Bibliographical Information Computer System

Main page   |   Author index   |   Reports   |   Upload   |   Scientific categories   |   Scientific disciplines   |   Wyloguj PBN
 
More
at least one of the words
with all of the words
enter logical expression Help
 

dr Alina Szelecka
Scientific disciplines:
Unit: Instytute of Mathematics
Range: Full list of publications (registered in the System)
Found: 3 bibliographical records
0 bibliographical records for the last 4 years
Notes: (*) - publication affiliated outside of the UZ

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


Journal Papers (CZASOP)

[1] Strong perfectness of the generalized Cartesian product of graphs / Maria Kwaśnik, Alina Szelecka, 1997. Discrete Mathematics Vol. 164, 213--220, ISSN: 0012-365X, Bibliography, Figures,
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Citations in Scopus: 0 [22-02-2021]
[AWCZ-5809] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] A note on strong and co-strong perfectness of the X-join graphs / Alina Szelecka, Andrzej Włoch, 1996. Discussiones Mathematicae : Graph Theory Vol. 16, no 2, 151--155, ISSN: 1234-3099, Bibliography, Summary,
Keywords: co-strongly perfect graphs, strongly perfect graphs, the X-join of graphs
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-5177] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] One-factorizations of the generalized Cartesian product and of the X-join of regular graphs / Mieczysław Borowiecki, Alina Szelecka, 1993. Discussiones Mathematicae Vol. 13, 15--19, ISSN: 0137-9747, Bibliography, Summary,
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10307] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski