Bibliographical Information Computer System

Main page   |   Author index   |   Reports   |   Upload   |   Scientific categories   |   Scientific disciplines   |   Wyloguj PBN
 
More
at least one of the words
with all of the words
enter logical expression Help
 

dr inż. Elżbieta Heger
Scientific disciplines: Dyscyplina podstawowa: nauki biologiczne (100 %)
Unit: Department of Biotechnology
Range: Full list of publications (registered in the System)
Found: 31 bibliographical records
5 bibliographical records for the last 4 years
Notes: (*) - publication affiliated outside of the UZ

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


Journal Papers (CZASOP)

[1] A new frameshift mutation of the ß-spectrin gene associated with hereditary spherocytosis / Dżamila Bogusławska, Elżbieta Heger, Beata Machnicka, Michał Skulski, Kazimierz Kuliczkowski, Aleksander F. Sikorski, 2017. Annals of Hematology Vol. 96, iss. 1, 163--165, ISSN: 0939-5555, Bibliography, Figures, Summary, .- [Letter to Editor]
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s00277-016-2838-0         Citations in Scopus: 5 [01-03-2021]
[AWCZ-20483] [data modyf: 28-02-2017 12:13]
[10] [0,33]
[2] A novel mutation of the SPTB gene: a truncated beta-chain responsible for dominant hereditary spherocytosis / Dżamila Bogusławska, Elżbieta Heger, Beata Machnicka, Michał Skulski, Kazimierz Kuliczkowski, Aleksander F. Sikorski, 2016. Acta Biochimica Polonica Vol. 63, suppl. 2, 1, ISSN: 0001-527X, Bibliography, Figures, Table, Charts, Summary,
Code: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20969] [data modyf: 02-02-2017 12:55]
[3] A novel L1340P mutation in the ANK1 gene is associated with hereditary spherocytosis? / Dżamila Bogusławska, Elżbieta Heger, Marcin Listowski, Dariusz Wasiński, Kazimierz Kuliczkowski, Beata Machnicka, Aleksander F. Sikorski, 2014. British Journal of Haematology Vol. 167, 269--271, ISSN: 0007-1048, Bibliography, Figures, .- [correspondence]
Keywords: UPA domain, ankyrin, erythrocyte membrane, hereditary spherocytosis, spectrin
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)
[AWCZ-18629] [data modyf: 20-08-2015 12:39]
[4] Spectrins: a structural platform for stabilization and activation of membrane channels, receptors and transporters / Beata Machnicka, Aleksander Czogalla, Anita Hryniewicz-Jankowska, Dżamila Bogusławska, Renata Grochowalska, Elżbieta Heger, Aleksander F. Sikorski, 2014. Biochimica et Biophysica Acta - Biomembrane Vol. 1838, no. 2, 620--634, ISSN: 0005-2736, Bibliography, Figures, Summary,
Keywords: plasma mebrane domain, spectrin, spectrin-based membrane skeleton
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.bbamem.2013.05.002         Citations in Scopus: 92 [01-03-2021]
[AWCZ-17687] [data modyf: 20-08-2015 12:25]
[5] microRNAs: Fine tuning of erythropoiesis / Marcin A. Listowski, Elżbieta Heger, Dżamila Bogusławska, Beata Machnicka, Kazimierz Kuliczkowski, Jacek Leluk, Aleksander F. Sikorski, 2013. Cellular & Molecular Biology Letters Vol. 18, iss. 1, 34--46, ISSN: 1425-8153, Bibliography, Table, Summary,
Keywords: Erythrocyte, Erythroid differentiation, Erythropoiesis, Hematopoiesis, microRNA (miRNA), microRNA expression
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.2478/s11658-012-0038-z         Citations in Scopus: 39 [01-03-2021]
[AWCZ-17059] [data modyf: 20-08-2015 09:51]
[6] Human DHHC proteins: a spolight on the hidden player of palmitoylation / Justyna Korycka- Korwek(*), Agnieszka Łach, Elżbieta Heger, Dżamila Bogusławska, Marcin Wolny, Monika Toporkiewicz, Katarzyna Augoff, Jan Korzeniewski, Aleksander F. Sikorski, 2012. European Journal of Cell Biology Vol. 91, no 2, 107--117, ISSN: 0171-9335, Bibliography, Figures, Table, Charts, Summary,
Keywords: DHHC/ZDHHC, Membrane localization, Protein acyltransferases, Protein palmitoylation
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.ejcb.2011.09.013         Citations in Scopus: 81 [01-03-2021]
[AWCZ-16157] [data modyf: 12-06-2018 09:35]
[7] Palmitoylation of MPP1 (membrane-palmitoylated protein 1)p55 Is crucial for lateral membrane organization in erythroid cells / Agnieszka Łach, Michał Grzybek, Elżbieta Heger, Justyna Korycka, Marcin Wolny, Jakub Kubiak, Adam Kolondra, Dżamila Bogusławska, Katarzyna Augoff, Michał Majkowski, Joanna Podkalicka, Jakub Kaczor, Adam Stefanko, Kazimierz Kuliczkowski, Aleksander F. Sikorski, 2012. Journal of Biological Chemistry Vol. 287, no 23, 18974--18984, ISSN: 0021-9258, Bibliography, Figures, Charts, Summary,
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1074/jbc.M111.332981         Citations in Scopus: 27 [01-03-2021]
[AWCZ-16551] [data modyf: 23-08-2018 14:23]
[8] A novel missense polymorphism of the EPB41 gene / Piotr Jaźwiński, Elżbieta Heger, Beata Machnicka, Jadwiga Hołojda, Kazimierz Kuliczkowski, Aleksander F. Sikorski, Dżamila Bogusławska, 2010. Acta Haematologica Polonica Vol. 41, no 4, 545--550, ISSN: 0001-5814, Bibliography, Figures, Charts, Summary,
Keywords: ankiryna, ankyrin, białko 4.1, błona erytrocytu, dziedziczna sferocytoza, erythrocyte membrane, hereditary spherocytosis, interakcje spektryna/aktyna, protein 4.1, spectrin/actin interaction
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)        Citations in Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-15496] [data modyf: 03-03-2011 13:04]
[9] (AC)n microsatellite polymorphism and 14-nucleotide deletion in exon 42 ankyrin-1 gene in several families with hereditary spherocytosis in a population of South-Western Poland / Dżamila Bogusławska, Elżbieta Heger, Katarzyna Baldy-Chudzik, Marek Zagulski, Marta Maciejewska, Anna Likwiarz, Aleksander F. Sikorski, 2006. Annals of Hematology Vol. 85, no 5, 337--339, ISSN: 0939-5555, Bibliography, Table, Charts, Summary,
Keywords: ankyrin gene, haemolytic anaemia, hereditary spherocytosis, microsatellite polymorphism
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Citations in Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-10952] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Molekularny mechanizm dziedzicznej sferocytozy / Dżamila Bogusławska, Elżbieta Heger, Aleksander F. Sikorski, 2006. Polski Merkuriusz Lekarski T. 20, nr 115, 112--116, ISSN: 1426-9686, Bibliography, Figures, Table, Summary,
Keywords: anion exchanger 1, ankiryna, ankyrin, białko 4.2, białko przenoszące aniony, dziedziczna sferocytoza, hereditary spherocytosis, protein 4.2, spectrin, spektryna
Code: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10724] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Hereditary spherocytosis: identification of several HS families with ankyrin and band 3 deficiency in a population of southwestern Poland / Dżamila Bogusławska, Elżbieta Heger, Anna Chorzalska, Marta Nierzwicka, Jadwiga Hołojda, Alina Świderska, Anna Straburzyńska, Grzegorz Paździor, Marek Langner, Aleksander F. Sikorski, 2004. Annals of Hematology Vol. 83, no 1, 28--33, ISSN: 0939-5555, Bibliography, Figures, Table, Charts, Summary,
Keywords: ankyrin and anion-exchanger protein deficiency, haemolytic anaemia, hereditary spherocytosis
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Citations in Scopus: 11 [01-03-2021]
[AWCZ-9312] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] The kinetics of haemolysis of spherocytic erythrocytes / Grzegorz Paździor, Marek Langner, Anna Chmura, Dżamila Bogusławska, Elżbieta Heger, Anna Chorzalska, Aleksander F. Sikorski, 2003. Cellular & Molecular Biology Letters Vol. 8, 639--648, ISSN: 1425-8153, Bibliography, Charts, Summary,
Keywords: erythrocytes, kinetics of haemolysis, spherocytosis
Code: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Citations in Scopus: 11 [01-03-2021]
[AWCZ-9051] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Identification of several families with hereditary spherocytosis in a population from south-western Poland / Dżamila Bogusławska, Elżbieta Heger, Anna Chorzalska, Marta Nierzwicka, Jadwiga Hołojda, Alina Świderska, Anna Straburzyńska, Anna Chmura, Marek Langner, Aleksander F. Sikorski, 2002. Cellular & Molecular Biology Letters Vol. 7, Supplement [abstr.], 174, ISSN: 1425-8153,
Code: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8715] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Reviewed publications in other continuous publications (INNE-REC)

[1] Mutacje w genach kodujących białka błony erytrocytu przyczyną dziedzicznych anemii hemolitycznych / Beata Hanus-Lorenz, Michał Lorenz, Dżamila Bogusławska, Elżbieta Heger, Anita Hryniewicz, Aleksander F. Sikorski // In: KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych .- 2001, T. 50, nr 3, pp. 325--333, ISSN: 0023-4249, Bibliography, Table,
Code: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5400] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Conference papers (KONF)

[1] Analysis of the genetic differentiation of the white stork (Ciconia ciconia), 2017. E. Zygielewicz, M. Burnicka, A. Gniewczyńska, Ewa Burda, Mateusz Jakub Ciepliński, Monika Grandtke, Marcin Bocheński, Elżbieta Heger // In: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 12th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2017, pp. 61, ISBN: 9788394374525
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22874] [data modyf: 21-12-2017 13:39]
[0] [0]
[2] Molecular analysis of hereditary spherocytosis case correlated with the mutation of the gene encoding the ZZUD domain of ankyrin, 2017. M. Burnicka, A. Kucharska, E. Czarnecka, J. Stanowska, Beata Machnicka, Elżbieta Heger, Dżamila Bogusławska, Aleksander Czogalla, Aleksander F. Sikorski // In: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 12th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2017, pp. 23, ISBN: 9788394374525
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22864] [data modyf: 21-12-2017 12:07]
[0] [0]
[3] Searching for Gene Mutation Underlying Unknown Haemolytic Anaemia, 2017. Michał Skulski, Elżbieta Heger, Beata Machnicka, Dżamila Bogusławska // In: III International Conference of Cell Biology : book of abstracts. Kraków, Polska Kraków : Jagiellonian University, 2017, pp. 91 .- [poster]
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23038] [data modyf: 06-06-2018 15:39]
[0] [0]
[4] The defects of bilirubin metabolism pathway in human organism, 2017. E. Nisio, E. Zygielewicz, Dżamila Bogusławska, Beata Machnicka, Elżbieta Heger // In: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 12th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2017, pp. 48, ISBN: 9788394374525
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22872] [data modyf: 21-12-2017 13:17]
[0] [0]
[5] Hemolytic anemias are caused by mutations in many different genes, 2016. M. Skulski, Elżbieta Heger, Beata Machnicka, O. Raducka, M. Trybus, Dżamila Bogusławska // In: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, pp. 33, ISBN: 9788394374518
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22401] [data modyf: 03-01-2017 12:22]
[6] The molecular bases of hyperbilirubinemia, 2016. E. Zygielewicz, P. Bobkiewicz, Dżamila Bogusławska, Beata Machnicka, M. Skulski, Elżbieta Heger // In: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, pp. 22, ISBN: 9788394374518
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22400] [data modyf: 03-01-2017 12:17]
[7] A novel L1340P mutation in the ANK1 gene is associated with hereditary spherocytosis?, 2015. A. Leciejewska, K. Kacprzak, Dżamila Bogusławska, Elżbieta Heger, Beata Machnicka, Aleksander Czogalla, Aleksander F. Sikorski // In: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, pp. 46--47, ISBN: 9788394374501
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21984] [data modyf: 01-12-2015 16:36]
[8] Copy number variation (CNVS) of microrna genes active in erythropoiesis, 2014. Ł. Smoliński, Ł. Walas, M. A. Listowski, N. Chwin, Elżbieta Heger // In: Molod' i postup biologii : X mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv. L'viv, Ukraina L'viv : Vidav. "Spolom", 2014, pp. 231--232, ISBN: 9789666659432
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21669] [data modyf: 07-09-2015 17:04]
[9] SLC4A1 gene mutations and their role in the pathogenesis of disease, 2014. K. Kacprzak, Elżbieta Heger // In: Molod' i postup biologii : X mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv. L'viv, Ukraina L'viv : Vidav. "Spolom", 2014, pp. 226--227, ISBN: 9789666659432
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21668] [data modyf: 07-09-2015 17:03]
[10] TATA-box mutant in the promoter of the uridine diphosphate glucuronosyltransferase (UGT) gene in polish patients with hereditary hiperbilirubinaemia, 2014. K. Kacprzak, P. Bobkiewicz, Ł. Walas, Elżbieta Heger // In: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 9th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2014, pp. 38--39 .- [poster session]
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21583] [data modyf: 07-09-2015 16:52]
[11] Anion exchanger 1 and its involvement in erythrocyte and kidney disorders, 2013. K. J. Kacprzak, W. Worobiec, M. Łagocka, Elżbieta Heger // In: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 8th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2013, pp. 25
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21214] [data modyf: 07-09-2015 15:07]
[12] microRNAs (miRNAs) and Copy Number Variations (CNVs) - new revolution in the field of molecular biology and genetics, 2013. Ł. Smoliński, Ł. Walas, M. A. Listowski, N. Chwin, Elżbieta Heger // In: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 8th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2013, pp. 34
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21215] [data modyf: 07-09-2015 15:08]
[13] Molecular basis of hemolytic anemia, 2013. A. Leciejewska, K. J. Kacprzak, Elżbieta Heger // In: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 8th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2013, pp. 49
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21216] [data modyf: 07-09-2015 15:08]
[14] Regulation of erythropoiesis by miRNAs in human - the impact of miRNAs on protein expression of the erythrocyte cytoskeleton, 2012. Ł. Walas, N. S. Chwin, M. Listowski, Elżbieta Heger // In: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 7th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2012, pp. 109 [abstr.]
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20700] [data modyf: 11-02-2013 17:41]
[15] Small regulatory microRNA's in hematopoesis, 2012. M. Listowski, Elżbieta Heger // In: Molod' i postup biologii : VIII mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv. L'viv, Ukraina L'viv : Vidav. "Spolom", 2012, pp. 295 [abstr.], ISBN: 9789666656660
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20410] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Microrna - small regulatory RNA's, 2011. M. Listowski, Dżamila Bogusławska, Beata Machnicka, Elżbieta Heger // In: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 6th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, pp. 51 [abstr.]
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20280] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Molecular background of hereditary spherocytosis (HS) in a family "W" originating from Western Poland, 2011. M. Grzelak, T. Chamera, Dżamila Bogusławska, Beata Machnicka, Elżbieta Heger // In: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 6th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, pp. 44 [abstr.]
Code: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20279] [data modyf: 28-11-2012 12:23]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski