Bibliographical Information Computer System

Main page   |   Author index   |   Reports   |   Upload   |   Scientific categories   |   Scientific disciplines   |   Wyloguj PBN
 
More
at least one of the words
with all of the words
enter logical expression Help
 

dr hab. Zbigniew Świtalski
Scientific disciplines:
Unit: Instytute of Mathematics
Range: Full list of publications (registered in the System)
Found: 36 bibliographical records
2 bibliographical records for the last 4 years
Notes: (*) - publication affiliated outside of the UZ

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


Monographs, academic textbooks, printed series of course lectures (books) (WZ)

[1] Miękkie modele preferencji i ich zastosowania w ekonomii, 2002. Zbigniew Świtalski, Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej 148 pp. (Prace Habilitacyjne 6), ISBN: 8388760769, Bibliography, Figures, Table,
Code: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7486] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Chapters of monographs, academic textbooks, printed series of course lectures, conference publications in books (chapters of books) (WZ-ROZ)

[1] Równowagi cenowe w dyskretnych modelach rynku typu Gale'a-Shapleya, Zbigniew Świtalski
// In: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : rozważania ogólne : modele, 2014. / red. nauk. W. Jurek, Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, pp. 145--155, ISBN: 9788374178068
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16249] [data modyf: 05-08-2015 09:13]
[2] O pewnym dyskretnym modelu rynku, Zbigniew Świtalski
// In: Modelowanie preferencji a ryzyko '09, 2010. / red. nauk. T. Trzaskalik, Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, pp. 269--278, ISBN: 9788372465498
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12031] [data modyf: 04-06-2010 14:36]
[3] O pewnym algorytmie poszukiwania stabilnych skojarzeń, Zbigniew Świtalski
// In: Modelowanie preferencji a ryzyko '08, 2008. / red. nauk. T. Trzaskalik, Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, pp. 101--111, ISBN: 9788372465122
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10709] [data modyf: 05-01-2009 12:14]
[4] O pewnych mechanizmach rozdziału dóbr, Zbigniew Świtalski
// In: Modelowanie preferencji a ryzyko '06, 2006. / red. nauk. T. Trzaskalik, Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach), pp. 301--314, ISBN: 8372468265
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8799] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Order stable solutions for two-sided matching problems, Zbigniew Świtalski
// In: Operations research proceedings 2005 : selected papers of the Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR), 2006. / ed. H.D. Haasis, H. Kopfer, J. Schönberger, Berlin : Springer, pp. 477--481, ISBN: 3540325379
Code: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8798] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] O pewnym uogólnieniu algorytmu Gale'a-Shapley'a, Zbigniew Świtalski
// In: Metody i zastosowania badań operacyjnych '04, 2004. / pod. red. nauk. T. Trzaskalika, Katowice : Wydawn. Akademii Ekonomicznej, pp. 375--385, ISBN: 8372462305
Code: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7975] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Journal Papers (CZASOP)

[1] Stability and price equilibria in a many-to-many Gale-Shapley market model / Zbigniew Świtalski, 2017. Przegląd Statystyczny R. 64, z. 3, 229--248, ISSN: 0033-2372, Bibliography, Figures, Table, Charts, Summary,
Keywords: Gale-Shapley theory, choice function, discrete market model, dyskretny model rynku, funkcje wyboru, many-to-many model, model "many-to-many", price equilibrium, równowaga cenowa, skojarzenie stabilne, stable matching, teoria Gale'a-Shapleya
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-22610] [data modyf: 12-04-2018 12:29]
[2] Stability and generalized competitive equilibria in a many-to-many Gale-Shapley market model / Zbigniew Świtalski, 2016. Przegląd Statystyczny R. 63, z. 3, 237--253, ISSN: 0033-2372, Bibliography, Summary,
Keywords: Gale-Shapley theory, competitive equilibrium, contract theory, discrete market model, dyskretny model rynku, many-tomany model, model "many-to-many", równowaga konkurencyjna, skojarzenie stabilne, stable matching, teoria Gale'a-Shapleya, teoria kontraktów
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-21221] [data modyf: 31-03-2017 14:04]
[3] Struktura zbioru wektorów cen równowagi w modelu rynku typu Gale'a-Shapleya / Zbigniew Świtalski, 2014. Przegląd Statystyczny Vol. 61, nr 1, 15--26, ISSN: 0033-2372, Bibliography, Table, Summary,
Keywords: Gale-Shapley model, market equilibrium, model Gale'a-Shapleya, rynek dóbr niepodzielnych, równowaga rynkowa
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-18387] [data modyf: 21-07-2015 10:14]
[4] A number of stable matchings in models of the Gale-Shapley type / Ewa Drgas-Burchardt, Zbigniew Świtalski, 2013. Discrete Applied Mathematics Vol. 161, no. 18, 2932--2936, ISSN: 0166-218X, Bibliography, Table, Summary,
Keywords: Gale-Shapley model, stable matching
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.dam.2013.06.031         Citations in Scopus: 3 [25-01-2021]
[AWCZ-17657] [data modyf: 20-08-2015 09:44]
[5] Równowagi na rynkach z dwustronnymi preferencjami / Zbigniew Świtalski, 2010. Przegląd Statystyczny T. 57, z. 4, 54--69, ISSN: 0033-2372, Bibliography, Summary,
Keywords: Gale-Shapley model, college admissions, dwustronne preferencje, market equilibrium, równowaga rynkowa, skojarzenie stabilne, stable matching, two-sided preferences
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15777] [data modyf: 15-07-2011 12:24]
[6] O kojarzeniu małżeństw i rekrutacji kandydatów do szkół / Zbigniew Świtalski, 2008. Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Ser. 2, Wiadomości Matematyczne T. 44, 35--46 Bibliography, Summary,
Code: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13476] [data modyf: 05-01-2009 11:12]
[7] Optymalny system rekrutacji kandydatów do szkół / Zbigniew Świtalski, 2005. Badania Operacyjne i Decyzje, nr 3-4, 85--98 Bibliography, Summary,
Keywords: algorytm Gale'a-Shapleya, dwustronne zagadnienie skojarzenia, system rekrutacji
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11739] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] General transitivity conditions for fuzzy reciprocal preference matrices / Zbigniew Świtalski, 2003. Fuzzy Sets and Systems Vol. 137, 85--100, ISSN: 0165-0114, Bibliography, Summary,
Keywords: fuzzy relations, psychometry and measurement, reciprocal preferences, transitivity
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Citations in Scopus: 87 [25-01-2021]
[AWCZ-10679] [data modyf: 01-02-2006 14:22]
[9] Haft-integrality of vertices of the generalized transitive tournament polytope (n=6) / Zbigniew Świtalski, 2003. Discrete Mathematics Vol. 271, no 1-3, 252--260, ISSN: 0012-365X, Bibliography, Summary,
Keywords: GTT matrices, GTT polytopes, comparability graphs, generalized transitive tournament, vertices of the GTTpolytopes
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-10678] [data modyf: 15-06-2007 11:49]
[10] Transitivity of fuzzy preference relations - an empirical study / Zbigniew Świtalski, 2001. Fuzzy Sets and Systems Vol. 118, 503--508, ISSN: 0165-0114, Bibliography, Summary,
Keywords: decision making, empirical research, fuzzy preference
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Citations in Scopus: 49 [25-01-2021]
[AWCZ-10680] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Rationality of fuzzy reciprocal preference relations - an empirical study / Zbigniew Świtalski, 1999. Fuzzy Sets and Systems Vol. 107, 187--190, ISSN: 0165-0114, Bibliography, Summary,
Keywords: decision making, fuzzy preference relations, reciprocal relations, transitivty
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-10681] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Prognozowanie WIG-u na podstawie modelu rozmytego prognozowania wieloetapowego / Zbigniew Świtalski, 1998. Badania Operacyjne i Decyzje, nr 3, 61--74 Bibliography, Summary,
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10693] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Wieloetapowe procesy decyzyjne w warunkach niepewności / Zbigniew Świtalski, 1998. Badania Operacyjne i Decyzje, nr 4, 59--70 Bibliography, Summary,
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10694] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Wybór wariantów decyzji ekonomicznych z zastosowaniem rozmytej relacji preferencji / Zbigniew Świtalski, 1993. Badania Operacyjne i Decyzje, nr 4, 65--75 Bibliography, Summary,
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10695] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] A note on fuzzy rational choice functions / Zbigniew Świtalski, 1990. Fuzzy Sets and Systems Vol. 35, 341--343, ISSN: 0165-0114, Bibliography, Summary,
Keywords: fuzzy rational choice function, social choice function
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Citations in Scopus: 2 [25-01-2021]
[AWCZ-10683] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Choice function associated with fuzzy preference relations / Zbigniew Świtalski, 1988. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems: Non-conventional preference relations in decision making Vol. 301, 106--118 Bibliography, Summary,
Keywords: choice function, fuzzy choice set, fuzzy preference relation, generalized implication operator
Code: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10764] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Reviewed publications in other continuous publications (INNE-REC)

[1] Gry transportowe i paradoks Braessa / Zbigniew Świtalski, Paweł Skałecki // In: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach .- 2017, nr 340, pp. 145--157, ISSN: 2083-8611, Bibliography, Figures, Table, Summary,
Keywords: Braess paradox, Paradoks Braessa, equilibrium flow, gra transportowa, optimal flow, przepływ optymalny, przepływ równowagi, road network, routing game, sieć drogowa,

Code: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10679] [data modyf: 24-05-2018 17:19]
[2] Some properties of competitive equilibria and stable matchings in a Gale-Shapley market model / Zbigniew Świtalski // In: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach .- 2015, nr 248, pp. 222--232, ISSN: 2083-8611, Bibliography, Summary,
Keywords: Competitive equilibrium, Gale-Shapley market model, Indivisible good, Stable matching, Unit demand market model, dobro niepodzielne, model rynku typu Gale'a-Shapleya, model rynku z jednostkowym popytem, równowaga konkurencyjna, skojarzenie stabilne,

Code: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10495] [data modyf: 31-03-2017 14:13]
[3] Stability and equilibria in the matching models / Zbigniew Świtalski // In: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science .- 2008, nr 2 (7), spec. iss., pp. 77--85 Bibliography, Charts, Summary,
Code: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8657] [data modyf: 02-07-2014 12:51]
[4] Algorytm Gal'a-Shapleya i jego uogólnienie / Zbigniew Świtalski // In: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu .- 2005, z. 64, pp. 339--355 Bibliography, Summary,
Code: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7288] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Pareto-optymalne mechanizmy rozdziału dóbr niepodzielnych / Zbigniew Świtalski // In: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu .- 2005, z. 62, pp. 215--225 Bibliography, Summary,
Code: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7286] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] O pewnych uogólnieniach metody Bordy / Zbigniew Świtalski // In: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu .- 2004, z. 41, pp. 376--387 Bibliography, Summary,
Code: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7285] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Preferencje przedziałowe i ich zastosowanie w analizie decyzyjnej / Zbigniew Świtalski // In: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu .- 2002, z. 21, pp. 7--18 Bibliography,
Code: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7310] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Rozmyte relacje preferencji w systemach wspomagania decyzji wraz z analizą statystyczną / Krzysztof Piasecki, Zbigniew Świtalski // In: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1 .- 1998, z. 258, pp. 49--59 Bibliography, Figures, Table,
Code: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7313] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Wykorzystanie metody "ELEKTRA" do wyboru wariantów realizacji przedsięwzięć gospodarczych w warunkach rozmytej informacji / Zbigniew Świtalski, Tadeusz Różański // In: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1 .- 1993, z. 213, pp. 77--86 Bibliography, Charts,
Code: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7312] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] A note Piasecki's P-measure / Zbigniew Świtalski // In: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1 .- 1992, z. 187, pp. 80--81 Bibliography, Figures,
Code: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7311] [data modyf: 14-03-2006 13:47]
Conference papers (KONF)

[1] Stability and competitive price equilibria in a Gale-Shapley market model, 2012. Zbigniew Świtalski // In: XLI Konferencja Zastosowań Matematyki : konferencja ogólnopolska. Zakopane-Kościelisko, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2012, pp. 75 .- [abstrakt]
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20457] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Preferencje stopniowalne i ich zastosowanie w analizie decyzyjnej, 2002. Zbigniew Świtalski // In: Metody i zastosowania badań operacyjnych 2002' : XXI Ogólnokrajowa Konferencja im. prof. Władysława Bukietyńskiego. Radom, Polska Radom : Politechnika Radomska, Wydawnictwo, 2003, Prace naukowe, pp. 305--316, ISBN: 8373510761
Code: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17639] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] General transitivity conditions for fuzzy preference matrices, 2001. Zbigniew Świtalski // In: Proceedings of Eurofuse Workshop on Preference Modelling and Applications. Granada, Hiszpania [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, pp. 99--104
Code: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17643] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski