System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Joanna Dec-Pietrowska
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Collegium Medicum Joanna Dec-Pietrowska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: pedagogika (75 %)
Dyscyplina dodatkowa: nauki o zdrowiu (25 %)
Jednostka: Byli Pracownicy Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 33 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Pozytywne życie : O profilaktyce HIV /AIDS dla edukatorów / Agnieszka Walendzik-Ostrowska, Joanna Dec-Pietrowska .- Kraków : Impuls, 2012 .- 155 s. .- ISBN: 9788393565108
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11372] [data modyf: 05-02-2013 15:16]
[2] Criminal Justice Response to Trafficking in Human Beings in Poland / Zbigniew Izdebski, Joanna Dec-Pietrowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 .- 108 s. .- ISBN: 9788374812306
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9990] [data modyf: 09-02-2011 12:15]
[3] Program "Bądź odpowiedzialny - wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie" + książeczka opiekuna / Joanna Dec-Pietrowska, Agnieszka Felińska, Małgorzata Mejza .- Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005 .- 80 s. .- ISBN: 8388412779
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7617] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Working with vulnerable gruops - The idea of outsearch / Joanna Dec-Pietrowska
// W: Culture - Education - Professional work : Polish and Vietnamese Experiences / Eds. Zdzisław Wołk, Cao Long Van, Nguyen Van Cuong, Ngo Dinh Phuong, Tran van Thuc .- Zielona Góra : Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, 2018 - s. 31--39 .- ISBN: 9788394571481
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20032] [data modyf: 03-06-2019 11:46]
[2] Gender w edukacji seksualnej / Joanna Dec-Pietrowska, Alicja Długołęcka, Emilia Paprzycka, Agnieszka Walendzik-Ostrowska, Katarzyna Waszyńska
// W: Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport (I) / pod red. Iwony Chmury-Rutkowskiej, Macieja Dudy, Marty Mazurek i Aleksandry Sołtysiak-Łuczak .- Warszawa : Fundacja Feminoteka, 2016 - s. 242--257 .- ISBN: 9788362206179
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17813] [data modyf: 25-04-2016 11:45]
[3] Poradnictwo dla osób z grup marginalizowanych - streetworking / Joanna Dec-Pietrowska
// W: Miejsca pracy socjalnej / pod red. Joanny Kłodkowskiej .- Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2016 - s. 196--207 .- ISBN: 9788365408181
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18862] [data modyf: 23-03-2017 09:26]
[4] Rekomendacje / Joanna Dec-Pietrowska, Agnieszka Walendzik-Ostrowska, Anna Gulczyńska
// W: Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport (III) / pod red. Iwony Chmury-Rutkowskiej, Macieja Dudy, Marty Mazurek i Aleksandry Sołtysiak-Łuczak .- Warszawa : Fundacja Feminoteka, 2016 - s. 170--173 .- ISBN: 9788362206254
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17810] [data modyf: 25-04-2016 11:22]
[5] Różnica versus różnorodność - konteksty definiowania kobiecości i męskości w podręcznikach do przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie". Analiza jakościowa / Emilia Paprzycka, Joanna Dec-Pietrowska, Agnieszka Walendzik-Ostrowska
// W: Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport (III) / pod red. Iwony Chmury-Rutkowskiej, Macieja Dudy, Marty Mazurek i Aleksandry Sołtysiak-Łuczak .- Warszawa : Fundacja Feminoteka, 2016 - s. 140--166 .- ISBN: 9788362206254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17809] [data modyf: 25-04-2016 11:20]
[6] Sposoby obrazowania kobiecości i męskości w podręcznikach do przedmiotu "wychowanie do życia w rodzinie". Analiza ilościowa form wizualnych / Joanna Dec-Pietrowska, Emilia Paprzycka, Agnieszka Walendzik-Ostrowska, Anna Gulczyńska, Barbara Jankowiak, Katarzyna Waszyńska
// W: Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport (III) / pod red. Iwony Chmury-Rutkowskiej, Macieja Dudy, Marty Mazurek i Aleksandry Sołtysiak-Łuczak .- Warszawa : Fundacja Feminoteka, 2016 - s. 130--139 .- ISBN: 9788362206254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17808] [data modyf: 25-04-2016 11:17]
[7] Wychowanie do życia w rodzinie - raport przedmiotowy / Joanna Dec-Pietrowska, Emilia Paprzycka
// W: Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport (III) / pod red. Iwony Chmury-Rutkowskiej, Macieja Dudy, Marty Mazurek i Aleksandry Sołtysiak-Łuczak .- Warszawa : Fundacja Feminoteka, 2016 - s. 127--129 .- ISBN: 9788362206254
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17807] [data modyf: 25-04-2016 11:12]
[8] Poradnictwo dla ludzi z "pogranicza". Idea streetworkingu / Joanna Dec-Pietrowska
// W: Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa / red. nauk. Edyta Zierkiewicz i Andrzej Ładyżyński .- Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2014 - s. 127--144 .- ISBN: 9788393817221
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16828] [data modyf: 11-05-2015 12:29]
[9] Zjawisko krzywdzenia dzieci. Organizacja i funkcjonowanie interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy / Joanna Dec-Pietrowska
// W: Współczesne problemy socjalne i ich rozwiązywanie / pod red. Danuty M. Piekut-Brodzkiej .- Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2014 - s. 59--73 .- ISBN: 9788362718726
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16827] [data modyf: 11-05-2015 12:12]
[10] "Czym skorupka za młodu nasiąknie...", czyli o stereotypach dotyczących seksualności w podręcznikach do "wychowania do życia w rodzinie" / Joanna Dec-Pietrowska
// W: Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym : Teoria i rzeczywistość / red. naukowa Zbigniew Lew-Starowicz, Katarzyna Waszyńska .- Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012 - (Psychologia i Pedagogika ; nr 176) - s. 169--185 .- ISBN: 9788323224617
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15071] [data modyf: 05-02-2013 15:36]
[11] Historia Zakładu Poradnictwa i Seksuologii / Joanna Dec-Pietrowska
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011) / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 103--113 .- ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13659] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Imperilled femininity - about the consequences of engaging in prostitution / Joanna Dec-Pietrowska
// W: Wiele twarzy kobiety - "ona" w tekstach nie tylko medycznych / red. naukowa Przemysław Bury, Zbigniew Dziemianko .- Poznań : Instytut Naukowo-Wydaw. "Maiuscula" sp. z o. o., 2011 - s. 41--57 .- ISBN: 9788393152780
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15073] [data modyf: 06-02-2013 12:29]
[13] Regulacje prawne zjawiska prostytucji w Polsce i w wybranych krajach europejskich / Joanna Dec-Pietrowska
// W: Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas .- Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011 - s. 305--320 .- ISBN: 9788362491070
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12785] [data modyf: 18-03-2011 11:50]
[14] Reakcja prawno - karna na handel ludźmi w Polsce / Zbigniew Izdebski, Joanna Dec-Pietrowska
// W: Człowiek w obliczu prawa / pod red. nauk. Beaty Pastwy - Wojciechowskiej .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008 - s. 267--289 .- ISBN: 9788375870633
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10824] [data modyf: 26-01-2009 08:55]
[15] Streetworking jako forma pracy z młodzieżą zagrożoną, dziećmi ulicy / Joanna Dec-Pietrowska
// W: Zagrożenia okresu dorastania / red. nauk. Zbigniew Izdebski .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008 - s. 339--351 .- ISBN: 9788374811880
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10674] [data modyf: 15-12-2008 09:59]
[16] Prostytucja dorosłych kobiet - uprawianie zawodu czy patologia? / Joanna Dec-Pietrowska
// W: Dyskursy młodych andragogów. T. 8 / red. nauk. Małgorzata Olejarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 291--304 .- ISBN: 9788374811040
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9417] [data modyf: 28-01-2008 17:46]
[17] Swoisty charakter pomocy osobom świadczącym usługi seksualne / Joanna Dec-Pietrowska, Ewa Szumigraj
// W: Niejednoznaczność poradnictwa / red. Elżbieta Siarkiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 99--107 .- ISBN: 838932127X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6946] [data modyf: 09-11-2004 13:26]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Refleksje doradców nad własnymi doświadczeniami w streetworkingu / Joanna Dec-Pietrowska // Dyskursy Młodych Andragogów .- 2018, 19, s. 237--253, ISSN: 2084-2740, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: counselling, filozofia harm reduction, harm reduction, learning trought experiencing, outreach/streetworking, poradnictwo, streetworking, uczenie się przez doswiadczenie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-23306] [data modyf: 19-11-2018 09:18]
[2] Czego (nie) dowiemy się o kobiecości i męskości? Selektywność przekazu "edukacji seksualnej" w Polsce / Joanna Dec-Pietrowska, Emilia Paprzycka, Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Societas / Communitas .- 2017, 1 (23), s. 103--119, ISSN: 1895-6890, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: gender, sex education, sexuality, textbooks for FLE
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-22461] [data modyf: 06-03-2018 13:50]
[3] Implementation and Operational Research: Computer-Assisted Intervention for Safer Sex in HIV-Positive Men Having Sex With Men: Findings of a European Randomized Multi-Center Trial / Christiana Nöstlinger, Tom Platteau, Johannes Bogner, Jozefien Buyze, Joanna Dec-Pietrowska, Sonia Dias, John Newbury-Helps, Agnes Kocsis, Matthias Mueller, Daniela Rojas, Danica Stanekova, Jacques van Lankveld, Robert Colebunders // JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes .- 2016, Vol. 7, Iss. 3, s. 63--72, ISSN: 1525-4135,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)
[AWCZ-20182] [data modyf: 23-06-2016 09:17]
[4] Społeczne konstruowanie cielesności i seksualności. Analiza wybranego kontekstu edukacji seksualnej / Joanna Dec-Pietrowska, Emilia Paprzycka // Dyskursy Młodych Andragogów .- 2016, 17, s. 325--339, ISSN: 2084-2740, : wykr.summ.
Słowa kluczowe: cielesność, edukacja seksualna, embodiment, feminity, kobiecość, masculinity, męskość, seksualność, sexual education, sexuality
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20740] [data modyf: 20-12-2016 09:31]
[5] Development of a theory-guided pan-European computer-assisted safer sex intervention / Christiana Nöstlinger, Ruth Borms, Joanna Dec-Pietrowska, Sonia Dias, Daniela Rojas, Tom Platteau, Wim Vanden Berghe, Gerjo Kok // Health Promotion International .- 2015, 31, 4, s. 782--792, ISSN: 0957-4824, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Europe, HIV/aids, action plan, health promotion programs, intervention
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1093/heapro/dav061         Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-19325] [data modyf: 17-03-2017 10:11]
[6] Child desire in women and men living with HIV attending HIV outpatient clinics: Evidence from a European multicentre study / Christiana Nöstlinger, France Desjardins, Joanna Dec-Pietrowska, Tom Platteau, Epco Hasker // The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care .- 2013, Vol. 18, No. 4, s. 251--263, ISSN: 1362-5187,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 8 [14-10-2019]
[AWCZ-19003] [data modyf: 21-07-2015 12:50]
[7] Poradnictwo dla osób z grup marginalizowanych - "streetworking" / Joanna Dec-Pietrowska // Studia Poradoznawcze .- 2012, s. 129--141 : summ.
Słowa kluczowe: grupy marginalizowane, pomaganie przez oferowanie, poradnictwo dialogowe, poradnictwo liberalne, redukcja szkód, streetworking
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17036] [data modyf: 05-02-2013 12:39]
[8] Poradnictwo dla osób z grup marginalizowanych - streetworking / Joanna Dec-Pietrowska // Studia Poradoznawcze .- 2012, s. 110--124 : bibliogr.
Słowa kluczowe: grupy marginalizowane, pomaganie przez oferowanie, poradnictwo dialogowe, poradnictwo liberalne, redukcja szkód, streetworking
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18458] [data modyf: 10-10-2014 10:07]
[9] Zjawisko handlu ludźmi - profil ofiar z Polski i z zagranicy / Joanna Dec-Pietrowska // Rocznik Lubuski: Seksualność człowieka, obszary zainteresowań teoretyków i praktyków .- 2006, T. 32, cz.2, s. 177--199, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12331] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Streetworking, czyli praca z dziećmi ulicy / Joanna Dec-Pietrowska // Psychologia w Szkole .- 2005, 4, s. 101--109, ISSN: 1731-836X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10946] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Męskość jako przedmiot narracji w wybranych podręcznikach do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Przekazy jawne, ukryte i pominięte / Joanna Dec-Pietrowska, Agnieszka Walendzik-Ostrowska // W: Dyskursy Młodych Andragogów .- 2015, nr 16, s. 369--382, ISSN: 2084-2740, : summ.
Słowa kluczowe: Education for family life course, masculinity, męskość, patterns of masculinity, podręczniki szkolne, przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, textbooks, wzorce męskości,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10170] [data modyf: 05-08-2015 10:17]
[2] Kobieta "upadła" - o stereotypowym postrzeganiu kobiet świadczących usługi seksualne. Analiza forów internetowych / Joanna Dec-Pietrowska, Agnieszka Walendzik-Ostrowska // W: Dyskursy Młodych Andragogów .- 2014, 15, s. 295--309, ISSN: 2084-2740, : rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: female sex workers/women providing sexual services, prostitution, stereotypes,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9932] [data modyf: 31-07-2015 13:06]
[3] Specyfika poradnictwa okołotestowego / Joanna Dec-Pietrowska // W: Dyskursy Młodych Andragogów .- 2013, t. 14, s. 229--242, ISSN: 2084-2740, : rys.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9645] [data modyf: 07-08-2015 09:31]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski