System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Paweł Bachman
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 93 pozycji bibliograficznych
17 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Číslicová a mikroprocesorová technika I : metodológia tvorby didaktického testu a jeho aplikácie vo výskume / Milan Bernát, Paweł Bachman, Ján Pavlovkin .- Zelená Hora : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019 .- 114 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9788394151676
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-15066] [data modyf: 21-08-2019 11:26]
[2] Merania v elektrotechnike / Ján Pavlovkin, Daniel Novák, Paweł Bachman .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- 144 s. .- ISBN: 9788394151652
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14328] [data modyf: 28-05-2019 17:51]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Możliwości budowy stanowisk dydaktycznych do laboratorium z elektrotechniki z użyciem złączek Wago / Paweł Bachman
// W: Aktualne trendy i badania w inżynierii : monografia naukowa / red. nauk. P. Bachman, M. Topczak, M. Bernát . T. 1 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019 - s. 112--123 .- ISBN: 9788394151669
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20888] [data modyf: 27-09-2019 15:20]
[2] Safety Improvement of Industrial Drives Manual Control by Application of Haptic Joystick / Paweł Bachman, Andrzej Milecki
// W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance : conference proceedings ISPEM 2018 / eds. A. Burduk, E. Chlebus, T. Nowakowski, A. Tubis .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; 835) - s. 563--573 .- ISBN: 9783319974897
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97490-3_54   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[WZCZ-20374] [data modyf: 31-05-2019 12:02]
[3] Francja jako przykład kraju niezależnego energetycznie / Bartosz Woźniak, Paweł Bachman
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 5 [dokument elektroniczny] / red. nauk. Paweł Bachman .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 51--71 .- ISBN: 9788394151645
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19003] [data modyf: 29-05-2019 12:59]
[4] Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne krajów Unii Europejskiej / Bartosz Woźniak, Paweł Bachman
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 5 [dokument elektroniczny] / red. nauk. Paweł Bachman .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 12--25 .- ISBN: 9788394151645
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19000] [data modyf: 29-05-2019 12:58]
[5] Analiza warunków pracy ogniw Li-ion w klastrach energii / Marcin Chciuk, Paweł Bachman
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 4 [dokument elektroniczny] / red. nauk P. Bachman .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 82--99 .- ISBN: 9788394151638
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18821] [data modyf: 01-03-2017 11:57]
[6] Budowa i sterowanie robota mobilnego do przenoszenia substancji niebezpiecznych / Grzegorz Kucia, Paweł Pyż, Paweł Bachman
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 4 [dokument elektroniczny] / red. nauk P. Bachman .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 61--81 .- ISBN: 9788394151638
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18820] [data modyf: 01-03-2017 11:56]
[7] Badania symulacyjne układów sterowania serwonapędów elektrohydrauliczych / Paweł Bachman, Grzegorz Kucia
// W: Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny] / J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos . T. 9 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 73--88 .- ISBN: 9788393384389
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16553] [data modyf: 27-08-2015 12:34]
[8] Badanie zasadności stosowania algorytmu PID podczas ręcznego sterowania pozycją napędu elektrohydraulicznego za pomocą interfejsu haptic / Paweł Bachman, Krzysztof Kalina, Adam Owczarkowski
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, P. Bachman . T. 1 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 139--150 .- ISBN: 9788394151607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16966] [data modyf: 27-08-2015 12:25]
[9] Inteligentny system sterowania mikroklimatem w szklarni z wykorzystaniem programowalnego sterownika automatyki / Maciej Wawrzyniak, Paweł Bachman, Piotr Owczarek
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / red. nauk. P. Bachman . T. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 105--121 .- ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17617] [data modyf: 17-02-2016 11:55]
[10] Ergonomic assessment of driver's pressure on foot pedals while steering the city bus / Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski, Paweł Bachman
// W: Modern trends in ergonomics and occupational safety : selected problems : scientific monograph / red. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2013 - s. 11--24 .- ISBN: 9788378420866
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15508] [data modyf: 05-08-2015 09:41]
[11] Interfejsy dotykowe jako sposób komunikowania sie człowieka z maszyną / Piotr Gawłowicz, Paweł Bachman, Marcin Chciuk
// W: Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki / red. nauk. M. Rybakowski, J. Stebila .- Zielona Góra : Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego, 2010 - s. 117--127 .- ISBN: 9788392466970
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12299] [data modyf: 22-10-2010 10:58]
[12] Zastosowanie cieczy MR w dżojstikach typu "haptic" / Paweł Bachman
// W: Ciecze elektro- i magnetoreologiczne oraz ich zastosowania w technice / red. A. Milecki .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2010 .- Wyd. 2 zmien. i rozszerz. - s. 93--96 .- ISBN: 9788371438721
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11842] [data modyf: 24-03-2010 11:25]
[13] Badanie jakości przetwarzania sygnałów w przetwornikach A/C i C/A / Marcin Chciuk, Paweł Bachman, Piotr Gawłowicz
// W: Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2008 - s. 55--61 .- ISBN: 9788374812990
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10911] [data modyf: 25-02-2009 09:55]
[14] Badanie pracy silnika krokowego ze sterownikiem SSK-B01 / Marcin Chciuk, Piotr Gawłowicz, Paweł Bachman
// W: Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2008 - s. 49--54 .- ISBN: 9788374812990
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10910] [data modyf: 25-02-2009 09:53]
[15] Konstrukcja i badania urządzeń zadających i dotykowych z cieczami magnetoreologicznymi i z siłowym sprzężeniem zwrotnym - podsumowanie projektu badawczego / Andrzej Milecki, Paweł Bachman
// W: Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2008 - s. 17--26 .- ISBN: 9788374812990
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10907] [data modyf: 25-02-2009 09:47]
[16] Mechatroniczne stanowiska dydaktyczne / Piotr Gawłowicz, Paweł Bachman, Marcin Chciuk
// W: Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2008 - s. 161--168 .- ISBN: 9788374812990
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10916] [data modyf: 25-02-2009 10:50]
[17] Możliwości wykorzystania Lego Mindstorms w nauczaniu mechatroniki / Paweł Bachman, Piotr Gawłowicz, Marcin Chciuk
// W: Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2008 - s. 169--177 .- ISBN: 9788374812990
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10917] [data modyf: 25-02-2009 10:52]
[18] Virtual and really electro hydraulic servo drive controlled with sliding mode control / Paweł Bachman
// W: Virtual design and automation / ed. Z. Weiss .- Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2008 - s. 145--151 .- ISBN: 9788371433887
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10380] [data modyf: 08-08-2008 12:55]
[19] Modeling elektrohydraulic elements with the use of artificial neural networks and virtual reality / Mirosław Adamczyk, Paweł Bachman
// W: Virtual design and automation : new trends in collaborative product design / ed. Z. Weiss .- Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2006 - s. 485--491 .- ISBN: 8371432283
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8376] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Modeling of haptic joystick with magneto-rheological fluids to control of virtual model of electro-hydraulic servo drive / Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Mirosław Adamczyk
// W: Virtual design and automation : new trends in collaborative product design / ed. Z. Weiss .- Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2006 - s. 493--500 .- ISBN: 8371432283
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8377] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Wykorzystanie Internetu w kształceniu i dokształcaniu zawodowym nauczycieli / Paweł Bachman
// W: Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników / red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : [B.w.], 2002 - s. 277--290 .- ISBN: 839119886X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5686] [data modyf: 02-04-2003 13:57]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Investigation of electrohydraulic drive control system with the haptic joystick / Paweł Bachman, Andrzej Milecki // Acta Mechanica et Automatica .- 2018, Vol. 12, no. 1, s. 5--10, ISSN: 1898-4088, , eISSN: 2300-5319, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Control, Electrohydraulics, Haptic, Joystick, Modelling
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.2478/ama-2018-0001         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-22508] [data modyf: 19-03-2018 12:17]
[2] Internet vecí, internet všetkého / Ján Pavlovkin, Paweł Bachman, Marcin Chciuk // Technika a Vzdelávanie .- 2015, R. 4, č. 1, s. 38--41, ISSN: 1338-9742, , eISSN: 1339-9888, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: communication, internet of everything, internet of things, sensor, smart device
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19302] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[3] Innovative safety system of work of wood cutting electric table saw, based on the measurement of current consumption / Marek Rybakowski, Paweł Bachman // Advanced Materials Research [online] .- 2014, Vol. 1001, s. 421--425, ISSN: 1662-8985, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: circulat table saw, fire risk, safety in the work process, safety system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1001.421         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-18330] [data modyf: 03-09-2015 09:52]
[4] The controllability and behavior analysis of piezoelectric bending actuator assembly / Michal Kašpárek, Piotr Owczarek, Paweł Bachman // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska .- 2014, nr 3, s. 73--74, ISSN: 2083-0157, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: control system, controllability, piezoelectric actuators, pozycjonowanie, siłowniki piezoelektryczne, sterowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)    DOI: 10.5604/20830157.1121387
[AWCZ-18636] [data modyf: 20-08-2015 14:08]
[5] The use of Barkhausen noise map for evaluation of circular saw blades for wood / Bolesław Porankiewicz, Jari Parantainen, Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Karolina Ostrowska // Holztechnologie .- 2014, Vol. 55, no. 1, s. 22--26, ISSN: 0018-3881, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Barkhausen noise map, circular saw blade, natural frequencies, residual stresses, vibration modes
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17896] [data modyf: 21-08-2015 09:15]
[6] The use of Barkhausen noise map for evaluation of low quality circular saw blades for wood / Bolesław Porankiewicz(*), Jari Parantainen, Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Ireneusz Idzikowski, Karolina Ostrowska // Holztechnologie .- 2014, Vol. 55, no. 2, s. 27--32, ISSN: 0018-3881, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Barkhausen noise map, circular saw blade, natural frequencies, residual stresses, vibration modes
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18231] [data modyf: 07-03-2017 15:40]
[7] Budowa i przykładowe zastosowanie stanowiska pomiaru i rejestracji prądów i napięć w instalacjach trójfazowych / Waldemar Uździcki, Marcin Chciuk, Paweł Bachman, Remigiusz Aksentowicz // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2013, nr 2, s. 525--529, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: moc, napięcie, pomiary, prąd, rejestracja, sieć trójfazowa, siła skrawania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17201] [data modyf: 24-09-2015 09:43]
[8] Improving the energy efficiency of pneumatic extraction systems by automating the process of air flow rate adjustment / Waldemar Uździcki, Remigiusz Aksentowicz, Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Ján Pavlovkin // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2013, nr 2, s. 417--421, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: air flow velocity, energy efficiency, feedback, pneumatic hood installation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17198] [data modyf: 24-09-2015 09:42]
[9] Measurement and analysis of pressure forces on pedals at driver's workplace / Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Ján Pavlovkin // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2013, nr 2, s. 534--537, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: measurement pressure forces on pedals in a car
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17203] [data modyf: 24-09-2015 09:43]
[10] Measuring stand for research of circular saws' natural frequencies and vibration modes / Bolesław Porankiewicz, Paweł Bachman, Marcin Chciuk // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2013, nr 2, s. 530--533, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Chladni figures, circular saw, saw based natural frequencies, vibration modes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17202] [data modyf: 24-09-2015 09:43]
[11] Stand for research of wood swelling pressure in two axes simultaneously / Paweł Bachman, Marcin Chciuk // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2013, nr 2, s. 538--539, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: measuring wood swelling pressure
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17204] [data modyf: 24-09-2015 09:44]
[12] Sterowanie admitancyjne i impedancyjne w układzie napęd elektrohydrauliczny - dżojstik haptic / Andrzej Milecki, Paweł Bachman // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2013, nr 2, s. 456--460, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ciecz magnetoreologiczna, haptic, modelowanie, serwonapędy elektrohydrauliczne, sterowanie admitancyjne i impedancyjne, urządzenia dotykowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17200] [data modyf: 24-09-2015 09:42]
[13] Zmniejszenie pętli histerezy w hamulcu magnetoreologicznym poprzez odpowiedni dobór materiałów konstrukcyjnych magnetowodu / Piotr Gawłowicz, Paweł Bachman, Marcin Chciuk // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2013, nr 2, s. 422--425, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ciecz magnetoreologiczna, hamulce magnetoreologiczne, histereza, urządzenia dotykowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17199] [data modyf: 24-09-2015 09:42]
[14] Badania symulacyjne odtwarzania sygnału w bezprzewodowym układzie sterowania napędem elektrohydraulicznym z dżojstikiem haptic / Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Andrzej Milecki // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2012, nr 2, s. 514--518 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: estymacja sygnału, servo drive, serwonapęd, signal estimation, sterowanie bezprzewodowe, wireless control
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16402] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[15] Badanie wpływu procesu rozmagnesowywania na pętlę histerezy obrotowego hamulca magnetoreologicznego / Andrzej Milecki, Paweł Bachman, Marcin Chciuk // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2012, nr 2, s. 499--503 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: demagnetizing, ferromagnetic, ferromagnetyki, haptic devices, histereza magnetyczna, magnetic hysteresis, obrotowy hamulec magnetoreologiczny, rotary magnetorheological brake, rozmagnesowywanie, urządzenia dotykowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16399] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[16] Dobór konstrukcji urządzeń haptic w zależności od wielkości i rodzaju sił występujących w sterowanym układzie / Paweł Bachman // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2012, nr 2, s. 504--508 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: design, dżojstiki dotykowe, haptic joystic, haptic technology, projektowanie, technologia haptic, universal structure of haptic joystick, uniwersalna struktura dżojstika dotykowego
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16400] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] Dwuosiowy dżojstik dotykowy HapticUZ 2-DOF/DC / Paweł Bachman, Marcin Chciuk // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2012, nr 2, s. 495--498 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: control, haptic device, sterowanie, urządzenia dotykowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16398] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[18] Haptyczny interfejs asystujący z cieczą MR / Paweł Bachman, Piotr Gawłowicz // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2012, nr 2, s. 509--513 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ciecz magnetereologiczna, control, force feedback, haptic device, magnetorheological fluid, siłowe sprzężenie zwrotne, sterowanie, urządzenia dotykowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16401] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[19] Sterowanie aktywnym dżojstikiem dotykowym Haptic UZ 1-DOF/DC / Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Andrzej Milecki // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2012, nr 2, s. 519--522 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: control, dżojstik, haptic, haptic devices, urządzenia dotykowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16403] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[20] Sterowanie dwuosiowym podnośnikiem elektrohydraulicznym przy pomocy dżojstika dotykowego z cieczą MR / Andrzej Milecki, Marcin Chciuk, Paweł Bachman // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2011, nr 2, s. 735--743 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15627] [data modyf: 20-04-2011 09:14]
[21] Wykorzystanie laserowego czujnika odległości do estymacji siły w układzie sterowania napędem elektrohydraulicznym dżojstikiem dotykowym / Andrzej Milecki, Marcin Chciuk, Paweł Bachman // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2011, nr 2, s. 754--760 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15613] [data modyf: 15-04-2011 09:56]
[22] Zastosowanie liniowego dżojstika dotykowego do sterowania napędem elektrohydraulicznym / Andrzej Milecki, Marcin Chciuk, Paweł Bachman // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2011, nr 2, s. 744--753 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15612] [data modyf: 15-04-2011 09:35]
[23] Wykrywanie kolizji w teleoperatorze z interfejsem dotykowym i systemem wizyjnym / Andrzej Milecki, Paweł Bachman, Marcin Chciuk // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2010, nr 2, s. 655--661 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14986] [data modyf: 01-09-2010 14:35]
[24] Algorytmy sterowania napędem elektrohydraulicznym przy pomocy wahadłowego dżojstika dotykowego z cieczą MR w układzie z siłowym sprzężeniem zwrotnym / Piotr Gawłowicz, Marcin Chciuk, Paweł Bachman // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2009, nr 2, s. 695--702 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13738] [data modyf: 22-04-2009 11:47]
[25] Applications of PSpice program in circuitry investigation and automation circuit simulation = Zastosowanie programu PSpice w badaniu obwodów elektrycznych oraz w symulacji układów automatyki / Paweł Bachman, Piotr Gawłowicz, Marcin Chciuk // Journal of Technology and Information Education .- 2009, Vol. 1, no 3, s. 122--125 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: PSpice, edukacja techniczna, simulation, symulacje, technical education
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14159] [data modyf: 19-11-2009 10:27]
[26] MR haptic joystick in control of virtual servo drive / Paweł Bachman, Andrzej Milecki // Journal of Physics : Conference Series .- 2009, Vol. 149, s. [4], ISSN: 1742-6588, , eISSN: 1742-6596, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1088/1742-6596/149/1/012034
[AWCZ-13639] [data modyf: 17-03-2009 12:45]
[27] Robot sterowany trzyosiowym dżojstikiem dotykowym z cieczą magnetoreologiczną / Piotr Gawłowicz, Marcin Chciuk, Paweł Bachman // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2009, nr 2, s. 703--709 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13739] [data modyf: 22-04-2009 11:49]
[28] Siłowe sprzężenie zwrotne w hydraulice / Paweł Bachman // Hydraulika i Pneumatyka .- 2009, nr 2, s. 9--11, ISSN: 1505-3954, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13942] [data modyf: 15-07-2009 13:05]
[29] Zastosowanie dżojstika dotykowego z cieczą magnetoreologiczną do sterowania wirtualnego modelu napędu hydraulicznego / Paweł Bachman // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2008, nr 2, s. 729--736 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12916] [data modyf: 03-04-2008 13:34]
[30] Using sliding mode control in control of electro hydraulic servo drive / Paweł Bachman // Hydraulika a Pneumatika .- 2006, no 3-4, s. 36--37, 39 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12165] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Możliwości zastosowania programów PSpice i VisSim do symulacji układów serwonapędów elektrohydraulicznych / Paweł Bachman // Hydraulika i Pneumatyka .- 2005, nr 1, s. 7--11 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10152] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sterowanie nieliniowe backstepping wahadła odwróconego z napędem inercyjnym / Adam Owczarkowski, Paweł Bachman, Jarosław Gośliński, Piotr Owczarek, Roman Regulski // W: Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute .- 2014, z. 264, s. 51--63, ISSN: 0032-6216, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: IWP, LQR, backstepping, sterowanie nieliniowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9976] [data modyf: 24-08-2015 15:21]
[2] Sterowanie głosowe manipulatorem elektrohydraulicznym / Roman Regulski, Piotr Owczarek, Dominik Rybarczyk, Paweł Bachman, Jarosław Gośliński // W: Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute .- 2013, z. 263, s. 57--65, ISSN: 0032-6216, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: electrohydraulic manipulator, manipulator elektrohydrauliczny, rozpoznawanie mowy, speech recognition, sterowanie głosowe, voice control,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9784] [data modyf: 24-08-2015 14:46]
[3] Wizyjny system bezpieczeństwa obszaru roboczego manipulatora elektrohydraulicznego / Paweł Bachman, Jarosław Gośliński, Piotr Owczarek, Adam Owczarkowski, Roman Regulski // W: Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute .- 2013, z. 263, s. 11--17, ISSN: 0032-6216, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: detection of blobs, manipulator, system wizyjny, vision system, śledzenie obiektów,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9783] [data modyf: 24-08-2015 14:46]
[4] Sterowanie napędem elektrycznym za pomocą dżojstika dotykowego z cieczą magnetoreologiczną / Paweł Bachman // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją .- 2008, nr 8, s. 5--12 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ciecz magnetoreologiczna, dżojstik dotykowy, haptic joystick, magnetorheological fluid, magnetorheological rotary brake, obrotowy hamulec magnetoreologiczny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8251] [data modyf: 02-02-2009 09:36]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Comparison of a traditional control and a force feedback control of the robot arm during teleoperation / Marcin Chciuk, Andrzej Milecki, Paweł Bachman // W: Innovations in Automation, Robotics and Measurement Techniques - AUTOMATION 2017. Warsaw, Polska, 2017 .- Cham : Springer International Publishing, 2017 .- Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 550, s. 277--289 .- ISBN: 9783319540429
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-54042-9_25   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[KONF-22821] [data modyf: 17-05-2018 09:39]
[2] Investigation of electrohydraulic drive control system with the haptic joystic / Paweł Bachman // W: Mechatronic Systems and Materials - MSM 2012 : the12th international conference. Białystok, Polska, 2016 .- Białystok : Białystok University of Technology, 2016, s. 1--6
Słowa kluczowe: control, electrohydraulics, haptic, joystick, modelling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22442] [data modyf: 11-01-2017 14:19]
[3] Design of control system for accurate steering assembly of piezoelectric bending actuators assembly / Michal Kašpárek, P. Owczarek, Paweł Bachman // W: International Interdisciplinary PhD Workshop - IIPhDW 2013 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2013 .- Brno : Brno University of Technology, 2013, s. 1 .- ISBN: 9788021447592
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21162] [data modyf: 07-09-2015 12:29]
[4] Modeling and simulation of robot arm ROM1k in the virtual reality / Paweł Bachman, Piotr Owczarek, Adam Owczarkowski, Jarosław Gośliński, Roman Regulski // W: Wybrane metody modelowania i symulacji. Poronin, Polska, 2013 .- Warszawa : Wydaw. Książkowe Instytutu Elektrotechniki, 2013, s. 38 .- ISBN: 9788361956082
Słowa kluczowe: VRML, mdeling, modelowanie, virtual reality, wirtualna rzeczywistość

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21165] [data modyf: 07-09-2015 14:59]
[5] Modeling of piezo stack actuator in virtual reality / Paweł Bachman, Piotr Owczarek, Michal Kašpárek // W: Wybrane metody modelowania i symulacji. Poronin, Polska, 2013 .- Warszawa : Wydaw. Książkowe Instytutu Elektrotechniki, 2013, s. 35 .- ISBN: 9788361956082
Słowa kluczowe: modeling, modelowanie, piezo, piezoelectric stack, virtual reality, wirtualna rzeczywistość

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21163] [data modyf: 07-09-2015 14:55]
[6] Non-linear backstepping control for inertial wheel pendulum / Adam Owczarkowski, Piotr Owczarek, Jarosław Gośliński, Roman Regulski, Grzegorz Pittner, Paweł Bachman // W: Wybrane metody modelowania i symulacji. Poronin, Polska, 2013 .- Warszawa : Wydaw. Książkowe Instytutu Elektrotechniki, 2013, s. 78 .- ISBN: 9788361956082
Słowa kluczowe: IWP, LQR, backstepping, nonlinear control, sterowanie nieliniowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21167] [data modyf: 07-09-2015 15:00]
[7] Security vision system of electrohydraulic manipulator work area / Piotr Owczarek, Roman Regulski, Jarosław Gośliński, Adam Owczarkowski, Paweł Bachman // W: Wybrane metody modelowania i symulacji. Poronin, Polska, 2013 .- Warszawa : Wydaw. Książkowe Instytutu Elektrotechniki, 2013, s. 36 .- ISBN: 9788361956082
Słowa kluczowe: detection of blobs, detekcja dłoni, electrohydraulic manipulator, manipulator, system wizyjny, vision system

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21164] [data modyf: 07-09-2015 14:59]
[8] Sterowanie głosowe manipulatorem elektrohydraulicznym / Roman Regulski, Piotr Owczarek, Dominik Rybarczyk, Jarosław Gośliński, Paweł Bachman // W: Wybrane metody modelowania i symulacji. Poronin, Polska, 2013 .- Warszawa : Wydaw. Książkowe Instytutu Elektrotechniki, 2013, s. 39 .- ISBN: 9788361956082
Słowa kluczowe: electrohydraulic manipulator, manipulator elektrohydrauliczny, rozpoznawanie mowy, speech recognition, strowanie głosowe, voice control

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21166] [data modyf: 07-09-2015 15:00]
[9] Control of a small robot by haptic joystick with magnetorheological fluid / Andrzej Milecki, Paweł Bachman, Marcin Chciuk // W: Mechatronic Systems and Materials - MSM 2011 : 7 th international conference. Kaunas, Litwa, 2011 .- Kauno : Kauno Technologijos Universitetas, 2011, s. [7] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20090] [data modyf: 26-08-2011 12:18]
[10] Modeling of electrohydraulic servo drive controlled by haptic joystick = Modelowanie serwonapędu elektrohydraulicznego sterowanego dżojstikiem typu haptic / Marcin Chciuk, Paweł Bachman, Andrzej Milecki // W: 3rd International Conference - MANUFACTURING 2010 : contemporary problems of manufacturing and production management. Poznań, Polska, 2010 .- Poznań : Institute of Mechanical Technology, Poznan University of Technology, 2010, s. 33 [abstr.]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19875] [data modyf: 13-01-2011 11:47]
[11] Virtual and really electro hydraulic servo drive controlled with sliding mode control / Paweł Bachman // W: Virtual Design and Automation : innovation in product and process development : 3rd international conference. Poznań, Polska, 2007 .- Poznań : [brak wydawcy], 2007, s. [7] CD-ROM
Słowa kluczowe: SMC, electro-hydraulic servo drive, simulation, virtual reality

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18461] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Zastosowanie komputera PC do sterowania urządzeń mechatronicznych / Paweł Bachman, Marcin Chciuk // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- T. 2, s. 47--52 .- ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18020] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Zastosowanie mikrokontrolerów jednoukładowych do sterowania urządzeń mechatronicznych / Marcin Chciuk, Paweł Bachman // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- T. 2, s. 53--58 .- ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18021] [data modyf: 13-10-2006 09:14]
[14] Zastosowanie trójwarstwowej sztucznej sieci neuronowej do symulacji serwonapędów elektrohydraulicznych / Mirosław Adamczyk, Paweł Bachman // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- T. 1, s. 185--190 .- ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18014] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Algorytm sterowania oparty na sterowaniu SMC i sterowaniu proporcjonalnym / Paweł Bachman // W: Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne 2005 : problemy i tendencje rozwojowe w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wrocław, Polska, 2005 .- Wrocław : Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, 2005, s. 29--37 .- ISBN: 8387982415
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17075] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Modeling elektrohydraulic elements with the use of artificial neural networks and virtual reality / Mirosław Adamczyk, Paweł Bachman // W: Virtual Design and Automation : 2nd international conference : new trends in collaborative product design. Poznań, Polska, 2005 .- Poznań : [brak wydawcy], 2005, s. [7] CD-ROM
Słowa kluczowe: modeling, neural network, virtual reality

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17523] [data modyf: 05-12-2005 09:52]
[17] Modeling of haptic joystick with magneto-rheological fluids to control of virtual model of electro-hydraulic servo drive / Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Mirosław Adamczyk // W: Virtual Design and Automation : 2nd international conference : new trends in collaborative product design. Poznań, Polska, 2005 .- Poznań : [brak wydawcy], 2005, s. [8] CD-ROM
Słowa kluczowe: electrohydraulic servo drive, haptic device, magneto-rheological fluids

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17522] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Zastosowanie cieczy magnetoreologicznych w urządzeniach dotykowych / Paweł Bachman, Marcin Chciuk // W: Seminarium naukowo-techniczne - TECHNICON '05 : targi nauki i techniki. Gdańsk, Polska, 2005 .- B.m. : [brak wydawcy], 2005, s. [7] CD-ROM .- ISBN: 838857941X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17449] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Application of virtual reality in design of electrohydraulic servo drives and their controllers / Paweł Bachman // W: Virtual Design and Automation : 1st International Conference. Poznań, Polska, 2004 .- Poznań : [brak wydawcy], 2004, s. [8] CD-ROM
Słowa kluczowe: design process, electrohydraulic servo drives, virtual reality

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16429] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Redukcja zjawiska chatteringu w algorytmie SMC w sterowaniu serwomechanizmów elektrohydraulicznych / Paweł Bachman // W: Postępy w inżynierii mechanicznej : VII. Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Inżynierów Mechaników. Gdańsk, Polska, 2004 .- Gdańsk : Wydział Mechniczny Politechniki Gdańskiej, 2004, s. 19--25 .- ISBN: 8388579010
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16598] [data modyf: 05-10-2004 10:26]
[21] Zastosowanie algorytmu SMC do sterowania serwomechanizmów elektrohydraulicznych / Paweł Bachman // W: Napędy i sterowanie 2004 : X Jubileuszowe Seminarium towarzyszące X Targom Producentów, Kooperantów i Sprzedawców Zespołów Napędowych i Układów Sterowania. Gdańsk, Polska, 2004 .- Gdynia : Wyd. Akademii Morskiej, 2004, s. 388--391 .- ISBN: 8388579800
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16271] [data modyf: 23-03-2004 11:34]
[22] Mikroprocesorowy układ sterowania liniowych serwonapędów elektrohydraulicznych / Marcin Chciuk, Paweł Bachman // W: 23. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- Informatyka, s. 116--123 .- ISBN: 8389044307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14941] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Zastosowanie techniki LQR do sterowania serwomechanizmów elektrohydraulicznych / Paweł Bachman, Marcin Chciuk // W: 23. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- Mechanika, s. 261--267 .- ISBN: 8389044307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14798] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Aktualne trendy i badania w inżynierii : monografia naukowa / (Red.) Paweł Bachman, Marcin Topczak, Milan Bernát .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, T. 1 .- ISBN: 9788394151669
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5821] [data modyf: 23-08-2019 12:07]
[2] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 5 [dokument elektroniczny] / (Red.) Paweł Bachman .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- ISBN: 9788394151645
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5573] [data modyf: 29-05-2019 13:00]
[3] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny] / (Red.) Paweł Bachman .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instyutut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, 2016, 138 s. .- ISBN: 9788394151621
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5465] [data modyf: 15-03-2017 10:14]
[4] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T. 4] [dokument elektroniczny] / (Red.) Paweł Bachman .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, 108 s. .- ISBN: 9788394151638
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5555] [data modyf: 15-03-2017 09:59]
[5] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk, Piotr Gawłowicz, Paweł Bachman .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, T. 1, 178 s. .- ISBN: 9788394151607
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5328] [data modyf: 02-09-2015 16:48]
[6] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / (Red.) Paweł Bachman .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, T. 2, 154 s. .- ISBN: 9788394151614
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5415] [data modyf: 15-03-2017 17:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski