System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Tomasz Monczak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 7 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Edytory tekstów / Marek Furmanek, Tomasz Monczak
// W: Zastosowania technik komputerowych : Wybrane zagadnienia / (red.) K. Magnucki, R. Stryjski .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998 - s. 45--78 .- ISBN: 8386832606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4682] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Komp'juternij rozrachunok momentu inercii vidkritogo poperecnogo pererizu tonkostinnoi balki / Krzysztof Magnucki, Tomasz Monczak // Masinoznavstvo .- 2000, nr 3, s. 44--46 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: moment inercii, poperecnij pereriz, tonkostinna balka
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7369] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Optimum shape of the open cross-section of a thin-walled beam / Krzysztof Magnucki, Tomasz Monczak // Engineering Optimization .- 2000, Vol. 32, s. 335--351 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: shape optimization, thin-walled beams
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 16 [14-10-2019]
[AWCZ-6350] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Determination minimal wall thickness of circular cylindrical tank with ellipsoidal heads / Krzysztof Magnucki, Tomasz Monczak // Archive of Mechanical Engineering .- 1998, Vol. 45, no 2, s. 73--85 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-6369] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zastosowanie metod numerycznych przy optymalizacji przekroju belki cienkościennej o stałej grubości / Tomasz Monczak // W: Studia i Materiały - (Technika ; 1) .- 1999, nr 48, s. 109--114 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4091] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Wariacyjne kształtowanie otwartego przekroju belki cienkościennej o stałej grubości / Krzysztof Magnucki, Tomasz Monczak // W: Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej .- 1997, z. 3, s. 147--152 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4728] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Optymalizacja przekroju belki cienkościennej o stałej grubości / Krzysztof Magnucki, Tomasz Monczak // W: Nauka a jakość życia : V Międzynarodowa konferencja na 200 rocznicę urodzin Adama Mickiewicz. Wilno, Litwa, 1998 .- Vilnius : Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, 1998 .- Studium Vilnense, s. 280--283
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13080] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski