System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Adam Ilciów
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o polityce i administracji (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 83 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Democratic Changes in Retrospect: Poland, Central and Eastern Europe, 2018. Anna Ratke-Majewska, Adam Ilciów, Adam Józef Jarosz, Beata Springer, Jacek Wojnicki, Zielona Góra : Wydawnictwo Morpho; Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi UZ 197 s. , ISBN: 9788362352494,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14779] [data modyf: 19-06-2019 11:21]
[25,67] [0,26]
[2] Elity polityczne Polski i Niemiec : Studium transgraniczne, 2012. Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów, Jarosław Flakowski, Barbara Szerszenowicz, Zielona Góra : Politikon 134 s. , ISBN: 9788393159727,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11428] [data modyf: 29-07-2014 08:37]
[3] Rafał Dutkiewicz. Casus lidera lokalnego, 2012. Adam Ilciów, Zielona Góra : Politikon 137 s. , ISBN: 9788393159765,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11481] [data modyf: 09-04-2013 12:37]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Przemiany mediów publicznych w Polsce na przykładzie TVP S.A. w okresie transformacji, Adam Ilciów
// W: Przemiany demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska na tle państw regionu, 2020. / red. nauk. Anna Ratke-Majewska, Beata Springer, Poznań : Wydawnictwo FNCE, s. 142--158, ISBN: 9788366264588
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21735] [data modyf: 20-10-2020 14:14]
[20] [1]
[2] System partyjny w Polsce. Ewolucja i instytucjonalizacja, Adam Ilciów
// W: System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane aspekty, 2020. / red. Danuta Plecka i in., Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 65--88, ISBN: 9788381802895
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21659] [data modyf: 21-09-2020 09:40]
[20] [1]
[3] Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych "Flop Show" jako forma promocji działania organizacji pozarządowych, Adam Ilciów
// W: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne, 2018. / red. Agaty Bulicz i Beata Springer . Tom 5, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji), s. 317--337, ISBN: 9788378423546
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20967] [data modyf: 01-07-2019 11:21]
[20] [1]
[4] Współpraca Polski i Chin. Tradycje i perspektywy, Adam Ilciów
// W: Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin, 2018. / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Dmochowski, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 205--225, ISBN: 9788380198890
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20030] [data modyf: 03-06-2019 11:46]
[20] [1]
[5] Legnica jako smart city. Próba realizacji idei, Adam Ilciów
// W: Innowacyjność w warunkach polskich miast, 2017. / red. nauk. Alina Kaszkur, Artur Laska, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 229--249, ISBN: 9788380181533
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19641] [data modyf: 03-06-2019 11:05]
[20] [1]
[6] Jakość życia mieszkańcow województwa lubuskiego w programach Unii Europejskiej, Adam Ilciów
// W: Lubuskie w Unii Europejskiej : doświadczenia, dylematy i perspektywy rozwoju, 2016. / pod red. Waldemara Sługockiego, Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 133--147, ISBN: 9788380171275
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18496] [data modyf: 15-12-2016 08:40]
[7] Pretendenci do prezydentury w wyborach samorządowych na Dolnym Śląsku w 2014 r., Adam Ilciów
// W: 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce - bilans doświadczeń, 2016. / red. Stanisław Michałowski, Monika Sidor, Justyna Wasil, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 373--401, ISBN: 9788377848999
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18599] [data modyf: 20-01-2017 11:53]
[8] W obronie państwa. Pozamilitarne czynniki wpływu w relacjach międzynarodowych, Adam Ilciów
// W: Stosunki międzykulturowe. Strategie bezpieczeństwa i komunikacji we współczesnym świecie, 2016. / pod red. Agnieszki Opalińskiej i Andrzeja Małkiewicza . t. 1, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 39--54, ISBN: 9788378422532
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18288] [data modyf: 21-10-2016 08:39]
[9] Konstruowanie wypowiedzi metaforycznej w dyskursie publicznym, Adam Ilciów
// W: Dyskurs publiczny w praktykach społecznej kontestacji, 2014. / pod red. Janusza Golinowskiego i Aliny Kaszkur, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 347--355, ISBN: 9788370969691
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16686] [data modyf: 09-03-2015 09:46]
[10] Kontestowanie jako aktywność obywatelska czy celebrytyzacja rzeczywistości?, Adam Ilciów
// W: Dyskurs publiczny w praktykach społecznej kontestacji, 2014. / pod red. Janusza Golinowskiego i Aliny Kaszkur, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 210--222, ISBN: 9788370969691
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16681] [data modyf: 06-03-2015 12:56]
[11] Aplikacje koncepcji metodologicznych Marcelego Handelsmana w nauce o polityce, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Podejścia badawcze i metodologiczne w nauce o polityce, 2013. / red. Barbara Krauz-Mozer, Paweł Ścigaj, Kraków : Księgarnia Akademicka (SOCIETAS nr 68), s. 291--314, ISBN: 9788376383699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15741] [data modyf: 18-12-2013 13:03]
[12] Istota i znaczenie wyjaśniania w nauce o polityce, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, 2013. / red. nauk. Łukasz Młyńczyk, Bernadetta Nitschke, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 231--244, ISBN: 9788377807781
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15788] [data modyf: 21-01-2014 14:44]
[13] Rodem ze Lwowa. Stanisław Ostrowski jako prezydent RP na uchodźstwie, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Prezydenci i rządy RP na uchodźstwie 1939-1990. Wybrane problemy z historii polskiej emigracji, 2013. / pod red. Haliny Taborskiej, Michaela Fleminga i Arkadego Rzegockiego, Londyn - Kraków : Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Uniwersytet Jagielloński, s. 113--120, ISBN: 9788362628667
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16682] [data modyf: 06-03-2015 13:04]
[14] Wpływ standardów międzynarodowych na aktywność polityczną elit europejskich. W kręgu teorii i praktyki, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, 2013. / red. nauk. Jerzy Jaskiernia . Tom 1, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, s. 265--278, ISBN: 9788376662428
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15344] [data modyf: 24-05-2013 13:51]
[15] Wybory prezydentów miast w latach 2002-2010. Rezultaty, strategie, wnioski, Adam Ilciów
// W: Praktyczny wymiar demokracji lokalnej : Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych, 2013. / pod red. nauk. Anny Kołomycew, Bogusława Kotarby, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 46--56, ISBN: 9788373389731
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16679] [data modyf: 06-03-2015 12:47]
[16] Idea samorządności w świetle rozważań o państwie Georga Jellinka, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce : sukcesy, porażki, perspektywy, 2012. / pod red. Katarzyny Mieczkowskiej-Czerniak, Katarzyny Radzik-Maruszak, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 97--104, ISBN: 9788377842041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14877] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Miasto jako wspólnota. Bariery rozwoju aglomeracji, Adam Ilciów
// W: Komunikowanie na poziomie samorządu terytorialnego, 2012. / pod red. Bernadetty Nitschke i Kamila Glinki, Zielona Góra : Wydawnictwo Majus, s. 261--269, ISBN: 9788360389268
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15012] [data modyf: 15-01-2013 14:21]
[18] Z problemów życia religijnego Polaków w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec w latach 1945-1949, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: W nieustannej trosce o polską diasporę : Tom studiów historycznych i politologicznych dedykowany Księdzu Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu, 2012. / pod red. Romana Nira, Marka Szczerbińskiego, Krzysztofa Wasilewskiego, Gorzów Wielkopolski : Stowarzyszenie Naukowe "Polska w Świecie", s. 379--387, ISBN: 9788393351015
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15040] [data modyf: 22-01-2013 09:02]
[19] Public relations w polityce. Tożsamość podmiotu, Adam Ilciów
// W: Studia nad przywództwem politycznym : ustalenia metodologiczne i praktyka, 2011. / red. Agnieszka Kasińska-Metryka, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 196--209, ISBN: 9788376119489
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14121] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] Transformacja w Polsce. Analiza założeń i realizacji, Adam Ilciów
// W: Druga i Trzecia Niepodległość : dwa polskie dwudziestolecia 1918-1939, 1989-2009, 2011. / red. nauk. Radosław Domke, Jarosław Macała, Tomasz Nodzyński, Robert Potocki, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 223--234, ISBN: 9788374814447
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14489] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[21] Bibliografia naukowa Wiesława Hładkiewicza/ oprac., Adam Ilciów
// W: W kręgu polityki*, 2010. / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Ryszard Kessler, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Instytut Politologii UZ .- wyd. II rozszerzone, s. 17--28, ISBN: 9788393159710
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12738] [data modyf: 08-03-2011 10:26]
[22] Konflikt w procesie społecznym i politycznym. Analiza zjawiska, Adam Ilciów
// W: My i oni : rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce, 2010. / pod red. Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Rafała Miernika . Cz. 1, Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, s. 97--110, ISBN: 9788371334337
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12529] [data modyf: 04-01-2011 13:34]
[23] Transformacja w Polsce. Analiza uwarunkowań, Adam Ilciów
// W: Interpretacje polityki : księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin, 2010. / red. nauk. Roman Bäcker, Wiesław Hładkiewicz, Andrzej Małkiewicz, Robert Potocki, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 513--534, ISBN: 9788376117386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12338] [data modyf: 02-11-2010 12:46]
[24] Wiesław Hładkiewicz:rys biograficzny, Adam Ilciów
// W: W kręgu polityki*, 2010. / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Ryszard Kessler, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Instytut Politologii UZ .- wyd. II rozszerzone, s. 11--16, ISBN: 9788393159710
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12737] [data modyf: 08-03-2011 10:25]
[25] Bibliografia naukowa Wiesława Hładkiewicza/ oprac., Adam Ilciów
// W: W kręgu polityki*, 2009. / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Zielona Góra - Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, s. 19--33, ISBN: 9788392569985
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11549] [data modyf: 08-12-2009 12:38]
[26] Być dla siebie? Idea i znaczenie samorządności w demokracji lokalnej, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, 2009. / praca zbiorowa pod red. Waldemara Sługockiego, Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 133--138, ISBN: 9788371518409
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11075] [data modyf: 04-05-2009 15:25]
[27] Konwergencja mediów a Internet, Adam Ilciów
// W: Mediatyzacja kampanii politycznych, 2009. / pod red. Mariusza Kolczyńskiego, Marka Mazura i Stanisława Michalczyka, Katowice : Wydaw. Uniwersytetetu Śląskiego, s. 241--251, ISBN: 9788322618554
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11604] [data modyf: 14-01-2010 13:27]
[28] Politycy i media. Ich role i znaczenie. Niezależność działania, etyczność postępowania, Adam Ilciów
// W: Socjotechnika w polityce - wczoraj i dziś, 2009. / pod red. Agnieszki Kasińskiej - Metryki i Katarzyny Kasowskiej - Pedrycz . Tom 1, Kielce : Wydaw. Humanistyczno-Przyrodnicze Jana Kochanowskiego, s. 217--230, ISBN: 9788371334085
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11481] [data modyf: 17-11-2009 13:27]
[29] Public relations w polityce. Ujęcie krytyczne, Adam Ilciów
// W: Media a komunikowanie polityczne, 2009. / red. nauk. Marek Sokołowski, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek (Komunikacja społeczna - komunikacja medialna - komunikacja sieci), s. 15--40, ISBN: 9788376113777
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11115] [data modyf: 09-06-2009 10:00]
[30] Rola Polski w NATO w ocenie jej obywateli, Adam Ilciów, Wiesław Hładkiewicz
// W: Problemy bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : studia historyczne i politologiczne, 2009. / pod red. Wiesława Hładkiewicza i Marka Szczerbińskiego, Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski : Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polskie Towarzystwo Historyczne, s. 165--193, ISBN: 9788392822646
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11256] [data modyf: 01-09-2009 07:58]
[31] Wiesław Hładkiewicz:rys biograficzny, Adam Ilciów
// W: W kręgu polityki*, 2009. / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Zielona Góra - Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, s. 12--18, ISBN: 9788392569985
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11548] [data modyf: 08-12-2009 12:36]
[32] Internet. Przemiany społeczne i ich konsekwencje, Adam Ilciów
// W: Media i społeczeństwo** : nowe strategie komunikacyjne, 2008. / red. nauk. Marek Sokołowski, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek (Komunikacja społeczna - komunikacja medialna - komunikacja sieci), s. 275--285, ISBN: 9788376110585
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10613] [data modyf: 19-11-2008 14:03]
[33] Liderzy lokalni. Kampania Rafała Dutkiewicza w wyborach samorządowych 2006 roku, Adam Ilciów
// W: Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, 2008. / red. nauk. Stanisław Michałowski, Katarzyna Kuć - Czajkowska, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 225--234, ISBN: 9788322728062
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10067] [data modyf: 29-04-2008 15:27]
[34] Znaczenie modeli w analizie politycznej, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Z najnowszych dziejów Polski : szkice historyczno - politologiczne, 2008. / pod red. Pawła A. Leszczyńskiego i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp. : Polskie Towarzystwo Historyczne, s. 315--323, ISBN: 8391803260
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10516] [data modyf: 09-10-2008 15:38]
[35] Niezależne media? Deklaracje i rzeczywistość?, Adam Ilciów
// W: Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, 2007. / red. nauk. Marek Sokołowski, Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, s. 224--237, ISBN: 9788360807385
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9570] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Polska scena polityczna w poglądach Władysława Frasyniuka, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Polska na początku XXI wieku : (państwo - politycy - mass media), 2007. / red. L. Koćwin, Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania (Monografie - Prace Zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu), s. 149--155, ISBN: 9788387708504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10040] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Stosunki polsko - niemieckie w myśli politycznej Aleksandra Bregmana na emigracji, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Niepodległość - Zależność - Suwerenność : problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, 2007. / pod red. Waldemara Parucha i Krystyny Trembickiej, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 401--407, ISBN: 9788322727232
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9722] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Wokół idei konstytucjonalizmu. Rozważania polemiczne, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Między historią a prawem, 2007. / pod red. Pawła Leszczyńskiego, Romana Nira i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp. : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 389--394, ISBN: 9788391803240
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9600] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Zjawisko brutalizacji języka polityków w mediach, Adam Ilciów
// W: Wojna w mediach, 2007. / pod red. Wiesławy Piątkowskiej - Stepaniak, Bogusława Nierenberga, Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, s. 133--144, ISBN: 9788373952461
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9414] [data modyf: 28-01-2008 17:47]
[40] Kultura polityczna studentów jako wyraz socjalizacji politycznej, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Edukacja i wiedza w społeczeństwie informacyjnym = Education and knowledge in the information society, 2006. / red. D. Fic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 41--49, ISBN: 8374810386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8456] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] O znaczeniu pojęć w narracji politilogicznej, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Z dziejów Rosji i Polski w XX wieku : księga dedykowana Profesorowi Richardowi Pipesowi, 2006. / pod red. Henryka Kocója, Radosława Małka i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp. : Polskie Towarzystwo Historyczne, s. 499--505, ISBN: 8388784331
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8602] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Współczesne paradygmaty badań w nauce o polityce. Wybrane przykłady, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki : księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu, 2006. / aa, Henryka Kocója i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp. : Polskie Towarzystwo Historyczne, s. 509--514, ISBN: 8388784285
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8647] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Metodologia nauki o polityce. W poszukiwaniu tożsamości dyscypliny, Adam Ilciów, Wiesław Hładkiewicz
// W: Z dziejów polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej : Księga upamiętniająca życie i dzieło Jana Nowaka-Jeziorańskiego (1914-2005), 2005. / red. Janusz Faryś, Marek Szczerbiński, Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., s. 523--531, ISBN: 8388784234
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8316] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[44] Edukacja polityczna jako czynnik ukształtowania kultury politycznej w warunkach globalizacji, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja=Global and Regional Education - its Development and Institutonalization, 2004. / red. Daniel Fic, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 85--94, ISBN: 838832781X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6844] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Programy pomocowe Unii Europejskiej a fundusze strukturalne, Rajmund Binek, Adam Ilciów
// W: W kręgu historii, prawa i nauki o polityce : księga dedykowana pamięci Profesora Alberta Pawłowskiego; praca zbiorowa, 2004. / pod red. Wiesława Hładkiewicza, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 347--359, ISBN: 8388327801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6828] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Finansowanie działalności instytucji kulturalnych, założenia, problemy, praktyka, Adam Ilciów
// W: Zarządzanie rozwojem lokalnym, 2003. / red. M. Fic, K. Dzieńdziura, Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 206--211, ISBN: 8391853705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5787] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[47] Globalizacja - analiza zjawiska, Adam Ilciów, Rajmund Binek
// W: Globalizacja : wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego: praca zbiorowa, 2003. / pod red. nauk. Wiesława Hładkiewicza, Andrzeja Małkiewicza, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Politologii, Regionalne Centrum Animacji Kultury, s. 29--37, ISBN: 8388059378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6286] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Możliwości rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Adam Ilciów
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską, 2003. / red. M. Fic, P. Kużdowicz, Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", s. 155--161, ISBN: 8388327658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5840] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Polityczny wymiar globalizacji, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Globalizacja : wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego: praca zbiorowa, 2003. / pod red. nauk. Wiesława Hładkiewicza, Andrzeja Małkiewicza, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Politologii, Regionalne Centrum Animacji Kultury, s. 23--28, ISBN: 8388059378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6285] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Zapewnienie jakości kształcenia w europejskiej szkole wyższej, Adam Ilciów
// W: Problemy organizacji i zarządzania w instytucjach edukacyjnych, 2003. / red. nauk. D. Fic, Głogów : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 207--213, ISBN: 8388327682
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6031] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[51] Ucieczka od peryferyjności. Region lubuski w przestrzeni europejskiej, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Europa regionów : tradycje i perspektywy: praca zbiorowa, 2002. / pod red. nauk. Bernardetty Nitschke, Zielona Góra : Instytut Politologii Uniwersytetu Zielongórskiego, s. 97--106
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5626] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej w obliczu globalizacji, Adam Ilciów, Agnieszka Fidali, Ewa Mania
// W: Warunki działania małych i średnich przedsiębiorstw wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 2002. , Nowa Ruda : Wydaw. "Maria", s. 27--36, ISBN: 8388842226
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5380] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[53] Menedżer i polityk - liderzy realizujący wizję organizacji, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. T. 2, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Nauk Ścisłych i Ekonomicznych, s. 193--206
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2289] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wybory prezydenta Zielonej Góry w 2018 roku / Adam Ilciów, Wiesław Hładkiewicz, 2019. Nowa Polityka Wschodnia, nr 2, 136--161, ISSN: 2084-3291, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.15804/npw20192110
[AWCZ-24238] [data modyf: 16-10-2019 11:09]
[10] [0,5]
[2] W poszukiwaniu smart obywatela. Analiza realizacji koncepcji smart city w Polsce / Adam Ilciów, 2017. Acta Politica Polonica, nr 4, 33-45, ISSN: 2451-0432, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: demografia, jakość życia, smart city, smart marketing, smart obywatel
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/ap.2017.42-03
[AWCZ-22940] [data modyf: 09-07-2018 09:34]
[9] [1]
[3] Platforma Obywatelska w Legnicy w latach 2001-2015 / Adam Ilciów, 2016. Acta Politica Polonica vol. 38, nr 4, 49--63, ISSN: 0867-0617, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Civic Platform, Platforma Obywatelska, career path, elections, wybory, ścieżka kariery
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21351] [data modyf: 11-05-2017 10:47]
[4] Prezydent Legnicy. Kampania wyborcza w roku 2014 / Adam Ilciów, 2016. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 4, 7--28, ISSN: 1731-7517, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Jarosław Rabczenko, Legnica, Tadeusz Krzakowski, local elections, president of the city, prezydent miasta, wybory samorządowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-21452] [data modyf: 06-06-2017 09:18]
[5] Problem pojednania polsko-niemieckiego w działalności społeczno-politycznej premiera Brandenburgii Manfreda Stolpe / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów, 2012. Rocznik Lubuski: Współpraca na pograniczu polsko-niemieckim. Geneza - stan obecny - perspektywy tom 38, część 1, 101--117, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16845] [data modyf: 02-01-2013 09:27]
[6] NATO w impasie? Perspektywy rozwoju / Adam Ilciów, 2011. Doctrina. Studia społeczno-polityczne, nr 8, 89--99, ISSN: 1730-0274, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17216] [data modyf: 08-04-2013 13:44]
[7] Władysław Zachariasiewicz - życie poświęcone służbie Polsce / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów, 2011. Przegląd Polsko-Polonijny: półrocznik, nr 2, 269--278, ISSN: 2083-3121,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16335] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[8] Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu społecznych inicjatyw lokalnych / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów, 2001. Management Vol. 5, no 2, 47--57, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11455] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Menedżer w organizacji / M. Fic, Adam Ilciów, R. Binek, 2000. Gospodarka Rynek Edukacja, nr, 3--6
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13701] [data modyf: 16-04-2009 11:39]
[10] Miejsce i rola marketingu politycznego w kampaniach wyborczych / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów, 2000. Management Vo. 4, no 2, 259--277, ISSN: 1429-9321, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11372] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Tożsamość partii politycznej w procesie komunikowania politycznego / Adam Ilciów // W: Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne .- 2013, nr 37, s. 9--23, ISSN: 1505-2192, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9681] [data modyf: 22-07-2015 09:43]
[2] Struktura metodologiczna nauki o polityce / Adam Ilciów, Wiesław Hładkiewicz // W: Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne .- 2011, vol. 31, s. 9--17, ISSN: 1505-2192, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9223] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[3] Metodologiczne problemy badań pogranicza polsko-niemieckiego / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2004, T. 22, nr 1-2, s. 70--73 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: badania, metodologia, pogranicze,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6589] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Wizerunek lokalnego lidera - inicjatora przemian / Adam Ilciów // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2003, T. 21, nr 1, s. 247--251 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: lider, przywództwo, wizerunek, wybory samorządowe,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6167] [data modyf: 23-09-2003 14:08]
[5] Znaczenie i rola marketingu politycznego w teorii organizacji / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów // W: Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości .- 2002, nr 2, s. 119--126 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5763] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Znaczenie kapitału społecznego w sektorze publicznym / Adam Ilciów, Wiesław Hładkiewicz // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2002, T. 20, nr 1, s. 168--174 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: kapitał społeczny, komunikowanie i marketing w administracji publicznej, ochrona środowiska jako dobro publiczne, organizacje ekologiczne, sektor publiczny,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5690] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Region lubuski w procesach globalizacji i modernizacji / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2001, T. 18-19, nr 1-2, s. 35--45 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ekorozwój, euroregion, globalizacja, modernizacja, współpraca przygraniczna,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3340] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Sposoby reakcji na kryzysy przedsiębiorstw i organizacji politycznych w koncepcji Alberta O. Hirschmana, 2002. Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Konferencja naukowa. Garbicz, Polska Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Matematyczno-Ekonomicznych, 2002, T. 1, s. 265--276, ISBN: 8389042037
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15176] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Uczestnictwo społeczeństwa w życiu publicznym a rozwój nowych technologii, 2001. Adam Ilciów, Wiesław Hładkiewicz // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków, Polska Kraków : Wydział Nauk Społecznych Stosowanych AGH, 2002, s. 141--150, ISBN: 8391290026
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14943] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Internet jako narzędzie generowania wymiany towarowej, 2001. Adam Ilciów, Rajmund Binek // W: II Warsztaty nauk o zarządzaniu dla doktorantów i przyszłych doktorantów. Zakopane, Polska [B.m] : [brak wydawcy], 2001, T. 1, s. 210--218
Słowa kluczowe: Internet, handel elektroniczny, sprzedaż

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15299] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Rola motywacji w pracy menedżera i zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2000. Rajmund Binek, Adam Ilciów // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : V Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 162--169
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15291] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Zarządzanie projektami - procesy wykonawcze, 2000. Rajmund Binek, Adam Ilciów // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : Zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową. Boszkowo, Polska Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2000, T. 1, s. 38--44
Słowa kluczowe: proces, projekt, zarządzanie projektami

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15298] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] W kręgu polityki / (Red.) Adam Ilciów, Robert Potocki, Ryszard Kessler .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Instytut Politologii UZ, 2010, wyd. II rozszerzone, 395 s. .- ISBN: 9788393159710
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4849] [data modyf: 08-03-2011 11:09]
[2] W kręgu polityki / (Red.) Adam Ilciów, Robert Potocki .- Zielona Góra - Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, 2009, 361 s. .- ISBN: 9788392569985
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4662] [data modyf: 27-11-2009 13:42]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Kto siedzi na miedzi(-y)? / / Jerzy Starzyński (red.) .- Legnica : Legnickie Centrum Kultury , 2013 (Rec.) Adam Ilciów // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2017, nr 7, s. 481--484
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Meandry polityki. Życie polityczne emigracji polskiej w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949. Liderzy - organizacje - poglądy / / Wiesław Hładkiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2011 (Rec.) Adam Ilciów // Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne .- 2012, vol. 33, s. 276--279
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Problemy bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : studia historyczne i politologiczne / / Wiesław Hładkiewicz, Marek Szczerbiński (red.) .- Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski , 2009 (Rec.) Adam Ilciów // Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku : studia historyczne i politologiczne .- 2010, s. 640--642
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski