System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Iwona Banach (dawniej: Rudek)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 70 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Od integracji do inkluzji. O problemach integracji społecznej osób niepełnosprawnych / Iwona Banach .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 .- 127 s. .- ISBN: 9788378421597
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12347] [data modyf: 16-03-2017 10:45]
[2] Od niechęci do akceptacji : o wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych / Iwona Rudek .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007 .- 229 s. .- ISBN: 9788373088665
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8295] [data modyf: 28-10-2016 12:27]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Edukacja w oswajaniu z tematyką niepełnosprawności / Iwona Banach
// W: Codzienność jako wyzwanie edukacyjne. Tom 1 / pod red. Moniki Humeniuk i Iwony Paszendy .- Wrocław : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017 - s. 326--334 .- ISBN: 9788362618248
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19559] [data modyf: 03-06-2019 11:05]
[2] Znaczenie edukacji w procesie kształtowania postaw wobec osób chorych i niepełnosprawnych / Iwona Banach, Anetta Soroka-Fedorczuk
// W: Dziecko w zdrowiu i chorobie. Wybrane problemy. / red. nauk. Iwona Banach, Anetta Soroka - Fedorczuk .- - : Wydawnictwo internetowe e-bookowo.pl, 2017 .- wyd. I - s. 13--37 .- ISBN: 978-83-7859-794-0
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19805] [data modyf: 06-02-2018 10:45]
[3] Różne konteksty odmienności kobiet niepełnosprawnych w twórczości plastycznej i percepcji dziecka / Iwona Banach
// W: Dziecko / uczeń - edukacja artystyczna - terapia / red. Lidia Kataryńczuk-Mania .- Zielona Góra - Skarbona : Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, 2016 - s. 359--374 .- ISBN: 9788394446710
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18418] [data modyf: 24-11-2016 09:58]
[4] Nauczyciele i rodzice jako partnerzy w profilaktyce uzależnień / Iwona Rudek
// W: Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej / red. nauk. Jan A. Malinowski .- Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2015 - (Biblioteka "Wychowania Na Co Dzień") - s. 89--98 .- ISBN: 9788363955410
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18329] [data modyf: 28-10-2016 13:01]
[5] Kobieta niepełnosprawna ruchowo w percepcji studentów / Iwona Rudek
// W: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności. Wyzwania współczesnych uczelni wyższych / red. nauk. Paweł Prüfer .- Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża, 2014 - s. 115--133 .- ISBN: 9788363134907
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16567] [data modyf: 28-01-2015 14:14]
[6] Funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych / Iwona Rudek
// W: Edukacja i niepełnosprawność w wyobraźni socjopedagogicznej / red. nauk. Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer .- Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2013 - s. 43--62 .- ISBN: 9788363134730
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16201] [data modyf: 07-10-2016 13:28]
[7] Znaczenie samokształcenia w procesie edukacji całożyciowej / Anita Famuła-Jurczak, Iwona Rudek
// W: Współczesna przestrzeń edukacyjna [2] : Geneza, przemiany, nowe znaczenia / pod red. nauk. Ewy Musiał i Małgorzaty Bednarskiej .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013 - s. 219--237 .- ISBN: 9788378505457
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16657] [data modyf: 05-03-2015 08:36]
[8] Kobieta niepełnosprawna - predestynacja czy transformacja funkcjonowania społecznego? / Iwona Rudek
// W: Globalno-lokalne wyzwania uczelni wyższych związane z niepełnosprawnością / red. nauk. Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer .- Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012 - s. 37--50 .- ISBN: 9788363134488
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14907] [data modyf: 28-10-2016 13:02]
[9] Rodzina w procesie konstruowania obrazu osób niepełnosprawnych. Rola płci w niepełnosprawności / Iwona Rudek
// W: Odmienne sytuacje i nowe zadania = Various situations and new problems / pod red. Krystyny Ferenz i Ewy Kowalskiej .- Jelenia Góra : Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2012 - (Wychowanie w Rodzinie = Family Upbringing ; tom IV) - s. 165--186 .- ISBN: 9788361955252
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15330] [data modyf: 28-10-2016 13:03]
[10] Bringing up Children in Post-modern Reality of Contemporary Families / Iwona Rudek
// W: A Child in Family, Preschool and School Day-to-Day Reality / Edited by Anetta Soroka-Fedorczuk, Mirosława Nyczaj-Drąg & Soňa Kariková .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2011 - (International Forum for Education ; No. 2) - s. 13--31 .- ISBN: 9788377803868
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14672] [data modyf: 28-10-2016 13:04]
[11] Człowiek z niepełnosprawnością czy istnieje szansa na akceptację społeczną? / Iwona Rudek
// W: Przełamywanie barier psychologicznych, społecznych i emocjonalnych w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie / red. nauk. Beata Orłowska, Paweł Prüfer .- Gorzów Wlkp. : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011 - s. 33--42 .- ISBN: 9788389682192
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12876] [data modyf: 28-10-2016 13:05]
[12] Dylematy współczesnego wychowania / Anita Famuła-Jurczak, Iwona Rudek
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011) / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 197--209 .- ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13664] [data modyf: 28-10-2016 13:05]
[13] Funkcjonowanie współczesnej rodziny w opiniach gimnazjalistów / Iwona Rudek
// W: Gimnazjum : założenia - obawy - rzeczywistość / pod red. Amity Famuły -Jurczak .- Zielona Góra : Wydaw. Liber Duo, 2011 - s. 108--126 .- ISBN: 9788361301981
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14594] [data modyf: 28-10-2016 13:06]
[14] Media w kreowaniu wizerunku osób z niepełnosprawnością. Szczególna rola telewizji / Iwona Rudek
// W: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu - Inny wobec wyzwań współczesnego świata / pod red. Iwony Chrzanowskiej, Beaty Jachimczak, Doroty Podgórskiej - Jachnik . Tom 4 .- Łódź : Wydaw. Naukowe WSP, 2011 - s. 43--51 .- ISBN: 9788362684083
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12977] [data modyf: 28-10-2016 13:06]
[15] Nauczyciel i jego rola w kształtowaniu postaw dzieci wobec osób chorych i niepełnosprawnych / Iwona Rudek
// W: Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Irena Adamek, Zuzanna Zbróg .- Kraków : Wydaw. LIBRON and Authors, 2011 - s. 275--292 .- ISBN: 9788362196203
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12966] [data modyf: 28-10-2016 13:07]
[16] Niepełnosprawni - wizerunek kreowany przez media / Iwona Rudek
// W: Edukacja dla potrzeb rynku pracy - realia, możliwości, perspektywy / pod red. nauk. Małgorzaty Szymańskiej .- Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2011 - s. 119--130 .- ISBN: 9788377260364
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14393] [data modyf: 28-10-2016 13:08]
[17] Szkolne warunki integracji dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi / Iwona Rudek, Anetta Soroka-Fedorczuk
// W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne : obszary pracy współczesnej szkoły / red. Krystyna Ferenz, Klaudia Błaszczyk, Iwona Rudek .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2011 - s. 151--160 .- ISBN: 9788375873924
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12974] [data modyf: 28-10-2016 13:08]
[18] Twórczy nauczyciele i twórczy uczniowie / Iwona Rudek, Małgorzata Pituła
// W: Twórczy pedagogicznie nauczyciele klas młodszych : obszary i panorama problematyki / red. nauk. Marzena Magda-Adamowicz .- Gniezno : Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska "Milenium", 2011 - s. 277--285 .- ISBN: 9788361352471
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13064] [data modyf: 28-10-2016 13:09]
[19] O przygotowaniu dzieci i młodzieży do spotkania z niepełnosprawnością / Iwona Rudek
// W: Edukacja. Równość czy jakość? / red. nauk. Joanna Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2010 - (Komunikacja społeczna w edukacji) - s. 103--120 .- ISBN: 9788376119151
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12905] [data modyf: 28-10-2016 13:09]
[20] Rodzina. Tu kształtuje się obraz osób niepełnosprawnych / Iwona Rudek, Anetta Soroka-Fedorczuk
// W: Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny / red. Joanna Cichla, Jerzy Herberger, Beata Skwarek .- Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, 2010 - s. 327-339 .- ISBN: 9788392896838
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12074] [data modyf: 28-10-2016 13:27]
[21] Wcześniejsza edukacja dzieci sześcioletnich w szkole w opiniach nauczycieli przedszkoli / Iwona Rudek, Anetta Soroka-Fedorczuk
// W: O pomyślny start szkolny dziecka / pod red. Sabiny Guz, Iwony Zwierzchowskiej .- Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2010 - s. 129--136 .- ISBN: 9788361121190
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12310] [data modyf: 28-10-2016 13:10]
[22] Znaczenie edukacji prozdrowotnej w profilaktyce otyłości u dzieci i jej wpływ na dalsze funkcjonowanie społeczne / Iwona Rudek
// W: Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości / red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010 - s. 291--303 .- ISBN: 9788375873474
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12491] [data modyf: 28-10-2016 13:11]
[23] Difficulties of growing up Educational dilemmas that teachers and parents are facing / Iwona Rudek
// W: Social Rehabilitation Care and Education in Postmodern World / editors: Anetta Jaworska, Danuta Apanel .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2009 - s. 69--73 .- ISBN: 9788375871883
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11370] [data modyf: 28-10-2016 13:11]
[24] Disabled children in Poland - basic assumptions of social integration / Iwona Rudek
// W: Education of a young child - reflections, problems, experiences / scientific editors Agnieszka Nowak-Łojewska, Agnieszka Olczak, Anetta Soroka-Fedorczuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 161--170 .- ISBN: 9788374812979
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11736] [data modyf: 28-10-2016 13:12]
[25] Dorastający uczniowie wyzwaniem współczesnego nauczyciela / Iwona Rudek
// W: Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu : trudy dorastania, trudy dorosłości / pod red. Iwony Chrzanowskiej, Beaty Jachimczak, Doroty Podgórskiej-Jachnik .- Łódź : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Edukacyjna Grupa Projektowa, 2009 - s. 347--352 .- ISBN: 9788392671985
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11633] [data modyf: 28-10-2016 13:12]
[26] Kompetencje nauczycieli do pracy wychowawczej w grupie integracyjnej / Iwona Rudek
// W: Role współczesnego nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości społecznej / pod red. Krystyny Ferenz i Stefanii Walasek .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT, 2009 - s. 55--64 .- ISBN: 9788374324625
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11369] [data modyf: 28-10-2016 12:53]
[27] Nowe pokolenie - wyzwanie i konieczność zmian w edukacji / Iwona Rudek
// W: Edukacja - praca - bezpieczeństwo / red. nauk. M. Rybakowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 23--31 .- ISBN: 9788374812382
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11050] [data modyf: 28-10-2016 13:01]
[28] Podstawowe założenia integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych w Polsce / Iwona Rudek
// W: Edukacja małego dziecka - reflesje, problemy, doświadczenia / red. nauk. Agnieszka Nowak-Łojewska, Agnieszka Olczak, Anetta Soroka - Fedorczuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 167--177 .- ISBN: 9788374812832
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11753] [data modyf: 28-10-2016 12:52]
[29] Rola nauczyciela w przygotowaniu dziecka do wyzwań współczesnego świata / Iwona Rudek, Anetta Soroka-Fedorczuk
// W: Nauczyciel wczesnej edukacji / pod red. Ewy Smak .- Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2009 - s. 51--58 .- ISBN: 9788373953574
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11953] [data modyf: 28-10-2016 12:51]
[30] Inność dziecka chorego wyzwaniem dla współczesnego nauczyciela / Iwona Rudek, Anetta Soroka-Fedorczuk
// W: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu - wyzwania praktyki / pod red. Iwony Chrzanowskiej i Beaty Jachimczak .- Łódź : Satoridruk, 2008 - s. 136-145 .- ISBN: 9788392508533
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10284] [data modyf: 28-10-2016 13:19]
[31] Ocena realizacji zadań służących integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych w opinii nauczycieli / Iwona Rudek
// W: O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Władysławy Pileckiej, Karola Bidzińskiego, Małgorzaty Pietrzkiewicz .- Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008 - s. 557--566 .- ISBN: 9788371333699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10589] [data modyf: 28-10-2016 12:50]
[32] Rola przedszkola i szkoły w zapobieganiu zagrożeniom rozwoju dziecka / Iwona Rudek, Anetta Soroka-Fedorczuk
// W: Edukacja wobec zgrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008 - s. 75--84 .- ISBN: 9788322728871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10525] [data modyf: 28-10-2016 12:50]
[33] Zachowania zawodowe nauczyciela wobec uczniów odrzucanych przez zespół klasowy / Iwona Rudek
// W: Zachowania zawodowe nauczycieli i ich uwarunkowania / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 353--360 .- ISBN: 9788374811828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10738] [data modyf: 28-10-2016 12:49]
[34] Źródła informacji uzyskiwanych przez nauczycieli na temat dzieci niepełnosprawnych / Iwona Rudek
// W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak - Krzyżanowskiej .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008 - s. 105--111 .- ISBN: 9788373084803
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10531] [data modyf: 28-10-2016 12:48]
[35] O potrzebie współdziałania nauczycieli i rodziców w procesie komunikowania wartości / Iwona Rudek
// W: Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenie i sytuacje : szkolna przestrzeń interakcji i działań komunikacyjnych / pod red. Wojciecha J. Maliszewskiego . Tom II .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2007 - s. 155--161 .- ISBN: 9788374417891
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10214] [data modyf: 28-10-2016 12:46]
[36] Postawy rodziców uczniów pełnosprawnych wobec dzieci niepełnosprawnych / Iwona Rudek
// W: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu / pod red. Beaty Jachimczak, Barbary Olszewskiej, Doroty Podgórskiej - Jachnik .- Łódź : [b. w.], 2007 - s. 151--159 .- ISBN: 9788392508502
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8977] [data modyf: 28-10-2016 12:46]
[37] Środowisko wychowawcze i jego rola w kształceniu więzi dziecka niepełnosprawnego z grupą rówieśniczą / Iwona Rudek, Anetta Soroka-Fedorczuk
// W: Rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / red. Józef Patkiewicz .- Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 2007 - s. 115--120 .- ISBN: 9788389366818
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10216] [data modyf: 28-10-2016 12:45]
[38] O potrzebie identyfikacji chłopców z osobą nauczyciela mężczyzny / Iwona Rudek
// W: Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim / pod red. nauk. Roberta Fudali i Mirosława Kowalskiego .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006 - s. 119--129 .- ISBN: 9788373087576
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8710] [data modyf: 28-10-2016 13:19]
[39] Pozytywne i negatywne aspekty kształcenia integracyjnego w opiniach nauczycieli / Iwona Rudek
// W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. I / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Agnieszki Nowickiej .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006 - s. 299--307 .- ISBN: 8373086455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8955] [data modyf: 28-10-2016 12:55]
[40] Zachowania dzieci wobec niepelnosprawnych rówieśników / Iwona Rudek
// W: Odpowiedzialność w obliczu niepełnosprawności : XXIX Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka / red. Józef Patkiewicz .- Wrocław : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2006 - s. 125--131 .- ISBN: 8389366630
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8862] [data modyf: 28-10-2016 13:20]
[41] Świadomość nauczyciela w zakresie kształtowania tolerancji uczniów wobec niepełnosprawnych rówieśników / Iwona Rudek
// W: Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe / red. naukowa Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 169--175 .- ISBN: 8374810041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8290] [data modyf: 28-10-2016 13:18]
[42] Integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych w klasach młodszych / Iwona Rudek
// W: Modernizowanie edukacji wczesnoszkolnej : wybrane próby / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 307--313 .- ISBN: 8389321998
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7098] [data modyf: 28-10-2016 13:21]
[43] Kształtowanie tolerancji wobec niepełnosprawnych zadaniem dobrego nauczyciela / Iwona Rudek
// W: Pytania o edukację / red. nauk. Danuta Waloszek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 174--180 .- ISBN: 8389321726
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6263] [data modyf: 28-10-2016 13:21]
[44] Postawy wobec osób niepełnosprawnych jako wyznacznik działań integracyjnych / Iwona Rudek
// W: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i w interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowska .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003 - s. 69--75 .- ISBN: 8322720831
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6146] [data modyf: 28-10-2016 13:21]
[45] Poznawanie ucznia i diagnozowanie wychowawcze jako konieczne uiejętności nauczyciela / Iwona Rudek
// W: Kompetencje nauczyciela wychowawcy .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 125--134 .- ISBN: 8389048051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5062] [data modyf: 28-10-2016 13:22]
[46] Poznawanie ucznia i diagnozowanie wychowawcze jako podstawowe umiejętności nauczyciela-wychowawcy - analiza wyników badań / Iwona Banach
// W: Kompetencje nauczyciela : stan, potrzeby i kierunki zmian .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002 - s. 125--132 .- ISBN: 83893321165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5751] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[47] Agresja w szkole u progu reformy systemu oświaty / Beata Chmielewska, Iwona Rudek
// W: Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000 - s. 178-186 .- ISBN: 8372680094
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2486] [data modyf: 28-10-2016 13:23]
[48] Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Dysfunkcjonalny wpływ szkoły / Iwona Rudek
// W: Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000 - s. 95--108 .- ISBN: 8372680116
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4451] [data modyf: 28-10-2016 13:24]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kobieta, mężczyzna? osoba niepełnosprawna? Płeć (w) niepełnosprawności a wychowanie w rodzinie / Iwona Banach // Wychowanie w Rodzinie .- 2017, t. XVI, 2/2017, s. 279--294, ISSN: 2082-9019, .- [w druku]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-22932] [data modyf: 05-07-2018 13:06]
[2] Społeczny kontekst edukacji w procesie kształtowania postaw wobec osób niepełnosprawnych / Iwona Banach // Relacje. Studia z nauk społecznych .- 2016, nr 1, s. 25--36, ISSN: 2543-5124, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: education, edukacja, integracja społeczna, osoby niepełnosprawne, people with disabilities, social integration
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20768] [data modyf: 04-01-2017 10:31]
[3] Wszystko zaczyna się od płci... społeczna percepcja "inności" kobiet z niepełnosprawnością ruchową - wyniki badań / Iwona Banach // Wychowanie w Rodzinie: Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych .- 2016, XIII, 1, s. 393--409, ISSN: 2082-9019, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: disabled woman, education, funkcjonowanie spoleczne, kobieta niepełnosprawna, social functioning, wychowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20691] [data modyf: 12-12-2016 09:26]
[4] Pedagogika chrześcijańska a budowanie relacji z osobami niepełnosprawnymi / Iwona Rudek // Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok .- 2012, R. 11, č. 4, s. 229--236 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Disabled people, Moral education, School, Support
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18347] [data modyf: 10-11-2016 12:21]
[5] Edukacja do tolerancji dla "inności" postulowanym atrybutem przygotowania młodzieży. Między teorią a praktyką / Iwona Rudek // Rocznik Lubuski: dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia .- 2010, Tom 36, cz. 1, s. 51--60, ISSN: 0485-3083, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15139] [data modyf: 10-11-2016 12:23]
[6] Je postihnutá osoba iná? Postoj tolerancie voči postihnutým = Czy człowiek niepełnosprawny jest Inny? Postawa tolerancji wobec osób niepełnosprawnych / Iwona Rudek // Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok .- 2009, R. 9, č. 1, s. 196--205 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: attitude towards the disabled, disabled children, social position, tolerance
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14123] [data modyf: 10-11-2016 12:22]
[7] Nauczyciele i rodzice jako partnerzy w profilaktyce uzależnień / Iwona Rudek // Wychowanie na co Dzień .- 2008, nr 10-11, s. 5--9, ISSN: 1230-7785,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13486] [data modyf: 10-11-2016 12:22]
[8] Wychowanie "pokolenia www" do wartości - podstawowym zadaniem współczesnego nauczyciela / Iwona Rudek // Wychowanie na co Dzień .- 2008, 4-5, s. 8--10, ISSN: 1230-7785, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13370] [data modyf: 10-11-2016 12:22]
[9] Dziecko jako kolega. Wzory, akceptacja, tolerancja, odrzucenie / Iwona Rudek // Rocznik Lubuski: Dziecko w codzienności szkolnej .- 2003, T. 29 cz. 2, s. 87--91, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11708] [data modyf: 10-11-2016 12:23]
[10] O konieczności wychowania do tolerancji / Iwona Rudek // Dziecko i Jego Świat: Biuletyn Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP .- 2001, nr 1/2, s. 78--81
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9281] [data modyf: 10-11-2016 12:23]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Wszyscy jesteśmy "inni"..." - rola wychowania moralnego w budowaniu poprawnych relacji z osobami niepełnosprawnymi / Iwona Rudek // W: Studia z Teorii Wychowania .- 2012, tom III, nr 1, s. 113--124, ISSN: 2083-0998, : summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9452] [data modyf: 10-11-2016 12:33]
[2] "Nie jestem już dzieckiem" - pedagogiczne aspekty dorastania / Iwona Rudek // W: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. - (Nauki Humanistyczne) .- 2009, 4, s. 23--30
Słowa kluczowe: dorastanie, rodzice, szkoła, zadania nauczyciela - wychowawcy,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8455] [data modyf: 10-11-2016 12:33]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Spostrzeganie społeczne osób niepełnosprawnych przez dzieci. / Iwona Rudek, Anetta Soroka-Fedorczuk // W: Pedagogika społeczna w Europie Środkowej: stan obecny i perspektywy : zespół autorów. Brno, Czechy, 2009 .- Brno : Instytut Studiów Interdyscyplinarnych, 2009, s. 559--566[CD-ROM] .- ISBN: 9788087182093
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19457] [data modyf: 10-11-2016 12:34]
[2] Nauczyciel dziecka z ADHD / Iwona Rudek // W: Problemy dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD) : XXX Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka. Wrocław, Polska, 2006 .- Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 2006, s. 89--96 .- ISBN: 8389366649
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18478] [data modyf: 10-11-2016 12:34]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Dziecko w zdrowiu i chorobie. Wybrane problemy. / (Red.) Iwona Banach, Anetta Soroka-Fedorczuk .- - : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2017 .- ISBN: 978-83-7859-794-0
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5569] [data modyf: 31-05-2019 11:46]
[2] Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne : obszary pracy współczesnej szkoły / (Red.) Krystyna Ferenz, Klaudia Pietrań, Iwona Rudek .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2011, 205 s. .- ISBN: 9788375873924
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4891] [data modyf: 10-11-2016 12:34]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Edukacja a włączenie społeczne. Konteksty socjalne i pedagogiczne / / Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski (red.) .- Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" , 2013 (Rec.) .- Edukacja a ekskluzja i inkluzja społeczna / Iwona Rudek, Mirosław Kowalski // Wychowanie na co Dzień .- 2014, nr 3 (246), s. 45--46
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Fenomenologie: socjologia versus pedagogika. Przesłanki instytucjonalizowania się pedagogiki fenomenologicznej / / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman .- Kraków : Impuls , 2011 (Rec.) Iwona Rudek // Studia z Teorii Wychowania .- 2012, T. 3, nr 2 (5), s. 136--144
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Tolerancja dzieci wobec niepełnosprawnych rówieśników / Iwona Rudek .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, 2004 .- 389 s. / Promotor: dr hab. Krystyna Ferenz prof. UZ
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski