System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Łucja Nowak
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: sztuki muzyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Muzyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 14 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] W poszukiwaniu wyrazowych wartości słowno-muzycznych na przykładzie współczesnego utworu chóralnego "Lacrimosa" Mindaugasa Urbaitisa / Łucja Nowak
// W: Wartości w muzyce. Muzyka współczesna - teatr - media / pod red. Jadwigi Uchyły-Zroski . t. 6 .- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014 - s. 170--184 .- ISBN: 9788380122109
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16413] [data modyf: 03-12-2014 09:45]
[2] * / Łucja Nowak
// W: Koncert Muzyki Pasyjnej / Chór Akademicki UZ, Chór Żeński Instytutu Muzyki UZ, Orkiestra Kameralna Towarzystwa Muzycznego Cantylena .- Zielona Góra : Kościół pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego, 2011 - s. 1 .- koncert chóralny, 19-04-2011, repertuar: J. Naujalis - In monte Oliveti, Seniores populi, Omnes amici mei, Eram quasi agnus, G. Ceakbardos - Crucifigatur, G. B. Pergolesi - Stabat Mater
Kod: U-K-MUZ2    BibTeX   (pkt: 6)
[WZCZ-14162] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[3] * / Łucja Nowak
// W: Koncert Muzyki Sakralnej / Chór Akademicki UZ; Orkiestra Kameralna Towarzystwa Muzycznego Cantylena .- Zielona Góra : Kaplica pw. Matki Boskiej Rokitniańskiej przy Kościele pw. Ducha Świętego, 2011 - s. 1 .- koncert chóralny, 26-05-2011, repertuar: J. Busto - Ave Maria, M. Jasiński - Ave Maria II, J. Świder - Ave Maria, G. Verdi - Ave Maria, Fr. Schubert - Messa in G-dur D. 167
Kod: U-K-MUZ2    BibTeX   (pkt: 6)
[WZCZ-14164] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[4] * / Łucja Nowak
// W: Koncert chóru, orkiestr i zespołów kameralnych .- Zielona Góra : Filharmonia Zielonogórska, 2011 - s. 1 .- koncert chóralny, 01-06-2011, repertuar: J. Świder - Krakowiaczek, H. M. Górecki - Ptasie plotki, M. Korzeniewska - Opowiem ci bajkę, J. Baltramiejunaite - Labus vakarus judabro, spirituals - Swing Low, Sweet Chariot, G. Jautakaite - Vieśpaties Lelija
Kod: U-K-MUZ2    BibTeX   (pkt: 6)
[WZCZ-14165] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[5] * / Łucja Nowak
// W: Święto Pieśni .- Kożuchów : Kożuchowski Ośrodek Kultury, 2011 - s. 1 .- koncert chóralny, 14-05-2011, repertuar: J. Świder - Krakowiaczek, H. M. Górecki - Ptasie plotki, M. Korzeniewska - Opowiem ci bajkę, J. Baltramiejunaite - Labus vakarus judabro, spirituals - Swing Low, Sweet Chariot, J. Rutter - The Lord bless and keep you
Kod: U-K-MUZ2    BibTeX   (pkt: 6)
[WZCZ-14163] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[6] * / Łucja Nowak
// W: Musica Sacra / Chór Akademicki UZ; Orkiestra Kameralna Towarzystwa Muzycznego Cantylena .- Wschowa : Kościół pw. Św. Jadwigi, 2011 - s. 1 .- koncert chóralny, 04-06-2011, repertuar: J. Gaubas - Exaltabo te, Domine, J. Naujalis - In monte Oliveti, J. Sawa - Gloria, J. Busto - Ave Maria, Fr. Schubert - Messa in G-dur D. 167
Kod: INNE-112    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-14166] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[7] * / Łucja Nowak
// W: Koncert Kolęd i Pastorałek / Chór Akademicki UZ .- Zielona Góra : Kościół pw. Ducha Świętego, 2011 - s. 1 .- koncert chóralny, 13-01-2011, repertuar: J. Świder - Wśród nocnej ciszy, kolęda francuska - Nad Betlejem w ciemną noc, St. Niewiadomski - W dzień Bożego Narodzenia, Ach ubogi żłobie, A. Nikodemowicz - Hola, hola pasterze z pola, Z. Noskowski - Kolęda, J. Świder - O gwiazdo Betlejemska, Przybieżeli do Betlejem pasterze, R. Twardowski - Nowa radość stała, M. Leontowicz - Szczedrik, I. Berlin - White Christmas
Kod: INNE-112    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-14160] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[8] * / Łucja Nowak
// W: Koncert Karnawałowy / Chór Akademicki UZ .- Pietrzyków : Kościół pw. Dobrego Pasterza, 2011 - s. 1 .- koncert chóralny, 18-03-2011, repertuar: anonim - Tourdion, opr. W Sołtysik - Kędykolwiek teraz jesteś, J. Maklakiewicz - Kołysanka, opr. M. Hronek - Prśi, prśi, P. McCartney/J. Lennon - Michelle, negro spirituals - Deep river, Gonna study war no more
Kod: U-K-MUZ2    BibTeX   (pkt: 6)
[WZCZ-14161] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[9] * / Łucja Nowak
// W: Koncert Kolęd i Pastorałek .- Zielona Góra : Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 2011 - s. 1 .- koncert chóralny, 08-01-2011, repertuar: J. Świder - Wśród nocnej ciszy, kolęda francuska - Nad Betlejem w ciemną noc, St. Niewiadomski - W dzień Bożego Narodzenia, Ach ubogi żłobie, A. Nikodemowicz - Hola, hola pasterze z pola, Z. Noskowski - Kolęda, J. Świder - O gwiazdo Betlejemska, Przybieżeli do Betlejem pasterze, R. Twardowski - Nowa radość stała, M. Leontowicz - Szczedrik, I. Berlin - White Christmas
Kod: U-K-MUZ2    BibTeX   (pkt: 6)
[WZCZ-14159] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[10] * / Łucja Nowak
// W: Koncert Muzyki Sakralnej / Orkiestra Kameralna Muzycznego Towarzystwa Cantylena .- Lubrza : Kościół pw. Świętego Jana Chrzciciela, 2011 - s. 1 .- koncert chóralny, 17-06-2011, repertuar: W. A. Mozart - Exultate, jubilate
Kod: U-K-MUZ2    BibTeX   (pkt: 6)
[WZCZ-14167] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[11] * / Łucja Nowak
// W: Koncert Kolęd i Pastorałek / Chór Mieszany IKiSM UZ .- Zielona Góra : Kaplica Jasnogórska przy Kościele pw. Ducha Świętego, 2010 - s. 1 .- koncert chóralny, 21-01-2010
Kod: U-K-MUZ2    BibTeX   (pkt: 6)
[WZCZ-13481] [data modyf: 16-09-2011 09:26]
[12] * / Łucja Nowak
// W: [Koncert chóralny, 14-10-2010] : koncert w ramach XXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego / Chór mieszany IKiSM .- Rumia : -, 2010 - s. 1 .- 14-10-2010
Kod: U-K-MUZ2    BibTeX   (pkt: 6)
[WZCZ-13551] [data modyf: 16-09-2011 09:26]
[13] * / Łucja Nowak
// W: [Koncert chóralny, 12-05-2010] / Chór PSM I i II st. "Kamerton" .- Zielona Góra : Filharmonia Zielonogórska - sala MCM, 2010 - s. 1 .- 12-05-2010, repertuar: Spiritual - Rock my soul, Zd. Lukaś - Jede sedlak, J. Świder - Krakowiaczek, Gr. Wolter i P. Jańczak - Hymn, J. Rutter - The Lord bless you and keep you
Kod: U-K-MUZ2    BibTeX   (pkt: 6)
[WZCZ-13482] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[14] Relacje słowno - muzyczne w aspekcie wyrazowym w motetach Juozasa Naujalisa / Łucja Nowak
// W: Dźwięki i słowa z doświadczeń i obserwacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Doktorowi Antoniemu Grochowalskiemu z okazji 45-lecia pracy artystycznej / red. Barbara Nowak .- Poznań : Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, 2010 - s. 211--228 .- ISBN: 9788388392405
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12311] [data modyf: 25-10-2010 09:44]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski