nauk. Anna Dobrychłop, Ewa Kowalska, Paweł Prüfer .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 135--153 .- ISBN: 9788378420453
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15089] [data modyf: 11-02-2013 12:40]
[11] Uczeń (dziecko) w pedagogice personalistycznej okresu Drugiej Rzeczypospolitej / Edyta Bartkowiak
// W: W kręgu dawnych i współczesnych teorii wychowania. Uczeń - szkoła - nauczyciel / pod red. Katarzyny Dormus i Ryszarda Ślęczki .- Kraków : Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2012 - (Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej ; tom I) - s. 91--108 .- ISBN: 9788393537303
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16989] [data modyf: 03-07-2015 12:38]
[12] Domy dla sierot, czyli o początkach i rozwoju opieki zastępczej w Polsce / Edyta Bartkowiak
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011) / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 595--604 .- ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13697] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Między beztroską a roztropnością. Rzecz nie tylko o zaufaniu w wychowaniu / Edyta Bartkowiak
// W: Zawirowania wokół zaufania** : wyobrażenia i rzeczywistość / red. nauk. Paweł Prüfer, Janusz Mariański .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 141--158 .- ISBN: 9788374814430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14445] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Opiekun - wychowawca w pedagogice zakonnej / Edyta Bartkowiak
// W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne ( w poszukiwaniu wzorców pracy pedagogicznej) / pod red. Stefanii Walasek, Ewy Kowalskiej, Roberta Fudalego .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2011 - s. 25--41 .- ISBN: 9788375875508
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14356] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Sierocińce zakonne w Drugiej Rzeczypospolitej. Z badań nad dziejami opieki zastępczej (pozarodzinnej) w Polsce / Edyta Bartkowiak
// W: Rodzina na przestrzeni wieków = The family throughout centuries / pod red. Stefanii Walasek i Leszka Albańskiego . tom II .- Jelenia Góra : Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2011 - (Wychowanie w Rodzinie = Family Upbringing) - s. 289--319 .- ISBN: 9788361955139
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12931] [data modyf: 14-06-2011 10:08]
[16] Instytucjonalne formy zakonnej opieki nad dzieckiem osieroconym w II Rzeczypospolitej / Edyta Bartkowiak
// W: Edukacyjne przestrzenie : wybrane problemy pedeutologii, opieki i wychowania w ujęciu komplementarnym / red. nauk. Robert Fudali .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 79--121 .- ISBN: 9788374812948
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11760] [data modyf: 24-02-2010 08:40]
[17] Klasycy pedagogiki wobec problemu zdrowia / Edyta Bartkowiak
// W: Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie programowej" : nowy kierunek szkolnej edukacji zdrowotnej / red. nauk. Edmund Juśko, Barbara Wolny, Andrzej Gretkowski .- Stalowa Wola - Tarnów : Starostwo Powiatowe w Tarnowie, 2010 - s. 103--112 .- ISBN: 9788362249039
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11996] [data modyf: 26-05-2010 09:55]
[18] Muzyka w dziejach wychowania przedszkolnego / Edyta Bartkowiak
// W: Muzyka - edukacja - terapia : przekraczanie barier / red. Janina Fyk i Anna Łuczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 35--41 .- ISBN: 9788374813730
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12639] [data modyf: 09-02-2011 09:53]
[19] Opieka Kościoła katolickiego nad dzieckiem w II Rzeczypospolitej (na przykładzie posługi zakonnej i stowarzyszeniowej) / Edyta Bartkowiak
// W: Wybrane problemy teorii i praktyki pedagogicznej II Rzeczypospolitej / red. nauk. Edyta Bartkowiak, Edyta Kahl .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 191--213 .- ISBN: 9788374813587
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12579] [data modyf: 20-01-2011 10:41]
[20] Więzi w edukacji. Refleksje z historii myśli pedagogicznej / Edyta Bartkowiak
// W: Więzi** / red. nauk. Edyta Bartkowiak, Anna Dobrychłop, Paweł Prüfer .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - (Dylematy egzystencjalne ; Tom 2) - s. 15--32 .- ISBN: 9788374813679
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12506] [data modyf: 03-01-2011 08:19]
[21] Szpitalnictwo zakonne. U źródeł opieki zastępczej nad dzieckiem w Polsce / Edyta Bartkowiak
// W: Cierpienie / red. nauk. Edyta Bartkowiak, Paweł Prüfer .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - (Dylematy egzystencjalne ; Tom 1) - s. 51--81 .- ISBN: 9788374812986
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11532] [data modyf: 01-12-2009 14:14]
[22] O przedmiotowości i indywidualizacji kształcenia jako czynnikach twórczości pedagogicznej - dawniej i obecnie / Edyta Bartkowiak
// W: Szanse na sukces w szkole=Chancen auf Erflog in der Schule : nauczyciel wobec nowych wyzwań=Lehrer und die neuen Anfoderung / red. nauk. Lech Sałaciński, Wolfgang Thiem .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 117--133 .- ISBN: 8389321696
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6157] [data modyf: 04-12-2003 15:53]
[23] O tradycyjnym i nowym pojmowaniu roli opiekuna - wychowawcy w Polsce (od przełomu XII/XIII do końca XX wieku) / Edyta Bartkowiak
// W: Nauczyciel - opiekun - wychowawca : (tradycje, teraźniejszość, nowe wyzwania) / pod red. Ryszarda Stankiewicza .- Poznań, Zielona Góra : Wydaw. "Euryditus", 2002 - s. 243--299 .- ISBN: 838614243X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5307] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Znaczenie pedagogizacji rodziców we współpracy szkoły z domem rodzinnym dziecka / Edyta Bartkowiak, Anita Famuła-Jurczak
// W: Nauczyciele i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu / red. nauk. Inetta Nowosad, Halina Jerulank . cz. 2 .- Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002 - s. 48--55 .- ISBN: 8386335866
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5466] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Współdziałanie domu rodzinnego dziecka ze szkołą - u źródeł problematyki / Edyta Bartkowiak
// W: Nauczyciele i rodzice : współpraca w wychowaniu .- Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001 - s. 77--89 .- ISBN: 8372680582
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2605] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rola organizacji dobroczynnych w dziejach opieki nad dzieckiem / Edyta Bartkowiak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2016, LVI, 554, s. 49--61, ISSN: 0552-2188, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20704] [data modyf: 15-12-2016 09:36]
[2] Z historii opieki. Szpitale i zakłady zakonne dla dzieci w tradycji polskiej / Edyta Bartkowiak // Relacje. Studia z nauk społecznych .- 2016, nr 2, s. 39--60, ISSN: 2543-5124, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: formy opieki nad dzieckiem, opieka nad dzieckiem, prztułek, szpital
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21638] [data modyf: 04-09-2017 11:33]
[3] Obraz matki i macierzyństwa w przekazach źródłowych z historii wychowania / Edyta Bartkowiak // Wychowanie w Rodzinie: Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku .- 2015, t. XII, nr 2, s. 271--294, ISSN: 2082-9019, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: dom rodzinny, edukacja, macierzyństwo, mamka, matka, milość macierzyńska, niańka, opieka, opiekunka, otoczenie dziecka, pedagogizacja rodziców, piastunka, powinności rodzicielskie, przykład rodzicow, rodzina, wychowanie, zabawy i zajęcia dziecka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20137] [data modyf: 06-06-2016 13:27]
[4] Prawa dziecka do opieki i wychowania w encyklikach papieskich Leona XIII i Piusa XI / Edyta Bartkowiak // Perspectiva : Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne .- 2009, VIII, nr 1, s. 28--44 : summ.
Słowa kluczowe: pedagogia katolicka, wychowanie chrześcijańskie, wychowanie dzieci i młodzieży
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14156] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[5] Z tradycji szpitalnictwa w dawnej Polsce / Edyta Bartkowiak // Colloquia Theologica Ottoniana .- 2009, nr 1, s. 103--121, ISSN: 1731-0555, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14945] [data modyf: 29-07-2010 13:07]
[6] Z dziejów praw dziecka / Edyta Bartkowiak // Wychowanie w Przedszkolu .- 2001, nr 5, s. 275--277
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8549] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Przemiany w podstawowych formach opieki nad dzieckiem osieroconym na tle zmieniających się potrzeb społecznych / Edyta Bartkowiak // Kwartalnik Pedagogiczny .- 1993, nr 1/2, s. 60--69, ISSN: 0023-5938,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10493] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Przemiany w podstawowych formach opieki nad dzieckiem osieroconym na tle zmieniających się potrzeb społecznych / Edyta Bartkowiak // Ruch Pedagogiczny .- 1993, nr 1/2, s. 60--69, ISSN: 0483-4992,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9547] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wychowanie w rodzinie według Janusza Korczaka / Edyta Bartkowiak // W: Wychowanie w Rodzinie .- 2013, Tom VII (1/2013), s. 83--105, ISSN: 2082-9019, : bibliogr.
Słowa kluczowe: Korczak, family, paternal attitudes, postawy rodzicielskie, relacje miedzy dorosłym a dzieckiem, relationships between adult and child, rodzina, style of education, style wychowania, wychowanie w rodzinie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9814] [data modyf: 06-08-2015 12:55]
[2] Integralność osobowa jako kategoria wychowania personalistycznego / Edyta Bartkowiak // W: Studia z Teorii Wychowania .- 2010, nr 1, s. 128--137, ISSN: 2083-0998,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8770] [data modyf: 15-09-2014 09:11]
[3] U źródeł respektowania fundamentalnych praw dziecka w wieku przedszkolnym / Edyta Bartkowiak // W: Biuletyn Informacyjny. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP .- 1999, Nr 10, s. 9--17
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6948] [data modyf: 25-04-2005 17:25]
[4] Prekursorzy wychowania przedszkolnego w Europie i ich wkład w rozwój teorii i praktyki pedagogiki przedszkolnej / Edyta Bartkowiak // W: Biuletyn Informacyjny. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP .- 1997, Nr 6, s. 3--5
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6057] [data modyf: 25-04-2005 17:17]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Więzi** / (Red.) Edyta Bartkowiak, Anna Dobrychłop, Paweł Prüfer .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 346 s. .- ISBN: 9788374813679
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4812] [data modyf: 24-02-2011 10:59]
[2] Wybrane problemy teorii i praktyki pedagogicznej II Rzeczypospolitej / (Red.) Edyta Bartkowiak, Edyta Kahl-Łuczyńska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 213 s. .- ISBN: 9788374813587
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4827] [data modyf: 20-01-2011 10:42]
[3] Cierpienie / (Red.) Edyta Bartkowiak, Paweł Prüfer .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, 173 s. .- ISBN: 9788374812986
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4663] [data modyf: 24-02-2011 10:59]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Edukacja małego dziecka / / red. A.Nowak-Łojewska, A.Olczak, A.Soroka-Fedorczuk .- Zielona Góra , 2009 (Rec.) Edyta Bartkowiak // Życie Szkoły .- 2010, 6, s. 62--65
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Kościół katolicki wobec problemu pozbawionych opieki w Polsce w latach 1918 - 1939 / Edyta Bartkowiak .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, 2004 .- 379 s. / Promotor: dr hab. Ryszard Stankiewicz prof. UZ
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski