System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Mieczysław Dudek
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Jednostki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 92 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Ekonomia polityczna kryzysu zadłużeniowego w Europie / Mieczysław Dudek, Józef Jędruch
// W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań / red. nauk. A. Jaki, J. Kaczmarek, T. Rojek .- Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011 - s. 133--145 .- ISBN: 9788362511952
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13724] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Exorbitant privilege w amerykańskiej polityce walutowej / Mieczysław Dudek
// W: Pro et contra ekologii pogranicza / red. nauk. T. Zaborowski .- Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2011 - s. 196--205 .- ISBN: 139788393216666
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13599] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Bezpieczeństwo ekonomiczne i polityka stabilizacyjna / Mieczysław Dudek
// W: Dominanty sozoglobalistyki / red. nauk. W. Wawrzyniak, T. Zaborowski .- Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2010 - s. 138--146 .- ISBN: 139788392510895
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12209] [data modyf: 17-09-2010 11:58]
[4] Nowa neoklasyczna synteza w makroekonomii i bezpieczeństwo ekonomiczne / Mieczysław Dudek
// W: Prolegomena bezpieczeństwa publicznego = Razmyslenija o publicnoi bezopasnosti = Consideration about the public safety / red. nauk. T. Zaborowski .- Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, 2010 - s. 25--32 .- ISBN: 97883899320607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12145] [data modyf: 22-07-2010 12:06]
[5] Bezpieczeństwo ekonomiczne kraju w dobie integracji i globalizacji. Przesłanki teoretyczne / Mieczysław Dudek
// W: Aporie ekologii pogranicza : monografia / red. nauk. W. Wawrzyniec, T. Zaborowski .- Zielona Góra : ZWSHiFM, 2009 - s. 82--86 .- ISBN: 9788389932051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11346] [data modyf: 14-10-2009 10:47]
[6] Public relations w promocji dobra publicznego na przykładzie akcesji Polski do Unii Europejskiej / Mieczysław Dudek, Ewa Sobolewska-Poniedziałek
// W: Zasady i techniki marketingu politycznego / red. nauk. J. Klisiński .- Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2009 - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu ; 7) - s. 83--96 .- ISBN: 9788388587085
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11155] [data modyf: 25-06-2009 14:37]
[7] Polityka interregionalna UE i finansowe mechanizmy gwarantowania eksportu dla małych i średnich przedsiebiorstw / Mieczysław Dudek
// W: Problemy razvitiâ vnešneekonomičeskih svâzej i privlečeniâ inostrannyh investicij: regional'nyj aspekt . Č. 1 .- Doneck : DonNU, 2008 - s. 124--130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9739] [data modyf: 12-02-2008 11:48]
[8] Venture capital jako źródło finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i na świecie / Mieczysław Dudek, Piotr Byczek
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej / red. M. Dudek .- Legnica -Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, 2006 - s. 81--95 .- ISBN: 8360357854
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9124] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Polityka socjalna w państwach UE i jej skutki dla europejskiego rynku pracy / Mieczysław Dudek
// W: Europejska polityka rolna i polityka spójności : wybrane problemy / red. M. Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 249--258 .- ISBN: 8389712768
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7643] [data modyf: 21-09-2005 10:03]
[10] Polsko-rosyjska wymiana handlowa w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej / Mieczysław Dudek, Anna Kubacka
// W: Integracja europejska w międzynarodowej perspektywie : wybrane problemy / red. M. Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 371--381 .- ISBN: 8389712733
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7656] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Asymetryczność ERM II i nieinflacyjne dostosowanie do realnej gospodarki w procesie akcesji do Unii Walutowej (UE) / Mieczysław Dudek, Jan Stępniewski
// W: Gospodarka w obliczu eurotransformacji / red. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 11--17 .- ISBN: 8389712008
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6737] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Dylematy Unijnej Polityki Gospodarczej / Mieczysław Dudek
// W: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : wybrane kierunki polityki wspólnotowej / red. nauk. M. Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 13--19 .- ISBN: 8389712040
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6678] [data modyf: 17-06-2004 12:13]
[13] Efekt przesunięcia i efekt kreacji inwestycji w polityce regionalnej Unii Europejskiej / Mieczysław Dudek
// W: Gospodarka w obliczu eurotransformacji / red. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 253--265 .- ISBN: 8389712008
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6743] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Mechanizmy polityki pieniężnej Europejskiego Systemu Banków Centralnych i jej wpływ na poziom cen / Mieczysław Dudek, Izabela Juszczyńska
// W: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : handel, finanse i procesy integracyjne (wybrane zagadnienia) / red. nauk. M. Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 147--161 .- ISBN: 8389712024
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6670] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Problemy skuteczności polityki budżetowej przy realizacji założeń Paktu Stabilizacji i Wzrostu / Mieczysław Dudek, Izabela Juszczyńska
// W: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : handel, finanse i procesy integracyjne (wybrane zagadnienia) / red. nauk. M. Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 135--145 .- ISBN: 8389712024
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6669] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Crony capitalism, rynek bankowo-finansowy a małe i średnie przedsiębiorstwa / Mieczysław Dudek
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską / red. M. Fic, P. Kużdowicz .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 73--82 .- ISBN: 8388327658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5829] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Długookresowa zależność między jakością kształcenia i wzrostem gospodarczym / Mieczysław Dudek
// W: W poszukiwaniu modelu wyższej szkoły niepaństwowej / red. nauk. M. Dudek .- Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2003 - s. 205--211 .- ISBN: 83913465871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5898] [data modyf: 14-07-2003 09:01]
[18] Kapitał aliansowy i venture capital w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Jan Stępniewski, Mieczysław Dudek
// W: Zarządzanie kapitałem i informacją : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. nauk. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 37--45 .- ISBN: 8389321378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5903] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Kapitał wysokiego ryzyka w transformujących się gospodarkach / Jan Stępniewski, Mieczysław Dudek
// W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju / red. nauk. E. Urbańczyk . T. 1 .- Szczecin : Wydaw. Kreos, 2003 - s. 589--597 .- ISBN: 8391635724
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5865] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Liberalizacja przepływów kapitałowych, wartość przedsiębiorstwa i wzrost gospodarczy / Mieczysław Dudek
// W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy / red. nauk. E. Urbańczyk . T. 2 .- Szczecin : Wydaw. Kreos, 2003 - s. 691--702 .- ISBN: 8391635724
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5866] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[21] Ryzyko rynku walutowego i niektóre sposoby jego zabezpieczenia / Mieczysław Dudek, Filip Tagowski
// W: Edukacja menedżerska i szkolenie pracowników w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 207--216 .- ISBN: 8388327690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6003] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] Wartość kapitału intelektualnego w gospodarce globalnej / Mieczysław Dudek
// W: W poszukiwaniu modelu wyższej szkoły niepaństwowej / red. nauk. M. Dudek .- Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2003 - s. 133--149 .- ISBN: 83913465871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5897] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Stabilizacja waluty, finanse przedsiębiorstw i wzrost gospodarczy / Mieczysław Dudek, Jan Stępniewski
// W: Warunki działania małych i średnich przedsiębiorstw wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej .- Nowa Ruda : Wydaw. "Maria", 2002 - s. 105--118 .- ISBN: 8388842226
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5386] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Wpływ rynków finansowych na tworzenie wartości przedsiębiorstwa / Mieczysław Dudek
// W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka . T. 1-2 .- Szczecin : Wydaw. KREOS, 2002 - s. 787--794 .- ISBN: 8391635708
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5128] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Współczesne międzynarodowe rynki finansowe i kurs walutowy : optymalizacja kursu walutowego / Mieczysław Dudek
// W: Warunki działania małych i średnich przedsiębiorstw wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej .- Nowa Ruda : Wydaw. "Maria", 2002 - s. 93--104 .- ISBN: 8388842226
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5385] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Cel jest coraz bliżej / Mieczysław Dudek // Konkrety: tygodnik społeczny .- 2005, nr 36, s. 16 : fot.rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10507] [data modyf: 24-11-2005 14:24]
[2] Wpływ Unii Europejskiej na politykę społeczną i zatrudnienie z uwzględnieniem wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego / Mieczysław Dudek // Pracodawca .- 2005, nr 2, s. 7--9 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10265] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] New technologies of information and communication in new economics / Mieczysław Dudek, Jan Stępniewski // Management .- 2004, Vol. 8, no 1, s. 127--134, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11594] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Collateral limits on international capital flow / Mieczysław Dudek // Management .- 2003, Vol. 7, no 1, s. 143--155, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11515] [data modyf: 05-10-2007 14:18]
[5] Venture capital na rynkach Unii Europejskiej / Mieczysław Dudek, Piotr Byczek // Management .- 2003, Vol. 7, no 2, s. 29--41, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11518] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Ryzyko rynku kapitałowego w gospodarce globalnej / Mieczysław Dudek // Visnik L'vivskogo Universitetu (Seria: Ekonomia) .- 2002, Vip. 31, s. 167--174 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9408] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ekonomika wyceny spółki niestandardowej / Mieczysław Dudek, Magdalena Wasylkowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2012, Nr 690 (51), s. 529--539, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9306] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[2] Wycena spółek sektora górniczego / Mieczysław Dudek, Magdalena Wasylkowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2012, Nr 690 (51), s. 542--552, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9307] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[3] Ekonomiczno-prawny charakter papieru wartościowego / Mieczysław Dudek, Magdalena Wasylkowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2011, Nr 639 (37), s. 391--401, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-8913] [data modyf: 11-02-2013 09:18]
[4] Ekonomika rynku zdrowia / Danuta Wałęga-Szych, Mieczysław Dudek // W: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą .- 2011, nr 55, s. 250--264, ISSN: 1732-324X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: dobro publiczne, ekonomika zdrowia, health, health care, health care economics, public good, public health, zdrowie, zdrowie publiczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9218] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Znaczenie naśladownictwa w rozwoju rynków kapitałowych / Mieczysław Dudek, Magdalena Wasylkowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2011, Nr 639 (37), s. 403--413, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-8914] [data modyf: 11-02-2013 09:18]
[6] Wierzytelność i dług w ujęciu bilansowym, podatkowym i kodeksu cywilnego / Mieczysław Dudek, Magdalena Wasylkowska // W: Naukovij Visnik Užgorods'kogo Universitetu - (Ekonomika) .- 2010, Spec. vip. 29, s. 8--13 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: dług, kodeks cywilny, należności, prawo bilansowe, wierzytelność, zobowiązania,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8717] [data modyf: 11-02-2013 09:17]
[7] Finansovaâ sistema kak publičnoe dobro (dopolnenie v genezis finansovogo krizisa) / Mieczysław Dudek // W: Problemy i perspektivy razvitiâ sotrudničestva meždu stranami ugo-vostočnoj Evropy v ramkah černomorskogo ekonomičeskogo sotrudničestva i GUAM : sbornik naučnyh trudov .- 2009, T. 1, s. 31--33 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8521] [data modyf: 22-01-2010 09:53]
[8] Przepływy gotówkowe i wzrost wartości firmy. Ujęcie makroekonomiczne / Mieczysław Dudek, Piotr Mazurkiewicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2009, Nr 578 (24), s. 269--279, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8573] [data modyf: 19-03-2010 11:28]
[9] GUAM - perspektywy europejskiej integracji gospodarczej / Mieczysław Dudek, Piotr Mazurkiewicz // W: Visnik Donec'kogo Nacional'nogo Universitetu - (Seriâ B : Ekonomika i Pravo) .- 2008, nr 2, s. 58--61 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8325] [data modyf: 02-03-2009 13:20]
[10] VBM a rynkowa i księgowa wartość przedsiębiorstwa w tworzeniu bogactwa dla akcjonariuszy / Mieczysław Dudek, Piotr Mazurkiewicz // W: Problemi teorii ta metodologii buhgalters'kogo obliku, kontrolu i analizu : mižnarodnij zbirnik naukovih prac - (Buhgalter'skij Oblik, Kontrol i Analiz) .- 2008, no 3, s. 215--225 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8371] [data modyf: 30-04-2009 11:56]
[11] Wpływ informacji mikroekonomicznych na kształtowanie rynkowych cen akcji / Mieczysław Dudek, Piotr Mazurkiewicz // W: Visnik Zitomirs"kogo Derzavnogo Technologicnogo Universitetu - (Ekonomicni Nauki) .- 2008, no 4, s. 161--167 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8372] [data modyf: 30-04-2009 11:54]
[12] Wpływ publicznie dostępnych informacji na cenę akcji na przykładzie spółki Hawe SA / Mieczysław Dudek, Piotr Mazurkiewicz // W: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego .- 2008, nr 7, s. 443--453, ISSN: 2080-4881, : tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-8198] [data modyf: 14-02-2011 11:49]
[13] Wycena wartości przedsiębiorstwa i ekonomiczna stabilność na przykładzie telekomunikacji kolejowej sp. z o.o. / Mieczysław Dudek, Mariusz Łazarski // W: Ekonomika: problemi teorii ta praktitki .- 2008, Vol. 244, T. 5, s. 1159--1166 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8324] [data modyf: 02-03-2009 13:48]
[14] Rachunkowość w spółce europejskiej / Mieczysław Dudek // W: Problemi teorii ta metodologii buhgalters'kogo obliku, kontrolu i analizu : mižnarodnij zbirnik naukovih prac - (Buhgalter'skij Oblik, Kontrol i Analiz) .- 2007, no 1, s. 113--122 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8067] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Małe i średnie przedsiębiorstwa jako czynnik wzrostu w warunkach integracji europejskiej / Mieczysław Dudek, Bożena Mertens // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - (Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; 48) .- 2006, nr 434, s. 985--993 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7493] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Konkurencyjność europejskiego (UE) rynku pracy / Mieczysław Dudek // W: Visnik Zitomirs"kogo Derzavnogo Technologicnogo Universitetu - (Ekonomicni Nauki) .- 2005, nr 1 (31), c. 2, s. 62--69 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7010] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] The economic goals of the European audit / Mieczysław Dudek, Jan Stępniewski // W: Teorija ta metodologija buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu : miždunarodnij zbirnik naukovih prac - (Buhgalter'skij Oblik, Kontrol i Analiz) .- 2005, no 2, s. 255--260 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7203] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Kryzys narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym na świecie, w Europie i w Polsce / Jan Stępniewski, Mieczysław Dudek // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - (Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; 43) .- 2004, nr 378, s. 705--714 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6567] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Multilateralizm vs bilateralizm w stosunkach handlowych Unii Europejskiej / Mieczysław Dudek // W: Visnik Zitomirs"kogo Derzavnogo Technologicnogo Universitetu - (Ekonomicni Nauki) .- 2004, nr 1 (27), s. 60--67 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6531] [data modyf: 28-04-2004 12:35]
[20] Polityka kwot handlowych Unii Europejskiej. Postanowienia Rundy Urugwajskiej / Mieczysław Dudek, Piotr Byczek // W: Rozprawy, Studia, Monografie WSM .- 2004, nr 3, s. 167--179 : wykr.summ.
Słowa kluczowe: Runda Urugwajska, Układ GATT/WTO, Unia Europejska, kwoty handlowe, liberalizacja handlu, protekcjonizm,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7131] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Unia Europejska i ekonomika stref wolnego handlu / Mieczysław Dudek // W: Rozprawy, Studia, Monografie WSM .- 2004, nr 3, s. 158--166 : rys.summ.
Słowa kluczowe: Unia Europejska, integracja, koszt alternatywny, strefa wolnego handlu,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7130] [data modyf: 07-11-2005 09:52]
[22] Wprowadzenie euro a problemy wyboru kursu walutowego / Mieczysław Dudek, Jan Stępniewski // W: Rozprawy, Studia, Monografie WSM .- 2004, nr 3, s. 180--193 : summ.
Słowa kluczowe: EMU, ERM-2, EU, Europejski System Finansowy, OCA, kurs walutowy,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7132] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Corporate governance w Polsce (wybrane problemy) / Mieczysław Dudek // W: Visnik Zitomirs"kogo Derzavnogo Technologicnogo Universitetu - (Ekonomicni Nauki) .- 2003, nr 1 (23), s. 239--247 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6084] [data modyf: 17-06-2003 14:19]
[24] Globalne implikacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Mieczysław Dudek // W: Rozprawy, Studia, Monografie WSM .- 2003, nr 2, s. 67--82 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6029] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Kapitał o wysokim ryzyku w nowej ekonomii (corporate venture capital) / Jan Stępniewski, Mieczysław Dudek // W: Rozprawy, Studia, Monografie WSM .- 2003, nr 2, s. 93--101 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6030] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[26] Oczekiwana stopa zwrotu w warunkach niepewności i ryzyka / Mieczysław Dudek // W: Rozprawy, Studia, Monografie WSM .- 2003, nr 2, s. 103--118 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6031] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Rewolucja w finansach globalnych i problemy wyboru kursu walutowego / Mieczysław Dudek // W: Rozprawy, Studia, Monografie WSM .- 2003, nr 2, s. 119--132 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6032] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[28] Standardy kapitałowe i zmienność cen aktywów na międzynarodowych rynkach finansowych / Jan Stępniewski, Mieczysław Dudek // W: Visnik Zitomirs"kogo Derzavnogo Technologicnogo Universitetu - (Ekonomicni Nauki) .- 2003, nr 2 (24), s. 100--102 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6096] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Polityka cenowa w warunkach rynkowych kursów walutowych / Mieczysław Dudek // W: Visnik Zitomirskogo Inzenerno-Technologicnogo Institutu - (Ekonomicni Nauki) .- 2002, no 21, s. 324--328 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5769] [data modyf: 21-01-2003 09:44]
[30] Rynek kapitałowy w nowej gospodarce / Jan Stępniewski, Mieczysław Dudek // W: Visnik Zitomirskogo Inzenerno-Technologicnogo Institutu - (Ekonomicni Nauki) .- 2002, nr 22, s. 91--95 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5836] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Kryzys finansowy i jego wpływ na wycenę bilansową bankowych aktywów / Mieczysław Dudek // W: Novi koncepcii rozvitku buhgalters'kogo obliku, analizy i kontrliu v umovah ekonomičnih zmin : IX-a mižnarodna naukova konferenciâ. Žitomir, Ukraina, 2010 .- Žitomir : Žitomirskij Deržavnij Tehnologičnij Universitet, 2010, s. 64--73 .- ISBN: 9789666832644
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19811] [data modyf: 06-12-2010 13:53]
[2] Fundusze europejskie jako źródło finansowania innowacji / Mieczysław Dudek // W: Hradecké ekonomické dny 2009 : vědecká konference : ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové, Czechy, 2009 .- Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 .- Díl 1, s. 91--97 .- ISBN: 9788070414552
Słowa kluczowe: European funds, fundusze europejskie, innovative economy, innowacyjna gospodarka, polityka strukturalna, regional development, rozwój regionalny, structural policy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19075] [data modyf: 18-02-2009 11:11]
[3] Międzyregionalna strategia współpracy handlowej Unii Europejskiej z krajami Azji / Mieczysław Dudek // W: Hradecké ekonomické dny 2008 : vědecká konference. Hradec Králové, Czechy, 2008 .- Hradec Králové : Gaudeamus, 2008, s. [9] CD-ROM .- ISBN: 9788070412022
Słowa kluczowe: bilateralism, bilateralizm, interregionalism, interregionalizm, multilateralizm, multirateralism, polityka handlowa, trade policy, unilateralism, unilateralizm

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18668] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Political economy cooperation between Russia and the EU in european integration context / Mieczysław Dudek // W: Rossiâ i sovremennyj mir: problemy političeskogo razvitiâ : tezisy IV meždunarodnoj mežvuzovskoj naučnoj konferencii. Moskva, Rosja, 2008 .- Moskva : Institut Biznesa i Politiki, 2008, s. 93--94 .- ISBN: 9785903004287
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19138] [data modyf: 30-04-2009 12:24]
[5] Spółka europejska i ciężar podatkowy / Mieczysław Dudek // W: Hradecke ekonomicke dny 2006 : podnikani a rozvoj regionu : sbornik prispevku. Hradec Kralove, Czechy, 2006 .- Hradec Kralove : Gaudeamus, 2006, s. 89--95 .- ISBN: 8070418958
Słowa kluczowe: European Company, competition, economics SE, profit, profit-maximizing, tax system, taxation

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17679] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] The management of money owned to a company on the European market / Jan Stępniewski, Mieczysław Dudek, Teresa Ciesielczyk // W: Razvitie buchgalterskogo uceta i kontrolja v kontekste evropejskoj integracii : tezisy i teksty vystuplenij na IV-oj mezdunarodnoj naucnoj konferencii. Zitomir - Kramatorsk, Ukraina, 2005 .- Zitomir : CP "Ruta", 2005, s. 206--211 .- ISBN: 9668059352
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17219] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Account audits in the context of information technology / Jan Stępniewski, Mieczysław Dudek // W: Audit : miznarodnij dosvid ta nacional'ni osoblivosti : zbirnik tekstiv ta tez dopovidej III-oj miznarodnoj naukovoj konferencij. Zitomir, Ukraina, 2004 .- Zitomir : Zitomirskij Derzavnij Technologicnij Universitet, 2004, s. 253--261 .- ISBN: 9666830809
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16406] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Akumulacja i wartość kapitału ludzkiego w warunkach międzynarodowej wymiany gospodarczej / Mieczysław Dudek // W: Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy - VALUE 2003 : VI międzynarodowa konferencja naukowa. Kazimierz Dolny, Polska, 2003 .- Lublin : [brak wydawcy], 2003 .- T. 1, s. 431--436 .- ISBN: 8391473031
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16080] [data modyf: 11-12-2003 09:55]
[9] Niepieniężne efekty międzynarodowych przepływów kapitałowych w warunkach niedoskonałych rynków finansowych / Mieczysław Dudek // W: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu III : III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Legnica, Polska, 2003 .- Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2003 .- Cz. 1, s. 317--327 .- ISBN: 8391346595
Słowa kluczowe: globalizacja, kredytobiorcy, kredytodawcy, międzynarodowe przepływy kapitałowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15587] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Ryzyko i asymetryczna pozycja międzynarodowych rynków kapitałów pożyczkowych / Mieczysław Dudek // W: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu III : III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Legnica, Polska, 2003 .- Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2003 .- Cz. 1, s. 328--337 .- ISBN: 8391346595
Słowa kluczowe: międzynarodowy rynek finansowy, pożyczkobiorca, pożyczkodawca, ryzyko nadużycia

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15588] [data modyf: 05-06-2003 13:13]
[11] Polski system finansowy na tle europejskich centrów finansowych / Mieczysław Dudek // W: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu II : II Międzynarodowa konferencja naukowa. Legnica, Polska, 2002 .- Legnica : [brak wydawcy], 2002, s. 361--373 .- ISBN: 8391346595
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14995] [data modyf: 29-11-2002 14:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Ekonomiczne relacje w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / (Red.) Mieczysław Dudek .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009, 342 s. .- ISBN: 9788374813457
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4770] [data modyf: 06-09-2010 12:39]
[2] Polityka unijnej integracji : wybrane problemy rynku wewnętrznego / (Red.) Mieczysław Dudek .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008, 287 s. .- ISBN: 9788374811729
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4507] [data modyf: 31-07-2008 14:12]
[3] Polityka unijnej integracji : wybrane relacje zewnętrzne i wewnętrzne / (Red.) Mieczysław Dudek .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008, 387 s. .- ISBN: 9788374811712
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4506] [data modyf: 31-07-2008 14:06]
[4] Unia Europejska w międzynarodowej perspektywie / (Red.) Mieczysław Dudek .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008, 218 s. .- ISBN: 9788374811736
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4769] [data modyf: 06-09-2010 12:23]
[5] Integracja europejska i procesy globalizacji / (Red.) Mieczysław Dudek .- Legnica - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, 2007, 276 s. .- ISBN: 9788374811033
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4339] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Polityka regionalna Unii Europejskiej - teoria i praktyka / (Red.) Mieczysław Dudek .- Legnica - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, 2007, 212 s. .- ISBN: 9788374811026
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4340] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Polityki unijne dwa lata po akcesji - wybrane problemy / (Red.) Mieczysław Dudek .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007, 265 s. .- ISBN: 9788374811378
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4503] [data modyf: 28-07-2008 12:12]
[8] Integracja i europejski rynek pracy / (Red.) Mieczysław Dudek .- Legnica - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2006, 207 s. .- ISBN: 8360357900
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4342] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Inwestycje i handel w warunkach integracji europejskiej / (Red.) Mieczysław Dudek .- Legnica - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2006, 259 s. .- ISBN: 8360357803
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4344] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej / (Red.) Mieczysław Dudek .- Legnica - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, 2006, 202 s. .- ISBN: 8360357854
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4338] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Polityka rolna Unii Europejskiej / (Red.) Mieczysław Dudek .- Legnica - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2006, 196 s. .- ISBN: 8360357951
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4337] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Unia Europejska - z zagadnień integracji finansowej / (Red.) Mieczysław Dudek .- Legnica - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, 2006, 188 s. .- ISBN: 8360357161
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4343] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Zrównoważony rozwój regionalny w Unii Europejskiej / (Red.) Mieczysław Dudek .- Legnica - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, 2006, 309 s. .- ISBN: 8360357013
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4341] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Europejska polityka rolna i polityka spójności / (Red.) Mieczysław Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, 465 s. .- ISBN: 8389712768
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4153] [data modyf: 13-02-2008 08:42]
[15] Integracja europejska w międzynarodowej perspektywie / (Red.) Mieczysław Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, 408 s. .- ISBN: 8389712733
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4154] [data modyf: 13-02-2008 09:19]
[16] Makroekonomia europejskich stosunków gospodarczych / (Red.) Mieczysław Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, 412 s. .- ISBN: 8389712741
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4151] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Mikroekonomiczne aspekty europejskich stosunków gospodarczych / (Red.) Mieczysław Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, 385 s. .- ISBN: 838971275X
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4126] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : handel, finanse i procesy integracyjne (wybrane zagadnienia) / (Red.) Mieczysław Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, 514 s. .- ISBN: 8389712024
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4042] [data modyf: 13-02-2008 08:59]
[19] Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : wybrane kierunki polityki wspólnotowej / (Red.) Mieczysław Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, 518 s. .- ISBN: 8389712040
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4043] [data modyf: 13-02-2008 08:58]
[20] W poszukiwaniu modelu wyższej szkoły niepaństwowej / (Red.) Mieczysław Dudek .- Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2003, 315 s. .- ISBN: 83913465871
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3951] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski