System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski


Dyscypliny naukowe:
Jednostka:
Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski


Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 61 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Promieniowanie UV a środowisko / Lidia Latanowicz, Jolanta N. Latosińska .- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011 .- 248 s. : bibliogr.rys. .- ISBN: 9788301167875
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10663] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Promieniowanie ultrafioletowe a środowisko / Lidia Latanowicz, Jolanta N. Latosińska .- Zielona Góra : Wydaw. WSP TK, 2000 .- 116 s. : bibliogr.rys.wykr. .- ISBN: 8372680353
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-4864] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Physical stability of temperature - sensitive liposomes / Anna Timoszyk, Lidia Latanowicz
// W: The impact of membrane technology to human life .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2006 - s. 27--34 .- ISBN: 8370859224
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8575] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Magnetyczna relaksacja jądrowa w układach z wiązaniem wodorowym / Lidia Latanowicz, Hans H. Limbach, Christof G. Hoelger
// W: Zjawiska relaksacji molekularnej .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999 - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 2123) - s. 95--116 .- ISBN: 832291895X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3664] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Complex dynamics of 1.3.5-trimethylbenzene-2.4.6-D3 studied by proton spin-lattice NMR relaxation and second moment of NMR line / K. Hołderna-Natkaniec, Lidia Latanowicz, W. Medycki, J. Świergiel, I. Natkaniec // Journal of Physics and Chemistry of Solids .- 2015, Vol. 77, s. 109--116, ISSN: 0022-3697, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Methyl bearing solids, Molecular dynamics, Proton second moment of the NMR line, Protonspin?lattice relaxationtime, Schrödinger equation, Spectral densities of complex motion
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.jpcs.2014.10.009         Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-18563] [data modyf: 06-05-2016 09:05]
[2] Spin-lattice NMR relaxation and second moment of NMR line in solids containing CH3 groups / Lidia Latanowicz // Concepts in Magnetic Resonance : Part A .- 2015, Vol. 44, no. 4, s. 214--225, ISSN: 1546-6086, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Schrödinger equation, methyl bearing solids, molecular dynamics, proton second moment of the NMR line, proton spin-lattice relaxation time, spectral densities of complex motion
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1002/cmr.a.21356         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-19666] [data modyf: 06-05-2016 09:03]
[3] Interactions of sialic acid with phosphatidylcholine liposomes studied by 2D NMR spectroscopy / Anna Timoszyk, Lidia Latanowicz // Acta Biochimica Polonica .- 2013, Vol. 60, no. 4, s. 539--546, ISSN: 0001-527X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: 2D NMR, HETCOR, ROESY, TOCSY, phospholipid membrane, sialic acid
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[AWCZ-17841] [data modyf: 20-08-2015 12:01]
[4] Proton dynamics at low and high temperatures in a novel ferroelectric diammonium hypodiphosphate (NH4)2H2P2O6 (ADhP) as studied by 1H spin lattice relaxation time and second moment of NMR line / W. Medycki, Lidia Latanowicz, P. Szklarz, R. Jakubas // Journal of Magnetic Resonance .- 2013, Vol. 231, s. 54--60, ISSN: 1090-7807, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Schrödinger equation, complex motion, internal dynamics, paraelectric and ferroelectric phases, proton second moment of NMR line, proton spin-lattice relaxation time, solid state, tunnelling jump, tunnelling splitting
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.jmr.2013.03.005         Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[AWCZ-17222] [data modyf: 20-08-2015 11:35]
[5] Concept of correlation time, autocorrelation functions, and spectral densities of the tunneling jumps through the potential barrier / Lidia Latanowicz // Concepts in Magnetic Resonance : Part A .- 2012, Vol. 40 A, no 2, s. 66--79, ISSN: 1546-6086, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: autocorrelation functions, complex molecular motion, spectral densities, tunneling and Arrhenius correlation times
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1002/cmr.a.21224         Cytowania wg Scopus: 8 [14-10-2019]
[AWCZ-16376] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] Dezynfekcja, sterylizacja i dezynsekcja za pomocą ultrafioletu / Lidia Latanowicz, Jolanta N. Latosińska // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji .- 2012, nr 2, s. 17--25 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16602] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Dynamic processes and chemical composition of Lepidium sativum seeds determined by means of field-cycling NMR relaxometry and NMR spetroscopy / A. Rachocki, Lidia Latanowicz, J. Tritt-Goc // Analytical and Bioanalytical Chemistry .- 2012, Vol. 404, no. 10, s. 3155--3164, ISSN: 1618-2642, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1007/s00216-012-6409-5         Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-16652] [data modyf: 24-02-2015 09:34]
[8] Complex molecular dynamics of (CH3NH3)5Bi2Br11 (MAPBB) protons from NMR / Lidia Latanowicz, W. Medycki, R. Jakubas // Journal of Magnetic Resonance .- 2011, Vol. 211, iss. 2, s. 207--216, ISSN: 1090-7807, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Schrödinger equation, complex motion, molecular dynamics, proton second moment of the NMR line, proton spin-lattice relaxation time, spectral densities
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)
[AWCZ-15797] [data modyf: 08-08-2011 20:20]
[9] Nuclear spin-lattice relaxation and complex motion of macromolecules in solution / Lidia Latanowicz, Zofia Gdaniec // Molecular Physics .- 2011, Vol. 109, no 6, s. 853--861, ISSN: 0026-8976, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: anisotropic overall motion, complex motion, macromolecules in solution, slow and fast internal dynamics, spin-lattice relaxation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/00268976.2011.556578         Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[AWCZ-15645] [data modyf: 09-05-2011 08:48]
[10] Complex methyl groups dynamics in [(CH3)4P]3SB2Br9 (PBA) from low to high temperatures by proton spin-lattice relaxation and narrowing of proton NMR spectrum / Lidia Latanowicz, W. Medycki, R. Jakubas // Solid State Nuclear Magnetic Resonance .- 2009, Vol. 36, no 3, s. 144--150, ISSN: 0926-2040, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: complex motion of methyl group, low temperatures dynamics, proton second moment of the NMR line, proton spin-lattice relaxation time, tunnelling of methyl groups
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-14161] [data modyf: 19-11-2009 12:02]
[11] Effect of the frequency of intramolecular motions on the NMR relaxation in liquid state temperature regime / Lidia Latanowicz, Zofia Gdaniec // Molecular Physics .- 2009, Vol. 107, no 15, s. 1563--1576, ISSN: 0026-8976, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: 13C T1 NMR relaxation, NOE cross-relaxation rate, activation parameters of internal motions, dynamics of mono-saccharide in solution, interatomic distances, model-free approach, spectral densities of complex molecular motion
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/00268970902980045         Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[AWCZ-13966] [data modyf: 11-08-2009 13:57]
[12] Complex methyl group and hydrogen-bonded proton motions in terms of the Arrhenius and Schrödinger equations / Lidia Latanowicz // Solid State Nuclear Magnetic Resonance .- 2008, Vol. 34, no 1-2, s. 93--104 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Arrhenius law, Maxwell distribution of thermal energy, NMR spin-lattice relaxation, Schrödinger equation, molecular complex dynamics, proton transfer, solids containing methyl groups, spectral density
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-13263] [data modyf: 30-09-2008 11:38]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[13] Application of Schrödinger equation to study the tunnelling dynamics of proton transfer in the hydrogen bond of 2,5-dinitrobenzoic acid: proton T1, T1\ro, and deuteron T1 relaxation methods / Lidia Latanowicz, W. Medycki // Journal of Physical Chemistry A .- 2007, Vol. 111, no 7, s. 1351--1357 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-11781] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Comment on 'The correspondence between quantum and classical mechanics: An experimental demonstration of the smooth transition between the two regimes' [Chem. Phys. Lett. 402 (2005) 519] / Lidia Latanowicz, E.C. Reynhardt // Chemical Physics Letters .- 2007, Vol. 433, s. 444--449 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 8 [14-10-2019]
[AWCZ-11286] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] Tunneling molecular dynamics in the light of the corpuscular-wave dualism theory / Lidia Latanowicz, P. Filipek // Journal of Physical Chemistry A .- 2007, Vol. 111, no 32, s. 7695--7702 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 8 [14-10-2019]
[AWCZ-12320] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] NMR relaxation study of methyl groups in solids from low to high temperatures / Lidia Latanowicz // Concepts in Magnetic Resonance : Part A .- 2005, Vol. 27 A, no 1, s. 38--53, ISSN: 1546-6086, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: classical jumps over the barrier, complex motion, correlation functions, dipolar interaction, methyl-bearing solids, quantum mechanical tunneling trough the barrier, rotational oscillation, spectral densities, spin-lattice relaxation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 19 [14-10-2019]
[AWCZ-10393] [data modyf: 17-10-2005 15:50]
[17] The effect of low-temperature dynamics of the dimethylammonium group in [(CH3)2NH2]3Sb2Cl9 on proton spin-lattice relaxation and narrowing of the proton NMR / Lidia Latanowicz, W. Medycki, R. Jakubas // Journal of Physical Chemistry A .- 2005, Vol. 109, no 14, s. 3097--3104 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-10245] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] The surface effects caused by poly[2,8-(N-acetylneuraminic acid)] on phospholipid membranes. 31P-NMR studies / Anna Timoszyk, Lidia Latanowicz // Folia Histochemica et Cytobiologica .- 2005, Vol. 43, suppl. 1, s. 110--111 [abstr.]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10391] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Complex dynamics of proton and deuteron transfer in double hydrogen bond of benzoic acid isotopes / Lidia Latanowicz, E.C. Reynhardt, J. Boguszyńska // Journal of Molecular Structure .- 2004, Vol. 710, s. 111--117, ISSN: 0022-2860, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: complex molecular motion, hydrogen bond, incoherent tunnelling, molecular modelling, proton and deuteron NMR relaxation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 12 [14-10-2019]
[AWCZ-9959] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Proton spin-lattice relaxation of tunneling methyl groups : calculation of the time dependent correlation functions / Lidia Latanowicz // Journal of Physical Chemistry A .- 2004, Vol. 108, no 51, s. 11172--11182 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 20 [14-10-2019]
[AWCZ-10053] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] The effect of polysialic acid on molecular dynamics of model membranes studied by 31P NMR spectroscopy / Anna Timoszyk, Zofia Gdaniec, Lidia Latanowicz // Solid State Nuclear Magnetic Resonance .- 2004, Vol. 25, s. 142--145 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: molecular dynamics, multilamellar liposomes, phosphatidylcholine bilayer, polysialic acid
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 8 [14-10-2019]
[AWCZ-9379] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] The influence of polysialic acid on phospholipid liposomes studied by 2D-NMR / Anna Timoszyk, Agnieszka Janiak-Osajca, Krystyna Walińska, Lidia Latanowicz // Current Topics in Biophysics .- 2004, Vol. 28, suppl., s. A-58 [abstr.], ISSN: 2084-1892,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9735] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Application of the "Model-free approach" to study the internal dynamics of biological molecules / Sylwia Hajdasz, Zofia Gdaniec, Lidia Latanowicz // Molecular Physics Reports .- 2003, Vol. 37, s. 80--87 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9264] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Coherent and incoherent tunnelling of methyl groups in solid CH3COOK and [(CH3)2NH2]3Sb2Cl9 (DMACA) upon proton NMR relaxation / W. Medycki, Lidia Latanowicz, J. Jakubas, Jolanta N. Latosińska // Molecular Physics Reports .- 2003, Vol. 37, s. 60--66 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9262] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] 15N an 2H NMR relaxation and kinetics of stepwise double proton and deuteron transfer in polycrystalline tetraaza [14] annulene / Uwe Langer, Lidia Latanowicz, Christof G. Hoelger, Gerd Buntkowsky, Hans-Martin Vieth, Hans H. Limbach // Physical Chemistry Chemical Physics .- 2001, Vol. 3, s. 1446--1458 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6771] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Investigation of structure and motional behavior of 1,6:3,4-dianhydro-2-O-tosyl-ß-D-galactopyranose in solution by means of multiple-field NMR spectroscopy / M.J. Potrzebowski, S. Kaźmierski, M. Michalska, S. Olejniczak, W. Ciesielski, Lidia Latanowicz // Journal of Molecular Structure .- 2001, Vol. 597, s. 7--19, ISSN: 0022-2860, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: C relation time, H DFT GIAO, Molecular dynamics, Mollecular modeling, NMR
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-7511] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Quantum mechanical and classical dynamics of double proton transfer in the hydrogen bond / Lidia Latanowicz, E.C. Reynhardt // Chemical Physics Letters .- 2001, Vol. 341, s. 561--567 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 17 [14-10-2019]
[AWCZ-6770] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] 15N NMR study of proton localization and proton transfer thermodynamics and kinetics in polycrystalline porphycene / Uwe Langer, Christof G. Hoelger, Bernd Wehrle, Lidia Latanowicz, Emanuel Vogel, Hans H. Limbach // Journal of Physical Organic Chemistry .- 2000, Vol. 13, s. 23--34 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: 15N NMR, kinetics, polycrystalline porphycene, proton localization, proton transfer, thermodynamics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6710] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[29] Problems in studying complex molecular motions by NMR relaxation / Lidia Latanowicz, E.C. Reynhardt, W. Medycki // Molecular Physics Reports .- 2000, Vol. 29, s. 123--129 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6716] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Relaxation of quaternary 13C nuclei of 1,6 : 3,4-dianhydro-2-0-tosyl-beta-D-galactopyranose in DMSO solution via the chemical shift anisotropy (CSA) mechanism / S. Kaźmierski, Lidia Latanowicz, M.J. Potrzebowski // Molecular Physics Reports .- 2000, Vol. 29, s. 119--122 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6769] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] 1H and 2H NMR relaxation in hydrogen-bonded solids due to a complex motion : classical jumps over a barrier and incoherent tunneling / E.C. Reynhardt, Lidia Latanowicz // Journal of Magnetic Resonance .- 1998, Vol. 130, s. 195--208, ISSN: 1090-7807, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: complex motions, hydrogen bond dynamics, naphthazarin B, spin-lattice relaxation, tunneling
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-6673] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[32] 1H and 2H NMR relaxation study of hydrogen bond dynamics in solid naphthazarin A and C / W. Medycki, E.C. Reynhardt, Lidia Latanowicz // Molecular Physics .- 1998, Vol. 93, no 2, s. 323--328, ISSN: 0026-8976, : rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-6672] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Nuclear spin-lattice relaxation and complex motions in polycrystalline solids / Lidia Latanowicz, E.C. Reynhardt // Molecular Physics .- 1997, Vol. 90, no 1, s. 107--118, ISSN: 0026-8976, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 22 [14-10-2019]
[AWCZ-6671] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Dynamic processes and chemical composition of Lepidium sativum seeds by means of NMR field cycling relaxometry and NMR spectroscopy / A. Rachocki, Lidia Latanowicz, J. Tritt-Goc // W: Ampere NMR School : book of abstracts. Poznań, Polska, 2012 .- Poznań : Adam Mickiewicz University, Faculty of Physics, 2012, s. 72 [abstr.] .- [poster session]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20415] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Low-field NMR relaxation study of structural changes in meat (pork and poultry) induced by freezing, traditional heating and microwave oven heating / Anna Juszczyk, Lidia Latanowicz // W: Ampere NMR School : book of abstracts. Poznań, Polska, 2012 .- Poznań : Adam Mickiewicz University, Faculty of Physics, 2012, s. 59 [abstr.] .- [poster session]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20414] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] The effect of over the barrier and tunneling jumps on NMR relaxation / Lidia Latanowicz // W: Ampere NMR School : book of abstracts. Zakopane, Polska, 2011 .- Poznań : Adam Mickiewicz University, Faculty of Physics, 2011, s. 52 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20068] [data modyf: 08-07-2011 08:39]
[4] Spectral density functions of complex molecular motions / Lidia Latanowicz, Zofia Gdaniec // W: XLII Polish seminar on nuclear magnetic resonance and its applications. Kraków, Polska, 2009 .- Kraków : [brak wydawcy], 2009, s. 41--42
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19419] [data modyf: 10-12-2009 09:16]
[5] NMR relaxation induced by dynamic of hydrogen bonded and methyl protons / Lidia Latanowicz // W: Magnetic Resonance for the Future - EUROMAR 2008. St. Petersburg, Rosja, 2008 .- St. Petersburg : [brak wydawcy], 2008, s. 237 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19051] [data modyf: 26-01-2009 13:58]
[6] Then tunneling dissolves in the air / Lidia Latanowicz, W. Medycki // W: Ampere NMR School. Poznań - Wierzba, Polska, 2008 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2008, s. 39 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19050] [data modyf: 26-01-2009 13:46]
[7] 2D NMR techniques an application to study of phospholipids model membranes / Anna Timoszyk, Agnieszka Janiak-Osajca, Lidia Latanowicz // W: Membrane science and technology conference of visegrad countries - PERMEA 2007 : book of abstracts. Siófok, Węgry, 2007 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 189 [CD-ROM] .- ISBN: 9789639319691
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18742] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Application of 31 P NMR spectra to the analysis of phospholipid composition in blood serum of carps / Paweł Bartosz Hrynczyszyn, Mariusz Adam Tuz, Lidia Latanowicz, Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus // W: XXXIX ogólnopolskie seminarium na temat magnetycznego rezonansu jądrowego i jego zastosowań : streszczenia. Kraków, Polska, 2006 .- Kraków : [brak wydawcy], 2006, s. [2] CD-ROM
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18128] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Proton (deutron) tunneling jumps in the light of the corpuscular-wave theory of matter / Lidia Latanowicz // W: XXXIX ogólnopolskie seminarium na temat magnetycznego rezonansu jądrowego i jego zastosowań : streszczenia. Kraków, Polska, 2006 .- Kraków : [brak wydawcy], 2006, s. [2] CD-ROM
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18127] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Does exist a smooth transition between tunnel and thermally activated dynamics of proton transfer as well methyl hindered rotation? / Lidia Latanowicz // W: XXXVIII Ogólnopolskie seminarium na temat magnetycznego rezonansu jądrowego i jego zastosowań : streszczenia. Kraków, Polska, 2005 .- Kraków : [brak wydawcy], 2005, s. [2] CD-ROM
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17551] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Physical stability of temperature - sensitive liposomes / Anna Timoszyk, Lidia Latanowicz // W: Proceedings of the Membrane Science and Technology Conference of the Visegrad Countries - PERMEA 2005. Polanica Zdrój, Polska, 2005 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2005, s. [13] CD-ROM .- ISBN: 8370858945
Słowa kluczowe: drug, temperature-sensitive liposome, therapeutic effect

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17448] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Overall, internal dynamics and conformational properties of methyl-D-galactopyranoside in DMSO solution as studied by carbon-13 and proton-proton cross-relaxation rates : calculation the final temperature for the tunneling stochastic processes / Sylwia Hajdasz, Zofia Gdaniec, Lidia Latanowicz // W: 17th EENC/32nd AMPERE joint meeting. Lille, Francja, 2004 .- Lille : [brak wydawcy], 2004, s. [1] abstr. CD-ROM
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16920] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Proton spin-lattice relaxation of tunneling molecular groups : calculation the final temperature for the tunneling stochastic processes / Lidia Latanowicz, Jolanta N. Latosińska, E.C. Reynhardt, J. Boguszyńska // W: 17th EENC/32nd AMPERE joint meeting. Lille, Francja, 2004 .- Lille : [brak wydawcy], 2004, s. [1] abstr. CD-ROM
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16882] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Low temperatures dynamics in systems consisting of hydrogen bond and methyl groups / Lidia Latanowicz, W. Medycki, J. Boguszyńska, E.C. Reynhardt // W: XXXV Polish seminar on nuclear magnetic resonance and its applications : abstracts. Kraków, Polska, 2003 .- Kraków : [brak wydawcy], 2003, s. 48--49
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16919] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] Structure and molecular dynamic of model phospholipid membranes studied by 31Pand 13C-NMR spectroscopy / Anna Timoszyk, Zofia Gdaniec, Lidia Latanowicz // W: Magnetic Resonance and Related Phenomena : 31st Congress AMPERE : book of abstracts. Poznań, Polska, 2002 .- Poznań : [brak wydawcy], 2002, s. 246 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15149] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Auto-correlation functions of complex motion consisting of classical jumps among potential minima, coherent and incoherent tunnelling of sub-molecular groups / Lidia Latanowicz // W: 34-oji Lietuvos nacionaline fizikos konferencija. Vilnius, Litwa, 2001 .- Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001, s. 232 [abstr.] .- ISBN: 9986869773
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16232] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Hydrogen bond dynamics: proton tunneling studied by NMR relaxation in high and low magnetic fields / Lidia Latanowicz, W. Medycki, E.C. Reynhardt // W: 14th Conference of the International Society of Magnetic Resonance - ISMAR 2001 : book of abstracts. Rhodes, Grecja, 2001 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2001, s. 248 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16231] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] NMR relaxation studies on complex dynamics of proton transfer in 2,5-dinitrobenzoic acid / Lidia Latanowicz, W. Medycki, E.C. Reynhardt // W: Magnetic Resonance and Related Phenomena : 30th Congress AMPERE 2000. Lisbon, Portugalia, 2000 .- Lisboa : [brak wydawcy], 2001, s. [7] CD-ROM .- ISBN: 9729880204
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15026] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Spin-lattice relaxation measurements as tool for investigation of fast proton transfers in solid state / Uwe Langer, Judith Albrecht, Lidia Latanowicz, Hans H. Limbach // W: Proceedings of the 15th European Experimental NMR Conference : book of abstracts. Leipzig, Niemcy, 2000 .- Leipzig : [brak wydawcy], 2000, s. 72 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16224] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Badanie dynamiki wiązania wodorowego w kwasie 2,5-dwunitrobenzoesowym metodą spektroskopii H NMR / W. Medycki, Lidia Latanowicz // W: Materiały XXXI ogólnopolskiego seminarium na temat magnetycznego rezonansu jądrowego i jego zastosowań. Kraków, Polska, 1998 .- Kraków : [brak wydawcy], 1999, s. 186--189
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12860] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Dynamika 1,6:3,4-dianhydro-2-o-tozylo-beta-D-galaktopyranozy w fazie ciekłej na podstawie spektroskopii 13C NMR / M.J. Potrzebowski, Lidia Latanowicz, S. Kaźmierski // W: Materiały XXXI ogólnopolskiego seminarium na temat magnetycznego rezonansu jądrowego i jego zastosowań. Kraków, Polska, 1998 .- Kraków : [brak wydawcy], 1999, s. 132--136
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12861] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Gęstości spektakularne ruchów molekularnych prostych i złożonych w teorii magnetycznej relaksacji jądrowej / Lidia Latanowicz // W: Materiały XXX ogólnopolskiego seminarium na temat magnetycznego rezonansu jądrowego i jego zastosowań. Kraków, Polska, 1997 .- Kraków : [brak wydawcy], 1998, s. 145--149
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12859] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Solid state NMR relaxation and spectral densities for a complex molecular motions in the asymmetric local environments / Lidia Latanowicz, E.C. Reynhardt, W. Medycki // W: 14th European Experimental N. M. R. Conference - EENC 98 BLED : abstract book. Bled, Słowenia, 1998 .- Ljubljana : [brak wydawcy], 1998, s. 65 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16233] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Theory of solid state NMR relaxation due to a complex motion consisting of classical jumps over the barrier and the incoherent tunneling / Lidia Latanowicz, E.C. Reynhardt // W: Magnetic Resonance and Related Phenomena : Extended abstracts of the joint 29th AMPERE - 13th ISMAR International Conference. Berlin, Niemcy, 1998 .- Berlin : Technische Universität, 1998 .- Vol. 2, s. 693--694 .- ISBN: 3798317801
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16225] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski