System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Adam Ilciów
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o polityce i administracji (100 %)
Jednostka: Instytut Politologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 81 pozycji bibliograficznych
11 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Democratic Changes in Retrospect: Poland, Central and Eastern Europe / Anna Ratke-Majewska, Adam Ilciów, Adam Józef Jarosz, Beata Springer, Jacek Wojnicki .- Zielona Góra : Wydawnictwo Morpho; Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi UZ, 2018 .- 197 s. .- ISBN: 9788362352494
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14779] [data modyf: 19-06-2019 11:21]
[2] Elity polityczne Polski i Niemiec : Studium transgraniczne / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów, Jarosław Flakowski, Barbara Szerszenowicz .- Zielona Góra : Politikon, 2012 .- 134 s. .- ISBN: 9788393159727
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11428] [data modyf: 29-07-2014 08:37]
[3] Rafał Dutkiewicz. Casus lidera lokalnego / Adam Ilciów .- Zielona Góra : Politikon, 2012 .- 137 s. .- ISBN: 9788393159765
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11481] [data modyf: 09-04-2013 12:37]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych "Flop Show" jako forma promocji działania organizacji pozarządowych / Adam Ilciów
// W: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne / red. Agaty Bulicz i Beata Springer . Tom 5 .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji) - s. 317--337 .- ISBN: 9788378423546
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20967] [data modyf: 01-07-2019 11:21]
[2] Współpraca Polski i Chin. Tradycje i perspektywy / Adam Ilciów
// W: Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Dmochowski .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - s. 205--225 .- ISBN: 9788380198890
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20030] [data modyf: 03-06-2019 11:46]
[3] Legnica jako smart city. Próba realizacji idei / Adam Ilciów
// W: Innowacyjność w warunkach polskich miast / red. nauk. Alina Kaszkur, Artur Laska .- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017 - s. 229--249 .- ISBN: 9788380181533
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19641] [data modyf: 03-06-2019 11:05]
[4] Jakość życia mieszkańcow województwa lubuskiego w programach Unii Europejskiej / Adam Ilciów
// W: Lubuskie w Unii Europejskiej : doświadczenia, dylematy i perspektywy rozwoju / pod red. Waldemara Sługockiego .- Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2016 - s. 133--147 .- ISBN: 9788380171275
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18496] [data modyf: 15-12-2016 08:40]
[5] Pretendenci do prezydentury w wyborach samorządowych na Dolnym Śląsku w 2014 r. / Adam Ilciów
// W: 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce - bilans doświadczeń / red. Stanisław Michałowski, Monika Sidor, Justyna Wasil .- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016 - s. 373--401 .- ISBN: 9788377848999
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18599] [data modyf: 20-01-2017 11:53]
[6] W obronie państwa. Pozamilitarne czynniki wpływu w relacjach międzynarodowych / Adam Ilciów
// W: Stosunki międzykulturowe. Strategie bezpieczeństwa i komunikacji we współczesnym świecie / pod red. Agnieszki Opalińskiej i Andrzeja Małkiewicza . t. 1 .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 39--54 .- ISBN: 9788378422532
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18288] [data modyf: 21-10-2016 08:39]
[7] Konstruowanie wypowiedzi metaforycznej w dyskursie publicznym / Adam Ilciów
// W: Dyskurs publiczny w praktykach społecznej kontestacji / pod red. Janusza Golinowskiego i Aliny Kaszkur .- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014 - s. 347--355 .- ISBN: 9788370969691
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16686] [data modyf: 09-03-2015 09:46]
[8] Kontestowanie jako aktywność obywatelska czy celebrytyzacja rzeczywistości? / Adam Ilciów
// W: Dyskurs publiczny w praktykach społecznej kontestacji / pod red. Janusza Golinowskiego i Aliny Kaszkur .- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014 - s. 210--222 .- ISBN: 9788370969691
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16681] [data modyf: 06-03-2015 12:56]
[9] Aplikacje koncepcji metodologicznych Marcelego Handelsmana w nauce o polityce / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Podejścia badawcze i metodologiczne w nauce o polityce / red. Barbara Krauz-Mozer, Paweł Ścigaj .- Kraków : Księgarnia Akademicka, 2013 - (SOCIETAS ; nr 68) - s. 291--314 .- ISBN: 9788376383699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15741] [data modyf: 18-12-2013 13:03]
[10] Istota i znaczenie wyjaśniania w nauce o polityce / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii / red. nauk. Łukasz Młyńczyk, Bernadetta Nitschke .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013 - s. 231--244 .- ISBN: 9788377807781
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15788] [data modyf: 21-01-2014 14:44]
[11] Rodem ze Lwowa. Stanisław Ostrowski jako prezydent RP na uchodźstwie / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Prezydenci i rządy RP na uchodźstwie 1939-1990. Wybrane problemy z historii polskiej emigracji / pod red. Haliny Taborskiej, Michaela Fleminga i Arkadego Rzegockiego .- Londyn - Kraków : Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Uniwersytet Jagielloński, 2013 - s. 113--120 .- ISBN: 9788362628667
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16682] [data modyf: 06-03-2015 13:04]
[12] Wpływ standardów międzynarodowych na aktywność polityczną elit europejskich. W kręgu teorii i praktyki / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka / red. nauk. Jerzy Jaskiernia . Tom 1 .- Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013 - s. 265--278 .- ISBN: 9788376662428
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15344] [data modyf: 24-05-2013 13:51]
[13] Wybory prezydentów miast w latach 2002-2010. Rezultaty, strategie, wnioski / Adam Ilciów
// W: Praktyczny wymiar demokracji lokalnej : Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych / pod red. nauk. Anny Kołomycew, Bogusława Kotarby .- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013 - s. 46--56 .- ISBN: 9788373389731
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16679] [data modyf: 06-03-2015 12:47]
[14] Idea samorządności w świetle rozważań o państwie Georga Jellinka / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce : sukcesy, porażki, perspektywy / pod red. Katarzyny Mieczkowskiej-Czerniak, Katarzyny Radzik-Maruszak .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012 - s. 97--104 .- ISBN: 9788377842041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14877] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Miasto jako wspólnota. Bariery rozwoju aglomeracji / Adam Ilciów
// W: Komunikowanie na poziomie samorządu terytorialnego / pod red. Bernadetty Nitschke i Kamila Glinki .- Zielona Góra : Wydawnictwo Majus, 2012 - s. 261--269 .- ISBN: 9788360389268
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15012] [data modyf: 15-01-2013 14:21]
[16] Z problemów życia religijnego Polaków w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec w latach 1945-1949 / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: W nieustannej trosce o polską diasporę : Tom studiów historycznych i politologicznych dedykowany Księdzu Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu / pod red. Romana Nira, Marka Szczerbińskiego, Krzysztofa Wasilewskiego .- Gorzów Wielkopolski : Stowarzyszenie Naukowe "Polska w Świecie", 2012 - s. 379--387 .- ISBN: 9788393351015
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15040] [data modyf: 22-01-2013 09:02]
[17] Public relations w polityce. Tożsamość podmiotu / Adam Ilciów
// W: Studia nad przywództwem politycznym : ustalenia metodologiczne i praktyka / red. Agnieszka Kasińska-Metryka .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2011 - s. 196--209 .- ISBN: 9788376119489
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14121] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Transformacja w Polsce. Analiza założeń i realizacji / Adam Ilciów
// W: Druga i Trzecia Niepodległość : dwa polskie dwudziestolecia 1918-1939, 1989-2009 / red. nauk. Radosław Domke, Jarosław Macała, Tomasz Nodzyński, Robert Potocki .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 223--234 .- ISBN: 9788374814447
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14489] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Bibliografia naukowa Wiesława Hładkiewicza/ oprac. / Adam Ilciów
// W: W kręgu polityki* / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Ryszard Kessler .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Instytut Politologii UZ, 2010 .- wyd. II rozszerzone - s. 17--28 .- ISBN: 9788393159710
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12738] [data modyf: 08-03-2011 10:26]
[20] Konflikt w procesie społecznym i politycznym. Analiza zjawiska / Adam Ilciów
// W: My i oni : rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce / pod red. Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Rafała Miernika . Cz. 1 .- Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010 - s. 97--110 .- ISBN: 9788371334337
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12529] [data modyf: 04-01-2011 13:34]
[21] Transformacja w Polsce. Analiza uwarunkowań / Adam Ilciów
// W: Interpretacje polityki : księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin / red. nauk. Roman Bäcker, Wiesław Hładkiewicz, Andrzej Małkiewicz, Robert Potocki .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2010 - s. 513--534 .- ISBN: 9788376117386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12338] [data modyf: 02-11-2010 12:46]
[22] Wiesław Hładkiewicz:rys biograficzny / Adam Ilciów
// W: W kręgu polityki* / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Ryszard Kessler .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Instytut Politologii UZ, 2010 .- wyd. II rozszerzone - s. 11--16 .- ISBN: 9788393159710
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12737] [data modyf: 08-03-2011 10:25]
[23] Bibliografia naukowa Wiesława Hładkiewicza/ oprac. / Adam Ilciów
// W: W kręgu polityki* / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki .- Zielona Góra - Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, 2009 - s. 19--33 .- ISBN: 9788392569985
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11549] [data modyf: 08-12-2009 12:38]
[24] Być dla siebie? Idea i znaczenie samorządności w demokracji lokalnej / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego / praca zbiorowa pod red. Waldemara Sługockiego .- Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2009 - s. 133--138 .- ISBN: 9788371518409
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11075] [data modyf: 04-05-2009 15:25]
[25] Konwergencja mediów a Internet / Adam Ilciów
// W: Mediatyzacja kampanii politycznych / pod red. Mariusza Kolczyńskiego, Marka Mazura i Stanisława Michalczyka .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetetu Śląskiego, 2009 - s. 241--251 .- ISBN: 9788322618554
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11604] [data modyf: 14-01-2010 13:27]
[26] Politycy i media. Ich role i znaczenie. Niezależność działania, etyczność postępowania / Adam Ilciów
// W: Socjotechnika w polityce - wczoraj i dziś / pod red. Agnieszki Kasińskiej - Metryki i Katarzyny Kasowskiej - Pedrycz . Tom 1 .- Kielce : Wydaw. Humanistyczno-Przyrodnicze Jana Kochanowskiego, 2009 - s. 217--230 .- ISBN: 9788371334085
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11481] [data modyf: 17-11-2009 13:27]
[27] Public relations w polityce. Ujęcie krytyczne / Adam Ilciów
// W: Media a komunikowanie polityczne / red. nauk. Marek Sokołowski .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009 - (Komunikacja społeczna - komunikacja medialna - komunikacja sieci) - s. 15--40 .- ISBN: 9788376113777
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11115] [data modyf: 09-06-2009 10:00]
[28] Rola Polski w NATO w ocenie jej obywateli / Adam Ilciów, Wiesław Hładkiewicz
// W: Problemy bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : studia historyczne i politologiczne / pod red. Wiesława Hładkiewicza i Marka Szczerbińskiego .- Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski : Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polskie Towarzystwo Historyczne, 2009 - s. 165--193 .- ISBN: 9788392822646
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11256] [data modyf: 01-09-2009 07:58]
[29] Wiesław Hładkiewicz:rys biograficzny / Adam Ilciów
// W: W kręgu polityki* / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki .- Zielona Góra - Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, 2009 - s. 12--18 .- ISBN: 9788392569985
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11548] [data modyf: 08-12-2009 12:36]
[30] Internet. Przemiany społeczne i ich konsekwencje / Adam Ilciów
// W: Media i społeczeństwo** : nowe strategie komunikacyjne / red. nauk. Marek Sokołowski .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2008 - (Komunikacja społeczna - komunikacja medialna - komunikacja sieci) - s. 275--285 .- ISBN: 9788376110585
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10613] [data modyf: 19-11-2008 14:03]
[31] Liderzy lokalni. Kampania Rafała Dutkiewicza w wyborach samorządowych 2006 roku / Adam Ilciów
// W: Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej / red. nauk. Stanisław Michałowski, Katarzyna Kuć - Czajkowska .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008 - s. 225--234 .- ISBN: 9788322728062
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10067] [data modyf: 29-04-2008 15:27]
[32] Znaczenie modeli w analizie politycznej / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Z najnowszych dziejów Polski : szkice historyczno - politologiczne / pod red. Pawła A. Leszczyńskiego i Marka Szczerbińskiego .- Gorzów Wlkp. : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2008 - s. 315--323 .- ISBN: 8391803260
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10516] [data modyf: 09-10-2008 15:38]
[33] Niezależne media? Deklaracje i rzeczywistość? / Adam Ilciów
// W: Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP? / red. nauk. Marek Sokołowski .- Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2007 - s. 224--237 .- ISBN: 9788360807385
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9570] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Polska scena polityczna w poglądach Władysława Frasyniuka / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Polska na początku XXI wieku : (państwo - politycy - mass media) / red. L. Koćwin .- Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2007 - (Monografie - Prace Zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu) - s. 149--155 .- ISBN: 9788387708504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10040] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Stosunki polsko - niemieckie w myśli politycznej Aleksandra Bregmana na emigracji / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Niepodległość - Zależność - Suwerenność : problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej / pod red. Waldemara Parucha i Krystyny Trembickiej .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007 - s. 401--407 .- ISBN: 9788322727232
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9722] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Wokół idei konstytucjonalizmu. Rozważania polemiczne / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Między historią a prawem / pod red. Pawła Leszczyńskiego, Romana Nira i Marka Szczerbińskiego .- Gorzów Wlkp. : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007 - s. 389--394 .- ISBN: 9788391803240
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9600] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Zjawisko brutalizacji języka polityków w mediach / Adam Ilciów
// W: Wojna w mediach / pod red. Wiesławy Piątkowskiej - Stepaniak, Bogusława Nierenberga .- Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2007 - s. 133--144 .- ISBN: 9788373952461
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9414] [data modyf: 28-01-2008 17:47]
[38] Kultura polityczna studentów jako wyraz socjalizacji politycznej / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Edukacja i wiedza w społeczeństwie informacyjnym = Education and knowledge in the information society / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 41--49 .- ISBN: 8374810386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8456] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] O znaczeniu pojęć w narracji politilogicznej / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Z dziejów Rosji i Polski w XX wieku : księga dedykowana Profesorowi Richardowi Pipesowi / pod red. Henryka Kocója, Radosława Małka i Marka Szczerbińskiego .- Gorzów Wlkp. : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2006 - s. 499--505 .- ISBN: 8388784331
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8602] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Współczesne paradygmaty badań w nauce o polityce. Wybrane przykłady / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki : księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu / aa, Henryka Kocója i Marka Szczerbińskiego .- Gorzów Wlkp. : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2006 - s. 509--514 .- ISBN: 8388784285
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8647] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Metodologia nauki o polityce. W poszukiwaniu tożsamości dyscypliny / Adam Ilciów, Wiesław Hładkiewicz
// W: Z dziejów polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej : Księga upamiętniająca życie i dzieło Jana Nowaka-Jeziorańskiego (1914-2005) / red. Janusz Faryś, Marek Szczerbiński .- Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., 2005 - s. 523--531 .- ISBN: 8388784234
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8316] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[42] Edukacja polityczna jako czynnik ukształtowania kultury politycznej w warunkach globalizacji / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja=Global and Regional Education - its Development and Institutonalization / red. Daniel Fic .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 85--94 .- ISBN: 838832781X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6844] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Programy pomocowe Unii Europejskiej a fundusze strukturalne / Rajmund Binek, Adam Ilciów
// W: W kręgu historii, prawa i nauki o polityce : księga dedykowana pamięci Profesora Alberta Pawłowskiego; praca zbiorowa / pod red. Wiesława Hładkiewicza .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 347--359 .- ISBN: 8388327801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6828] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Finansowanie działalności instytucji kulturalnych, założenia, problemy, praktyka / Adam Ilciów
// W: Zarządzanie rozwojem lokalnym / red. M. Fic, K. Dzieńdziura .- Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2003 - s. 206--211 .- ISBN: 8391853705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5787] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[45] Globalizacja - analiza zjawiska / Adam Ilciów, Rajmund Binek
// W: Globalizacja : wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego: praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesława Hładkiewicza, Andrzeja Małkiewicza .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Politologii, Regionalne Centrum Animacji Kultury, 2003 - s. 29--37 .- ISBN: 8388059378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6286] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Możliwości rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej / Adam Ilciów
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską / red. M. Fic, P. Kużdowicz .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 155--161 .- ISBN: 8388327658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5840] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Polityczny wymiar globalizacji / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Globalizacja : wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego: praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesława Hładkiewicza, Andrzeja Małkiewicza .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Politologii, Regionalne Centrum Animacji Kultury, 2003 - s. 23--28 .- ISBN: 8388059378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6285] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Zapewnienie jakości kształcenia w europejskiej szkole wyższej / Adam Ilciów
// W: Problemy organizacji i zarządzania w instytucjach edukacyjnych / red. nauk. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2003 - s. 207--213 .- ISBN: 8388327682
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6031] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[49] Ucieczka od peryferyjności. Region lubuski w przestrzeni europejskiej / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Europa regionów : tradycje i perspektywy: praca zbiorowa / pod red. nauk. Bernardetty Nitschke .- Zielona Góra : Instytut Politologii Uniwersytetu Zielongórskiego, 2002 - s. 97--106
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5626] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej w obliczu globalizacji / Adam Ilciów, Agnieszka Fidali, Ewa Mania
// W: Warunki działania małych i średnich przedsiębiorstw wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej .- Nowa Ruda : Wydaw. "Maria", 2002 - s. 27--36 .- ISBN: 8388842226
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5380] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[51] Menedżer i polityk - liderzy realizujący wizję organizacji / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. T. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. Nauk Ścisłych i Ekonomicznych, 2001 - s. 193--206
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2289] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wybory prezydenta Zielonej Góry w 2018 roku / Adam Ilciów, Wiesław Hładkiewicz // Nowa Polityka Wschodnia .- 2019, nr 2, s. 136--161, ISSN: 2084-3291, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.15804/npw20192110
[AWCZ-24238] [data modyf: 16-10-2019 11:09]
[2] W poszukiwaniu smart obywatela. Analiza realizacji koncepcji smart city w Polsce / Adam Ilciów // Acta Politica Polonica .- 2017, nr 4, s. 33-45, ISSN: 2451-0432 , : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: demografia, jakość życia, smart city, smart marketing, smart obywatel
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/ap.2017.42-03
[AWCZ-22940] [data modyf: 09-07-2018 09:34]
[3] Platforma Obywatelska w Legnicy w latach 2001-2015 / Adam Ilciów // Acta Politica Polonica .- 2016, vol. 38, nr 4, s. 49--63, ISSN: 0867-0617, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Civic Platform, Platforma Obywatelska, career path, elections, wybory, ścieżka kariery
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21351] [data modyf: 11-05-2017 10:47]
[4] Prezydent Legnicy. Kampania wyborcza w roku 2014 / Adam Ilciów // Środkowoeuropejskie Studia Polityczne .- 2016, nr 4, s. 7--28, ISSN: 1731-7517, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Jarosław Rabczenko, Legnica, Tadeusz Krzakowski, local elections, president of the city, prezydent miasta, wybory samorządowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-21452] [data modyf: 06-06-2017 09:18]
[5] Problem pojednania polsko-niemieckiego w działalności społeczno-politycznej premiera Brandenburgii Manfreda Stolpe / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów // Rocznik Lubuski: Współpraca na pograniczu polsko-niemieckim. Geneza - stan obecny - perspektywy .- 2012, tom 38, część 1, s. 101--117, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16845] [data modyf: 02-01-2013 09:27]
[6] NATO w impasie? Perspektywy rozwoju / Adam Ilciów // Doctrina. Studia społeczno-polityczne .- 2011, nr 8, s. 89--99, ISSN: 1730-0274, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17216] [data modyf: 08-04-2013 13:44]
[7] Władysław Zachariasiewicz - życie poświęcone służbie Polsce / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów // Przegląd Polsko-Polonijny: półrocznik .- 2011, nr 2, s. 269--278, ISSN: 2083-3121,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16335] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[8] Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu społecznych inicjatyw lokalnych / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów // Management .- 2001, Vol. 5, no 2, s. 47--57, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11455] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Menedżer w organizacji / M. Fic, Adam Ilciów, R. Binek // Gospodarka Rynek Edukacja .- 2000, nr, s. 3--6
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13701] [data modyf: 16-04-2009 11:39]
[10] Miejsce i rola marketingu politycznego w kampaniach wyborczych / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów // Management .- 2000, Vo. 4, no 2, s. 259--277, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11372] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Tożsamość partii politycznej w procesie komunikowania politycznego / Adam Ilciów // W: Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne .- 2013, nr 37, s. 9--23, ISSN: 1505-2192, : summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9681] [data modyf: 22-07-2015 09:43]
[2] Struktura metodologiczna nauki o polityce / Adam Ilciów, Wiesław Hładkiewicz // W: Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne .- 2011, vol. 31, s. 9--17, ISSN: 1505-2192, : summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9223] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[3] Metodologiczne problemy badań pogranicza polsko-niemieckiego / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2004, T. 22, nr 1-2, s. 70--73 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: badania, metodologia, pogranicze,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6589] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Wizerunek lokalnego lidera - inicjatora przemian / Adam Ilciów // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2003, T. 21, nr 1, s. 247--251 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: lider, przywództwo, wizerunek, wybory samorządowe,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6167] [data modyf: 23-09-2003 14:08]
[5] Znaczenie i rola marketingu politycznego w teorii organizacji / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów // W: Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości .- 2002, nr 2, s. 119--126 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5763] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Znaczenie kapitału społecznego w sektorze publicznym / Adam Ilciów, Wiesław Hładkiewicz // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2002, T. 20, nr 1, s. 168--174 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: kapitał społeczny, komunikowanie i marketing w administracji publicznej, ochrona środowiska jako dobro publiczne, organizacje ekologiczne, sektor publiczny,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5690] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Region lubuski w procesach globalizacji i modernizacji / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2001, T. 18-19, nr 1-2, s. 35--45 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: ekorozwój, euroregion, globalizacja, modernizacja, współpraca przygraniczna,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3340] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Sposoby reakcji na kryzysy przedsiębiorstw i organizacji politycznych w koncepcji Alberta O. Hirschmana / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Konferencja naukowa. Garbicz, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Matematyczno-Ekonomicznych, 2002 .- T. 1, s. 265--276 .- ISBN: 8389042037
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15176] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Uczestnictwo społeczeństwa w życiu publicznym a rozwój nowych technologii / Adam Ilciów, Wiesław Hładkiewicz // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków, Polska, 2001 .- Kraków : Wydział Nauk Społecznych Stosowanych AGH, 2002, s. 141--150 .- ISBN: 8391290026
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14943] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Internet jako narzędzie generowania wymiany towarowej / Adam Ilciów, Rajmund Binek // W: II Warsztaty nauk o zarządzaniu dla doktorantów i przyszłych doktorantów. Zakopane, Polska, 2001 .- [B.m] : [brak wydawcy], 2001 .- T. 1, s. 210--218
Słowa kluczowe: Internet, handel elektroniczny, sprzedaż

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15299] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Rola motywacji w pracy menedżera i zarządzaniu przedsiębiorstwem / Rajmund Binek, Adam Ilciów // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : V Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 162--169
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15291] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Zarządzanie projektami - procesy wykonawcze / Rajmund Binek, Adam Ilciów // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : Zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową. Boszkowo, Polska, 2000 .- Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2000 .- T. 1, s. 38--44
Słowa kluczowe: proces, projekt, zarządzanie projektami

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15298] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] W kręgu polityki / (Red.) Adam Ilciów, Robert Potocki, Ryszard Kessler .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Instytut Politologii UZ, 2010, wyd. II rozszerzone, 395 s. .- ISBN: 9788393159710
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4849] [data modyf: 08-03-2011 11:09]
[2] W kręgu polityki / (Red.) Adam Ilciów, Robert Potocki .- Zielona Góra - Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, 2009, 361 s. .- ISBN: 9788392569985
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4662] [data modyf: 27-11-2009 13:42]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Kto siedzi na miedzi(-y)? / / Jerzy Starzyński (red.) .- Legnica : Legnickie Centrum Kultury , 2013 (Rec.) Adam Ilciów // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities .- 2017, nr 7, s. 481--484
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Meandry polityki. Życie polityczne emigracji polskiej w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949. Liderzy - organizacje - poglądy / / Wiesław Hładkiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2011 (Rec.) Adam Ilciów // Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne .- 2012, vol. 33, s. 276--279
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Problemy bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : studia historyczne i politologiczne / / Wiesław Hładkiewicz, Marek Szczerbiński (red.) .- Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski , 2009 (Rec.) Adam Ilciów // Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku : studia historyczne i politologiczne .- 2010, s. 640--642
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski