Bibliographical Information Computer System

Main page   |   Author index   |   Reports   |   Upload   |   Scientific categories   |   Scientific disciplines   |   Wyloguj PBN
 
More
at least one of the words
with all of the words
enter logical expression Help
 

dr inż. Agnieszka Ważna
Scientific disciplines: Dyscyplina podstawowa: nauki biologiczne (100 %)
Unit: Departament of Zoology
Range: Full list of publications (registered in the System)
Found: 63 bibliographical records
14 bibliographical records for the last 4 years
Notes: (*) - publication affiliated outside of the UZ

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


Monographs, academic textbooks, printed series of course lectures (books) (WZ)

[1] Polskie nazewnictwo ssaków świata = Polish names of mammals of the world, 2015. Włodzimierz Cichocki, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Ewa Rajska-Jurgiel, Artur Jasiński, Wiesław Bogdanowicz, Warszawa : Muzeum i Instytut Zoologii PAN 362 pp. , ISBN: 9788388147159, Figures, Table,
Code: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12778] [data modyf: 23-10-2015 12:03]
Chapters of monographs, academic textbooks, printed series of course lectures, conference publications in books (chapters of books) (WZ-ROZ)

[1] Darniówka tatrzańska Microtus tatricus (Kratochvíl, 1952), Agnieszka Ważna, Jan Cichocki
// In: Monitoring gatunków zwierząt : przewodnik metodyczny, 2015. / red. M. Makomaska-Juchiewicz, M. Bonk . Cz. 4, Warszawa : Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, pp. 337--352, ISBN: 9788361227373
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17261] [data modyf: 23-10-2015 09:38]
[2] Cenne przyrodniczo obszary miasta Zielona Góra, Paweł Czechowski, Marek Maciantowicz, Marcin Bocheński, Jan Cichocki, Andrzej Greinert, Leszek Jerzak, Bartłomiej Najbar, Mariusz Mleczak, Piotr Reda, Agnieszka Ważna, Marcin Dziubek
// In: Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010, 2010. / red. Z. Lewicki, K. Damczyk, Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (Biblioteka Monitoringu Środowiska), pp. 25--37
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12544] [data modyf: 11-01-2011 12:10]
[3] Mäsožravce, Barbara Chovancová, Filip Zięba, Peter Urban, Ladislav Hlôška, Grzegorz Jamrozy, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki
// In: Tatry : príroda, 2010. , Praha : Nakl. Miloš Uhlíř - Baset, pp. 579--608, ISBN: 9788073401153
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12477] [data modyf: 15-12-2010 09:47]
[4] Ssaki, Grzegorz Gabryś, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Dariusz Łupicki
// In: Przyroda gminy Skwierzyna, 2009. / red. L. Lipnicki, Skwierzyna : Urząd Miejski, pp. 217--233, ISBN: 9788375850468
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11622] [data modyf: 14-01-2010 13:58]
[5] Ssaki, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Grzegorz Gabryś
// In: Przyroda ożywiona : opracowanie ekofizjograficzne województwa lubuskiego, 2008. / red. L. Jerzak, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, pp. 205--215, ISBN: 9788391503706
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10812] [data modyf: 19-01-2009 11:44]
[6] Teriofauna Zakopanego - stan poznania i zagrożenia, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Włodzimierz Cichocki, Włodzimierz Chętnicki
// In: Fauna miast : ochronić różnorodność biotyczną w miastach, 2008. / red. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak, Bydgoszcz : SAR "Pomorze", pp. 178--185, ISBN: 9788388245985
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10873] [data modyf: 09-02-2009 12:56]
[7] Ssaki, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Grzegorz Gabryś, Dariusz Łupicki
// In: Bory Lubuskie : Leśny Kompleks Promocyjny, 2007. / red. L. Jerzak, G. Gabryś, Lubsko : Nadleśnictwo Lubsko, pp. 105--116, ISBN: 8390918277
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9788] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Ssaki (Mammalia), Grzegorz Gabryś, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki
// In: Przyroda gminy Drezdenko, 2006. / red. L. Lipnicki, Drezdenko : Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, pp. 170--185, ISBN: 8389961873
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8605] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Ssaki okolic Cybinki, Jan Cichocki, Dariusz Łupicki, Grzegorz Sawko, Agnieszka Ważna
// In: Fauna doliny Odry okolic Cybinki, 2006. / red. L. Jerzak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski (Lubuskie Prace Przyrodnicze z. 1), pp. 109--130, ISBN: 8374810122
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8674] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Polimorfizm pierścieni tchawicznych u nocka dużego (Myotis myotis), Jan Cichocki, Agnieszka Barańska, Zbigniew Zawada, Agnieszka Ważna
// In: Zmiany w populacji ssaków jako pochodna dynamiki zmian środowiska, 2005. , Kraków : Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja, pp. 149--154, ISBN: 8392275004
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7691] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Ssaki, Grzegorz Gabryś, Jan Cichocki, Agnieszka Ważna
// In: Przyroda Ziemi Lubuskiej, 2005. / red. A. Jermaczek, M. Maciantowicz, Świebodzin : Wydaw. Klubu Przyrodników, pp. 217--235, ISBN: 838784652X
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7877] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Ssaki, Jan Cichocki, Agnieszka Ważna
// In: Stan środowiska w Zielonej Górze w 2004 roku, 2005. , Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, pp. 34--35, ISBN: 8372172730
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8197] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Występowanie szczura śniadego (Rattus rattus L.) w zachodniej Polsce, Jan Cichocki, Andrzej L. Ruprecht, Agnieszka Ważna
// In: Zmiany w populacji ssaków jako pochodna dynamiki zmian środowiska, 2005. , Kraków : Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja, pp. 104--112, ISBN: 8392275004
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7690] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Journal Papers (CZASOP)

[1] Jemioła jako zagrożenie dla zdrowotności drzewostanów iglastych / Grzegorz Iszkuło, Liliana Armatys, Monika Dering, Marek Ksepko, Dominik Tomaszewski, Agnieszka Ważna, Marian Giertych, 2020. Sylwan Vol. 163, no. 3, 226--236, ISSN: 0039-7660, Bibliography, Summary,
Keywords: Viscum album, biotic forest disturbance, infestation, parasitic plant
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)
[AWCZ-25196] [data modyf: 24-04-2020 09:27]
[10,69] [0,27]
[2] Reproduction success in European badgers, red foxes and raccoon dogs in relation to sett cohabitation / Krzysztof Nowakowski, Agnieszka Ważna, Przemysław Kurek, Jan Cichocki, Grzegorz Gabryś, 2020. PLoS One Vol. 15, iss. 8, 1--13, ISSN: 1932-6203, , eISSN: 1932-6203, Bibliography, Figures, Table, Charts, Summary,
Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1371/journal.pone.0237642         Citations in Scopus: 0 [28-09-2020]
[AWCZ-25541] [data modyf: 17-08-2020 12:30]
[33,33] [0,33]
[3] Use of underpasses by animals on a fenced expressway in a suburban area in western Poland / Agnieszka Ważna, Agnieszka Kaźmierczak, Jan Cichocki, Jacek Bojarski, Grzegorz Gabryś, 2020. Nature Conservation Vol. 39, 1--18, ISSN: 1314-6947, , eISSN: 1314-3301, Bibliography, Figures, Table, Charts, Summary,
Keywords: barrier effect, expressway, suburban area, vertebrate, wildlife underpasses
Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3897/natureconservation.39.33967
[AWCZ-25204] [data modyf: 27-04-2020 09:26]
[18,07] [0,26]
[4] Frequent or scarce? Damage flight-enabling body parts in bats (Chiroptera) / Jan Cichocki, Marcin Warchałowski, Agnieszka Ważna, Iwona Gottfried, Anna Bator, Tomasz Gottfried, Adrianna Kościelska, Jacek Bojarski, Monika Pietraszko, Grzegorz Gabryś, 2019. PLoS One, 1--17, ISSN: 1932-6203, , eISSN: 1932-6203, Bibliography, Photos, Figures, Table,
Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1371/journal.pone.0219783         Citations in Scopus: 0 [28-09-2020]
[AWCZ-24276] [data modyf: 01-08-2019 14:15]
[33,33] [0,33]
[5] Badgers as a potential source of bovine tuberculosis - first studies in Poland / Marek Lipiec, Krzysztof Nowakowski, Łukasz Radulski, Wojciech Iwaniak, Agnieszka Ważna, 2018. Annals of Agricultural and Environmental Medicine Vol. 25, no. 3, 409--410, ISSN: 1232-1966, Bibliography, Summary,
Keywords: Poland, badgers, bovine tuberculosis
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.26444/aaem/80984         Citations in Scopus: 1 [28-09-2020]
[AWCZ-22442] [data modyf: 09-11-2018 12:23]
[30] [1]
[6] Nowe stanowiska orzesznicy leszczynowej Muscardinus avellanarius w Tatrach Zachodnich / Jan Cichocki, Agnieszka Ważna, Zbigniew Mierczak, Tomasz Zwijacz-Kozica, 2018. Kulon, nr 23, 165--175, ISSN: 1427-3098, Bibliography, Table, Summary,
Keywords: Hazel dormouse Muscardinus avellanarius, Western Tatras, occurrence
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24025] [data modyf: 23-04-2019 14:31]
[1,25] [0,25]
[7] Pierwsze stwierdzenia podkowca małego, nocka Bechsteina i nocka Alkatoe na terenach leśnych w polskiej części Tatr / Krzysztof Piksa, Tomasz Brzuskowski, Jan Cichocki, Justyna Ślęzak, Agnieszka Ważna, 2018. Przegląd Przyrodniczy T. 29, z. 2, 105--110, ISSN: 1230-509X, Bibliography, Summary,
Keywords: Alcathoe Bat, Bechstein's Bat, Carpathians, Karpaty, Lesser Horseshoe Bat, Tatra Mountains, Tatry, nocek Alkatoe, nocek Bechsteina, podkowiec mały
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22998] [data modyf: 17-08-2018 12:14]
[1,2] [0,2]
[8] Selective foraging on tree and shrub species by the European beaver Castor fiber in lowland and highland habitats in western Poland / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Jacek Bojarski, Grzegorz Gabryś, 2018. Polish Journal of Ecology Vol. 66, 286--300, ISSN: 1505-2249, Bibliography, Summary,
Keywords: European beaver, highland sites, lowland sites, selective foraging, woody plants
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3161/15052249PJE2018.66.3.008         Citations in Scopus: 1 [28-09-2020]
[AWCZ-23227] [data modyf: 23-10-2018 17:08]
[3,75] [0,25]
[9] Aberrant colouration in bats from Poland / Jan Cichocki, Grzegorz Lesiński, Krzysztof Piksa, Agnieszka Ważna, Marcin Warchałowski, Anna Bator, Iwona Gottfried, Tomasz Gottfried, Wojciech Gubała, Radosław Jaros, Marek Kowalski, Łukasz Płoskoń, Tomasz Postawa, Michał Stopczyński, Rafał Szkudlarek, 2017. North-Western Journal of Zoology Vol. 13, no. 2, 303--310, ISSN: 1584-9074, Figures, Table, Charts, Summary, http://biozoojournals.ro/nwjz/index.html
Keywords: Chiroptera, Poland, albinism, bats, flavism, leucism
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Citations in Scopus: 0 [28-09-2020]
[AWCZ-20401] [data modyf: 08-01-2018 10:30]
[3,65] [0,18]
[10] Not European wildcats, but domestic cats inhabit Tatra National Park / Tomasz Zwijacz-Kozica, Agnieszka Ważna, Violeta Munoz-Fuentes, Annika Tiesmeyer, Jan Cichocki, Carsten Nowak, 2017. Polish Journal of Ecology Vol. 65, 414--421, ISSN: 1505-2249, Bibliography, Figures, Table, Summary,
Keywords: Felis silvestris silvestris, Tatra National Park, domestic cat, genetic monitoring, wildcat
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3161/15052249PJE2017.65.4.010         Citations in Scopus: 1 [28-09-2020]
[AWCZ-22249] [data modyf: 23-01-2018 11:38]
[2,5] [0,17]
[11] Impact of sheep grazing on small mammals diversity in lower mountain coniferous forest glades / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Jacek Bojarski, Grzegorz Gabryś, 2016. Applied Ecology and Environmental Research Vol. 14, no. 3, 115--127, ISSN: 1589-1623, , eISSN: 1785-0037, Bibliography, Table, Charts, Summary,
Keywords: Tatra Mountains, glades management, micromammals biodiversity, sheep grazing
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.15666/aeer/1403_115127         Citations in Scopus: 3 [28-09-2020]
[AWCZ-20031] [data modyf: 04-05-2016 12:51]
[12] The impact of the moon phases on winter activity of the noctule bats Nyctalus noctula / Jan Cichocki, Dariusz Łupicki, Jacek Bojarski, Agnieszka Ważna, 2015. Polish Journal of Ecology Vol. 63, 616--622, ISSN: 1505-2249, Bibliography, Figures, Charts, Summary,
Keywords: moon phases, noctule bat, urban areas, wintering activity
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3161/15052249PJE2015.63.4.014         Citations in Scopus: 1 [28-09-2020]
[AWCZ-19837] [data modyf: 17-02-2016 12:50]
[13] Rozmieszczenie populacji nornika zwyczajnego Microtus arvalis w Tatrach / Jan Cichocki, Agnieszka Ważna, Zbigniew Mierczak, Tomasz Zwijacz-Kozica, 2014. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 70, z. 6, 540--545, ISSN: 0009-6172, Bibliography, Figures, Table,
Keywords: Microtus arvalis, Tatry, nornik zwyczajny, rozmieszczenie populacji, wypas owiec
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-18816] [data modyf: 20-08-2015 14:47]
[14] Rozmieszczenie ryjówkowatych Soricidae w polskich Tatrach / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Zbigniew Mierczak, Krzysztof Piksa, Tomasz Zwijacz-Kozica, 2014. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 70, nr 2, 107--116, ISSN: 0009-6172, Bibliography, Figures, Charts, Summary,
Keywords: Soricidae, Tatry, ryjówkowate
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-18280] [data modyf: 14-10-2015 10:50]
[15] Występowanie łosia Alces alces w województwie lubuskim / Agnieszka Ważna, Marek Maciantowicz, Paweł Guzik, Jan Cichocki, Krzysztof Nowakowski, Adrianna Kościelska, Grzegorz Gabryś, 2014. Przegląd Przyrodniczy T. 25, z. 2, 101--109, ISSN: 1230-509X, Bibliography, Figures, Table, Charts, Summary,
Keywords: Eurasian elk Alces alces, Ziemia Lubuska, occurrence, występowanie, łoś Alces alces
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-18817] [data modyf: 20-08-2015 14:48]
[16] Stwierdzenia nocka orzęsionego Myotis emarginatus i mroczka późnego Eptesicus serotinus w okresie letnim i jesiennym w Tatrach / Zbigniew Mierczak, Jan Cichocki, Dariusz Łupicki, Krzysztof Piksa, Agnieszka Ważna, 2013. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 69, z. 1, 55--60, ISSN: 0009-6172, Bibliography, Photos, Summary,
Keywords: Eptesicus serotinus, Myotis emarginatus, Tatrzański Park Narodowy, mroczek późny, nocek orzęsiony
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17114] [data modyf: 20-08-2015 09:56]
[17] Nowe stanowisko koszatki Dryomys nitedula w Tatrzańskim Parku Narodowym / Agnieszka Ważna, Aleksandra Karalus, Nikodem Mazur, Adam Rusek, Weronika Szadzińska, Barbara Wojtczak, Agnieszka Zawadzka, Dariusz Łupicki, 2012. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 68, z. 3, 238--240, ISSN: 0009-6172, Bibliography, Figures, Table, Summary,
Keywords: Dryomys nitedula, Tatrzański Park Narodowy, koszatka
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16572] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[18] Small-mammal assemblages inhabiting Sphagnum peat bogs in various regions of Poland / Mateusz Ciechanowski, Jan Cichocki, Agnieszka Ważna, Barbara Piłacińska, 2012. Biological Letters Vol. 49, no. 2, 115--135, ISSN: 1644-7700, Bibliography, Figures, Table, Charts, Summary,
Keywords: Rodentia, Soricomorpha, assemblage structure, habitat occurence, ombrotrophic bogs, raised bogs
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.2478/v10120-012-0013-4         Citations in Scopus: 1 [28-09-2020]
[AWCZ-17115] [data modyf: 06-03-2013 14:10]
[19] Występowanie i rozmieszczenie orzesznicy Muscardinus avellanarius w polskiej części Tatr i na Podtatrzu / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Zbigniew Mierczak, Tomasz Zwijacz-Kozica, Michał Owca, 2012. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 68, z. 2, 91--99, ISSN: 0009-6172, Bibliography, Figures, Table, Charts, Summary,
Keywords: Muscardinus avellanarius, Podtatrze, Tatry, orzesznica, rozmieszczenie
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16495] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[20] Distribution of pygmy field mouse Apodemus uralensis (Pallas, 1811) population in Poland: review of the studies and new data / Jan Cichocki, Andrzej L. Ruprecht, Agnieszka Ważna, 2011. Fragmenta Faunistica Vol. 54, no 1, 77--85, ISSN: 0015-9301, Bibliography, Figures, Table, Charts, Summary,
Keywords: Apodemus uralensis, Poland, distribution, localities
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15828] [data modyf: 15-09-2011 14:01]
[21] Cannibalism in maternity colonies of the greater mouse-eared bat Myotis myotis / Dariusz Łupicki, Jan Cichocki, Rafał Szkudlarek, Agnieszka Ważna, 2010. Mammalia Vol. 74, 339--341, ISSN: 0025-1461, Bibliography, Figures, Table,
Keywords: Chiroptera, aggression, cannibalism, greater mouse-eared bat Myotis myotis
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.1515/MAMM.2010.031         Citations in Scopus: 2 [28-09-2020]
[AWCZ-15098] [data modyf: 03-02-2011 09:29]
[22] Ssaki pilchowate Gliridae południowej części Ziemi Kłodzkiej = Dormice Gliridae in the southern part of the Ziemia Kłodzka / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Dorota Jakubiec, Dariusz Łupicki, Monika Nadolska-Karpińska, 2010. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 66, z. 3, 209--215, ISSN: 0009-6172, Bibliography, Photos, Figures, Table, Summary,
Keywords: Glis glis, Muscardinus avellanarius, Ziemia Kłodzka, analiza wypluwek sów, orzesznica, popielica, występowanie
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15099] [data modyf: 20-10-2010 09:35]
[23] Pierwsze stwierdzenia mroczka posrebrzanego Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 w woj. lubuskim / Jan Cichocki, Agnieszka Ważna, Dariusz Łupicki, Joanna Niedbach, 2009. Nietoperze, nr 10, 73--74, ISSN: 1640-2677, Bibliography, .- [Notatki]
Keywords: Lubuskie province, Vespertilio murinus, western Poland
Code: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15617] [data modyf: 19-04-2011 11:10]
[24] Występowanie karlików malutkich Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) w słupach elektrycznych / Jan Cichocki, Agnieszka Ważna, Dariusz Łupicki, Jarosław Stępień, 2009. Nietoperze, nr 10, 79, ISSN: 1640-2677, Bibliography, Figures, .- [Notatki]
Keywords: Pipistrellus pipistrellus, suspension towers
Code: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15626] [data modyf: 19-04-2011 12:47]
[25] Nowe stanowisko smużki Sicista betulina (Pallas, 1775) na Spiszu / Jan Cichocki, Michał Głowacz, Piotr Pawlikowski, Agnieszka Ważna, 2006. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 62, z. 2, 98--100, ISSN: 0009-6172, Bibliography,
Code: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11171] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Subspecies of the European beaver Castor fiber Linnaeus, 1758 / Grzegorz Gabryś, Agnieszka Ważna, 2003. Acta Theriologica Vol. 48, no 4, 433--439, ISSN: 0001-7051, Bibliography, Summary,
Keywords: Castor fiber, nomenclature, subspecies, systematics
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Citations in Scopus: 11 [28-09-2020]
[AWCZ-9377] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Zagrożone, ginące i wymarłe gatunki zwierząt kręgowych na terenie Polski w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem / Jan Cichocki, Włodzimierz Cichocki, Agnieszka Ważna, 2003. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 59, z. 4, 19--38, ISSN: 0009-6172, Bibliography, Table, Summary,
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9151] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[28] O celowości osiedlania bobra europejskiego Castor fiber L. w Sudetach - przykład Gór Bystrzyckich / Agnieszka Ważna, 2001. Przegląd Przyrodniczy T. 12, z. 1-2, 101--108 Bibliography, Figures, Table, Summary,
Keywords: European Beaver Castor fiber L., environment, migration, reintroduction, the Bystrzyckie Mts., the Sudety Mts.
Code: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8818] [data modyf: 26-02-2003 13:48]
Reviewed publications in other continuous publications (INNE-REC)

[1] Expansion of the raccon Procyon lotor in Poland / Grzegorz Gabryś, Justyna Nowaczyk, Agnieszka Ważna, Adrianna Kościelska, Krzysztof Nowakowski, Jan Cichocki // In: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica .- 2014, Nr 844(21), pp. 169--181, ISSN: 1230-3976, Bibliography, Figures, Charts, Summary,
Keywords: Poland, Procyon lotor, invasive species, occurrence, raccon,

Code: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10076] [data modyf: 24-08-2015 15:19]
[2] Occurence of lesser white-toothed shrew Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) in Poland / Jan Cichocki, Adrianna Kościelska, Barbara Piłacińska, Marek Kowalski, Agnieszka Ważna, Roland Dobosz, Krzysztof Nowakowski, Grzegorz Lesiński, Grzegorz Gabryś // In: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica .- 2014, Nr 844(21), pp. 149--168, ISSN: 1230-3976, Bibliography, Figures, Table, Summary,
Keywords: Crocidura suaveolens, biogeography, lesser white-toothed shrew, population,

Code: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10077] [data modyf: 24-08-2015 15:19]
[3] Problemy ochrony ssaków (mammalia) w województwie lubuskim / Grzegorz Gabryś, Agnieszka Ważna, Krzysztof Nowakowski, Adrianna Kościelska, Jan Cichocki // In: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 153 (33), pp. 41--55, ISSN: 1895-7323, Bibliography, Figures, Summary,
Keywords: Lubusz Land, Ziemia Lubuska, animal protection, monitoring, ochrona zwierząt, zagrożenia,

Code: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9937] [data modyf: 29-07-2015 11:04]
[4] Czy można ochronić nietoperze przed kolizjami z pojazdami na autostradzie? / Jan Cichocki, Dariusz Łupicki, Agnieszka Ważna, Dagmara Nowacka // In: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie .- 2013, z. 36/3, pp. 70--78, ISSN: 1509-1414, Bibliography, Figures, Charts, Summary,
Keywords: Nietoperek Bat Reserve, autostrada, bat mortality, bats, bramownice, ekrany, gantries, highway, nietoperze, rezerwat Nietoperek, screens, śmiertelność nietoperzy,

Code: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9753] [data modyf: 24-08-2015 14:42]
[5] Pokarm płomykówki Tyto alba (Scopoli, 1969) na Ziemi Lubuskiej / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Dariusz Łupicki, Sławomir Rubacha, Andrzej Wąsicki, Grzegorz Gabryś // In: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt .- 2011, nr 580 (62), pp. 65--87, ISSN: 1897-8223, Bibliography, Figures, Table, Summary,
Keywords: Chiroptera, Insectivora, Lubuskie region, Micromammalia, Rodentia, Soricomorpha, Tyto alba, diet, skład pokarmu, strigiformes, województwo lubuskie, wypluwki,

Code: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9008] [data modyf: 12-07-2011 12:58]
[6] Pokarm zimowy płomykówki Tyto alba (Scopoli, 1769), puszczyka Strix aluco Linnaeus, 1758 i uszatki Asio otus (Linnaeus, 1758) współwystępujących na Nizinie Śląskiej / Jan Cichocki, Grzegorz Gabryś, Agnieszka Ważna // In: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt .- 2008, nr 567, pp. 19--30, ISSN: 1897-8223, Bibliography, Table, Summary,
Keywords: Lower Silesia, Micromammalia, Strigiformes, food niche, pellets,

Code: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8423] [data modyf: 13-08-2009 12:04]
[7] The population of the Eurasian beaver Castor fiber Linnaeus, 1758 in the Wrocław province after the flood of July 1997 / Agnieszka Ważna, Grzegorz Gabryś // In: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda - (Przyroda) .- 1998, T. 15, pp. 181--194, ISSN: 0068-466X, , eISSN: 2451-0467, Bibliography, Figures, Table,
Keywords: Castor fiber, Eurasian beaver, Poland, Wrocław province, distribution, flood,

Code: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5950] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Conference papers (KONF)

[1] Nie tylko drapieżnik - borsuk i jego rola w ekosystemie, 2019. Przemysław Kurek, Paweł Kapusta, Olga Wiśniewska, Agnieszka Ważna, Krzysztof Nowakowski // In: Rola drapieżników w zachowaniu równowagi biologicznej w lasach. Rogów, Polska [B. m.] : --, 2019, pp. 18
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23438] [data modyf: 23-04-2019 14:19]
[0] [0]
[2] Helminth parasites of free-ranging European Brown Bears from the western and eastern population segments in the Polish Carpathians, 2017. Marcin Popiołek, Agnieszka Sergiel, Tomasz Zwijacz-Kozica, Filip Zięba, Teresa Berezowska-Cnota, Carlos Bautista León, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Wojciech Śmietana, Zbigniew Jakubiec, Nuria Selva // In: 25th Conference on Bear Research and Management : abstracts book. Quito, - [B. m.] : --, 2017, pp. 181, ISBN: 9789942854599
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23029] [data modyf: 25-05-2018 14:20]
[0] [0]
[3] Hibernation strategy change in Daubenton's bat Myotis daubentonii in "Nietoperek" bat reserve (western Poland), 2017. Anna Bator, Jan Cichocki, Agnieszka Ważna // In: 14th European Bat Research Symposium. Donostia, Hiszpania [B. m.] : --, 2017, pp. 55 .- [poster]
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22741] [data modyf: 10-10-2017 10:35]
[0] [0]
[4] Jak chronić drobne ssaki Pilska?, 2017. Jan Cichocki, Agnieszka Ważna // In: The 2nd International Nature Conference of the Polish-Czech-Slovak Borderland. Górki Wielkie, Polska [B. m.] : [B. w.], 2017, pp. 10--11, ISBN: 9788394443412
Keywords: Forest dormouse, Hazel dormouse, Pilsko, Pilsko Massif, Tatra vole, koszatka leśna, nornik tatrzański, orzesznica leszczynowa

Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22663] [data modyf: 05-07-2017 13:03]
[0] [0]
[5] Polskie nazewnictwo ssaków świata, 2017. Włodzimierz Cichocki, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Wiesław Bogdanowicz // In: V Konferencja im. prof. dra hab. Leszka Bergera. Poznań, Polska Poznań : Uniwersytet Przyrodniczy, 2017, pp. 20--21
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23028] [data modyf: 25-05-2018 14:06]
[0] [0]
[6] The diet of Brown Bear Ursus Arctos in the Tatra National Park, Poland, 2017. Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Zbigniew Mierczak, Tomasz Zwijacz-Kozica // In: 25th Conference on Bear Research and Management : abstracts book. Quito, Ekwador [B. m.] : --, 2017, pp. 206, ISBN: 9789942854599
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23030] [data modyf: 25-05-2018 14:22]
[0] [0]
[7] Jak chronić nieznane? Drobne ssaki Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015. Jan Cichocki, Agnieszka Ważna // In: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nauka Tatrom : V ogólnopolska konferencja naukowa. Zakopane, Polska Zakopane : Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015, pp. 86, ISBN: 9788394144562
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21942] [data modyf: 23-10-2015 09:28]
[8] Śmiertelność nietoperzy Chiroptera wskutek kolizji z pojazdami na drogach szybkiego ruchu, 2015. Jan Cichocki, Agnieszka Ważna, Katarzyna Skierska, Beata Kojtek, Andrzej Kozaczyk // In: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, pp. 141, ISBN: 9788378422075
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21881] [data modyf: 05-10-2015 12:16]
[9] Zróżnicowanie morfometryczne zębiełka karliczka Crocidura suaveolens w zachodniej Polsce, 2015. Adrianna Kościelska, Jan Cichocki, Agnieszka Ważna // In: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, pp. 126, ISBN: 9788378422075
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21880] [data modyf: 05-10-2015 10:34]
[10] Wykorzystanie przez nietoperze (Chiroptera) bramownic na autostradzie A2, 2014. Jan Cichocki, Agnieszka Ważna, Dariusz Łupicki, Dagmara Nowacka, Natalia Wisz, Paweł Tomaszewicz, Angelika Głębowska, Magdalena Michalak, Małgorzata Graczyk, Krzysztof Nowakowski, Adrianna Kościelska // In: XXIII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna. Sypniewo, Polska Poznań : Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, 2014, pp. 10--11, ISBN: 9788391869062
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21503] [data modyf: 07-09-2015 16:55]
[11] Teriofauna Zakopanego - stan poznania i zagrożenia, 2008. Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Włodzimierz Cichocki, Włodzimierz Chętnicki, Stanisław Fedyk // In: Fauna miast : ochronić różnorodność biologiczną w miastach. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : Studio Artystyczno-Reklamowe "Pomorze", 2008, pp. 90 [abstr.], ISBN: 9788388245992
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18804] [data modyf: 29-05-2008 13:46]
[12] Morfologia płuc i drzewa oskrzelowego wybranych gatunków drapieżnych Carnivora, 2007. Jan Cichocki, Agnieszka Ważna, Zbigniew Zawada // In: X ogólnopolska konferencja teriologiczna. Warszawa, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, pp. 14 [abstr.]
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20524] [data modyf: 15-11-2012 10:57]
[13] Szczątki kostne ssaków z rejonu ujścia Wisły, 2007. Joanna Karolenko, Agnieszka Ważna, Zbigniew Zawada // In: X ogólnopolska konferencja teriologiczna. Warszawa, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, pp. 36 [abstr.]
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20526] [data modyf: 15-11-2012 11:02]
[14] Wpływ zagospodarowania polan tatrzańskich na bioróżnorodność drobnych ssaków Micromammalia, 2007. Jan Cichocki, Agnieszka Ważna // In: X ogólnopolska konferencja teriologiczna. Warszawa, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, pp. 14 [abstr.]
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20525] [data modyf: 15-11-2012 10:59]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski