System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Ewa Nowacka-Chiari (dawniej: Nowacka)
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Collegium Medicum Ewa Nowacka-Chiari
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Ewa Nowacka-Chiari
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o kulturze fizycznej (100 %)
Jednostka: Katedra Ochrony Przyrody
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 62 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Przyroda Kopalni Surowców Mineralnych Nowogród Bobrzański / Ewa Burda, Olaf Ciebiera, Paweł Czechowski, Leszek Jerzak, Bartłomiej Najbar, Ewa Nowacka-Chiari, Andrzej Nowacki, Robert Rektor, Krystyna Walińska, Magdalena Wieczorek, Wojciech Zieleniewski .- Zielona Góra : Liga Ochrony Przyrody, 2018 .- 138 s. : bibliogr.fot.rys.tab. .- ISBN: 9788390440460
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14551] [data modyf: 30-05-2019 14:27]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Dyformizm płciowy składu ciała wśród młodzieży szkolnej / Milena Sieraszewska, Ewa Nowacka-Chiari
// W: Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny] / red. K. Walińska . T. 2 .- Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 185--197 .- ISBN: 9788378421177
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16619] [data modyf: 27-08-2015 09:54]
[2] Zachowania ryzykowne wśród młodzieży akademickiej / Marta Kubica, Ewa Nowacka-Chiari
// W: Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny] / red. K. Walińska . T. 2 .- Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 199--217 .- ISBN: 9788378421177
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16620] [data modyf: 27-08-2015 09:54]
[3] Miary otłuszczenia a wiek kobiet uczęszczających na zajęcia fitness / Ewa Nowacka-Chiari, Joanna Solan
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego / red. nauk. Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 131--145 .- ISBN: 9788374814171
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14372] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Ocena terapii otyłości wśród kobiet w wieku 25-45 lat / Anna Nowak, Ewa Nowacka-Chiari
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego / red. nauk. Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 147--160 .- ISBN: 9788374814171
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14373] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Sprawność motoryczna dorosłych kobiet a wybrane czynniki społeczne (doniesienie z badań) / Joanna Solan, Ewa Nowacka-Chiari
// W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 15 / [red. nauk. Danuta Umiastowska] .- Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", 2011 - s. 369--381 .- ISBN: 9788388038907
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13777] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Wiek a sprawność motoryczna kobiet uczęszczających na zajęcia fitness / Joanna Solan, Ewa Nowacka-Chiari
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego / red. nauk. Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 241--251 .- ISBN: 9788374814171
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14376] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Wskaźnik BMI a wybrane cechy sprawności fizycznej kobiet / Joanna Solan, Ewa Nowacka-Chiari, Justyna Stuła
// W: Dobrostan, środowisko i sukces sportowy / pod red. Józefa Tatarczuka .- Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, 2010 - s. 219-228 .- ISBN: 9788361495383
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12053] [data modyf: 16-06-2010 10:14]
[8] Elementy stylu życia młodzieży gimnazjalnej z nieprawidłową masą ciała / Ewa Nowacka-Chiari
// W: Dobrostan i powodzenie / pod red. Krzysztofa Turowskiego .- Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, 2009 - s. 271--286 .- ISBN: 9788361495376
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11575] [data modyf: 22-12-2009 09:11]
[9] Selected measurements of fatness of junior secondary school students against a background of physical fitness / Ewa Nowacka-Chiari
// W: Wellness and success : monografia / pod red. J. Bergiera . Vol. 1 .- Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, 2009 - s. 205--220 .- ISBN: 9788361495413
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11602] [data modyf: 11-01-2010 13:56]
[10] Wybrane miary otłuszczenia a samoocena dobrostanu seniorek / Ewa Nowacka-Chiari
// W: Dobrostan i powodzenie w różnych fazach życia / pod red. Grażyny Olchowik .- Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, 2009 - s. 147--158 .- ISBN: 9788361495215
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11143] [data modyf: 15-06-2009 15:53]
[11] Chosen health behaviours against a background of the family environment / Ewa Nowacka-Chiari
// W: Societal and environmental health and wellness risks / pod red. Hanny Karakuły .- Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, 2008 - s. 251--262 .- ISBN: 9788361495246
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10178] [data modyf: 29-05-2008 13:19]
[12] Subiektywna ocena zdrowia a czynnik wieku / Ewa Nowacka-Chiari, Alicja Krajewska
// W: Dobrostan w różnych fazach życia / pod red. Grażyny Olchowik .- Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, 2008 - s. 175--187 .- ISBN: 9788361495529
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10174] [data modyf: 28-05-2008 12:59]
[13] Subjective wellness' assessment compared to risky behaviours among the youth from the Lubuskie province / Ewa Nowacka-Chiari
// W: Impact of a healthy and unhealthly lifestyle on wellness / praca zbiorowa pod red. K. Turowskiego .- Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, 2008 - s. 267--275 .- ISBN: 9788361495086
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10227] [data modyf: 13-06-2008 14:55]
[14] Otłuszczenie a elementy żywienia dzieci z regionu bieszczadzkiego / Ewa Nowacka-Chiari, Artur Wandycz
// W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. T. 2 / red. J. Saczuk .- Biała Podlaska : Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego, 2006 - s. 230--236 .- ISBN: 8392027388
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8935] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[15] Siła ręki u dzieci z regionu bieszczadzkiego / Artur Wandycz, Ewa Nowacka-Chiari
// W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. T. 2 / red. J. Saczuk .- Biała Podlaska : Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego, 2006 - s. 103--107 .- ISBN: 8392027388
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8934] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[16] Wybrane wymiary otłuszczenia wsród studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego / Ewa Nowacka-Chiari
// W: Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek=The Human is the Measure of All Things / red. Janusz Jerzemowski, Marek Grzybiak, Janusz Piontek .- Sopot : Tower Press, 2006 - s. 238--241 .- ISBN: 8387342831
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8328] [data modyf: 02-06-2006 11:49]
[17] Wzorce żywieniowe a wybrane miary otłuszczenia dzieci wiejskich z województwa lubuskiego / Ewa Nowacka-Chiari
// W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. T. 2 / red. J. Saczuk .- Biała Podlaska : Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego, 2006 - s. 237--242 .- ISBN: 8392027388
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8936] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Aktywność fizyczna a zdrowie i samopoczucie młodzieży szkolnej / Krystyna Pietkiewicz, Ewa Nowacka-Chiari
// W: Promocja zdrowia w środowisku pracy / red. E. Kowal .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 97--103 .- ISBN: 838971292X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7761] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Morfologiczne kryteria wstępnego doboru dzieci do treningu ogólnorozwojowego / M. Marchocka, M. Kędzierska, Ewa Nowacka
// W: Wybrane problemy doboru i selekcji w sporcie / red. M. Skład . Cz. 1 .- Warszawa : Wydawnictwa Instytutu Sportu, 1985 - (Prace i materiały) - s. 82--96
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7601] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Elementy stylu życia a wybrane miary otłuszczenia młodzieży szkolnej z województwa lubuskiego / Ewa Nowacka-Chiari // Przegląd Antropologiczny .- 2007, suppl. 5, s. 102 [abstr.]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12475] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Charakterystyka społeczno-środowiskowa kobiet po mastektomii / Paweł Bergman, Ewa Nowacka-Chiari // Fizjoterapia: Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii .- 1999, T. 7, suplement 1, s. 24--26 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: aktywność zawodowa, mastektomia, pochodzenie społeczne, wykształcenie
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8694] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Großstadtanthropologie Anthropologische Untersuchungen der heutigen Bevölkerung der Stadt Wrocław / Paweł Bergman, Alicja Krajewska, Ewa Nowacka-Chiari, M. Gorący, Jan Koniarek // Homo : Journal of Comparative Human Biology .- 1992, Vol. 43, no 1, s. 108--116 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8693] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Zróżnicowanie morfologiczne chłopców i dziewcząt uprawiających skoki lekkoatletyczne / Ewa Nowacka-Chiari // Wychowanie Fizyczne i Sport .- 1988, nr 2, s. 97--113 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8692] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ciśnienie tętnicze młodzieży (województwo lubuskie) na tle ich aktywności fizycznej / Ewa Nowacka-Chiari // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio D Medicina(nr 5) .- 2007, Vol. 62, suppl. 18, s. 290--292 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7845] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Wyniki pierwszego etapu monitoringu rozwoju fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym (województwo lubuskie) / Ewa Nowacka-Chiari // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio D Medicina(nr 5) .- 2007, Vol. 62, suppl. 18, s. 293--296 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7846] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Elementy stylu życia dzieci i młodzieży z województwa lubuskiego / Ewa Nowacka-Chiari // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio D Medicina(nr 5) .- 2006, Vol. 60, suppl. 16, s. 198--201 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7464] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Ocena otłuszczenia dzieci i młodzieży z województwa lubuskiego / Ewa Nowacka-Chiari // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio D Medicina(nr 5) .- 2006, Vol. 60, suppl. 16,, s. 193--197 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7463] [data modyf: 02-07-2014 12:50]
[5] Budowa ciała młodych pływaczek / Ewa Nowacka-Chiari // W: Słupskie Prace Biologiczne .- 2005, nr 1, s. 127--133 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6953] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Asymetria dynamiczna u dzieci w wieku od 7 do 15 lat / Alicja Krajewska, Wiesława Jonak, Ewa Nowacka-Chiari // W: Studia i Monografie AWF we Wrocławiu .- 1997, nr 51, s. 143--153 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5877] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Kształtowanie się powojennej ludności Wrocławia w świetle ruchów migracyjnych i struktury zawierania małżeństw / Paweł Bergman, Ewa Nowacka-Chiari // W: Wrocław 2000 Plus : Studia nad strategią miasta .- 1997, z. 1 (9), s. 41--76 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5876] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Skład ciała wegetarianek w świetle bioelektrycznej metody impedancji / Ewa Nowacka-Chiari, Paweł Bergman, Joanna Trawniczek // W: Studia i Monografie AWF we Wrocławiu .- 1997, nr 52, s. 87--96 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5878] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Tworzenie się specyfiki ludności Wrocławia i wytwarzanie się cech wyróżniających ją w sposób szczególny / Paweł Bergman, Ewa Nowacka-Chiari // W: Wrocław 2000 Plus : Studia nad strategią miasta .- 1997, z. 6 (14), s. 4--30 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5875] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Wysokość i masa ciała dzieci plemienia Kuna (Panama) / Ewa Nowacka-Chiari // W: Zmienność Biologiczna Człowieka .- 1997, Vol. 4, s. 89--92 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5879] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Ludność dzielnicy Wrocław St. Miasto w świetle badań społeczno-antropologicznych / Paweł Bergman, Jan Koniarek, Tomasz Kujawa, Ewa Nowacka, Ryszard Ruta, Grażyna Turska-Karbowska, Barbara Wlazło // W: Prace Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki Medycznej Dolmed we Wrocławiu .- 1988, T. 5, nr 27, s. 5--83 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7090] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Biodiversity of the Nowogród Bobrzański natural resources mine - the educational and pro-ecological offers / I. Szczepańska, A. Nowacki, Ewa Nowacka-Chiari, Krystyna Walińska // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 9th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2014 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2014, s. 103 .- [poster session]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21586] [data modyf: 07-09-2015 16:52]
[2] External factors and the condition of the skeleton / O. Patrzykąt, Ewa Nowacka-Chiari // W: Molod' i postup biologii : X mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv. L'viv, Ukraina, 2014 .- L'viv : Vidav. "Spolom", 2014, s. 139--140 .- ISBN: 9789666659432
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21666] [data modyf: 07-09-2015 17:03]
[3] The latent obesity among young people - the pilot study / O. Patrzykąt, Ewa Nowacka-Chiari // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 9th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2014 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2014, s. 115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21588] [data modyf: 07-09-2015 16:53]
[4] The preservation and protection of biodiversity in the tanks of the Nowogród Bobrzański natural resources mine / A. Dyrkacz, I. Szczepańska, Ewa Nowacka-Chiari, Krystyna Walińska // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 9th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2014 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2014, s. 171
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21589] [data modyf: 07-09-2015 16:53]
[5] Selected health behavior patterns of students in a provincial, small town environment / M. Surynt, Ewa Nowacka-Chiari // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 8th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2013 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2013, s. 121
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21220] [data modyf: 07-09-2015 15:08]
[6] The characteristics of the newborn babies in Zielona Góra / O. Patrzykąt, Ewa Nowacka-Chiari, N. Pawlak // W: Molod' i postup biologii : IX mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv : pryuročenoji do 150-riččja vid dnja narodžennja akademika V. Vernads'koho : zbirnik tez. L'viv, Ukraina, 2013 .- L'viv : SPOLOM, 2013, s. 441--442 .- ISBN: 9789666658176 .- [str. tytułowa również w j. ang.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20830] [data modyf: 29-07-2015 11:39]
[7] The morphological analysis of the teeth in the case study of the preserved human cranium / O. Patrzykąt, Ewa Nowacka-Chiari // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 8th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2013 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2013, s. 117
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21219] [data modyf: 07-09-2015 15:08]
[8] Academic youth's health behaviors / M. Kubica, Ewa Nowacka-Chiari // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 7th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2012 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2012, s. 172 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20704] [data modyf: 11-02-2013 17:46]
[9] Morphological analysis of human cranium / O. Patrzykąt, N. Pawlak, Ewa Nowacka-Chiari // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 7th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2012 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2012, s. 174 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20705] [data modyf: 11-02-2013 17:47]
[10] Risk behaviors among youth / M. Grzesiak, Ewa Nowacka-Chiari // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 7th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2012 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2012, s. 168 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20703] [data modyf: 11-02-2013 17:45]
[11] Sexual dimorphism in body composition among school students / E. Sieraszewska, Ewa Nowacka-Chiari // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 7th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2012 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2012, s. [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20690] [data modyf: 11-02-2013 17:19]
[12] Assessment of children's body mass in the light of longitudinal observation / Urszula Karwalajtys, Ewa Nowacka-Chiari // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 6th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2011 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 72 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20284] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Risky behaviors amongst young people of the Żary environment / J. Rozkocha, A. Bryjak, Ewa Nowacka-Chiari // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 6th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2011 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 76 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20285] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] The self-assessment of health and the material situation of the youth from selected regions of Lubuskie Province / M. Żyburt, Ewa Nowacka-Chiari // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 6th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2011 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 78 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20286] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Effects of selected elements of lifestyle on body composition / M. Kołodziejski, Ewa Nowacka-Chiari // W: Molod' i postup biologii : VI mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv. L'viv, Ukraina, 2010 .- L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2010, s. 231 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19793] [data modyf: 02-11-2010 10:27]
[16] Health-promoting behavior of the youth from Lubsko (Lubuskie Province, Poland) / M. Żyburt, Ewa Nowacka-Chiari // W: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists : 5th international conference. Zielona Góra, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 57 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19872] [data modyf: 11-01-2011 11:45]
[17] Selected measurements of fatness among students of Zielona Gora University / B. Kojder, M. Gadomska, Ewa Nowacka-Chiari // W: Molod' i postup biologii : VI mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv. L'viv, Ukraina, 2010 .- L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2010, s. 231 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19792] [data modyf: 02-11-2010 10:26]
[18] Selected measurements of fatness and phases of the menstrual cycle among students of Zielona Gora University / M. Gadomska, B. Kojder, Ewa Nowacka-Chiari // W: Molod' i postup biologii : VI mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv. L'viv, Ukraina, 2010 .- L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2010, s. 229 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19791] [data modyf: 02-11-2010 10:24]
[19] The elements of lifestyles among school youth from Lubsko (Lubuskie Province, Poland) / M. Żyburt, Ewa Nowacka-Chiari // W: Molod' i postup biologii : VI mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv. L'viv, Ukraina, 2010 .- L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2010, s. 233 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19794] [data modyf: 02-11-2010 10:29]
[20] Wybrane właściwości dermatoglificzne Indian plemienia Kuna z Panamy / Ewa Nowacka-Chiari // W: Wyzwania współczesnej biologii : 25 lat Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego : konferencja jubileuszowa. Szczecin, Polska, 2010 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2010, s. 69 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19796] [data modyf: 02-11-2010 10:56]
[21] Assessment of physical development of preschool children from Zielona Góra in the light of recent studies / Urszula Karwalajtys, Ewa Nowacka-Chiari // W: 3rd International Conference of Young Naturalists "From Biotechnology and Environment Protection" : interdyscyplinary meeting of young naturalist. Zielona Góra, Polska, 2008 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2008, s. 8 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18994] [data modyf: 13-11-2008 09:57]
[22] Fat distribution among children at preschool-age in connection with their level of physical development / Urszula Karwalajtys, Ewa Nowacka-Chiari // W: Molod' i postup biologii : zbirnik tez IV mižnarodnoi naukovoi konferencii studentiv i aspirantiv. L'viv, Ukraina, 2008 .- L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2008, s. 456--457 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18769] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Dystrybucja tkanki tłuszczowej wśród wegetarianek / Ewa Nowacka-Chiari // W: Człowiek - między biologią a kulturą : Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTA. Toruń, Polska, 2001 .- Toruń : [brak wydawcy], 2001, s. 30--31 [streszcz.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15733] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Skład ciała młodych zawodników wybranych dyscyplin sportowych / Ewa Nowacka-Chiari // W: Antropologia u schyłku wieku : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Warszawa - Rynia, Polska, 1999 .- Warszawa : [brak wydawcy], 1999, s. 102--103 [streszcz.] .- ISBN: 8391249808
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15732] [data modyf: 11-09-2003 13:51]
[25] Przejawy asymetrii morfologicznej wśród Indian Kuna z panamy / Ewa Nowacka-Chiari // W: Skąd idziemy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy : ogólnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Wrocław - Polanica Zdrój, Polska, 1997 .- Wrocław : [brak wydawcy], 1997, s. 65 [streszcz.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17266] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Charakterystyka cyklów menstruacyjnych u studentek I roku AWF we Wrocławiu / Alicja Krajewska, Ewa Nowacka-Chiari, Wiesława Jonak // W: Człowiek wczoraj, dziś i jutro : ogólnopolska konferencja naukowa. Lublin, Polska, 1996 .- Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa AD, 1996, s. 86 [streszcz.] .- ISBN: 8385976310
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17265] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Kształtowanie się wielkomiejskiej populacji Wrocławia : aspekty regionalne, społeczne i antropologiczne / Paweł Bergman, M. Gorący, Jan Koniarek, Alicja Krajewska, Ewa Nowacka-Chiari // W: Środowisko ekologiczne i kulturowe Wrocławia : Materiały sesji naukowej 17 grudnia 1991 r.. Wrocław, Polska, 1991 .- Wrocław : [brak wydawcy], 1992, s. 45--61
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15287] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski