System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Ryszard Asienkiewicz
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Collegium Medicum Ryszard Asienkiewicz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o kulturze fizycznej (100 %)
Jednostka: Byli Pracownicy Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 198 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Anatomia funkcjonalna człowieka : schematy do ćwiczeń / Andrzej Malinowski, Ryszard Asienkiewicz .- Wyd. IV rozszerzone .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 .- 227 s. .- ISBN: 9788374810968
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9416] [data modyf: 16-02-2010 07:49]
[2] Struktura somatyczna i aktywność motoryczna w ujęciu rytmów sezonowych wśród młodzieży akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 .- 87 s. .- ISBN: 9788374813259
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9595] [data modyf: 17-01-2011 12:43]
[3] Antropologia dla pedagogów / Andrzej Malinowski, Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 226 s. .- ISBN: 9788374811675
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9045] [data modyf: 27-04-2009 10:36]
[4] Anatomia funkcjonalna człowieka : schematy do ćwiczeń / Andrzej Malinowski, Ryszard Asienkiewicz .- wyd. uzupełnione i poprawione .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 .- 223 s. : rys. .- ISBN: 9788374810968
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8608] [data modyf: 26-06-2008 12:43]
[5] Ontogenetyczna zmienność rozwoju fizycznego i motorycznego chłopców i dziewcząt w wieku 5-14 lat / Ryszard Asienkiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 .- 301 s. : bibliogr.tab.wykr. .- ISBN: 8374811620
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8607] [data modyf: 26-06-2008 12:34]
[6] Dziecko lubuskie / Andrzej Malinowski, Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Aleksander Stuła, Artur Wandycz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 .- 331 s. : bibliogr.tab.wykr. .- ISBN: 8389712873
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7402] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Anatomia funkcjonalna człowieka : schematy do ćwiczeń / Andrzej Malinowski, Ryszard Asienkiewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001 .- 223 s. .- ISBN: 8372680167
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-4884] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Determinants of biological development of newborns in lubuskie region in the light of selected factors (in four selected counties) / Ryszard Asienkiewicz
// W: Determinants of the development of rural children and youth = Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej / ed. by Adam Wilczewski .- Biała Podlaska : Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education and Sport, 2012 - s. 5--25 .- ISBN: 9788361509172
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15066] [data modyf: 01-02-2013 10:37]
[2] Directions of changes in body weight and lenght at birth in newborns from Zielona Góra in the light of selected development stimulants and modifiers / Ryszard Asienkiewicz
// W: Determinants of the development of rural children and youth = Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej / ed. by Adam Wilczewski .- Biała Podlaska : Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education and Sport, 2012 - s. 26--43 .- ISBN: 9788361509172
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15067] [data modyf: 01-02-2013 10:45]
[3] Dynamika zmian morfofunkcjonalnych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego w świetle wybranych czynników społecznych i środowiskowych / Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz
// W: Styl życia i dobrostan w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności / red. nauk. Krystyna Markocka-Mączka .- Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, 2012 - s. 11--35 .- ISBN: 9788361495789
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14543] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[4] The dynamics of morphofunctional changes in female students at the University of Zielona Góra in the light of selected social and environmental factors / Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz
// W: Societal conditioning for wellness / sc. ed. G. Nowak-Starz, I. Wrońska .- Lublin : NeuroCentrum in Lublin, 2012 - s. 11--31 .- ISBN: 9788361495703
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14546] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[5] Conditionings of motor development of preschool children in selected towns of lubuskie voivodeship / Ryszard Asienkiewicz
// W: Conditions for Biological and Motor Development in Various Periods of Ontogenesis / Edited by Józef Tatarczuk .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2011 - s. 9--23 .- ISBN: 9788374814188
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14383] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Environmental conditioning of birth weight and length (based on the example of the district of Sulęcin) / Ryszard Asienkiewicz, Anna Ślusarczyk
// W: Conditions for Biological and Motor Development in Various Periods of Ontogenesis / Edited by Józef Tatarczuk .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2011 - s. 25--45 .- ISBN: 9788374814188
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14384] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Historia badań nad rozwojem fizycznym dzieci i młodzieży w Polsce (od okresu zaborów do współczesności) / Ryszard Asienkiewicz, Andrzej Malinowski, Józef Tatarczuk
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego / red. nauk. Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 25--55 .- ISBN: 9788374814171
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14371] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Kinetyka cech morfofunkcyjnych dzieci przedszkolnych / Ryszard Asienkiewicz, Dorota Michniewicz
// W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 15 / [red. nauk. Danuta Umiastowska] .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 2011 - s. 101--111 .- ISBN: 9788388038907
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13776] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Morpho-functional description of fire-fighters / Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz
// W: Societal and cultural behaviors conditioning wellness / ed. J. Bergier .- Lublin : NeuroCentrum in Lublin, 2011 - s. 14--28 .- ISBN: 9788361495772
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12984] [data modyf: 24-06-2011 12:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[10] Prevalence of musculoskeletal disorders among the male and female students at University of Zielona Góra / Artur Wandycz, Ryszard Asienkiewicz
// W: Societal factors shaping wellness in disability / ed. W. Kurlej .- Lublin : NeuroCentrum in Lublin, 2011 - s. 153--166 .- ISBN: 9788361495697
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12985] [data modyf: 24-06-2011 12:32]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[11] Skład ciała młodzieży akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego w świetle rytmów sezonowych / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz
// W: Wpływ środowiska na styl życia i dobrostan / pod red. Ewy Dybińskiej .- Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, 2010 - s. 381-396 .- ISBN: 9788361495307
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12055] [data modyf: 16-06-2010 10:40]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[12] Struktura morfologiczna oraz sprawność motoryczna dzieci szkolnych województwa lubuskiego w aspekcie wybranych czynników społeczno-środowiskowych (na przykładzie powiatu krośnieńskiego) / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Ewa Poźniak
// W: Wpływ środowiska na styl życia i dobrostan / pod red. Ewy Dybińskiej .- Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, 2010 - s. 11-36 .- ISBN: 9788361495307
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12054] [data modyf: 16-06-2010 10:33]
[13] Zachowania prozdrowotne i styl życia studentów studiów niestacjonarnych Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych kształcących się w Uniwersytecie Zielonogórskim / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Marcin Fedorowicz, Beata Banaś
// W: Dobrostan, środowisko i sukces sportowy / pod red. Józefa Tatarczuka .- Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, 2010 - s. 229-247 .- ISBN: 9788361495383
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12052] [data modyf: 16-06-2010 09:01]
[14] Zmienność sezonowa wybranych struktur somatycznych i określonych zdolności motorycznych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz, Andrzej Cacek, Radosław Walczak
// W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 14 / red. nauk. Danuta Umiastowska .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 2010 - s. 263--276 .- ISBN: 9788388038754
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12461] [data modyf: 09-12-2010 10:11]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[15] Zróżnicowanie morfologiczne dzieci przedszkolnych województwa lubuskiego w świetle wybranych czynników społecznych / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk
// W: Dobrostan, środowisko i sukces sportowy / pod red. Józefa Tatarczuka .- Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, 2010 - s. 27-43 .- ISBN: 9788361495383
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12050] [data modyf: 16-06-2010 08:45]
[16] Charakterystyka porównawcza cech somatycznych, proporcji ciała, wielkości otłuszczenia i wieku menarche młodzieży akademickiej byłej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na tle innych uczelni w Polsce / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz
// W: Problemy kultury fizycznej i zdrowotnej w ujęciu holistyczno-humanistycznym / pod red. Wojciecha J.Cynarskiego, Wojciecha Bajorka .- Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009 - s. 176--193 .- ISBN: 9788373384965
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11569] [data modyf: 22-12-2009 08:19]
[17] Charakterystyka somatotypologiczna studentek i studentów I roku pedagogiki i wychowania fizycznego w świetle metody Heath-Carter (na przykładzie rzeszowskiej WSP) / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk
// W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 13 / red. nauk. Danuta Umiastowska .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 2009 - s. 372--384 .- ISBN: 978838838716
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11552] [data modyf: 10-12-2009 10:04]
[18] Charakterystyka wybranych cech morfologicznych oraz ich związki korelacyjne ze zdolnościami motorycznymi studentek / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz
// W: Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci : sprawność fizyczna / red. Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz . Tom 3 .- Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009 - s. 39--60 .- ISBN: 9788391643495
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11600] [data modyf: 11-01-2010 09:09]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[19] Dojrzewanie dziewcząt w świetle uwarunkowań środowiskowych i społecznych / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz
// W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 13 / red. nauk. Danuta Umiastowska .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 2009 - s. 113--119 .- ISBN: 978838838716
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11551] [data modyf: 10-12-2009 10:00]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[20] Examples of correlation between motor abilities and selected morphological parameters in students at University of Zielona Góra / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz
// W: Somatic development, physical fitness and health status of rural children and adolescents / edited by Helena Popławska .- Biała Podlaska : Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education, 2009 - s. 141--159 .- ISBN: 9788361509042
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11201] [data modyf: 24-07-2009 10:58]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[21] Somatic features of conscript soldiers as affected by certain social and environmental factors / Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz, Tomasz Bajer
// W: Contemporary task, problems and perspectives of Physical Education in the Army / ed. by Marek Sokołowski .- Warszawa : Polish Scientific Physical Education Association, 2009 - s. 269--278 .- ISBN: 9788392572718
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11114] [data modyf: 09-06-2009 09:56]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[22] Syndrom gotowości anorektycznej wśród dziewcząt w wieku gimnazjalnym / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Ewa Wac
// W: Wpływ stylu życia na dobrostan i powodzenie* / pod red. Krzysztofa Turowskiego .- Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, 2009 - s. 29--63 .- ISBN: 9788361495888 .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11353] [data modyf: 20-10-2009 09:50]
[23] Tendencje zmian rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej młodzieży akademickiej (na przykładzie studentów i studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego) / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk
// W: Dobrostan i powodzenie w różnych fazach życia / pod red. Grażyny Olchowik .- Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, 2009 - s. 11--24 .- ISBN: 9788361495215
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11142] [data modyf: 15-06-2009 15:51]
[24] Z badań związków parametrów morfologicznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi w grupie studentek / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz, Bogusław Sułkowski
// W: Dobrostan i powodzenie / pod red. Krzysztofa Turowskiego .- Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, 2009 - s. 393--427 .- ISBN: 9788361495376
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11574] [data modyf: 22-12-2009 09:09]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[25] Zjawisko czasu wolnego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Sulechowa - uwarunkowania, potrzeby, możliwości / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Maria Kmiecińska
// W: Kulturowe zachowania warunkujące dobrostan* / pod red. Andrzeja Wolskiego .- Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, 2009 - s. 175--196 .- ISBN: 9788361495963
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11135] [data modyf: 10-06-2009 12:32]
[26] Charakterystyka wskaźnika smukłości populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej w wieku 7-18 lat / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz
// W: Dobrostan w różnych fazach życia / pod red. Grażyny Olchowik .- Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, 2008 - s. 131--151 .- ISBN: 9788361495529
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10171] [data modyf: 28-05-2008 12:50]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[27] Poziom rozwoju fizycznego młodzieży akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego w świetle wybranych czynników społeczno - bytowych (na przykładzie studentów niestacjonarnych) / Artur Wandycz, Ryszard Asienkiewicz, Inga Kordel
// W: Dobrostan w różnych fazach życia / pod red. Grażyny Olchowik .- Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, 2008 - s. 153--164 .- ISBN: 9788361495529
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10172] [data modyf: 28-05-2008 12:53]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[28] Relations between motor abilities and selected environmental and social factors / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz
// W: Societal and environmental health and wellness risks / pod red. Hanny Karakuły .- Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, 2008 - s. 355--367 .- ISBN: 9788361495246
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10179] [data modyf: 29-05-2008 13:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[29] Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci wolsztyńskich w wieku 7-9 lat / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Małgorzata Śliwa - Olszewska
// W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 12 / red. nauk. Danuta Umiastowska .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 2008 - s. 349--358 .- ISBN: 9788388038655
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10659] [data modyf: 09-12-2008 11:54]
[30] Sprawność motoryczna i wydolność fizjologiczna studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego w ujęciu rytmu menstruacyjnego / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz
// W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 12 / red. nauk. Danuta Umiastowska .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 2008 - s. 374--380 .- ISBN: 9788388038655
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10660] [data modyf: 09-12-2008 11:54]
[31] Środowiskowe uwarunkowania wieku menarche zielonogórskich gimnazjalistek / Artur Wandycz, Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Inga Kordel, Paulina Jóźwiak
// W: Dobrostan w różnych fazach życia / pod red. Grażyny Olchowik .- Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, 2008 - s. 165--174 .- ISBN: 9788361495529
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10173] [data modyf: 28-05-2008 12:57]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[32] Motor fitness of soldiers as affected by socio-environmental factors / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz
// W: Biosocial effects of military service as a basis for further improvement of future physical education and sports programmes / edited by Marek Sokołowski .- Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2007 - s. 15--20 .- ISBN: 9788388923838
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9166] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[33] Wiek menarche w zależności od warunków środowiskowych i wybranych czynników społecznych / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz
// W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku.T. 11, cz. 2 / red. nauk. Danuta Umiastowska .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 2007 - s. 123--128 .- ISBN: 9788388038600
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9606] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[34] Charakterystyka porównawcza rozwoju fizycznego dzieci wiejskich województwa lubuskiego i bialskopodlaskiego / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Andrzej Malinowski, Artur Wandycz
// W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. T. I / pod red. Jerzego Saczuka .- Biała Podlaska : Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego, 2006 - s. 100--106 .- ISBN: 8392027388
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8932] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[35] Rozwój fizyczny studentów i studentek III roku wychowania fizycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego / Ryszard Asienkiewicz
// W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, cz. 1 .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 2006 - s. 230--235 .- ISBN: 8388038559
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8652] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Rozwój kości długich kończyn człowieka w życiu płodowym / Andrzej Malinowski, Oscar Nowak, Bronisław Młodziejowski, Ryszard Asienkiewicz
// W: Rozwój szkieletu i proporcji ciała człowieka w okresie płodowym / red. nauk. Andrzej Malinowski .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006 - s. 81--117 .- ISBN: 9788374810708
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8944] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Społeczno - środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego noworodków sulechowskich / Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz, Sylwia Stasiak
// W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. T. I / pod red. Jerzego Saczuka .- Biała Podlaska : Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego, 2006 - s. 107--118 .- ISBN: 8392027388
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8930] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[38] Akceleracja rozwoju fizycznego noworodków zielonogórskich urodzonych w latach 1986-1996 / Ryszard Asienkiewicz
// W: Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży. T. 1 / pod red. Krystyny Górniak .- Biała Podlaska : A W F w Warszawie Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, 2005 - s. 176--182 .- ISBN: 839202737X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7919] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Dynamika rozwoju cech somatycznych i sprawności motorycznej dzieci Zielonej Góry w wieku 7-14 lat / Ryszard Asienkiewicz
// W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 9 / red. Danuta Umiastowska .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 2005 - s. 493-497 .- ISBN: 838803846X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7862] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci przedszkolnych / Ryszard Asienkiewicz, Danuta Asienkiewicz
// W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 9 / red. Danuta Umiastowska .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 2005 - s. 498--501 .- ISBN: 838803846X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7863] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Społeczno-środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego i motorycznego 15-letnich chłopców i dziewcząt wybranych miast zielonogórskich / Ryszard Asienkiewicz
// W: Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży. T. 1 / pod red. Krystyny Górniak .- Biała Podlaska : A W F w Warszawie Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, 2005 - s. 166--175 .- ISBN: 839202737X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7918] [data modyf: 09-01-2006 10:51]
[42] Standardy cech metrycznych głowy / Ryszard Asienkiewicz, Aneta Sitek
// W: Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży. T. 1 / pod red. Krystyny Górniak .- Biała Podlaska : A W F w Warszawie Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, 2005 - s. 97--109 .- ISBN: 839202737X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7916] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Środowiskowe i społeczne uwarunkowania rozwoju fizycznego dzieci szkolnych w okresie pokwitania (na przykładzie chłopców i dziewcząt z Pabianic i Ksawerowa / Andrzej Malinowski, Ryszard Asienkiewicz
// W: Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży. T. 1 / pod red. Krystyny Górniak .- Biała Podlaska : A W F w Warszawie Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, 2005 - s. 144--160 .- ISBN: 839202737X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7917] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Charakterystyka somatotypologiczna piłkarzy ręcznych (na przykładzie uczestników XXI AMP WSP i FU) / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk
// W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 8 .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 2004 - s. 197--203 .- ISBN: 8388038400
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7025] [data modyf: 05-12-2005 13:07]
[45] Sprawność fizyczna uczniów szkół podstawowych Zielonej Góry / Ryszard Asienkiewicz
// W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 8 .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 2004 - s. 399--403 .- ISBN: 8388038400
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7027] [data modyf: 08-12-2004 10:24]
[46] Stopień urbanizacji środowiska, wiek matki i kolejność urodzenia a rozwój somatyczny noworodków zielonogórskich / Ryszard Asienkiewicz
// W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej [T. 2] : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Zagórskiego, Heleny Popławskiej, Macieja Składa .- Lublin : Instytut Medycyny Wsi, 2004 - s. 48--58 .- ISBN: 8370900909
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6663] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[47] Typ sprawności fizycznej studentów WSP w Zielonej Górze w ujęciu metody diagraficznej / Ryszard Asienkiewicz
// W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej / pod red. Tadeusza Mieczkowskiego .- Szczecin : Uniwersytet Szczeciński Instytu Kultury Fizycznej, 2004 - s. 329--334
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7866] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Soma-typological differences b etween students of pedagogic disciplines and cadets at military academies (relative approach) / Ryszard Asienkiewicz
// W: Biospołeczne aspekty kultury fizycznej w wojsku / pod. red. Marka Sokołowskiego .- Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2003 - (Monografie ; nr 357) - s. 222--225 .- ISBN: 8388923285
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6417] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Tendencje zmian somatycznych i sprawności fizycznej dzieci Zielonej Góry / Ryszard Asienkiewicz
// W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Zagórskiego i Macieja Składa .- Lublin : Instytut Medycyny Wsi, 2003 - s. 431--439 .- ISBN: 837090844
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6424] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Charakterystyka porównawcza budowy somatycznej studentów i studentek kierunków pedagogicznych na przykładzie rzeszowskiej i zielonogórskiej WSP / Ryszard Asienkiewicz
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego / red. nauk. Andrzej Malinowski, Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 133--138 .- ISBN: 0389321041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5525] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[51] Charakterystyka typologiczna młodych piłkarzy / Ryszard Asienkiewicz, Jerzy Grzesiak
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego / red. nauk. Andrzej Malinowski, Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 376--378 .- ISBN: 0389321041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5530] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[52] Składy somatyczne siatkarzy w świetle typologii Adama Wankego / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego / red. nauk. Andrzej Malinowski, Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 373--376 .- ISBN: 0389321041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5524] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[53] Uwarunkowania rozwoju i normy biologiczne niemowląt z Poniatowej / Elżbieta Gawryś, Andrzej Malinowski, Ryszard Asienkiewicz
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego / red. nauk. Andrzej Malinowski, Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 118--132 .- ISBN: 0389321041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5518] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[54] Budowa ciała młodzieży rzeszowskiej WP w świetle zróżnicowanej aktywności ruchowej / Ryszard Asienkiewicz
// W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 6 .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 2001 - s. 472--477 .- ISBN: 838803832X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3908] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Budowa ciała studentów i studentek zielonogórskiej WSP a poziom zdolności motorycznych / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk
// W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. T. 1 .- Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2001 - s. 202--206
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4126] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[56] Tendencje przemian wybranych cech morfologicznych i zdolności motorycznych w okresie dwudziestolecia / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz
// W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. T. 2 .- Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2001 - s. 159--166
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4128] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Typ sprawności fizycznej studentów w świetle metody diagraficznej Jana Czekanowskiego / Katarzyna Apenit, Ryszard Asienkiewicz
// W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 6 .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 2001 - s. 465--471 .- ISBN: 838803832X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4739] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[58] Z badań skojarzeń wysklepienia podłużnego łuku stopy z wybranymi cechami somatycznymi i sprawnością fizyczną / Ryszard Asienkiewicz
// W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 6 .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 2001 - s. 43--56 .- ISBN: 838803832X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3904] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[59] Zróżnicowanie somatyczne studentów I roku WSP w Zielonej Górze w świetle typologii Ernsta Kretschmera / Ryszard Asienkiewicz, Jerzy Grzesiak
// W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. T. 1 .- Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2001 - s. 75--78
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4124] [data modyf: 05-02-2003 15:02]
[60] Charakterystyka porównawcza wielkości, proporcji i składu ciała młodzieży zielonogórskiej WSP badanej w roku akademickim 1998/1999 na tle kandydatów ubiegających się na studia AWF w Poznaniu / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk
// W: Wartość biologiczna oraz sprawność fizyczna młodzieży akademickiej .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000 - s. 15--22 .- ISBN: 8372680183
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3371] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[61] Influence of Selected Social Factors on Physical Development of Students / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz
// W: Socialiniu - humanitariniu mokslu vaidmuo universitetinio ugdymo sistemoje : moksliniu straipsniu rinkinys .- Kauno : Akademija, 2000 - s. 285--289 .- ISBN: 9955448016
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4757] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Motor efficiency as related to somatic constitution in students at WSP university in Zielona Góra / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk
// W: Interdyscyplinarne zagadnienia aktywności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej końca XX wieku .- Poznań : Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego, 2000 - s. 328--335 .- ISBN: 8391177076
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4716] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] Somatic constitution and motor abilities in female students as set against their social background / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz
// W: Interdyscyplinarne zagadnienia aktywności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej końca XX wieku .- Poznań : Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego, 2000 - s. 451--461 .- ISBN: 8391177076
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4718] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[64] Typological Characteristic of First-Year Students at he Pedagogic University in Rzeszow / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk
// W: Socialiniu - humanitariniu mokslu vaidmuo universitetinio ugdymo sistemoje : moksliniu straipsniu rinkinys .- Kauno : Akademija, 2000 - s. 279--284 .- ISBN: 9955448016
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4755] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] Uwarunkowania zależności pomiędzy miejscem zamieszkania i wykształceniem ojca a wiekiem menarche / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz
// W: Wartość biologiczna oraz sprawność fizyczna młodzieży akademickiej .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000 - s. 35-38 .- ISBN: 8372680183
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3373] [data modyf: 04-02-2003 14:28]
[66] Zróżnicowanie dymorficzne rozkładu podściółki tłuszczowej wśród studentów WSP w Zielonej Górze / Ryszard Asienkiewicz
// W: Wartość biologiczna oraz sprawność fizyczna młodzieży akademickiej .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000 - s. 9--13 .- ISBN: 8372680183
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3370] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] Stopień urbanizacji środowiska a rozwój fizyczny i motoryczny młodzieży studiującej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze / Ryszard Asienkiewicz
// W: Uwarunkowania rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży wiejskiej .- Biała Podlaska : Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu, 1999 - (Rocznik Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu w Bielsku Białej ; T. 6) - s. 473--480 .- ISBN: 14253259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4762] [data modyf: 17-02-2003 14:55]
[68] Zróżnicowanie środowiskowe rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej dzieci szkolnych / Ryszard Asienkiewicz
// W: Uwarunkowania rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży wiejskiej .- Biała Podlaska : Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu, 1999 - (Rocznik Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu w Bielsku Białej ; T. 6) - s. 405--416 .- ISBN: 14253259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4761] [data modyf: 17-02-2003 14:55]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] In memory of professor Zbigniew Drozdowski on his 80th birthday / Ryszard Asienkiewicz // Česká Antropologie .- 2011, Vol. 61, s. 7--11 : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16372] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[2] Sezonnye izmenenia sostava tela i nekotoryh dvigatel'nyh sposobnostej studentok Universiteta Zelonoj Gury / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz // Vestnik Moskovskogo Universiteta: Antropologia .- 2011, 2, s. 37-46
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15811] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[3] Profesor Arsen Leonidowicz Purundżan (1947-2009). Nasze wspomnienia / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego .- 2009, z.4, nr 4, s. 440--441
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15027] [data modyf: 21-09-2010 10:55]
[4] Typological description of first - year men students at Wyższa Szkoła Pedagogiczna of Rzeszów - using Heath - Carter method / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz // Česká Antropologie .- 2008, Vol. 58, s. 12--14 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13505] [data modyf: 19-01-2009 16:03]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[5] Correlation between selected motor abilities, physiological parameters, and the selected somatic features in university students / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz // Medicina Sportiva. Suplement .- 2007, Vol. 11, no 4, s. 71--78 : bibliogr.tab.wykr.summ. .- [brak afiliacji UZ]
Słowa kluczowe: correlation, morphological parameters, motor abilities, students
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14112] [data modyf: 21-10-2009 09:12]
[6] Morphological characteristics and typological profiles of male and female students at pedagogic universities / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk // Medicina Sportiva. Suplement .- 2007, Vol. 11, no 4, s. 79--89 : bibliogr.wykr.summ. .- [brak afiliacji UZ]
Słowa kluczowe: morphological and typological differences, students
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14113] [data modyf: 21-10-2009 09:16]
[7] Budowa somatyczna wybranych grup sportowych na podstawie wskaźnika Rohrera / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego .- 2006, nr 2, s. 163--165
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11158] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[8] Charakterystyka porównawcza budowy ciała studentów wychowania fizycznego / Ryszard Asienkiewicz // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego .- 2006, nr 2, s. 141--145
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11157] [data modyf: 08-02-2008 13:44]
[9] Somatic features and body componentd as related to physical fitness in first-year men students at Uniwersytet Zielonogórski / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Andrzej Malinowski, Artur Wandycz // Česká Antropologie .- 2006, Vol. 56, s. 14--16
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12788] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[10] Typology of women students at Uniwersytet Zielonogórski by means of heath-carter method / Andrzej Malinowski, Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk // Česká Antropologie .- 2006, Vol. 56, s. 89--90
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12789] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Trend of Changes in Polish men and women studens' body height and Weight - as shon in the example of population of Zielona Góra University / Ryszard Asienkiewicz // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego .- 2005, nr 3-4, s. 142--144
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10857] [data modyf: 08-02-2008 13:43]
[12] Characteristics of physical development and body components of a population of postgraduate students - with relation to selected factors / Andrzej Malinowski, Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz // Česká Antropologie .- 2004, Vol. 54, s. 109--111 : bibliogr.tab.
Słowa kluczowe: body components, environmental factors, physical development, students
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12795] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[13] Charakterystyka somatotypologiczna słuchaczy i słuchaczek studiów podyplomowych w zakresie wychowania fizycznego, w świetle wybranych czynników / Andrzej Malinowski, Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego .- 2004, nr 3-4, s. 189--204
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10300] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[14] Comparative characteristics of somatic profiles and typological structures of post-graduate men students of physical education / Józef Tatarczuk, Andrzej Malinowski, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz // Česká Antropologie .- 2004, Vol. 54, s. 192--194 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12796] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[15] Development and biological standards for Zielona Góra's newborns / Ryszard Asienkiewicz, Danuta Asienkiewicz // Česká Antropologie .- 2004, Vol. 54, s. 30--32 : bibliogr.tab.
Słowa kluczowe: biological development, newborns, standards
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12792] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Physical condition of postgraduate students / Ryszard Asienkiewicz, Andrzej Malinowski, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz // Česká Antropologie .- 2004, Vol. 54, s. 26--29 : bibliogr.tab.
Słowa kluczowe: environmental factors, physical development, students
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12791] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[17] Secular trend of birth weight and length in polish newborns (as found in a population of Zielona Góra's newborns) / Ryszard Asienkiewicz, Danuta Asienkiewicz // Česká Antropologie .- 2004, Vol. 54, s. 23--25 : bibliogr.tab.
Słowa kluczowe: newborns, secular trend
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12790] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Budowa somatyczna studentów i studentek zielonogórskiej WSP na tle środowisk akademickich Polski / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego .- 2003, nr 1-2, s. 46--52
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9667] [data modyf: 08-02-2008 13:42]
[19] Społeczne uwarunkowania poziomu rozwoju fizycznego i motorycznego młodzieży Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze / Ryszard Asienkiewicz // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego .- 2003, nr 1-2, s. 18--23
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9666] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Zróżnicowanie typologiczne młodzieży zielonogórskiej WSP w świetle metody Heat-Carter / Ryszard Asienkiewicz // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego .- 2003, nr 3-4, s. 233--243
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9668] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Wychowanie fizyczne w nauczaniu zintegrowanym w oczach nauczycieli / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz // Kultura Fizyczna: Edukacja Sport Olimpizm .- 2001, Nr 5/6, s. 20--22, ISSN: 0137-7671,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7856] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Budowa somatyczna studentów i studentek zielonogórskiej WSP na tle środowisk akademickich Polski / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz // Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie .- 2000, T. 4, Z. 4, s. 345--351
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7919] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Longitudinal study of physical and motor development in monozygotic twins / Ryszard Asienkiewicz // Gemellological Review .- 2000, 1, 1, s. 6--19
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-7861] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Somatic characteristics of twins born in 1986 and 1996 in Zielona Góra / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk // Gemellological Review .- 2000, 1, 1, s. 20--23
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-7862] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Stan rozwoju somatycznego studentek rzeszowskiej WSP w aspekcie zamieszkiwanego środowiska, kolejności urodzenia, poziomu wykształcenia rodzicóworaz typ ukończonej szkoły średniej / Ryszard Asienkiewicz // Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie .- 2000, T. 4, Z. 3, s. 149--162
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7914] [data modyf: 20-02-2003 09:14]
[26] Kolejność urodzenia dziecka a zróżnicowanie somatyczne i motoryczne młodzieży akademickiej WSP w Zielonej Górze / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk // Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie .- 1999, T. 3, Z. 3-4, s. 23--33
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7918] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego" / Ryszard Asienkiewicz // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - (Kultura Fizyczna) .- 2011, Z. 10, s. 235--238 : fot.
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9362] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Charakterystyka porównawcza zróżnicowania morfologicznego i typologicznego młodzieży akademickiej w Polsce (na przykładzie studentów i studentek wychowania fizycznego) / Ryszard Asienkiewicz, Grażyna Biczysko, Józef Tatarczuk // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - (Kultura Fizyczna) .- 2010, Z. 9, s. 153--170 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8815] [data modyf: 15-09-2014 09:13]
[3] Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Katedry Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w latach 1999-2009 / Ewa Skorupka, Ryszard Asienkiewicz, Grażyna Biczysko // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - (Kultura Fizyczna) .- 2010, Z. 9, s. 255--266
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8817] [data modyf: 15-09-2014 09:16]
[4] Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Drozdowskim w 80 rocznicę urodzin / Ryszard Asienkiewicz // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - (Kultura Fizyczna) .- 2010, Z. 9, s. 249--253
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8816] [data modyf: 15-09-2014 09:14]
[5] Zróżnicowanie morfologiczne i typologiczne młodzieży akademickiej w Polsce (na przykładzie studentów i studentek kierunków pedagogicznych ) / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Janusz Merski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie .- 2010, 2, s. 69--95 : bibliogr.tab.wykr.summ. .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8693] [data modyf: 09-07-2010 10:54]
[6] Rozwój fizyczny zielonogórskich chłopców i dziewcząt w wieku 15 lat, w świetle wybranych czynników środowiskowych / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Katarzyna Koziołkowska // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - (Kultura Fizyczna) .- 2009, Z. 8, s. 131--147 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: czynniki społeczne, młodzież szkolna, rozwój fizyczny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8490] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[7] Charakterystyka morfologiczna młodzieży Uniwersytetu Zielonogórskiego w świetle uwarunkowań środowiskowych / Ryszard Asienkiewicz // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - (Kultura Fizyczna) .- 2007, Z. 7, s. 71--79 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: czynniki społeczne, rozwój fizyczny, studenci,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8167] [data modyf: 16-06-2008 15:20]
[8] Charakterystyka somatyczna pracowników "Zakładu Gedia Poland" w aspekcie wybranych czynników społeczno - bytowych / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Krzysztof Fechner // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio D Medicina(nr 1) .- 2007, Vol. 62, suppl. 18, s. 80--84
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7825] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Normy wskaźnika wagowo - wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - (Kultura Fizyczna) .- 2007, Z. 7, s. 81--87 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: BMI, dzieci i młodzież Ziemi Lubuskiej, normy,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8168] [data modyf: 16-06-2008 15:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[10] Trend sekularny cech somatycznych i zdolności motorycznych młodzieży akademickiej Zielonej Góry / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie .- 2007, nr 3, s. 145--157 : bibliogr.rys.tab.summ. .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8467] [data modyf: 20-10-2009 10:37]
[11] Współzależność pomiędzy wybranymi parametrami somatycznymi i zdolnościami motorycznymi wśród studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz // W: Homines Hominibus: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu .- 2007, nr 1, s. 105--116 : bibliogr.tab.wykr.
Słowa kluczowe: cechy somatyczne, komponenty ciała, zdolności motoryczne studentek, związki korelacyjne,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8094] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[12] Współzależność pomiędzy wybranymi parametrami somatycznymi i zdolnościami motorycznymi wśród studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio D Medicina(nr 6) .- 2007, Vol. 62, suppl. 18, s. 328--332
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7826] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[13] Zachowania zdrowotne dzieci w wieku wczesnoszkolnym wpływające na kształtowanie się postawy ciała / Ewa Skorupka, Ryszard Asienkiewicz // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio D Medicina(nr 7) .- 2007, Vol. 62, suppl. 18, s. 260--264
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7827] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Związki korelacyjne pomiędzy cechami morfologicznymi i wybranymi komponentami ciała a sprawnością fizyczną młodzieży akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie .- 2007, nr 3, s. 173--189 : bibliogr.rys.tab.summ. .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8468] [data modyf: 20-10-2009 10:43]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[15] Palenie tytoniu a wskaźniki rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat województwa lubuskiego / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio D Medicina(nr 7) .- 2006, Vol. 40, suppl. 16, s. 579--584
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7427] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[16] Rozwój fizyczny populacji dzieci Ziemi Lubuskiej i regionu Ołomuńca (ujęcie relatywne) / Ryszard Asienkiewicz // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio D Medicina(nr 1) .- 2006, Vol. 60, suppl. 16, s. 53--55
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7429] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Comparison of dynamics of development of physical height, mass and explosive power capacity of lower limbs in boys from the Olomouc region and Zielona Góra129--136 / Miroslav Kopecký, Ryszard Asienkiewicz // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - (Kultura Fizyczna ; Z. 6) .- 2005, s. 119--127
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7037] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Rozwój fizyczny populacji dzieci z Zielonej Góry w świetle wybranych zmian społecznych / Ryszard Asienkiewicz // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - (Kultura Fizyczna ; Z. 6) .- 2005, s. 109--118
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7035] [data modyf: 07-07-2005 10:37]
[19] Standardy rozwoju biologicznego niemowląt z Poniatowej / Ryszard Asienkiewicz, Andrzej Malinowski, Elżbieta Gawryś // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio D Medicina .- 2005, vol. 60, suppl. 16, s. 359--364
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6995] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Stratyfikacja społeczna rodziców a poziom rozwoju fizycznego i motorycznego ich dzieci / Ryszard Asienkiewicz // W: Słupskie Prace Biologiczne .- 2005, nr 1, s. 11--18 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6950] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Z badań rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej dzieci przedszkolnych z Zielonej Góry / Ryszard Asienkiewicz // W: Słupskie Prace Biologiczne .- 2005, nr 1, s. 19--25 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6951] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Z badań związków cech somatycznych i sprawności motorycznej dzieci Zielonej Góry / Ryszard Asienkiewicz // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - (Kultura Fizyczna ; Z. 6) .- 2005, s. 119--127
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7036] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Diagraphic approach to defining physical fitness profiles=Wykorzystanie metody diagraficznej przy określeniu typu sprawności fizycznej / Ryszard Asienkiewicz // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio D Medicina(suppl. 14 nr 1) .- 2004, Vol. 58, s. 15--20
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6564] [data modyf: 07-03-2008 10:58]
[24] Typological characteristic of first-year female studens at Rzeszó'w "WSP" university based on Heath-Carter method (comparative approach)=Charakterystyka typologiczna studentów I roku WSP w Rzeszowie w świetle metody Heath-Carter (ujęcie relatywne) / Ryszard Asienkiewicz // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio D Medicina(suppl. 14 nr 1) .- 2004, Vol. 58, s. 21--25
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6565] [data modyf: 07-03-2008 10:58]
[25] Body components and physical efficiency in male students at WSP University in Zielona Góra = Komponenty ciała a sprawność fizyczna studentów WSP w Zielonej Górze / Ryszard Asienkiewicz // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio D Medicina(suppl. 13 [1]) .- 2003, Vol. 58, s. 15--20
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6444] [data modyf: 25-06-2010 10:14]
[26] Poziom rozwoju fizycznego i zdolności motorycznych młodzieży WSP w Zielonej Górze w świetle wybranych czynników / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Andrzej Malinowski // W: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie - (Kultura Fizyczna) .- 2001, z. 4, s. 169-184
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5228] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] Studenci I roku WSP w Zielonej Górze w ujęciu typologicznym Adama Wankego / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk // W: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie - (Kultura Fizyczna) .- 2001, Z. 4, s. 199--207
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5371] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Środowiskowe uwarunkowania poziomu rozwoju fizycznego studentek I roku WSP w Zielonej Górze / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk // W: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie - (Kultura Fizyczna) .- 2001, Z. 4, s. 185--197
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5370] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Assessment of female students motor abilities as set against / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz // W: Scripta Periodica .- 2000, Vol. 3 nr 4, s. 209--219
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5378] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Morfologičeskaja differenciacija studenčeskoj molodeži fizkulturnych fakultetov različnych vysšych učebnych zavedenij Polši / Józef Tatarczuk, Aleksander Stuła, Ryszard Asienkiewicz // W: Naukovi Zapiski - (Pedagogika) .- 2000, nr 7, s. 149--155
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5384] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[31] Ontogentic variation of adiposus in 5-14-year-old children / Ryszard Asienkiewicz // W: Scripta Periodica .- 2000, Vol. 3 nr 4, s. 42--55
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5375] [data modyf: 19-03-2002 08:42]
[32] Secular trend of body height, weight, and motor abilities in students at WSP University in Zielona Góra / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk // W: Scripta Periodica .- 2000, Vol. 3 nr 3, s. 157--165
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5374] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Charakterystyka typologiczna studentów I roku Pedagogiki i Wychowania fizycznego w świetle metody Heath-Carter (na przykładzie rzeszowskiej WSP) / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Inga Kordel // W: Zdorov'e studenčeskoj molodežy: dostiženia teorii i praktiki fizičeskoj kul'tury na sovremennom etape. Minsk, Białoruś, 2008 .- Minsk : BGPU, 2008, s. 44-49
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19009] [data modyf: 03-12-2008 11:04]
[2] Poziom rozwoju fizycznego młodzieży akademickiej w aspekcie wybranych czynników środowiskowych (na przykładzie studentów i studentek Uniwersytetu Zielonogóskiego) / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz // W: Vostok-Belarus'-Zapad: sotrudničestvo po problemem formirovania i ukreplenia zdorov'a : sbornik naučnyh statej meždunarodnogo simpoziuma. Brest, Białoruś, 2007 .- Brest : "Al'ternativa", 2008, s. 122-125
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18819] [data modyf: 16-06-2008 11:37]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[3] Wskaźnik tempa rozwoju i trend sekularny w zakresie wybranych parametrów somatycznych i zdolności motorycznych młodzieży akademickiej / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz // W: Vostok-Belarus'-Zapad: sotrudničestvo po problemem formirovania i ukreplenia zdorov'a : sbornik naučnyh statej meždunarodnogo simpoziuma. Brest, Białoruś, 2007 .- Brest : "Al'ternativa", 2008, s. 175--178
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18820] [data modyf: 16-06-2008 11:40]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[4] Body components and morphological features of female students of the Zielonogórski University related to their physical fitness / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz // W: Movement and Health : 5th International Conference Głuchołazy, 17--18 November, 2006; Proceedings. Głuchołazy, Polska, 2006 .- Opole : Opole University of Technology, 2006, s. 63--71 .- ISBN: 8360691053
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18090] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[5] Influence of morphplocical features' values at birth on development of schoolchildren in areas of varied level of urbanisation / Andrzej Malinowski, Ryszard Asienkiewicz // W: Movement and Health : 4th International Conference Olomouc, November 23-25, 2005; Full Papers. Olomouc, Czechy, 2004 .- Olomouc : [Palacký University], 2005, s. 5 str.
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17519] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Morphological features and body components' effect on the results of motor efficiency tests done by girls in selected towns in the region of "Ziemia Lubuska" / Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz // W: Movement and Health : 4th International Conference Olomouc, November 23-25, 2005; Full Papers. Olomouc, Czechy, 2004 .- Olomouc : [Palacký University], 2005, s. 5 str.
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16379] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[7] Somatic features and body components' effect on physical fitness of men students of physical education at Uniwersytet Zielonogórski / Artur Wandycz, Ryszard Asienkiewicz // W: Movement and Health : 4th International Conference Olomouc, November 23-25, 2005; Full Papers. Olomouc, Czechy, 2004 .- Olomouc : [Palacký University], 2005, s. 5 str.
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17520] [data modyf: 20-12-2005 12:52]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[8] Comparative charakteristics of somatic build of students of Pedagogical Academy in Bydgoszcz / Ryszard Asienkiewicz // W: Sport and Society : [2nd Conference of the European Association for Sociology and Sport]. Łańcut, Polska, 2004 .- Rzeszów : KORAW, 2004, s. 191--202 .- ISBN: 8389721015
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16956] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Secular trend of somatic features and physical fitness in Zielona Góra's children aged 8-11 / Ryszard Asienkiewicz // W: Movement and Health : 3rd International Conference; Proceedings. Olomouc, Czechy, 2003 .- Olomouc : Palacký University, 2004, s. 139--143 .- ISBN: 8024408317
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16377] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Survey of ontogenetic studies on Children and teenagers in Poland / Ryszard Asienkiewicz // W: Sport and Society : [2nd Conference of the European Association for Sociology and Sport]. Łańcut, Polska, 2004 .- Rzeszów : KORAW, 2004, s. 203--218 .- ISBN: 8389721015
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16957] [data modyf: 31-03-2005 13:05]
[11] Factors determining birth weight and lenght of newborns in Zielona Góra / Ryszard Asienkiewicz // W: Biokulturowe uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia. Częstochowa, Polska, 2001 .- Częstochowa : Wydaw. WSP, 2003, s. 23--31 .- ISBN: 8370989128
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16243] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Somatotypological analysis of Polish academic youth (based on the study of male and female students of the Higher Teacher Education School in Zielona góra) / Ryszard Asienkiewicz // W: Antropologia na poroge III tysačeletia. Moskva, Rosja, 2002 .- Moskva : [brak wydawcy], 2003 .- 2, s. 592--607 .- ISBN: 5899300760
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16936] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Srovnání somatického a motorického vývoje děti z olomouckého regionu e déti ze Zielonej Góry ve véku 7-14 let / Miroslav Kopecký, Ryszard Asienkiewicz // W: Integrální pohled na človéka : sborník referátů z konferece s mezinárodní účastí. Olomouc, Czechy, 2003 .- Olomouc : Univerzita Palasckégo, 2003, s. 123--135 .- ISBN: 802440713
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16260] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Z badań związków cech somatycznych i komponentów ciała ze sprawnością fizyczną studentek WSP w Zielonej Górze / Ryszard Asienkiewicz // W: Integrální pohled na človéka : sborník referátů z konferece s mezinárodní účastí. Olomouc, Czechy, 2003 .- Olomouc : Univerzita Palasckégo, 2003, s. 91--94 .- ISBN: 802440713
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16251] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Assesment of social factor's inluence / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz // W: Antropołogija na rubeže vekov : materiały IX Mežduradnoj naučno-praktičeskoj konferencii"Ekołogija čełoveka v postčernobylskij period". Minsk, Białoruś, 2001 .- Minsk : [brak wydawcy], 2002, s. 30--32 .- ISBN: 9854354385
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15321] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Typological charakteristic of first-year female students at WSP university in Zielona Góra in comparision with female students at other universities in Poland / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk // W: Antropołogija na rubeže vekov : materiały IX Mežduradnoj naučno-praktičeskoj konferencii"Ekołogija čełoveka v postčernobylskij period". Minsk, Białoruś, 2001 .- Minsk : [brak wydawcy], 2002, s. 33-36 .- ISBN: 9854354385
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15322] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Budowa ciała studentów i studentek zielonogórskiej WSP a poziom zdolności motorycznych / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk // W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Szczecin, Polska, 2001 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2001, s. 202--206
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14381] [data modyf: 18-03-2002 10:06]
[18] Normy sprawności fizycznej dzieci z Zielonej Góry w wieku 5-14 lat / Ryszard Asienkiewicz // W: Polacy u progu XXI wieku : witalność, zdrowie, długość życia: morfologia oceny zachowań i potrzeb zdrowotnych: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Warszawa, Polska, 2000 .- Warszawa : Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 2001, s. 165-174
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14715] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Physical effeciency types in female students at Zielona Góra's WSP University - as found using Czekanowski's diagraphic method / Ryszard Asienkiewicz // W: Pohyb a zdraví. Olomouc, Czechy, 2001 .- Olomouc : [brak wydawcy], 2001, s. 65--69 .- ISBN: 8024403226
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14392] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Somatic build in students of physical education at the WSP University in Zielona Góra / Ryszard Asienkiewicz // W: Pohyb a zdraví. Olomouc, Czechy, 2001 .- Olomouc : [brak wydawcy], 2001, s. 69--73 .- ISBN: 8024403226
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14393] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[21] Tendencje przemian wybranych cech morfologicznych i zdolności motorycznych w okresie dwudziestolecia / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk // W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Szczecin, Polska, 2001 .- Szczecin : Instytut Kultury Fizycznej, 2001, s. 159--166
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14358] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] Zróżnicowanie somatyczne studentów I roku WSP w Zielonej Górze w świetle typologii Ernsta Kretschmera / Ryszard Asienkiewicz, Jerzy Grzesiak // W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Szczecin, Polska, 2001 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2001, s. 75--78
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14361] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Charakterystyka morfologiczna i sprawność fizyczna dzieci Zielonej Góry w świetle różnic dymorficznych : materiały z III konferencji naukowej / Ryszard Asienkiewicz // W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Szczecin, Polska, 1999 .- Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000, s. 93--99 .- ISBN: 12325848
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14459] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Charakterystyka morfologiczna i sprawność fizyczna młodzieży akademickiej WSP w Zielonej Górze świetle uwarunkowań społecznych / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk // W: Mierniki zachowań zdrowotnych. Warszawa, Polska, 1999 .- Warszawa : Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia i in., 2000, s. 82--87 .- ISBN: 8385724419
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14364] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Charakterystyka porównawcza wielkości i proporcji ciała młodzieży akademickiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze na tle kandydatów na studia wychowania fizycznego w Częstochowie / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz // W: Kultura fizyczna studentów w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Warszawa, Polska, 1999 .- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2000, s. 101--108 .- ISBN: 8372071748
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14362] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Charakterystyka porównawcza wyników wybranych konkurencji lekkoatletycznych w latach 1984-1994 dzieci z regionu zielonogórskiego / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk // W: Sport dzieci i młodzieży na przełomie wieków. Biała Podlaska, Polska, 2000 .- Biała Podlaska : Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu, 2000, s. 217--222 .- ISBN: 8390939541
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14356] [data modyf: 20-02-2003 09:53]
[27] Differences in morphology and the age of menarche in female students at Wyższa Szkoła Pedagogiczna in Zielona Góra / Ryszard Asienkiewicz // W: Diagnostika pohybového systému : metody vyšetření, primární prevence, prostŕedky pohybové terapie. Olomouc, Czechy, 2000 .- Olomouc : Univerzity Palackého, 2000, s. 5--11 .- ISBN: 8024402122
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14399] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] Influence of parent's education, birth's sequential number, and type of infant feeding on the age of menarche / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk // W: Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie. Katowice, Polska, 2000 .- Katowice : [brak wydawcy], 2000, s. 326--330 .- ISBN: 838747827X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14354] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Normy rozwoju fizycznego dzieci Zielonej Góry w wieku 5-14 lat / Ryszard Asienkiewicz // W: Mierniki zachowań zdrowotnych. Warszawa, Polska, 1999 .- Warszawa : Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia i in., 2000, s. 55--58 .- ISBN: 8385724419
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14363] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Ocena poziomu rozwoju fizycznego oraz sprawności motorycznej studentek Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, a wybór kierunku studiów : materiały z III konferencji naukowej / Ryszard Asienkiewicz // W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. Szczecin, Polska, 1999 .- Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000, s. 100--110 .- ISBN: 12325848
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14460] [data modyf: 19-03-2002 13:17]
[31] Sexual dimorphism as reflected in selected somatic indices in Zielona Góra children aged 5-14 / Ryszard Asienkiewicz // W: Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie. Katowice, Polska, 2000 .- Katowice : [brak wydawcy], 2000, s. 366--373 .- ISBN: 838747827X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14355] [data modyf: 15-03-2002 08:19]
[32] Sezonowy rozkład wyników 15-16 letnich biegaczy z regionu zielonogóskiego w latach 1991-1995 / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz // W: Sport dzieci i młodzieży na przełomie wieków. Biała Podlaska, Polska, 2000 .- Biała Podlaska : Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu, 2000, s. 223--226 .- ISBN: 8390939541
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14431] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] Somatic characteristic of young footballers / Jerzy Grzesiak, Ryszard Asienkiewicz // W: Diagnostika pohybového systému : metody vyšetření, primární prevence, prostŕedky pohybové terapie. Olomouc, Czechy, 2000 .- Olomouc : Univerzity Palackého, 2000, s. 47--50 .- ISBN: 8024402122
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14401] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[34] Typological characteristics and the age of menarche in first-year female students at Wyższa Szkoła Pedagogiczna in Rzeszów / Ryszard Asienkiewicz // W: Diagnostika pohybového systému : metody vyšetření, primární prevence, prostŕedky pohybové terapie. Olomouc, Czechy, 2000 .- Olomouc : Univerzity Palackého, 2000, s. 12--17 .- ISBN: 8024402122
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14400] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[35] Zmiany cech somatycznych i sprawności fizycznej chłopców w świetle 5-letnich badań / Ryszard Asienkiewicz // W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Szczecin, Polska, 1999 .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 2000, s. 29--38 .- ISBN: 8388038192
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14371] [data modyf: 18-03-2002 09:03]
[36] Zróżnicowanie morfologiczne i motoryczne młodzieży akademickiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze a typ ukończonej szkoły średniej / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz // W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Szczecin, Polska, 1999 .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 2000, s. 314--318 .- ISBN: 8388038192
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14374] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Zróżnicowanie somatyczne młodzieży zielonogórskiej WSP na tle innych środowisk akademickich / Ryszard Asienkiewicz // W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Szczecin, Polska, 1999 .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 2000, s. 165--169 .- ISBN: 8388038192
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14372] [data modyf: 18-03-2002 09:04]
[38] A study of body size, proportions and composition as found in students at Wyższa Szkoła Pedagogiczna of Zielona Góra / Ryszard Asienkiewicz // W: Pohyb a zdraví. Olomouc, Czechy, 1999 .- Olomouc : [brak wydawcy], 1999, s. 107--111 .- ISBN: 8024400049
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14384] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Doniesienie z badań zmian grubości fałdów skórno-tłuszczowych u chłopców w wieku szkolnym / Ryszard Asienkiewicz // W: Uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia. Częstochowa, Polska, 1998 .- Częstochowa : Wydaw. WSP, 1999, s. 11--15 .- ISBN: 837098620X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14440] [data modyf: 19-03-2002 11:08]
[40] Morphological differences in children of Zielona Góra at the age from 5 to 14: a cross-sectional approach / Ryszard Asienkiewicz // W: Pohyb a zdraví. Olomouc, Czechy, 1999 .- Olomouc : [brak wydawcy], 1999, s. 103--107 .- ISBN: 8024400049
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14382] [data modyf: 18-03-2002 10:17]
[41] Rozwój fizyczny studentek podejmujących naukę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze w latach 1995 i 1996 / Ryszard Asienkiewicz // W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Szczecin, Polska, 1998 .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 1999, s. 239--243 .- ISBN: 8388038036
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14452] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[42] Socialnye pričiny urovnja fizičeskogo i motornogo razvitija molodeži Vysšej Pedagogičeskoj Školy v gorode Zelona Gura / Ryszard Asienkiewicz, Aleksander Stuła // W: Zdorove studenčeskoj molodeži: dostiženija nauki i praktiki na sovremennom etape. Minsk, Białoruś, 1999 .- Minsk : Ministerstvo Sporta i Turizma Respubliki Belarus', 1999, s. 8--12
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14333] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[43] Społeczne uwarunkowania rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej chłopców wiejskich / Ryszard Asienkiewicz // W: Ruch jak lekarstwo za mało nie skutkuje za dużo szkodzi. Szczecin, Polska, 1998 .- Szczecin : Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999, s. 204--210 .- ISBN: 8386992514
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14458] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Sravnitelnye issledovanija napravlenij izmenenija morfologičeskogo razvitija i fizičeskoj vynoslivosti studentov Vysšej Pedagogičeskoj Školy v gorode Zelona Gura / Ryszard Asienkiewicz, R. Chelbik // W: Zdorove studenčeskoj molodeži: dostiženija nauki i praktiki na sovremennom etape. Minsk, Białoruś, 1999 .- Minsk : Ministerstvo Sporta i Turizma Respubliki Belarus', 1999, s. 13--15
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14335] [data modyf: 20-02-2003 09:53]
[45] Tendencii izmenenij fizičeskogo razvitija studentov Vysšej Pedagogičeskoj Školy v Zelenoj Gure v tečenie dvadcati let / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk // W: Fizičeskaja kultura, sport, turizm - v novych uslovijach razvitija stran SNG. Minsk, Białoruś, 1999 .- Minsk : Tesej, 1999, s. 30--33 .- ISBN: 9856454433
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14353] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Z badań zmian sprawności motorycznej młodzieży akademickiej WSP w Zielonej Górze w latach 1975-1995 / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk // W: Zdrowie i sprawność motoryczna w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży. Bydgoszcz, Polska, 1998 .- Bydgoszcz : Wydaw. WSP, 1999, s. 205--215 .- ISBN: 8370962807
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14380] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Zmiany wysokości i masy ciała chłopców torzymskich w okresie 3-letnich badań ciągłych / Ryszard Asienkiewicz // W: Zdrowie i sprawność motoryczna w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży. Bydgoszcz, Polska, 1998 .- Bydgoszcz : Wydaw. WSP, 1999, s. 105--111 .- ISBN: 8370962807
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14377] [data modyf: 18-03-2002 09:47]
[48] Zróżnicowanie somatyczne chłopców wiejskich w świetle typologii A. Wankego / Ryszard Asienkiewicz // W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Szczecin, Polska, 1998 .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 1999, s. 109--112 .- ISBN: 8388038036
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14451] [data modyf: 19-03-2002 12:28]
[49] Budowa ciała oraz sprawność fizyczna studentek I roku Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze w świetle czynników społeczno-bytowych / Ryszard Asienkiewicz // W: Człowiek wczoraj, dziś i jutro. Lublin, Polska, 1996 .- Lublin : Wydaw. UMCS, 1998, s. 149--152 .- ISBN: 8322712693
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14439] [data modyf: 19-03-2002 10:59]
[50] Charakterystyka somatyczna dzieci szkolnych w Zielonej Górze / Ryszard Asienkiewicz // W: Skąd idziemy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. Polanica Zdrój, Polska, 1997 .- Wrocław : [brak wydawcy], 1998, s. 17--20
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14450] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Charakterystyka somatyczna oraz sprawność fizyczna studentów rozpoczynających studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze / Ryszard Asienkiewicz // W: Skąd idziemy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. Polanica Zdrój, Polska, 1997 .- Wrocław : [brak wydawcy], 1998, s. 13--16
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14449] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[52] Doniesienie z badań wpływu środowiskowych modyfikatorów na rozwój fizyczny i sprawność motoryczną studentek Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze / Ryszard Asienkiewicz // W: Ruch jak lekarstwo za mało nie skutkuje za dużo szkodzi. Szczecin, Polska, 1997 .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 1998, s. 113--116 .- ISBN: 8385796630
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14454] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Piłkarze ręczni w świetle typologii somatycznej A. Wankego / Ryszard Asienkiewicz, Jerzy Grzesiak // W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Szczecin, Polska, 1997 .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 1998, s. 35--38 .- ISBN: 8385796754
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14436] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Poziom sprawności fizycznej dzieci szkolnych w wieku 11-14 lat w zależności od wielkości zamieszkiwanego środowiska / Ryszard Asienkiewicz // W: Ruch jak lekarstwo za mało nie skutkuje za dużo szkodzi. Szczecin, Polska, 1997 .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 1998, s. 141--144 .- ISBN: 8385796630
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14456] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[55] Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna studentek a typ wykształcenia rodziców / Ryszard Asienkiewicz // W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Szczecin, Polska, 1997 .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 1998, s. 365-368 .- ISBN: 8385796754
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14437] [data modyf: 19-03-2002 10:34]
[56] Zmiany sprawności fizycznej studentek w latach 1989-1996 w zależności od wyboru kierunku studiów / Ryszard Asienkiewicz // W: Integracja systemowa wychowania ekologicznego, fizycznego i zdrowotnego. Człuchów, Polska, 1998 .- - : [brak wydawcy], 1998, s. 104--109 .- ISBN: 8391022536
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14434] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Dimorfic differences of body mass and length among infants born in Zielona Góra / Ryszard Asienkiewicz // W: Diagnostika pohybového systému : metody vyšetření, promární prevence, prostředky pohybové terapie. Olomouc, Czechy, 1997 .- - : jarmila Riegerová, 1997, s. 8--10 .- ISBN: 8070677783
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14467] [data modyf: 20-02-2003 09:53]
[58] Morphological characterisation of infants born in Zielona Góra in 1986 and 1996 / Ryszard Asienkiewicz // W: Diagnostika pohybového systému : metody vyšetření, promární prevence, prostředky pohybové terapie. Olomouc, Czechy, 1997 .- - : jarmila Riegerová, 1997, s. 5--7 .- ISBN: 8070677783
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14466] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[59] Przejawy dymorfizmu płciowego w wybranych elementach sprawności fizycznej studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze / Ryszard Asienkiewicz // W: Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie. Katowice, Polska, 1997 .- Katowice : [brak wydawcy], 1997, s. 278--281 .- ISBN: 8387478016
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14465] [data modyf: 19-03-2002 13:29]
[60] Różnice międzypłciowe w biologicznej dojrzałości oraz sprawności fizycznej dzieci szkolnych / Ryszard Asienkiewicz // W: Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie. Katowice, Polska, 1997 .- Katowice : [brak wydawcy], 1997, s. 76--80 .- ISBN: 8387478016
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14462] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[61] Wysokość i masa ciała oraz sprawność fizyczna kobiet po mastektomii / Ryszard Asienkiewicz, Jerzy Grzesiak // W: Biospołeczne skutki mastektomii. Poznań, Polska, 1997 .- Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1997, s. 71--72 .- ISBN: 8386336366
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14432] [data modyf: 19-03-2002 09:55]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Humanistic and Social Issues of Physical Education / (Red.) Ryszard Asienkiewicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2011, 141 s. .- ISBN: 9788374814584
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4974] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[2] Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego / (Red.) Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 675 s. .- ISBN: 9788374814171
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4971] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[3] Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego / (Red.) Andrzej Malinowski, Ryszard Asienkiewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002, 407 s. .- ISBN: 8389321041
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3900] [data modyf: 19-04-2017 14:59]
[4] Wartość biologiczna oraz sprawność fizyczna młodzieży akademickiej / (Red.) Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000, 136 s. .- ISBN: 8372680183
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2963] [data modyf: 06-02-2008 10:55]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski