System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Małgorzata Kuncewicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 13 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Możliwości współpracy biblioteki z rodzinami osób z niepełnosprawnością / Lidia Kataryńczuk-Mania, Małgorzata Kuncewicz
// W: Autorytet w wychowaniu. Poszukiwanie - budowanie (zaburzanie) - wspieranie / red. nauk. Małgorzata Przybysz-Zaremba, Waldemar Ziarek .- Olsztyn : Wydawnictwo Prospekt PR, 2018 - s. 299--312 .- ISBN: 97883631763227
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20463] [data modyf: 04-06-2019 11:18]
[2] Studenci z niepełnosprawnością w środowisku akademickim szkoły wyższej / Ewa Adaszyńska, Małgorzata Kuncewicz
// W: Health - an interdisciplinary study / ed. Lidia Kataryńczuk-Mania, Małgorzata Przybysz-Zaremba .- Vilnius : Mkolas Romeris University in Vilnius, 2018 - s. 99--141 .- ISBN: 978-9955-19-917-5
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20365] [data modyf: 29-05-2019 12:29]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Repozytorium Uniwersytetu Zielonogórskiego / Małgorzata Kuncewicz // Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej .- 2018, nr 10, s. 36--38, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23216] [data modyf: 18-10-2018 09:06]
[2] Studenci z niepełnosprawnością w bibliotece akademickiej / Ewa Adaszyńska, Małgorzata Kuncewicz // Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze .- 2017, z. 9, s. 87--111, ISSN: 2299-3363, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22865] [data modyf: 15-06-2018 08:58]
[3] Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa / Małgorzata Kuncewicz // Uniwersytet Zielonogórski .- 2014, nr 3, s. 24--26, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18132] [data modyf: 29-07-2015 10:35]
[4] Osoby z dysfunkcją wzroku a cyfrowa przestrzeń informacyjna. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa dla niewidomych / Ewa Adaszyńska, Małgorzata Kuncewicz // Biuletyn EBIB .- 2012, Nr 1, s. [1-15] .- http://www.nowyebib.info/component/content/article/3-numery/898-ebib-12012-1288
Słowa kluczowe: biblioteki cyfrowe dla niewidomych, dLibra, osoby niewidome i słabowidzące
Kod:
ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16393] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[5] Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa dla Niewidomych / Ewa Adaszyńska, Małgorzata Kuncewicz // Bibliotekarz Lubuski .- 2011, nr 2, s. 6--10 : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16344] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[6] Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa dla niewidomych / Ewa Adaszyńska, Małgorzata Kuncewicz // Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej .- 2011, nr 7, s. 23--25, ISSN: 1644-7867, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15939] [data modyf: 05-05-2017 11:05]
[7] Pięć lat działalności Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej : próba podsumowania / Ewa Adaszyńska, Małgorzata Kuncewicz // Bibliotekarz Lubuski .- 2010, nr 2, s. 3--9
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15372] [data modyf: 26-01-2011 12:43]
[8] Wykorzystanie elektronicznych wersji czasopism / Małgorzata Kuncewicz // Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej .- 2004, nr 2, s. 46--49, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9977] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Wydawnictwa elektroniczne w Bibliotece / Małgorzata Kuncewicz // Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej .- 2003, nr 10, s. 44--46, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9971] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Czytelnik niepełnosprawny w środowisku akademickim. Oferta biblioteczna dla osób niewidomych i z dysfunkcją wzroku na przykładzie Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej / Ewa Adaszyńska, Małgorzata Kuncewicz // W: Zarządzanie Biblioteką .- 2013, nr 1, s. 51--71, ISSN: 2081-1004,
Słowa kluczowe: Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa, użytkownicy bibliotek z dysfunkcją wzroku,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9748] [data modyf: 22-07-2015 09:45]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Wykorzystanie biblioteki cyfrowej w pracy z czytelnikiem niepełnosprawnym. Kolekcja cyfrowa dla osób z dysfunkcją wzroku w środowisku dLibra / Ewa Adaszyńska, Małgorzata Kuncewicz // W: Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników : Edycja II. Materiały konferencyjne Opole, 16-17 listopada 2011 r.. Opole, Polska, 2011 .- Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2012, s. 121--136 .- ISBN: 9788373955271
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20714] [data modyf: 16-10-2013 11:51]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski