System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Leszek Jerzak
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki biologiczne (100 %)
Jednostka: Katedra Ochrony Przyrody
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 266 pozycji bibliograficznych
48 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Lubuski atlas ornitologiczny. Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej, 2018. Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Sławomir Rubacha, Olaf Ciebiera, Grzegorz Jędro, Leszek Jerzak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 455 s. , ISBN: 9788378423249, bibliogr. fot. il. summ.
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14680] [data modyf: 24-05-2019 15:10]
[18,93] [0,24]
[2] Przyroda Kopalni Surowców Mineralnych Nowogród Bobrzański, 2018. Ewa Burda, Olaf Ciebiera, Paweł Czechowski, Leszek Jerzak, Bartłomiej Najbar, Ewa Nowacka-Chiari, Andrzej Nowacki, Robert Rektor, Krystyna Walińska, Magdalena Wieczorek, Wojciech Zieleniewski, Zielona Góra : Liga Ochrony Przyrody 138 s. , ISBN: 9788390440460, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14551] [data modyf: 30-05-2019 14:27]
[13,87] [0,17]
[3] Ptaki powiatu zielonogórskiego, 2016. Paweł Czechowski(*), Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Grzegorz Jędro, Sławomir Rubacha, Andrzej Wąsicki, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 220 s. , ISBN: 9788378422358,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13323] [data modyf: 23-03-2018 11:03]
[4] Zwierzęta konfliktowe w miastach, 2016. Krzysztof Dudek, Leszek Jerzak, Piotr Tryjanowski, Gorzów Wlkp. : Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 240 s. , ISBN: 9788363564025,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13380] [data modyf: 17-11-2016 09:24]
[5] Ochrona ptaków w mieście, 2013. Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Paweł T. Dolata, Leszek Jerzak, Adam Zbyryt, Gorzów Wielkopolski : Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 160 s. , ISBN: 9788363564087, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11862] [data modyf: 02-09-2015 11:23]
[6] Ekologia ptaków krajobrazu rolniczego, 2009. Piotr Tryjanowski, Stanisław Kuźniak, Krzysztof Kujawa, Leszek Jerzak, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe 390 s. , ISBN: 9788361320449, bibliogr. fot. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9085] [data modyf: 10-06-2009 09:59]
[7] Synurbizacja sroki Pica pica w Eurazji (badania na ziemi lubuskiej i stan w Eurazji), 2002. Leszek Jerzak, Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych UZ 114 s. , ISBN: 8389044358, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6226] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Przyroda województwa zielonogórskiego, 1996. Bartłomiej Najbar, Leszek Jerzak, Zielona Góra : Wydaw. Liga Ochrony Przyrody 83 s. , ISBN: 8390440415, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-3041] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Case study 1. Bird as indicators of HNV: Case study in farmlands from Central Italy, Federico Morelli, Leszek Jerzak, Piotr Tryjanowski
// W: Birds as useful indicators of high nature value farmlands, 2017. / eds. F. Morelli, P. Tryjanowski, Cham : Springer International Publishing, s. 71--88, ISBN: 9783319502823
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-50284-7_5   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[WZCZ-18816] [data modyf: 29-05-2019 17:58]
[11,6] [0,58]
[2] Ochrona środowiska na terenie Gminy Polkowice, Olaf Ciebiera, Leszek Jerzak
// W: Półwiecze Polkowic : przemiany społeczno-gospodarcze w latach 1967-2017, 2017. / red. W. Olszewski, Polkowice : Wydaw. Uczelni Jana Wyżykowskiego, s. 159--176, ISBN: 9788361234715
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19831] [data modyf: 05-06-2019 14:00]
[2,5] [0,5]
[3] Development of red blood cells parameters in the White Stork Ciconia ciconia chicks, growing in different environments, Aleksandra Steliga, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak
// W: The White Stork : studies in biology, ecology and conservation, 2016. / eds. Leszek Jerzak, Jill Shephard, Jose A. Aquirre, Judy Shamoun-Baranes, Piotr Tryjanowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 195--208, ISBN: 978-83-7842-XXX-X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18924] [data modyf: 10-04-2017 09:59]
[4] Factors influencing fledgling success of the White Stork Ciconia ciconia in Eastern Poland, Ireneusz Kaługa, Marcin Bocheński, Leszek Jerzak
// W: The White Stork : studies in biology, ecology and conservation, 2016. / eds. Leszek Jerzak, Jill Shephard, Jose A. Aquirre, Judy Shamoun-Baranes, Piotr Tryjanowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 137--161, ISBN: 978-83-7842-XXX-X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18923] [data modyf: 10-04-2017 09:54]
[5] Formy ochrony przyrody, Danuta Wyrzykowska, Katarzyna Kopka, Leszek Jerzak
// W: 30 lat - Pszczewski Park Krajobrazowy : historia i przyroda, 2016. / red. P. Grochowski, L. Jerzak, Gorzów Wlkp. - Zielona Góra : Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, s. 233--243, ISBN: 9788380560895
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18087] [data modyf: 16-08-2016 14:35]
[6] How microbiology can contribute to our understanding of White Stork biology, Gottfried Wilharm, Evelyn Skiebe, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Leszek Jerzak
// W: The White Stork : studies in biology, ecology and conservation, 2016. / eds. Leszek Jerzak, Jill Shephard, Jose A. Aquirre, Judy Shamoun-Baranes, Piotr Tryjanowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 209--217, ISBN: 978-83-7842-XXX-X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18927] [data modyf: 26-05-2017 07:57]
[7] Ptaki, Paweł Czechowski(*), Marcin Bocheński, Leszek Jerzak
// W: 30 lat - Pszczewski Park Krajobrazowy : historia i przyroda, 2016. / red. P. Grochowski, L. Jerzak, Gorzów Wlkp. - Zielona Góra : Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, s. 192--211, ISBN: 9788380560895
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18085] [data modyf: 23-03-2018 11:19]
[8] Bocian biały Ciconia ciconia, Piotr Profus, Leszek Jerzak
// W: Monitoring ptaków lęgowych : poradnik metodyczny, 2015. / red. P. Chylarecki, A. Sikora, Z. Cenian, T. Chodkiewicz, Warszawa : Główny Inspektorat Ochrony Środowiska .- Wyd. 2 uzup., s. 333--340, ISBN: 9788361227458
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16906] [data modyf: 27-08-2015 12:36]
[9] System zieleni miasta Zielona Góra - stan przed powiększeniem do aglomeracji i możliwości rozwoju, Piotr Reda, Leszek Jerzak
// W: Zieleń w programach rewitalizacji miast, 2015. / red. nauk. M. Kosmala, Toruń : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń, s. 49--56, ISBN: 9788393574070
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17263] [data modyf: 23-10-2015 10:11]
[10] Przyroda gminy Kargowa, Leszek Jerzak, Marek Maciantowicz, Paweł Czechowski(*)
// W: Historia Kargowej i zarys dziejów miasta partnerskiego Weissenberg = Die Geschichte der Stadt Kargowa mit historischer Beschreibung der Partnerstadt Weissenberg, 2013. / red. nauk. Wojciech Strzyżewski, Zielona Góra : Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej, s. 19--48, ISBN: 9788393500222 .- s. 37--48 tekst w j. niem.
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15332] [data modyf: 23-03-2018 11:23]
[11] Enzymatic antioxidant responses of plants in saline anthropogenic environments, Piotr Kamiński, Beata Koim-Puchowska, Piotr Puchowski, Leszek Jerzak, Monika Wieloch, Karolina Bombolewska
// W: Cell interaction, 2012. / ed. S. Gowder, Rijeka : InTech, s. 35--64, ISBN: 9789535107927    DOI: 10.5772/51149
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14992] [data modyf: 04-01-2013 11:50]
[12] Ochrona przyrody w Zielonej Górze do 1945 roku, Leszek Jerzak, Piotr Reda
// W: Historia Zielonej Góry : dzieje miasta w XIX i XX wieku, 2012. / pod red. Wojciecha Strzyżewskiego . tom II, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 191--202, ISBN: 9788378420217
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14746] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[13] Elektrownie wiatrowe a ptaki - aktualny problem, Marcin Bocheński, Leszek Jerzak
// W: Energetyka alternatywna, 2011. / red. J. Popczyk, Polkowice : Wydaw. Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki, s. 121--125, ISBN: 9788361234562
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13744] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] The impact of ad libitum feeding upon body mass and red blood cell parameters of Feral Pigeon Columba livia f. urbana, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak
// W: Urban fauna : studies of animal biology, ecology and conservation in european cities, 2011. / ed. P. Indykiewicz, L. Jerzak, J. Böhner, B. Kavanagh, Bydgoszcz : University of Technology and Life Sciences, s. 471--477, ISBN: 9788375900855
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13855] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Cenne przyrodniczo obszary miasta Zielona Góra, Paweł Czechowski, Marek Maciantowicz, Marcin Bocheński, Jan Cichocki, Andrzej Greinert, Leszek Jerzak, Bartłomiej Najbar, Mariusz Mleczak, Piotr Reda, Agnieszka Ważna, Marcin Dziubek
// W: Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010, 2010. / red. Z. Lewicki, K. Damczyk, Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (Biblioteka Monitoringu Środowiska), s. 25--37
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12544] [data modyf: 11-01-2011 12:10]
[16] Dolina Środkowej Odry - Zielonogórski Las Odrzański, Grzegorz Jędro, Leszek Jerzak
// W: Turystyka ornitologiczna w województwie lubuskim, 2010. / red. P. Czechowski, M. Bocheński, L. Jerzak, Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 106--109, ISBN: 9788360792209
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12192] [data modyf: 16-09-2010 11:39]
[17] Przyroda gminy Otyń, Marek Maciantowicz, Paweł Czechowski, Leszek Jerzak
// W: Otyń : zarys dziejów, 2010. / oprac. zespół pod red. Tomasza Andrzejewskiego, Otyń : Urząd Gminy, s. 7--26, ISBN: 9788360087534
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12546] [data modyf: 12-01-2011 09:57]
[18] Ptaki, Sławomir Rubacha, Paweł Czechowski, Andrzej Wąsicki, Leszek Jerzak
// W: Przyroda gminy Sława, 2010. / red. L. Jerzak, A. Rösler, Sława : Urząd Miejski w Sławie, s. 93--106, ISBN: 9788392010036
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12195] [data modyf: 10-09-2010 12:01]
[19] Bocian biały, Piotr Profus, Leszek Jerzak
// W: Monitoring ptaków lęgowych : poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią, 2009. / red. P. Chylarecki, A. Sikora, Z. Cenian, Warszawa : Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, s. 144--153, ISBN: 9788361227120
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11556] [data modyf: 14-12-2009 11:38]
[20] Nietypowy obraz rozwojowych zmian parametrów czerwonokrwinkowych dymówki Hirundo rustica, Mariusz Kasprzak, Paweł Czechowski, Leszek Jerzak, Piotr Kamiński, Aleksandra Steliga, Grzegorz Jędro, Tomasz Hetmański
// W: Ptaki - Środowisko - Zagrożenia - Ochrona : wybrane aspekty ekologii ptaków, 2009. / red. J. Wiącek, M. Polak, M. Kucharczyk, G. Grzywaczewski, L. Jerzak, Lublin : Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, s. 165--175, ISBN: 9788361301738
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11617] [data modyf: 14-01-2010 12:04]
[21] Ptaki, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Jarosław Szeliga, Leszek Jerzak
// W: Przyroda gminy Skwierzyna, 2009. / red. L. Lipnicki, Skwierzyna : Urząd Miejski, s. 203--215, ISBN: 9788375850468
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11621] [data modyf: 14-01-2010 13:28]
[22] Wybrane elementy ekologii rozrodu dymówki Hirundo rustica gniazdującej w opuszczonych bunkrach w dolinie środkowej Odry, Paweł Czechowski, Leszek Jerzak
// W: Ptaki - Środowisko - Zagrożenia - Ochrona : wybrane aspekty ekologii ptaków, 2009. / red. J. Wiącek, M. Polak, M. Kucharczyk, G. Grzywaczewski, L. Jerzak, Lublin : Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, s. 155--164, ISBN: 9788361301738
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11616] [data modyf: 14-01-2010 11:46]
[23] Wybrane parametry biochemiczne w surowicy gołębia miejskiego Columba livia f. urbana w okresie lęgowym i pozalęgowym, Mariusz Kasprzak, Tomasz Hetmański, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak, Aleksandra Steliga
// W: Ptaki - Środowisko - Zagrożenia - Ochrona : wybrane aspekty ekologii ptaków, 2009. / red. J. Wiącek, M. Polak, M. Kucharczyk, G. Grzywaczewski, L. Jerzak, Lublin : Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, s. 177--184, ISBN: 9788361301738
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11618] [data modyf: 14-01-2010 12:15]
[24] Wybrane parametry biologii lęgowej miejskiej i niemiejskiej populacji sroki Pica pica, Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Jacek Słoma
// W: Ptaki - Środowisko - Zagrożenia - Ochrona : wybrane aspekty ekologii ptaków, 2009. / red. J. Wiącek, M. Polak, M. Kucharczyk, G. Grzywaczewski, L. Jerzak, Lublin : Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, s. 343--349, ISBN: 9788361301738
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11619] [data modyf: 14-01-2010 12:17]
[25] Liczebność i miejsca lęgowe grzywacza Columba palumbus na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy w latach 2004-2006, Grzegorz Jędro, Paweł Czechowski, Ludwik Tomiałojć, Leszek Jerzak
// W: Fauna miast : ochronić różnorodność biotyczną w miastach, 2008. / red. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak, Bydgoszcz : SAR "Pomorze", s. 471--475, ISBN: 9788388245985
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10816] [data modyf: 19-01-2009 13:01]
[26] Liczebność, zagęszczenie i miejsca lęgowe sroki Pica pica w Zielonej Górze w latach 2007 i 2008, Leszek Jerzak, Magdalena Knast, Małgorzata Kolasińska, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Jakub Z. Kosicki
// W: Fauna miast : ochronić różnorodność biotyczną w miastach, 2008. / red. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak, Bydgoszcz : SAR "Pomorze", s. 440--447, ISBN: 9788388245985
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10815] [data modyf: 19-01-2009 12:56]
[27] Ptaki, Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Leszek Jerzak
// W: Przyroda ożywiona : opracowanie ekofizjograficzne województwa lubuskiego, 2008. / red. L. Jerzak, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 179--201, ISBN: 9788391503706
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10811] [data modyf: 19-01-2009 11:37]
[28] Synteza - obszary najcenniejsze oraz zagrożenia, Leszek Jerzak, Marek Maciantowicz
// W: Przyroda ożywiona : opracowanie ekofizjograficzne województwa lubuskiego, 2008. / red. L. Jerzak, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 259--267, ISBN: 9788391503706
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10813] [data modyf: 19-01-2009 11:46]
[29] Zanik populacji lęgowej dzierlatki Galerida cristata w Zielonej Górze, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Grzegorz Jędro, Leszek Jerzak
// W: Fauna miast : ochronić różnorodność biotyczną w miastach, 2008. / red. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak, Bydgoszcz : SAR "Pomorze", s. 124--128, ISBN: 9788388245985
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10814] [data modyf: 19-01-2009 12:44]
[30] Interakcje pierwiastków a aktywność enzymów antyoksydacyjnych we krwi piskląt bociana białego Ciconia ciconia, Piotr Kamiński, Nataliya Kurhalyuk, Mariusz Kasprzak(*), Leszek Jerzak, Małgorzata Szady-Grad
// W: Wybrane zagadnienia interakcji ksenobiotyków, 2007. / red. B. Zielińska-Psuja, J. Orłowski, Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, s. 55--64, ISBN: 9788360187890
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10175] [data modyf: 03-11-2015 15:19]
[31] Ptaki, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Sławomir Rubacha, Leszek Jerzak
// W: Bory Lubuskie : Leśny Kompleks Promocyjny, 2007. / red. L. Jerzak, G. Gabryś, Lubsko : Nadleśnictwo Lubsko, s. 93--104, ISBN: 8390918277
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9787] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Antioxidant enzymes activity and lipid peroxidation processes in the blood of White Stork Ciconia ciconia chicks from Western Poland, Nataliya Kurhalyuk, Piotr Kamiński, Mariusz Kasprzak(*), Leszek Jerzak
// W: The White Stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation, 2006. / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 395--406, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8741] [data modyf: 03-11-2015 13:06]
[33] Behaviour of the White Stork Ciconia ciconia: a review, Marcin Bocheński, Leszek Jerzak
// W: The White Stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation, 2006. / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 295--324, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8734] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Bocian biały w województwie lubuskim w roku 2004, Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Sławomir Rubacha
// W: Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce w roku 2004. Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białeg, 2006. / red. Guziak, R., Jakubiec, Z., Wrocław : PTPP "pro Natura", s. 93--110, ISBN: 8385773754
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8644] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] Changes in the White Stork Ciconia ciconia population number, density and breeding places in Zielona Góra region 1926-2004, Sławomir Rubacha, Leszek Jerzak
// W: The White Stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation, 2006. / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 47--54, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8732] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[36] Circadian periodicity of antioxidant enzymes' activity and lipid peroxidation processes in the blood of White Stork Ciconia ciconia chicks: results of a pilot study, Nataliya Kurhalyuk, Piotr Kamiński, Mariusz Kasprzak(*), Leszek Jerzak
// W: The White Stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation, 2006. / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 353--357, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8737] [data modyf: 03-11-2015 13:05]
[37] Day-night variations in hematological parameters in wild juvenile White Storks Ciconia ciconia, Mariusz Kasprzak(*), Anna Ponińska, Leszek Jerzak, Ewa Kulczykowska
// W: The White Stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation, 2006. / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 339--342, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8735] [data modyf: 03-11-2015 13:05]
[38] Dynamics of chemical elements in the blood of White Stork Ciconia ciconia chicks from polluted environments in W. Poland, Piotr Kamiński, Nataliya Kurhalyuk, Mariusz Kasprzak(*), Małgorzata Szady-Grad, Leszek Jerzak
// W: The White Stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation, 2006. / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 373--383, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8739] [data modyf: 03-11-2015 13:06]
[39] Element-element interactions in the blood of the White Stork Ciconia ciconia chicks from Poland, Piotr Kamiński, Nataliya Kurhalyuk, Mariusz Kasprzak(*), Małgorzata Szady-Grad, Leszek Jerzak
// W: The White Stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation, 2006. / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 385--394, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8740] [data modyf: 03-11-2015 13:06]
[40] Induction of reactive species and antioxidant defence systems in the blood of White Stork Ciconia ciconia chicks from different environments in Poland, Nataliya Kurhalyuk, Piotr Kamiński, Mariusz Kasprzak(*), Leszek Jerzak
// W: The White Stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation, 2006. / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 343--352, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8736] [data modyf: 03-11-2015 13:05]
[41] Introduction. White Stork Ciconia ciconia research in Poland: where we are and where we are going?, Piotr Tryjanowski, Tim H. Sparks, Leszek Jerzak
// W: The White Stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation, 2006. / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 7--14, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8731] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Mużakowski/Muskauer Park: Polish-German Landscape Park on the Nysa Łużycka/Neiße River, Leszek Jerzak, Jacek Koźma, Tadeusz Morysiński, Cord Panning, Renata Stachańczyk, Czesław Wysocki
// W: My place : historic european parks and their communities, 2006. , London : London Borough of Hounslow, s. 72--85, ISBN: 8392290623
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8573] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Natura 2000 w dolinie Odry, Leszek Jerzak, Piotr Indykiewicz
// W: EkoSpotkania : "Zielone Lubuskie - Odra 2006", 2006. / red. A. Owoc, A. Grzybowska-Wywiał, Zielona Góra : Nowe Zdrowie Publiczne - Stowarzyszenie Społeczne Kreator, s. 45--51, ISBN: 8392384733
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8701] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Plastic strings cause leg bone degeneration in the White Stork Ciconia ciconia, Zbigniew Kwieciński, Honorata Kwiecińska, Paweł Botko, Adam Wysocki, Leszek Jerzak, Piotr Tryjanowski
// W: The White Stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation, 2006. / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 431--436, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8742] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Ptaki (Aves), Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Leszek Jerzak
// W: Przyroda gminy Drezdenko, 2006. / red. L. Lipnicki, Drezdenko : Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, s. 144--169, ISBN: 8389961873
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8604] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Red blood cell parameters in juvenile White Storks Ciconia ciconia with reference to chick development in various weather conditions, Mariusz Kasprzak(*), Leszek Jerzak, Elżbieta Wołk, Marcin Bocheński
// W: The White Stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation, 2006. / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 359--371, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8738] [data modyf: 03-11-2015 13:05]
[47] Turystyka przyrodnicza szansą dla terenów dotychczas nieatrakcyjnych - przykład Muzeum Bociana Białego w Kłopocie, Leszek Jerzak
// W: Turystyka w badaniach naukowych, 2006. / red. J. Krupa, J. Biliński, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (Prace Przyrodnicze i Humanistyczne), s. 23--30, ISBN: 8387658871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8421] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Unusual feeding behaviour of the White Stork Ciconia ciconia in the Kłopot colony, W. Poland, Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski
// W: The White Stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation, 2006. / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 203--207, ISBN: 8360247358
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8733] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Magpie Pica pica communal roosting in an urban environment (Zielona Góra, W Poland), Paweł Czechowski, Leszek Jerzak
// W: Ptaki krukowate Polski, 2005. / red. L. Jerzak, B. P. Kavanagh, P. Tryjanowski, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 287--298, ISBN: 8389290928
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7482] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Przyroda i zasoby naturalne. Ochrona środowiska, Leszek Jerzak, Zbigniew Lewicki, Michał Stosik
// W: Województwo lubuskie w roku przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, 2005. / red. Cz. Osękowski, J. Korbicz, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 29--68, ISBN: 8388317806
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7468] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[51] Przyroda Łuku Mużakowa = Flora und Fauna des Muskauer Faltenbogens, Leszek Jerzak
// W: Park Mużakowski i atrakcje geoturystyczne okolic Łęknicy = Muskauer Park und die geotouristischen Sehenswürdigkeiten in der Umgebung von Łęknica, 2005. / red. J. Koźma, Łęknica : "Chroma" Drukarnia, s. 72--89, ISBN: 8392241223
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7600] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Ptaki, Leszek Jerzak, Józef Radkiewicz, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski
// W: Stan środowiska w Zielonej Górze w 2004 roku, 2005. , Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, s. 31--34, ISBN: 8372172730
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8196] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[53] Rozmieszczenie i liczebność kolonii lęgowych gawrona Corvus frugilegus w województwie lubuskim w 2004 roku, Leszek Jerzak, Robert Piekarski
// W: Ptaki krukowate Polski, 2005. / red. L. Jerzak, B. P. Kavanagh, P. Tryjanowski, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 599--611, ISBN: 8389290928
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7484] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Sroka Pica pica w Polsce - przegląd badań, Leszek Jerzak
// W: Ptaki krukowate Polski, 2005. / red. L. Jerzak, B. P. Kavanagh, P. Tryjanowski, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, s. 35--51, ISBN: 8389290928
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7481] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Flora i fauna, Leszek Jerzak
// W: Sława : zarys dziejów, 2004. / oprac. zespół pod red. Wojciecha Strzyżewskiego, Sława : Urząd Miasta i Gminy, s. 19--26, ISBN: 8392010000
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7120] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Liczebność, zagęszczenie i miejsca gniazdowania oknówki Delichon urbica (L.) w wybranych środowiskach Zielonej Góry w 2003 r., Marcin Bocheński, Leszek Jerzak, Marta Tubielewicz
// W: Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku, 2004. / Wydaw. LOGO, Bydgoszcz : Kubik & Krause, s. 439--444, ISBN: 838758634X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7122] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Możliwości wykorzystania najcenniejszych pomników przyrody województwa lubuskiego w rozwoju turystycznym regionu, Leszek Jerzak, Paweł Czechowski, Marek Maciantowicz
// W: Krajoznawstwo na Dolnym Śląsku, 2004. / red. J. Wyrzykowski, R. Błacha, Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, s. 125--130, ISBN: 838910234X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8181] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Pojezierze Sławskie, Leszek Jerzak, Stanisław Kuźniak, Alfred Rosler, Andrzej Wąsicki
// W: Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce, 2004. , Warszawa : Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, s. 355--357, ISBN: 8389830000
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7893] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Liczebność i zagęszczenie sroki Pica pica w Zielonej Górze w 2001 r., Marcin Bocheński, Leszek Jerzak, Paweł Czechowski
// W: Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych, 2001. , Bydgoszcz : Wydaw. NICE, s. 245--249, ISBN: 8388716115
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5536] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[60] Rozmieszczenie i liczebność kolonii gawrona Corvus frugilegus w województwie lubuskim w 2001 r., Leszek Jerzak, Robert Piekarski
// W: Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych, 2001. , Bydgoszcz : Wydaw. NICE, s. 263--267, ISBN: 8388716115
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5537] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[61] Synurbanization of the magpie in the Palearctic, Leszek Jerzak
// W: Avian ecology and conservation in an urbanizing world, 2001. , Boston : Kluwer Academic Publishers, s. 403--425, ISBN: 0792374584
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5545] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[62] Wyniki lęgów bogatki Parus major i modraszki Parus caeruleus w skrzynkach w zielonogórskim parku miejskim, Leszek Jerzak, Daniel Bąk
// W: Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych, 2001. , Bydgoszcz : Wydaw. NICE, s. 277--279, ISBN: 8388716115
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5538] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] Charakterystyka Obniżenia Obrzańskiego, Józef Radkiewicz, Leszek Jerzak
// W: Wzorcowa sieć korytarzy ekologicznych na przykładzie byłego województwa gorzowskiego, 2000. , Szczecin : Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, s. 81--83, ISBN: 8388135910
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5660] [data modyf: 20-03-2003 13:39]
[64] Natur der Gemeinde Górzyca und ihrer Umgebung, Józef Radkiewicz, Leszek Jerzak
// W: Die Monographie Geschichte-Natur Górzyca und der Umgebung, 2000. , Gorzów : Euroregion Pro Europa Viadrina, s. 82--102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5659] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] Przyroda gminy Bytom Odrzański, Leszek Jerzak, Józef Radkiewicz
// W: Bytom Odrzański : zarys dziejów, 2000. , Bytom Odrzański : Miejsko-Gminny Ośrodek kultury, s. 11--26, ISBN: 8391502309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3873] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[66] Magpie Pica pica, Gert Baeyens, Leszek Jerzak
// W: The EBCC atlas of European breeding birds : their distribution and abundance, 1997. , London : T & A D Poyser, s. 672--673, ISBN: 0856610917
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-5665] [data modyf: 10-12-2003 10:45]
[67] Factors affecting the breeding performance of the Magpie (Pica pica) in three European cities, Brendan P. Kavanagh, Leszek Jerzak, Wojciech Górski
// W: Nestling mortality of granivorous birds due to microorganisms and toxic substances : Proceedings of International Symposium of the Working Group on Granivorous Birds - INTECOL, 1991. , Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. 71--81, ISBN: 8301104767
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5539] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Co nad nami lata / Paweł Czechowski, Leszek Jerzak, 2020. Na Winnicy, nr 7, 6--8 fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-25304] [data modyf: 26-05-2020 11:09]
[0] [0]
[2] Combining the potential resilience of avian communities with climate change scenarios to identify areas of conservation concern / Federico Morelli, Yanina Benedetti, Leszek Jerzak, Jan Kubecka, Juan D. Delgado, 2020. Ecological Indicators Vol. 116, 1--8, ISSN: 1470-160X, , eISSN: 1872-7034, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Bird species, Climate change scenarios, Community resilience, Conservation concerns, Functional evenness, Hotspot
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.ecolind.2020.106509         Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-25268] [data modyf: 14-09-2020 12:59]
[70] [0,5]
[3] Do agricultural environments increase the reproductive success of White Stork Ciconia ciconia populations in South-Western Poland? / Piotr Kamiński, Leszek Jerzak, Mariusz Kasprzak, Edmund Kartanas, Marcin Bocheński, Martin Hromada(*), Jędrzej Baszyński, Wojciech Kozera, Alina Woźniak, Werner Ulrich, 2020. Science of the Total Environment Vol. 702, 275--289, ISSN: 0048-9697, , eISSN: 1879-1026, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Agricultural environments, Environmental protection, Landscape ecology, Reproductive success, Resource availability, Trophic ecology
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.134503         Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[AWCZ-24576] [data modyf: 14-11-2019 11:26]
[66,67] [0,33]
[4] Infected Ixodes ricinus ticks are attracted by electromagnetic radiation of 900 MH / Martyna Frątczak, Blažena Vargová, Piotr Tryjanowski, Igor Majláth, Leszek Jerzak, Juraj Kurimský, Roman Cimbala, Łukasz Jankowiak, Zsolt Conka, Viktoriá Majláthová, 2020. Ticks and Tick-borne Diseases, 1--6, ISSN: 1877-959X, , eISSN: 1877-9603, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- [in press]
Słowa kluczowe: Borrelia, EMF, Electromagnetic sense, Prevention, Rickettsia
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.ttbdis.2020.101416         Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[AWCZ-25206] [data modyf: 28-04-2020 09:47]
[100] [1]
[5] Low Occurrence of Acinetobacter baumannii in Gulls and Songbirds / Andżelina Łopińska, Piotr Indykiewicz, Evelyn Skiebe, Ivonne Pfeifer, Janja Trček, Leszek Jerzak, Piotr Minias, Jacek Nowakowski, Mateusz Ledwoń, Jacek Betleja, Gottfried Wilharm, 2020. Polish Journal of Microbiology, 1--6, ISSN: 1733-1331, bibliogr. rys. tab. summ. .- [in press]
Słowa kluczowe: Acinetobacter baumannii, Chroicocephalus ridibundus, Erithacus rubecula, free-living birds, nosocomial pathogen, seagulls, songbirds
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.33073/pjm-2020-011         Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-25014] [data modyf: 03-03-2020 13:09]
[12,06] [0,3]
[6] Physicochemical Differentiation of the Muskau Arch Pit Lakes in the Light of Long-Term Changes / Małgorzata Oszkinis-Golon, Marcin Frankowski, Leszek Jerzak, Andrzej Pukacz, 2020. Water Vol. 12, iss. 9, 1--14, ISSN: 2073-4441, , eISSN: 2073-4441, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Muskau Arch, pit lakes, temporal changes, water chemistry
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/w12092368
[AWCZ-25560] [data modyf: 25-08-2020 09:37]
[35] [0,5]
[7] Tanopicobia gen. nov., a new genus of quill mites, its phylogenetic placement in the subfamily Picobiinae (Acariformes: Syringophilidae) and picobiine relationships with avian hosts / Maciej Skoracki, Bożena Sikora, Leszek Jerzak, Martin Hromada, 2020. PLoS One Vol. 15, 1--15, ISSN: 1932-6203, , eISSN: 1932-6203, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1371/journal.pone.0225982         Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[AWCZ-24832] [data modyf: 17-08-2020 12:33]
[50] [0,5]
[8] The impact of mobilization on hip osteoarthritis / Maria Katarzyna Pawłowska, Rafał Bochyński, Jakub Pawłowski, Leszek Jerzak, Agnieszka Grochulska, 2020. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 1--6, ISSN: 1053-8127, , eISSN: 1878-6324, bibliogr. summ. .- [Pre-press]
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)
[AWCZ-24835] [data modyf: 17-01-2020 11:16]
[17,89] [0,45]
[9] Global congruence between cuckoo species richness and biodiversity hotspots / Federico Morelli(*), Yanina Benedetti, David Moravec, Leszek Jerzak, Piotr Tryjanowski, Wei Liang, Anders Pape Moller, 2019. Biological Conservation Vol. 232, 28--34, ISSN: 0006-3207, , eISSN: 1873-2917, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Amphibian richness, Biodiversity hotspots, Bird richness, Cuculidae, Mammal richness, Spatial mismatch analysis
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.biocon.2019.01.025         Cytowania wg Scopus: 2 [14-09-2020]
[AWCZ-23616] [data modyf: 26-03-2020 10:34]
[70] [0,5]
[10] Human Sperm Characteristics with Regard to Cobalt, Chromium, and Lead in Semen and Activity of Catalase in Seminal Plasma / Urszula Marzec-Wróblewska, Piotr Kamiński, Paweł Łakota, Marek Szymański, Karolina Wasilow, Grzegorz Ludwikowski, Leszek Jerzak, Tomasz Stuczyński, Alina Woźniak, Adam Buciński, 2019. Biological Trace Element Research Vol. 188, iss. 2, 251--260, ISSN: 0163-4984, , eISSN: 1559-0720, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Catalase, Chromium, Cobalt, Lead, Male infertility, Semen parameters, Seminal plasma
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s12011-018-1416-9         Cytowania wg Scopus: 5 [14-09-2020]
[AWCZ-22920] [data modyf: 06-09-2019 11:02]
[22,14] [0,32]
[11] Linking land cover satellite data with dietary variation and reproductive output in an opportunistic forager: Arable land use can boost an ontogenetic trophic bottleneck in the White Stork Ciconia ciconia / Grzegorz Orłowski, Jerzy Karg, Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Piotr Profus, Zofia Książkiewicz-Parulska, Karol Zub, Anna Ekner-Grzyb, Joanna Czarnecka, 2019. Science of the Total Environment Vol. 646, 491--502, ISSN: 0048-9697, , eISSN: 1879-1026, bibliogr. il. rys. summ.
Słowa kluczowe: Microtus arvalis, energy requirements, invertebrate prey, nestling diet, ontogenetic diet switch, orthoptera
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.07.297         Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[AWCZ-22961] [data modyf: 06-09-2019 12:59]
[100] [0,5]
[12] Możliwości wykorzystania pomników przyrody w promocji gmin / Paweł Czechowski, Leszek Jerzak, 2019. Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne, nr 3, 181--190, ISSN: 2544-5545, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: commune, gmina, local self-government, natural monument, pomnik przyrody, promocja, promotion, samorząd lokalny
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24646] [data modyf: 28-11-2019 11:59]
[2,5] [0,5]
[13] O ptakach Ziemi Lubuskiej / Paweł Czechowski, Leszek Jerzak, 2019. Ziemia Lubuska, nr 5, 139--150, ISSN: 2450-3355, bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24922] [data modyf: 10-02-2020 17:13]
[2,5] [0,5]
[14] The effect of dipotassium EDTA and lithium heparin on hematologic values of farmed brown trout Salmo trutta (L.) spawners / Mateusz Jakub Ciepliński, Mariusz Kasprzak, Monika Grandtke, Aleksandra Steliga, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak, 2019. Aquaculture International Vol. 27, iss. 1, 79--87, ISSN: 0967-6120, , eISSN: 1573-143X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: anticoagulant, blood, brown trout, erythrocyte, hematology
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s10499-018-0308-5         Cytowania wg Scopus: 2 [14-09-2020]
[AWCZ-23210] [data modyf: 06-09-2019 12:54]
[28,58] [0,41]
[15] Ticks (Acari: Ixodida) on birds (Aves) migrating through the Polish Baltic coast / Olaf Ciebiera, Leszek Jerzak, Magdalena Nowak-Chmura, Marcin Bocheński, 2019. Experimental and Applied Acarology Vol. 77, iss. 2, 241--251, ISSN: 0168-8162, , eISSN: 1572-9702, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Baltic Sea, Ixodida, Migration routes, Migratory birds, Poland, Ticks
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1007/s10493-019-00341-z         Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[AWCZ-23697] [data modyf: 06-09-2019 11:07]
[33,33] [0,33]
[16] Analysis of peripheral blood white blood cell parameters in European White Storks (Ciconia ciconia L.) chicks that varies by sex / Monika Grandtke, Mariusz Kasprzak, Mateusz Jakub Ciepliński, Ewa Burda, Ariel Durajski, Joachim Siekiera, Leszek Jerzak, 2018. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Naturae Vol. 3, 41--51, ISSN: 2543-8832, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bocian biały, hematologia, hematology, krwinki białe, morfometria, morphometric, white blood cells size, white stork
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2491/25438832.3.3
[AWCZ-24362] [data modyf: 20-09-2019 13:47]
[0,71] [0,14]
[17] Data exploration on diet, and composition, energy value and functional division of prey items ingested by White Storks Ciconia ciconia in south-western Poland: Dietary variation due to land cover, reproductive output and colonial breeding / Grzegorz Orłowski, Jerzy Karg, Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Piotr Profus, Zofia Książkiewicz-Parulska, Karol Zub, Anna Ekner-Grzyb, Joanna Czarnecka, 2018. Data in Brief Vol. 21, 1186--1203, ISSN: 2352-3409, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)        Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-23288] [data modyf: 14-11-2018 13:54]
[0,56] [0,11]
[18] Ecophysiological determinants of the human skeletal system / Piotr Kamiński, Agnieszka Wiśniewska, Leszek Jerzak, Paweł Żuchowski, Sławomir Jeka, Brendan P. Kavanagh, Wojciech Kozera, Alina Woźniak, 2018. Medical Research Journal Vol. 3, no. 2, 47--54, ISSN: 2451-2591, , eISSN: 2451-4101, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: antioxidant enzymes, bone tissue, environmental stress, osteoarticular system, total hip replacement, toxic metals
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.5603/MRJ.2018.0010
[AWCZ-22966] [data modyf: 01-08-2018 14:42]
[0,75] [0,13]
[19] Escape behaviour of birds in urban parks and cemeteries across Europe: Evidence of behavioural adaptation to human activity / Federico Morelli, Peter Mikula, Yanina Benedetti, Raphaël Bussiere, Leszek Jerzak, Piotr Tryjanowski, 2018. Science of the Total Environment Vol. 631-632, 803--810, ISSN: 0048-9697, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bird species, Flight initiation distance, Graveyard, Human disturbance, Pedestrians speed, Urban habitat
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.03.118         Cytowania wg Scopus: 12 [14-09-2020]
[AWCZ-22512] [data modyf: 19-03-2018 13:18]
[20] [0,5]
[20] Selected breeding parameters of Jackdaw Corvus Monedula in nesting boxes in Sulechów (Western Poland) / Paweł Czechowski, Michał Kurzaj, Leszek Jerzak, 2018. International Studies on Sparrows Vol. 42, 4--12, ISSN: 1734-624X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Corvus monedula, Jackdaw, Poland, Sulechów, breeding biology, nesting boxes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.1515/isspar-2018-0001
[AWCZ-23976] [data modyf: 01-04-2019 14:02]
[2,33] [0,33]
[21] Stan populacji bociana białego Ciconia ciconia w Śląskim Regionie Ornitologicznym w 2014 roku / Hanna Sztwiertnia, Andrzej Wuczyński, Jacek Betleja, Leszek Jerzak, Piotr Profus, Artur Siekiera, Joachim Siekiera, Jakub Szymczak, 2018. Ptaki Śląska Vol. 25, 83--98, ISSN: 0860-3022, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ciconia ciconia, Silesia, White Stork, bocian biały, degradacja siedlisk, habitat degradation, population decrease, spadek liczebności, Śląsk
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-23739] [data modyf: 13-03-2020 11:40]
[0,38] [0,13]
[22] The impact of UDN on selectwed blood parameters of female sea trout Salmo trutta m. trutta L. spawners / Mateusz Jakub Ciepliński, Mariusz Kasprzak, Monika Grandtke, Aleksandra Steliga, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak, 2018. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Naturae Vol. 3, suppl., 7--16, ISSN: 2543-8832, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Ulcerative Dermal Necrosis, blood, haematology, hematologia, krew, sea trout, troć wędrowna, wrzodziejąca martwica skóry UDN
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2491/25438832.3supp.1
[AWCZ-24361] [data modyf: 20-09-2019 11:58]
[0,83] [0,17]
[23] Bird diversity in urban green space: a large-scale analysis of differences between parks and cemeteries in Central Europe / Piotr Tryjanowski, Federico Morelli, Peter Mikula, Anton Krištin, Piotr Indykiewicz, Grzegorz Grzywaczewski, Jakub Kronenberg, Leszek Jerzak, 2017. Urban Forestry & Urban Greening, 264--271, ISSN: 1618-8667, bibliogr. summ. .- A.Morelli afiliacja również 2Czech University of Life Sciences Prague
Słowa kluczowe: Europe, bird communities, mapping method, refuge, urbanization, wildlife
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.ufug.2017.08.014         Cytowania wg Scopus: 16 [14-09-2020]
[AWCZ-21642] [data modyf: 08-11-2019 14:26]
[20] [0,5]
[24] Cuckoo as indicator of high functional diversity of bird communities: a new paradigm for biodiversity surrogacy / Federico Morelli, Anders Pape Moller, Emma Nelson, Yanina Benedetti, Muriel Tichit, Petra Šimová, Leszek Jerzak, Marco Moretti, Piotr Tryjanowski, 2017. Ecological Indicators Vol. 72, 565--573, ISSN: 1470-160X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bioindicator, Citizen programs, Cuculus canorus, Evolutionary distinctiveness, Functional diversity, Taxonomic diversity, Umbrella species
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.ecolind.2016.08.059         Cytowania wg Scopus: 8 [14-09-2020]
[AWCZ-20370] [data modyf: 23-03-2018 12:17]
[35] [1]
[25] Man-made perching sites - electricity pylons accelerate fleshy-fruited plants succession in farmlands / Łukasz Dylewski, Przemysław Kurek, Blanka Wiatrowska, Leszek Jerzak, Piotr Tryjanowski, 2017. Flora Vol. 231, 51--56, ISSN: 0367-2530, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: alien plant, farmland, fleshy-fruited plant, ornitochory, plant regeneration
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.flora.2017.04.004         Cytowania wg Scopus: 11 [14-09-2020]
[AWCZ-21271] [data modyf: 10-05-2017 12:53]
[11,18] [0,45]
[26] Relatedness of wildlife and livestock avian isolates of the nosocomial pathogen Acinetobacter baumannii to lineages spread in hospitals worldwide / Gottfried Wilharm, Evelyn Skiebe, Paul G. Higgins, Marie T. Poppel, Ulrike Blaschke, Sarah Leser, Christine Heider, Magdalena Heindorf, Paul Brauner, Udo Jäckel, Karin Böhland, Christiane Cuny, Andżelina Łopińska, Piotr Kamiński, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Marcin Tobółka, Katarzyna M. Żołnierowicz, Joachim Siekiera, Harald Seifert, Stéphanie Gagné, Suzana P. Salcedo, Michael Kaatz, Franziska Layer, Jennifer K. Bender, Stephan Fuchs, Torsten Semmler, Ivonne Pfeifer, Leszek Jerzak, 2017. Environmental Microbiology, 1--36, ISSN: 1462-2912, , eISSN: 1462-2920, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1111/1462-2920.13931         Cytowania wg Scopus: 17 [14-09-2020]
[AWCZ-21718] [data modyf: 09-10-2017 13:19]
[13,33] [0,33]
[27] Rozmieszczenie i liczebność kolonii lęgowych gawrona Corvus frugilegus na Śląsku w latach 2013-2014 / Leszek Jerzak, Aleksandra Szurlej-Kielańska, Szymon Beuch, Joanna Frankiewicz, Paweł Kołodziejczyk, Leszek Matacz, 2017. Ptaki Śląska, Vol. 24, 75--88, ISSN: 0860-3022, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-22444] [data modyf: 01-03-2018 14:48]
[0,5] [0,17]
[28] Wieża lęgowa dla jerzyków w Zielonej Górze / Paweł Błażejewski, Joerg Boehner, Leszek Jerzak, Jakub Marcinowski, Ulrich Tigges, 2017. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 73, z. 5, 410--416, ISSN: 0009-6172, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: lost breeding sites, replaced breeding sites, termomodenizacja/renowacja budynków, thermal modernisation/renovation of building, utrata lęgowisk, zastępcze miejsca lęgowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22250] [data modyf: 24-01-2018 14:23]
[1,6] [0,2]
[29] Costs of migratory decisions: A comparison across eight white stork populations / Andrea Flack, Wolfgang Fiedler, Julio Blas, Ivan Pokrovsky, Michael Kaatz, Maxim Mitropolsky, Karen Aghababyan, Ioannis Fakriadis, Eleni Makrigianni, Leszek Jerzak, Hichem Azafzaf, Claudia Feltrup-Azafzaf, Shay Rotics, Thabiso M. Mokotjomela, Ran Nathan, Martin Wikelski, 2016. Science Advances Vol. 2, no. 1, 1--7, ISSN: 2375-2548, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1126/sciadv.1500931         Cytowania wg Scopus: 69 [14-09-2020]
[AWCZ-19794] [data modyf: 09-02-2016 10:14]
[30] Effects of chemical elements in the trophic levels of natural salt marshes / Piotr Kamiński, Tadeusz Barczak, Janina Bennewicz, Leszek Jerzak, Maria Bogdzińska, Oleg Aleksandrowicz, Beata Koim-Puchowska, Małgorzata Szady-Grad, Jacek J. Klawe, Alina Woźniak, 2016. Environmental Geochemistry and Health Vol. 38, no. 3, 783--810, ISSN: 0269-4042, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Acidity, Disturbed areas, Ecotoxicology, Heavy metals, Saline environments, Trophic links
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s10653-015-9761-5         Cytowania wg Scopus: 4 [14-09-2020]
[AWCZ-19338] [data modyf: 22-09-2016 09:38]
[31] Using soil from pellets of White Storks Ciconia ciconia to assess the number of earthworms (Lumbricidae) consumed as primary and secondary prey / Grzegorz Orłowski, Zofia Książkiewicz-Parulska, Jerzy Karg, Marcin Bocheński, Leszek Jerzak, Karol Zub, 2016. IBIS : International Journal of Avian Science Vol. 158, no. 3, 587--597, ISSN: 0019-1019, , eISSN: 1474-919X, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lumbricidae, agriculture, bird diet, chaetae, digestion, food, pellet analysis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1111/ibi.12375         Cytowania wg Scopus: 3 [14-09-2020]
[AWCZ-19958] [data modyf: 29-06-2016 10:54]
[32] Corynebacterium pelargi sp. nov., isolated from the trachea of white stork nestlings / Peter Kämpfer, Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Mariusz Kasprzak, G. Wilharm, Jan Golke, Hans Jürgen Busse, Stefanie P. Glaeser, 2015. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology Vol. 65, 1415--1420, ISSN: 1466-5026,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1099/ijs.0.000115         Cytowania wg Scopus: 4 [14-09-2020]
[AWCZ-19111] [data modyf: 30-06-2015 11:38]
[33] Description of Corynebacterium trachiae sp. nov., isolated from a white stork (Ciconia ciconia) / Peter Kämpfer, Leszek Jerzak, Gottfried Wilharm, Jan Golke, Hans Jürgen Busse, Stefanie P. Glaeser, 2015. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology Vol. 65, 784--788, ISSN: 1466-5026, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1099/ijs.0.000014         Cytowania wg Scopus: 4 [14-09-2020]
[AWCZ-22150] [data modyf: 29-12-2017 09:06]
[34] Determination of rare earth elements in human sperm and association with semen quality / Urszula Marzec-Wróblewska, Piotr Kamiński, Paweł Łakota, Grzegorz Ludwikowski, Marek Szymański, Karolina Wasilow, Tomasz Stuczyński, Adam Buciński, Leszek Jerzak, 2015. Archives of Environmental Contamination and Toxicology Vol. 69, no. 2, 191--201, ISSN: 0090-4341, bibliogr. tab. summ. .- [P. Kamiński - podwójna afiliacja]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00244-015-0143-x         Cytowania wg Scopus: 20 [14-09-2020]
[AWCZ-18893] [data modyf: 22-02-2017 13:35]
[35] Możliwości kształtowania zieleni w Zielonej Górze / Leszek Jerzak, Piotr Reda, 2015. Przegląd Komunalny, nr 10, 104--107, ISSN: 1232-9126, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19455] [data modyf: 23-10-2015 12:59]
[36] Nestling Development of Jackdaws Corvus Monedula in Agricultural Landscape / Piotr Kamiński, Leszek Jerzak, Joerg Boehner, 2015. International Studies on Sparrows Vol. 39, 4--23, ISSN: 1734-624X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Corvus monedula, Jackdaw, breeding ecology, breeding success, hatching success, nestling mortality, predation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.1515/isspar-2015-0030
[AWCZ-20333] [data modyf: 15-02-2017 09:20]
[37] Prevalence, Virulence and Antimicrobial Resistance of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in White Stork Ciconia ciconia in Poland / Bernadeta Szczepańska, Piotr Kamiński, Małgorzata Andrzejewska, Dorota Śpica, Edmund Kartanas, Werner Ulrich, Leszek Jerzak, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Jacek J. Klawe, 2015. Foodborne Pathogens and Disease Vol. 12, no. 1, 24--31, ISSN: 1535-3141 ,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1089/fpd.2014.1793         Cytowania wg Scopus: 10 [14-09-2020]
[AWCZ-18655] [data modyf: 21-08-2015 10:27]
[38] Psychrobacter ciconiae sp. nov., isolated from white storks (Ciconia ciconia) / Peter Kämpfer, Leszek Jerzak, Gottfried Wilharm, Jan Golke, Hans Jürgen Busse, Stefanie P. Glaeser, 2015. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology Vol. 65, 772--777, ISSN: 1466-5026, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1099/ijs.0.000013         Cytowania wg Scopus: 2 [14-09-2020]
[AWCZ-22807] [data modyf: 30-05-2018 12:29]
[39] Sex ratio of White Stork Ciconia ciconia in different environments of Poland / Piotr Kamiński, Ewa Grochowska, Sławomir Mroczkowski, Leszek Jerzak, Mariusz Kasprzak, Beata Koim-Puchowska, Alina Woźniak, Olaf Ciebiera, Damian Markulak, 2015. Environmental Science and Pollution Research Vol. 22, no. 17, 13194--13203, ISSN: 0944-1344, , eISSN: 1614-7499, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ciconia ciconia, Environmental stress, Pb and Cd impact, Poland, Sex determination, Sex ratio, White Stork
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11356-015-4250-z         Cytowania wg Scopus: 3 [14-09-2020]
[AWCZ-19019] [data modyf: 04-09-2015 10:52]
[40] Testing bird response to roads on a rural environment: A case study from Central Italy / Federico Morelli, Leszek Jerzak, Fabio Pruscini, Riccardo Santolini, Yanina Benedetti, Piotr Tryjanowski, 2015. Acta Oecologica : International Journal of Ecology Vol. 69, 146--152, ISSN: 1146-609X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bird, Ecological planning, Effects, Roads, Urban ecology
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.actao.2015.10.006         Cytowania wg Scopus: 8 [14-09-2020]
[AWCZ-19512] [data modyf: 13-11-2015 15:25]
[41] Urban and rural habitats differ in number and type of bird feeders and in bird species consuming supplementary food / Piotr Tryjanowski, Piotr Skórka, Tim H. Sparks, Waldemar Biaduń, Tomasz Brauze, Tomasz Hetmański, Rafał Martyka, Piotr Indykiewicz, Łukasz Myczko, Przemysław Kunysz, Piotr Kawa, Stanisław Czyż, Paweł Czechowski(*), Michał Polakowski, Piotr Zduniak, Leszek Jerzak, Tomasz Janiszewski, Artur Goławski, Leszek Duduś, Jacek J. Nowakowski, Andrzej Wuczyński, Dariusz Wysocki, 2015. Environmental Science and Pollution Research Vol. 22, no. 19, 15097--15103, ISSN: 0944-1344, , eISSN: 1614-7499, bibliogr. fot. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Central Europe, Human support, Human-wildlife interaction, Supplemental food, Urban ecosystems, Urbanization, Wintering
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11356-015-4723-0         Cytowania wg Scopus: 47 [14-09-2020]
[AWCZ-19052] [data modyf: 23-03-2018 10:50]
[42] Winter bird assemblages in rural and urban environments: a national survey / Piotr Tryjanowski, Tim H. Sparks, Waldemar Biaduń, Tomasz Brauze, Tomasz Hetmański, Rafał Martyka, Piotr Skórka, Piotr Indykiewicz, Łukasz Myczko, Przemysław Kunysz, Piotr Kawa, Stanisław Czyż, Paweł Czechowski(*), Michał Polakowski, Piotr Zduniak, Leszek Jerzak, Tomasz Janiszewski, Artur Goławski, Leszek Duduś, Jacek J. Nowakowski, Andrzej Wuczyński, Dariusz Wysocki, 2015. PLoS One Vol. 10, iss. 6, 1--25, ISSN: 1932-6203, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1371/journal.pone.0130299         Cytowania wg Scopus: 26 [14-09-2020]
[AWCZ-19112] [data modyf: 23-03-2018 11:01]
[43] A paradox for conservation: electricity pylons may benefit avian diversity in intensive farmland / Piotr Tryjanowski, Tim H. Sparks, Leszek Jerzak, Zuzanna M. Rosin, Piotr Skórka, 2014. Conservation Letters Vol. 7, no. 1, 34--40, ISSN: 1755-263X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Birds, Poland, electricity, nesting, power-line, pylon
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1111/conl.12022         Cytowania wg Scopus: 42 [14-09-2020]
[AWCZ-17156] [data modyf: 20-08-2015 12:26]
[44] Birds as useful indicators of high nature value (HNV) farmland in Central Italy / Federico Morelli, Leszek Jerzak, Piotr Tryjanowski, 2014. Ecological Indicators Vol. 38, 236--242, ISSN: 1470-160X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: HNV farmland, conservation, farmland birds, hierarchical partitioning, marginal vegetation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.ecolind.2013.11.016         Cytowania wg Scopus: 50 [14-09-2020]
[AWCZ-17978] [data modyf: 21-08-2015 09:52]
[45] Can roads, railways and related structures have positive effects on birds? - a review / Federico Morelli, Michał Beim, Leszek Jerzak, Darryl Jones, Piotr Tryjanowski, 2014. Transportation Research. Part D Vol. 30, 21--31, ISSN: 1361-9209, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: bird species, landscape planning, positive effects, road structures, scavenging, urban ecology
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.trd.2014.05.006         Cytowania wg Scopus: 93 [14-09-2020]
[AWCZ-18365] [data modyf: 21-07-2015 10:13]
[46] New Year's Eve fireworks impact on the number of Magpies on the roosting place / Krzysztof Karolewski, Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Damian Markulak, Leszek Jerzak, 2014. International Studies on Sparrows Vol. 38, 27--29, ISSN: 1734-624X, bibliogr. wykr. summ.
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18828] [data modyf: 15-02-2017 09:12]
[47] Sex and other sources of variation in the haematological parameters of White Stork Ciconia ciconia chicks / Piotr Kamiński, Leszek Jerzak, Tim H. Sparks, Alison Johnston, Marcin Bocheński, Mariusz Kasprzak, Ewa Wiśniewska, Sławomir Mroczkowski, Piotr Tryjanowski, 2014. Journal of Ornithology Vol. 155, 307--314, ISSN: 0021-8375, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: age, blood parameters, haematology, regional differences, sex, year effect
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s10336-013-1016-6         Cytowania wg Scopus: 7 [14-09-2020]
[AWCZ-17598] [data modyf: 20-08-2015 12:24]
[48] XI spotkanie przedstawicieli Europejskiej Sieci Wiosek Bocianich = The 11th meeting of the European Stork Villages Network's representatives / Zbigniew Jakubiec, Leszek Jerzak, 2014. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 70, z. 4, 382--384, ISSN: 0009-6172, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18534] [data modyf: 20-08-2015 14:46]
[49] Badania nad bocianem białym Ciconia ciconia w Polsce w 2012 roku. Relacja z II Zjazdu Grupy Badawczej Bociana Białego (Kłopot, 21-23.11.2012r.) / Marcin Tobółka, Marcin Bocheński, Tomasz Grabowski, Zbigniew Jakubiec, Leszek Jerzak, Ireneusz Kaługa, Wojciech Kania, Jakub Kronenberg, Paweł Poniński, Artur Siekiera, Joachim Siekiera, Marcin Stępień, Piotr Tryjanowski, Magdalena Zagalska-Neubauer, Józef Jacek Zawodniak, Katarzyna M. Żołnierowicz, 2013. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 69, z. 5, 3--13, ISSN: 0009-6172, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: Ciconia ciconia, Grupa Badawcza Bociana Białego, bocian biały, inwentaryzacja, obrączkowanie, ochrona, organizacja badań, telemetria, usługi ekosystemów, świadczenia ekosystemów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17592] [data modyf: 20-08-2015 09:54]
[50] Bird Migration Advances More Strongly in Urban Environments / Piotr Tryjanowski, Tim H. Sparks, Stanisław Kuźniak, Paweł Czechowski(*), Leszek Jerzak, 2013. PLoS One Vol. 8, iss. 5, 1--6, ISSN: 1932-6203, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1371/journal.pone.0063482         Cytowania wg Scopus: 38 [14-09-2020]
[AWCZ-17297] [data modyf: 23-03-2018 10:43]
[51] Znaczenie bociana białego Cicionia cicionia dla społeczeństwa: analiza z perspektywy koncepcji usług ekosystemów / Jakub Kronenberg, Marcin Bocheński, Paweł T. Dolata, Leszek Jerzak, Piotr Profus, Marcin Tobółka, Piotr Tryjanowski, Andrzej Wuczyński, Katarzyna M. Żołnierowicz, 2013. Chrońmy Przyrodę Ojczystą Vol. 69, nr 3, 179--203, ISSN: 0009-6172, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: bocian biały, usługi ekosystemów, usługi kulturowe, usługi regulacyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17402] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[52] Częstość izolacji grzybów z rodzaju Aspergillus z dziobów i kloaki piskląt bociana białego Ciconia ciconia (L.) na terenie województwa lubuskiego / K. Skowron, Joanna Kwiecińska-Piróg, Eugenia Gospodarek, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak, 2012. Ekologia i Technika R. 20, nr 6, 349--356, ISSN: 1230-462x,
Słowa kluczowe: Bocian Biały (Ciconia ciconia), White Stork (Ciconia ciconia), aspergillosis in birds, aspergiloza u ptaków, beak, dziób, isolation of Aspergillus SPP, izolacja Aspergillus SPP, kloaka, rectum
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-17101] [data modyf: 27-02-2013 11:52]
[53] Seasonal changes in group size and foraging activity in an urban population of Magpies (Pica pica) / Leszek Jerzak, Olaf Ciebiera, Joerg Boehner, 2012. International Studies on Sparrows Vol. 36, 80--87, ISSN: 1734-624X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Magpie, foraging activity, group size, urban population
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17154] [data modyf: 08-08-2013 09:22]
[54] The scientific conference "Birds of the cities", Zielona Góra, Poland / Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, 2012. International Studies on Sparrows Vol. 36, 114--116, ISSN: 1734-624X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17447] [data modyf: 08-08-2013 09:25]
[55] Conservation of farmland birds faces different challenges in Western and Central-Eastern Europe / Piotr Tryjanowski, Tibor Hartel, András Báldi, Paweł Szymański, Marcin Tobolka, Irina Herzon, Artur Goławski, Martin Konvička, Martin Hromada, Leszek Jerzak, Krzysztof Kujawa, Magdalena Lenda, Grzegorz Orłowski, Marek Panek, Piotr Skórka, Tim H. Sparks, Stanisław Tworek, Andrzej Wuczyński, Michał Żmichorski, 2011. Acta Ornithologica Vol. 46, no 1, 79--90, ISSN: 0001-6454, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Central and Eastern Europe, Grey Partridge, Lanius collurio, Perdix perdix, Red-backed Shrike, habitat, land use, landscape ecology, matrix
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 165 [14-09-2020]
[AWCZ-15860] [data modyf: 26-10-2016 10:02]
[56] Do males hatch first and dominate sex rations in White Stork Ciconia ciconia chicks? / Piotr Tryjanowski, Tim H. Sparks, Marcin Bocheński, Mirosława Dabert, Mariusz Kasprzak, Piotr Kamiński, Sławomir Mroczkowski, Ewa Wiśniewska, Leszek Jerzak, 2011. Journal of Ornithology Vol. 152, no 2, 213--218, ISSN: 0021-8375, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: brood size, chick size, sex ratio, time of breeding, year effect
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1007/s10336-010-0571-3         Cytowania wg Scopus: 11 [14-09-2020]
[AWCZ-14992] [data modyf: 23-08-2011 12:31]
[57] Lekowrażliwość szczepów Proteus mirabilis izolowanych od bociana białego (Ciconia ciconia) / Joanna Kwiecińska-Piróg, Tomasz Bogiel, Eugenia Gospodarek, Mariusz Kasprzak, Leszek Jerzak, Piotr Kamiński, 2011. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia Vol. 63, 139--144, ISSN: 0025-8601, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15810] [data modyf: 03-11-2015 13:02]
[58] A large scale survey of the great grey shrike Lanius excubitor in Poland: breeding densities, habitat use and population trends / Lechosław Kuczyński, Marcin Antczak, Paweł Czechowski(*), Jerzy Grzybek, Leszek Jerzak, Piotr Zabłocki, Piotr Tryjanowski, 2010. Annales Zoologici Fennici Vol. 47, [12], ISSN: 0003-455X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)
[AWCZ-14586] [data modyf: 23-03-2018 10:46]
[59] Blood chemistry in white stork Ciconia ciconia chicks varies by sex and age / Leszek Jerzak, Tim H. Sparks, Mariusz Kasprzak(*), Marcin Bocheński, Piotr Kamiński, Ewa Wiśniewska, Sławomir Mroczkowski, Piotr Tryjanowski, 2010. Comparative Biochemistry and Physiology, Part B Vol. 156, no. 2, 144--147, ISSN: 1096-4959, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: White stork, blood parameters, brood size, chick age, free-living birds, lipid, protein, sex
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1016/j.cbpb.2010.03.003         Cytowania wg Scopus: 8 [14-09-2020]
[AWCZ-14587] [data modyf: 03-11-2015 13:04]
[60] Czy już czas, aby regulować liczebność sroki? / Leszek Jerzak, Joerg Boehner, Marcin Bocheński, 2010. Ptaki : kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, nr 2, 12--13 bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14993] [data modyf: 10-09-2010 12:05]
[61] Autumn sexual display in tree sparrows (Passer Montaunus L.) as a component of the winter survival strategy / Jan Pinowski, Barbara Pinowska, Piotr Zduniak, Piotr Tryjanowski, Leszek Jerzak, Jerzy Romanowski, 2009. Polish Journal of Ecology Vol. 57, nr 1, 159--169, ISSN: 1505-2249, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-13849] [data modyf: 20-05-2009 15:50]
[62] Ecophysiological determinations of antioxidant enzymes and lipoperoxidation in the blood of White Stork Ciconia ciconia from Poland / Piotr Kamiński, Nataliya Kurhalyuk, Leszek Jerzak(*), Mariusz Kasprzak, Halyna Tkachenko, Jacek J. Klawe, Małgorzata Szady-Grad, Beata Koim, Ewa Wiśniewska, 2009. Environmental Research Vol. 109, no 1, 29--39, ISSN: 0013-9351, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: White Stork, age, antioxidant enzymes activity, chemical elements, chicks, environmental stress, lipoperoxidation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1016/j.envres.2008.07.013         Cytowania wg Scopus: 18 [14-09-2020]
[AWCZ-13500] [data modyf: 03-11-2015 15:16]
[63] Identification of bacterial species in White Stork chicks in Poland using PCR method and sequencing of bacterial 16SrRNA / R. Nawrot, J. Barylski, Ł. Tomaszewski, Leszek Jerzak, A. Goździcka-Józefiak, Sz. Jędrzejewski, Piotr Tryjanowski, 2009. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 18, no 2, 301--304, ISSN: 1230-1485, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: 16SrRNA, Ciconia ciconia, PCR, birds, human pathogens, infectious diseases
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 3 [14-09-2020]
[AWCZ-13631] [data modyf: 06-01-2010 13:43]
[64] Relationship between arrival date, hatching date and breeding success of the white stork (Ciconia ciconia) in Slovakia / Miroslav Fulin, Leszek Jerzak, Tim H. Sparks, Piotr Tryjanowski, 2009. Biologia Vol. 64, no 2, 361--364, ISSN: 0006-3088, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: breeding success, hatching time, migration, phenology, vilunteers' records, white stork
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.2478/s11756-009-0037-3         Cytowania wg Scopus: 19 [14-09-2020]
[AWCZ-13632] [data modyf: 06-01-2010 13:34]
[65] The impact of element-element interactions on antioxidant enzymatic activity in the blood of White Stork (Ciconia ciconia) chicks / Piotr Kamiński, Nataliya Kurhalyuk, Mariusz Kasprzak(*), Leszek Jerzak, Halyna Tkachenko, Małgorzata Szady-Grad, Jacek J. Klawe, Beata Koim, 2009. Archives of Environmental Contamination and Toxicology Vol. 56, no 2, 325--337, ISSN: 0090-4341, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s00244-008-9178-6         Cytowania wg Scopus: 14 [14-09-2020]
[AWCZ-13499] [data modyf: 03-11-2015 15:16]
[66] Zimowanie bociana białego w Polsce / Marcin Bocheński, Leszek Jerzak, 2009. Ptaki : kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, nr 3, 12--13 fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14259] [data modyf: 14-12-2009 13:54]
[67] Chemical elements in the blood of White Stork Ciconia ciconia chicks in differentiated regions of Poland / Piotr Kamiński, Nataliya Kurhalyuk, Małgorzata Szady-Grad, Halyna Tkachenko, Mariusz Kasprzak(*), Leszek Jerzak, 2008. Medical and Biological Sciences Vol. 22, no 4, 31--37 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Ciconia ciconia, White Stork, blood, bocian biały, chemical elements, chicks, heavy metals, krew, metale ciężkie, pierwiastki chemiczne, pisklęta
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13630] [data modyf: 03-11-2015 15:17]
[68] Does environmental pollution affects oxidative stress and protein oxidation in blood of White Stork Ciconia ciconia chicks? / Nataliya Kurhalyuk, Piotr Kamiński, Halyna Tkachenko, Mariusz Kasprzak(*), Leszek Jerzak, Małgorzata Szady-Grad, 2008. Journal of Physiology and Pharmacology Vol. 59, supp. 1, 252, ISSN: 0867-5910,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13501] [data modyf: 03-11-2015 15:17]
[69] Serologic survey of potential vertebrate hosts for West Nile Virus in Poland / Zdenek Hubálek, Elżbieta Wegner, Jiří Halouzka, Piotr Tryjanowski, Leszek Jerzak, Silvie Šikutová, Ivo Rudolf, Andrzej G. Kruszewicz, Zbigniew Jaworski, Radosław Włodarczyk, 2008. Viral Immunology Vol. 21, no 2, 247--253 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 48 [14-09-2020]
[AWCZ-13012] [data modyf: 15-01-2009 12:42]
[70] Kolonie kormorana Phalacrocorax carbo sinesis na środkowym Nadodrzu / Leszek Jerzak, Tadeusz Mizera, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Marek Kalisiński, Anna Szara, 2007. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 63, z. 5, 51--65, ISSN: 0009-6172, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12515] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[71] Melatonin and thyroxine response to pollution in white stork nestlings (Ciconia ciconia): aspects of rhythmicity and age / Ewa Kulczykowska, Mariusz Kasprzak(*), Hanna Kalamarz, Michał Kuriata, Marta Nietrzeba, Leszek Jerzak, Piotr Kamiński, 2007. Comparative Biochemistry and Physiology, Part C Vol. 146, no 3, 392--397, ISSN: 1532-0456, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biomarkers, endocrine disruption, melatonin, metals, pollution, rhythm, stork, thyroxine
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-12293] [data modyf: 03-11-2015 15:16]
[72] Badania terenowe i ekspozycja Muzeum Bociana Białego w Kłopocie / Leszek Jerzak, 2006. Rocznik Lubuski: Muzea i ochrona dziedzictwa kulturowego na Środkowym Nadodrzu, T. 31 cz. 1, 177-181, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11651] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[73] Innate plasticity of a predatory behavior: nonlearned context dependence of avian flush-displays / Piotr G. Jabłoński, Sang Don Lee, Leszek Jerzak, 2006. Behavioral Ecology Vol.17, no 6, 925--932 bibliogr. il. rys. tab. wykr. summ. .- http://beheco.oxfordjournals.org/, [dostęp: 22-09-2006]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 3 [14-09-2020]
[AWCZ-11082] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[74] Migrations of waders (Charadrii) in the middle Odra valley (w Poland) / Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Leszek Jerzak, 2006. The Ring : Ringing, Migration, Monitoring Vol. 28, no 1, 3--18 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Charadrii, lubuskie province, middle Odra valley, migration dynamics, waders
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11299] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[75] Significance of the breeding season for autumnal nest-site selection by Tree Sparrows Passer montanus / Jan Pinowski, Barbara Pinowska, Mirosława Barkowska, Leszek Jerzak, Piotr Zduniak, Piotr Tryjanowski, 2006. Acta Ornithologica Vol. 41, no 1, 83--87, ISSN: 0001-6454, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Passer montanus, Tree Sparrow, autumnal nest, nest history, nest selection, public information
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 7 [14-09-2020]
[AWCZ-11020] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[76] The thermal properties of some nests of the Eurasian Tree Sparrow Passer montanus / Jan Pinowski, Andrzej Haman, Leszek Jerzak, Barbara Pinowska, Mirosława Barkowska, Andrzej Grodzki, Krzysztof Haman, 2006. Journal of Thermal Biology Vol. 31, no 7, 573--581
Słowa kluczowe: experiment with artificial simulation, nest, passer, thermal properties, winter
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 44 [14-09-2020]
[AWCZ-11147] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[77] Are undomed nests built by young magpies Pica pica ? / Leszek Jerzak, Piotr Zduniak, Marcin Bocheński, Lechosław Kuczyński, Tomasz Sromala, 2005. Alauda Vol. 73, no 3, 242 [abstr.]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10340] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[78] Effect of Water level and Livestock on the Productivity and Numbers of Breeding White Storks / Piotr Tryjanowski, Leszek Jerzak, Józef Radkiewicz, 2005. Waterbirds Vol. 28, no 3, 378--382, ISSN: 1524-4695, , eISSN: 1938-5390, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ciconia ciconia, White Stork, dairy farm, floods, population fluctuations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 57 [14-09-2020]
[AWCZ-10452] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[79] Is the communal roosting behaviour of the Magpie (Pica Pica) wind dependent? An example from an isolated population in W Poland / Paweł Czechowski, Leszek Jerzak, Piotr Zduniak, Marcin Bocheński, 2005. Ardeola Vol. 52, no 2, 333--339 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-11080] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[80] Sind Störche Kannibalen? Beobachtungen im Storchendorf Klopot, W-Polen / Leszek Jerzak, Andrzej Wasicki, 2005. Ornithologische Mitteilungen Jahrg. 57, nr 3, 80--81 bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10250] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[81] The relationship between population means and variances of reproductive success differs between local populations of white stork (Ciconia ciconia) / Piotr Tryjanowski, Tim H. Sparks, Zbigniew Jakubiec(*), Leszek Jerzak, J. Z. Kosicki, Stanisław Kuźniak, P. Profus, Jerzy Ptaszyk, Andrzej Wuczyński, 2005. Population Ecology Vol. 47, iss. 2, 119--125 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ciconia ciconia, life history, long-term studies, population size, white stork
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1007/s10144-005-0217-0         Cytowania wg Scopus: 20 [14-09-2020]
[AWCZ-10306] [data modyf: 02-11-2016 15:06]
[82] Prevalence of agglutinating antibodies against Listeria monocytogenes in chicks of the white stork (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758) in Poland / Izabela Andrzejewska, Paweł T. Dolata, Leszek Jerzak, Jerzy Ptaszyk, Piotr Tryjanowski, Piotr Zduniak, 2004. European Journal of Wildlife Research Vol. 50, no 4, 218--220, ISSN: 1612-4642, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ciconia ciconia, Listeria, antibodies, body condition, chick development
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-10061] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[83] The roosting behaviour of the magpie Pica pica in an urban environment / Paweł Czechowski, Leszek Jerzak, 2003. Vogelwarte Vol. 42, no 1-2, 14--15 [abstr.]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10060] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[84] Jaka jest jakość zieleni zielonogórskiej starówki? / Leszek Jerzak, 2001. Pionierzy, nr 2, 23--24
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8758] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[85] Miejska ścieżka przyrodnicza "Osobliwości przyrodnicze na terenie naszego miasta" na przykładzie Zielonej Góry / Leszek Jerzak, Irena Jerzak, 2001. Dziecko i Jego Świat: Biuletyn Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, nr 1/2, 35--37
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9123] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[86] Przedwojenne ciekawostki przyrodnicze okolic Zielonej Góry. Cz. 2 / Leszek Jerzak, 2000. Pionierzy, nr 3, 32 rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8757] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[87] Repeatability of size and shape of eggs in the urban Magpie Pica pica (Passeriformes: Corvidae) population / Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Lechosław Kuczyński, Piotr Tryjanowski, 2000. Acta Zoologica Cracoviensia (Seria: Vertebrata) Vol. 43, no 1-2, 165--169 bibliogr. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8755] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[88] Zielona z nazwy : koncepcja jak zrobić stare miasto przyjaznym ludziom i zwierzętom / Leszek Jerzak, Piotr Reda, Karol Wolski, 2000. Gazeta Zachodnia, 6 fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8759] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[89] Magpie Pica pica nest sites in urban habitats in Poland / Leszek Jerzak, 1997. Acta Ornithologica Vol. 32, no 1, 69--76, ISSN: 0001-6454, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Magpie Pica pica, Poland, nest sites, urban environment
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 8 [14-09-2020]
[AWCZ-8891] [data modyf: 07-02-2007 11:53]
[90] Breeding ecology of a urban Magpie Pica pica population in Zielona Góra (SW Poland) / Leszek Jerzak, 1995. Acta Ornithologica Vol. 29, no 3, 123--133, ISSN: 0001-6454, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Magpie Pica pica, breeding success, clutch size, phenology, urban avifauna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-8890] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[91] Magpie nests composed of metal / Leszek Jerzak, Brendan P. Kavanagh, 1991. British Birds Vol. 84, no 10, 441--443 bibliogr. il.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8893] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[92] Lokalizacja i sposób umieszczenia gniazd sroki (Pica pica) w Polsce na terenach pozamiejskich / Leszek Jerzak, 1988. Notatki Ornitologiczne T. 29, z. 1-2, 27--41 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8899] [data modyf: 05-03-2008 11:03]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Częstotliwość karmienia piskląt wróbla Passer domesticus (L.) i mazurka Passer montanus (L.) a kompensacja niedoboru pokarmu / Piotr Indykiewicz, Leszek Jerzak, Radomir Graczyk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt .- 2015, nr 608, s. 19--30, ISSN: 1897-8223, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: House Sparrow, Passer domesticus, Passer montanus, Tree Sparrow, częstotliwość karmienia piskląt, lack of food, nestling feeding rate, niedobór pokarmu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-10156] [data modyf: 24-08-2015 15:26]
[2] Lubuska przyroda - warta zachodu? / Grzegorz Gabryś, Leszek Jerzak, Beata Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 150 (30), s. 54--64, ISSN: 1895-7323, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: monitoring, ochrona przyrody, województwo lubuskie, zagrożenia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9638] [data modyf: 28-07-2015 13:10]
[3] Liczebność, zagęszczenie i miejsca lęgowe dzięcioła średniego Dendrocopos medius w Zielonogórskim Lesie Odrzańskim / Leszek Jerzak, Olaf Ciebiera, Łukasz Michalski, Robert Rektor // W: Ptaki Śląska .- 2011, nr 18, s. 19--25 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10073] [data modyf: 22-11-2018 14:50]
[4] Parametry czerwonokrwinkowe piskląt dymówki Hirundo rustica z lęgów wczesnych i późnych / Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Aleksandra Steliga, Grzegorz Jędro, Leszek Jerzak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt .- 2011, nr 580 (62), s. 37--44, ISSN: 1897-8223, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Burn Swallow, Hirundo rustica, dymówka, haematocri Hct, haemoglobin concentration Hgb, hematokryt (Hct), hemoglobina (Hgb), liczba krwinek czerwonych (RBC), mean corpuscular haemoglobin MCH, mean corpuscular haemoglobin concentration MCHC, mean corpuscular volume MCV, number of red blood cells RBC, średnia zawartość hemoglobiny w krwince (MCH), średnie stężenie hemoglobiny w krwince (MCHC),

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9006] [data modyf: 12-07-2011 12:25]
[5] Tick numbers on migratory birds - preliminary data from the Polish Baltic Coast / Olaf Ciebiera, Leszek Jerzak // W: Acta Universitatis Prešoviensis - (Folia Oecologica ; 6) .- 2011, R. 53, s. 26--30 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: birds, infestation intensity, migration ways, ticks,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9156] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Nest site selection of the magpie Pica pica sericea in Beijing of China / Zhengmei Wang, Yong Wang, Leszek Jerzak, Zhengwang Zhang // W: Biologični Studi = Studia Biologica .- 2010, T. 4, no 1, s. 1--12 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Beijing, Pica pica, black-billed Magpie, breeding, nest site selection, principal component analysis,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8586] [data modyf: 30-03-2010 12:27]
[7] Przyczynek do biografii Kurt'a Gruhl'a - zielonogórskiego przyrodnika / Leszek Jerzak, Józef Radkiewicz // W: Studia Zielonogórskie .- 2009, tom 15, s. 271--275, ISSN: 1233-815X,
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8530] [data modyf: 27-01-2010 09:37]
[8] Rozwój turystyki przyrodniczej na przykładzie bocianiej wioski Kłopot / Leszek Jerzak, Paweł Czechowski // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2009, Nr 50, s. 241--245, ISSN: 1899-3192, bibliogr. wykr. summ.
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8509] [data modyf: 13-01-2010 14:08]
[9] Możliwości rozwoju turystyki ornitologicznej w województwie lubuskim / Paweł Czechowski, Leszek Jerzak // W: Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki i Rekreacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie - (Turystyka w Regionie ; 1) .- 2008, s. 19--25 bibliogr.
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8266] [data modyf: 15-01-2009 11:28]
[10] Sławski Park Krajobrazowy - zaprzepaszczona szansa / Leszek Jerzak, Alfred Rösler // W: Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski .- 2008, Z. 14(16), s. 81--86, ISSN: 1426-7756, bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8265] [data modyf: 15-01-2009 09:50]
[11] Wieloletnia dynamika liczebności oraz sukces lęgowy bociana białego ciconia ciconia w kolonii we wsi Kłopot nad Odrą / Leszek Jerzak, Józef Radkiewicz, Marcin Bocheński // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2004, nr 131, s. 159--164, ISSN: 1895-7323, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: badania wieloletnie, bocian biały, breeding success, colony in kłopot, kolonia w Kłopocie, liczba par, long-term studies, pairs number, sukces lęgowy, white stork,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6647] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Zur Situation des Birkhuhns in der Niederschlesischen Heide (Westpolen) am Ende des 20. Jahrhunderts / Robert Kamieniarz, Leszek Jerzak, Marek Cieślak // W: Birkhuhnschutz Heute .- 2004, Bd. 2, s. 63--65 bibliogr. fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6874] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Wstępna ocena wybranych gatunków awifauny w międzywalu i terenach przyległych Odry na odcinku od Czernej do Krzesina (km 408--543) / Leszek Jerzak, Andrzej Wąsicki, Wojciech Jankowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 11) .- 2001, nr 125, s. 151--160 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5900] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Pomniki przyrody w przedwojennej Zielonej Górze / Leszek Jerzak // W: Studia Zielonogórskie .- 1998, T. 4, s. 47--55, ISSN: 1233-815X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4848] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Acinetobacter baumannii - jet stream rider, 2019. G. Wilharm, E. Skiebe, Andżelina Łopińska, K. Weber, K. Görlitz, G. Meimers, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, M. Tobółka, J. Siekiera, C. Schaudinn, T. Semmler, Leszek Jerzak // W: 12th International Symposium on the Biology of Acinetobacter - ACINETOBACTER 2019 : abstract book. Frankfurt, Niemcy Frankfurt : Goethe University, 2019, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23522] [data modyf: 16-09-2019 12:21]
[0] [0]
[2] Hodowle komórek macierzystych dla potrzeb transplantacji, 2018. Katarzyna Kempka, Piotr Kamiński, Małgorzata Lorek, Mariusz Kasprzak, Leszek Jerzak // W: Biotechnologia niejedno ma imię : 1 ogólnopolska konferencja. Poznań, Polska [B. m.] : --, 2018, s. 19
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23283] [data modyf: 26-11-2018 11:51]
[0] [0]
[3] The impact of UDN on selected blood parameters of female sea trout Salmo trutta m. Trutta (L.) spawners, 2018. Mariusz Kasprzak, Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, A. Steliga, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak // W: Animal Physiology 2018 : 14th international scientific conference. Kraków, Polska Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego, 2018, s. 30, ISBN: 9788380841529
Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.24917/9788380841529   (pkt: 0)
[KONF-23230] [data modyf: 03-10-2018 14:14]
[0] [0]
[4] The influence of sex on morphological parameters of white blood cells of juvenile White Stork (Ciconia ciconia), 2018. Monika Grandtke, Mateusz Jakub Ciepliński, Ariel Durajski, Ewa Burda, Leszek Jerzak, Mariusz Kasprzak, J. Siekiera // W: Animal Physiology 2018 : 14th international scientific conference. Kraków, Polska Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego, 2018, s. 20, ISBN: 9788380841529
Słowa kluczowe: blood cell size, hematology, morphology, morphometric, white stork

Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.24917/9788380841529   (pkt: 0)
[KONF-23229] [data modyf: 30-04-2019 14:51]
[0] [0]
[5] Valorization of the environmental conditions in the Nowogród Bobrzański mine (Poland) and some aspects of the biodiversity management, 2017. Magdalena Wieczorek, Bartłomiej Najbar, Ewa Burda, Ewa Nowacka-Chiari, A. Nowacki, Robert Rektor, Leszek Jerzak, Krystyna Walińska // W: Molod' i postup biologii : XIII mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv. L'viv, Ukraina L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2017, s. 149
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22617] [data modyf: 22-11-2018 14:51]
[0] [0]
[6] Were the Polish Storks fly away?, 2017. Leszek Jerzak // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 12th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2017, s. 12, ISBN: 9788394374525
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22862] [data modyf: 21-12-2017 11:58]
[0] [0]
[7] Avifauna in the area of the Nowogród Bobrzański mine, 2016. Ewa Burda, Krystyna Walińska, Leszek Jerzak // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 128, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22421] [data modyf: 04-01-2017 10:10]
[8] Avian reservoirs of the nosocomial pathogen Acinetobacter baumanii, 2015. Gottfried Wilharm, Evelyn Skiebe, Marie T. Poppel, Sarah Leser, Christine Heider, Magdalena Heindorf, Karin Böhland, Christiane Cuny, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Marcin Tobolka, Katarzyna M. Żołnierowicz, Harald Seifert, Paul G. Higgins, Ivonne Pfeifer, Leszek Jerzak // W: 10th International Symposium on the Biology of Acinetobacter - ACINETOBACTER 2015. Athens, Grecja [B. m.] : [brak wydawcy], 2015, s. 78
Słowa kluczowe: Acinetobacter baumanni, avian reservoirs, white stork

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21782] [data modyf: 08-09-2015 13:44]
[9] Comparison of white blood cells of White Storks Ciconia ciconia developing in pure and heavy metal polluted environments, 2015. Monika Grandtke, Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Janczak, Aleksandra Steliga, Arkadiusz Stamm, Marcin Bocheński, Mariusz Kasprzak, Leszek Jerzak // W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, s. 22, ISBN: 9788378422075
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21867] [data modyf: 13-10-2015 16:21]
[10] Populacja wróbla domowego i mazurka w Zielonej Górze, 2015. Damian Markulak, Leszek Jerzak // W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, s. 98, ISBN: 9788378422075
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21873] [data modyf: 05-10-2015 10:12]
[11] Development of red blood cell parameters in white stork Ciconia ciconia chicks, growing in different environments, 2014. Aleksandra Steliga, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak // W: 1st International White Stork Conference : abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 56
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21453] [data modyf: 02-09-2015 12:34]
[12] Eco-physiological and immuno-genetic determinations of white stork Ciconia ciconia condition - is it possible to prevent changes of population status?, 2014. Piotr Kamiński, Leszek Jerzak, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński // W: 1st International White Stork Conference : abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 32--33
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21451] [data modyf: 02-09-2015 11:45]
[13] Microbiological studies on White Stork nestlings reveal frequent colonization with the opportunistic pathogen Acinetobacter baumannii and with a novel Corynebacterium species, 2014. Gottfried Wilharm, Evelyn Skiebe, Marie T. Poppel, Sarah Leser, Christine Heider, Magdalena Heindorf, Mariusz Kasprzak, Piotr Kamiński, Marcin Bocheński, Marcin Tobółka, Paul G. Higgins, Ivonne Pfeifer, Leszek Jerzak // W: 1st International White Stork Conference : abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 63--64
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21454] [data modyf: 02-09-2015 12:34]
[14] Middle Oder River valley white storks Ciconia ciconia tracked by a satellite, 2014. Leszek Jerzak, Martin Wikielski // W: 1st International White Stork Conference : abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 30
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21449] [data modyf: 02-09-2015 11:44]
[15] The diet and prey composition and endoochorous seed dispersal in white storks Ciconia ciconia in Western Poland: preliminary findings and futher research questions and needs, 2014. Grzegorz Orłowski, Jerzy Karg, Joanna Czarnecka, Leszek Jerzak, Karol Zub, Marcin Bocheński // W: 1st International White Stork Conference : abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 40--41
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21452] [data modyf: 02-09-2015 13:07]
[16] The white stork Ciconia Ciconia colony in Kłopot ( in Poland) - over 45 years of studies, 2014. Marcin Bocheński, Krzysztof Gajda, Leszek Jerzak, Edyta Róż // W: 1st International White Stork Conference : abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 13
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21447] [data modyf: 07-09-2015 15:42]
[17] Ticks (IXodidae) on migratory birds during spring migration 2011 at the Polish Baltic coast : preliminary data, 2013. Olaf Ciebiera, Leszek Jerzak // W: XII International Jena Symposium on Tick-borne Diseases : IJSTD XII ; programme and abstracts. Weimar, Niemcy [b. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 153 .- [P91]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20821] [data modyf: 29-07-2015 11:37]
[18] "Avian rat" - co myślą mieszkańcy Zielonej Góry o gołębiach żyjących w ich mieście?, 2012. Dorota Chronowska, Joanna Czupryk, Anna Jeremicz, Małgorzata Tomys, Kamila Turska, Jolanta Wesołowska, Beata Wiktorska, Natalia Wisz, Anna Witkowska, Joerg Boehner, Leszek Jerzak // W: Ptaki miast : konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 9--10 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20471] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Ptaki lęgowe wybranych środowisk Zielonej Góry, 2012. Krzysztof Gajda, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Leszek Jerzak, Michał Kuźmiak, Joerg Boehner // W: Ptaki miast : konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 15 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20473] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] The economic value of White Stork nesting colonies in Polish 'stork villages', 2012. Mikołaj Czajkowski, Marek Giergiczny, Jakub Kronenberg, Piotr Tryjanowski, Leszek Jerzak // W: Ecosystem services: do we need birds? : the proceedings of the BOU's 2012 Annual Conference. Leicester, Wielka Brytania [B. m.] : [B. w.], 2012, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21848] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[21] Condition of the White Stork (Ciconia ciconia) under environmental stress: eco-physiological and related responses (causes of changes in White Stork populations in disturbed environments), 2011. Piotr Kamiński, Leszek Jerzak, Mariusz Kasprzak, Tomasz Stuczyński, Beata Koim-Puchowska, Nataliya Kurhalyuk, Halyna Tkachenko, Małgorzata Szady-Grad, Jacek J. Klawe // W: 8th Conference of the European Ornithologists' Union. Riga, Łotwa Riga : Latvian Ornithological Society, 2011, s. 174 [abstr.], ISBN: 9789984974729
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20109] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[22] Initial research results on tick migration via migratory birds, 2011. Olaf Ciebiera, Leszek Jerzak // W: 8th Conference of the European Ornithologists' Union. Riga, Łotwa Riga : Latvian Ornithological Society, 2011, s. 90 [abstr.], ISBN: 9789984974729
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20108] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[23] Long-term changes in the number and breeding success of the urban magpie Pica pica population in Zielona Góra (western Poland), 2011. Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Leszek Jerzak, Jacek Słoma, Tomasz Sromala // W: Scientific Conference - URBAN FAUNA : studies of animal biolofy, ecology and conservation in European cities. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : University of Technology and Life Sciences, 2011, s. 24 [abstr.], ISBN: 9788375900828
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20106] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[24] The impact of ad libitum feeding upon body mass and red blood cell parameters of Feral Pigeon Columba livia f. urbana, 2011. Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak // W: Scientific Conference - URBAN FAUNA : studies of animal biolofy, ecology and conservation in European cities. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : University of Technology and Life Sciences, 2011, s. 45 [abstr.], ISBN: 9788375900828
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20107] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[25] The impact of free radicals upon blood morphology of White Stork Ciconia ciconia chicks in Poland, 2010. Mariusz Kasprzak, Leszek Jerzak, Piotr Kamiński, Tomasz Stuczyński, Roman Buczkowski, Beata Koim, Jacek J. Klawe, Małgorzata Szady-Grad, Brendan P. Kavanagh // W: 3rd International Eurasian Ornithology Congress. Mytilini, Grecja Mytilini : University of the Aegan, 2010, s. 43 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19729] [data modyf: 10-09-2010 10:38]
[26] Birdwatching - new posibility for touristic progress in eastern Europe, 2009. Leszek Jerzak, Paweł Czechowski, Krzysztof Dzieńdziura // W: Geografiâ i turizm: evropejs'kij dosvid : materialy III miždunarodnoj naukovoj konferencii. L'viv - Bruhoviči, Ukraina L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2009, s. 298--304
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19422] [data modyf: 14-12-2009 12:10]
[27] Nietypowy obraz rozwojowych zmian parametrów czerwono-krwinkowych jaskółki dymówki Hirundo rustica, 2009. Mariusz Kasprzak, Paweł Czechowski, Leszek Jerzak, Piotr Kamiński, Aleksandra Steliga, Grzegorz Jędro // W: Ptaki - Środowisko - Zagrożenia : ogólnopolska konferencja ornitologiczna w 190 rocznicę urodzin Władysława Taczanowskiego. Lublin, Polska Lublin : Wydaw.-Drukarnia Liber duo s.c., 2009, s. 75--76 [abstr.], ISBN: 9788361301530
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19425] [data modyf: 14-12-2009 12:49]
[28] Wybrane elementy ekologii rozrodu dymówki Hirundo rustica gniazdującej w opuszczonych bunkrach w dolinie środkowej Odry, 2009. Paweł Czechowski, Leszek Jerzak // W: Ptaki - Środowisko - Zagrożenia : ogólnopolska konferencja ornitologiczna w 190 rocznicę urodzin Władysława Taczanowskiego. Lublin, Polska Lublin : Wydaw.-Drukarnia Liber duo s.c., 2009, s. 27--28 [abstr.], ISBN: 9788361301530
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19424] [data modyf: 14-12-2009 12:46]
[29] Wybrane parametry biologii lęgowej populacji miejskiej i niemiejskiej sroki Pica pica, 2009. Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Jacek Słoma, Leszek Jerzak // W: Ptaki - Środowisko - Zagrożenia : ogólnopolska konferencja ornitologiczna w 190 rocznicę urodzin Władysława Taczanowskiego. Lublin, Polska Lublin : Wydaw.-Drukarnia Liber duo s.c., 2009, s. 17 [abstr.], ISBN: 9788361301530
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19423] [data modyf: 14-12-2009 12:49]
[30] Erratics as a geotouristic attraction - case from the Lubuska Land, 2008. Leszek Jerzak, Paweł Czechowski // W: Geotourism and Mining Heritage - GEOTOUR 2008 : 4nd international conference. Kraków, Polska Kraków : AGH University of Science and Technology, 2008, s. 29 [abstr.], ISBN: 9788388927171
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18864] [data modyf: 06-08-2008 14:23]
[31] Fat reservoirs in serum of White Stork (Ciconia ciconia) chicks in different regions of Poland, 2008. Mariusz Kasprzak(*), Nataliya Kurhalyuk, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak // W: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism : 17th International Symposium. Cracow, Polska Cracow : [brak wydawcy], 2008, s. 195 [abstr.]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19042] [data modyf: 03-11-2015 13:03]
[32] Liczebność i zagęszczenie sroki Pica pica w Zielonej Górze w latach 2006 i 2007, 2008. Leszek Jerzak, Magdalena Knast, Małgorzata Kolasińska, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski // W: Fauna miast : ochronić różnorodność biologiczną w miastach. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : Studio Artystyczno-Reklamowe "Pomorze", 2008, s. 52 [abstr.], ISBN: 9788388245992
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18803] [data modyf: 29-05-2008 13:47]
[33] Wykorzystanie dawnych kopalni węgla brunatnego na cele turystyczne na przykładzie Łuku Mużakowa, 2008. Leszek Jerzak, Paweł Czechowski // W: Eksploatacja złóż nieodnawialnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju i wymogów Unii Europejskiej : konferencja naukowa. Polkowice, Polska Polkowice : Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki, 2008, s. 141--146, ISBN: 9788361234128
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19167] [data modyf: 22-05-2009 12:39]
[34] Zanik stanowisk lęgowych dzierlatki Galerida cristata w Zielonej Górze, 2008. Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Grzegorz Jędro, Leszek Jerzak // W: Fauna miast : ochronić różnorodność biologiczną w miastach. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : Studio Artystyczno-Reklamowe "Pomorze", 2008, s. 19 [abstr.], ISBN: 9788388245992
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18802] [data modyf: 29-05-2008 13:47]
[35] Biologia rozrodu dymówki (Hirundo rustica) gniazdującej w opuszczonych bunkrach w dolinie środkowej Odry, 2007. Paweł Czechowski, Piotr Zduniak, Leszek Jerzak // W: Ogólnopolski Kongres Zoologiczny : Zmienność - adaptacja - ewolucja. Olsztyn, Polska Olsztyn : Polskie Towarzystwo Zoologiczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2007, s. 116 [abstr.], ISBN: 9788389112583
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18535] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Changes in hematological parameters of White Stork (Ciconia ciconia) chicks from polluted environments in Western Poland, 2007. Mariusz Kasprzak(*), Leszek Jerzak, Nataliya Kurhalyuk, Piotr Kamiński // W: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism : materials of 16th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology. Cracow, Polska Cracow : [brak wydawcy], 2007, s. 180--182, ISBN: 9788372714305
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18416] [data modyf: 03-11-2015 13:02]
[37] Modyfikacja procesów antyoksydacyjnych z udziałem pierwiastków chemicznych w krwi piskląt bociana białego (Ciconia ciconia) w zmiennych warunkach środowiska, 2007. Piotr Kamiński, Nataliya Kurhalyuk, Mariusz Kasprzak(*), Małgorzata Szady-Grad, Leszek Jerzak // W: Ogólnopolski Kongres Zoologiczny : Zmienność - adaptacja - ewolucja. Olsztyn, Polska Olsztyn : Polskie Towarzystwo Zoologiczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2007, s. 130 [abstr.], ISBN: 9788389112583
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18536] [data modyf: 03-11-2015 13:03]
[38] The breeding biology of magpie Pica pica urban population (Zielona Góra, Poland), 2007. Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Tomasz Sromala // W: 2nd International Eurasian Ornithology Congress. Antalya, Turcja Antalya : [brak wydawcy], 2007, s. 90 [abstr.], ISBN: 9789944009201
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18676] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] The impact of chemical elements upon antioxidant enzymatic activity in the blood of White Stork (Ciconia ciconia) chicks, 2007. Piotr Kamiński, Nataliya Kurhalyuk, Mariusz Kasprzak(*), Leszek Jerzak, Małgorzata Szady-Grad // W: Interakcje ksenobiotyków : VIII ogólnopolska konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2007, s. 29 [abstr.]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18801] [data modyf: 03-11-2015 13:03]
[40] Zasiedlanie nowych budek przez kawkę (Corvus monedula) w parku w Sulechowie - wyniki wstępne, 2007. Paweł Czechowski, Leszek Jerzak // W: Ogólnopolski Kongres Zoologiczny : Zmienność - adaptacja - ewolucja. Olsztyn, Polska Olsztyn : Polskie Towarzystwo Zoologiczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2007, s. 115 [abstr.], ISBN: 9788389112583
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18534] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Is great crested Grebe Podiceps cristatus diving longer in muddy water?, 2006. Leszek Jerzak, Aldona Szymanowska // W: 11th Congress of the International Society for Behavioral Ecology - ISBE 2006. Tours, Francja [B. m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 218 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18155] [data modyf: 21-02-2007 11:50]
[42] Migracje i zimowanie błotniaka zbożowego Circus cyaneus i myszołowa włochatego Buteo lagopus w województwie lubuskim, 2005. Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Leszek Jerzak // W: Ornitologia polska na progu XXI stulecia - dokonania i perspektywy : ogólnopolska konferencja ornitologiczna : Zjazd Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Olsztyn, Polska Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2005, s. 162 [streszcz.], ISBN: 8389112868
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17421] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Migracje ptaków siewkowych Charadrii w środkowej dolinie Odry, 2005. Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Leszek Jerzak // W: Ornitologia polska na progu XXI stulecia - dokonania i perspektywy : ogólnopolska konferencja ornitologiczna : Zjazd Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Olsztyn, Polska Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2005, s. 121 [streszcz.], ISBN: 8389112868
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17420] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Możliwości wykorzystania przyrodniczych walorów Łuku Mużakowskiego w rozwoju turystyki i promocji regionu, 2003. Leszek Jerzak, Jerzy Tonder // W: Kultura krajobrazu Europy Środkowej. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, Zielonogórskie Studia Łużyckie ; 4, s. 259--267, ISBN: 838971261X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17277] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Przyroda Gminy Zielona Góra - zarys, 2004. Leszek Jerzak // W: Europa w Starym Kisielinie : konferencja polsko-niemiecka. Stary Kisielin, Polska Zielona Góra : Urząd Gminy Zielona Góra, 2005, Z. nr 01-2005, s. 33--36
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17279] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[46] Rozmieszczenie i liczebność kolonii kormorana czarnego Phalacrocorax carbo w województwie lubuskim, 2005. Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Anna Szara // W: Ornitologia polska na progu XXI stulecia - dokonania i perspektywy : ogólnopolska konferencja ornitologiczna : Zjazd Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Olsztyn, Polska Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2005, s. 219 [streszcz.], ISBN: 8389112868
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17422] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[47] Miejsca lęgowe sroki Pica pica w środowisku zurbanizowanym, 2004. Maja Szelenbaum, Leszek Jerzak // W: Ptaki krukowate Polski : stan wiedzy i perspektywy badań : program i streszczenia. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2004, s. 33 [streszcz.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16910] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Rozmieszczenie i liczebność lokonii gawrona Corvus frugilegus w województwie lubuskim w 2004 r., 2004. Leszek Jerzak, Robert Piekarski // W: Ptaki krukowate Polski : stan wiedzy i perspektywy badań : program i streszczenia. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2004, s. 18 [streszcz.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16909] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Sroka Pica pica w Polsce - stan wiedzy i perspektywy badań, 2004. Leszek Jerzak // W: Ptaki krukowate Polski : stan wiedzy i perspektywy badań : program i streszczenia. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2004, s. 17 [streszcz.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16908] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Dynamika liczebności sroki Pica pica na noclegowisku w Zielonej Górze w latach 1983--2002, 2003. Paweł Czechowski, Leszek Jerzak // W: Zoologia na progu XXI wieku : streszczenia referatów i plakatów ogólnopolskiej konferencji. Toruń, Polska Toruń : [brak wydawcy], 2003, s. 103--104, ISBN: 8391804704
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16906] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Wybrane elementy biologii okresu lęgowego łyski Fulica atra i perkoza dwuczubego Podiceps cristatus na Jeziorze Sławskim w latach 2002 i 2003, 2003. Jadwiga Jagiełło, Leszek Jerzak // W: Zoologia na progu XXI wieku : streszczenia referatów i plakatów ogólnopolskiej konferencji. Toruń, Polska Toruń : [brak wydawcy], 2003, s. 150--151, ISBN: 8391804704
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16907] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Die Haltung von Kindern und deren Eltern gegenüber der Umwelt . Ein Bericht, 2001. Irena Jerzak, Leszek Jerzak // W: Förderung des Umwelt-schutzes im Prozess der EU-Osterweiterung in den Beitrittsländern Polen und Tschechische Republik : Internationaler Workshop 2001. Berlin, Polska Berlin : Arbeitsgemeinschaft für Umweltfragen e.V. (AGU), 2001, s. 123--131
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15320] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[53] Wieloletnia dynamika liczebności sroki Pica pica w Zielonej Górze, 2001. Marcin Bocheński, Leszek Jerzak // W: Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych : II Ogólnopolska Konferencja FAUNA MIAST : Streszczenia. Myślęcinek, Polska Bydgoszcz : Wydaw. NICE, 2001, s. 17 [streszcz.]
Słowa kluczowe: Zielona Góra, long-term dynamics, magpie, urbanisation

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15324] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Możliwości poprawy sytuacji przeciwpowodziowej przy zachowaniu walorów przyrodniczych doliny Odry na odcinku zielonogórskim, 1998. Wojciech Jankowski, Leszek Jerzak // W: Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : Sytuacja po powodzi 1997 roku. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1998, s. 407--416, ISBN: 8390516748
Słowa kluczowe: ochrona przyrody doliny Odry, prace makromelioracyjne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15300] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] International Studies on Sparrows / (Red.) Leszek Jerzak .- Zielona Góra : Faculty of Biological Sciences, University of Zielona Góra, 2019, Vol. 43 .- ISSN: 1734-624X
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5915] [data modyf: 21-07-2020 14:33]
[2] International Studies on Sparrows / (Red.) Leszek Jerzak .- Zielona Góra : Faculty of Biological Sciences, University of Zielona Góra, 2018, Vol. 42 .- ISSN: 1734-624X
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5816] [data modyf: 01-04-2019 13:53]
[3] International Studies on Sparrows / (Red.) Leszek Jerzak .- Zielona Góra : Faculty of Biological Sciences, University of Zielona Góra, 2017, Vol. 41 .- ISSN: 1734-624X
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5681] [data modyf: 09-02-2018 11:27]
[4] Formy ochrony przyrody Zielonej Góry / (Red.) Leszek Jerzak, Olaf Ciebiera, Marcin Bocheński .- Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 191 s. .- ISBN: 9788394374532
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5703] [data modyf: 24-05-2019 16:42]
[5] International Studies on Sparrows / (Red.) Leszek Jerzak .- Zielona Góra : Faculty of Biological Sciences, University of Zielona Góra, 2016, Vol. 40 .- ISSN: 1734-624X
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5637] [data modyf: 09-02-2018 11:29]
[6] 30 lat - Pszczewski Park Krajobrazowy : historia i przyroda / (Red.) Piotr Grochowski, Leszek Jerzak .- Gorzów Wlkp. - Zielona Góra : Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, 2016, 256 s. .- ISBN: 9788380560895
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5476] [data modyf: 15-03-2017 09:41]
[7] The White Stork : studies in biology, ecology and conservation / (Red.) Leszek Jerzak, Jill Shephard, Jose I. Aquirre, Judy Shamoun-Baranes, Piotr Tryjanowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, 230 s. .- ISBN: 978-83-7842-XXX-X
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5568] [data modyf: 10-04-2017 10:05]
[8] International Studies on Sparrows / (Red.) Leszek Jerzak .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2015, Vol. 39 .- ISSN: 1734-624X
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5483] [data modyf: 07-09-2016 11:31]
[9] Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego / (Red.) Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Leszek Jerzak, Jacek Nowakowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 .- ISBN: 9788378422075
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5362] [data modyf: 05-10-2015 09:57]
[10] International Studies on Sparrows / (Red.) Leszek Jerzak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, Vol. 38 .- ISSN: 1734-624X
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5286] [data modyf: 02-09-2015 16:44]
[11] 1st International White Stork Conference : abstracts / (Red.) Leszek Jerzak, Piotr Tryjanowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5291] [data modyf: 02-09-2015 16:44]
[12] International Studies on Sparrows / (Red.) Leszek Jerzak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, Vol. 37 .- ISSN: 1734-624X
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5182] [data modyf: 02-09-2015 16:40]
[13] International Studies on Sparrows / (Red.) Leszek Jerzak .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2012, Vol. 36 .- ISSN: 1734-624X
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5128] [data modyf: 07-09-2016 11:46]
[14] International Studies on Sparrows / (Red.) Leszek Jerzak .- Zielona Góra : Faculty of Biological Sciences, University of Zielona Góra, 2011, Vol. 35 .- ISSN: 1734-624X
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4940] [data modyf: 08-08-2013 09:16]
[15] Urban fauna : studies of animal biology, ecology and conservation in european cities / (Red.) Piotr Indykiewicz, Leszek Jerzak, Joerg Boehner, Brendan Kavanagh .- Bydgoszcz : University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, 2011, 575 s. .- ISBN: 9788375900835
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4947] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[16] International Studies on Sparrows / (Red.) Leszek Jerzak .- Zielona Góra : Faculty of Biological Sciences, University of Zielona Góra, 2010, Vol. 34 .- ISSN: 1734-624X
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4825] [data modyf: 14-01-2011 09:19]
[17] Przyroda gminy Sława / (Red.) Leszek Jerzak, Alfred Rösler .- Sława : Urząd Miejski w Sławie, 2010 .- ISBN: 9788392010036
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4772] [data modyf: 10-09-2010 11:53]
[18] Turystyka ornitologiczna w województwie lubuskim / (Red.) Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Leszek Jerzak .- Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010, 179 s. .- ISBN: 9788360792209
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4771] [data modyf: 10-09-2010 11:40]
[19] International Studies on Sparrows / (Red.) Leszek Jerzak .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2009, Vol. 33 .- ISSN: 1734-624X
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4686] [data modyf: 07-09-2016 11:46]
[20] Ptaki - Środowisko - Zagrożenia - Ochrona : wybrane aspekty ekologii ptaków / (Red.) Jarosław Wiącek, Marcin Polak, Marek Kucharczyk, Grzegorz Grzywaczewski, Leszek Jerzak .- Lublin : Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, 2009, 422 s. .- ISBN: 9788361301738
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4673] [data modyf: 13-01-2010 14:46]
[21] Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki i Rekreacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie / (Red.) Leszek Jerzak, Adam Nadolny .- Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008 .- ISSN: 1899-1246 .- ISBN: 9788360792230
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4565] [data modyf: 15-01-2009 11:14]
[22] Fauna miast : ochronić różnorodność biotyczną w miastach / (Red.) Piotr Indykiewicz, Leszek Jerzak, T. Barczak .- Bydgoszcz : SAR "Pomorze", 2008
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4568] [data modyf: 19-01-2009 13:04]
[23] Przyroda ożywiona : opracowanie ekofizjograficzne województwa lubuskiego / (Red.) Leszek Jerzak .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2008 .- ISBN: 9788391503706
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4567] [data modyf: 19-01-2009 11:50]
[24] Bory Lubuskie : Leśny Kompleks Promocyjny / (Red.) Leszek Jerzak, Grzegorz Gabryś .- Lubsko : Nadleśnictwo Lubsko, 2007, 220 s. .- ISBN: 8390918277
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4445] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Fauna doliny Odry okolic Cybinki / (Red.) Leszek Jerzak .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006, 130 s. .- ISBN: 8374810122
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4283] [data modyf: 13-02-2008 08:53]
[26] The White Stork in Poland / (Red.) Piotr Tryjanowski, Tim H. Sparks, Leszek Jerzak .- Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2006, 500 s. .- ISBN: 8360247358
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4293] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] International Studies on Sparrows / (Red.) Jan Pinowski, D. T. Parkin, Leszek Jerzak, Piotr Tryjanowski .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2005, Vol. 30
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4292] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Ptaki krukowate Polski / (Red.) Leszek Jerzak, Brendan P. Kavanagh, Piotr Tryjanowski .- Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2005, 679 s. .- ISBN: 8389290928
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4125] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski