System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: informatyka techniczna i telekomunikacja (75 %)
Dyscyplina dodatkowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika (25 %)
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 482 pozycji bibliograficznych
32 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Sztuczne sieci neuronowe : podstawy i zastosowania, 1994. Józef Korbicz, Andrzej Obuchowicz, Dariusz Uciński, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ 251 s. (Problemy Współczesnej Nauki - Teoria i Zastosowania : Informatyka), ISBN: 8371011970, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7006] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] State and parameter estimation : digital and optimal filtering, applications, 1993. Józef Korbicz, Peter Bidyuk, Zielona Góra : Higher College Engineering Press 303 s. (Monografie 59), ISBN: 02397390, bibliogr. rys. wykr.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7954] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Estymacja i sterowanie stochastyczne układami o parametrach rozłożonych, 1991. Józef Korbicz, Michaił Z. Zgurowski, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN 511 s. , ISBN: 8301103094, bibliogr. rys.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7962] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Wybrane metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych, 1991. Józef Korbicz, Zbigniew Zajda, Włodzimierz Solnik, Dariusz Uciński, Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej 208 s. bibliogr. rys. tab.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7953] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Metody matematyczne w zagadnieniach kontroli i sterowania w energetyce, 1990. Józef Korbicz, Borys I. Mokin, Zielona Góra ; Kijów : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej ; "TECHNIKA" 158, nlb. 2 s. (Monografie 51) bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7952] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Wybrane zagadnienia z teorii identyfikacji i estymacji : skrypt, 1987. Józef Korbicz, Zygmunt Mazurkiewicz, Andrzej Janczak, Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze 143 s. bibliogr. rys.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7959] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] O estymacji zmiennych stanu układów stochastycznych o parametrach rozłożonych, 1986. Józef Korbicz, Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej 86, nlb. 3. s. (Monografie 36) bibliogr. rys. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7951] [data modyf: 23-04-2007 16:58]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Fault-Tolerant Control: Analytical and Soft Computing Solutions, Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marcin Witczak
// W: Automatic Control, Robotics, and Information Processing, 2021. / eds. P. Kulczycki, J. Korbicz, J. Kacprzyk, Cham : Springer International Publishing (Studies in Systems, Decision and Control Vol. 296), s. 565--588, ISBN: 9783030485863
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-48587-0_18   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[WZCZ-21682] [data modyf: 30-09-2020 11:47]
[2] Breast Cancer Computer-Aided Diagnosis System Using k-NN Algorithm Based on Hausdorff Distance, Marcin Skobel, Marek Kowal, Józef Korbicz
// W: Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis : proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBEE 2019, 2020. / eds. J. Korbicz, R. Maniewski, K. Patan, M. Kowal, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 1033), s. 179--188, ISBN: 9783030298845
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-29885-2_16   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[WZCZ-21005] [data modyf: 30-08-2019 12:02]
[8,2] [0,41] / [11,6] [0,58]
[3] Sterowanie tolerujące uszkodzenia: rozwiązania analityczne i sztucznej inteligencji, Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marcin Witczak
// W: Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji, 2020. / red. P. Kulczycki, J. Korbicz, J. Kacprzyk, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. 503--526, ISBN: 9788301209278
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21684] [data modyf: 30-09-2020 12:24]
[8,2] [0,41] / [8,2] [0,41]
[4] Cell Nuclei Segmentation Using Marker-Controlled Watershed and Bayesian Object Recognition, Marcin Skobel, Marek Kowal, Józef Korbicz, Andrzej Obuchowicz
// W: Information Technology in Biomedicine : Proceedings 6th International Conference, ITIB-2018, 2019. / eds. E. Pietka, P. Badura, J. Kawa, W. Wieclawek, Cham : Springer International Publishing (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 762), s. 407--418, ISBN: 9783319912110
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-91211-0_36   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[WZCZ-20177] [data modyf: 31-05-2019 11:58]
[5,8] [0,29] / [10] [0,5]
[5] Zastosowanie internetu rzeczy jako element profilaktyki upadków seniorów, Anna Pławiak-Mowna, Józef Korbicz, Małgorzata Mazurkiewicz
// W: Informatyka w medycynie, 2019. / red. M. Kurzyński, L. Bobrowski, A. Nowakowski, J. Rumiński, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT (Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania T. 7), s. 677--690, ISBN: 978837837087
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21250] [data modyf: 03-12-2019 13:54]
[11,6] [0,58] / [11,6] [0,58]
[6] Linear Parameter-Varying Two Rotor Aero-Dynamical System Modelling with State-Space Neural Network, Marcel Luzar, Józef Korbicz
// W: Artificial Intelligence and Soft Computing : 17th International Conference, ICAISC 2018, 2018. / eds. L. Rutkowski, R. Scherer, M. Korytkowski, W. Pedrycz, R. Tadusiewicz, J. M. Zurada , Cham : Springer International Publishing (Lecture Notes in Computer Science Vol. 10842), s. 592--602, ISBN: 9783319912622
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-91262-2_52   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[WZCZ-20200] [data modyf: 30-05-2019 14:26]
[14,2] [0,71] / [14,2] [0,71]
[7] Nuclei Detection in Cytological Images Using Convolutional Neural Network and Ellipse Fitting Algorithm, Marek Kowal, Michał Żejmo, Józef Korbicz
// W: Artificial Intelligence and Soft Computing : 17th International Conference, ICAISC 2018, 2018. / eds. L. Rutkowski, R. Scherer, M. Korytkowski, W. Pedrycz, R. Tadusiewicz, J. M. Zurada , Cham : Springer International Publishing (Lecture Notes in Computer Science Vol. 10842), s. 157--167, ISBN: 9783319912622
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-91262-2_15   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[WZCZ-20201] [data modyf: 30-05-2019 14:26]
[8,2] [0,41] / [11,6] [0,58]
[8] Stochastic Geometry for Automatic Assessment of Ki-67 Index in Breast Cancer Preparations, Marek Kowal, Marcin Skobel, Józef Korbicz, Roman Monczak
// W: Bioinformatics and Biomedical Engineering : 6th International Work-Conference, IWBBIO 2018, 2018. / eds. I. Rojas, F. Ortuno, Cham : Springer International Publishing (Lecture Notes in Bioinformatics 10814), s. 151--162, ISBN: 9783319787596
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-78759-6_15   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[WZCZ-20176] [data modyf: 30-05-2019 16:26]
[7,1] [0,36] / [10] [0,5]
[9] Using Toboggan Segmentation in Detection of Centers and Radius of Cell Nuclei, Przemysław Jacewicz, Józef Korbicz
// W: Image Processing and Communications Challenges 9 : 9th International Conference, IP&C'2017, 2018. / eds. M. Choraś, R. S. Choraś, Cham : Springer International Publishing (Advances in Intelligent Systems and Computing 681), s. 35--42, ISBN: 9783319687193
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-68720-9_5   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[WZCZ-19509] [data modyf: 30-05-2019 16:32]
[14,2] [0,71] / [14,2] [0,71]
[10] Towards Robust Predictive Control for Non-linear Discrete Time System, Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Józef Korbicz
// W: Advanced and Intelligent Computations in Diagnosis and Control, 2016. / ed. Z. Kowalczuk, Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 386), s. 179--191, ISBN: 9783319231792    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8_13   (pkt: 5)
[WZCZ-17104] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[11] Robust, efficient predictive FTC, Marcel Luzar, Marcin Witczak, Józef Korbicz
// W: Aktualne problemy automatyki i robotyki, 2014. / red. K. Malinowski, J. Józefczyk, J. Świątek, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT (Monografie T. 20), s. 300--308, ISBN: 9788378370406
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16755] [data modyf: 27-08-2015 14:15]
[12] Neuronowo-rozmyte przetwarzanie obrazów cytologicznych w diagnostyce nowotworu piersi, Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz
// W: Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, 2013. / red. R. Tadeusiewicz, J. Korbicz, L. Rutkowski, W. Duch . T. 9, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT (Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania), s. 155--169, ISBN: 9788378370246
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15542] [data modyf: 26-08-2015 14:07]
[13] Przygotowanie danych i planowanie eksperymentu, Andrzej Marciniak, Józef Korbicz
// W: Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, 2013. / red. R. Tadeusiewicz, J. Korbicz, L. Rutkowski, W. Duch . T. 9, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT (Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania), s. 23--52, ISBN: 9788378370246
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15541] [data modyf: 26-08-2015 14:07]
[14] On the GMDH approach to robust fault detection of non-linear dynamic systems, Józef Korbicz, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak
// W: Advances in control theory and automation : monograph dedicated to Professor Tadeusz Kaczorek on the occasion of his eightieth birthday, 2012. / ed. by M. Busłowicz, K. Malinowski, Białystok : Printing House of Białystok University of Technology, s. 129--140, ISBN: 9788362582174
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14567] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] GMDH neural networks, Marcin Mrugalski, Józef Korbicz
// W: Intelligent systems : the industrial electronics handbook, 2011. / ed. by B. M. Wilamowski, J. D. Irwin, Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group .- second ed., s. 1--21, ISBN: 9781439802830
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12860] [data modyf: 22-02-2013 11:26]
[16] Diagnostic methods, Wojciech Cholewa, Józef Korbicz, Jan Maciej Kościelny, Krzysztof Patan, Tomasz Rogala, Michał Syfert, Marcin Witczak
// W: Modeling, diagnostics and process control : implementation in the DiaSter system, 2010. / eds. J. Korbicz, J. M. Kościelny, Berlin : Springer-Verlag, s. 153--231, ISBN: 9783642166525    DOI: 10.1007/978-3-642-16653-2
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12475] [data modyf: 13-12-2010 10:53]
[17] Process modeling, Krzysztof Janiszowski, Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marcin Witczak
// W: Modeling, diagnostics and process control : implementation in the DiaSter system, 2010. / eds. J. Korbicz, J. M. Kościelny, Berlin : Springer-Verlag, s. 55--118, ISBN: 9783642166525    DOI: 10.1007/978-3-642-16653-2
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12473] [data modyf: 13-12-2010 10:41]
[18] Segmentation of breast cancer fine needle biopsy cytological images using fuzzy clustering, Marek Kowal, Józef Korbicz
// W: Advances in Machine Learning I : Dedicated to the Memory of Professor Ryszard S. Michalski, 2010. , Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag (Studies in Computational Intelligence 262), s. 407--417, ISBN: 9783642051760
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-05177-7_20   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [22-02-2021]
[WZCZ-11994] [data modyf: 25-05-2010 15:49]
[19] Uncertainty of dynamic GMDH neural models in robust fault detection systems, Marcin Mrugalski, Józef Korbicz
// W: Advances in systems science, 2010. / eds. A. Grzech, P. Świątek, J, Drapała, Warsaw : Academic Publishing House EXIT (Computer Science), s. 211--220, ISBN: 9788360434772
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12285] [data modyf: 15-10-2010 09:23]
[20] Automatic fingerprint identification based on minutiae points, Maciej Hrebień, Józef Korbicz
// W: Modelling dynamics in processes and systems, 2009. / eds. W. Mitkowski, J. Kacprzyk, Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag (Studies in Computational Intelligence Vol. 180), s. 137--152, ISBN: 9783540922025
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-540-92203-2_10   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[WZCZ-11641] [data modyf: 18-01-2010 14:23]
[21] Database supported fine needle biopsy material diagnosis routine, Maciej Hrebień, Józef Korbicz
// W: Computer recognition systems 3, 2009. / ed. M. Kurzynski, M. Wozniak, Berlin : Springer-Verlag (Advances in Intelligent and Soft Computing 57), s. 373--380, ISBN: 9783540939047    DOI: 10.1007/978-3-540-93905-4
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[WZCZ-11140] [data modyf: 15-06-2009 14:45]
[22] Implementacja odpornych dynamicznych modeli neuronowych w systemie DIASTER, Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marcin Witczak, Przemysław Prętki, Łukasz Dziekan
// W: Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki, 2009. / red. Z. Kowalczuk, Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne PWNT (Automatyka Informatyka - Technologie Informacyjne : Automatyka : Diagnostyka), s. 3--10, ISBN: 9788392680628
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11308] [data modyf: 01-10-2009 14:12]
[23] Metody diagnostyki, Wojciech Cholewa, Józef Korbicz, Jan Maciej Kościelny, Paweł Chrzanowski, Krzysztof Patan, Tomasz Rogala, Michał Syfert, Marcin Witczak
// W: Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami : implementacja w systemie DiaSter, 2009. / red. J. Korbicz, J. M. Kościelny, Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne (Monografie T. 14), s. 211--315, ISBN: 9788320436129
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11362] [data modyf: 21-10-2009 10:26]
[24] Modele procesów, Krzysztof Janiszowski, Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marcin Witczak
// W: Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami : implementacja w systemie DiaSter, 2009. / red. J. Korbicz, J. M. Kościelny, Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne (Monografie T. 14), s. 59--137, ISBN: 9788320436129
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11360] [data modyf: 21-10-2009 09:45]
[25] Parameters estimation methods in the robust fault diagnosis, Marcin Mrugalski, Józef Korbicz
// W: Diagnosis of processes and systems, 2009. / ed. Z. Kowalczuk, Gdańsk : Pomeranian Science and Technology Publishers PWNT (Control and Computer Science - Information Technology : Control Theory : Fault and System Diagnosis), s. 159--166, ISBN: 9788392680635
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11611] [data modyf: 13-01-2010 13:17]
[26] Unknown input observers and uncertain neural models in robust fault diagnosis, Józef Korbicz
// W: Recent advances in control and automation, 2008. / ed. K. Malinowski, L. Rutkowski, Warsaw : Academic Publishing House EXIT (Challenging Problems of Science : Control and Automation), s. 381--397, ISBN: 9788360434420
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10274] [data modyf: 02-07-2008 13:00]
[27] Analytical methods and artificial neural networks in fault diagnosis and modelling of non-linear systems, Józef Korbicz, Marcin Witczak, Krzysztof Patan, Andrzej Janczak, Marcin Mrugalski
// W: Measurements models systems and design, 2007. / ed. by J. Korbicz, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 175--204, ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9201] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Hough transform, (1+1) search strategy and watershed algorithm in segmentation of cytological images, Maciej Hrebień, Józef Korbicz, Andrzej Obuchowicz
// W: Computer recognition systems 2, 2007. / eds. M. Kurzynski, E. Puchala, M. Wozniak, A. Zolnierek, Berlin : Springer (Advances in Soft Computing 45), s. 550--557, ISBN: 9783540751748
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9481] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Metody analityczne i sztucznej inteligencji w diagnostyce uszkodzeń, Józef Korbicz
// W: Techniki informacyjne w badaniach systemowych, 2007. / red. P. Kulczycki, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk, Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 381--415, ISBN: 9788320432718
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9190] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Nonlinear principal component analysis in fault diagnosis, Gracjan Głowacki, Krzysztof Patan, Józef Korbicz
// W: Fault diagnosis and fault tolerant control, 2007. / ed. by J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal, Warszawa : Academic Publishing House EXIT (Challenging Problems of Science - Theory and Applications : Automatic Control and Robotics), s. 211--218, ISBN: 9788360434321
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9320] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[31] Odporne układy detekcji uszkodzeń z modelami sztucznej inteligencji, Józef Korbicz
// W: Problemy automatyki i sterowania statkiem : jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Józefa Lisowskiego, 2007. , Gdynia : Wydaw. Akademii Morskiej w Gdyni, s. 61--71, ISBN: 9788374210348
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9627] [data modyf: 21-12-2007 09:49]
[32] Segmentation of cytological images by combined Hough, evolutionary and watershed algorithms, Maciej Hrebień, Józef Korbicz
// W: Fault diagnosis and fault tolerant control, 2007. / ed. by J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal, Warszawa : Academic Publishing House EXIT (Challenging Problems of Science - Theory and Applications : Automatic Control and Robotics), s. 271--278, ISBN: 9788360434321
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9323] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Wybrane zastosowania metod sztucznej inteligencji w układach detekcji uszkodzeń systemów dynamicznych, Józef Korbicz
// W: Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych, 2007. / red. Z. Kowalczuk, B. Wiszniewski, Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne PWNT (Automatyka Informatyka - Technologie Informacyjne : Diagnostyka), s. 145--166, ISBN: 9788391866320
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9050] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Wykrywanie anomalii przy użyciu kart kontrolnych oraz analizy szeregów czasowych, Marcin Kliński, Józef Korbicz
// W: Sieci komputerowe. T. 1 : nowe technologie, 2007. / red. S. Węgrzyn, J. Klamka, S. Kozielski, T. Czachórski, L. Znamirowski, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 171--176, ISBN: 9788320616491
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9189] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Obliczenia inteligentne w układach diagnostyki systemów dynamicznych, Józef Korbicz
// W: Współczesne techniki regulacji i pomiarów oraz metody sterowania : praca zbiorowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Skoczowskiemu, 2006. , Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, s. 209--224, ISBN: 8374570199
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8572] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] System profilowania ruchu w sieciach komputerowych - wykrywanie anomalii, Marcin Kliński, Józef Korbicz
// W: Nowe technologie sieci komputerowych. T. 1, 2006. / red. S. Węgrzyn, L. Znamirowski, T. Czachórski, S. Kozielski, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 383--390, ISBN: 8320616107
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8396] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[37] Analiza danych przemysłowych z wykorzystaniem środowiska informatycznego SAS Institute, Marcin Dąbrowa, Józef Korbicz
// W: Selected problems of computer science : proceedings of the 1st Polish and international PD forum-conference on computer science, 2005. / ed. D. Rutkowska, J. Kacprzyk, W. Kosiński, K. Przybyszewski, J. Starczewski, Warsaw : Academic Publishing House EXIT, s. 521--529, ISBN: 8360434255
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8997] [data modyf: 25-04-2007 15:02]
[38] Combined computational intelligence and analytical methods in fault diagnosis, Ronald J. Patton, Józef Korbicz, Marcin Witczak, Faisel Javed Uppal
// W: Intelligent Control Systems using Computational Intelligence Techniques, 2005. / ed. A. E. Ruano, London : The Institution of Electrical Engineers (IEE Control Engineering Series 70), s. 349--392, ISBN: 0863414893
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 11 [22-02-2021]
[WZCZ-7740] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Comparison of minutiae matching techniques, Maciej Hrebień, Andrzej Marciniak, Józef Korbicz
// W: Computer recognition systems : proceedings of the 4th International Conference on Computer Recognition Systems CORES' 05, 2005. , Berlin : Springer (Advances in Soft Computing), s. 775--782, ISBN: 3540250549
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7466] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[40] Metody obliczeń inteligentnych w diagnostyce procesów, Józef Korbicz
// W: Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania : Mielno 2005, 2005. , Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 63--75, ISBN: 8373650830
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7563] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Some aspects of multidimensional mutations in evolutionary algorithms, Józef Korbicz, Andrzej Obuchowicz, Przemysław Prętki
// W: Issues in soft computing theory and applications, 2005. / ed. P. Grzegorzewski, M. Krawczak, S. Zadrożny, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT (Problemy Współczesnej Nauki - Teoria i Zastosowania : Informatyka), s. 3--45, ISBN: 8387674982
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7894] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Artificial neural networks in fault diagnosis, Krzysztof Patan, Józef Korbicz
// W: Fault diagnosis : models, artificial intelligence, applications, 2004. , Berlin : Springer-Verlag, s. 333--379, ISBN: 3540407677
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6803] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Evolutionary methods in designing diagnostic systems, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz
// W: Fault diagnosis : models, artificial intelligence, applications, 2004. , Berlin : Springer-Verlag, s. 301--331, ISBN: 3540407677
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6802] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[44] Methods of signal analysis, Wojciech Cholewa, Józef Korbicz, Wojciech Moczulski, Anna Timofiejczuk
// W: Fault diagnosis : models, artificial intelligence, applications, 2004. , Berlin : Springer-Verlag, s. 119--153, ISBN: 3540407677
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6801] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Observers and genetic programming in the identification and fault diagnosis of non-linear dynamic systems, Marcin Witczak, Józef Korbicz
// W: Fault diagnosis : models, artificial intelligence, applications, 2004. , Berlin : Springer-Verlag, s. 457--509, ISBN: 3540407677
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6805] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Pattern recognition approach to fault diagnostics, Andrzej Marciniak, Józef Korbicz
// W: Fault diagnosis : models, artificial intelligence, applications, 2004. , Berlin : Springer-Verlag, s. 557--590, ISBN: 3540407677
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6806] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[47] Projektowanie komputerowych systemów diagnostycznych, Józef Korbicz
// W: Inżynieria diagnostyki maszyn, 2004. / red. B. Żółtowski, Cz. Cempel, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji PIB (Biblioteka Problemów Eksploatacji), s. 453--474, ISBN: 8372044147
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7057] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Dynamic GMDH type neural networks, Marcin Mrugalski, Eugen Arinton, Józef Korbicz
// W: Neural networks and soft computing : proceedings of the sixth international conference, 2003. , New York : Springer-Verlag Company (Advances in Soft Computing), s. 698--703, ISBN: 3790800058
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5764] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[49] Neuronowe sieci, sieci neuropodobne, Józef Korbicz
// W: Wielka Encyklopedia PWN, 2003. . T. 18, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN SA, s. 480--481, ISBN: 8301138289(01)
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7191] [data modyf: 17-03-2005 13:07]
[50] Systems identification with GMDH neural networks : a multi-dimensional case, Marcin Mrugalski, Eugen Arinton, Józef Korbicz
// W: Artificial neural nets and genetic algorithms : proceedings of the International Conference, 2003. , Wien : Springer-Verlag (Computer Science), s. 115--120, ISBN: 3211007431
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5770] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[51] Metody analizy sygnałów, Wojciech Cholewa, Józef Korbicz, Wojciech Moczulski, Anna Timofiejczuk
// W: Diagnostyka procesów. : modele : metody sztucznej inteligencji : zastosowania, 2002. , Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne (Monografie T. 3), s. 115--146, ISBN: 8320427347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5069] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Metody ewolucyjne w projektowaniu systemów diagnostycznych, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz
// W: Diagnostyka procesów. : modele : metody sztucznej inteligencji : zastosowania, 2002. , Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne (Monografie T. 3), s. 279--309, ISBN: 8320427347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5070] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[53] Metody rozpoznawania obrazów w diagnostyce, Andrzej Marciniak, Józef Korbicz
// W: Diagnostyka procesów. : modele : metody sztucznej inteligencji : zastosowania, 2002. , Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne (Monografie T. 3), s. 513--542, ISBN: 8320427347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5074] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Observer-based approaches to fault diagnosis, Józef Korbicz, Marcin Witczak
// W: Automatyka - sterowanie - zarządzanie : książka jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin profesora Kazimierza Mańczaka, 2002. / red. Jakub Gutenbaum, Warszawa : Instytut Badań Systemowych PAN, s. 135--151, ISBN: 8385847782
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5658] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Programowanie genetyczne w diagnostyce uszkodzeń i identyfikacji nieliniowych systemów dynamicznych, Marcin Witczak, Józef Korbicz
// W: Diagnostyka procesów. : modele : metody sztucznej inteligencji : zastosowania, 2002. , Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne (Monografie T. 3), s. 427--464, ISBN: 8320427347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5073] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[56] Sztuczne sieci neuronowe w układach diagnostyki, Krzysztof Patan, Józef Korbicz, Marcin Mrugalski
// W: Diagnostyka procesów. : modele : metody sztucznej inteligencji : zastosowania, 2002. , Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne (Monografie T. 3), s. 311--351, ISBN: 8320427347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5071] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] An evolutionary approach to identification of nonlinear dynamic systems, Marcin Witczak, Józef Korbicz
// W: Artificial neural nets and genetic algorithms : proceedings of the International Conference, 2001. , Wien : Springer-Verlag (Computer Science), s. 240--243, ISBN: 3211836519
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2141] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[58] Systemy neuro-rozmyte w diagnostyce procesów, Józef Korbicz, Marek Kowal
// W: Zbiory rozmyte i ich zastosowania : praca dedykowana profesorowi Ernestowi Czogale, 2001. , Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, s. 333--379, ISBN: 8388000640
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2201] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[59] Neuro-Fuzzy Detector for Industrial Process, Marek Kowal, Józef Korbicz
// W: Fuzzy control : theory and practice, 2000. , Heidelberg : Physica-Verlag (Advances in Soft Computing), s. 294--301, ISBN: 3790813273
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[WZCZ-1362] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[60] Neuronowe sieci modularne, Andrzej Marciniak, Józef Korbicz
// W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6: Sieci neuronowe, 2000. , Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, s. 135--177, ISBN: 8387674184
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1221] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Sieci dynamiczne i ich zastosowanie w modelowaniu i identyfikacji, Krzysztof Patan, Józef Korbicz
// W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6: Sieci neuronowe, 2000. , Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, s. 389--417, ISBN: 8387674184
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1224] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[62] Statyczne i dynamiczne sieci GMDH, Janusz Kuś, Józef Korbicz
// W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6: Sieci neuronowe, 2000. , Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, s. 227--256, ISBN: 8387674184
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1222] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[63] Wstępne przetwarzanie danych, Andrzej Marciniak, Józef Korbicz, Janusz Kuś
// W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6: Sieci neuronowe, 2000. , Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, s. 29--71, ISBN: 8387674184
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1220] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[64] Rozwój zielonogórskiego środowiska naukowego, Józef Korbicz
// W: 50 lat rozwoju nauki na Ziemiach Zachodnich i Północnych, 1996. / red. nauk. A. Grzech, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, s. 79--86, ISBN: 8304043009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15727] [data modyf: 16-12-2013 13:58]
[65] Sensor allocation for state and parameter estimation of distributed systems, Józef Korbicz, Dariusz Uciński
// W: Discrete structural optimization : IUTAM Symposium Zakopane, 1994. / eds. W. Gutkowski, J. Bauer, Berlin : Springer-Verlag, s. 178--189
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9043] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] Adaptive state estimation algorithm for linear discrete-time distributed parameter systems with application to estimation of air pollutant, Józef Korbicz, M. Z. Zgurovsky, A. N. Selin
// W: Complex and distributed systems. Analysis, simulation and control : 11th IMACS World Congress System Simulation and Scientific Computation, 1986. / ed. by S. Tzafestas, P. Borne, Amsterdam : North-Holland Publishing Company (IMACS Transactions on Scientific Computation Vol. 4), s. 275--280
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9034] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Cell Nuclei Segmentation in Cytological Images Using Convolutional Neural Network and Seeded Watershed Algorithm / Marek Kowal, Michał Żejmo, Marcin Skobel, Józef Korbicz, Roman Monczak, 2019. Journal of Digital Imaging, 1--12, ISSN: 0897-1889, , eISSN: 1618-727X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Breast cancer, Convolutional neural networks, Mathematical morphology, Nuclei segmentation, Oversegmentation, Watershed
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s10278-019-00200-8         Cytowania wg Scopus: 4 [22-02-2021]
[AWCZ-24138] [data modyf: 06-06-2019 14:30]
[22,14] [0,32] / [31,3] [0,45]
[2] Sensor-Based Weightlifting Workout Assisting System Design and its Practical Implementation / Marcel Luzar, Andrzej Czajkowski, Rafał Kasperowicz, Maciej Rot, Mateusz Semegen, Józef Korbicz, 2019. Journal of Sensors, 1--14, ISSN: 1687-725X, , eISSN: 1687-7268, bibliogr. rys. tab. summ. .- Article ID 1787351
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1155/2019/1787351         Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[AWCZ-24754] [data modyf: 02-01-2020 12:20]
[28,58] [0,41] / [28,58] [0,41]
[3] Two-stage instrumental variables identification of polynomial Wiener systems with invertible nonlinearities / Andrzej Janczak, Józef Korbicz, 2019. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 29, no. 3, 571--580, ISSN: 1641-876X, , eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dynamic models, nonlinear systems, parameter estimation, polynomial models
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.2478/amcs-2019-0042         Cytowania wg Scopus: 2 [22-02-2021]
[AWCZ-24662] [data modyf: 05-12-2019 15:42]
[100] [1] / [100] [1]
[4] A bounded-error approach to simultaneous state and actuator fault estimation for a class of nonlinear systems / Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Vicenç Puig, Damiano Rotondo, Fatiha Nejjari, Józef Korbicz, 2017. Journal of Process Control Vol. 52, 14--25, ISSN: 0959-1524, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bounded-error estimation, Fault detection, Fault isolation, Nonlinear systems, Observer, Quadratic boundedness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jprocont.2017.01.002         Cytowania wg Scopus: 37 [22-02-2021]
[AWCZ-21045] [data modyf: 15-02-2017 11:49]
[40] [1] / [40] [1]
[5] Occupational EMF exposure and risk of breast cancer / Anna Pławiak-Mowna, Józef Korbicz, 2017. Przegląd Elektrotechniczny R. 93, nr 1, 177--180, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, ekspozycja zawodowa, electromagnetic field, ocucupational exposure, pole elektromagnetyczne, rak piersi
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)        Cytowania wg Scopus: 2 [22-02-2021]
[AWCZ-20848] [data modyf: 16-01-2017 16:21]
[7] [0,5] / [7] [0,5]
[6] A robust predictive actuator fault-tolerant control scheme for Takagi-Sugeno fuzzy systems / Piotr Witczak, Marcin Witczak, Józef Korbicz, Christophe Aubrun, 2015. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 63, no. 4, 977--987, ISSN: 0239-7528, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fault identification, fault-tolerant control, predictive control, robust control, robust invariant set
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/bpasts-2015-0111         Cytowania wg Scopus: 8 [22-02-2021]
[AWCZ-19624] [data modyf: 16-12-2015 11:51]
[7] Towards Robust Neural-Network-Based Sensor and Actuator Fault Diagnosis: Application to a Tunnel Furnace / Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Józef Korbicz, 2015. Neural Processing Letters: Special Issue: International Work-Conference on Artificial Neural Networks (IWANN) 2013 Vol. 42, iss. 1, 71--87, ISSN: 1370-4621, , eISSN: 1573-773X, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: non-linear system identification, robust fault diagnosis, state-space GMDH neural networks
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11063-014-9387-0         Cytowania wg Scopus: 18 [22-02-2021]
[AWCZ-19177] [data modyf: 27-07-2015 12:41]
[8] Computer-aided diagnosis of breast cancer based on fine needle biopsy microscopic images / Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz, Roman Monczak, 2013. Computers in Biology and Medicine Vol. 43, iss. 10, 1563--1572, ISSN: 0010-4825, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.compbiomed.2013.08.003         Cytowania wg Scopus: 136 [22-02-2021]
[AWCZ-17533] [data modyf: 22-02-2017 14:00]
[9] Design of unknown input observers for non-linear stochastic systems and their application to robust fault diagnosis / Marcin Witczak, Józef Korbicz, Rafał Józefowicz, 2013. Control and Cybernetics Vol. 42, no. 1, 227--256, ISSN: 0324-8569, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fault diagnosis, multiple models, non-linear systems, unknown input, unscented Kalman filter
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 20 [22-02-2021]
[AWCZ-17441] [data modyf: 20-08-2015 08:46]
[10] Prediction of corrections for the Polish time scale UTC(PL) using artificial neural networks / Marcel Luzar, Łukasz Sobolewski, Wiesław Miczulski, Józef Korbicz, 2013. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 61, no. 3, 589--594, ISSN: 0239-7528, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: atomic clock, national timescale, neural network, prediction methods
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.2478/bpasts-2013-0060         Cytowania wg Scopus: 14 [22-02-2021]
[AWCZ-17631] [data modyf: 20-08-2015 09:50]
[11] Neural networks for modelling and fault detection of the inter-stand strip / Eugen Arinton, Sergiu Caraman, Józef Korbicz, 2012. Control Engineering Practice Vol. 20, no 7, 684--694, ISSN: 0967-0661, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: faul detection, neural networks, steel industry, system identification, variable threshold
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.conengprac.2012.03.007         Cytowania wg Scopus: 8 [22-02-2021]
[AWCZ-16556] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[12] Nonlinear model predictive control of a boiler unit: a faul tolerant control study / Krzysztof Patan, Józef Korbicz, 2012. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 22, no 1, 225--237, ISSN: 1641-876X, , eISSN: 2083-8492, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: boiler unit, fault detection, predictive control, process model, recurrent neural networks
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/v10006-012-0017-6         Cytowania wg Scopus: 35 [22-02-2021]
[AWCZ-16591] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] Professor Tadeusz Kaczorek : 80th Jubilee / Jerzy Klamka, Józef Korbicz, 2012. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 22, no 2, [500-501], ISSN: 1641-876X, , eISSN: 2083-8492,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16593] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[14] Active fault-tolerant control design for Takagi-Sugeno fuzzy systems / Łukasz Dziekan, Marcin Witczak, Józef Korbicz, 2011. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 59, no 1, 93--102, ISSN: 0239-7528, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: convergence, fault diagnosis, fault-tolerant control, observers, state estimation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.2478/v10175-011-0013-2         Cytowania wg Scopus: 30 [22-02-2021]
[AWCZ-15614] [data modyf: 18-04-2011 10:06]
[15] Computer-aided diagnosis of breast cancer using Gaussian mixture cytological image segmentation / Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz, 2011. Journal of Medical Informatics & Technologies Vol. 17, 257--262, ISSN: 1642-6037, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, classification, image segmentation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15989] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[16] Hybrid cytological image segmentation method based on competitive neural network and adaptive thresholding / Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Józef Korbicz, 2011. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 57, nr 11, 1448--1451, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, diagnosis, diagnostyka, image segmentation, neural networks, rak piersi, segmentacja obrazu, sieci neuronowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16110] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] Sztuczne sieci neuronowe i ich zastosowanie w elektrotechnice i energetyce / Józef Korbicz, 2009. Przegląd Elektrotechniczny, nr 9, 194--200, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: diagnostics, diagnostyka, electrical engines, forecasting, load in a power system, modelling, modelowanie, neural networks, prognozowanie, sieci neuronowe, silniki elektryczne, zużycie energii
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14014] [data modyf: 01-02-2011 12:02]
[18] Artificial intelligence in technical diagnostics / Józef Korbicz, 2008. Diagnostyka, nr 2(46), 7--16, ISSN: 1641-6414, , eISSN: 2449-5220, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: adaptive threshold, detekcja uszkodzeń, fault detection, genetic programming, neural networks, neuro-fuzzy networks, odporność, programowanie genetyczne, próg adaptacyjny, robustness, sieci neuronowe, sieci neuronowo-rozmyte
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13172] [data modyf: 08-08-2008 12:00]
[19] Confidence estimation of GMDH neural networks and its application in fault detection systems / Józef Korbicz, Marcin Mrugalski, 2008. International Journal of Systems Science Vol. 39, no 8, 783--800
Słowa kluczowe: application, bounded-error modelling, fault diagnosis, model uncertainty, neural networks, non-linear systems, system identification
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1080/00207720701847745         Cytowania wg Scopus: 23 [22-02-2021]
[AWCZ-13122] [data modyf: 02-07-2008 12:13]
[20] Confidence estimation of the multi-layer perceptron and its application in fault detection systems / Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Józef Korbicz, 2008. Engineering Applications of Artificial Intelligence Vol. 21, iss. 8, 895--906, ISSN: 0952-1976, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: bounded-error modelling, model uncertainty, neural networks, non-linear systems, robust fault diagnosis, system identification
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1016/j.engappai.2007.09.008         Cytowania wg Scopus: 42 [22-02-2021]
[AWCZ-13360] [data modyf: 04-11-2008 13:14]
[21] Hough transform in music tunes recognition systems / Maciej Hrebień, Józef Korbicz, 2008. Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2008 Vol. 5097, 588--596 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[AWCZ-13155] [data modyf: 29-07-2008 09:21]
[22] Towards robustness in neural network based fault diagnosis / Krzysztof Patan, Marcin Witczak, Józef Korbicz, 2008. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 18, no 4, 443--454, ISSN: 1641-876X, , eISSN: 2083-8492, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: GMDH neural network, dynamic neural network, fault diagnosis, robustness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])    DOI: 10.2478/v10006-008-0039-2         Cytowania wg Scopus: 53 [22-02-2021]
[AWCZ-13510] [data modyf: 26-01-2011 11:08]
[23] A GMDH neural network-based approach to passive robust fault detection using a constraint satisfaction backward test / Vicenç Puig, Marcin Witczak, Fatiha Nejjari, Joseba Quevedo, Józef Korbicz, 2007. Engineering Applications of Artificial Intelligence Vol. 20, no 7, 886--897, ISSN: 0952-1976, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: adaptive threshold, faullt detection, fault diagnosis, neural network, robustness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 37 [22-02-2021]
[AWCZ-12357] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Fault detection in catalytic cracking converter by means of probability density approximation / Krzysztof Patan, Józef Korbicz, 2007. Engineering Applications of Artificial Intelligence Vol. 20, no 7, 912--923, ISSN: 0952-1976, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: decision making, density shaping, fault diagnosis, identification, neural network
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-12456] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Fault detection under fuzzy model uncertainty / Marek Kowal, Józef Korbicz, 2007. International Journal of Automation and Computing Vol. 4, no 2, 117--124, ISSN: 1476-8186, , eISSN: 1751-8520, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fuzzy systems, noise, uncertainty
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[AWCZ-12264] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Fault diagnosis of non-linear dynamical systems using analytical and soft computing methods / Józef Korbicz, 2007. Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems Vol. 1, no 1, 7--23 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dynamical neural networks, evolutionary algorithms, fault detection, neuro-fuzzy systems, unknown input observer
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12213] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Least mean square vs. outer bounding ellipsoid algorithm in confidence estimation of the GMDH neural networks / Marcin Mrugalski, Józef Korbicz, 2007. Lecture Notes in Computer Science: Adaptive and natural computing algorithms : 8th International Conference - ICANNGA 2007, Vol. 2 Vol. 4432, 19--26 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 11 [22-02-2021]
[AWCZ-12067] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] LMI-based strategies for designing observers and unknown input observers for non-linear discrete-time systems / Józef Korbicz, Marcin Witczak, Vicenç Puig, 2007. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 55, no 1, 31--42, ISSN: 0239-7528, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: LMI, convergence, fault diagnosis, non-linear systems, observers, state estimation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 41 [22-02-2021]
[AWCZ-11980] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Neuro-fuzzy networks and their application to fault detection of dynamical systems / Józef Korbicz, Marek Kowal, 2007. Engineering Applications of Artificial Intelligence Vol. 20, no 5, 609--617, ISSN: 0952-1976, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bounded noise, fault detection, neuro-fuzzy modelling, robustness, uncertainty
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 43 [22-02-2021]
[AWCZ-12263] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Professor Ryszard Tadeusiewicz a double jubilee / Józef Korbicz, 2007. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 17, no 2, 289--290, ISSN: 1641-876X, , eISSN: 2083-8492,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12480] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] A GMDH neural network-based approach to robust fault diagnosis: application to the DAMADICS benchmark problem / Marcin Witczak, Józef Korbicz, Marcin Mrugalski, Ronald J. Patton, 2006. Control Engineering Practice Vol. 14, no 6, 671--683, ISSN: 0967-0661, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: application, bounded-error modelling, fault diagnosis, model uncertainty, neural networks, non-linear systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 97 [22-02-2021]
[AWCZ-10767] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] FDI approach to the DAMADICS benchmark problem based on qualitative reasoning coupled with fuzzy neural networks / Joao M. F. Calado, J. M. G. Sá da Costa, M. Bartyś, Józef Korbicz, 2006. Control Engineering Practice Vol. 14, no 6, 685--698, ISSN: 0967-0661, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: control valves, fault detection, fault isolation, fuzzy sets, industrial actuators, neural networks, qualitative simulation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 21 [22-02-2021]
[AWCZ-11303] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Human identification based on fingerprint local features / Maciej Hrebień, Józef Korbicz, 2006. Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2006 Vol. 4029, 796--803 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 2 [22-02-2021]
[AWCZ-10956] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Robust fault detection using analytical and soft computing methods / Józef Korbicz, 2006. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 54, no 1, 75--88, ISSN: 0239-7528, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bounded-error approach, fault detection, model uncertainty, neural networks, neuro-fuzzy system, robustness, unknown input observer
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 27 [22-02-2021]
[AWCZ-10831] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Robust fault detection using neuro-fuzzy models / Marek Kowal, Józef Korbicz, 2006. Przegląd Elektrotechniczny, nr 1, 32--36, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, fault detection, fuzzy modelling, modelowanie rozmyte, niepewność, uncertainty
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 4 [22-02-2021]
[AWCZ-10689] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Detekcja uszkodzeń odporna na niepewność modelu neuronowego / Marcin Mrugalski, Józef Korbicz, 2005. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 9, wyd. spec., 103--105, ISSN: 0032-4140, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, niepewność modelu, sieć neuronowa GMDH
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10356] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Global stability conditions of locally recurrent neural networks / Krzysztof Patan, Józef Korbicz, Przemysław Prętki, 2005. Lecture Notes in Computer Science: Artificial neural networks: Formal Models and Their Applications - ICANN 2005, part 2 Vol. 3697, 191--196 bibliogr. wykr. summ. .- + CD-ROM
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 2 [22-02-2021]
[AWCZ-10379] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Odporna detekcja uszkodzeń przy niepewności modelu rozmyto-neuronowego / Marek Kowal, Józef Korbicz, 2005. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 9, wyd. spec., 93--95, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, modelowanie rozmyte, niepewność
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10355] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] A novel genetic programming approach to nonlinear system modelling : application to the DAMADICS benchmark problem / Mihai Florin Metenidis, Marcin Witczak, Józef Korbicz, 2004. Engineering Applications of Artificial Intelligence Vol. 17, 363--370, ISSN: 0952-1976, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: genetic algorithms, genetic programming, parameter estimation, system modelling
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-9707] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Confidence estimation of GMDH neural networks / Józef Korbicz, Mihai Florin Metenidis, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, 2004. Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2004 Vol. 3070, 210--216 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[AWCZ-9630] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Dynamic high order neural networks : application for fault diagnosis / Eugen Arinton, Józef Korbicz, 2004. Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2004 Vol. 3070, 145--150 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-9629] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Neural networks in diagnostics of technological processes / Krzysztof Patan, Józef Korbicz, 2004. Przegląd Elektrotechniczny, nr 4, 331--334, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab.
Słowa kluczowe: classification, diagnostyka uszkodzeń, fault diagnosis, klasyfikacja, modelling, modelowanie, neural networks, sieci neuronowe
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9719] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Trendy i problemy w diagnostyce procesów / Józef Korbicz, 2004. Diagnostyka, T. 1 (30), 275--286, ISSN: 1641-6414, , eISSN: 2449-5220, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: algorytmy ewolucyjne, diagnostyka procesów, logika rozmyta, obserwator o nieznanych wejściach, sieci neuronowo-rozmyte, sztuczne sieci neuronowe, układ z modelem, zastosowania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10048] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Józef Korbicz, 2003. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 2-3, wyd. spec., 15--16, ISSN: 0032-4140, fot. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8921] [data modyf: 30-06-2014 11:19]
[45] Obserwatory stanu i programowanie genetyczne w identyfikacji i diagnostyce systemów przemysłowych / Józef Korbicz, Marcin Witczak, Andrzej Obuchowicz, 2003. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 2-3, wyd. spec., 59--64, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8750] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[46] Artificial neural network models for fault detection and isolation of industrial processes / Józef Korbicz, Andrzej Janczak, 2002. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences Vol. 9, no 1, 55--69, ISSN: 1232-308X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: evaporation stations, fault detection and isolation, neural network models, parametric models
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])        Cytowania wg Scopus: 2 [22-02-2021]
[AWCZ-5128] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Fault detection using neuro-fuzzy networks / Marek Kowal, Józef Korbicz, Mario J. G. C. Mendes, Joao M. F. Calado, 2002. Systems Science Vol. 28, no 1, 45--57 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[AWCZ-8719] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[48] Genetic programming based approaches to identification and fault diagnosis of non-linear dynamic systems / Marcin Witczak, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz, 2002. International Journal of Control Vol. 75, no 13, 1012--1031, ISSN: 0020-7179, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 39 [22-02-2021]
[AWCZ-8541] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Możliwości rozwoju życia naukowego na pograniczu śląsko-łużyckim z wykorzystaniem nowoczesnego systemu informatycznego / Józef Korbicz, 2002. Rocznik Lubuski: Rozwój badań naukowych na pograniczu śląsko-łużyckim od XVI do XX wieku, T. 28 cz. 1, 21--31, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11730] [data modyf: 26-02-2007 15:19]
[50] Sieci neuronowe typu GMDH w diagnostyce systemów przemysłowych / Marcin Mrugalski, Eugen Arinton, Józef Korbicz, 2002. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 2, 10--14, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8346] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Diagnosis system based on multiple neural classifiers / Andrzej Marciniak, Józef Korbicz, 2001. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 49, no 4, 681--7001, ISSN: 0239-7528, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: classifiers, diagnosis, learning algorithms, neural networks, pattern recognition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-6629] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Neural network fault detection system for dynamic processes / Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Andrzej Obuchowicz, 2001. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 49, no 2, 301--321, ISSN: 0239-7528, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cascade network architectures optimization, dynamic neural networks, fault detection system, observer based scheme, two-tank system
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-4889] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[53] Optimal sensor allocation for parameter estimation in distributed systems / Dariusz Uciński, Józef Korbicz, 2001. Journal of Inverse and ILL-Posed Problems Vol. 9, no 3, 301--317 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 14 [22-02-2021]
[AWCZ-6653] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[54] Soft computing approaches to fault diagnosis for dynamic systems / Joao M. F. Calado, Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Ronald J. Patton, J. M. G. Sá da Costa, 2001. European Journal of Control Vol. 7, no 2-3, 248--286 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: classification, computational intelligence in control, computing methods, evolutionary algorithms, fault diagnosis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 81 [22-02-2021]
[AWCZ-4888] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[55] Rozmyta baza wiedzy w diagnostyce symulatora elektrowni cieplnej / Krzysztof Pacyna, Józef Korbicz, 2000. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 2, 14--17, ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-2301] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Dynamic neural networks for process modelling in fault detection and isolation systems / Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Andrzej Obuchowicz, 1999. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 9, no 3, 519--546, ISSN: 1641-876X, , eISSN: 2083-8492, bibliogr. rys. tab. wykr.
Słowa kluczowe: FL-classifier, dynamic neural networks, fault detection, learning algorithms, non-linear modelling, two-tank system
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-1180] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Sztuczne sieci neuronowe i ich zastosowanie w diagnostyce procesow przemysłowych / Józef Korbicz, 1998. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 4, 129--133, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-2300] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Knowledge-based fault detection system using evolutive observer approach / Józef Korbicz, Janusz Kuś, 1997. Systems Science Vol. 23, no 1, 77--87 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[AWCZ-12120] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Integration of multisensor measurements using modified Kalman filter / Józef Korbicz, Vladimir Podladchikov, Peter Bidyuk, 1994. Applied Mathematics and Computer Science Vol. 4, no 1, 39--51 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-5168] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Robust observer for fault detection and diagnosis in dynamic systems / Józef Korbicz, Marek B. Zaremba, 1994. Systems Science Vol. 20, no 4, 71--81 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12123] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Analytical and knowledge-based redundancy for fault diagnosis in process plants / Zohred Fathi, W. Fred Ramirez, Józef Korbicz, 1993. Process Systems Engineering Vol. 39, no 1, 42--56 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12126] [data modyf: 17-05-2007 11:45]
[62] Knowledge-based fault detection and isolation system for power plant simulator / Józef Korbicz, Dariusz Uciński, Andrzej Pieczyński, Grażyna Marczewska, 1993. Applied Mathematics and Computer Science Vol. 3, no 3, 613--630 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12124] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[63] State estimation schemes for fault detection and diagnosis in dynamic systems / Józef Korbicz, Zohred Fathi, W. Fred Ramirez, 1993. International Journal of Systems Science Vol. 24, no 5, 985--1000 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 7 [22-02-2021]
[AWCZ-12125] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] Fault detection in coal fired power plants using nonlinear filtering / Zohred Fathi, Józef Korbicz, W. Fred Ramirez, 1992. Applied Mathematics and Computer Science Vol. 2, no 1, 87--118 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12127] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] Discrete-scanning observation problem for stochastic non-linear discrete-time distributed parameter systems / Józef Korbicz, 1991. International Journal of Systems Science Vol. 22, no 9, 1647--1662 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 2 [22-02-2021]
[AWCZ-12131] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] Fault detection in dynamic systems. State estimation approach / Józef Korbicz, Zohred Fathi, W. Fred Ramirez, 1991. Applied Mathematics and Computer Science Vol. 1, no 1, 83--106 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12130] [data modyf: 17-05-2007 14:00]
[67] Suboptimal control algorithm for discrete systems / Józef Korbicz, Vladimir Podladchikov, Peter Bidyuk, 1991. Problems of Control and Information Theory Vol. 20, no 4, 281--290 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[AWCZ-12132] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[68] An asymptotic analysis of optimal discrete-time controller / Józef Korbicz, Peter Bidyuk, Vladimir Podladchikov, 1990. Systems Science Vol. 16, no 1, 77--88 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12134] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[69] Dinamičeskoe modelirovanie upravlenij v nekotoryh paraboličeskih sistemah / Józef Korbicz, V. I. Maksimov, U. S. Osipov, 1990. Prikladnaâ Matematika i Mehanika T. 54, nr 3, 355--360 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12136] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[70] Parameter identification of two-dimensional distributed systems / Dariusz Uciński, Józef Korbicz, 1990. International Journal of Systems Science Vol. 21, no 12, 2441--2456 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 6 [22-02-2021]
[AWCZ-12133] [data modyf: 17-05-2007 14:12]
[71] Convolution algebra representation of systems described by linear hyperbolic partial differential equations / S. P. Levkov, Józef Korbicz, 1989. International Journal of Control Vol. 49, no 6, 2029--2044, ISSN: 0020-7179, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[AWCZ-12147] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[72] Analiza stabilności dyskretnego filtru Kalmana z wykorzystaniem macierzy tranzycyjnej / Józef Korbicz, Peter Bidyuk, V. N. Podładczikov, 1988. Archiwum Automatyki i Telemechaniki T. 33, nr 3, 433--445 bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12148] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[73] Suboptimal sensors location in the state estimation problem for stochastic non-linear distributed parameter systems / Józef Korbicz, M. Z. Zgurovsky, A. N. Novikov, 1988. International Journal of Systems Science Vol. 19, no 9, 1871--1882 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 7 [22-02-2021]
[AWCZ-12150] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[74] Optimal'noe razmescenie kontrol'no-izmeritel'nyh datčikov v zadačah prognoza zagrâzneniâ vozdušnogo bassejna / M. Z. Zgurovsky, Józef Korbicz, I. L. Parmaste, 1987. Himičeskaâ Tehnologiâ, no 2, 68--74 bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12151] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[75] Kvazilinejnoe i robastnoe ocenivanie sostoânij diskretnyh vo vremeni sistem s raspredelennymi parametrami / Józef Korbicz, 1986. Avtomatika, no 1, 26--34 bibliogr. wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12154] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[76] Ocenivanie sostoânij v zadače kontrolâ processov zagrâzneniâ atmosfery / M. Z. Zgurovsky, Józef Korbicz, I. L. Parmaste, A. N. Selin, 1986. Himičeskaâ Tehnologiâ, no 1, 68--73 bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12153] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[77] Suboptimal state estimation algorithm for non-linear discrete-time distributed-parameter systems / Józef Korbicz, 1986. International Journal of Systems Science Vol. 17, no 5, 725--734 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[AWCZ-12152] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[78] Mašinnyj rasčet parametrov i sostoânij nasyscennych poristyh sred i optimal'noe raspredelenie datčikov / M. Z. Zgurovsky, Józef Korbicz, A. N. Novikov, 1985. Himičeskaâ Tehnologiâ, no 2, 50--55 bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12155] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[79] Optimal'nyj fil'tr dlâ ocenivaniâ sostoâniâ linejnyh sistem s raspredelennymi parametrami po diskretnym izmereniâm pri korrelirovannyh šumah / Józef Korbicz, V. P. Pas'ko, 1985. Avtomatika, no 2, 24--31 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12056] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[80] State estimation in discrete-time distributed parameter systems under incomplete priori information about the system / Józef Korbicz, 1985. Kybernetika Vol. 21, no 6, 470--479, ISSN: 023-5954, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-12156] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[81] Suboptimal stochastic control of a nuclear power reactor / Józef Korbicz, M. Z. Zgurovsky, 1985. Lecture Notes in Control and Information Sciences: Real Time Control of Large Scale Systems : proceedings of the First European Workshop Vol. 67, 520--527 bibliogr. wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-12157] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[82] Application of a difference scheme in distributed parameter optimal control system design / V. V. Azhogin, M. Z. Zgurovsky, Józef Korbicz, 1984. Systems Science Vol. 10, no 1, 89--99 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12055] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[83] Optimal control of a nuclear power reactor / Józef Korbicz, 1982. Systems Science Vol. 8, no 4, 49--62 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12054] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[84] Suboptimal Kalman-filter for the distributed parameter systems / V. E. Kraskevitch, Józef Korbicz, 1980. Systems Science Vol. 6, no 3, 225--234
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12053] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Metody obliczeń inteligentnych w diagnostyce procesów dynamicznych / Józef Korbicz // W: Zeszyt Naukowy Instytutu Podstaw Konstrukcji Maszyn .- 2017, nr 149, s. 25 bibliogr. .- Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji - AI-METH 2017
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10627] [data modyf: 24-11-2017 11:49]
[2] Fault diagnosis of dynamical systems using evolutionary algorithms / Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika .- 2006, nr 156, s. 413--420 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7457] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Lubuskie Towarzystwo Naukowe w latach 1996-1999 / Józef Korbicz // W: Studia Zielonogórskie .- 2000, T. 6, s. 149--160, ISSN: 1233-815X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4846] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
[4] Neuro fuzzy detector for industrial process / Marek Kowal, Józef Korbicz // W: Wissenschaftliche Berichte .- 1999, H. 59, s. 148--153 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2902] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] 3D neuro-fuzzy PID controller / Andrzej Marciniak, Józef Korbicz // W: Wissenschaftliche Berichte .- 1998, H. 54, s. 74--79 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: control, fuzzy logic control, induction motor, neuro-fuzzy,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2942] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Sztuczne sieci neuronowe i ich zastosowanie w automatyce i robotyce / Józef Korbicz // W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 40) .- 1993, nr 93, T. 1, s. 150--161 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: estymacja stanu, identyfikacja, modelowanie, sterowanie, sztuczne sieci neuronowe,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7809] [data modyf: 16-05-2007 15:05]
[7] Identyfikaciâ parametrov fil'tracionnych processov stohastičeskogo haraktera / M. Z. Zgurovsky, Józef Korbicz, A. N. Novikov // W: Adaptivnye Sistemy Avtomačeskogo Upravleniâ .- 1988, Vyp. 16, s. 3--12 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7817] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Matimatičeskoe obespečenie komputernoj grafiki dlâ modelirovaniâ sistem s raspedelennymi parametrami / Józef Korbicz, Igor Trušinskij // W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 36) .- 1988, nr 79, s. 101--108 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7813] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Adaptivnoe ocenivanie sostoâniâ raspedelennyh sistem s izmerâemymi parametrami / Józef Korbicz, V. P. Pas'ko // W: Adaptivnye Sistemy Avtomačeskogo Upravleniâ .- 1985, Vyp. 13, s. 31--37 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7815] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Suboptimal filtering algorithm for nonlinear discrete-time distributed parameter systems with pointwise observation / Józef Korbicz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu - (Konferencje, Matematyka ; 9) .- 1985, nr 109, T. 1, s. 243--255 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7814] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Wybrane zagadnienia oprogramowania systemu informacyjno-kontrolnego robota / Józef Korbicz, Wiktor Pasko // W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 24) .- 1985, nr 65, s. 131--136 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7802] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Estymacja zmiennych stanu układu elektronicznego o parametrach losowych / Józef Korbicz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 11) .- 1983, nr 67, s. 51--58 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7816] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Zastosowanie ułamków łańcuchowych do upraszczania transmitancji układów dyskretnych / Józef Korbicz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektryka ; 7) .- 1978, nr 49, s. 67--69 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7390] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Diskretnyj fil'tr Kalmana dlâ sistem s raspredelennymi parametrami / V. E. Kraskevitch, Józef Korbicz // W: Vestnik Kievskogo Politehničeskogo Instituta - (Seriâ Avtomatiki i Elektro-Priborostroeniâ) .- 1976, nr 13, s. 159--162 rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7834] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Matematiceskoe obespečenie singulârnyh zadac upravleniâ / V. E. Kraskevitch, Józef Korbicz // W: Vestnik Kievskogo Politehničeskogo Instituta - (Seriâ Avtomatiki i Elektro-Priborostroeniâ) .- 1975, nr 12, s. 144--147 rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7835] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Convolution neural network in breast cancer microscopic images classification, 2020. Marcin Skobel, Marek Kowal, Józef Korbicz // W: 14th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS : abstract book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : --, 2020, s. 41
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23706] [data modyf: 15-10-2020 12:00]
[0] [0] / [0] [0]
[2] Multivariate Distribution Model for Financial Risks Management, 2020. Józef Korbicz, Petro Bidyuk, Nataliia Kuznietsova, Arsenii Kroptya, Oleksandr Terentiev, Tetyana Prosiankina-Zharova // W: Information Control Systems & Technologies - ICST 2020 : Proceedings of the 9th International Conference. Odessa, Ukraina Odessa : Odessa National Polytechnic University, 2020, s. 416--429
Słowa kluczowe: Copula, Financial Risks, Marginal Distribution, Risks Analysis, Risks Measures, Value-at-Risk

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[KONF-23726] [data modyf: 05-11-2020 10:00]
[0] [0] / [0] [0]
[3] Analysis of cytological specimens using the distribution function of morphological features, 2019. Kamil Kiliszek, Marek Kowal, Marcin Skobel, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : Abstract Book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 1, ISBN: 9788388317163
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23538] [data modyf: 04-10-2019 17:54]
[0] [0] / [0] [0]
[4] Analysis of texture features extracted from virtual slides of cytological samples, 2019. Sebastian Podgórski, Marcin Skobel, Marek Kowal, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : Abstract Book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 1, ISBN: 9788388317163
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23537] [data modyf: 04-10-2019 17:52]
[0] [0] / [0] [0]
[5] Refinement of Convolutional Neural Network Based Cell Nuclei Detection Using Bayesian Inference, 2019. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: Engineering in Medicine and Biology Society - EMBC 2019 : 41st Annual International Conference. Berlin, Niemcy New York : IEEE Xplore, 2019, s. 7216--7222, ISBN: 9781538613115
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/EMBC.2019.8857950   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[KONF-23584] [data modyf: 22-11-2019 15:19]
[10] [0,5] / [10] [0,5]
[6] Marked Point Process for Nuclei Detection in Breast Cancer Microscopic Images, 2017. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: Recent advances in applied mathematics and computational and information sciences : 20th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering. Krakow, Polska Cham : Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 647, s. 230--241, ISBN: 9783319669052
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-66905-2_20   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [22-02-2021]
[KONF-23433] [data modyf: 18-04-2019 15:38]
[7,5] [0,5] / [7,5] [0,5]
[7] Nuclei Recognition Using Convolutional Neural Network and Hough Transform, 2017. Michał Żejmo, Marek Kowal, Józef Korbicz, Roman Monczak // W: 13th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS. Sandomierz, Polska Cham : Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 635, s. 316--327, ISBN: 9783319644745
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-64474-5_26   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[KONF-23402] [data modyf: 14-03-2019 12:51]
[3,75] [0,25] / [3,75] [0,25]
[8] Nuclei Recognition Using Iterated Conditional Modes Approach, 2017. Marcin Skobel, Marek Kowal, Józef Korbicz // W: 10th International Conference on Computer Recognition Systems - CORES 2017. Polanica Zdrój, Polska Cham : Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 578, s. 326--335, ISBN: 9783319591612
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-59162-9_34   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[KONF-23039] [data modyf: 07-06-2018 13:28]
[5] [0,33] / [5] [0,33]
[9] Simultaneous estimation of multiple sensor and process faults for non-linear discrete-time systems, 2018. Marcin Pazera, Marcin Witczak, Christophe Aubrun, Józef Korbicz // W: 10th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS 2018. Warsaw, Polska Amsterdam : Elsevier, 2018, IFAC PapersOnline, Vol. 51, iss. 24, s. 82--87
Słowa kluczowe: fault diagnosis, multiple fault estimation, process fault, robust estimator, sensor fault

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2018.09.532   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [22-02-2021]
[KONF-23251] [data modyf: 22-11-2019 12:59]
[5] [0,25] / [5] [0,25]
[10] A quadratic boundedness approach to fault tolerant control for nonlinear system, 2017. Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: 20th World Congress the International Federation of Automatic Control. Toulouse, Francja Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2017, IFAC-PapersOnLine, Vol. 50, s. 2101--2106
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.532   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[KONF-22981] [data modyf: 13-04-2018 11:41]
[5] [0,33] / [5] [0,33]
[11] Classification of breast cancer cytological specimen using convolutional neural network, 2016. Michał Żejmo, Marek Kowal, Józef Korbicz, Roman Monczak // W: 13th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2016. Lille, Francja Bristol : IOP Publishing, 2017, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 783, s. 1--12
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/783/1/012060   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 14 [22-02-2021]
[KONF-22479] [data modyf: 27-11-2019 13:48]
[3,75] [0,25] / [3,75] [0,25]
[12] Combined estimation of actuator and sensor faults for non-linear dynamic systems, 2017. Marcin Pazera, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2017 : 22 international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE, 2017, s. 912--917, ISBN: 9781538624029
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [22-02-2021]
[KONF-22697] [data modyf: 12-03-2018 10:23]
[5] [0,33] / [5] [0,33]
[13] Stochastic geometry approach for segmenting complex nuclei structures in cytological images, 2017. Marcin Skobel, Marek Kowal, Józef Korbicz // W: 14th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2017. Bucharest, Rumunia New York : IEEE Xplore, 2017, s. 1--6
Słowa kluczowe: Hough Transform, nuclei recognition, recognition, stochastic geometry

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22828] [data modyf: 23-10-2019 14:36]
[0] [0] / [0] [0]
[14] A process fault estimation strategy for non-linear dynamic systems, 2016. Marcin Pazera, Józef Korbicz // W: 13th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2016. Lille, Francja Bristol : IOP Publishing, 2016, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 783, s. 1--13
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/783/1/012003   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [22-02-2021]
[KONF-22477] [data modyf: 05-06-2017 15:18]
[15] A quadratic boundedness approach to adaptive simultaneous sensor and actuator fault estimation, 2016. Piotr Witczak, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016 : 21 international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE, 2016, s. 883--888, ISBN: 9781509018666
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[KONF-22255] [data modyf: 01-09-2017 11:25]
[16] Combining image thresholding and fast marching for nuclei extraction in microscopic images, 2016. Marek Kowal, Przemysław Jacewicz, Józef Korbicz // W: Image Processing and Communications Challenges 8 : 8th International Conference, IP&C 2016, Advances in Intelligent Systems and Computing. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : Springer, Cham, 2016, s. 195--202, ISBN: 978-3-319-47274-4
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-47274-4_23   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[KONF-22570] [data modyf: 22-03-2017 16:17]
[17] Thrust balance estimation of an unmanned aerial vehicle: application to fault detection, 2016. Piotr Witczak, Marcin Pazera, Marcin Witczak, Józef Korbicz, Didier Theilliol // W: Proceedings of the 3rd Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2016. Barcelona, Hiszpania New York : IEEE, 2016, Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, s. 15--20, ISBN: 9781509006588
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [22-02-2021]
[KONF-22247] [data modyf: 09-02-2017 12:04]
[18] Towards a practical reachability test for dynamic systems under process faults, 2016. Marcin Witczak, Józef Korbicz, Michał de Rozprza - Faygel, Damiano Rotondo, Vicenç Puig // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016 : 21 international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE, 2016, s. 889--894, ISBN: 978-1-5090-1866-6
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[KONF-22256] [data modyf: 01-09-2017 11:25]
[19] A neural network-based robust unknown input observer design: application to wind turbine, 2015. Piotr Witczak, Krzysztof Patan, Marcin Witczak, Vicenç Puig, Józef Korbicz // W: 9th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes. Paris, Francja Amsterdam : Elsevier, 2015, IFAC-PapersOnLine, Vol. 48, iss. 21, s. 263--270
Słowa kluczowe: Takagi-Sugeno systems, artificial neural networks, fault diagnosis, observer, robustness, sector non-linearities, system identification, unknown inputs

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2015.09.538   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [22-02-2021]
[KONF-21856] [data modyf: 14-03-2017 14:05]
[20] Adaptive fault tolerant control: application to a DC servo motor, 2015. Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2015 : 20th International Conference. Miedzyzdroje, Polska Szczecin, 2015, s. 800--805, ISBN: 9781479987009 .- program and abstracts ISBN 978-83-7518-756-4; procedings: CD
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [22-02-2021]
[KONF-21842] [data modyf: 30-05-2016 14:46]
[21] A LMI-based strategy for H-infinity fault estimation of non-linear systems: application to the multi-tank system, 2014. Marcin Witczak, Józef Korbicz, Marcel Luzar // W: European Control Conference - ECC 2014. Strasbourg, Francja [b. m.] : EUCA, 2014, s. 270--275, ISBN: 9783952426920
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21382] [data modyf: 10-02-2017 12:10]
[22] A robust fault-tolerant model predictive control for linear parameter-varying systems, 2014. Piotr Witczak, Marcel Luzar, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2014 : 19th international conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2014, s. 462--467, ISBN: 9781479950829 .- abstracts - ISBN: 978-83-75-697-0 ; pełne teksty na CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 11 [22-02-2021]
[KONF-21460] [data modyf: 02-09-2015 13:01]
[23] Neural-network based robust FTC: application to wind turbines, 2014. Marcel Luzar, Marcin Witczak, Józef Korbicz, Piotr Witczak // W: 13th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2014. Zakopane, Polska Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2014, Vol. 1, s. 97--108, ISBN: 9783319071725
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-07173-2   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[KONF-21473] [data modyf: 25-08-2015 12:38]
[24] Predictive and robust fault-tolerant control for Takagi-Sugeno systems, 2014. Marcin Witczak, Christophe Aubrun, Józef Korbicz // W: 19th World Congress the International Federation of Automatic Control. Cape Town, RPA Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2014, IFACF Proceedings Volumens, Vol. 47, s. 6735--6740, ISBN: 1474-6670
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fault identification, fault-tolerant control, predictive control, robust control, robust invariant set

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[KONF-21641] [data modyf: 16-03-2017 15:45]
[25] Robust, efficient predictive FTC, 2014. Marcel Luzar, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: XVIII Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2014 [Dokument elektroniczny]. Wrocław, Polska Wrocław : [B. w.], 2014, s. 1--10
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21542] [data modyf: 14-03-2017 11:50]
[26] Swarm intelligence algorithms for multi-level image thresholding, 2013. Andrzej Marciniak, Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Józef Korbicz // W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013. Łagów Lubuski, Polska Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2014, s. 301--311, ISBN: 9783642398803
Słowa kluczowe: image segmentation, multi-level thresholding, swarm intelligence

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 12 [22-02-2021]
[KONF-21182] [data modyf: 25-08-2015 11:21]
[27] A H-infinity approach to robust fault estimation of non-linear discrete-time systems, 2013. Marcin Witczak, Józef Korbicz, Rafał Józefowicz // W: European Control Conference - ECC 2013. Zürich, Szwajcaria New York : IEEE Xplore, 2013, s. 1433--1438, ISBN: 9783033039629
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21188] [data modyf: 23-10-2019 14:28]
[28] Robust and efficient predictive FTC: application to wind turbines, 2013. Marcin Witczak, Piotr Witczak, Józef Korbicz, Christophe Aubrun // W: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2013. Nice, Francja New York : IEEE Xplore, 2013, s. 371--376, ISBN: 9781479928552
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/SysTol.2013.6693920   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [22-02-2021]
[KONF-20995] [data modyf: 23-10-2019 14:27]
[29] Robust sensor and actuator fault diagnosis with GMDH neural networks, 2013. Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: International Work Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2013. Puerto de la Cruz, Hiszpania Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag, 2013, Part 1, s. 96--105, ISBN: 9783642386794
Słowa kluczowe: non-linear system identification, robust fault diagnosis, state-space GMDH neural networks

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-38679-4_8   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[KONF-20804] [data modyf: 09-03-2017 12:47]
[30] Stable neural network based model predictive control, 2013. Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol 2013. Nice, Francja New York : IEEE Xplore, 2013, s. 419--424, ISBN: 9781479928552
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/SysTol.2013.6693895   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[KONF-21189] [data modyf: 23-10-2019 14:28]
[31] Actuators and sensors fault diagnosis with dynamic, state-space neural networks, 2012. Marcel Luzar, Andrzej Czajkowski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2012 : 17th international conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol, Dmochowski, Sobczyk Sp.j., 2012, s. 196--201 [CD-ROM], ISBN: 9788375184532
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 15 [22-02-2021]
[KONF-20479] [data modyf: 15-07-2013 11:20]
[32] Sensor fault estimation in the framework of model predictive control. Boiler case study, 2012. Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: 8th IFAC International Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS 2012. Mexico City, Meksyk [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 403--408 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: boiler unit, fault detection and isolation, fault estimation, fault tolerant control, neural networks

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [22-02-2021]
[KONF-20595] [data modyf: 14-01-2013 10:02]
[33] Stability analysis of the neural network based fault tolerant control for the boiler unit, 2012. Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: 11th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC. Zakopane, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 7268, s. 548--556
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [22-02-2021]
[KONF-20901] [data modyf: 15-07-2013 12:20]
[34] A predictive fault-tolerant control scheme for Takagi-Sugeno fuzzy systems, 2011. Łukasz Dziekan, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Proceedings of the 18th IFAC World Congress. Milano, Włochy [B. m.] : International Federation of Automatic Control, 2011, s. 4684--4689 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [22-02-2021]
[KONF-20095] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[35] An unscented Kalman filter approach to designing GMDH neural networks: application to the tunnel furnace, 2011. Marcel Luzar, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2011 : 16th international conference. Międzyzdroje, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 204--209 [CD-ROM], ISBN: 9781457709135
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[KONF-20117] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[36] Design of an unscented unknown input filter with interacting multiple model algorithm, 2011. Rafał Józefowicz, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: 19th Mediterranean Conference on Control and Automation. Corfu, Grecja [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 773--778
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [22-02-2021]
[KONF-20134] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[37] Fault identification with neural networks for fault-tolerant control, 2011. Marcel Luzar, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: 9th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2011. Budapest, Węgry [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [6]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20200] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[38] Hybrid cytological image segmentation method based on competitive neural network and adaptive thresholding, 2011. Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Józef Korbicz // W: Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2011 : 10th International Science and Technology Conference. Zamość, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 521--527
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20167] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[39] Predykcyjne sterowanie tolerujące uszkodzenia dla systemów rozmytych Takagi-Sugeno, 2011. Łukasz Dziekan, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2011 : 10th International Science and Technology Conference. Zamość, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [9]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20133] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[40] Systemy inteligentne w automatyce i diagnostyce procesów : stan i kierunki rozwoju w kraju, 2011. Józef Korbicz // W: XVII Krajowa Konferencja Automatyki - KKA'2011. Kielce - Cedzyna, Polska Kielce : Politechnika Świętokrzysta, 2011, s. 50--67
Słowa kluczowe: obliczenia ewolucyjne, obliczenia inteligentne, systemy rozmyte, sztuczne sieci neuronowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20241] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[41] Unscented Kalman filter in designing dynamic neural networks, 2011. Marcel Luzar, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2011 : 10th International Science and Technology Conference. Zamość, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [8]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20132] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[42] A fault-tolerant control scheme for non-linear discrete-time systems, 2010. Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2010 : proceedings of the 15th international conference. Międzyzdroje, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 302--307 [CD-ROM], ISBN: 9781424478266
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[KONF-19838] [data modyf: 21-11-2012 10:28]
[43] A fault-tolerant control strategy for Lipschitz non-linear discrete-time systems, 2010. Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: 18th Mediterranean Conference on Control & Automation. Marrakech, Maroko [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 1079--1084, ISBN: 9781424480920
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[KONF-19845] [data modyf: 30-12-2010 11:40]
[44] A pole estimation approach to the synthesis of the dynamic GMDH neural networks, 2010. Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol' 10. Nice, Francja [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 323--328 [CD-ROM], ISBN: 9781424481521
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[KONF-19799] [data modyf: 02-11-2010 12:29]
[45] Memory usage reduction in hough transform based music tunes recognition systems, 2010. Maciej Hrebień, Józef Korbicz // W: 10th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2010. Zakopane, Polska Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2010, Lecture Notes on Artificial Intelligence, Vol. 6114, s. 484--491, ISBN: 103642132316
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[KONF-20540] [data modyf: 21-11-2012 13:57]
[46] Nonlinear model predictive control of a boiler unit: a fault tolerant control study, 2010. Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol' 10. Nice, Francja [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 738--743 [CD-ROM], ISBN: 9781424481521
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19801] [data modyf: 02-11-2010 13:27]
[47] Active fault-tolerant control design for Takagi-Sugeno fuzzy systems, 2009. Łukasz Dziekan, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: 7th IFAC International Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Systems - SAFEPROCESS '09. Barcelona, Hiszpania [B. m.] : International Federation of Automatic Control, 2009, s. 450--455 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: convergence, fault diagnosis, fault-tolerant control, observers, state estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19272] [data modyf: 27-08-2009 12:12]
[48] Bounded-error approach in robust fault diagnosis of dynamical systems, 2009. Józef Korbicz, Marcin Mrugalski // W: Systems theory : modeling, analysis and control - FES 2009 : proceedings international conference. Fes, Maroko Perpignan : Presses Universitaires de Perpignan, 2009, s. 159--166, ISBN: 9782354120436
Słowa kluczowe: bounded-error approach, parameters identification, robust fault diagnosis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19210] [data modyf: 17-06-2009 14:09]
[49] Fault detection and accommodation by means of neural networks. Application to the boiler unit, 2009. Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: 7th IFAC International Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Systems - SAFEPROCESS '09. Barcelona, Hiszpania [B. m.] : International Federation of Automatic Control, 2009, s. 119--124 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: fault accomodation, fault detection, fault tolerant control, neural networks

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [22-02-2021]
[KONF-19273] [data modyf: 27-08-2009 12:15]
[50] Hough and fuzzy hough transform in music tunes recognition systems, 2009. Maciej Hrebień, Józef Korbicz // W: 9th International Coference on Adaptive and Natural Computing Algorithms - ICANNGA. Kuopio, Finlandia Berlin : Springer-Verlag, 2009, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5495, s. 479--488
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[KONF-20554] [data modyf: 23-11-2012 12:09]
[51] Robust fault diagnosis via parameter identification of dynamical systems, 2009. Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: European Control Conference - ECC '09. Budapest, Węgry [B. m.] : European Union Control Association, 2009, s. 2923--2928 [CD-ROM], ISBN: 9789633113691
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[KONF-19277] [data modyf: 04-09-2009 09:07]
[52] Unknown input matrix estimation via evolutionary search with soft selection algorithm, 2009. Rafał Józefowicz, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Computer Methods and Systems - CMS '09 : 7th conference. Kraków, Polska Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2009, s. 231--236, ISBN: 8391642054
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19404] [data modyf: 08-12-2009 11:12]
[53] A fault-tolerant control strategy for Takagi-Sugeno fuzzy systems, 2008. Marcin Witczak, Łukasz Dziekan, Vicenç Puig, Józef Korbicz // W: 17th World Congress of the International Federation of Automatic Control - IFAC '08. Seoul, Korea [B. m.] : International Federation of Automatic Control, 2008, s. 7387--7392 [CD-ROM], ISBN: 9781123478902
Słowa kluczowe: convergence, fault diagnosis, fault-tolerant control, observers, state estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [22-02-2021]
[KONF-18949] [data modyf: 27-10-2008 15:20]
[54] Design of a fault-tolerant control scheme for Takagi-Sugeno fuzzy systems, 2008. Marcin Witczak, Łukasz Dziekan, Vicenç Puig, Józef Korbicz // W: 16th Mediterranean Coference on Control and Automation - MED '08. Ajaccio, Francja [B. m.] : [brak wydawcy], 2008, s. 280--285, ISBN: 9781424425051
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 18 [22-02-2021]
[KONF-19047] [data modyf: 21-01-2009 14:07]
[55] Fine needle biopsy material diagnosis with the use of image processing techniques, 2008. Maciej Hrebień, Józef Korbicz // W: Proceedings of the 23rd IAR Workshop on Advanced Control and Diagnosis 2008. Coventry, Wielka Brytania Coventry : [brak wydawcy], 2008, s. 37--42 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: Fourier descriptions, cytology, database supported Hough transform, image processing, local histogram thresholding

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19016] [data modyf: 09-12-2008 12:19]
[56] On fault detection under soft computing model uncertainty, 2008. Józef Korbicz, Marcin Witczak // W: 17th World Congress of the International Federation of Automatic Control - IFAC '08. Seoul, Korea [B. m.] : International Federation of Automatic Control, 2008, s. 7901--7906 [CD-ROM], ISBN: 9781123478902
Słowa kluczowe: adaptive threshold, fault detection, neural networks, neuro-fuzzy networks, robustness

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[KONF-18951] [data modyf: 27-10-2008 15:28]
[57] Soft computing techniques in fault detection, 2008. Józef Korbicz // W: 31st International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory - IC-SPETO 2008. Gliwice - Ustroń, Polska Gliwice : [brak wydawcy], 2008, s. [10], ISBN: 9788385940302
Słowa kluczowe: fault detection, fault isolation, genetic programming, neural networks, neuro-fuzzy networks, soft computing

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18823] [data modyf: 19-06-2008 15:23]
[58] A stochastic robustness approach to designing unknown input observers for non-linear systems, 2007. Marcin Witczak, Przemysław Prętki, Józef Korbicz // W: 7th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems - NOLCOS 2007. Pretoria, RPA [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 337--342 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: convergence, evolutionary algorithms, fault diagnosis, non-linear systems, observers, state estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[KONF-18503] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] An extended unknown input observer-based approach to fault diagnosis of a two-tank system, 2007. Józef Korbicz, Marcin Witczak // W: 7th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems - NOLCOS 2007. Pretoria, RPA [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 1091--1096 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: FDI, fault diagnosis, non-linear systems, observers, state estimation, two-tank system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [22-02-2021]
[KONF-18504] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Analytical and computational intelligence methods in diagnostics of processes and systems, 2007. Józef Korbicz // W: Computer Methods and Systems - CMS '07 : VI konferencja. Kraków, Polska Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2007, s. 25--37, ISBN: 8391642046
Słowa kluczowe: dynamical neural networks, evolutionary algorithms, fault detection, neuro-fuzzy systems, unknown input observer

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18567] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Comparision of fine needle biopsy cytological image segmentation methods, 2007. Maciej Hrebień, Piotr Steć, Józef Korbicz // W: International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, 4th - ICINCO 2007 : Proceedings : Robotics and Automation 2.. Angers, Francja [b.m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 305--310 [DVD], ISBN: 9789728865825
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18369] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[62] DC motor fault diagnosis by means of artifical neural networks, 2007. Krzysztof Patan, Józef Korbicz, Gracjan Głowacki // W: International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, 4th - ICINCO 2007 : Proceedings : Intelligent Control Systems and Optimization. Angers, Francja [b.m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 11--18 [DVD], ISBN: 9789728865825
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18368] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[63] Design and convergence analysis of first- and second-order extended unknown input observers, 2007. Marcin Witczak, Przemysław Prętki, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2007 : proceedings of the 13th IEEE/IFAC international conference. Szczecin, Polska Szczecin : PPH Zapol, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, 2007, s. 833--838 [CD-ROM], ISBN: 9788375180329
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18498] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] Sequential evolutionary optimization in designing robust extended unknown input observers, 2007. Przemysław Prętki, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2007 : proceedings of the 13th IEEE/IFAC international conference. Szczecin, Polska Szczecin : PPH Zapol, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, 2007, s. 307--312 [CD-ROM], ISBN: 9788375180329
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, monte carlo simulation, robustness analysis, stable distribution, statistical learning, unknown input observers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18499] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] Uncertainty of soft computing models in fault diagnosis, 2007. Józef Korbicz // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2007 : 5th Workshop. Grenoble, Francja - : [brak wydawcy], 2007, s. [10 s.] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18617] [data modyf: 15-01-2008 13:40]
[66] A proposal routine for segmentation of cytological images, 2006. Maciej Hrebień, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: 1st. International Conference for Young Researchers in Computer Science, Control, Electrical Engineering and Telecommunications - ICYR : abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2006, s. 104--105
Słowa kluczowe: cytology, image processing, segmentation

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18441] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] An LMI approach to designing observers and unknown input observers for nonlinear systems, 2006. Marcin Witczak, Józef Korbicz, Vicenç Puig // W: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2006. Beijing, Chiny Beijing : [brak wydawcy], 2006, s. 223--228 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: LMI, convergence, nonlinear systems, observers, state estimation, unknown input observer

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[KONF-17957] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[68] Application of the MLP neural network to the robust fault detection, 2006. Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2006. Beijing, Chiny Beijing : [brak wydawcy], 2006, s. 1465--1470 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: fault diagnosis, neural networks, non-linear systems, robust fault detection, system identification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[KONF-17960] [data modyf: 09-10-2006 14:47]
[69] Artificial intelligence methods in intelligent building technologies, 2006. Józef Korbicz // W: Intelligent Building Systems - InBuS 2006 : 4th international congress. Cracow, Polska Kraków : Oficyna Wydaw. TEXT, 2006, s. 59--68, ISBN: 8388934996
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18289] [data modyf: 25-04-2007 14:05]
[70] Design of an extended unknown input observer, 2006. Marcin Witczak, Przemysław Prętki, Józef Korbicz, Vicenç Puig // W: IAR Annual Meeting 2006 and Workshop on Advanced Control Diagnosis. Nancy, Francja Nancy : [brak wydawcy], 2006, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: nonlinear systems, observers, state estimation, unknown input observer

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18098] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[71] Design of observers for Lipschitz nonlinear discrete-time systems, 2006. Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: 14th IFAC Symposium on System Identification - SYSID 2006 : preprints. Newcastle, Australia Newcastle : [brak wydawcy], 2006, s. 985--990 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: LMI, convergence, nonlinear systems, observers, state estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17745] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[72] Fault detection in catalytic cracking converter by means of probability density approximation, 2006. Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2006. Beijing, Chiny Beijing : [brak wydawcy], 2006, s. 103--108 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: decision making, density shaping, fault diagnosis, identification, neural network

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [22-02-2021]
[KONF-17956] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[73] Fault detection under fuzzy model uncertainty, 2006. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2006. Beijing, Chiny Beijing : [brak wydawcy], 2006, s. 775--780 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: bounded noise, fault detection, fuzzy modelling, uncertainty

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17958] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[74] Identification of polynomial MIMO Wiener systems using instrumental variables method, 2006. Andrzej Janczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2006 : proceedings of the 12th IEEE international conference. Międzyzdroje, Polska [Szczecin] : PPH Zapol, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, 2006, s. 929--934 [CD-ROM], ISBN: 8360140936
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17938] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[75] Network anomaly detection with time series processing, 2006. Marcin Kliński, Józef Korbicz // W: 1st. International Conference for Young Researchers in Computer Science, Control, Electrical Engineering and Telecommunications - ICYR : abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2006, s. 82--83
Słowa kluczowe: anomaly detection, network traffic prediction, statistics, time series

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18436] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[76] The Hough transform and the GrowCut method in segmentation of cytological images, 2006. Maciej Hrebień, Tomasz Nieczkowski, Józef Korbicz, Andrzej Obuchowicz // W: International Conference on Signals and Electronic Systems - ICSES '06. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2006, Vol. 1, s. 367--370, ISBN: 8392117239
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [22-02-2021]
[KONF-18000] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[77] A GMDH neural network based approach to passive robust fault detection using a constraints satisfaction backward test, 2005. Vicenç Puig, Marcin Mrugalski, Ari Ingimundarson, Joseba Quevedo, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: 16th IFAC World Congress. Prague, Czechy [B.m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: adaptive threshold, fault detection, fault diagnosis, neural network, robustness

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [22-02-2021]
[KONF-17292] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[78] Analiza danych przemysłowych z wykorzystaniem środowiska informatycznego SAS Institute, 2005. Marcin Dąbrowa, Józef Korbicz // W: 1st Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science - FCCS 2005. Łódź - Bronisławów, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2005, s. [ 8 ] CD-ROM
Słowa kluczowe: SAS Enterprise Miner, analiza danych przemysłowych, eksploracja danych, odkrywanie wiedzy z baz danych

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17233] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[79] Confidence estimation of GMDH neural networks via least square method, 2005. Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2005 : 11th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM, ISBN: 8360140901
Słowa kluczowe: confidence estimation, model uncertainty, neural networks, robust fault detection

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17322] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[80] Fault detection using neuro-fuzzy networks and bounded error approaches, 2005. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2005 : 11th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM, ISBN: 8360140901
Słowa kluczowe: bounded noise, fault detection, fuzzy modelling, uncertainty

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17323] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[81] Fingerprint identification based on minutiae points, 2005. Maciej Hrebień, Józef Korbicz // W: Computer Methods and Systems - CMS '05 : V konferencja. Kraków, Polska Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005, Vol. 1 : Plenary lectures and special sessions, s. 107--113, ISBN: 8391642038
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17497] [data modyf: 29-11-2005 10:23]
[82] Niepewność modeli sztucznej inteligencji w układach diagnostyki procesów, 2005. Józef Korbicz // W: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005. Warszawa, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2005, T. 3, s. 3--10, ISBN: 8389475022
Słowa kluczowe: adaptacyjny próg decyzyjny, diagnostyka procesów, niepewność modeli, sieci rozmyto-neuronowe, sztuczne sieci neuronowe

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17225] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[83] Robust fault detection using neuro-fuzzy networks, 2005. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: 16th IFAC World Congress. Prague, Czechy [B.m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: bounded noise, fault detection, fuzzy modeling, uncertainty

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [22-02-2021]
[KONF-17293] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[84] Robust fault detection via GMDH neural networks, 2005. Marcin Mrugalski, Józef Korbicz, Ronald J. Patton // W: 16th IFAC World Congress. Prague, Czechy [B.m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: bounded-error approach, identification, neural networks, robust fault detection

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 8 [22-02-2021]
[KONF-17291] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[85] Rozpoznawanie twarzy przy wykorzystaniu analizy składników głównych, 2005. Gracjan Głowacki, Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: Computer Methods and Systems - CMS '05 : V konferencja. Kraków, Polska Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005, Vol. 2 : Regular sessions, s. 393--398, ISBN: 8391642038
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17502] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[86] Techniki statystyczne w systemach wykrywania intruzów, 2005. Marcin Kliński, Józef Korbicz // W: Computer Methods and Systems - CMS '05 : V konferencja. Kraków, Polska Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005, Vol. 2 : Regular sessions, s. 337--342, ISBN: 8391642038
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17501] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[87] Uncertain soft computing models in robust fault detection, 2005. Józef Korbicz, Marcin Witczak // W: Networked control systems and fault tolerant control : 1st NeCST Workshop. Ajaccio, Francja [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. 199--204
Słowa kluczowe: bounded-error approach, fault detection, model uncertainty, neural networks, neuro-fuzzy systems, robustness

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17454] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[88] A bounded-error approach to confidence estimation of neural networks: Application to robust fault detection, 2004. Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: 12th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED '04. Kusadasi - Aydin, Turcja [B.m.] : [brak wydawcy], 2004, s. [ 6 ] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16431] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[89] Advances in fault diagnosis systems, 2004. Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2004 : Proceedings of the 10th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004, Vol. 2 : Robotics : Identification : Expert Systems and Scheduling Problems : Artificial Intelligence, s. 725--734, ISBN: 8388764098 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: applications, evolutionary algorithms, fault detection, fuzzy logic, neural networks, robustness, state observers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16545] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[90] Designing model-based fault detection systems with d-optimum experimental conditions, 2004. Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Colloque Annuel IAR Jahrestagung and ACD Workshop 2004 : conference proceedings. Karlsruhe, Polska Karlsruhe : Universität Karlsruhe, 2004, s. 274--280
Słowa kluczowe: experomental design, fault diagnosis, neural networks, non-linear systems, parameter estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16823] [data modyf: 13-12-2004 10:01]
[91] Stabilization of dynamic neural networks. Application to the sugar actuator fault diagnosis, 2004. Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: Colloque Annuel IAR Jahrestagung and ACD Workshop 2004 : conference proceedings. Karlsruhe, Polska Karlsruhe : Universität Karlsruhe, 2004, s. 160--165
Słowa kluczowe: decision making, fault detection, identification, neural network, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16822] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[92] A novel genetic programming approach to nonlinear system modelling, 2003. Mihai Florin Metenidis, Józef Korbicz // W: Methods of Artificial Intelligence - AI-METH 2003. Gliwice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2003, s. 183--186, ISBN: 8391463273 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: genetic algorithms, genetic programming, parameter estimation, system modeling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16010] [data modyf: 14-11-2003 10:25]
[93] Combining a priori knowledge with neural networks: applications for system identification and fault detection, 2003. Eugen Arinton, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2003 : Proceedings of the 9th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2003, Vol. 2, s. 885--890, ISBN: 8388764772
Słowa kluczowe: GMDH algorithm, fault detection, neural networks, system identification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15853] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[94] Dobór struktury modelu neuronowego w układzie detekcji uszkodzeń obiektów dynamicznych, 2003. Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03 : VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Władysławowo, Polska Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 275--280, ISBN: 8391866300
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, identyfikacja, obiekt dynamiczny, sieci neuronowe GMDH

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15793] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[95] Evolutionary learning in identification of fuzzy models : application to DAMADICS benchmark, 2003. Arunas Lipnickas, Józef Korbicz // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03 : VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Władysławowo, Polska Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 247--252, ISBN: 8391866300
Słowa kluczowe: evolutionary learning, fault diagnosis, fuzzy model

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15790] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[96] Fault detection with dynamic GMDH neural networks : application to the DAMADICS benchmark problem, 2003. Marcin Mrugalski, Eugen Arinton, Józef Korbicz // W: 5th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2003. Washington, USA Washington : [brak wydawcy], 2003, s. 1071--1076 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: fault diagnosis, neural networks, non-linear systems, system identification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15688] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[97] Fault detection with observers and genetic programming : application to the DAMADICS benchmark problem, 2003. Marcin Witczak, Ronald J. Patton, Józef Korbicz // W: 5th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2003. Washington, USA Washington : [brak wydawcy], 2003, s. 1203--1208 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: fault diagnosis, genetic algorithms, non-linear systems, observers, system identification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15686] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[98] Genetic programming approach to model design : an application to the DAMADICS benchmark, 2003. Mihai Florin Metenidis, Józef Korbicz // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03 : VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Władysławowo, Polska Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 235--240, ISBN: 8391866300
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15789] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[99] Model-based fault detection using adaptive threshold, 2003. Eugen Arinton, Józef Korbicz // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03 : VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Władysławowo, Polska Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 121--126, ISBN: 8391866300
Słowa kluczowe: adaptive threshold, confidence interval prediction, model-based fault detection, naural networks

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15778] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[100] Pattern recognition approach to fault diagnosis in the DAMADICS benchmark flow control valve, 2003. Andrzej Marciniak, C. D. Bocaniala, R. Louro, J. M. G. Sá da Costa, Józef Korbicz // W: 5th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2003. Washington, USA Washington : [brak wydawcy], 2003, s. 957--962 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fuzzy logic, neural-network models, nonlinearity, parameter estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [22-02-2021]
[KONF-15690] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[101] Samoorganizujący się rozmyty model Takagi-Sugeno w układzie detekcji uszkodzeń, 2003. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03 : VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Władysławowo, Polska Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 253--258, ISBN: 8391866300
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15791] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[102] A bounder-error approach to design unknow input observers, 2002. Marcin Witczak, Józef Korbicz, Ronald J. Patton // W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control. Barcelona, Hiszpania Oxford : Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: bounded noise, fault diagnosis, non-linear systems, observers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14953] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[103] Designing state-space models with neural networks, 2002. Józef Korbicz, Marcin Mrugalski, Thomas Parisini // W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control. Barcelona, Hiszpania Oxford : Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: fault diagnosis, neural-networks, non-linear system identification, state-space models

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [22-02-2021]
[KONF-14952] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[104] Detekcja uszkodzeń z wykorzystaniem rozmytych sieci neuronowych, 2002. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, T. 1, s. 595--600, ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: algorytmy klasteryzacji, detekcja uszkodzeń, diagnostyka techniczna, rozmyte sieci neuronowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14921] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[105] Faul detection using takagi-sugeno neuro-fuzzy networks and ARX models, 2002. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna : Materiały warsztatów naukowych oraz konferencji "Systemy rozmyte". Kraków, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2002, s. 198--205, ISBN: 8391458059
Słowa kluczowe: ARX models, clustering algorithms, fault detection, modelling, neuro-fuzzy network

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15014] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[106] Fault isolation approach using a profibus network : a case study, 2002. Mario J. G. C. Mendes, Marek Kowal, Joao M. F. Calado, Józef Korbicz, J. M. G. Sá da Costa // W: Controlo 2002 : Proceedings of the 5th Portuguese Conference on Automatic Control. Aveiro, Portugalia [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, s. 219--224, ISBN: 9727890725
Słowa kluczowe: benchmark examples, fault diagnosis, fault isolation, fuzzy logic, hierarchical structure, neural network

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15158] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[107] Metody selekcji neuronów w procesie syntezy sieci neuronowych typu GMDH, 2002. Marcin Mrugalski, Eugen Arinton, Józef Korbicz // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, T. 2, s. 845--850, ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: diagnostyka procesów, identyfikacja i modelowanie, metody selekcji, sieci neuronowe typu GMDH

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14938] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[108] Neuro and neuro-fuzzy hierarchical structures comparison in FDI : case study, 2002. Joao M. F. Calado, Mario J. G. C. Mendes, J. M. G. Sá da Costa, Józef Korbicz // W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control. Barcelona, Hiszpania Oxford : Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: faul isolation, fuzzification, fuzzy systems, hierarchical structures, neural networks, white noise

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[KONF-14950] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[109] Neuro-fuzzy fault detection approach using a profibus network, 2002. Joao M. F. Calado, Marek Kowal, Mario J. G. C. Mendes, Józef Korbicz, J. M. G. Sá da Costa // W: 10th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED 2002. Lisboa, Portugalia [B. m.] : [brak wydawcy], 2002, s. [10] CD-ROM
Słowa kluczowe: abrupt and incipient faults, fault detection, fieldbus, neuro-fuzzy

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15159] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[110] Neuro-fuzzy structures in FDI system, 2002. Mario J. G. C. Mendes, Marek Kowal, Józef Korbicz, J. M. G. Sá da Costa // W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control. Barcelona, Hiszpania Oxford : Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: actuators, backpropagation algorithms, fault diagnosis, fuzzy modelling, hierarchical structure, neural network

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [22-02-2021]
[KONF-14951] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[111] Obserwatory stanu w układach diagnostyki procesów, 2002. Józef Korbicz // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, T. 1, s. 23--32, ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: diagnostyka procesów, obserwatory analityczne o nieznanym wejściu, obserwatory neuronowe, układy z modelem, zbieżność obserwatorów

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14909] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[112] State esimation and fault detection of non-linear stochastic systems with unknown inputs, 2002. Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2002 : Proceedings of the 8th IEEE International Conference. Szczecin, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2002, Vol. 1, s. 243--248, ISBN: 8388764519
Słowa kluczowe: bounded noise, fault diagnosis, model uncertainty, non-linear systems, observers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14971] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[113] A bounder-error approach to parameter estimation of dynamic GMDH neural networks, 2001. Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Proceedings of the 14th International Conference on Systems Science. Wroclaw, Polska Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001, Vol. 2 : Systems and control engineering, operation and manufacturing systems, knowledge engineering and intelligent systems, s. 298--305
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10872] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[114] A cellular automata approach to modelling forest dynamics, 2001. Przemysław Jacewicz, Józef Korbicz // W: System - Modelling - Control : 10th International Conference. Zakopane, Polska Łódź : Institute of Computer Science Technical University of Łódź, 2001, Vol. 1, s. 307--314
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10114] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[115] A hybrid recognition system for breast cancer diagnosis, 2001. Maciej Patan, Józef Korbicz // W: Komputerowe Systemy Rozpoznawania - KOSYR 2001. Miłków, Polska Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2001, s. 47--52
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10370] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[116] A new method for improving the reliability of neural networks through their redundancy, 2001. Andrzej Marciniak, Józef Korbicz // W: Komputerowe Systemy Rozpoznawania - KOSYR 2001. Miłków, Polska Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2001, s. 369--374
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10371] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[117] Algorytmy ewolucyjne w systemach diagnostycznych, 2001. Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Łagów Lubuski, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 115--122 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: algorytmy ewolucyjne, detekcja i izolacja uszkodzeń, optymalizacja globalna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10692] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[118] An extended unknown input observer for nonlinear discrete-time systems, 2001. Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: European Control Conference - ECC '01. Porto, Portugalia Porto : [brak wydawcy], 2001, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: fault detection and diagnosis in nonlinear systems, nonlinear observers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [22-02-2021]
[KONF-10938] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[119] Designing optimization of fault diagnosis systems using evolutionary techniques, 2001. Józef Korbicz // W: Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering - AI-MECH 2001. Gliwice, Polska Gliwice : [brak wydawcy], 2001, s. 89--94
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, fault detection and isolation, neural networks, non-linear observers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11325] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[120] Diagnostyka parametrów częstotliwościowych systemów dynamicznych przy pomocy harmonicznych sieci neuronowych GMDH, 2001. Janusz Kuś, Józef Korbicz // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Łagów Lubuski, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 141--144 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: algorytm GMDH, analiza częstotliwościowa, sieci neuronowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10696] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[121] Klasyfikacja obrazów z zastosowaniem analizy składników głównych, 2001. Bartłomiej Sulikowski, Józef Korbicz // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Łagów Lubuski, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 287--292 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: algorytmy minimalnoodległościowe, analiza składników głównych, ekstrakcja cech, klasyfikacja

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10711] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[122] Metody rozpoznawania obrazów w diagnozowaniu stadium nowotworu piersi, 2001. Maciej Patan, Józef Korbicz // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Łagów Lubuski, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 273--278 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: klasyfikator hybrydowy, nowotwór piersi, rozpoznawanie obrazów, techniki neuronowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10710] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[123] Projektowanie dynamicznych sieci neuronowych typu GMDH z automatycznym wyborem danych uczących, 2001. Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : III Krajowa Konferencja. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2001, s. 129--134
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11339] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[124] Projektowanie sieci neuronowych typu GMDH z zastosowaniem estymacji przy zbiorze ograniczonych wartości błędów, 2001. Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Łagów Lubuski, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 127--132 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: algorytm zewnętrznych elipsoid ograniczających, detekcja uszkodzeń, sieci neuronowe GMDH

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10694] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[125] Robust diagnosis of faults in industrial processes using moving time window approach and neuro-fuzzy network, 2001. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: System - Modelling - Control : 10th International Conference. Zakopane, Polska Łódź : Institute of Computer Science Technical University of Łódź, 2001, Vol. 1, s. 401--406
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10115] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[126] Robust diagnosis of process faults using neuro-fuzzy networks, 2001. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: Proceedings of the 14th International Conference on Systems Science. Wroclaw, Polska Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001, Vol. 2 : Systems and control engineering, operation and manufacturing systems, knowledge engineering and intelligent systems, s. 306--313
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[KONF-10873] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[127] Robustifying an extended unknown input observer with genetic programming, 2001. Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2001 : Proceedings of the 7th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001, Vol. 2 : Robotics : Marine Automation : Control Engineering : Identification and Signal Processing, s. 1061--1066
Słowa kluczowe: convergence analysis, fault diagnosis, genetic programming, nonlinear systems, observers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10675] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[128] Solving optimization tasks in construction of FDI systems : an evolutionary approach, 2001. Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: European Control Conference - ECC '01. Porto, Portugalia Porto : [brak wydawcy], 2001, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, fault detection and isolation, neural networks, non-linear observers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10936] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[129] The Bayesian formalism for combining multiple decision of a Neural Network Ensemble, 2001. Andrzej Marciniak, Józef Korbicz // W: European Control Conference - ECC '01. Porto, Portugalia Porto : [brak wydawcy], 2001, s. [5] CD-ROM
Słowa kluczowe: learning systems, neural networks

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[KONF-10937] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[130] A neural and neuro-fuzzy approaches in classification of breast cancer screening, 2000. Maciej Patan, Józef Korbicz // W: Neural Networks and Soft Computing : Proceedings of the Fifth Conference. Zakopane, Polska Częstochowa : [brak wydawcy], 2000, s. 568--573
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2282] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[131] Application of dynamic neural networks in an industrial plant, 2000. Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: 4th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes : Safeprocess 2000. Budapest, Węgry Budapest : [brak wydawcy], 2000, Vol. 1, s. 186--191
Słowa kluczowe: dynamic modelling, fault detection, neural-network models, sensor failures, training

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1160] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[132] Application of neural networks based observers to fault detection of an induction motor, 2000. Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000, Part 1, s. 103--108
Słowa kluczowe: artificial neural networks, diagnostic, fault detection, neural network-based observer, nonlinear systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2548] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[133] Diagnosis of sugar factory processes using GMDH neural networks, 2000. Józef Korbicz, Janusz Kuś // W: 4th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes : Safeprocess 2000. Budapest, Węgry Budapest : [brak wydawcy], 2000, Vol. 1, s. 343--347
Słowa kluczowe: fault detection, industrial control, intelligent knowledge-based systems, neural networks

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1182] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[134] Fault detection of instrumental faults in chosen parts of sugar evaporator, 2000. Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: Development and Application of Methods for Actuator Diagnosis in Industrial Control Systems - DAMADICS : Workshop start up and benchmark definition. Nałęczów, Polska Warsaw : [brak wydawcy], 2000, s. 44--53
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9070] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[135] Frequency analysis of dynamic systems by means of harmonic neural networks of the GMDH type, 2000. Janusz Kuś, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2000 : Proceedings of the Sixth International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000, Vol. 2 : Robotics : Neural Networks : Discrete Processes : Identification, s. 717--720
Słowa kluczowe: GMDH algorithm, frequency analysis, neural networks, power plant

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1763] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[136] Genetic programming based observers for nonlinear systems, 2000. Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: 4th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes : Safeprocess 2000. Budapest, Węgry Budapest : [brak wydawcy], 2000, Vol. 2, s. 967--972
Słowa kluczowe: fault detection, genetic algorithms, model approximation, nonlinear systems, observers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1200] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[137] Global optimization via evolutionary search with soft selection, 2000. Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2000 : The fourteenth International Conference : Book of abstracts. Perpignan, Francja Perpignan : [brak wydawcy], 2000, s. 313 .- Pełne materiały na CD-ROM
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, global optimization, soft selection

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1680] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[138] Identification of dynamic systems using genetic programming, 2000. Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2000 : Proceedings of the Sixth International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000, Vol. 2 : Robotics : Neural Networks : Discrete Processes : Identification, s. 795--800
Słowa kluczowe: dynamic systems, genetic programming, identification, model approximation, nonlinear optimization

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1900] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[139] Metody sztucznej inteligencji w diagnostyce procesów dynamicznych, 2000. Józef Korbicz // W: Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering - AI-MECH 2000. Gliwice, Polska Gliwice : [brak wydawcy], 2000, s. 203--208
Słowa kluczowe: algorytmy ewolucyjne, diagnostyka procesów dynamicznych, metody sztucznej inteligencji, systemy rozmyte, sztuczne sieci neuronowe

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1480] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[140] Neuro-fuzzy approach for fault diagnosis of dynamic systems, 2000. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: Neural Networks and Soft Computing : Proceedings of the Fifth Conference. Zakopane, Polska Częstochowa : [brak wydawcy], 2000, s. 503--508
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2280] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[141] Neuro-fuzzy approach to fault diagnosis in two-tank system, 2000. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: Colloquia in Artificial Intelligence - CAI 2000 : Third Polish Conference on Theory and Applications of Artificial Intelligence. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2000, s. 107--120
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4101] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[142] Optimal sensor allocation for parameter estimation in distributed systems, 2000. Dariusz Uciński, Józef Korbicz // W: Distributed Systems: Optimization and Economic-Environmental Applications - DSO 2000 : Proceedings of the International Conference. Ekaterinburg, Rosja Ekaterinburg : [brak wydawcy], 2000, s. 49--52, ISBN: 5769110473
Słowa kluczowe: distributed systems, parameter estimation, sensor location

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6042] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[143] Optymalizacja modelowania neuronowego w diagnostyce procesów, 2000. Józef Korbicz // W: II International Congress of Technical Diagnostics : Diagnostyka 2000. Warszawa, Polska Warszawa : Institute of Machine Design Fundamentals Faculty of Automobiles and Heavy Machinery Engineering, 2000, Vol. 1, s. 107--114
Słowa kluczowe: diagnostyka procesów, optymalizacja architektury, sieci neuronowe, układy diagnostyki z modelem

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1300] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[144] Structure optimisation of a neural network enseble, 2000. Andrzej Marciniak, Józef Korbicz // W: Neural Networks and Soft Computing : Proceedings of the Fifth Conference. Zakopane, Polska Częstochowa : [brak wydawcy], 2000, s. 100--105
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2260] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[145] Zielman - The Metrolpolitan Area Network of Zielona Góra, 2000. Janusz Baranowski, Józef Korbicz, Paweł Skalski, Roman Rekut // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000, Part 1, s. 153--160
Słowa kluczowe: ATM, Gigabit Ethernet, Local Area Network, Metropolitan Area Network, routers, switches

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2564] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[146] ZielMAN - Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa, stan aktualny i kierunki rozwoju, 2000. Janusz Baranowski, Józef Korbicz, Paweł Skalski, Roman Rekut // W: ZielMAN 2000 : Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa w nauce gospodarce i administracji regionu : Seminarium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000, s. 5--12
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10022] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[147] A multiple network structure for fault diagnosis of nonlinear systems, 1999. Andrzej Marciniak, Józef Korbicz // W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application. Prague, Czechy Prague : Czech Technical University, 1999, s. 45--50
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4746] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[148] A multiple network structure for fault diagnosis of nonlinear systems, 1999. Andrzej Marciniak, Józef Korbicz // W: Neural Networks and Their Applications : Proceedings of the Fourth Conference. Zakopane, Polska Częstochowa : [brak wydawcy], 1999, s. 431--436
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2242] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[149] Cascade network of dynamic neurons in fault detection systems, 1999. Krzysztof Patan, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: European Control Conference - ECC '99 : Conference Proceedings. Karlsruhe, Niemcy Karlsruhe : [brak wydawcy], 1999, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: dynamic neural networks, fault detection, identification, nonlinear modeling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[KONF-3341] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[150] Design of non-linear observers using genetic programming, 1999. Marcin Witczak, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application. Prague, Czechy Prague : Czech Technical University, 1999, s. 7--15
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4704] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[151] Design of non-linear state observers using genetic programming, 1999. Marcin Witczak, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna : Materiały III Krajowej Konferencji. Potok Złoty, Polska Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 345--352
Słowa kluczowe: genetic programming, model uncertainty, non-linear state observer

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1620] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[152] Diagnostyka procesów przemysłowych. Metody analityczne i sztucznej inteligencji, 1999. Józef Korbicz // W: XIII Krajowa Konferencja Automatyki : Materiały konferencyjne. Opole, Polska Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 1999, T. 2, s. 173--180
Słowa kluczowe: diagnostyka techniczna, filtr Kalmana, programowanie genetyczne, systemy ekspertowe, sztuczne sieci neuronowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1241] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[153] Diagnozowanie dynamicznych obiektów nieliniowych z wykorzystaniem statycznych sieci neuronowych, 1999. Andrzej Marciniak, Józef Korbicz // W: XIII Krajowa Konferencja Automatyki : Materiały konferencyjne. Opole, Polska Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 1999, T. 2, s. 185--190
Słowa kluczowe: diagnozowanie, estymacja parametryczna, rozpoznawanie obrazów, sieci o radialnych funkcjach bazowych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1242] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[154] Dynamic GMDH neural networks and their application in fault detection systems, 1999. Józef Korbicz, Janusz Kuś // W: European Control Conference - ECC '99 : Conference Proceedings. Karlsruhe, Niemcy Karlsruhe : [brak wydawcy], 1999, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: dynamic GMDH algorithm, fault diagnosis, neural networks

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[KONF-3381] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[155] Evolutionary search with soft selection algorithms in parameter opimization, 1999. Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: Parallel Processing and Applied Mathematics - PPAM '99 : Proceedings of the Third International Conference. Kazimierz Dolny, Polska Częstochowa : [brak wydawcy], 1999, s. 578--586
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4001] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[156] Modelling of the dynamic systems by means of the GMDH-type neural networks, 1999. Józef Korbicz, Janusz Kuś // W: Neural Networks and Their Applications : Proceedings of the Fourth Conference. Zakopane, Polska Częstochowa : [brak wydawcy], 1999, s. 425--430
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2241] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[157] Neural network models of Hammerstein systems and their application to fault detection and isolation, 1999. Andrzej Janczak, Józef Korbicz // W: 14th World Congress of IFAC International Federation of Automatic Control. Beijing, Chiny Oxford : International Federation of Automatic Control, 1999, Vol. P, s. 85--90
Słowa kluczowe: fault detection, fault isolation, least squares identification, neural network models, nonlinear systems, parameter estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1509] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[158] NN-based model of vapours pressure section 1 and 3 of evaporation station, 1999. Andrzej Janczak, Józef Korbicz // W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application. Prague, Czechy Prague : Czech Technical University, 1999, s. 1--18
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4744] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[159] Non-linear observer designed by GP (1), 1999. Marcin Witczak, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application. Prague, Czechy Prague : Czech Technical University, 1999, s. 140--147
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4754] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[160] On robust design of sensor trajectories for parameter estimation of distributed systems, 1999. Dariusz Uciński, Józef Korbicz // W: 14th World Congress of IFAC International Federation of Automatic Control. Beijing, Chiny Oxford : International Federation of Automatic Control, 1999, Vol. H : Modeling : Identification : Signal Processing I, s. 73--78, ISBN: 0080432484 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: distributed-parameter systems, optimal experiment design, parameter identification, robustness, sensors, stochastic approximation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6222] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[161] Path planning for moving sensors in parameter estimation of distributed systems, 1999. Dariusz Uciński, Józef Korbicz // W: Robot Motion and Control - RoMoCo '99 : Proceedings of the first workshop. Kiekrz, Polska [B.m.] : Technical University of Zielona Góra, Poznań University of Technology, 1999, s. 273--278
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [22-02-2021]
[KONF-8638] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[162] Rozmyte sieci neuronowe w układzie detekcji uszkodzeń obiektów dynamicznych, 1999. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : II Krajowa Konferencja. Kraków, Polska Kraków : Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej, 1999, s. 613--618
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3422] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[163] Wielosieciowy neuronowy system rozpoznawania uszkodzeń w układach dynamicznych, 1999. Andrzej Marciniak, Józef Korbicz // W: Komputerowe Systemy Rozpoznawania - KOSYR '99 : I Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Trzebieszowice, Polska Wrocław : Zakład Systemów i Sieci Komputerowych Politechniki Wrocławskiej, 1999, s. 167--172
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2181] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[164] Zastosowanie programowania genetycznego do projektowania nieliniowych obserwatorów stanu, 1999. Marcin Witczak, Józef Korbicz, Andrzej Obuchowicz // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '99 : IV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Kazimierz Dolny, Polska Warszawa : Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 87--92, ISBN: 8391238105
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1440] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[165] Zastosowanie wielowyjściowych sieci neuronowych typu GMDH w diagnostyce dyskretnych obiektów dynamicznych, 1999. Janusz Kuś, Józef Korbicz // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '99 : IV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Kazimierz Dolny, Polska Warszawa : Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 145--148, ISBN: 8391238105
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1506] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[166] Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZIELMAN, 1999. Józef Korbicz, Maciej Walkowiak, Janusz Baranowski, Paweł Skalski, Waldemar Woźniak, Roman Rekut // W: Miejskie Sieci Komputerowe w Nauce, Gospodarce i Administracji - POLMAN '99 : Materiały z konferencji organizowanej pod patronatem KBN. Poznań, Polska Poznań : Ośrodek Wydaw. Naukowych, 1999, s. 459--469
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13059] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[167] A fault detection and isolation system using GMDH neural networks, 1998. Józef Korbicz, Janusz Kuś // W: UKACC International Conference on Control '98. Swansea, Wielka Brytania London : Institution of Electrical Engineers, 1998, Vol. 2, s. 952--957
Słowa kluczowe: GMDH neural networks, fault detection, static and dynamic analysis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1280] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[168] Development of new neural-network-based fault diagnosis schemes, 1998. Józef Korbicz // W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application : Copernicus IQ2FD workshop. Budapest, Węgry Budapest : [brak wydawcy], 1998, s. [3]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18298] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[169] Evolutionary search with soft selection and forced direction of mutation, 1998. Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: Intelligent Information Systems : Proceedings of the Workshop. Malbork, Polska Warszawa : Instytut Podstaw Informatyki PAN, 1998, s. 300--309
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4021] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[170] Metody analityczne oraz sztucznej inteligencji w diagnostyce technicznej, 1998. Józef Korbicz // W: Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów - Diag '98 : IV Krajowa Konferencja. Szczecin-Międzyzdroje-Ystad, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 1998, Cz. 1, s. 85--97
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5182] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[171] Metody rozpoznawania obrazów w diagnostyce procesów przemysłowych, 1998. Józef Korbicz // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '98 : III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Jurata k/Gdańska, Polska Gdańsk : Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 1998, s. 93--100
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1360] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[172] Modelling of discrete dynamical systems by means of the GMDH-type neural networks, 1998. Józef Korbicz, Janusz Kuś // W: Proceedings of the 13th International Conference on Systems Science. Wrocław, Polska Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1998, Vol. 2 : Operations and Manufacturing Systems-Robots : Knowledge Engineering Intelligent Systems, s. 281--286
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [22-02-2021]
[KONF-5082] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[173] Modelowanie procesów dynamicznych z wykorzystaniem sieci neuronowych, 1998. Józef Korbicz, Krzysztof Patan // W: Zastosowanie sztucznych sieci nauronowych w symulacji i sterowaniu procesami metalurgicznymi - NEUROMET '98 : materiały 2. seminarium. Kraków, Polska Kraków : Wydaw. "Akapit", 1998, s. 26--48, ISBN: 8371080468
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16698] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[174] Multiple network structure for fault diagnosis of nonlinear systems, 1998. Andrzej Marciniak, Józef Korbicz // W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application : Copernicus IQ2FD Workshop : Final Programme and Proceedings. Kazimierz Dolny, Polska [B.m.] : [brak wydawcy], 1998, s. 49--50
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4749] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[175] Network of dynamic neurons approach to residual generators, 1998. Krzysztof Patan, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '98 : Proceedings of the Fifth International Symposium. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw.Uczelniane Politechniki, 1998, Vol. 2 : Control Engineering : Neural Networks, s. 645--650
Słowa kluczowe: fault detection, network of dynamic neurons, neural-residual generator

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1840] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[176] Network of dynamic neurons in fault detection systems, 1998. Józef Korbicz, Andrzej Obuchowicz, Krzysztof Patan // W: 1998 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics - SMC '98 : Intelligent Systems for Humans in a Cyberworld. San Diego, USA San Diego : [brak wydawcy], 1998, s. 1862--1867 .- + CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 9 [22-02-2021]
[KONF-2084] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[177] Optimization of sensors' allocation strategies for parameter estimation in distributed systems, 1998. Dariusz Uciński, Józef Korbicz // W: Computational Engineering in Systems Applications - CESA '98 : 2nd IMACS International Multiconference. Nabeul-Hammamet, Tunezja Lille : Ecole Centrale de Lille, 1998, s. 50 .- Pełne materiały na CD-ROM
Słowa kluczowe: Distributed systems, Identification, Optimal control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [22-02-2021]
[KONF-2020] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[178] Optymalne rozmieszczenie czujników pomiarowych w estymacji parametrów procesów z czasoprzestrzenną dynamiką, 1998. Dariusz Uciński, Józef Korbicz // W: Zastosowanie Komputerów w Zakładach Przetwórstwa Metali - KomPlasTech '98 : Materiały V Konferencji. Bukowina Tatrzańska, Polska Kraków : Wydaw. "Akapit", 1998, s. 139--148
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6146] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[179] Rozmyte sieci neuronowe w układzie detekcji, 1998. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: XXIII Konferencja Koła Naukowego Elektroników : Materiały Konferencyjne. Warszawa - Bemowo, Polska [B.m.] : [brak wydawcy], 1998, s. 229--236
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3361] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[180] Self-organization of the GMDH-type neural networks in analysis of dynamical systems, 1998. Janusz Kuś, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '98 : Proceedings of the Fifth International Symposium. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1998, Vol. 2 : Control Engineering : Neural Networks, s. 639--644
Słowa kluczowe: fault detection, network of dynamic neurons, neural-residual generator

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1901] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[181] Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa - stan aktualny i kierunki rozwoju, 1998. Józef Korbicz, Maciej Walkowiak, Janusz Baranowski, Waldemar Woźniak, Paweł Skalski // W: Miejskie Sieci Komputerowe w Nauce, Gospodarce i Administracji - POLMAN '98 : Materiały z konferencji organizowanej pod patronatem KBN. Poznań, Polska Poznań : Ośrodek Wydaw. Naukowych, 1998, s. 619--627
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13119] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[182] Dynamic neural network with filters of different orders, 1997. Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '97 : Proceedings of the Fourth International Symposium. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1997, Vol. 2, s. 745--750
Słowa kluczowe: IIR filter, dynamic neural model, order of neural model

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18304] [data modyf: 14-05-2007 10:19]
[183] Efficiency and numerical properties of some linear programming methods, 1997. Leszek Hajn, Józef Korbicz // W: Parallel Processing and Applied Mathematics - PPAM '97 : proceedings of the 2nd international conference. Zakopane, Polska Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 1997, Vol. 2, s. 555--563
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18303] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[184] Measurement optimization with minimax criteria for parameter estimation in distributed systems, 1997. Dariusz Uciński, Józef Korbicz // W: Proceedings of European Control Conference - ECC '97. Brussels, Belgia Brussels : [brak wydawcy], 1997, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: distributed systems, identification, measurement optimization, optimal control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [22-02-2021]
[KONF-18306] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[185] Neural networks and their application in fault detection and diagnosis, 1997. Józef Korbicz // W: IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS '97. Hull, Wielka Brytania Hull : [brak wydawcy], 1997, Vol. 1, s. 377--382
Słowa kluczowe: GMDH neural networks, diagnosis, electronic system, fault detection, neural network

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18305] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[186] Neural networks of the GMDH type and their applications in technical diagnosis, 1997. Józef Korbicz, Janusz Kuś // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '97 : Proceedings of the Fourth International Symposium. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1997, Vol. 3 : Discrete Processes : Robotics, s. 995--1000
Słowa kluczowe: GMDH algorithm, diagnostic systems, neural networks

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12579] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[187] Some dynamic neural network architectures in identification problems, 1997. Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: Neural Networks and Their Applications : Proceedings of the third conference. Kule, Polska Częstochowa : [brak wydawcy], 1997, s. 538--543
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10378] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[188] Zastosowanie agregacji operacji na rozmytych sygnałach obiektowych w detekcji uszkodzeń, 1997. Andrzej Pieczyński, Józef Korbicz // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '97 : II krajowa konferencja naukowo-techniczna. Łagów, Polska Zielona Góra : Politechnika Zielonogórska, 1997, s. 93--98, ISBN: 8385911456
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18300] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[189] A complex expert system for the power plant, 1996. Andrzej Pieczyński, Józef Korbicz // W: Control of Power Systems - CPS '96. Bratislava, Słowacja Bratislava : [brak wydawcy], 1996, Vol. 2, s. 404--408
Słowa kluczowe: Kalman filters, analytical redundancy, expert system, failure detection, knowledge engineering, neural networks, power plant simulation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18311] [data modyf: 14-05-2007 11:57]
[190] A neural network approach to identification of structural systems, 1996. Józef Korbicz, Andrzej Janczak // W: Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE '96. Warsaw, Polska Warsaw : [brak wydawcy], 1996, Vol. 1, s. 98--103
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18310] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[191] An algorithm for the computation of optimal measurement trajectories in distributed parameter systems identification, 1995. Dariusz Uciński, Józef Korbicz // W: Proceedings of the Third European Control Conference - ECC '95. Roma, Włochy Roma : [brak wydawcy], 1996, s. 1267--1272
Słowa kluczowe: distributed parameter systems, optimal control, optimum experimental design, parameter identification, sensors location

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18320] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[192] Application of dynamic neural network in modelling and identification, 1996. Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '96 : Proceedings of the Third International Symposium. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1996, Vol. 3, s. 1141--1146, ISBN: 8386359986
Słowa kluczowe: dynamic multilayer perceptron, dynamic neuron model, extended dynamic back propagation algorithm, identification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16695] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[193] Fault detection and diagnosis using neural networks, 1996. Józef Korbicz // W: Neural Networks and Their Applications : proceedings of the second conference. Szczyrk, Polska Częstochowa : [brak wydawcy], 1996, Vol. 1, s. 267--274
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18312] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[194] Metody sztucznej inteligencji w diagnostyce technicznej : przegląd struktur i technik, 1996. Józef Korbicz // W: Kongres Diagnostyki Technicznej - KDT '96 : materiały. Gdańsk, Polska [B.m.] : [brak wydawcy], 1996, T. 2, s. 373--380, ISBN: 8390653338
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18307] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[195] Optimal location of movable sensors for distributed-parameter system identification, 1996. Dariusz Uciński, Józef Korbicz // W: Symposium on Control, Optimization and Supervision - CESA '96. Lille, Francja [B. m.] : [brak wydawcy], 1996, Vol. 2, s. 1004--1009
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18308] [data modyf: 14-05-2007 10:59]
[196] Structural-parametrical identification method in fault detection and diagnosis systems, 1996. Józef Korbicz, Janusz Kuś // W: Symposium on Control, Optimization and Supervision - CESA '96. Lille, Francja [B. m.] : [brak wydawcy], 1996, Vol. 1, s. 696--700
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18309] [data modyf: 14-05-2007 11:01]
[197] System ekspertowy dla symulatora elektrowni cieplnej, 1996. Andrzej Pieczyński, Józef Korbicz // W: Diagnostyka procesów przemysłowych : I krajowa konferencja naukowo-techniczna. Podkowa Leśna k/Warszawy, Polska Warszawa : Politechnika Warszawska, 1996, s. 97--100
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18267] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[198] Zastosowanie sieci neuronowych w detekcji i lokalizacji uszkodzeń, 1996. Józef Korbicz // W: Diagnostyka procesów przemysłowych : I krajowa konferencja naukowo-techniczna. Podkowa Leśna k/Warszawy, Polska Warszawa : Politechnika Warszawska, 1996, s. 35--41
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18265] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[199] Application of artificial neural networks in power plant diagnosis, 1995. Józef Korbicz, Andrzej Pieczyński, Grażyna Marczewska // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '95 : Proceedings of the Second International Symposium. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, Vol. 2, s. 749--754
Słowa kluczowe: Kalman filters, analytical redundancy, expert system, failure detection, knowledge engineering, neural networks, power plant simulation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18319] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[200] Ekspertowy system diagnostyczny dla symulatora elektrowni cieplnej, 1995. Józef Korbicz, Andrzej Pieczyński, Grażyna Marczewska // W: Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów : III Krajowa Konferencja. Szczyrk, Polska Warszawa : Wydaw. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 1995, Informator Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych : T. 1, s. 145--153
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15369] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[201] Knowledge-based fault detection system using genetic observer approach, 1995. Józef Korbicz, Janusz Kuś // W: Proceedings of the 12th International Conference on Systems Science. Wrocław, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1995, Vol. 3 : Computer systems - Information Systems - Knowledge Engineering - Expert Systems Technical and Nontechnical Applications, s. 262--270
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18318] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[202] Neural network architectures used in modelling/idnetification and control of dynamic systems, 1995. Józef Korbicz // W: System - Modelling - Control : proceedings of the 8-th international conference. Zakopane, Polska Łódź : Polish Society of Medical Informatics, 1995, Vol. 3, s. 54--59
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18321] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[203] Sieci neuronowe w diagnostyce układów technicznych, 1995. Józef Korbicz // W: Metody i techniki diagnostyki technicznej : Materiały krajowej konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1995, s. 16--24
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16168] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[204] Sztuczne sieci neuronowe w identyfikacji i sterowaniu układów dynamicznych, 1995. Józef Korbicz // W: Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania : materiały V krajowej konferencji. Gdynia, Polska Gdynia : [brak wydawcy], 1995, T. 1, s. 113--124
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18315] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[205] Zastosowanie sieci neuronowych w automatyce. Przegląd wybranych modeli i struktur, 1995. Józef Korbicz // W: 1 Konferencja Granty-Automatyka '95 : teoria sterowania. Warszawa, Polska Warszawa : Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, 1995, T. 1 : Referaty, s. 205--215
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18313] [data modyf: 14-05-2007 14:31]
[206] An integrated approach to fault detection and diagnosis in power plant, 1994. Józef Korbicz, Dariusz Uciński, Andrzej Pieczyński, Grażyna Marczewska // W: IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS '94. Helsinki, Finlandia Helsinki : [brak wydawcy], 1994, Vol. 1, s. 140--146
Słowa kluczowe: Kalman filters, analytical redundancy, expert system, failure detection, knowledge engineering, power plant simulation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18323] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[207] Neuronowa estymacja zmiennych stanu układów dynamicznych, 1994. Józef Korbicz, Grażyna Marczewska // W: Neural Networks and Their Applications : proceedings of the first national conference. Kule, Polska Częstochowa : [brak wydawcy], 1994, Vol. 1, s. 29--36
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18325] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[208] Neuronowy filtr konwolucyjny, 1994. Dariusz Maksimiuk, Józef Korbicz // W: Neural Networks and Their Applications : proceedings of the first national conference. Kule, Polska Częstochowa : [brak wydawcy], 1994, Vol. 2, s. 340--346
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18324] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[209] Technical diagnostic using genetic observers method, 1994. Józef Korbicz, Janusz Kuś // W: Model-Based Fault Diagnosis '94 : workshop. Zakopane, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 1994, s. 104--118
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18322] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[210] Combined connectionist and rule-based approach to solve robot maneuvering problems, 1993. Marek B. Zaremba, I. Popescu, Józef Korbicz // W: Computer Applications in Industry and Engineering : proceedings of the ISCA International Conference. Honolulu, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 1993, s. 89--93, ISBN: 1880843072
Słowa kluczowe: autonomous systems, intelligent control, neural networks, rule-based systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18326] [data modyf: 16-05-2007 15:43]
[211] Neural network approach to process fault diagnosis, 1993. Józef Korbicz // W: System - Modelling - Control. Zakopane, Polska Łódź : Polish Society of Medical Informatics, 1993, Vol. 1, s. 259--265
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18329] [data modyf: 17-05-2007 11:27]
[212] Neuronowa realizacja filtrów dolnoprzepustowych, 1993. Józef Korbicz, Dariusz Maksimiuk // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe : materiały II krajowej konferencji naukowej. Wrocław, Polska Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1993, T. 1, s. 221--228, ISBN: 8370850472
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18328] [data modyf: 17-05-2007 10:51]
[213] On optimization on sensors motions in parameter identification of two-dimensional distributed systems, 1993. Dariusz Uciński, Józef Korbicz, Marek B. Zaremba // W: Proceedings of the Second European Control Conference - ECC '93. Groningen, Holandia [B. m.] : [brak wydawcy], 1993, Vol. 3, s. 1359--1364
Słowa kluczowe: distributed systems, experimental design, optimal control, parameter identification, sensors location

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18327] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[214] System ekspertowy diagnostyki technicznej dla symulatora elektrowni cieplnej, 1993. Józef Korbicz, Dariusz Uciński, Andrzej Pieczyński, Grażyna Marczewska, Renata Golinczak // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe : materiały II krajowej konferencji naukowej. Wrocław, Polska Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1993, T. 2, s. 534--543, ISBN: 8370850472
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18153] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[215] A knowledge-based system with embedded estimation components for fault detection and isolation in process plants, 1992. Zohred Fathi, W. Fred Ramirez, A. P. Tavares, Gerard Gilliland, Józef Korbicz // W: On-line Fault Detection and Supervision in the Chemical Process Industries : IFAC Symposium. Newark, USA Newark : University of Delavare, 1992, s. 32--37
Słowa kluczowe: Kalman filters, estimation, expert systems, failure detection, hierarchical systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18332] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[216] An integrated diagnostic system using analytical redundancy and artificial intelligence for coal-fired power plants, 1992. Zohred Fathi, Józef Korbicz, W. Fred Ramirez, Gerard Gilliland // W: Control of Power Plants and Power Systems. Munich, Niemcy Munich : [brak wydawcy], 1992, s. 207--212
Słowa kluczowe: Kalman filters, artificial intelligence, estimation, failure detection, power system control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18333] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[217] Detekcja uszkodzeń w obiektach technicznych metodami analitycznymi i z wykorzystaniem sieci neuronowych, 1992. Józef Korbicz // W: Tendencje rozwojowe w technologii maszyn : VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1992, s. 5--15
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18330] [data modyf: 17-05-2007 12:54]
[218] Model-based failure detection in power plant control system, 1992. Józef Korbicz, W. Fred Ramirez // W: 8th International IMEKO Symposium on Technical Diagnostic. Dresden, Niemcy Dresden : [brak wydawcy], 1992, s. 627--636
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18331] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[219] Nekotorye problemy razmeseniâ izmeritel'nyh datčikov v zadačah identifikacii sistem s raspredelennymi parametrami, 1990. Józef Korbicz, Dariusz Uciński // W: Problemy kompleksnoj avtomatizacii : trudy četvertoj meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii. Kiev, Ukraina Kiev : [brak wydawcy], 1990, Sekciâ 3 : Ocenivanie sostoânij i parametrov dinamičeskih sistem obrabotka dannyh izmerenij, s. 101--107
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18337] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[220] Primenenie ekspertnoj sistemy v prognozirovanii sostoânii zagrâneniâ atmosfery, 1990. Józef Korbicz, Ryszard Kowalczyk // W: Problemy kompleksnoj avtomatizacii : trudy četvertoj meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii. Kiev, Ukraina Kiev : [brak wydawcy], 1990, Sekciâ 2 : Modelirovanie i upravlenie tehniceskimi sistemami, s. 77--81
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18338] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[221] Rekurencyjny algorytm identyfikacji parametrycznej liniowych obiektów o stałych rozłożonych metodą najmniejszych kwadratów, 1990. Dariusz Uciński, Józef Korbicz // W: IV Konferencja Naukowa Programu RP-I-02. Kozubnik, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 1990, s. 64--69
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18335] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[222] Short-term prediction of air pollution concentration by optimal estimation theory, 1990. Józef Korbicz // W: 11th IFAC World Congress : automatic control in the service of mankind. Tallinn, Estonia Tallinn : [brak wydawcy], 1990, Vol. 10, s. 277--281
Słowa kluczowe: air pollution, distributed parameter systems, environmental control, modelling, suboptimal filtering and predicting

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18336] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[223] System komputerowego wspomagania podejmowania decyzji w zagadnieniach ochrony atmosfery "Pollutes", 1990. Ryszard Kowalczyk, Józef Korbicz // W: IV Konferencja Naukowa Programu RP-I-02. Kozubnik, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 1990, s. 60--63
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18334] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[224] Dinamičeskoe modelirovanie upravlenij v vozmuscennyh sistemah s rasperedelennymi parametrami, 1989. V. I. Maksimov, Józef Korbicz // W: Matematičeskie metody optimal'nogo upravleniâ i ih priloženiâ : meždunarodnyj sovetsko-pol'skij seminar. Minsk, Białoruś Minsk : [brak wydawcy], 1989, s. 74--75
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18339] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[225] Location of sensors in state estimation for nonlinear discrete-time distributed systems, 1989. Józef Korbicz, Piotr Gawłowicz // W: System Modelling and Optimization : 14th IFIP conference. Leipzig, Niemcy Leipzig : [brak wydawcy], 1989, Hft. 4, s. 96--97 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18340] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[226] Sensors location problem for stochastic non-linear discrete-time distributed parameter systems, 1989. Józef Korbicz, Piotr Gawłowicz // W: Fifth Symposium on Control of Distributed Parameter Systems. Perpignan, Francja Perpignan : Université de Perpignan, 1989, s. 421--426
Słowa kluczowe: distributed parameter systems, sensors location, state estimation, stochastic matrix maximum principle

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18341] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[227] Simulation of urban air pollutant processes and monitoring stations location problem, 1988. Józef Korbicz, I. L. Parmaste, Piotr Gawłowicz // W: Systems Analysis and Simulation : proceedings of 3rd International Symposium. Berlin, Niemcy Berlin : Akademie-Verlag, 1988, Vol. 2, s. 29--32
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18342] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[228] Monotonic operators method in control theory for distributed parameter systems, 1987. Józef Korbicz, Victor I. Ivanenko, V. S. Mielnik // W: Modelling and Simulation of Distributed Parameter Systems : proceedings of the IMACS/IFAC International Symposium. Hiroshima, Japonia Hiroshima : [brak wydawcy], 1987, s. 165--170
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18344] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[229] Prediction and parameters identification of atmosphere processes on base combined method, 1987. Józef Korbicz, M. Z. Zgurovsky // W: Fifth International Conference on Systems Engineering. Fairbon, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 1987, s. 248--251
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18343] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[230] State and parameter estimation of stochastic distributed parameter systems on base of combined method with application to air pollution processes, 1987. Józef Korbicz, M. Z. Zgurovsky // W: Modelling and Simulation of Distributed Parameter Systems : proceedings of the IMACS/IFAC International Symposium. Hiroshima, Japonia Hiroshima : [brak wydawcy], 1987, s. 523--530
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18345] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[231] Computer aided design of the distributed parameter control systems, 1986. Józef Korbicz, M. Z. Zgurovsky // W: IFAC/IMACS International Symposium on Simulation of Control Systems. Vienna, Austria Vienna : International Federation of Automatic Control, 1986, s. 503--508
Słowa kluczowe: computer aided design, difference schemes, optimal control, paritial differential equations, state and parameter estimation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18347] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[232] Fil'traciâ linejnych diskretnyh vo vremeni stohastičeskih raspredelennyh ob'ektov pri neparametričeskom zadanii korrelirovannyh šumov, 1986. Józef Korbicz, V. P. Pas'ko, I. L. Parmaste // W: International Symposium on System - Modelling - Control. Zakopane, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 1986, s. 57--61
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18346] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[233] Metody analizy układów elektronicznych o parametrach losowych, 1981. Józef Korbicz // W: Teoria obwodów i układy elektroniczne : IV krajowa konferencja. Drzonków k. Zielonej Góry, Polska Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1981, s. 213--218
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18348] [data modyf: 21-05-2007 12:31]
[234] Adaptive algorithm of the Kalman filter for the distributed parameter systems, 1980. Józef Korbicz // W: Proceedings of International Conference on Systems Engineering. Coventry, Wielka Brytania Coventry : [brak wydawcy], 1980, s. 266--274
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18349] [data modyf: 21-05-2007 12:48]
[235] Obserwowalność i rozmieszczenie czujników dla układów o parametrach rozłożonych, 1980. Józef Korbicz // W: Aparatura kontrolno-pomiarowa i regulacyjna : konferencja naukowa z okazji 15-lecia Instytutu Elektrotechniki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1980, s. 88--94
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18360] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Advances in Diagnostics of Processes and Systems : Selected Papers from the 14th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems (DPS), September 21-23, 2020, Zielona Góra (Poland) / (Red.) Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marcel Luzar .- Cham : Springer International Publishing, 2021 .- ISBN: 978-3-030-58963-9 .- Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 313
Kod: RED-MON-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-58964-6    (pkt: 20)
[RED-5957] [data modyf: 15-01-2021 14:31]
[2] Automatic Control, Robotics, and Information Processing / (Red.) Piotr Kulczycki, Józef Korbicz, Janusz Kacprzyk .- Cham : Springer International Publishing, 2021, 843 s. .- ISBN: 9783030485863
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5933] [data modyf: 30-09-2020 11:26]
[3] Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji / (Red.) Piotr Kulczycki, Józef Korbicz, Janusz Kacprzyk .- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2020, 768 s. .- ISBN: 9788301209278
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5934] [data modyf: 30-09-2020 12:13]
[4] Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis : proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering / (Red.) Józef Korbicz, Roman Maniewski, Krzysztof Patan, Marek Kowal .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2020, 338 s. .- ISBN: 9783030298845
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5839] [data modyf: 30-08-2019 10:14]
[5] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2019, Vol. 29, no. 1-4 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5888] [data modyf: 30-03-2020 10:18]
[6] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2018, Vol. 28, no. 1-4 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5883] [data modyf: 30-03-2020 09:56]
[7] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2017, Vol. 27, no. 1-4 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5673] [data modyf: 16-01-2018 12:51]
[8] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2016, Vol. 26, no. 1-4 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5533] [data modyf: 23-01-2017 10:14]
[9] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2015, Vol. 25, no. 1-4 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5388] [data modyf: 17-12-2015 13:21]
[10] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2014, Vol. 24, no. 1-4 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5262] [data modyf: 17-12-2015 13:17]
[11] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science : Spec. section: selected provblems of biomedical engineering / (Red.) Marek Kowal, Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2014, Vol. 24, no. 1 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5263] [data modyf: 02-09-2015 16:44]
[12] Intelligent systems in technical and medical diagnostics / (Red.) Józef Korbicz, Marek Kowal .- Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag, 2014, 536 s. .- ISBN: 9783642398810
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5129] [data modyf: 02-09-2015 16:44]
[13] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2013, Vol. 23, no 1-4 .- ISSN: 1641-876X (print);
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5098] [data modyf: 11-09-2015 11:28]
[14] Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej / (Red.) Ryszard Tadeusiewicz, Józef Korbicz, Leszek Rutkowski, Włodzisław Duch .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2013, T. 9, 745 s. .- ISBN: 9788378370246
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5131] [data modyf: 02-09-2015 16:38]
[15] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science : Spec. iss. : advances in control and fault-tolerant systems / (Red.) Józef Korbicz, Didier Maquin, Didier Theilliol .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2012, Vol. 22, no 1 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5033] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[16] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science : Spec. section : analysis and control of spatiotemporal dynamic systems / (Red.) Dariusz Uciński, Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2012, Vol. 22, no 2 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5034] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[17] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2012, Vol. 22, no 1-4 .- ISSN: 1641--876X
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5012] [data modyf: 06-02-2013 09:06]
[18] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2011, Vol. 21, no 1-4 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4869] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[19] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2010, Vol. 20, no 1-4 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4726] [data modyf: 20-04-2011 10:23]
[20] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science : Spec. section : computational intelligence in modern control systems / (Red.) Józef Korbicz, Dariusz Uciński .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2010, Vol. 20, no 1 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4727] [data modyf: 12-05-2010 11:59]
[21] Modeling, diagnostics and process control : implementation in the DiaSter system / (Red.) Józef Korbicz, Jan Maciej Kościelny .- Berlin : Springer-Verlag, 2010 .- ISBN: 9783642166525
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-16653-2    (pkt: 5)
[RED-4804] [data modyf: 13-12-2010 10:23]
[22] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2009, Vol. 19, no 1-4 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4610] [data modyf: 20-04-2011 10:24]
[23] Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami : implementacja w systemie DiaSter / (Red.) Józef Korbicz, Jan Maciej Kościelny .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2009, (Monografie ; T. 14), 443 s. .- ISBN: 9788320436129
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4644] [data modyf: 21-10-2009 09:13]
[24] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science : Spec. issue : Issues in fault diagnosis and fault tolerant control / (Red.) Józef Korbicz, Dominique Sauter .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2008, Vol. 18, no 4 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4569] [data modyf: 21-01-2009 12:05]
[25] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2008, Vol. 18, no 1-4 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4493] [data modyf: 20-04-2011 10:23]
[26] Regionalna Sieć Transferu Technologii / (Red.) Józef Korbicz, Justyna Patalas-Maliszewska, Roman Kielec .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 66 s. .- ISBN: 9788374811453
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4465] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2007, Vol. 17, no 1-4 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4323] [data modyf: 23-01-2017 10:09]
[28] Diagnostyka procesów i systemów / (Red.) Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marek Kowal .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2007 .- ISBN: 9788360434314
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4380] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Fault diagnosis and fault tolerant control / (Red.) Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marek Kowal .- Warszawa : Academic Publishing House EXIT, 2007, 373 s. .- ISBN: 9788360434321
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4379] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Measurements models systems and design / (Red.) Józef Korbicz .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007, 507 s. .- ISBN: 9788320616446
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4368] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Control Engineering Practice / (Red.) Ronald J. Patton, Józef Korbicz, Suzanne Lesecq .- Elsevier : Amsterdam, 2006, Vol. 14, no 6
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4290] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2006, Vol. 16, no 1-4 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4241] [data modyf: 02-09-2015 16:35]
[33] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science : Spec. section : soft computing in control and fault diagnosis / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2006, Vol. 16, no 1 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4240] [data modyf: 02-09-2015 16:36]
[34] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2005, Vol. 15, no 1-4 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4106] [data modyf: 02-02-2009 11:56]
[35] Województwo lubuskie w roku przyjęcia Polski do Unii Europejskiej / (Red.) Czesław Osękowski, Józef Korbicz .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2005, 256 s. .- ISBN: 8388317806
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4123] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Innovation in building engineering : proceedings of the INTERREG IIIC 3-CIP conference / (Red.) Mieczysław Kuczma, Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2005, 162 s. .- ISBN: 8374810068
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4199] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[37] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2004, Vol. 14, no 1-4 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4045] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Fault diagnosis : models, artificial intelligence, applications / (Red.) Józef Korbicz, Jan Maciej Kościelny, Zdzisław Kowalczuk, Wojciech Cholewa .- Berlin : Springer-Verlag, 2004, 920 s. .- ISBN: 3540407677
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4055] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2003, Vol. 13, no 1-4 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-3931] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2002, Vol. 12, no 1-4 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-3843] [data modyf: 02-02-2009 11:56]
[41] Diagnostyka procesów. Modele. Metody sztucznej inteligencji. Zastosowania / (Red.) Józef Korbicz, Jan Maciej Kościelny, Zdzisław Kowalczuk, Wojciech Cholewa .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2002, 828 s. .- ISBN: 8320427347
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3835] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[42] XIV Krajowa Konferencja Automatyki / (Red.) Zdzisław Bubnicki, Józef Korbicz .- Zielona Góra : [B.w.], 2002, T. 1-2, 1145 s. .- ISBN: 8389044609
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3849] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna / (Red.) Józef Korbicz, Andrzej Pieczyński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2001, 542 s. .- ISBN: 8385911774
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2162] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2001, Vol. 11, 1-6 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-2665] [data modyf: 02-02-2009 11:53]
[45] Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 : Sieci neuronowe / (Red.) Włodzisław Duch, Józef Korbicz, Leszek Rutkowski, Ryszard Tadeusiewicz .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2000, T. 6, 833 s. .- ISBN: 8387674184
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-1221] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[46] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : Technical University Press, 2000, Vol. 10, no 1-4 .- ISSN: 0867-857X
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-1520] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[47] Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska, 2000 / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, Part 1, 432 s. .- ISBN: 8385911863
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-1222] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[48] ZielMAN 2000 : Zielonogórska Miejska Sieć Komuterowa w nauce, gospodarce i administracji regionu / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, 76 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2025] [data modyf: 13-02-2008 09:28]
[49] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science : Special Issue : Advances in Computational Intelligence for Fault Diagnosis Systems / (Red.) Ronald J. Patton, Józef Korbicz .- Zielona Góra : Technical University Press, 1999, Vol. 9, no 3 .- ISSN: 0867-857X
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-1200] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[50] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : Technical University Press, 1999, Vol. 9, no 1-4 .- ISSN: 0867-857X
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-1120] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[51] Warsztaty naukowe ZielMAN '99 : Sieci komputerowe w badaniach naukowych / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999, 62 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2022] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[52] ZielMAN '99 : Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa w nauce, gospodarce i administracji regionu : Seminarium / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999, 60 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2024] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[53] Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : Technical University Press, 1998, Vol. 8, no 1-4 .- ISSN: 0867-857X
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-1100] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[54] Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods Within the Framework of Industrial Application : Copernicus IQ2FD Workshop / (Red.) Józef Korbicz, Ronald J. Patton .- [B.m.] : [B.w.], 1998, 118 s.
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-1280] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[55] ZielMAN '98 : Zielonogórska Miejska Sieć komuterowa w nauce, gospodarce i administracji regionu : Seminarium / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, 87 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-2023] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[56] Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : Technical University Press, 1997, Vol. 7, no 1-4 .- ISSN: 0867-857X
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-2285] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[57] Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '97 / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : Politechnika Zielonogórska, 1997 .- ISBN: 8385911456
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4317] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : Technical University Press, 1996, Vol. 6, no 1-4 .- ISSN: 0867-857X
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-2284] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Applied Mathematics and Computer Science : Special Issue: Computational Intelligence / (Red.) Witold Pedrycz, Józef Korbicz .- Zielona Góra : Technical University Press, 1996, Vol.6, no 3 .- ISSN: 0867-857X
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-2302] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[60] Diagnostyka procesów przemysłowych : I krajowa konferencja naukowo-techniczna / (Red.) Józef Korbicz, Jan Maciej Kościelny .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 1996
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4311] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : Technical University Press, 1995, Vol. 5, no 1-4 .- ISSN: 0867-857X
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-2283] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Metody i techniki diagnostyki technicznej / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1995, 54 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4012] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[63] Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : Technical University Press, 1994, Vol. 4, no 1-4 .- ISSN: 0867-857X
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-2282] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[64] Applied Mathematics and Computer Science : Special Issue: Neural Networks. Theory and Some Application / (Red.) Ryszard Tadeusiewicz, Leszek Rutkowski, Józef Korbicz .- Zielona Góra : Technical University Press, 1994, Vol. 4, no 3 .- ISSN: 0867-857X
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-2303] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[65] Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 1993, Vol. 3, no. 1-4 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5884] [data modyf: 30-03-2020 12:46]
[66] Applied Mathematics and Computer Science : Spec. iss. : Analytical and Knowledge-based Redundancy in Fault Detection and Diagnosis / (Red.) Józef Korbicz, Czesław Cempel .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 1993, Vol. 3, no. 3 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5885] [data modyf: 30-03-2020 12:46]
[67] Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 1992, Vol. 2, no. 1-2 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5886] [data modyf: 30-03-2020 12:45]
[68] Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 1991, Vol. 1, no. 1 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5887] [data modyf: 30-03-2020 12:44]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w automatyce elektroenergetycznej / / Eugeniusz Rosołowski .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT , 2002 (Rec.) Józef Korbicz // Przegląd Elektrotechniczny .- 2003, nr 2, s. 83
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Sterowanie zaawansowane obiektów przemysłowych. Struktury i algorytmy / / Piotr Tatjewski .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT , 2002 (Rec.) Józef Korbicz // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2003, nr 6, s. 28
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski