System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Kamila Borkowska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 19 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Podstawowe jednostki intonacji języków rosyjskiego białoruskiego i polskiego / Kamila Borkowska, Julian Skorek .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 .- 208 s. .- ISBN: 8389048264
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6276] [data modyf: 25-05-2006 17:26]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Fonem suprematyczny - konstytutywny składnik białoruskiego systemu intonacyjnego / Kamila Borkowska
// W: Epoka a literatura i język w Słowiańszczyźnie Wschodniej* / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Polina Stasińska, Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 305--319 .- ISBN: 9788378420705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15351] [data modyf: 27-05-2013 10:36]
[2] Pytajne zaimki przymiotne w strukturze polskich i rosyjskich wypowiedzeń pytających ze słowem pytajnym (badania eksperymentalne) / Kamila Borkowska
// W: Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku** / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Bazyli Tichoniuk .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007 - s. 233--246 .- ISBN: 9788374810999
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9099] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Pytajne zaimki przysłowne miejsca w strukturze rosyjskich i polskich wypowiedzeń pytających ( badania eksperymentalne) / Kamila Borkowska
// W: Język w kontekście społecznym i komunikacyjnym : rusycystyczne studia konfrontatywne / pod red. Piotra Czerwińskiego i Andrzeja Charciarka .- Katowice : Oficyna Wydaw. WW, 2007 - s. 197--208 .- ISBN: 9788360743096
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9837] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Właściwości suprasegmentalne rosyjskich, polskich i łużyckich jednosuprematycznych wypowiedzeń pytajacych bez słowa pytajnego (badania eksperymentalne) / Julian Skorek, Kamila Borkowska
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 371--391 .- ISBN: 8389321025
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5361] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Z problematyki cech uniwersalnych i kontrastywnych w systemach intonacyjnych języków rosyjskiego i polskiego / Julian Skorek, Kamila Borkowska
// W: Z badań nad współczesnymi językami wschodniosłowiańskimi i polskim .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2001 - s. 83--99 .- ISBN: 8372680450
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3768] [data modyf: 05-02-2003 11:34]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Pytajne zaimki przysłowne w strukturze rosyjskich i polskich wypowiedzeń pytających ze słowem pytajnym (badania eksperymentalne) / Julian Skorek, Kamila Borkowska // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2006, T. 4, s. 183--201, ISSN: 1505-280X,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7520] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Kształcąca funkcja audialnych komunikatów jezykowych w autobusach MZK / Julian Skorek, Kamila Borkowska // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2003, T. 3, s. 103--114, ISSN: 1505-280X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6486] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Podstawowe jednostki suprasegmentalne języka rosyjskiego i polskiego / Kamila Borkowska, Julian Skorek // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie(49) .- 1993, s. 225--253
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6000] [data modyf: 28-04-2003 12:54]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Analiza i synteza iloczasu w wypowiedzeniach oznajmujących dla potrzeb komunikacji językowej / Julian Skorek, Kamila Borkowska // W: Speech analysis, synthesis and recognition in technology, linguistics and medicine : materiały konferencji naukowej. Szczyrk, Polska, 2003 .- Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005, s. 13--21
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17332] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Intonacja języka rosyjskiego w edukacji szkolnej / Julian Skorek, Kamila Borkowska // W: Pragmatyczne aspekty opisu języków wschodniosłowiańskich. Katowice, Polska, 2003 .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003, s. 271--278
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16040] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Zagadnienia intonacji w kształceniu lingwistycznym studentów / Julian Skorek, Kamila Borkowska // W: Lingwodydaktyka języka rosyjskiego w szkole wyższej. Sosnowiec, Polska, 1999 .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1999, s. 9--27
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15441] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Metodyka nauczania intonacji na studiach filologicznych / Kamila Borkowska // W: Formy i metody ćwiczeń z dydaktyk przedmiotowych : [materiały uczelnianej konferencji naukowej]. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999, s. 47--61
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14091] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Intonacja jednosyntagmatyczna zdań pytających ze słowem pytajnym języków białoruskiego, rosyjskiego i polskiego / Kamila Borkowska, Julian Skorek // W: Słowiańskie kontakty : język i literatura. Zielona Góra, Polska, 1991 .- Zielona Góra : Wydaw. WSP w Zielonej Górze, 1996, s. 7--17 .- ISBN: 8385693815
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15439] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Problemy nauczania intonacji na studiach neofilologicznych / Kamila Borkowska, Julian Skorek // W: Współczesne problemy dydaktyki języka rosyjskiego na różnych poziomach nauczania. Sosnowiec, Polska, 1995 .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1995, s. 37--45 .- ISBN: 8322606524
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15440] [data modyf: 20-03-2003 10:47]
[7] Intonacija odnosintagmennych voprositelnych predloženij bez voprositelnogo slova belorusskogo i polskogo jazykov / Kamila Borkowska, Julian Skorek // W: Belaruska-Ruska-Polskae supastauljalnae movaznaustva i litaraturaznaustva : materyjaly Trecjaj mižnarodnaj navykovaj kanferencyi. Vicebsk, Białoruś, 1994 .- Vicebsk : [brak wydawcy], 1994 .- 1, s. 33--42
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15433] [data modyf: 18-03-2003 14:11]
[8] Supersegmentalne cechy niepełnych zdań pytających ze spójnikiem "a" w językach wschodnio- i zachodniosłowiańskich / Kamila Borkowska, Julian Skorek // W: Literatura i język rosyjski w świecie : materiały z III Międzynarodowej Konferencji MAPRJAŁ. Szczecin, Polska, 1992 .- Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1993, s. 173--190
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15430] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Intonacja języka polskiego w dyskursie lingwistycznym testu audialnego (badania eksperymentalne) / / Julian Skorek, Juliusz Skorek .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2014 (Rec.) Kamila Borkowska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae .- 2015, Vol. XXXIII
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Technologia i metodologia badań intonacji dla opisu jej funkcji w systemie komunikacji językowej / / Juliusz Skorek, Julian Skorek .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe , 2014 (Rec.) Kamila Borkowska // Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego .- 2015, nr 1(8), s. 221--226
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski