Bibliographical Information Computer System

Main page   |   Author index   |   Reports   |   Upload   |   Scientific categories   |   Scientific disciplines   |   Wyloguj PBN
 
More
at least one of the words
with all of the words
enter logical expression Help
 

dr Olaf Ciebiera
Scientific disciplines: Dyscyplina podstawowa: nauki biologiczne (100 %)
Unit: Department of Environment Protection
Range: Full list of publications (registered in the System)
Found: 32 bibliographical records
9 bibliographical records for the last 4 years
Notes: (*) - publication affiliated outside of the UZ

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


Monographs, academic textbooks, printed series of course lectures (books) (WZ)

[1] Lubuski atlas ornitologiczny. Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej, 2018. Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Sławomir Rubacha, Olaf Ciebiera, Grzegorz Jędro, Leszek Jerzak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 455 pp. , ISBN: 9788378423249, Bibliography, Photos, Illustrations, Summary,
Code: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14680] [data modyf: 24-05-2019 15:10]
[18,93] [0,24]
[2] Przyroda Kopalni Surowców Mineralnych Nowogród Bobrzański, 2018. Ewa Burda, Olaf Ciebiera, Paweł Czechowski, Leszek Jerzak, Bartłomiej Najbar, Ewa Nowacka-Chiari, Andrzej Nowacki, Robert Rektor, Krystyna Walińska, Magdalena Wieczorek, Wojciech Zieleniewski, Zielona Góra : Liga Ochrony Przyrody 138 pp. , ISBN: 9788390440460, Bibliography, Photos, Figures, Table,
Code: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14551] [data modyf: 30-05-2019 14:27]
[13,87] [0,17]
[3] Ochrona ptaków w mieście, 2013. Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Paweł T. Dolata, Leszek Jerzak, Adam Zbyryt, Gorzów Wielkopolski : Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 160 pp. , ISBN: 9788363564087, Bibliography, Photos, Figures, Table,
Code: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11862] [data modyf: 02-09-2015 11:23]
Chapters of monographs, academic textbooks, printed series of course lectures, conference publications in books (chapters of books) (WZ-ROZ)

[1] Natura 2000, Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera
// In: Formy ochrony przyrody Zielonej Góry : przewodnik, 2017. / red. L. Jerzak, M. Bocheński, O. Ciebiera, Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, pp. 177--189, ISBN: 9788394374532
Code: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19975] [data modyf: 19-04-2018 09:29]
[2,5] [0,5]
[2] Ochrona środowiska na terenie Gminy Polkowice, Olaf Ciebiera, Leszek Jerzak
// In: Półwiecze Polkowic : przemiany społeczno-gospodarcze w latach 1967-2017, 2017. / red. W. Olszewski, Polkowice : Wydaw. Uczelni Jana Wyżykowskiego, pp. 159--176, ISBN: 9788361234715
Code: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19831] [data modyf: 05-06-2019 14:00]
[2,5] [0,5]
[3] The distribution of tick Ixodes ricinus (Acari: Ixodida: Ixodidae) in recreational areas in Zielona Góra - Poetów Park and Zacisze Park - preliminary results, Joanna Czupryk, Olaf Ciebiera
// In: Stawonogi : zagrożenie zdrowia człowieka i zwierząt, 2014. / red. A. Buczek, C. Błaszak, Lublin : Oficyna Wydaw. Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych, pp. 23--32, ISBN: 9788360497876
Code: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16914] [data modyf: 27-08-2015 14:17]
[4] Ticks (Oxodidae) on migratory birds during spring migration 2013 via Strait of Giblartar: preliminary data, Olaf Ciebiera, Keith Bensusan, Charles Perez
// In: Arthropods : the medical and veterinary aspects, 2013. / ed. by A. Buczek, C. Błaszak, Lublin : Oficyna Wydaw. Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych, pp. 117--125, ISBN: 9788360497678
Code: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15507] [data modyf: 26-08-2015 14:02]
Journal Papers (CZASOP)

[1] Ticks (Acari: Ixodida) on birds (Aves) migrating through the Polish Baltic coast / Olaf Ciebiera, Leszek Jerzak, Magdalena Nowak-Chmura, Marcin Bocheński, 2019. Experimental and Applied Acarology Vol. 77, iss. 2, 241--251, ISSN: 0168-8162, , eISSN: 1572-9702, Bibliography, Table, Summary,
Keywords: Baltic Sea, Ixodida, Migration routes, Migratory birds, Poland, Ticks
Code: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1007/s10493-019-00341-z         Citations in Scopus: 2 [28-09-2020]
[AWCZ-23697] [data modyf: 06-09-2019 11:07]
[33,33] [0,33]
[2] Relatedness of wildlife and livestock avian isolates of the nosocomial pathogen Acinetobacter baumannii to lineages spread in hospitals worldwide / Gottfried Wilharm, Evelyn Skiebe, Paul G. Higgins, Marie T. Poppel, Ulrike Blaschke, Sarah Leser, Christine Heider, Magdalena Heindorf, Paul Brauner, Udo Jäckel, Karin Böhland, Christiane Cuny, Andżelina Łopińska, Piotr Kamiński, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Marcin Tobółka, Katarzyna M. Żołnierowicz, Joachim Siekiera, Harald Seifert, Stéphanie Gagné, Suzana P. Salcedo, Michael Kaatz, Franziska Layer, Jennifer K. Bender, Stephan Fuchs, Torsten Semmler, Ivonne Pfeifer, Leszek Jerzak, 2017. Environmental Microbiology, 1--36, ISSN: 1462-2912, , eISSN: 1462-2920, Bibliography, Figures, Table, Charts, Summary,
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1111/1462-2920.13931         Citations in Scopus: 17 [28-09-2020]
[AWCZ-21718] [data modyf: 09-10-2017 13:19]
[13,33] [0,33]
[3] Sex ratio of White Stork Ciconia ciconia in different environments of Poland / Piotr Kamiński, Ewa Grochowska, Sławomir Mroczkowski, Leszek Jerzak, Mariusz Kasprzak, Beata Koim-Puchowska, Alina Woźniak, Olaf Ciebiera, Damian Markulak, 2015. Environmental Science and Pollution Research Vol. 22, no. 17, 13194--13203, ISSN: 0944-1344, , eISSN: 1614-7499, Bibliography, Figures, Table, Charts, Summary,
Keywords: Ciconia ciconia, Environmental stress, Pb and Cd impact, Poland, Sex determination, Sex ratio, White Stork
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11356-015-4250-z         Citations in Scopus: 3 [28-09-2020]
[AWCZ-19019] [data modyf: 04-09-2015 10:52]
[4] New Year's Eve fireworks impact on the number of Magpies on the roosting place / Krzysztof Karolewski, Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Damian Markulak, Leszek Jerzak, 2014. International Studies on Sparrows Vol. 38, 27--29, ISSN: 1734-624X, Bibliography, Charts, Summary,
Code: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18828] [data modyf: 15-02-2017 09:12]
[5] Decline of Jackdaws Corvus monedula in the city of Zielona Góra / Paweł Czechowski(*), Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, 2013. International Studies on Sparrows Vol. 37, 32--36, ISSN: 1734-624X, Bibliography, Figures, Table, Summary,
Code: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17977] [data modyf: 23-03-2018 10:49]
[6] Seasonal changes in group size and foraging activity in an urban population of Magpies (Pica pica) / Leszek Jerzak, Olaf Ciebiera, Joerg Boehner, 2012. International Studies on Sparrows Vol. 36, 80--87, ISSN: 1734-624X, Bibliography, Table, Charts, Summary,
Keywords: Magpie, foraging activity, group size, urban population
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17154] [data modyf: 08-08-2013 09:22]
[7] The scientific conference "Birds of the cities", Zielona Góra, Poland / Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, 2012. International Studies on Sparrows Vol. 36, 114--116, ISSN: 1734-624X,
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17447] [data modyf: 08-08-2013 09:25]
Reviewed publications in other continuous publications (INNE-REC)

[1] Liczebność, zagęszczenie i miejsca lęgowe dzięcioła średniego Dendrocopos medius w Zielonogórskim Lesie Odrzańskim / Leszek Jerzak, Olaf Ciebiera, Łukasz Michalski, Robert Rektor // In: Ptaki Śląska .- 2011, nr 18, pp. 19--25 Bibliography, Table, Charts, Summary,
Code: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10073] [data modyf: 22-11-2018 14:50]
[2] Tick numbers on migratory birds - preliminary data from the Polish Baltic Coast / Olaf Ciebiera, Leszek Jerzak // In: Acta Universitatis Prešoviensis - (Folia Oecologica ; 6) .- 2011, R. 53, pp. 26--30 Bibliography, Table, Summary,
Keywords: birds, infestation intensity, migration ways, ticks,

Code: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9156] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
Conference papers (KONF)

[1] Analysis of birds' occurence in the swifts' nesting towers in Zielona Góra from 2015 to 2017, 2017. E. Zygielewicz, M. Stasiak, Olaf Ciebiera // In: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 12th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2017, pp. 106, ISBN: 9788394374525
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22884] [data modyf: 21-12-2017 14:07]
[0] [0]
[2] Analysis of swifts (Apus apus) occurrence in the nesting towers in Zielona Góra, 2016. E. Zygielewicz, Olaf Ciebiera // In: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, pp. 115, ISBN: 9788394374518
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22418] [data modyf: 04-01-2017 10:04]
[3] Kleszcze z wybranych gatunków zwierzyny łownej w dwóch obwodach łowieckich w województwie lubuskim, 2015. Andżelina Łopińska, Olaf Ciebiera, Grzegorz Gabryś // In: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, pp. 47, ISBN: 9788378422075
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21868] [data modyf: 09-10-2017 13:21]
[4] Płazy bezogonowe Anura w krajobrazie rolniczym zachodniej Polski, 2015. Olaf Ciebiera, Marcin Bocheński // In: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, pp. 55, ISBN: 9788378422075
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21870] [data modyf: 05-10-2015 10:05]
[5] The impact of high voltage power lines on birdlife around Gorzów Wielkopolski, 2015. Ewa Burda, Marcin Bocheński, Karolina Chosińska, Olaf Ciebiera, S. Lasoń, A. Stamm // In: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, pp. 185, ISBN: 9788394374501
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22003] [data modyf: 02-12-2015 09:15]
[6] Ticks (Acari: Ixodida) occurence on roe deer in two hunting districts in county of Nowa Sól (Lubuskie Province, Poland), 2015. Andżelina Łopińska, Olaf Ciebiera, Grzegorz Gabryś // In: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, pp. 124, ISBN: 9788394374501
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21998] [data modyf: 09-10-2017 13:21]
[7] Preliminary results of tick (Acari: Ixodida) occurence on game animals in two hunting districts in country of Nowa Sól (Lubuskie province, Poland), 2014. Andżelina Łopińska, Olaf Ciebiera // In: Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne : XVI międzynarodowe sympozjum. Kazimierz Dolny, Polska Lublin : Oficyna Wydaw. Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych, 2014, pp. 31, ISBN: 9788360497821
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21663] [data modyf: 09-10-2017 13:21]
[8] The distribution of tick Ixodes ricinus (Acari: Ixodida: Ixodidae) in recreational areas in Zielona Góra - Poetów Park and Zacisze Park - preliminary results, 2014. Joanna Czupryk, Olaf Ciebiera // In: Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne : XVI międzynarodowe sympozjum. Kazimierz Dolny, Polska Lublin : Oficyna Wydaw. Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych, 2014, pp. 30, ISBN: 9788360497821
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21662] [data modyf: 07-09-2015 17:01]
[9] Ticks (IXodidae) on migratory birds during spring migration 2011 at the Polish Baltic coast : preliminary data, 2013. Olaf Ciebiera, Leszek Jerzak // In: XII International Jena Symposium on Tick-borne Diseases : IJSTD XII ; programme and abstracts. Weimar, Niemcy [b. m.] : [brak wydawcy], 2013, pp. 153 .- [P91]
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20821] [data modyf: 29-07-2015 11:37]
[10] Ticks (Ixodidae) on migratory birds during spring migration 2013 via Strait of Gibraltar: preliminary data, 2013. Olaf Ciebiera, Keith Bensusan, Charles Perez // In: Parasitic and allergic arthropods - medical and sanitary significance : the 15th international symposium. Kazimierz Dolny, Polska [Lublin] : Oficyna Wydaw. Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych, 2013, pp. 35, ISBN: 9788360497623
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20944] [data modyf: 04-09-2015 12:05]
[11] Spadek liczebności kawki Corvus monedula w Zielonej Górze, 2012. Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera // In: Ptaki miast : konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, pp. 10--11 [abstr.]
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20472] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Initial research results on tick migration via migratory birds, 2011. Olaf Ciebiera, Leszek Jerzak // In: 8th Conference of the European Ornithologists' Union. Riga, Łotwa Riga : Latvian Ornithological Society, 2011, pp. 90 [abstr.], ISBN: 9789984974729
Code: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20108] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Long-term changes in the number and breeding success of the urban magpie Pica pica population in Zielona Góra (western Poland), 2011. Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Leszek Jerzak, Jacek Słoma, Tomasz Sromala // In: Scientific Conference - URBAN FAUNA : studies of animal biolofy, ecology and conservation in European cities. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : University of Technology and Life Sciences, 2011, pp. 24 [abstr.], ISBN: 9788375900828
Code: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20106] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
Joint works (editorship of journals, joint works, monographs, academic textbooks, special issues of journals) (RED)

[1] Formy ochrony przyrody Zielonej Góry / (Ed.) Leszek Jerzak, Olaf Ciebiera, Marcin Bocheński .- Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 191 pp. .- ISBN: 9788394374532
Code: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5703] [data modyf: 24-05-2019 16:42]
[2] Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego / (Ed.) Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Leszek Jerzak, Jacek Nowakowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 .- ISBN: 9788378422075
Code: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5362] [data modyf: 05-10-2015 09:57]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski