Bibliographical Information Computer System

Main page   |   Author index   |   Reports   |   Upload   |   Scientific categories   |   Scientific disciplines   |   Wyloguj PBN
 
More
at least one of the words
with all of the words
enter logical expression Help
 

dr Marcin Bocheński
Scientific disciplines: Dyscyplina podstawowa: nauki biologiczne (100 %)
Unit: Department of Environment Protection
Range: Full list of publications (registered in the System)
Found: 119 bibliographical records
16 bibliographical records for the last 4 years
Notes: (*) - publication affiliated outside of the UZ

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


Monographs, academic textbooks, printed series of course lectures (books) (WZ)

[1] Lubuski atlas ornitologiczny. Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej, 2018. Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Sławomir Rubacha, Olaf Ciebiera, Grzegorz Jędro, Leszek Jerzak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 455 pp. , ISBN: 9788378423249, Bibliography, Photos, Illustrations, Summary,
Code: MON-W1    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14680] [data modyf: 24-05-2019 15:10]
[18,93] [0,24]
[2] Ptaki powiatu zielonogórskiego, 2016. Paweł Czechowski(*), Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Grzegorz Jędro, Sławomir Rubacha, Andrzej Wąsicki, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 220 pp. , ISBN: 9788378422358,
Code: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13323] [data modyf: 23-03-2018 11:03]
[3] Ochrona ptaków w mieście, 2013. Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Paweł T. Dolata, Leszek Jerzak, Adam Zbyryt, Gorzów Wielkopolski : Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 160 pp. , ISBN: 9788363564087, Bibliography, Photos, Figures, Table,
Code: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11862] [data modyf: 02-09-2015 11:23]
Chapters of monographs, academic textbooks, printed series of course lectures, conference publications in books (chapters of books) (WZ-ROZ)

[1] Czynna ochrona nietoperzy w rezerwacie Nietoperek. Projekt Natura Viadrina +, Olaf Ciebiera, Marcin Bocheński
// In: Nietoperze rezerwatu Nietoperek : badania, zagrożenia, ochrona, 2020. / red. J. Cichocki, A. Bator-Kocoł, R. M. Jurga, M. Warchałowski, O. Ciebiera, M. Bocheński, L. Jerzak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Nauk Biologicznych, pp. 93--94, ISBN: 9788395770500
Code: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21728] [data modyf: 19-10-2020 12:02]
[10] [0,5]
[2] Ptaki, Paweł Czechowski, Grzegorz Jędro, Edyta Gajda, Krzysztof Gajda, Marcin Bocheński
// In: Krzesiński Park Krajobrazowy : monografia, 2020. / red. P. Grochowski, L. Jerzak, Opole : Wydaw. Sindruk-DIMK, pp. 154--171, ISBN: 9788395971907
Code: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21798] [data modyf: 01-12-2020 12:17]
[9] [0,45]
[3] Natura 2000, Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera
// In: Formy ochrony przyrody Zielonej Góry : przewodnik, 2017. / red. L. Jerzak, M. Bocheński, O. Ciebiera, Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, pp. 177--189, ISBN: 9788394374532
Code: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19975] [data modyf: 19-04-2018 09:29]
[2,5] [0,5]
[4] Development of red blood cells parameters in the White Stork Ciconia ciconia chicks, growing in different environments, Aleksandra Steliga, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak
// In: The White Stork : studies in biology, ecology and conservation, 2016. / eds. Leszek Jerzak, Jill Shephard, Jose A. Aquirre, Judy Shamoun-Baranes, Piotr Tryjanowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, pp. 195--208, ISBN: 978-83-7842-XXX-X
Code: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18924] [data modyf: 10-04-2017 09:59]
[5] Factors influencing fledgling success of the White Stork Ciconia ciconia in Eastern Poland, Ireneusz Kaługa, Marcin Bocheński, Leszek Jerzak
// In: The White Stork : studies in biology, ecology and conservation, 2016. / eds. Leszek Jerzak, Jill Shephard, Jose A. Aquirre, Judy Shamoun-Baranes, Piotr Tryjanowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, pp. 137--161, ISBN: 978-83-7842-XXX-X
Code: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18923] [data modyf: 10-04-2017 09:54]
[6] How microbiology can contribute to our understanding of White Stork biology, Gottfried Wilharm, Evelyn Skiebe, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Leszek Jerzak
// In: The White Stork : studies in biology, ecology and conservation, 2016. / eds. Leszek Jerzak, Jill Shephard, Jose A. Aquirre, Judy Shamoun-Baranes, Piotr Tryjanowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, pp. 209--217, ISBN: 978-83-7842-XXX-X
Code: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18927] [data modyf: 26-05-2017 07:57]
[7] Ptaki, Paweł Czechowski(*), Marcin Bocheński, Leszek Jerzak
// In: 30 lat - Pszczewski Park Krajobrazowy : historia i przyroda, 2016. / red. P. Grochowski, L. Jerzak, Gorzów Wlkp. - Zielona Góra : Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, pp. 192--211, ISBN: 9788380560895
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18085] [data modyf: 23-03-2018 11:19]
[8] Elektrownie wiatrowe a ptaki - aktualny problem, Marcin Bocheński, Leszek Jerzak
// In: Energetyka alternatywna, 2011. / red. J. Popczyk, Polkowice : Wydaw. Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki, pp. 121--125, ISBN: 9788361234562
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13744] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] The impact of ad libitum feeding upon body mass and red blood cell parameters of Feral Pigeon Columba livia f. urbana, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak
// In: Urban fauna : studies of animal biology, ecology and conservation in european cities, 2011. / ed. P. Indykiewicz, L. Jerzak, J. Böhner, B. Kavanagh, Bydgoszcz : University of Technology and Life Sciences, pp. 471--477, ISBN: 9788375900855
Code: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13855] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Cenne przyrodniczo obszary miasta Zielona Góra, Paweł Czechowski, Marek Maciantowicz, Marcin Bocheński, Jan Cichocki, Andrzej Greinert, Leszek Jerzak, Bartłomiej Najbar, Mariusz Mleczak, Piotr Reda, Agnieszka Ważna, Marcin Dziubek
// In: Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010, 2010. / red. Z. Lewicki, K. Damczyk, Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (Biblioteka Monitoringu Środowiska), pp. 25--37
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12544] [data modyf: 11-01-2011 12:10]
[11] Dolina Dolnej Noteci (Lower Notec River Valley) : kryteria BirdLife International: A1, A4iii, C1, C4, C6, Marcin Bocheński, Przemysław Wylegała
// In: Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce = Important bird areas of international importance in Poland, 2010. / red. T. Wilk, M. Jujka, J. Krogulec, P. Chylarecki, Warszawa : Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, pp. 244--245, ISBN: 97883089830029
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12568] [data modyf: 19-01-2011 12:32]
[12] Dolina Dolnej Noteci w okolicach Drezdenka (pow. strzelecko-drezdenecki), Marcin Bocheński
// In: Turystyka ornitologiczna w województwie lubuskim, 2010. / red. P. Czechowski, M. Bocheński, L. Jerzak, Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, pp. 32--36, ISBN: 9788360792209
Code: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12190] [data modyf: 16-09-2010 11:39]
[13] Kompleks zbiorników wodnych w okolicach Zaboru (pow. zielonogórski), Marcin Bocheński
// In: Turystyka ornitologiczna w województwie lubuskim, 2010. / red. P. Czechowski, M. Bocheński, L. Jerzak, Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, pp. 115--119, ISBN: 9788360792209
Code: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12193] [data modyf: 16-09-2010 11:39]
[14] Ujście Noteci (pow. gorzowski), Marcin Bocheński
// In: Turystyka ornitologiczna w województwie lubuskim, 2010. / red. P. Czechowski, M. Bocheński, L. Jerzak, Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, pp. 37--41, ISBN: 9788360792209
Code: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12191] [data modyf: 16-09-2010 11:39]
[15] Ptaki, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Jarosław Szeliga, Leszek Jerzak
// In: Przyroda gminy Skwierzyna, 2009. / red. L. Lipnicki, Skwierzyna : Urząd Miejski, pp. 203--215, ISBN: 9788375850468
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11621] [data modyf: 14-01-2010 13:28]
[16] Wybrane parametry biologii lęgowej miejskiej i niemiejskiej populacji sroki Pica pica, Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Jacek Słoma
// In: Ptaki - Środowisko - Zagrożenia - Ochrona : wybrane aspekty ekologii ptaków, 2009. / red. J. Wiącek, M. Polak, M. Kucharczyk, G. Grzywaczewski, L. Jerzak, Lublin : Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, pp. 343--349, ISBN: 9788361301738
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11619] [data modyf: 14-01-2010 12:17]
[17] Liczebność, zagęszczenie i miejsca lęgowe sroki Pica pica w Zielonej Górze w latach 2007 i 2008, Leszek Jerzak, Magdalena Knast, Małgorzata Kolasińska, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Jakub Z. Kosicki
// In: Fauna miast : ochronić różnorodność biotyczną w miastach, 2008. / red. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak, Bydgoszcz : SAR "Pomorze", pp. 440--447, ISBN: 9788388245985
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10815] [data modyf: 19-01-2009 12:56]
[18] Ptaki, Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Leszek Jerzak
// In: Przyroda ożywiona : opracowanie ekofizjograficzne województwa lubuskiego, 2008. / red. L. Jerzak, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, pp. 179--201, ISBN: 9788391503706
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10811] [data modyf: 19-01-2009 11:37]
[19] Zanik populacji lęgowej dzierlatki Galerida cristata w Zielonej Górze, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Grzegorz Jędro, Leszek Jerzak
// In: Fauna miast : ochronić różnorodność biotyczną w miastach, 2008. / red. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak, Bydgoszcz : SAR "Pomorze", pp. 124--128, ISBN: 9788388245985
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10814] [data modyf: 19-01-2009 12:44]
[20] Ptaki, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Sławomir Rubacha, Leszek Jerzak
// In: Bory Lubuskie : Leśny Kompleks Promocyjny, 2007. / red. L. Jerzak, G. Gabryś, Lubsko : Nadleśnictwo Lubsko, pp. 93--104, ISBN: 8390918277
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9787] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Behaviour of the White Stork Ciconia ciconia: a review, Marcin Bocheński, Leszek Jerzak
// In: The White Stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation, 2006. / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, pp. 295--324, ISBN: 8360247358
Code: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8734] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Bocian biały w województwie lubuskim w roku 2004, Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Sławomir Rubacha
// In: Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce w roku 2004. Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białeg, 2006. / red. Guziak, R., Jakubiec, Z., Wrocław : PTPP "pro Natura", pp. 93--110, ISBN: 8385773754
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8644] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Ptaki (Aves), Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Leszek Jerzak
// In: Przyroda gminy Drezdenko, 2006. / red. L. Lipnicki, Drezdenko : Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, pp. 144--169, ISBN: 8389961873
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8604] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Ptaki okolic Cybinki, Paweł Czechowski, Marcin Bocheński
// In: Fauna doliny Odry okolic Cybinki, 2006. / red. L. Jerzak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski (Lubuskie Prace Przyrodnicze z. 1), pp. 77--107, ISBN: 8374810122
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8673] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Red blood cell parameters in juvenile White Storks Ciconia ciconia with reference to chick development in various weather conditions, Mariusz Kasprzak(*), Leszek Jerzak, Elżbieta Wołk, Marcin Bocheński
// In: The White Stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation, 2006. / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, pp. 359--371, ISBN: 8360247358
Code: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8738] [data modyf: 03-11-2015 13:05]
[26] Unusual feeding behaviour of the White Stork Ciconia ciconia in the Kłopot colony, W. Poland, Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski
// In: The White Stork in Poland : studies in biology, ecology and conservation, 2006. / ed. P. Tryjanowski, T. H. Sparks, L. Jerzak, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, pp. 203--207, ISBN: 8360247358
Code: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8733] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Znaczenie doliny środkowej Odry dla ptaków, Marcin Bocheński
// In: EkoSpotkania : "Zielone Lubuskie - Odra 2006", 2006. / red. A. Owoc, A. Grzybowska-Wywiał, Zielona Góra : Nowe Zdrowie Publiczne - Stowarzyszenie Społeczne Kreator, pp. 60--65, ISBN: 8392384733
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8702] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Znaczenie Jeziora Sławskiego i jego okolic dla ptaków, Marcin Bocheński
// In: EkoSpotkania : "Zielone Lubuskie - Odra 2006", 2006. / red. A. Owoc, A. Grzybowska-Wywiał, Zielona Góra : Nowe Zdrowie Publiczne - Stowarzyszenie Społeczne Kreator, pp. 101--104, ISBN: 8392384733
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8703] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Granica... ale nie dla ptaków, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski
// In: Park Krajobrazowy "Łuk Mużakowa", 2005. , Zielona Góra : Diapress Agencja Fotograficzno-Wydaw., pp. 15--18, ISBN: 8391303853
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8654] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Ptaki, Leszek Jerzak, Józef Radkiewicz, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski
// In: Stan środowiska w Zielonej Górze w 2004 roku, 2005. , Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, pp. 31--34, ISBN: 8372172730
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8196] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[31] The Jackdaw Corvus monedula in Zielona Góra city (W Poland): distribution and abundance, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski
// In: Ptaki krukowate Polski, 2005. / red. L. Jerzak, B. P. Kavanagh, P. Tryjanowski, Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, pp. 531--539, ISBN: 8389290928
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7483] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Liczebność, zagęszczenie i miejsca gniazdowania oknówki Delichon urbica (L.) w wybranych środowiskach Zielonej Góry w 2003 r., Marcin Bocheński, Leszek Jerzak, Marta Tubielewicz
// In: Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku, 2004. / Wydaw. LOGO, Bydgoszcz : Kubik & Krause, pp. 439--444, ISBN: 838758634X
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7122] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Liczebność i zagęszczenie sroki Pica pica w Zielonej Górze w 2001 r., Marcin Bocheński, Leszek Jerzak, Paweł Czechowski
// In: Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych, 2001. , Bydgoszcz : Wydaw. NICE, pp. 245--249, ISBN: 8388716115
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5536] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Journal Papers (CZASOP)

[1] Breeding habitats and long-termpopulation numbers of two sympatric raptors ? Red Kite Milvus milvus and Black Kite M. migrans ? in the mosaic-likelandscape of western Poland / Grzegorz Maciejowski, Piotr Zduniak, Marcin Bocheński, Maria Urbańska, Paulina Król, Michał Polakowski, 2020. Journal of Ornithology, 1--10, ISSN: 0021-8375, , eISSN: 1439-0361, Bibliography, Figures, Table, Summary,
Keywords: Black Kite, Breeding preferences, Conservation, Habitat changes, Red Kite
Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1007/s10336-020-01811-7         Citations in Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25662] [data modyf: 29-09-2020 10:20]
[140] [1]
[2] Do agricultural environments increase the reproductive success of White Stork Ciconia ciconia populations in South-Western Poland? / Piotr Kamiński, Leszek Jerzak, Mariusz Kasprzak, Edmund Kartanas, Marcin Bocheński, Martin Hromada(*), Jędrzej Baszyński, Wojciech Kozera, Alina Woźniak, Werner Ulrich, 2020. Science of the Total Environment Vol. 702, 275--289, ISSN: 0048-9697, , eISSN: 1879-1026, Bibliography, Figures, Table, Charts, Summary,
Keywords: Agricultural environments, Environmental protection, Landscape ecology, Reproductive success, Resource availability, Trophic ecology
Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.134503         Citations in Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-24576] [data modyf: 14-11-2019 11:26]
[50] [0,25]
[3] Rzadkie gatunki ptaków obserwowane w województwie lubuskim w latach 2015-2019 / Paweł Czechowski, Andrzej Wąsicki, Sławomir Rubacha, Michał Barcz, Marcin Bocheński, Michał Leszczyński, 2020. Przegląd Przyrodniczy T. 31, z. 3, 22--45 Bibliography, Photos, Figures, Summary,
Keywords: Lubuskie Voievodship, Western Poland, rarely observed birds' species, rzadko obserwowane gatunki ptaków, województwo lubuskie, zachodnia Polska
Code: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-26083] [data modyf: 21-01-2021 11:44]
[0,83] [0,17]
[4] Linking land cover satellite data with dietary variation and reproductive output in an opportunistic forager: Arable land use can boost an ontogenetic trophic bottleneck in the White Stork Ciconia ciconia / Grzegorz Orłowski, Jerzy Karg, Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Piotr Profus, Zofia Książkiewicz-Parulska, Karol Zub, Anna Ekner-Grzyb, Joanna Czarnecka, 2019. Science of the Total Environment Vol. 646, 491--502, ISSN: 0048-9697, , eISSN: 1879-1026, Bibliography, Illustrations, Figures, Summary,
Keywords: Microtus arvalis, energy requirements, invertebrate prey, nestling diet, ontogenetic diet switch, orthoptera
Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.07.297         Citations in Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-22961] [data modyf: 06-09-2019 12:59]
[100] [0,5]
[5] Ptaki zbiorników Raduszec i Dychów koło Krosna Odrzańskiego oraz terenów przyległych / Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Grzegorz Jędro, Andrzej Wąsicki, 2019. Ptaki Śląska, nr 26, 35--68 Bibliography, Photos, Table, Charts, Summary,
Keywords: ptaki wodne, zbiornik Dychów, zbiornik Raduszec, zbiorniki zaporowe
Code: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25859] [data modyf: 24-11-2020 15:49]
[1,25] [0,25]
[6] Ticks (Acari: Ixodida) on birds (Aves) migrating through the Polish Baltic coast / Olaf Ciebiera, Leszek Jerzak, Magdalena Nowak-Chmura, Marcin Bocheński, 2019. Experimental and Applied Acarology Vol. 77, iss. 2, 241--251, ISSN: 0168-8162, , eISSN: 1572-9702, Bibliography, Table, Summary,
Keywords: Baltic Sea, Ixodida, Migration routes, Migratory birds, Poland, Ticks
Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1007/s10493-019-00341-z         Citations in Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-23697] [data modyf: 06-09-2019 11:07]
[33,33] [0,33]
[7] Data exploration on diet, and composition, energy value and functional division of prey items ingested by White Storks Ciconia ciconia in south-western Poland: Dietary variation due to land cover, reproductive output and colonial breeding / Grzegorz Orłowski, Jerzy Karg, Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Piotr Profus, Zofia Książkiewicz-Parulska, Karol Zub, Anna Ekner-Grzyb, Joanna Czarnecka, 2018. Data in Brief Vol. 21, 1186--1203, ISSN: 2352-3409, Bibliography, Figures, Table, Charts, Summary,
Code: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)        Citations in Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-23288] [data modyf: 14-11-2018 13:54]
[0,56] [0,11]
[8] Relatedness of wildlife and livestock avian isolates of the nosocomial pathogen Acinetobacter baumannii to lineages spread in hospitals worldwide / Gottfried Wilharm, Evelyn Skiebe, Paul G. Higgins, Marie T. Poppel, Ulrike Blaschke, Sarah Leser, Christine Heider, Magdalena Heindorf, Paul Brauner, Udo Jäckel, Karin Böhland, Christiane Cuny, Andżelina Łopińska, Piotr Kamiński, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Marcin Tobółka, Katarzyna M. Żołnierowicz, Joachim Siekiera, Harald Seifert, Stéphanie Gagné, Suzana P. Salcedo, Michael Kaatz, Franziska Layer, Jennifer K. Bender, Stephan Fuchs, Torsten Semmler, Ivonne Pfeifer, Leszek Jerzak, 2017. Environmental Microbiology, 1--36, ISSN: 1462-2912, , eISSN: 1462-2920, Bibliography, Figures, Table, Charts, Summary,
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1111/1462-2920.13931         Citations in Scopus: 21 [01-03-2021]
[AWCZ-21718] [data modyf: 09-10-2017 13:19]
[10] [0,25]
[9] Using soil from pellets of White Storks Ciconia ciconia to assess the number of earthworms (Lumbricidae) consumed as primary and secondary prey / Grzegorz Orłowski, Zofia Książkiewicz-Parulska, Jerzy Karg, Marcin Bocheński, Leszek Jerzak, Karol Zub, 2016. IBIS : International Journal of Avian Science Vol. 158, no. 3, 587--597, ISSN: 0019-1019, , eISSN: 1474-919X, Bibliography, Charts, Summary,
Keywords: Lumbricidae, agriculture, bird diet, chaetae, digestion, food, pellet analysis
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1111/ibi.12375         Citations in Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-19958] [data modyf: 29-06-2016 10:54]
[10] Corynebacterium pelargi sp. nov., isolated from the trachea of white stork nestlings / Peter Kämpfer, Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Mariusz Kasprzak, G. Wilharm, Jan Golke, Hans Jürgen Busse, Stefanie P. Glaeser, 2015. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology Vol. 65, 1415--1420, ISSN: 1466-5026,
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1099/ijs.0.000115         Citations in Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-19111] [data modyf: 30-06-2015 11:38]
[11] Prevalence, Virulence and Antimicrobial Resistance of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in White Stork Ciconia ciconia in Poland / Bernadeta Szczepańska, Piotr Kamiński, Małgorzata Andrzejewska, Dorota Śpica, Edmund Kartanas, Werner Ulrich, Leszek Jerzak, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Jacek J. Klawe, 2015. Foodborne Pathogens and Disease Vol. 12, no. 1, 24--31, ISSN: 1535-3141 ,
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1089/fpd.2014.1793         Citations in Scopus: 10 [01-03-2021]
[AWCZ-18655] [data modyf: 21-08-2015 10:27]
[12] New Year's Eve fireworks impact on the number of Magpies on the roosting place / Krzysztof Karolewski, Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Damian Markulak, Leszek Jerzak, 2014. International Studies on Sparrows Vol. 38, 27--29, ISSN: 1734-624X, Bibliography, Charts, Summary,
Code: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18828] [data modyf: 15-02-2017 09:12]
[13] Sex and other sources of variation in the haematological parameters of White Stork Ciconia ciconia chicks / Piotr Kamiński, Leszek Jerzak, Tim H. Sparks, Alison Johnston, Marcin Bocheński, Mariusz Kasprzak, Ewa Wiśniewska, Sławomir Mroczkowski, Piotr Tryjanowski, 2014. Journal of Ornithology Vol. 155, 307--314, ISSN: 0021-8375, Bibliography, Figures, Table, Summary,
Keywords: age, blood parameters, haematology, regional differences, sex, year effect
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s10336-013-1016-6         Citations in Scopus: 7 [01-03-2021]
[AWCZ-17598] [data modyf: 20-08-2015 12:24]
[14] Badania nad bocianem białym Ciconia ciconia w Polsce w 2012 roku. Relacja z II Zjazdu Grupy Badawczej Bociana Białego (Kłopot, 21-23.11.2012r.) / Marcin Tobółka, Marcin Bocheński, Tomasz Grabowski, Zbigniew Jakubiec, Leszek Jerzak, Ireneusz Kaługa, Wojciech Kania, Jakub Kronenberg, Paweł Poniński, Artur Siekiera, Joachim Siekiera, Marcin Stępień, Piotr Tryjanowski, Magdalena Zagalska-Neubauer, Józef Jacek Zawodniak, Katarzyna M. Żołnierowicz, 2013. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 69, z. 5, 3--13, ISSN: 0009-6172, Bibliography, Photos, Summary,
Keywords: Ciconia ciconia, Grupa Badawcza Bociana Białego, bocian biały, inwentaryzacja, obrączkowanie, ochrona, organizacja badań, telemetria, usługi ekosystemów, świadczenia ekosystemów
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17592] [data modyf: 20-08-2015 09:54]
[15] Decline of Jackdaws Corvus monedula in the city of Zielona Góra / Paweł Czechowski(*), Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, 2013. International Studies on Sparrows Vol. 37, 32--36, ISSN: 1734-624X, Bibliography, Figures, Table, Summary,
Code: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17977] [data modyf: 23-03-2018 10:49]
[16] Znaczenie bociana białego Cicionia cicionia dla społeczeństwa: analiza z perspektywy koncepcji usług ekosystemów / Jakub Kronenberg, Marcin Bocheński, Paweł T. Dolata, Leszek Jerzak, Piotr Profus, Marcin Tobółka, Piotr Tryjanowski, Andrzej Wuczyński, Katarzyna M. Żołnierowicz, 2013. Chrońmy Przyrodę Ojczystą Vol. 69, nr 3, 179--203, ISSN: 0009-6172, Bibliography, Summary,
Keywords: bocian biały, usługi ekosystemów, usługi kulturowe, usługi regulacyjne
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17402] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[17] The scientific conference "Birds of the cities", Zielona Góra, Poland / Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, 2012. International Studies on Sparrows Vol. 36, 114--116, ISSN: 1734-624X,
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17447] [data modyf: 08-08-2013 09:25]
[18] Do males hatch first and dominate sex rations in White Stork Ciconia ciconia chicks? / Piotr Tryjanowski, Tim H. Sparks, Marcin Bocheński, Mirosława Dabert, Mariusz Kasprzak, Piotr Kamiński, Sławomir Mroczkowski, Ewa Wiśniewska, Leszek Jerzak, 2011. Journal of Ornithology Vol. 152, no 2, 213--218, ISSN: 0021-8375, Bibliography, Table, Charts, Summary,
Keywords: brood size, chick size, sex ratio, time of breeding, year effect
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1007/s10336-010-0571-3         Citations in Scopus: 11 [01-03-2021]
[AWCZ-14992] [data modyf: 23-08-2011 12:31]
[19] The effect of habitat and number of inhabitants on the population sizes of feral pigeons around towns in northern Poland / Tomasz Hetmański, Marcin Bocheński, Piotr Tryjanowski, Piotr Skórka, 2011. European Journal of Wildlife Research Vol. 57, iss. 3, 421--428, ISSN: 1612-4642, Bibliography, Figures, Table, Charts, Summary,
Keywords: Columba livia, colonization, distribution, foraging strategy, urban ecology
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10344-010-0448-z         Citations in Scopus: 11 [01-03-2021]
[AWCZ-15327] [data modyf: 08-01-2019 11:19]
[20] Blood chemistry in white stork Ciconia ciconia chicks varies by sex and age / Leszek Jerzak, Tim H. Sparks, Mariusz Kasprzak(*), Marcin Bocheński, Piotr Kamiński, Ewa Wiśniewska, Sławomir Mroczkowski, Piotr Tryjanowski, 2010. Comparative Biochemistry and Physiology, Part B Vol. 156, no. 2, 144--147, ISSN: 1096-4959, Bibliography, Figures, Table, Summary,
Keywords: White stork, blood parameters, brood size, chick age, free-living birds, lipid, protein, sex
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1016/j.cbpb.2010.03.003         Citations in Scopus: 8 [01-03-2021]
[AWCZ-14587] [data modyf: 03-11-2015 13:04]
[21] Czy już czas, aby regulować liczebność sroki? / Leszek Jerzak, Joerg Boehner, Marcin Bocheński, 2010. Ptaki : kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, nr 2, 12--13 Bibliography, Photos,
Code: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14993] [data modyf: 10-09-2010 12:05]
[22] Gniazda i lęg strzyżyka Troglodytes troglodytes w gnieździe dymówki Hirundo rustica / Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, 2010. Przegląd Przyrodniczy T. 21, z. 3, 69--71 Bibliography, Photos, Summary,
Code: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15326] [data modyf: 19-01-2011 10:13]
[23] Rzadkie gatunki ptaków obserwowane w województwie lubuskim w latach 2005-2009 / Paweł Czechowski(*), Marcin Bocheński, Grzegorz Jędro, Sławomir Rubacha, Andrzej Wąsicki, 2010. Przegląd Przyrodniczy T. 21, z. 3, 35--57 Bibliography, Photos, Figures, Charts, Summary,
Keywords: Lubuskie Province, rarely observed bird species, rzadko obserwowane gatunki ptaków, western Poland, województwo lubuskie, zachodnia Polska
Code: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15325] [data modyf: 23-03-2018 10:46]
[24] Zimowanie bociana białego w Polsce / Marcin Bocheński, Leszek Jerzak, 2009. Ptaki : kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, nr 3, 12--13 Photos,
Code: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14259] [data modyf: 14-12-2009 13:54]
[25] Awifauna użytku ekologicznego "Łąki zalewowe koło Słubic" na Ziemi Lubuskiej / Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, 2008. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 64, z. 6, 49--62, ISSN: 0009-6172, Bibliography, Photos, Figures, Table, Summary,
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13645] [data modyf: 19-03-2009 12:49]
[26] Migracje i zimowanie czeczotki Carduelis flammea w województwie lubuskim w latach 1994/1995 - 2005/2006 / Paweł Czechowski, Grzegorz Jędro, Marcin Bocheński, 2008. Notatki Ornitologiczne T. 49, 21--28 Bibliography, Table, Summary,
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13646] [data modyf: 19-03-2009 13:15]
[27] Kolonie kormorana Phalacrocorax carbo sinesis na środkowym Nadodrzu / Leszek Jerzak, Tadeusz Mizera, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Marek Kalisiński, Anna Szara, 2007. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 63, z. 5, 51--65, ISSN: 0009-6172, Bibliography, Figures, Table, Charts, Summary,
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12515] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[28] Liczebność, rozmieszczenie i ekspansja kląskawki Saxicola rubicola w województwie lubuskim w latach 1995-2006 / Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Grzegorz Jędro, Sławomir Rubacha, 2006. Przegląd Przyrodniczy T. 17, z. 3-4, 73--79 Bibliography, Figures, Summary,
Keywords: Lubuskie Province, Stonechat, expansion process
Code: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13030] [data modyf: 03-06-2008 15:35]
[29] Migrations of waders (Charadrii) in the middle Odra valley (w Poland) / Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Leszek Jerzak, 2006. The Ring : Ringing, Migration, Monitoring Vol. 28, no 1, 3--18 Bibliography, Figures, Table, Charts, Summary,
Keywords: Charadrii, lubuskie province, middle Odra valley, migration dynamics, waders
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11299] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Are undomed nests built by young magpies Pica pica ? / Leszek Jerzak, Piotr Zduniak, Marcin Bocheński, Lechosław Kuczyński, Tomasz Sromala, 2005. Alauda Vol. 73, no 3, 242 [abstr.]
Code: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10340] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Is the communal roosting behaviour of the Magpie (Pica Pica) wind dependent? An example from an isolated population in W Poland / Paweł Czechowski, Leszek Jerzak, Piotr Zduniak, Marcin Bocheński, 2005. Ardeola Vol. 52, no 2, 333--339 Bibliography, Charts, Summary,
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-11080] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Nesting of the sparrows Passer spp. in the White Stork Ciconia ciconia nests in a stork colony in Kłopot (W Poland) / Marcin Bocheński, 2005. International Studies on Sparrows Vol. 30, 39--41, ISSN: 1734-624X, Bibliography,
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-10587] [data modyf: 28-10-2009 09:37]
[33] Liczne stada siewek złotych Pluvialis apricaria i czajek Vanellus vanellus na Ziemi Lubuskiej / Grzegorz Jędro, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Maciej Kosmala, Sławomir Rubacha, Dariusz Stepek, 2004. Przegląd Przyrodniczy T. 15, z. 1-2, 140--141 Bibliography, Summary,
Code: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10589] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Obserwacje nowych dla Ziemi Lubuskiej gatunków z rodziny pliszkowatych Motacillidae w Parku Narodowym "Ujście Warty" / Zbigniew Kajzer, Łukasz Ławicki, Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, 2004. Przegląd Przyrodniczy T. 15, z. 1-2, 141--142 Bibliography,
Code: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10598] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Rzadkie gatunki ptaków obserwowane w województwie lubuskim w latach 1990-2004 / Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Grzegorz Jędro, Zbigniew Kajzer, Sławomir Rubacha, Marcin Sidelnik, Andrzej Wąsicki, 2004. Notatki Ornitologiczne T. 45, z. 4, 241--252 Bibliography, Charts, Summary,
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10172] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Współczesne stwierdzenie sóweczki Glaucidium passerinum w województwie lubuskim / Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, 2004. Przegląd Przyrodniczy T. 15, z. 1-2, 136--138 Bibliography, Figures, Summary,
Code: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10588] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Awifauna lęgowa środkowego odcinka doliny Odry / Paweł Czechowski, Sławomir Rubacha, Andrzej Wąsicki, Marcin Bocheński, Grzegorz Jędro, Zbigniew Kajzer, Marcin Sidelnik, 2002. Notatki Ornitologiczne T. 43, z. 3, 163--176 Bibliography, Figures, Table, Summary,
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8900] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Obserwacje rzadkich ptaków drapieżnych na Ziemi Lubuskiej w 2000 roku / Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Grzegorz Jędro, Zbigniew Kajzer, Marcin Sidelnik, 2001. Przegląd Przyrodniczy T. 12, z. 1-2, 158--159 Bibliography, Summary,
Code: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8901] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[39] Repeatability of size and shape of eggs in the urban Magpie Pica pica (Passeriformes: Corvidae) population / Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Lechosław Kuczyński, Piotr Tryjanowski, 2000. Acta Zoologica Cracoviensia (Series: Vertebrata) Vol. 43, no 1-2, 165--169 Bibliography, Table,
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8755] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Reviewed publications in other continuous publications (INNE-REC)

[1] Parametry czerwonokrwinkowe piskląt dymówki Hirundo rustica z lęgów wczesnych i późnych / Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Aleksandra Steliga, Grzegorz Jędro, Leszek Jerzak // In: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt .- 2011, nr 580 (62), pp. 37--44, ISSN: 1897-8223, Bibliography, Table, Summary,
Keywords: Burn Swallow, Hirundo rustica, dymówka, haematocri Hct, haemoglobin concentration Hgb, hematokryt (Hct), hemoglobina (Hgb), liczba krwinek czerwonych (RBC), mean corpuscular haemoglobin MCH, mean corpuscular haemoglobin concentration MCHC, mean corpuscular volume MCV, number of red blood cells RBC, średnia zawartość hemoglobiny w krwince (MCH), średnie stężenie hemoglobiny w krwince (MCHC),

Code: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9006] [data modyf: 12-07-2011 12:25]
[2] Awifauna lęgowa stawów rybnych w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego / Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Marcin Sidelnik // In: Ptaki Śląska - (Sprawozdania Zakładu Ekologii Ptaków i Stacji Ornitologicznej) .- 2006, nr 16, pp. 109--121 Bibliography, Figures, Table, Summary,
Code: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7319] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Awifauna przelotna i zimująca środkowego odcinka doliny Odry / Marcin Bocheński, Zbigniew Kajzer, Paweł Czechowski, Grzegorz Jędro, Jacek Cichocki, Sławomir Rubacha, Marcin Sidelnik, Andrzej Wąsicki // In: Ptaki Śląska - (Sprawozdania Zakładu Ekologii Ptaków i Stacji Ornitologicznej) .- 2006, nr 16, pp. 123--161 Bibliography, Figures, Table, Charts, Summary,
Code: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7318] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Wieloletnia dynamika liczebności oraz sukces lęgowy bociana białego ciconia ciconia w kolonii we wsi Kłopot nad Odrą / Leszek Jerzak, Józef Radkiewicz, Marcin Bocheński // In: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2004, nr 131, pp. 159--164, ISSN: 1895-7323, Bibliography, Table, Charts, Summary,
Keywords: badania wieloletnie, bocian biały, breeding success, colony in kłopot, kolonia w Kłopocie, liczba par, long-term studies, pairs number, sukces lęgowy, white stork,

Code: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6647] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Conference papers (KONF)

[1] Acinetobacter baumannii - jet stream rider, 2019. G. Wilharm, E. Skiebe, Andżelina Łopińska, K. Weber, K. Görlitz, G. Meimers, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, M. Tobółka, J. Siekiera, C. Schaudinn, T. Semmler, Leszek Jerzak // In: 12th International Symposium on the Biology of Acinetobacter - ACINETOBACTER 2019 : abstract book. Frankfurt, Niemcy Frankfurt : Goethe University, 2019, pp. 1
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23522] [data modyf: 16-09-2019 12:21]
[0] [0]
[2] Analysis of the genetic differentiation of the white stork (Ciconia ciconia), 2017. E. Zygielewicz, M. Burnicka, A. Gniewczyńska, Ewa Burda, Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Marcin Bocheński, Elżbieta Heger // In: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 12th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2017, pp. 61, ISBN: 9788394374525
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22874] [data modyf: 21-12-2017 13:39]
[0] [0]
[3] Kestrel (Falco tinnunculus) in the urban environment, 2016. Ariel Durajski, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński // In: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, pp. 109, ISBN: 9788394374518
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22413] [data modyf: 02-10-2017 18:17]
[4] Populations and distribution kestrel (Falco tinnunculus) in Zielona Góra, 2016. Ariel Durajski, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński // In: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, pp. 110, ISBN: 9788394374518
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22414] [data modyf: 02-10-2017 18:18]
[5] Avian reservoirs of the nosocomial pathogen Acinetobacter baumanii, 2015. Gottfried Wilharm, Evelyn Skiebe, Marie T. Poppel, Sarah Leser, Christine Heider, Magdalena Heindorf, Karin Böhland, Christiane Cuny, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Marcin Tobolka, Katarzyna M. Żołnierowicz, Harald Seifert, Paul G. Higgins, Ivonne Pfeifer, Leszek Jerzak // In: 10th International Symposium on the Biology of Acinetobacter - ACINETOBACTER 2015. Athens, Grecja [B. m.] : [brak wydawcy], 2015, pp. 78
Keywords: Acinetobacter baumanni, avian reservoirs, white stork

Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21782] [data modyf: 08-09-2015 13:44]
[6] Biodiversity of vertebrate in the area of the Nowogród Bobrzański natural resources mine, 2015. A. Dyrkacz, Krystyna Walińska, Ewa Nowacka-Chiari, A. Nowacki, Marcin Bocheński // In: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, pp. 119, ISBN: 9788394374501
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21994] [data modyf: 01-12-2015 18:28]
[7] Comparison of white blood cells of White Storks Ciconia ciconia developing in pure and heavy metal polluted environments, 2015. Monika Grandtke, Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Janczak, Aleksandra Steliga, Arkadiusz Stamm, Marcin Bocheński, Mariusz Kasprzak, Leszek Jerzak // In: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, pp. 22, ISBN: 9788378422075
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21867] [data modyf: 13-10-2015 16:21]
[8] Płazy bezogonowe Anura w krajobrazie rolniczym zachodniej Polski, 2015. Olaf Ciebiera, Marcin Bocheński // In: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, pp. 55, ISBN: 9788378422075
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21870] [data modyf: 05-10-2015 10:05]
[9] Sukces lęgowy bociana białego Ciconia ciconia na Środkowym Nadodrzu w latach 2012-2015, 2015. Ewa Burda, Karolina Chosińska, Arkadiusz Stamm, Marcin Bocheński // In: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, pp. 103, ISBN: 9788378422075
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21874] [data modyf: 30-10-2015 10:43]
[10] The impact of high voltage power lines on birdlife around Gorzów Wielkopolski, 2015. Ewa Burda, Marcin Bocheński, Karolina Chosińska, Olaf Ciebiera, S. Lasoń, A. Stamm // In: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, pp. 185, ISBN: 9788394374501
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22003] [data modyf: 02-12-2015 09:15]
[11] Development of red blood cell parameters in white stork Ciconia ciconia chicks, growing in different environments, 2014. Aleksandra Steliga, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak // In: 1st International White Stork Conference : abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, pp. 56
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21453] [data modyf: 02-09-2015 12:34]
[12] Eco-physiological and immuno-genetic determinations of white stork Ciconia ciconia condition - is it possible to prevent changes of population status?, 2014. Piotr Kamiński, Leszek Jerzak, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński // In: 1st International White Stork Conference : abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, pp. 32--33
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21451] [data modyf: 02-09-2015 11:45]
[13] Microbiological studies on White Stork nestlings reveal frequent colonization with the opportunistic pathogen Acinetobacter baumannii and with a novel Corynebacterium species, 2014. Gottfried Wilharm, Evelyn Skiebe, Marie T. Poppel, Sarah Leser, Christine Heider, Magdalena Heindorf, Mariusz Kasprzak, Piotr Kamiński, Marcin Bocheński, Marcin Tobółka, Paul G. Higgins, Ivonne Pfeifer, Leszek Jerzak // In: 1st International White Stork Conference : abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, pp. 63--64
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21454] [data modyf: 02-09-2015 12:34]
[14] The diet and prey composition and endoochorous seed dispersal in white storks Ciconia ciconia in Western Poland: preliminary findings and futher research questions and needs, 2014. Grzegorz Orłowski, Jerzy Karg, Joanna Czarnecka, Leszek Jerzak, Karol Zub, Marcin Bocheński // In: 1st International White Stork Conference : abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, pp. 40--41
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21452] [data modyf: 02-09-2015 13:07]
[15] The white stork Ciconia Ciconia colony in Kłopot ( in Poland) - over 45 years of studies, 2014. Marcin Bocheński, Krzysztof Gajda, Leszek Jerzak, Edyta Róż // In: 1st International White Stork Conference : abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, pp. 13
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21447] [data modyf: 07-09-2015 15:42]
[16] Time budget and some behavioural aspects in the white stork Ciconia ciconia breeding colony in Western Poland, 2014. Marcin Bocheński // In: 1st International White Stork Conference : abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, pp. 12
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21446] [data modyf: 02-09-2015 11:45]
[17] Ptaki lęgowe wybranych środowisk Zielonej Góry, 2012. Krzysztof Gajda, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Leszek Jerzak, Michał Kuźmiak, Joerg Boehner // In: Ptaki miast : konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, pp. 15 [abstr.]
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20473] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Spadek liczebności kawki Corvus monedula w Zielonej Górze, 2012. Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera // In: Ptaki miast : konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, pp. 10--11 [abstr.]
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20472] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Śmiertelność ptaków na przeźroczystych ekranach akustycznych w Zielonej Górze, 2012. Michał Kuźmiak, Marcin Bocheński // In: Ptaki miast : konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, pp. 19--20 [abstr.]
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20475] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] Long-term changes in the number and breeding success of the urban magpie Pica pica population in Zielona Góra (western Poland), 2011. Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Leszek Jerzak, Jacek Słoma, Tomasz Sromala // In: Scientific Conference - URBAN FAUNA : studies of animal biolofy, ecology and conservation in European cities. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : University of Technology and Life Sciences, 2011, pp. 24 [abstr.], ISBN: 9788375900828
Code: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20106] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[21] Roads - direct and indirect threat, 2011. M. Kuźmiak, Sebastian Pilichowski, Marcin Bocheński // In: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 6th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, pp. 88 [abstr.]
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20287] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[22] The impact of ad libitum feeding upon body mass and red blood cell parameters of Feral Pigeon Columba livia f. urbana, 2011. Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak // In: Scientific Conference - URBAN FAUNA : studies of animal biolofy, ecology and conservation in European cities. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : University of Technology and Life Sciences, 2011, pp. 45 [abstr.], ISBN: 9788375900828
Code: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20107] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[23] Abundance, distribution and breeding success of Kestrel Falco tinnunculus in Zielona Góra, in the years 2008-2009, 2009. D. Krajewska, Marcin Bocheński // In: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists : 4th international conference. Zielona Góra, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, pp. 20 [abstr.]
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19480] [data modyf: 04-02-2010 09:54]
[24] Birds breeding in the nest-boxes in Smolicki forest (near Kobylin, Krotoszyn district), 2009. K. Gajda, Marcin Bocheński // In: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists : 4th international conference. Zielona Góra, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, pp. 11 [abstr.]
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19477] [data modyf: 04-02-2010 09:45]
[25] Wybrane parametry biologii lęgowej populacji miejskiej i niemiejskiej sroki Pica pica, 2009. Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Jacek Słoma, Leszek Jerzak // In: Ptaki - Środowisko - Zagrożenia : ogólnopolska konferencja ornitologiczna w 190 rocznicę urodzin Władysława Taczanowskiego. Lublin, Polska Lublin : Wydaw.-Drukarnia Liber duo s.c., 2009, pp. 17 [abstr.], ISBN: 9788361301530
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19423] [data modyf: 14-12-2009 12:49]
[26] Liczebność i zagęszczenie sroki Pica pica w Zielonej Górze w latach 2006 i 2007, 2008. Leszek Jerzak, Magdalena Knast, Małgorzata Kolasińska, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski // In: Fauna miast : ochronić różnorodność biologiczną w miastach. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : Studio Artystyczno-Reklamowe "Pomorze", 2008, pp. 52 [abstr.], ISBN: 9788388245992
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18803] [data modyf: 29-05-2008 13:47]
[27] Zanik stanowisk lęgowych dzierlatki Galerida cristata w Zielonej Górze, 2008. Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Grzegorz Jędro, Leszek Jerzak // In: Fauna miast : ochronić różnorodność biologiczną w miastach. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : Studio Artystyczno-Reklamowe "Pomorze", 2008, pp. 19 [abstr.], ISBN: 9788388245992
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18802] [data modyf: 29-05-2008 13:47]
[28] Nieuprzejme bociany? Kiedy i na kogo klekoczą bociany białe (Ciconia ciconia), 2007. Marcin Bocheński // In: Ogólnopolski Kongres Zoologiczny : Zmienność - adaptacja - ewolucja. Olsztyn, Polska Olsztyn : Polskie Towarzystwo Zoologiczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2007, pp. 112 [abstr.], ISBN: 9788389112583
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18537] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] The breeding biology of magpie Pica pica urban population (Zielona Góra, Poland), 2007. Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Tomasz Sromala // In: 2nd International Eurasian Ornithology Congress. Antalya, Turcja Antalya : [brak wydawcy], 2007, pp. 90 [abstr.], ISBN: 9789944009201
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18676] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Migracje i zimowanie błotniaka zbożowego Circus cyaneus i myszołowa włochatego Buteo lagopus w województwie lubuskim, 2005. Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Leszek Jerzak // In: Ornitologia polska na progu XXI stulecia - dokonania i perspektywy : ogólnopolska konferencja ornitologiczna : Zjazd Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Olsztyn, Polska Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2005, pp. 162 [streszcz.], ISBN: 8389112868
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17421] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Migracje ptaków siewkowych Charadrii w środkowej dolinie Odry, 2005. Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Leszek Jerzak // In: Ornitologia polska na progu XXI stulecia - dokonania i perspektywy : ogólnopolska konferencja ornitologiczna : Zjazd Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Olsztyn, Polska Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2005, pp. 121 [streszcz.], ISBN: 8389112868
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17420] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Rozmieszczenie i liczebność kolonii kormorana czarnego Phalacrocorax carbo w województwie lubuskim, 2005. Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Paweł Czechowski, Anna Szara // In: Ornitologia polska na progu XXI stulecia - dokonania i perspektywy : ogólnopolska konferencja ornitologiczna : Zjazd Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Olsztyn, Polska Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2005, pp. 219 [streszcz.], ISBN: 8389112868
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17422] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Liczebność i rozmieszczenie kawki Corvus monedula w Zielonej Górze w 2004 r., 2004. Marcin Bocheński, Paweł Czechowski // In: Ptaki krukowate Polski : stan wiedzy i perspektywy badań : program i streszczenia. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2004, pp. 9 [streszcz.]
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16965] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Wieloletnia dynamika liczebności sroki Pica pica w Zielonej Górze, 2001. Marcin Bocheński, Leszek Jerzak // In: Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych : II Ogólnopolska Konferencja FAUNA MIAST : Streszczenia. Myślęcinek, Polska Bydgoszcz : Wydaw. NICE, 2001, pp. 17 [streszcz.]
Keywords: Zielona Góra, long-term dynamics, magpie, urbanisation

Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15324] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Joint works (editorship of journals, joint works, monographs, academic textbooks, special issues of journals) (RED)

[1] Nietoperze rezerwatu Nietoperek : badania, zagrożenia, ochrona / (Ed.) Jan Cichocki, Anna Bator-Kocoł, Robert M. Jurga, Marcin Warchałowski, Olaf Ciebiera, Marcin Bocheński, Leszek Jerzak .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Nauk Biologicznych, 2020, 108 pp. .- ISBN: 9788395770500
Code: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5935] [data modyf: 19-10-2020 11:42]
[2] Formy ochrony przyrody Zielonej Góry / (Ed.) Leszek Jerzak, Olaf Ciebiera, Marcin Bocheński .- Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 191 pp. .- ISBN: 9788394374532
Code: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5703] [data modyf: 24-05-2019 16:42]
[3] Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego / (Ed.) Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Leszek Jerzak, Jacek Nowakowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 .- ISBN: 9788378422075
Code: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5362] [data modyf: 05-10-2015 09:57]
[4] Turystyka ornitologiczna w województwie lubuskim / (Ed.) Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Leszek Jerzak .- Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010, 179 pp. .- ISBN: 9788360792209
Code: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4771] [data modyf: 10-09-2010 11:40]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski