System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 91 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Socjalizacja poznawcza uczącej się młodzieży : studium z zakresu socjologii wiedzy i edukacji / Ewa Narkiewicz-Niedbalec .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- 283 s. .- ISBN: 837481022X
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7614] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Uczestnictwo w kulturze i aspiracje życiowe młodzieży szkolnej / Ewa Narkiewicz-Niedbalec .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1997 .- 112 s. .- ISBN: 8683224X
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5705] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Diagnoza inicjatyw kulturalnych (ofert aktywności kulturalnej) angażujących osoby 50+ / Edyta Mianowska, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Katarzyna Walentynowicz-Moryl
// W: Inicjatywy kulturalne angażujące osoby 50+ jako przestrzeń indywidualnego rozwoju i kształtowania kapitału społecznego / pod red. Sylwii Słowińskiej .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 68--83 .- ISBN: 9788378422259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17897] [data modyf: 23-05-2016 13:56]
[2] Ewaluacja oferty zajęć angażujących osoby 50+ / Edyta Mianowska, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Katarzyna Walentynowicz-Moryl
// W: Inicjatywy kulturalne angażujące osoby 50+ jako przestrzeń indywidualnego rozwoju i kształtowania kapitału społecznego / pod red. Sylwii Słowińskiej .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 84--93 .- ISBN: 9788378422259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17898] [data modyf: 23-05-2016 13:58]
[3] Konceptualizacja i operacjonalizacja kapitału społecznego / Edyta Mianowska, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Katarzyna Walentynowicz-Moryl
// W: Inicjatywy kulturalne angażujące osoby 50+ jako przestrzeń indywidualnego rozwoju i kształtowania kapitału społecznego / pod red. Sylwii Słowińskiej .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 14--27 .- ISBN: 9788378422259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17894] [data modyf: 23-05-2016 13:51]
[4] Pokonywanie barier i wykorzystywanie szans - doświadczenia uczestników programu Erasmus / Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Elżbieta Kołodziejska
// W: Erasmus - relacja - internacjonalizacja / red. nauk. Paweł Prüfer .- Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2015 - s. 61--78 .- ISBN: 9788363134419
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17890] [data modyf: 19-05-2016 09:31]
[5] Założenia metodologiczne i opis procedury badawczej / Edyta Mianowska, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Małgorzata Olejarz, Katarzyna Walentynowicz-Moryl, Sylwia Słowińska
// W: Inicjatywy kulturalne angażujące osoby 50+ jako przestrzeń indywidualnego rozwoju i kształtowania kapitału społecznego / pod red. Sylwii Słowińskiej .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 52--66 .- ISBN: 9788378422259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17896] [data modyf: 23-05-2016 13:54]
[6] Znaczenie inicjatyw kulturalnych (ofert aktywności kulturalnej) angażujących osoby 50+ dla rozwoju kapitału społecznego / Edyta Mianowska, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Katarzyna Walentynowicz-Moryl
// W: Inicjatywy kulturalne angażujące osoby 50+ jako przestrzeń indywidualnego rozwoju i kształtowania kapitału społecznego / pod red. Sylwii Słowińskiej .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 94--121 .- ISBN: 9788378422259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17899] [data modyf: 23-05-2016 14:11]
[7] Polsko-niemieckie badania młodzieży z Frankfurtu i Słubic - krótkie wspomnienie / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej Europy / red. nauk. Maria Zielińska, Beata Trzop .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2014 - (Seria Monograficzna ; Tom IX, część 1) - s. 357--364 .- ISBN: 9788388317132
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16339] [data modyf: 06-11-2014 13:00]
[8] Application of information technology in organizing self-study activities for vietnamese and polish students in their free time / Tran Trung, Mai Van Trinh, Van Cao Long, Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami : z prac Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego / red. nauk. Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2011 - s. 262--270 .- ISBN: 9788377801918
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13963] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Badania panelowe - ustalenia definicyjne, prezentacja podręcznikowa i doświadczenia z realizacji / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Badania panelowe - przykłady realizacji / praca zbiorowa pod red. nauk. Ewy Narkiewicz-Niedbalec .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 7--26 .- ISBN: 9788374814065
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13082] [data modyf: 15-09-2011 08:37]
[10] Budżet czasu studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego A.D. 2011 / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami ** : z prac Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego / red. nauk. Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2011 - s. 225--252 .- ISBN: 9788377801918
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13961] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Miejsce nauk typu art i science oraz zasady ich finansowania w kontekście dyskusji wokół reformy nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce (2008 - 2011) / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy. Tom III / pod red. Pawła Bytniewskiego, Mirosława Chałubińskiego .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011 - (Studia z Podstaw Socjologii Wiedzy) - s. 217--236 .- ISBN: 9788377840245
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13051] [data modyf: 08-08-2011 12:46]
[12] Socjalizacja poznawcza - propozycja jej rozumienia i sposobu badania / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011) / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 161--177 .- ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13662] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Wiedza i umiejętności z zakresu metodologii badań społecznych studentów pedagogiki - analiza panelowa / Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Edyta Mianowska
// W: Badania panelowe - przykłady realizacji / praca zbiorowa pod red. nauk. Ewy Narkiewicz-Niedbalec .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 133--154 .- ISBN: 9788374814065
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13085] [data modyf: 15-09-2011 08:45]
[14] Zaufanie w nauce / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Zawirowania wokół zaufania** : wyobrażenia i rzeczywistość / red. nauk. Paweł Prüfer, Janusz Mariański .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 251--262 .- ISBN: 9788374814430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14448] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Dwa rodzaje kultury uznawania przekonań Wojciecha Sitka jako narzędzie w analizie dyskursu publicznego. Próba aplikacji do dyskusji o GMO / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Okolice socjologicznej tożsamości : księga poświęcona pamięci Wojciecha Sitka / pod red. Zbigniewa Kurcza i Iwony Taranowicz .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010 - s. 135--143 .- ISBN: 9788322931028
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12136] [data modyf: 13-07-2010 12:00]
[16] Intelektualiści, eksperci i profesjonaliści w okresie budowania społeczeństwa wiedzy. Przemiany ról społecznych absolwentów uczelni / Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Edyta Mianowska
// W: Nie tylko Internet : nowe media, przyroda i "technologie społeczne" a praktyki kulturowe / pod red. Janusza Muchy .- Kraków : Zakład Wydaw. "Nomos", 2010 - s. 369--379 .- ISBN: 9788376880297
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12249] [data modyf: 01-10-2010 14:06]
[17] Rozumienie wiedzy w okresie kształtowania się współczesnego społeczeństwa wiedzy / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy. Tom II / pod red. Pawła Bytniewskiego, Mirosława Chałubińskiego .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010 - (Studia z Podstaw Socjologii Wiedzy) - s. 204--214 .- ISBN: 9788322731734
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12236] [data modyf: 30-09-2010 10:41]
[18] Metodologiczne założenia badań nad wartościami młodzieży polskiej przed i po 1989 roku / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Wartości i postawy młodzieży polskiej / pod red. Danuty Walczak - Duraj . Tom 1 .- Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2009 - s. 95--109 .- ISBN: 9788375252460
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11052] [data modyf: 22-04-2009 13:38]
[19] Czym jest to, co nazywamy hipotezą w świetle "hipotez" redagowanych w pracach magisterskich? / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Między unifikacją a dezintegracją : kondycja wiedzy we współczesnym społeczeństwie / red. Arkadiusz Jabłoński, Mariusz Zemło .- Lublin : Wydaw. KUL, 2008 - s. 301--317 .- ISBN: 9788373637306
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11168] [data modyf: 01-07-2009 12:19]
[20] Kompetencje intelektualne i emocjonalne studentów / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Młodość i oświata za burtą przemian / pod red. Krystyny Szafraniec .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2008 - s. 261--274 .- ISBN: 9788376111018
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10607] [data modyf: 14-11-2008 13:16]
[21] Wizje, interesy, prognozy. Polskie dyskusje o reformowaniu szkolnictwa wyższego / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Transformacje systemowe w Polsce i w krajach postkomunistycznych : studia i rozprawy (II) / pod red. Mirosława Chałubińskiego (współpraca Joanna Chmielewska - Gnojewska) .- Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2008 - s. 325--339 .- ISBN: 9788375490596
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11000] [data modyf: 26-03-2009 17:50]
[22] Kariery w rolnictwie uwieńczone sukcesem. Sylwetki bohaterów gospodarki wolnorynkowej / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Kariera i sukces : analizy socjologiczne / red. nauk. Kazimierz M. Słomczyński .- Zielona Góra - Warszawa : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 77--103 .- ISBN: 9788374811071
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9292] [data modyf: 28-01-2008 17:49]
[23] Efektywność socjalizacji poznawczej młodzieży polskiej i niemieckiej / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. T.1: Teorie, studia, interpretacje / pod red. nauk Marii Zielińskiej .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2003 - s. 577--594 .- ISBN: 8388317067
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6174] [data modyf: 08-12-2003 18:29]
[24] Podstawowe funkcje współczesnych szkół wyższych / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Młodzież polska w nowym ładzie społecznym : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Edwarda Hajduka / red. nauk Bogdan Idzikowski, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska, Elżbieta Papiór .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 361--376 .- ISBN: 8389321793
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6347] [data modyf: 12-02-2004 16:56]
[25] Tematyka i założenia metodologiczne badań podłużnych. Wstęp / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Człowiek i społeczeństwo w perspektywie zmiany społecznej : polskie i niemieckie badania podłużne: (Longitudinal Study) / red. nauk. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Edward Hajduk, Bogdan Idzikowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 7--15 .- ISBN: 8389321424
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5948] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Veränderungen in der Fähigkeit des Schlussfolgerns und Erklärens bei Studenten / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Längsschnittuntersuchungen in den Sozialwissenschaften / E. Hajduk, H. Merkens .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2003 - s. 161--178 .- ISBN: 8389321661
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6136] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Zmiany w umiejętności wnioskowania i wyjaśniania studentów / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Człowiek i społeczeństwo w perspektywie zmiany społecznej : polskie i niemieckie badania podłużne: (Longitudinal Study) / red. nauk. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Edward Hajduk, Bogdan Idzikowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 138--155 .- ISBN: 8389321424
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5952] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] Aspiracje zawodowe młodzieży terenów pogranicza zachodniego a prognoza rynku pracy w Polsce do roku 2010 / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje i wyzwania. T. 2 .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2001 - s. 247--266 .- ISBN: 8388317458
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3160] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Brauchbarkeit Typologischer Auffasungen in der Forschung über die Jugend / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Die Jugend von Heute : Aussichten und Bedrohungen .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000 - s. 65--76 .- ISBN: 8372680213
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2990] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Lokalne zróżnicowanie uczestnictwa w kulturze dzieci i młodzieży: (na przykładzie dwóch gmin województwa legnickiego) / Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Bożena Banaszak
// W: Aktywizacja społeczności lokalnych w procesie integracji europejskiej .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000 - s. 143--150 .- ISBN: 8372680086
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3083] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Potrzeby kulturalne nastolatków małej społeczności lokalnej / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży : Kongres Kultury Polskiej 2000 .- Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, 2000 - s. 166-178 .- ISBN: 838805970X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2426] [data modyf: 08-04-2002 08:24]
[32] Aksjologiczne orientacje młodzieży polskiej i niemieckiej / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1999 .- Wyd. 2 popr. - s. 193--205 .- ISBN: 8390399075
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2752] [data modyf: 08-04-2002 08:57]
[33] Aspiracje edukacyjne młodzieży miast przygranicznych : (porównania polsko-niemieckie) / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1999 - s. 331--343 .- ISBN: 839100937
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2792] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[34] Methodologische Grundlagen der Untersuchung von Werten bei der polnischen Jugend / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Änderung der Lebensorientierungen der Jugend und ihre Bedingungen .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999 - s. 43--55 .- ISBN: 8386832797
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3404] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] Die soziale Lage der Jugend in Polen / Edward Hajduk, Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Beständigkeit und andel der soziale lage polnischer und deutscher Jugendlichen .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1997 - s. 45--53 .- ISBN: 8386832355
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3425] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Existenzielle Werte polnischer Jugendlicher - einer der Standpunkte / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Methodische Probleme der empirischen Erziehungswissenschaft .- Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren, 1997 - s. 279--288 .- ISBN: 3871167606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4546] [data modyf: 05-02-2003 15:02]
[37] Meinungsähnlichkeitten und Meinungsunterschiede bei Groß- und Kleinstadtjugend / Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Beständigkeit und andel der soziale lage polnischer und deutscher Jugendlichen .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1997 - s. 85--95 .- ISBN: 8386832355
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3444] [data modyf: 04-02-2003 14:28]
[38] Zu polnischen Untersuchungen über die Freizeit der Jugendlichen / Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Irena Regina Orzełek-Bujak
// W: Beständigkeit und andel der soziale lage polnischer und deutscher Jugendlichen .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1997 - s. 149--154 .- ISBN: 8386832355
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3467] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Die wichtigdten Ereignisse in Europa nach der Meinung der Studenten / Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Michał Głażewski
// W: Studenten über die Folgen der Vereinigung Deutschlands / red. Edward Hajduk, Bogdan Idzikowski, Andrzej Buck .- Zielona Góra : WSP, 1991 - s. 32--38
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7861] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Trzecie seminarium metodolgiczne poświęcone pamięci Profesora Edwarda Hajduka - sprawozdanie / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Relacje. Studia z nauk społecznych .- 2018, nr 5, s. 203--212, ISSN: 2543-5124, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23644] [data modyf: 07-02-2019 11:26]
[2] Rozumienie hipotezy w słownikach i podręcznikach z zakresu nauk społecznych / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Relacje. Studia z nauk społecznych .- 2016, nr 1, s. 111--126, ISSN: 2543-5124, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: hipoteza, hipoteza w badaniach ilościowych i jakościowych, hypothesis, hypothesis in quantitative and qualitative researches, the conditions posed upon hypothesis, warunki stawiane hipotezom
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20772] [data modyf: 04-01-2017 10:42]
[3] Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego jako odbiorcy współczesnej sztuki / Edyta Mianowska, Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Rocznik Lubuski: Młodzież w czasach kryzysu ekonomicznego. Między edukacją i pracą .- 2014, Tom 40, cz. 2a, s. 291--313, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: contemporary art, cultural institutions, students
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18544] [data modyf: 29-07-2015 10:32]
[4] Uczestnictwo studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego w kulturze. Komunikat z badań / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Rocznik Lubuski: Nowe tendencje w badaniach społecznych .- 2013, tom 39, cz. 1, s. 71--86, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17656] [data modyf: 21-07-2015 10:34]
[5] Co naprawdę wiedzą socjologowie o młodych Polakach - co politycy mają im do zaoferowania? / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Kultura i Edukacja .- 2012, nr 3, s. 272--285, ISSN: 1230-266X,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16661] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[6] Jubileusz 40-lecia Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu (WPSINOZ) Uniwersytetu Zielonogórskiego - 22-23 września 2011 r. - relacja z jego przebiegu / Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Edyta Mianowska // Rocznik Lubuski: Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki .- 2012, Tom 38, cz. 2, s. 307--325, ISSN: 0485-3083,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16958] [data modyf: 21-01-2013 09:31]
[7] Skuteczność nauczania metodologii badań społecznych studentów pedagogiki - analizy panelowe / Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Edyta Mianowska // Rocznik Lubuski: Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki .- 2012, Tom 38, cz. 2, s. 247--263, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16955] [data modyf: 21-01-2013 09:13]
[8] Strategie rozwoju nauki i szkół wyższych do roku 2020 i dyskusja o reformie szkolnictwa wyższego w Polsce 2008-2011 / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Rocznik Lubuski: recepcja światowej socjologii w Polsce oraz polskie szkolnictwo wyższe na początku XXI wieku .- 2011, Tom 37, część 1, s. 243--260, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15858] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[9] Zmiany w szkolnictwie wyższym w Polsce po 1989 roku / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Rocznik Lubuski: Druga dekada wolności. Socjologiczne konsekwencje i zagadki transformacji .- 2010, Tom 36, część 2, s. 225--241, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15294] [data modyf: 04-01-2011 10:25]
[10] 13th Polish Congress of Sociology / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Polish Sociological Review .- 2007, nr 4, s. 513--516
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13118] [data modyf: 02-07-2008 10:18]
[11] Oferta edukacyjna dla młodzieży w województwie lubuskim / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Rocznik Lubuski: Kalejdoskop życia społecznego na Ziemi Lubuskiej .- 2007, T. 33, cz. 1, s. 73--82, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12771] [data modyf: 25-09-2009 14:33]
[12] Rok przygotowań i trzy dni Zjazdu / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Kultura i Edukacja .- 2007, nr 4, s. 114--121, ISSN: 1230-266X,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13120] [data modyf: 11-06-2010 14:53]
[13] Język jako forma kapitału kulturowego / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Rocznik Lubuski: Różnorodność kapitałów w nowej rzeczywistości społecznej: z dodrobku zielonogórskiego środowiska socjologicznego .- 2004, T. 30 cz. 2, s. 141-154, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11672] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Wiedza naukowa studentów i jej zastosowanie przy formułowaniu dyrektyw praktycznych / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja .- 2003, nr 3, s. 59--78, ISSN: 1505-8808,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9233] [data modyf: 11-06-2010 15:36]
[15] Dyrektywy praktyczne - umiejętność ich formułownia przez uczniów i studentów / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Edukacja: studia, badania, innowacje .- 2002, nr 2, s. 38--45, ISSN: 0239-6858,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8404] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Stosunek gimnazjalistów do obowiązków szkolnych a dominujące formy ich aktywności w czasie szkolnym / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Rocznik Lubuski: Młodzież gimnazjalna miasta średniego wobec nowego ładuj .- 2002, T. 28 cz. 2, s. 95--104, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11718] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Seminarium na temat longitudinal studies (badań "podłużnych") w naukach społecznych, 1-8 maja 2001, Zielona Góra / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Studia Socjologiczne .- 2001, nr 3, s. 157--162, ISSN: 0039-3371,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-7649] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] Umiejętności maturzystów i studentów w zakresie wnioskowania i wyjaśniania / Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Katarzyna Narkiewicz // Kultura i Edukacja .- 2001, 3/4, s. 62--80, ISSN: 1230-266X,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-7192] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Działalność i funkcje Wojewódzkiego Młodzieżowego Domu Kultury Dom Harcerza" w Zielonej Górze / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Rocznik Lubuski: Zielona Góra - instytucje kultury i ich społeczne kręgi .- 1998, T. 24 cz. 2, s. 77--91, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11767] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Lokalna infrastruktura i uczestnictwo w kulturze mieszkańców Zielonej Góry / Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Krzysztof Dzieńdziura // Rocznik Lubuski: Zielona Góra - instytucje kultury i ich społeczne kręgi .- 1998, T. 24 cz. 2, s. 41--53, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11766] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Przemiany aspiracji edukacyjnych młodzieży miasta przygranicznego / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Rocznik Lubuski: Młodzież w okresie zmian organizacji społeczeństwa .- 1996, T. 22 cz. 2, s. 69--80, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11801] [data modyf: 23-02-2007 11:50]
[22] Religijność kandydatów na nauczycieli / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Przegląd Religioznawczy .- 1994, nr 3, s. 111--124, ISSN: 1230-4379,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9077] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Kontakty uczniów słubickich z mieszkańcami i instytucjami Frankfurtu nad Odrą / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Rocznik Lubuski: Polacy i Niemcy: idea dobrego sąsiedztwa .- 1993, T. 18, s. 217--224, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11833] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dobro jako wartość w relacjach miedzy ludźmi, ludźmi nauki i ich uczniami / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // W: Dydaktyka Literatury i Konteksty .- 2015, XXXIV, s. 61--66, ISSN: 2084-3372, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10362] [data modyf: 28-04-2016 09:27]
[2] Kompetencje studentów i licealistów w zakresie posługiwania się wiedzą o związkach / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // W: Zeszyt Naukowy - (Socjologia. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie) .- 2007, 6, s. 105--117 : bibliogr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8278] [data modyf: 04-12-2009 10:43]
[3] ZIelonogórscy odbiorcy sztuki Pat York. Komunikat z badań / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // W: Studia Zielonogórskie .- 1999, T. 5, s. 203-208, ISSN: 1233-815X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4109] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Anpassungensstrategien der Polen in der Transformatyionsperiode der gesellschaftlichen und Ökonomischen Ordung / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Technical University of Zielona Góra, 2000 .- Part 2 : Stand-Perspektiven-Praxis, s. 129--138
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12679] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Anpassungestrategion der Polen in der Transformationsperiode der gesellschaftlichen und Ökonomischen ordung / Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Technical University of Zielona Góra, 2000 .- Part 2 : Stand-Perspektiven-Praxis, s. 129--138
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13319] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Deutsch-Polnische wissenschaftliche Zusammenarbeit der Hohschulen in Zielona Góra in den 90er Jahren / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposiumv. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Technical University of Zielona Góra, 2000 .- Part 2 : Stand-Perspektiven-Praxis, s. 71--77
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12623] [data modyf: 24-01-2003 14:51]
[4] Społeczne położenie młodzieży w Polsce / Edward Hajduk, Ewa Narkiewicz-Niedbalec // W: Społeczne uwarunkowania sytuacji życiowych w warunkach gospodarki rynkowej : Materiały Międzynarodowego Seminarium Naukowego. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1997, s. 87--97
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13419] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Wartości młodzieży szkolnej w Polsce lat dziewięćdziesiątych w porównaniu z wyborami rówieśników z krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // W: Młodzież w okresie przemian społecznych. Zielona Góra, Polska, 1993 .- Zielona Góra : Instytut Pedagogiki Społecznej WSP, 1994, s. 60--74
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16754] [data modyf: 25-11-2004 17:59]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Rocznik Lubuski / (Red.) Ewa Narkiewicz-Niedbalec .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, vol. 44, 393 s. .- ISSN: 0485--3083
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5782] [data modyf: 04-01-2019 08:28]
[2] Rocznik Lubuski / (Red.) Ewa Narkiewicz-Niedbalec .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, tom 42, cz. 2a, 346 s. .- ISSN: 0485-3083
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5553] [data modyf: 24-02-2017 10:01]
[3] Rocznik Lubuski / (Red.) Ewa Narkiewicz-Niedbalec .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2016, t. 41 cz.2, 234 s. .- ISSN: 0485-3083
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5549] [data modyf: 13-02-2017 09:55]
[4] Rocznik Lubuski / (Red.) Ewa Narkiewicz-Niedbalec .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2016, t. 42, 384 s. .- ISSN: 0485-3083
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5536] [data modyf: 23-01-2017 11:38]
[5] Rocznik Lubuski : recepcja światowej socjologii w Polsce oraz polskie szkolnictwo wyższe na początku XXI wieku / (Red.) Mirosław Chałubiński, Ewa Narkiewicz-Niedbalec .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2011, Tom 37, część 1, 260 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4918] [data modyf: 04-12-2012 10:26]
[6] Badania panelowe - przykłady realizacji / (Red.) Ewa Narkiewicz-Niedbalec .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 156 s. .- ISBN: 9788374814065
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4915] [data modyf: 15-09-2011 08:47]
[7] Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami : z prac Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego / (Red.) Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2011, 311 s. .- ISBN: 9788377801918
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4949] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[8] Rocznik Lubuski : Marginalizacja i elitarność w edukacji / (Red.) Ewa Narkiewicz-Niedbalec .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2008, T. 34, cz. 1, 217 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4542] [data modyf: 04-12-2012 10:36]
[9] Co nas łączy, co nas dzieli? : XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Zielona Góra 2007 / (Red.) Janusz Mucha, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 437 s. .- ISBN: 9788374812115
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4539] [data modyf: 13-11-2008 09:55]
[10] Człowiek i społeczeństwo w perspektywie zmiany społecznej / (Red.) Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Edward Hajduk, Bogdan Idzikowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, 247 s. .- ISBN: 8389321424
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4022] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Młodzież polska w nowym ładzie społecznym / (Red.) Bogdan Idzikowski, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska, Elżbieta Papiór .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, 447 s. .- ISBN: 8389321793
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4014] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży / (Red.) Bogdan Idzikowski, Ewa Narkiewicz-Niedbalec .- Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury, 2000
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2482] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Rocznik Lubuski / (Red.) Edward Hajduk, Ewa Narkiewicz-Niedbalec .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1998, T. 24 cz.2
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-2765] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Beständigkeit und Wandel der soziale Lage polnischer und deutscher Jugendlichen / (Red.) Edward Hajduk, Ewa Narkiewicz-Niedbalec .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1997, 154 s. .- ISBN: 8386832355
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3023] [data modyf: 06-02-2008 10:55]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Youth Report 2011 / / Piotr Arak, Michał Boni, Krystyna Szafraniec .- Warszawa : The Chancellery of the Prime Minister , 2011 (Rec.) .- What do sociologists really know about young Poles - what can politicians offer them? / Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Kultura i Edukacja .- 2012, No. 5, s. 235--248
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Wykluczanie / / Kwieciński Z. .- Toruń , 2002 (Rec.) Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja .- 2003, nr 3, s. 113--116
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Między mistyfikacją a nieświadomością: o pojęciu świadomości fałszywej / .- Poznań , 1999 (Rec.) Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Studia Socjologiczne .- 2001, nr 3, s. 139-146
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Hipoteza w badaniach pedagogicznyc: poradnik dla studentów / / Hajduk E. .- Zielona Góra , 1993 (Rec.) Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Ruch Pedagogiczny .- 1993, nr 1/2, s. 205--211
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Hipoteza w badaniach pedagogicznych / / Hajduk E. .- Zielona Góar , 1993 (Rec.) Ewa Narkiewicz-Niedbalec // Kwartalnik Pedagogiczny .- 1993, nr 1/2, s. 205--209
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski