System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Ryszard Matysiak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 27 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Non-uniform quantum spin chains: simulations of static and dynamic properties / Artur Barasiński, Bartosz Brzostowski, Ryszard Matysiak, Paweł Sobczak, Dariusz Woźniak
// W: Parallel processing and applied mathematics : 10th international conference, PPAM 2013 / eds. R. Wyrzykowski et al. .- Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2014 - (Lecture Notes in Computer Science ; 8385) - s. 448--457 .- ISBN: 9783642551949    DOI: 10.1007/978-3-642-55195-6
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[WZCZ-16263] [data modyf: 27-08-2015 11:31]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Bose glass behavior in (Yb(1-x)Lu(x))4As3 representing randomly diluted quantum spin-1/2 chains / G. Kamieniarz, Ryszard Matysiak, P. Gegenwart, A. Ochiai, F. Steglich // Physical Review B .- 2016, Vol. 94, iss. 10, s. 100403, ISSN: 1098-0121,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)
[AWCZ-20698] [data modyf: 13-12-2016 12:36]
[2] Specific heat of segmented Heisenberg quantum spin chains in (Yb1-xLux,)4As3 / Ryszard Matysiak, P. Gegenwart, A. Ochiai, M. Antkowiak, G. Kamieniarz, F. Steglich // Physical Review B .- 2013, Vol. 88, s. 1--6, ISSN: 1098-0121, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1103/PhysRevB.88.224414         Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-18006] [data modyf: 02-09-2015 13:53]
[3] DMRG approach to a molecular-based bimetallic chain containing Re(IV) and Cu(II) ions / Paweł Sobczak, Artur Barasiński, Ryszard Matysiak, Andrzej Drzewiński, Grzegorz Kamieniarz, Alina Bieńko, Jerzy Mroziński // Acta Physica Polonica A .- 2010, Vol. 118, no 5, s. 975--977, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-15302] [data modyf: 07-01-2011 11:45]
[4] Field-dependent specific heat and energy gap in the Yb4As3 compound / Ryszard Matysiak // Acta Physica Polonica A .- 2010, Vol. 118, no 5, s. 969--970, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-15368] [data modyf: 25-01-2011 16:38]
[5] Field-dependent specific heat of Yb4As3: agreement between a spin-1/2 model and experiment / Ryszard Matysiak, Grzegorz Kamieniarz, P. Gegenwart, A. Ochiai // Physical Review B .- 2009, Vol. 79, s. 224413-1--224413-8, ISSN: 1098-0121, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1103/PhysRevB.79.224413         Cytowania wg Scopus: 12 [14-10-2019]
[AWCZ-13926] [data modyf: 29-06-2009 12:15]
[6] Field-dependent specific-heat of the pure and diluted 4f electron system Yb4As3 / Ryszard Matysiak, Grzegorz Kamieniarz, P. Gegenwart, H. Aoki, A. Ochiai // Inorganica Chimica Acta .- 2007, Vol. 360, no 13, s. 3955--3958 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Dzyaloshinskii-Moriya interaction, Heisenberg model, numerical simulation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12377] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] The efficiency of transfer-matrix simulations of supramolecular magnets in the parallel computing environment / Ryszard Matysiak, Grzegorz Kamieniarz // Computational Methods in Science and Technology .- 2006, Vol. 12, no 2, s. 139--142, ISSN: 1505-0602, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: message parallel interface, quantum transfer-matrix technique
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11867] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Transfer matrix simulation technique: effectiveness and applicability to the low-dimensional magnetic spin systems / Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak // Journal of Computational and Applied Mathematics .- 2006, Vol. 189, s. 471--480 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Dzyaloshinsky-Moriya interaction, Heisenberg model, effectiveness, low-dimensional magnets, numerical simulation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[AWCZ-10763] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Field-dependent specific heat and magnetization for the S=1/2 antiferromagnetic chain Yb4As3: simulation and experiments / Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak, P. Gegenwart, H. Aoki, A. Ochiai // Journal of Magnetism and Magnetic Materials .- 2005, Vol. 290-291, s. 353--356, ISSN: 0304-8853, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Dzyaloshinskii-Moriya interaction, Heisenberg model, numerical simulaton
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-10266] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[10] Antiferromagnetic interactions in the semimetallic Yb4As3: field-dependent specific heat and magnetization data / Ryszard Matysiak, Grzegorz Kamieniarz, P. Gegenwart, F. Steglich // Journal of Magnetism and Magnetic Materials .- 2004, Vol. 272-276, part 1, s. 282--283, ISSN: 0304-8853,
Słowa kluczowe: Dzyaloshinsky-Moriya interaction, heisenberg model, numerical simulations, quantum transfer-matrix method
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-9626] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[11] Application of parallel computing in the transfer-matrix simulations of the supramolecular rings / Ryszard Matysiak, Monika Haglauer, Grzegorz Kamieniarz, A. Caramico D'Auria, Filippo Esposito // Lecture Notes in Computer Science: Parallel processing and applied mathematics .- 2004, Vol. 3019, s. 475--480 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-9624] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[12] Deterministic large-scale simulations of the low-dimensional magnetic spin systems / Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak // Lecture Notes in Computer Science: Parallel processing and applied mathematics .- 2004, Vol. 3019, s. 1091--1098 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-9625] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[13] Simulations of the low-dimensional magnetic systems by the quantum transfer-matrix technique / Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak // Computational Materials Science .- 2003, Vol. 28, s. 353--365 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 13 [14-10-2019]
[AWCZ-9294] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[14] The semimetallic S=1/2 antiferromagnetic chain Yb4As3: quantum transfer-matrix simulations and experimental field-dependent specific-heat data / Ryszard Matysiak, Grzegorz Kamieniarz, P. Gegenwart, H. Aoki, A. Ochiai, F. Steglich // Physica Status Solidi B-Basic Research .- 2003, Vol. 237, no 2, s. 549--552, ISSN: 0370-1972, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-9340] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[15] Application of parallel computing in the transfer - matrix simulations of the supramolecules Mn6 and Ni12 / Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak, A. Caramico D'Auria, Filippo Esposito, C. Benelli // Lecture Notes in Computer Science: Parallel processing and applied mathematics .- 2002, Vol. 2328, s. 502--509 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-8895] [data modyf: 21-03-2003 12:19]
[16] Large-scale simulations of the finite-temperature properties of the molecular assemblies Mn6 and Ni12 / Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak, A. Caramico D'Auria, Filippo Esposito, C. Benelli // Computer Physics Communications .- 2002, Vol. 147, s. 194--197, ISSN: 0010-4655, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Heisenberg model, exact diagonalization, molecular assemblies, numerical simulations, transfer matrix
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-8754] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[17] Exact simulations of quantum rings and characterization of haxanuclear manganese and dodecanuclear nickel cyclic complexes / A. Caramico D'Auria, U. Esposito, Filippo Esposito, Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak // Journal of Physics : Condensed Matter .- 2001, Vol. 13, s. 2017--2023 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-7826] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[18] Finite-temperature characterization and simulations of the molecular assemblies Mn6 and Ni12 / Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak, A. Caramico D'Auria, Filippo Esposito, C. Benelli // European Physical Journal B .- 2001, Vol. 23, s. 183--189, ISSN: 1434-6028, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8319] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[19] Some mesoscopic rings : exact simulations and experiment / Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak, A. Caramico D'Auria, Filippo Esposito, C. Benelli // Acta Physica Polonica A .- 2000, Vol. 98, no 6, s. 721--727, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-7829] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Transfer-matrix simulations of linear magnetic systems / Ryszard Matysiak, A. Caramico D'Auria, Filippo Esposito, U. Esposito // Acta Physica Polonica A .- 2000, Vol. 97, no 5, s. 959--962, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-7828] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Characterization of some mesoscopic rings : simulation techniques / Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak, W. Florek, S. Wałcerz // Journal of Magnetism and Magnetic Materials .- 1999, Vol. 203, s. 271--273, ISSN: 0304-8853, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: algebraic methods, magnetic susceptibility, mezoscopic rings, quantum transfer-matrix technique
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-7832] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[22] Transfer-matrix simulations of the antiferromagnetic chains and mesoscopic rings / Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak, A. Caramico D'Auria, U. Esposito, U. Esposito // Journal of Magnetism and Magnetic Materials .- 1999, Vol. 196-197, s. 915--916, ISSN: 0304-8853, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: mesoscopic rings, quantum spin chains, transfer-matrix simulations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-7859] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[23] Numerical simulations of linear s = 1 ferro- and antiferromagnets / Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak // Acta Physica Polonica A .- 1997, Vol. 92, no 2, s. 387--389, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-7827] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Quantum transfer-matrix approach to S = 1 antiferromagnetic chains at finite temperatures / Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak // Physical Review B .- 1997, Vol. 56, no 2, s. 645--653, ISSN: 1098-0121, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-7860] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Thermodynamic behaviour of the s = 1 antiferromagnetic chains : quantum transfer-matrix approach / A. Caramico D'Auria, Filippo Esposito, U. Esposito, Grzegorz Kamieniarz, Ryszard Matysiak // W: Acta Magnetica .- 1997, Vol. 11, s. 3--19 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5342] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Finite-temperature simulations of the Haldane-Gap systems and mesoscopic Rings / Ryszard Matysiak, Grzegorz Kamieniarz, A. Caramico D'Auria, Filippo Esposito, U. Esposito // W: Phase Transitions and Critical Phenomena : Proceedings of 11th seminar. Polanica Zdrój, Polska, 1998 .- Wrocław : Polish Academy of Science, 1998, s. 114--118 .- ISBN: 8390621800
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14345] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski